Pszenica

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Pszenica

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

czarną tylko lokalnie na niewielkim obszarze, ponieważ w kraju plonuje najsłabiej. Wymagania glebowe Najodpowiedniejsze pod uprawę gorczyc są kompleksy pszenne. Można je również uprawiać na kompleksie żytnim bardzo dobrym, jeżeli znajduję się on w rejonach Polski o zwiększonych odpadach. Gorczyca biała ma mniejsze wymagania glebowe, dlatego

Gryka
Jak uprawiać grykę? Poznaj najważniejsze zasady

zasobności w składniki pokarmowe. Można ją uprawiać na terenie całego kraju, oprócz terenów podgórskich i nadmorskich. Najlepiej plonuje na glebach należących do kompleksu pszennego bardzo dobrego, ale można też ją uprawiać na kompleksach żytnich. Wymagania termiczne i wodne Gryka najlepiej rozwija się w temperaturze wynoszącej ok.

Ogórki
Uprawa ogórka pod osłonami - to trzeba wiedzieć

w bele. W porównaniu z obornikiem słoma jest materiałem dużo tańszym i łatwo dostępnym. Najlepsze do tego celu są słomy twarde, jak słoma pszenna, żytnia i rzepakowa. Podłoże to w odróżnieniu od obornika nie stanowi źródła łatwo dostępnych składników odżywczych. Wymaga odpowiedniego przygotowania, proces ten trwa ok. 2 tygodni. Bele

Rośliny lecznicze
Uprawa gorczycy czarnej – przedstawiamy najważniejsze informacje

odnośnie do gleby i stanowiska są takie same jak gorczycy sarepskiej. Jej uprawa jest możliwa na terenie całego kraju, najlepsze są jednak kompleksy pszenne i żytnie bardzo dobre. Dobrze plonuje na glebach gliniastych i piaszczysto-gliniastych, udaje się też na murszach i torfach niskich z uregulowanymi stosunkami wodno-powietrznymi. Wymaga obojętnego lub prawie obojętnego

Uprawa
Uprawa chmielu w Polsce - wszystko, co trzeba o niej wiedzieć!

– zakwaszone należy koniecznie zwapnować. Najlepsze pod chmiel będą gleby brunatne, czarnoziemy, czarne ziemie, mady pyłowe, czy gleby bardzo dobrego i dobrego kompleksu pszennego.   Zakładanie plantacji Przygotowanie stanowiska powinno być wykonane ze szczególną starannością, gdyż chmiel pozostanie na nim nawet przez 20 lat.

Kury nieśne
Kura karmazyn (rhode island red) - popularna rasa kury domowej o ciemnobrązowym upierzeniu

wysokie ceny i stosowanie dużych jej ilości, zwłaszcza w chowie przyzagrodowym, może okazać się nieopłacalne. Spośród tańszych krajowych zbóż warto wybierać przede wszystkim pszenicę (20-40% mieszanki), wskazany jest też dodatek owsa (10-30%) i jęczmienia (20-30%). Unikajmy skarmiania żyta, którego istotną wadą jest wysoka zawartość polisacharydów nieskrobiowych. Związki te zwiększają wytwarzanie

Ziemniaki
Prawidłowa uprawa ziemniaków jadalnych w Polsce

Polsce pierwsze uprawy ziemniaków w polu pojawiły się dopiero na początku XIX wieku. Szybka kariera sprawiła, iż w dzisiejszych czasach jest czwartą po pszenicy, kukurydzy i ryżu rośliną pod względem produkcji na świecie. Przygotowanie stanowiska uprawy Ziemniak powinien być uprawiany na terenie płaskim. Nie ma specjalnych

Kury
Hodowla kur niosek - wszystko co wiedzieć trzeba

wapnia, dlatego jego zawartość w mieszance powinna wzrastać wraz z upływem tygodni nieśności. W mieszankach pełnoporcjowych dla drobiu znajdują się zboża (pszenica, kukurydza, jęczmień), produkty uboczne przetwarzania zbóż, śruty poekstrakcyjne (sojowa, rzepakowa, słonecznikowa), nasiona roślin strączkowych, produkty pochodzenia zwierzęcego i dodatki zootechniczne (kreda pastewna, kokcydiostatyki, aminokwasy syntetyczne).

Bydło mleczne
Żywienie bydła mlecznego - jakie efektywne i zbilansowane?

ale w bardzo ograniczonych ilościach. Faza rozdojenia W dniu porodu krowa powinna mieć swobodny dostęp do wody, otrzymać otręby pszenne, wysokiej jakości siano oraz mieszankę dla cieląt. Faza rozdojenia przypada na 90 pierwszych dni laktacji. Powinna nastąpić stopniowa, ilościowa zmiana dawki, tak aby po 11 tygodniu

Rośliny pastewne
Jak uprawiać facelię błękitną? Odpowiadamy!

siedliska. Dobrze czuje się na glebach lekkich o uregulowanym odczynie, na których nie tworzą się zastoiska wodne.  Lepiej plonuje na kompleksach żytnich niż pszennych. Jest rośliną ciepłolubną o krótkim okresie wegetacji (45- 65 dni). Za najlepsze przedplony w uprawie facelii uważa się okopowe na oborniku oraz zboża. Zabiegi

Kukurydza
Uprawa kukurydzy na ziarno - cenne porady

o pH wyższym od 6,5 należy stosować dolistne dokarmianie roślin manganem. Gleby nadające się pod uprawę kukurydzy zaliczane są do kompleksu pszennego, żytniego bardzo dobrego i dobrego oraz zbożowo-pastewnego mocnego. Do prawidłowego wzrostu i rozwoju kukurydza wymaga odpowiednich ilości azotu, fosforu, potasu oraz magnezu. Braki cynku

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

przymrozki do -5°C. Optymalna temperatura do jej wzrostu i rozwoju wynosi 16-20°C. Koniczynę czerwoną należy uprawiać na glebach należących do kompleksu: pszennego bardzo dobrego i dobrego, żytniego bardzo dobrego oraz zbożowo-pastewnego mocnego. Odczyn gleby powinien mieścić się w przedziale pH 6,6-7,2. Może być też wysiewna na glebach, gdzie

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

płużnej, zawierające spore ilości wapnia pomiędzy poziomem próchnicznym a skałą macierzystą. Roślina ma dość wysokie wymagania siedliskowe, świetnie czuje się na wszystkich kompleksach pszennych i żytnim bardzo dobrym. Istotnym czynnikiem, który w głównej mierze decyduje o możliwości uprawy lucerny, są opady. Najintensywniej wodę pobiera w okresie szybkiego przyrostu masy (współczynnik

Ryby
Hodowla pstrąga - wymagania, staw, narybek i żywienie

zwierzęcego takie jak inne gatunki ryb, mięso, podroby, odpady rzeźniane, mleko oraz tłuszcz zwierzęcy i pasze pochodzenia roślinnego takie jak mączki roślinne, otręby pszenne, śruty poekstrakcyjne, susze z zielonek, drożdże pastewne. Podczas ustalania dawki pokarmowej należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak; temperatura wody, masa ciała ryb, zawartość

Groch
Groch Batuta - nowa wysoko plonująca odmiana grochu siewnego

do uprawy w województwach kujawsko-pomorskim, lubelskim oraz śląskim (LZO). Krótko o siewie Groch siewny najlepiej rośnie na glebach kompleksu pszennego, żytniego bardzo dobrego lub zbożowo-pastewnego mocnego. Z siewem nie należy zwlekać, należy go wykonać już w połowie marca w obeschniętą glebę. Nasiona wcześniej zaprawiamy przeciwko grzybom

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

zbiorze jęczmienia ozimego. Wysiew może być wykonywany w roślinę ochronną, do których zalicza się zboża jare. Bardzo dobrze tą funkcję spełnia pszenica jara, która słabo krzewi się i w niewielkim stopniu zacienia wsiewkę. Najmniej odpowiedni jest jęczmień jary, który na glebach zasadowych bardzo silnie się krzewi i ogranicza

Trawy łąkowe
Rutwica wschodnia - opis, uprawa i użytkowanie

cm. Ilość wysiewu rośliny ochronnej może być zmniejszona nawet o 50%, w porównaniu z wysiewem na ziarno. Do najlepszych roślin ochronnych rutwicy należy pszenżyto jare i owies, ze względu na to, że dobrze znoszą gorsze warunki glebowe i krzewią się słabiej niż jęczmień jary. Rutwica wschodnia wykazuje duże wymagania świetlne,

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

plony soi można uzyskać na czarnych ziemiach oraz glebach lżejszych, jeśli były ona nawożone mineralnie. Soję najlepiej uprawiać na glebach należących do kompleksu pszennego bardzo dobrego, dobrego oraz wadliwego. Odpowiedni odczyn gleby powinien wynosić 6-7. Nie nadaje się do uprawy na glebach ciężkich, bardzo lekkich, podmokłych, zlewnych i kwaśnych.

Soczewica
Uprawa soczewicy w Polsce - odkrywamy sekrety agrotechniki

susze. Soczewica to typowa roślina dnia długiego, która negatywnie reaguje na jego skrócenie. Odpowiednimi stanowiskami pod uprawę soczewicy są gleby zaliczane do kompleksów: pszennego wadliwego, żytniego bardzo dobrego i dobrego. W siedliskach bardzo żyznych roślina opóźnia dojrzewanie na skutek nadmiernego rozrostu części wegetatywnych. Odmiany Krajowy rejestr

Chwasty
Przetacznik ożankowy - opis, występowanie, zdjęcia i zwalczanie

480 EC) oraz chlomazonu i metazachloru (wspomniany już Butisan). Zabiegi odchwaszczania chemicznego przeciwko przetacznikowi w zbożach, szczególnie w jęczmieniu, życie i pszenżycie robi się herbicydami zawierającymi dikambę – są to na przykład wszystkie preparaty z serii Chawstox (D, Trio i Turbo) a także Hector Max 66 WG, Mocarz

Rośliny lecznicze
Cebula zwyczajna - właściwości, odmiany, metody uprawy i wymagania

w drugim na żyznych. Dobrym przedplonem są rośliny pozostawiające po sobie odchwaszczone pole, takie jak rośliny z rodziny bobowatych, ogórek, seler, jęczmień i pszenica. Nie należy uprawy prowadzić po burakach ani po warzywach kapustnych, gdyż pozostawiają w glebie związki obniżające wzrost cebul. Nie zaleca się również uprawy w monokulturze ani

Owies
Owies zwyczajny - opis, charakterystyka i zastosowanie

się ze sobą, a w konsekwencji dają wiele form pośrednich. Jego przybycie do Europy z Azji i Afryki było ściśle skorelowane z wędrówką pszenicy. Owies sukcesywnie wypierał z uprawy formy pierwotne. Wyraźna dominacja tego zboża wynikała z faktu, że charakteryzował się on dużymi zdolnościami przystosowawczymi do niekorzystnych warunków siedliskowych.

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia ozimego w pigułce - wymagania, siew, pielęgnacja i zbiór

korzystne dla jęczmienia, ponieważ w glebie są jeszcze wystarczające ilości wody pozimowej. W czerwcu i lipcu ma on mniejsze zapotrzebowanie na wodę niż pszenica. Spowodowane jest to tym, że jęczmień osiąga wcześniej dojrzałość woskową. Jeżeli posuchy wiosenne trwają 21–25 dni i występują na glebach żytnich, to może dojść do obniżenia

Pasze dla zwierząt
Odpowiednie żywienie indyków kluczem do opłacalnej produkcji

niezbędny do wytwarzania hormonów. Najlepszym jego źródłem w paszy jest owies. Od 4 tygodnia odchowu, głównie ze względów ekonomicznych, zaleca się stosowanie ziaren pszenicy lub kukurydzy, całych lub gniecionych. Kolejnym aspektem różniącym indyki od kur jest fizjologiczny proces koralenia, który przypada na około 7 - 10 tydzień życia.

Drób ozdobny
Hodowla pawi - odkrywamy najważniejsze aspekty

Dorosłe ptaki mogą otrzymywać gotową mieszankę, ale równie często hodowcy podają pasze gospodarskie. W diecie mogą znajdować się ziarna zbóż- jęczmień, pszenica, owies, kukurydza, tarta marchew, gotowane ziemniaki i śruty zbożowe. W ogrodach i parkach pawie samodzielnie wyszukują pokarm, a opiekunowie dokarmiają je zimą.

Strusie
Hodowla strusi – najważniejsze informacje i ciekawostki

1-2 kg piór.   Żywienie Żywienie strusi opiera się w głównej mierze na paszach roślinnych, zbożach (kukurydza, pszenica, jęczmień, owies, żyto), nasionach soi, słonecznika, otrębach, śrucie poekstrakcyjnej sojowej i paszach objętościowych tj. koniczyna, trawa, lucerna. Można stosować w dawkach liście buraków, marchewki, sałatę i

Przepiórki
Hodowla przepiórek - wszystko co warto wiedzieć!

mięsu niekorzystnych cech organoleptycznych (rybi zapach). Dotuczanie dorosłych osobników wybrakowanych polega na podawaniu do woli przez dwa-trzy tygodnie śruty kukurydzianej i pszenicy.   Żywienie niosek Samice wchodzą w nieśność w 7 tygodniu życia, dlatego w 6 tygodniu należy rozpocząć podawanie mieszanki paszowej

Drób ozdobny
Hodowla perlic - najważniejsze informacje

mineralnych. W literaturze dotyczącej żywienia tych ptaków można się natknąć na zalecenia żywieniowe identyczne jak dla kur. Dominują pasze pochodzenia roślinnego- ziarna zbóż (pszenica, żyto jęczmień, owies, kukurydza), nasiona roślin motylkowatych , (groch, bobik, łubin), ześrutowane ziarna roślin oleistych (len, rzepak, słonecznik). Duży udział w paszy dla perliczek stanowią parowane

Ślimaki
Hodowla ślimaków winniczków - cenne informacje

w ciepłych miesiącach roku są obsiewane różnymi roślinami zielonymi. Ślimaki dodatkowo otrzymują pasze treściwe w formie śrut zbożowych z owsa, jęczmienia, pszenicy, otrąb oraz mieszanki mineralne. Systemy chowu Najkorzystniejsze warunki produkcji i optymalne zyski uzyskuje się utrzymując ślimaki w ciepłe miesiące na pastwisku, a

Pomidory
Jak uprawiać pomidory pod osłonami? Dzielimy się wskazówkami

do ok. 5 cm wysokości. Uprawę na balotach słomy prowadzi się, by utrzymywać stosunkowo wysoką temperaturę podłoża. Wykorzystywane są najczęściej słoma żytnia i pszenna, sprasowana w baloty po zbiorze o wymiarach 40x50x60 (lub nieznacznie większych). Baloty ustawia się w rowkach na głębokości 10 cm, które można uprzednio wyłożyć folią. Na

Truskawki
Wszystko, co najważniejsze o pielęgnacji truskawek

podnosić owocostany i pod nimi ściółkować, w czasie kwitnienia kwiatostany są zaś jeszcze dostatecznie wysoko uniesione. Najczęściej wybieraną ściółką jest słoma (żytnia lub pszenna pozbawiona nasion chwastów), pocięta tak, by móc zakryć swobodnie całe międzyrzędzia. Chroni ona przed przymrozkami i ogranicza wyrastanie chwastów i parowanie wody. Ponadto wspomaga obsychanie owoców,

Fasola
Uprawa fasoli szparagowej – niekłopotliwego i zdrowego warzywa

roślin, powinniśmy jedną ręka trzymać pęd, a drugą obrywać szypułkę strąka. Gotowe do zbioru są 12–15-cm strąki ze słabo wykształconymi nasionami wielkości ziarna pszenicy. Zbiór trwa ok. 2 tygodni. Fasola szparagowa nie nadaje się do dłuższego przechowywania. W odpowiednich warunkach, tj. 8–10°C i wilgotności 85–90 proc., wytrzyma kilka

Gleby
Czarne ziemie – cenione i bardzo żyzne gleby uprawowe

ze względu na kiepskie warunki wodno-powietrzne mogą być zaliczone również do klasy IV. Ich stopień rolniczej przydatności gleb określa się najczęściej na kompleks pszenny dobry, a w przypadku niedostatecznego zagospodarowania i problemów z melioracją może być to także kompleks zbożowo-pastewny mocny. Oznacza to, że na czarnych ziemiach można uprawiać bardzo

Gleby
Gleby rdzawe – jak je przystosować dla potrzeb uprawy? Podpowiadamy!

kompleksu rolnego, co oznacza poziom żytni bardzo słaby i klasyfikuje się je do VI klasy bonitacyjnej. Można uprawiać na nich ziemniaki, żyto i pszenżyto, albo inne rośliny, które nie mają dużych wymagań, ale plony nie będą najwyższe. Najlepszym sposobem na ich gospodarcze wykorzystanie będzie zalesienie sosną z niewielkim proporcjonalnie dodatkiem

Gleby
Mady rzeczne – charakterystyka i klasyfikacja żyznych gleb napływowych

mady średnie i lekkie. W zależności od kultury, sposobu wykorzystywania i podłoża, określane są one jako przynależące do różnych kompleksów rolniczych – zarówno pszennego bardzo dobrego jak i zbożowo-pastewnego mocnego. Oznacza to, że wartość użytkowa mad waha się od 1 aż do 5 klasy bonitacyjnej. Użytkowość mad w

Choroby warzyw
Nie straszny nam mączniak prawdziwy – częsta choroba warzyw!

rośliny charakteryzują się mniejszą zawartością naturalnych węglowodanów. Mączniak prawdziwy zbóż i traw jest bardzo często pojawiająca się chorobą, która poraża głównie pszenicę i jęczmień, w dużo mniejszym stopniu atakuje żyto i owies. Najczęściej wybiera oziminy albo samosiewne trawy, chociaż może pojawić się w uprawach nasiennych. Pierwsze objawy można

Rośliny lecznicze
Podagrycznik pospolity – okazały chwast sadów i ogrodów

oprysków chemicznych. Jeżeli jednak jesteśmy do tego zmuszeni, możemy użyć takich preparatów jak Barclay Barbarian Super 360 SL, który nadaje się szczególnie do pszenicy i rzepaku, Charger, Figaro 360 SL, który również może być stosowany w burakach i ziemniakach oraz innego rodzaju roślinach okopowych, a także Glifto 360 SL, który

Gęsi
Hodowla gęsi domowych – wszystko o przydomowym i przemysłowym chowie

na posiew zboża, które będzie stanowiło większą część pożywienia w tuczu. Najbardziej opłacalnym rozwiązaniem jest to, gdy pasze pochodzą z własnego gospodarstwa (owies, pszenica, jęczmień, kukurydza).   Chów ekologiczny Ostatnio dużą popularność zyskują produkty odzwierzęce z chowu ekologicznego. Taki system hodowli gęsi domowej wiąże

Drób ozdobny
Hodowla drobiu ozdobnego. Podpowiadamy, jak dbać o różne gatunki drobiu

pod dachem i umożliwiać łatwy dostęp do wszystkich wolier. Żywienie W dawce pokarmowej powinny znaleźć się przede wszystkim zboża pszenica (otręby należy jednak ograniczyć, gdyż zawierają zbyt dużo włóknika), jęczmień (jest dość twardy, przez co niechętnie pobierany) oraz owies bez łuski (bogaty w krzemionkę, zawiera relatywnie

Pasze dla zwierząt
Najlepsze pasze dla bydła mlecznego i mięsnego. Sprawdź, którą wybrać!

roślin z wytworzeniem kwasu mlekowego, który zapewnia zakonserwowanie paszy. W skład kiszonek wchodzą najczęściej kukurydza, trawy i zboża. Rośliny motylkowate i zielonka z pszenicy kiszą się trudno. Okopowe. Zaliczamy tu m.in. buraki, marchew, rzepak, ziemniaki. Są to rośliny cenione ze względu na znaczny udział łatwostrawnych węglowodanów w ich

Gołębie
Hodowla gołębi – hobbystyczna, przemysłowa czy sportowa? Wybierz najlepszą dla siebie!

zbilansowanymi mieszankami w formie granulatu. Zawierają one odpowiednią ilość składników pokarmowych, witamin i minerałów. Gołębie również dobrze wykorzystują pasze zbożowe i motylkowe: kukurydzę, pszenicę, groch. Żywienie we własnym zakresie wymaga uzupełnienia minerałów np. mielonym wapieniem lub prażonymi skorupkami jaj kurzych. Gołębie w zależności od rasy potrzebują od 25 do 75

Rośliny lecznicze
Uprawa, pielęgnacja, zbiór i wykorzystanie gryki zwyczajnej

odczynu poniżej pH 5,0. Jeśli już tak się stanie, wówczas należy glebę wapnować jesienią, przed wiosennym wysiewem. Gryka dobrze rośnie na glebach kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego, żytniego bardzo dobrego i dobrego, niewiele gorzej ‒ na glebach kompleksu żytniego słabego. Ma rozwinięty i aktywny system korzeniowy, który dobrze przyswaja

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki