Pszenżyto jare - uprawa jesienna

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Pszenżyto jare - uprawa jesienna

Pszenżyto
Uprawa pszenżyta jarego - praktyczne porady dotyczące siewu, pielęgnacji i zbioru

W uprawie pszenżyta najważniejsze są dwa czynniki, które bezpośrednio oddziałują na wzrost roślin, ich rozwój oraz produktywność. Pierwszy czynnik wpływa na produktywność pszenżyta jarego – to termin siewu. Musi być dostosowany do wymagań tego zboża względem długości dnia i jarowizacji. Drugim ważnym czynnikiem wpływającym na plon pszenżyta jest gęstość siewu, ponieważ ściśle wiąże się z wymaganiami świetlnymi poszczególnych odmian.

Nawożenie
Nawożenie pszenżyta - potrzeby pokarmowe i dawki nawozów

Nawożenie pszenżyta zależy od jego potrzeb pokarmowych i zasobności gleb. Jeżeli uprawa ma być prowadzona na glebach o niskiej zasobności, to dawki nawozów powinny być (...) wykorzystanie przez rośliny. Przy uprawie pszenżyta jarego nawożenie fosforowo-potasowe należy wykonywać przed (...) nie zaleca się stosowania azotu na jesieni, po przedplonach zbożowych należy zaś

Czosnek
Prezentujemy sposoby uprawy czosnku jarego i ozimego

Odmiany Wybierając odmiany, należy się kierować terminem uprawy oraz sposobem użytkowania. Najchętniej przez konsumentów wybierany (...) farmaceutycznego. Mogą być przechowywane przez 10–12 miesięcy. Odmiany jare: Jankiel i Jarus.   (...) t/ha. Przy sadzeniu wiosennym stosuje się go w okresie jesiennym, przed założeniem uprawy, a przy sadzeniu

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

o podobnych wymaganiach dotyczących specyfiki uprawy, sposobu nawożenia, wymagań wodnych, wpływu na zachwaszczenie, a także o podobnej wartości przedplonowej. Rozróżnia się następujące elementy zmianowania: okopowe, zbożowe ozime, zbożowe jare, strączkowe, (...) pod buraki i marchew powinien on być zaorany w jesieni, a pod ziemniaki na glebach lekkich

Inne warzywa
Uprawa brukwi w pigułce - odmiany, wymagania, terminy siewu i zbioru

żyznych, a gleby mniej żyzne należy odpowiednio nawozić. Do uprawy nadają się również torfy. Najkorzystniejsze jest pH (...) może szybko stracić liście, co skutkuje zmniejszeniem plonu. W okresie jesiennym, jeżeli temperatura wynosi 5–7°C, tempo gromadzenia (...) do odchwaszczania uprawy brukwi stosuje się herbicydy dla rzepaku jarego. Choroby i szkodniki

Trawy łąkowe
Rutwica wschodnia - opis, uprawa i użytkowanie

miododajne, a dodatkowo nadaje się do uprawy w siewie czystym oraz w (...) wiosnę temperatury do -6°C nie uszkadzają liści. Jesienią wytrzymuje od -3°C do -5°C. (...) kiełkowania. Można ją również wysiewać w zboża jare, które pełnią wtedy rolę roślin (...) ziarno. Do najlepszych roślin ochronnych rutwicy należy pszenżyto jare i owies, ze

Rośliny pastewne
Kostrzewa łąkowa ‒ królowa polan i pastwisk. Wymagania i uprawa

południowej wystawie. Przedplon, uprawa, nawożenie Najlepszym przedplonem dla kostrzewy łąkowej są okopowe na oborniku. Trawę wsiewa się zazwyczaj w zboża jare zbierane na ziarno. Roślina nie (...) zastosowania jęczmienia jarego. Najlepsza ochronę kostrzewie zapewnia pszenica jara. Pszenżyto jare, owies mogą częściowo ograniczać rozwój

Lucerna
Siew lucerny - najważniejsze fakty na temat wysiewu

Jako roślinę ochronną można również wykorzystywać mieszańcowe odmiany kukurydzy. Zboża uprawiane na ziarno są gorszymi roślinami ochronnymi, a do najgorszych zaliczamy pszenicę, owies (...) na ziarno są gorszymi roślinami ochronnymi, a do najgorszych zaliczamy pszenicę, owies i pszenżyto jare. Spowodowane jest to tym, że owies ma duże wymagania wodne,

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

na świecie uprawiana jest przede wszystkim forma jara. Powierzchnia uprawy rzepaku w kraju ciągle wzrasta i aktualnie (...) przekraczają 60 mln ton. Odmiany rzepaku ozimego i jarego W Krajowym Rejestrze według (...) dekady sierpnia do I dekady września. Gwarantuje to wytworzenie jesienią bardzo dobrze rozwiniętej rozety liściowej. We

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

znacznie podnoszą jej kulturę. Dobrym przedplonem są także ziemniaki uprawiane na oborniku, zbierane stosunkowo wcześnie (1. Dekada (...) te mogą modyfikować skład aminokwasów obecnych w białku pszenicy. Jęczmień, pszenżyto i żyto podawane są jako najgorsze (...) na wiosnę. Krzewienie wiosenne nie jest plonotwórczo równoważne z jesiennym. Rośliny z późnych siewów mają krótsze

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

i rozwoju wynosi 16-20°C. Koniczynę czerwoną należy uprawiać na glebach należących do kompleksu: pszennego bardzo (...) się w roślinę ochroną. Może być ona siana w zboża jare – jęczmień ozimy lub owies na (...) to należy po ich zbiorze wykonać orkę przedzimową na jesieni, zaś na wiosnę włókowanie lub bronowanie,

Pszenżyto
Świadomy wybór odmiany pszenżyta – praktyczne porady

Powierzchnia uprawy pszenżyta w Polsce sukcesywnie wzrasta. Dominującą formą nieustannie pozostaje pszenżyto ozime, które w warunkach klimatycznych naszego kraju plonuje wyżej w porównaniu do formy jarej. Wszystkie odmiany zarejestrowane w przeciągu kilku ostatnich lat charakteryzują się wyższą odpornością na choroby i szkodniki oraz są bardziej plenne.

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

mroźne zimy. Jęczmień to zboże o dużym arealne uprawy w naszym kraju. Większą popularnością wśród rolników (...) zwłaszcza w bezśnieżne i mroźne zimy. Udział jęczmienia jarego w strukturze zasiewów zbóż w naszym (...) się przed uprawą w monokulturze lub po życie i pszenżycie, ponieważ sprzyja to rozwojowi chorób podsuszkowych.

Rzepak
Rzepak jary - uprawa, termin siewu i zbiór

naszym kraju. Powierzchnia zasiewów rzepaku jarego w roku 2013 wyniosła zaledwie 2% ogólnego areału uprawy. Z reguły zasiewa się go na większą skalę po ostrych zimach. Plonuje zwykle o 25-40 (...) pomocnicza, uzupełniająca zasiewy formy ozimej wtedy, gdy warunki panujące jesienią uniemożliwiają terminowy wysiew, a brak okrywy

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

dwa lata w rejonach, gdzie wcześniej nie była uprawiana, a w innych przypadkach nie może pojawiać (...)   Agrotechnika Jesienne zabiegi pod uprawę soi nie różnią się zbytnio od zabiegów wykonywanych pod kukurydze czy zboża jare. W roku poprzedzającym uprawę tej rośliny, po

Rośliny pastewne
Dobór roślin i użytkowanie międzyplonów ścierniskowych

głównego, a zbierane się na jesieni tego samego roku. Międzyplony ścierniskowe w Polsce można uprawiać w wielu regionach, oprócz terenów podgórskich i części północnej kraju. Głównym celem uprawy poplonów ścierniskowych (...) ozimą. Na glebach ciężkich zaleca się wysiewanie bobiku, wyki jarej lub kapusty pastewnej. Na stanowiskach suchych

Czosnek
Jaką odmianę czosnku wybrać? Oto garść cennych porad

W warunkach naszego kraju uprawia się odmiany czosnku, które dzieli się na dwie grupy: wytwarzające pędy kwiatostanowe i niewytwarzające pędów kwiatostanowych. Pierwsze, tzw. ozime uprawia się jesienią z uwagi na fakt złego przechowywania się, natomiast drugie, tzw. jare są uprawiane wiosną. Odmiany dobiera się głównie ze względu na przeznaczenie czosnku – przetwórcze, do bezpośredniego spożycia lub dla potrzeb przemysłu farmaceutycznego.

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

rośliną wieloletnią występującą w formie ozimej. Powierzchnia uprawy spracety w Polsce jest mniejsza niż koniczyny (...) są sztywne i wyprostowane oraz wyrastają z szyjki korzeniowej. Na jesień zamierają razem z szyjką, a ponownie (...) wykonywany w roślinę ochronną, do których zalicza się zboża jare. Bardzo dobrze tą funkcję spełnia pszenica

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

się wszystkiego na temat prawidłowej uprawy grochu siewnego. Wymagania cieplne Formy jare grochu są bardzo dobrze przystosowane do warunków klimatycznych na terenie całego kraju – to (...) konieczne, to należy również zastosować wapnowanie gleby. Następnie późną jesienią można wykonać głęboką orkę przedzimową. Podczas

Żyto
Żyto jare - wymagania i sposoby uprawy popularnego zboża

Żyto jare (Secale cereale) nie wymaga dużych nakładów finansowych podczas uprawy. Może być wysiewane w siewie czystym, w zasiewach mieszanych z roślinami motylkowatymi jako roślina podporowa bądź w mieszankach zbożowych (...) uzyskane plony są bardzo niskie. Można ją również wysiewać jesienią, w terminach przeznaczonych na siew zbóż

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

Wyka siewna (Vicia sativa) jest formą jarą, którą można uprawiać na terenie całej Polski. Ma ona mniejsze (...) matowa. Masa 1000 nasion przeważnie wynosi 50–60 g. Nasiona wyki jarej w niewielkim stopniu wykorzystuje się na (...) rozdzielny poszczególnych komponentów mieszanki. Nawożenie Jesienią przed orką zimową należy wysiewać nawozy

Rośliny pastewne
Życica wielokwiatowa ‒ trawa na międzyplon, pasze i pastwisko!

międzyplon ozimy. Wysiewana jest w uprawę zbóż ozimych, najczęściej w żyto, ale także w pszenicę, pszenżyto oraz rzepak i rzepik. Dzięki międzyplonom, zbiory zielonki są większe. Zaznaczyć jednak należy, że (...) międzyplonie, to powinniśmy ją zasiać w końcu lata lub jesienią, a zbierać wiosną następnego roku na

Choroby roślin
Przegląd najczęstszych chorób rzepaku, a także metody ochrony i ich zwalczania!

na pogorszenie jakości plonu i jego spadek. W polskich uprawach występuje coraz częściej, zwłaszcza w regionach centralnym (...) łagodnym przebiegu zimy. Pierwsze objawy chorobowe pojawiają się jesienią lub na wiosnę, a następne, systematycznie (...) w uprawie, to należy zastosować środki chemiczne. Dla rzepaku jarego odpowiednie będą: Horizon 250 EW, Jetcur

Rośliny pastewne
Saradela pastewna - wymagania, uprawa, siew i zbiór

do roślin jednorocznych, jarych. W jej uprawie jako materiał siewny wykorzystuje się (...) po skoszeniu oraz rozwija się do później jesieni, dzięki czemu może być (...) ziemniakach w drugim roku po oborniku, pszenżycie ozimym i życie. Te rośliny schodzą wcześnie z pola i umożliwiają wykonanie zabiegów odchwaszczających rolę. Rośliny jare i

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

ich rozkład. Należy pamiętać, że uprawa pszenicy w monokulturze oraz po życie i pszenżycie zwiększa ryzyko wystąpienia tej choroby we wczesnych fazach rozwojowych. Do chemicznych (...) oraz wykonywanie podorywki i głębokiej orki jesiennej. Ważne jest również właściwe nawożenie (...) Poraża wyłącznie kłosy pszenicy ozimej i jarej oraz prowadzi do redukcji plonu

Rzepak
Rzepak ozimy - wymagania, uprawa, odmiany i agrotechnika

zaliczamy odmiany jednozerowe („0”) i podwójnie ulepszone („00”). Obecnie uprawia się odmiany podwójnie ulepszane, które są praktycznie (...) Na wiosnę budowa roślin rzepaku jest inna niż w okresie jesiennym. Rośliny wytwarzają rozetę składającą się z (...) po jęczmieniu ozimym. Po zbiorze pszenicy ozimej i jęczmienia jarego trzeba stosować uproszczenia w uprawkach pożniwnych

Chwasty
Rzodkiew świrzepa – dzika forma rzodkwi zwyczajnej, zachwaszczająca uprawy

gliniaste lub mało żyzne, słabo uprawiane. Rzodkiew jest chwastem segetalnym. Zachwaszcza głownie zboża jare, rzepak, rzepik, grykę, uprawy roślin strączkowych, kukurydzę, buraki, ziemniaki i rośliny kapustne. Potocznie nazywana (...) współzawodniczy z rzepakiem. Z tego powodu najlepiej jest przeprowadzić jesienne zwalczanie chwastów, które powinno się rozpocząć

Rośliny pastewne
Lucerna nerkowata, chmielowa - opis, charakterystyka i uprawa

na trwałych użytkach zielonych. Agrotechnika Lucerna nerkowata w uprawach najczęściej wykorzystywana jest jako wsiewka w rośliny zbożowe. Jesienią może być wsiewana (...) Lucerna nerkowata w uprawach najczęściej wykorzystywana jest jako wsiewka w rośliny zbożowe. Jesienią może być wsiewana w żyto, a wiosną w zboża jare. Można

Czosnek
Nasiona czosnku - wskazówki pomocne przed zakupem

sadzić czosnek? Czosnek uprawia się tylko wegetatywnie. Możliwa jest jednak uprawa zarówno z sadzenia jesiennego, jak i wiosennego, w zależności od odmiany. Odmiany (...) Czosnek uprawia się tylko wegetatywnie. Możliwa jest jednak uprawa zarówno z sadzenia jesiennego, jak i wiosennego, w zależności od odmiany. Odmiany ozime sadzi się

Nawożenie
Nawożenie rzepaku – mocno wpływa na wielkość plonu

nasion rzepaku ozimego. Na podstawie: Zalecenia nawozowe dla roślin uprawy polowej i trwałych użytków zielonych. IUNG 2010. (...) w wysokiej kulturze, nawozy fosforowe powinny być stosowane całościowo na jesień, najlepiej podczas orki siewnej. Stanowiska piaszczyste (...) terminu aplikacji. Źródło: Metodyka integrowanej produkcji rzepaku ozimego i jarego. Bor Objawy

Szkodniki upraw
Jesienny atak chowacza galasówka w uprawie rzepaku. Mówimy „nie” szkodnikowi!

Chowacz galasówek to brązowy chrząszcz z rodziny ryjkowcowatych, który w okresie jesiennym żeruje na rzepaku, a także na innych gatunkach roślin kapustowatych, zarówno w uprawach, jak i dziko rosnących, w tym także na chwastach na przykład na rzodkwi świrzepie. Galasówka można spotkać powszechnie w całym kraju w dwóch odmianach: wczesnowiosennej i letniej. W uprawach rzepaku jarego i ozimego pojawia się tylko w niektórych latach oraz lokalnie w ograniczonym nasileniu.

Choroby zbóż
Choroby zbóż - dowiedz się, jak je rozpoznać i zwalczyć

zakażonych polach, ponieważ niskie temperatury na jesień ograniczają rozwój grzyba. (...) Choroba ta występuje na roślinach żyta, pszenżyta i jęczmienia. Wywoływana jest przez (...) prawidłowe zmianowanie z 3-, 4-letnią przerwą w uprawie zbóż. Rośliny można nawozić wysokimi (...) siewy formy ozimej jęczmienia albo wcześniejsze formy jarej. Ziarno przed wysiewem należy

Chwasty
Przetacznik polny – mały, lecz bardzo uciążliwy i trudny w zwalczaniu chwast

w krótkim czasie może zająć całą uprawę. Charakterystyka (...) wczesną wiosną, ale wschody trwają aż do jesieni. Siewka składana się z nagich, (...) robimy innymi środkami. W przypadku zachwaszczenia rzepaku jarego należy użyć Butisanu 400 SC (...) Plus 600 SC. W jęczmieniu jarym i pszenżycie, przetaczniki usuwa się za

Jęczmień
Nawożenie jęczmienia jarego. Doradzamy właściwy dobór dawek i nawozów

to główne różnice w technologii uprawy jęczmieni browarnych i paszowych. W roku 2013 rolnicy mieli do wyboru 21 odmian jęczmienia jarego browarnego i 25 odmian jęczmienia jarego pastewnego. (...) jarego. Nawożenie tymi składnikami wykonuje się w następujących terminach: jesienią, przed orką przedzimową (gleby cięższe); wczesną

Szkodniki upraw
Rolnice – nocne motyle atakują rzepak!

gleby cięższe. Powszechnie występują w całym kraju, niemniej w uprawie rzepaku żeruje tylko kilka gatunków rolnic. Najczęściej (...) Ich pasożytowanie w stadium gąsienic następuje w lecie i na jesieni, a nalot zdarza się co kilka (...) Gąsienice wyjadają kiełkujące nasiona oraz siewki rzepaku jarego i ozimego, często podgryzają rośliny przy

Rośliny pastewne
Koniczyna szwedzka (białoróżowa) - opis, siew, uprawa i zbiór

do obojętnego (pH>7,3). We wschodniej Polsce zaleca się jej uprawę z koniczną białą i czerwoną, ponieważ wykazuje (...) ochronną, to może bardzo szybko przerastać i zakwitać, a na jesień można uzyskać duży pokos ściernianki. (...) Koniczynę białoróżową można siać wiosną w zboża jare, które pełnią funkcję rośliny ochronnej. Siew

Chwasty
Przetacznik ożankowy - opis, występowanie, zdjęcia i zwalczanie

wybrane przez nas stanowisko nie znajduje się za blisko upraw polowych, sadów i ogrodów warzywnych, gdzie może (...) mało wymagający chwast, którego siewki pojawiają się wiosną i wczesną jesienią. Siewka składa się z dużych, gładkich (...) przeciwko przetacznikowi w zbożach, szczególnie w jęczmieniu, życie i pszenżycie robi się herbicydami zawierającymi dikambę –

Rośliny lecznicze
Fiołek polny – niech nie zwiodą nas barwne kwiaty tego chwastu!

wersja jest natomiast uciążliwym chwastem, który sieje spustoszenie w uprawach zbóż. Charakterystyka Fiołek (...) w lasach, na łąkach i pastwiskach. Najczęściej zachwaszcza zboża, zarówno jare jak i ozime, równie często pojawia (...) się bardzo szybko, a siewki pojawiają się nawet późną jesienią i mogą przetrzymać zimę. Jeżeli jego

Rośliny lecznicze
Rdest plamisty. Zobacz, jak go zwalczać i wykorzystać w ziołolecznictwie

Siewki tej jednorocznej rośliny jarej pojawiają się dopiero kiedy temperatura (...) zieleń płatkach korony. Roślina kwitnie dopiero na jesieni, we wrześniu, rzadziej w sierpniu. (...) pospolitym chwastem na całym terenie Polski, poza uprawami często porasta miedze, trawniki i (...) wiele różnych środków. Zarówno w życie, pszenicy, pszenżycie i jęczmieniu możemy robić

Chwasty
Jak zwalczać czerwca rocznego, niepożądanego gościa pastwisk? Podpowiadamy!

po rygiel dolny. Zachwaszcza pola uprawne, głównie zboża ozime, jare oraz koniczynę, kukurydzę, rośliny strączkowe, trawy i uprawy okopowe, w tym Czerwiec roczny (Scleranthus annuus (...) musi zostać przeprowadzone późnym latem lub jesienią, w czasie bezwietrznej i bezdeszczowej (...) pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, żyta i pszenżyta ozimego można zastosować herbicyd Chisel

Czosnek
Kiedy sadzić czosnek jary, a kiedy ozimy? Odpowiadamy!

Czosnek możemy uprawiać z sadzenia jesiennego i wiosennego, w zależności od odmiany. Poniżej przedstawiamy krótko, gdzie i kiedy go sadzić. Czosnek możemy uprawiać z sadzenia jesiennego i wiosennego, w zależności (...) jest termin 20–25 października. Termin sadzenia czosnku jarego Czosnek jary, niekwitnący możemy

Rośliny lecznicze
Gwiazdnica pospolita – uporczywy chwast terenów wilgotnych

blaszki liści mają kolor ciemnozielony. Gwiazdnica kiełkuje jesienią i wiosną, czasem nawet cały rok, gdyż (...) powoduje pięcioprocentowy spadek plonów. Roślina zachwaszcza prawie wszystkie uprawy. Staje się wyjątkowo uciążliwa, gdy wschodzi (...) SL, Command 480 ECm Colzor Trio 405 EC; w pszenżycie Bifenix N 499 SC; w kukurydzy

Koniczyna
Siew koniczyny - jak i kiedy? Zbiór najważniejszych informacji

kg nasion/ha w rozstawie rzędów zbóż 12-15 cm. Najefektywniejszą będzie uprawa koniczyny białej w mieszance z trawami, ok. 3-4 kg nasion koniczyny/ha w (...) ochronną roślinę, można wykonać to wiosną w jęczmień jary, żyto lub owies albo jesienią w oziminy 8-9 kg nasion/ha. Warto wiedzieć, iż koniczyna biała wykiełkuje

Szkodniki upraw
Pchełki ziemne – objawy żerowania i metody zwalczania tych szkodników

Szkodniki najczęściej atakują plantację rzepaku jarego, ale gdy wiosna jest bardzo ciepła i sucha, wówczas lokalnie pojawiają się również w uprawach odmian ozimych. Pchełki ziemne należą do rzędu chrząszczy. Pod (...) zagrożeniem dla rzepaku ozimego. Szkodniki z końcem lata lub jesienią kończą pasożytowanie i przenoszą się na

Rzepak
Oprysk rzepaku przeciw chwastom i chorobom

takich zabiegów jest uzależniony od fazy rozwojowej roślin oraz od biologii patogena. Jesienią, w fazie 4-8 liści rzepaku, chemiczne zabiegi wykonuje się przeciwko suchej zgniliźnie (...) tabeli 2. Tabela 2. Fungicydy zalecane do ochrony rzepaku ozimego i jarego [1, 3, 4] Terminy stosowania: T1 – faza 4-8

1 2

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki