Rajgras wyniosły - użytkowanie

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Rajgras wyniosły - użytkowanie

Rośliny pastewne
Rajgras wyniosły - opis, wymagania, występowanie i zbiór znanej trawy pastewnej

Inna nazwa rajgrasu wyniosłego (Arrhenatherum elatius) to rajgras francuski. Jest trawą wysoką, luźnokępową, o dobrej wartości. W Krajowym Rejestrze COBORU znajduje się tylko jedna odmiana rajgrasu wyniosłego – Median. Została wyhodowana przez DLF Trifolium A/S Dansk Planteforaedling. Odmiana ta cechuje się średniowczesnością oraz dobrym przezimowaniem. Może być 2-, 3-kośnie użytkowana.

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

bezostna, kupkówka pospolita, tymotka łąkowa, rajgras wyniosły (odmiany bezostne). Wszystkie z nich są roślinami dobrze zimującymi, pojawiającymi się licznie i cyklicznie w runi. Zabiegi uprawowe Przygotowując (...) ciągu sezonu wegetacyjnego przypadają na okresy: po sprzęcie pierwszego (użytkowanie trzykośne) lub po sprzęcie drugiego (

Bydło mleczne
Ile mleka daje krowa? Dowiedz się więcej o wydajności mlecznej krów

2011 r. średnia długość ich użytkowania wyniosła 3,15 lat. Zważywszy na fakt, że przez pierwsze dwie laktacje zyski ze sprzedaży mleka pokrywają zaledwie koszty odchowania i utrzymania krowy, wynik ten jest niski. Ocenia się, że hodowla bydła mlecznego będzie opłacalna, jeśli w przyszłości średnia roczna wydajność krowy wyniesie ok. 10

Pasze dla zwierząt
Pasze objętościowe soczyste: zielonki, kiszonki i rośliny okopowe... Poznaj je wszystkie!

trwała i wielokwiatowa, kupkówka pospolita, rajgras wyniosły, tymotka łąkowa, stokłosa i kostrzewa. Te gatunki traw są bogate w białko i często mogą pokrywać całe jego zapotrzebowanie w letniej i wiosennej diecie zwierząt (głównie przeżuwaczy). Zawartość składników odżywczych zmienia się w zależności od fazy rozwoju, dlatego ważne jest koszenie w optymalnym

Gleby
Klasy bonitacyjne gleby – oceniamy wartość ziemi uprawnej

trwała, tymotka łąkowa, konietlica łąkowa, rajgras wyniosły, kupkówka pospolita, stokłosa bezostna, koniczyna łąkowa, koniczyna biała, koniczyna białoróżowa, komonica błotna, komonica zwyczajna, groszek łąkowy i wyka ptasia. Plon siana dobrej jakości wynosi nie mniej niż 4 t z 1 ha (na 1 ha pastwiska w ciągu okresu wegetacyjnego wyżywi się 3

Rośliny pastewne
Charakterystyka popularnych roślin pastewnych - co uprawiać, by mieć największe zbiory?

wielokwiatowa, życica trwała, życica westerwoldzka, rajgras wyniosły, życica mieszańcowa i festulolium. Liście traw odznaczają się wysoką strawnością wynoszącą 80–90%, zaś strawność źdźbeł wynosi 50%. Zawartość składników pokarmowych w paszach z traw ulega ciągłym zmianom w zależności od fazy rozwojowej lub liczby pokosów. Trawy przeznaczone na pasze najlepiej zbierać

Rośliny pastewne
Życica trwała - popularna trawa o dużej wartości pastewnej

Życica trwała (Lolium perenne) jest gatunkiem wieloletniej trawy, luźnokępkowej, która występuje pospolicie w Polsce. Inaczej nazywa się ją rajgrasem angielskim. Uprawiana głównie na pastwiskach, ale w przypadku jej uprawy polowej może być użytkowana ponad 4 lata, jeżeli rośnie na dobrze dobranym stanowisku. W Krajowym Rejestrze COBORU jest wpisanych 80 odmian życicy trwałej, które mogą być różnie użytkowane. Znajdują się tam odmiany przeznaczone na użytki kośne, trawniki, pola golfowe i boiska sportowe. Poszczególne odmiany różnią się między sobą właściwościami biologicznymi i chemicznymi.

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

jednokośne w drugim odroście wytwarzają liście rozetowe i nadają się wyłącznie do użytkowania jako pastwisko. Esparceta siewna dobrze rozwija się przy dużym nasłonecznieniu (...) wynosić 50%. Najlepiej stosować trawy odznaczające się małą konkurencyjnością, np. z kostrzewą łąkową, rajgrasem francuskim oraz stokłosą bezostna. Materiał siewny wysiewa się w

Bydło mleczne
Rasy bydła mlecznego - charakterystyka najlepszych

żyłami mlecznymi. Simental Simental należy do ras wszechstronnie użytkowanych, dużego kalibru. Umaszczenie jest łaciate, biało-czerwone (od słomkowego do czerwonego), (...) dość duże cielęta 35-45 kg. Wydajność mleczna stad ocenianych w Polsce wyniosła około 5400 kg mleka za okres 305 dni laktacji. Zawartość tłuszczu

Konie
Koń fryzyjski - rasa zimnokrwista. Hodowla i charakterystyka

Dobrze chodzą w zaprzęgach i pod siodłem. W dawnych czasach były wszechstronnie użytkowane w walkach, pod siodłem, w zaprzęgu, w rolnictwie i leśnictwie. Przez wiele (...) Ruch Konie fryzyjskie w ruchu są energiczne, eleganckie i wyniosłe. Potrafią w krótkim czasie rozwinąć dużą prędkość. Stęp jest spokojny, równy

Rośliny pastewne
Życica wielokwiatowa ‒ trawa na międzyplon, pasze i pastwisko!

hodowlanych tego gatunku jest wiele, choć wszystkie są dość nietrwałe, zwykle użytkowane przez rok lub dwa lata. Zwalczanie W uprawach sadowniczych i niektórych uprawach rolnych, życica jest chwastem rosnącym m.in. wśród rzepaku czy koniczyny. Przy usuwaniu rajgrasu pomocne będą środki chemiczne, np. graminicydy typu: Trophy 768 EC,

Owies
Owies zwyczajny - opis, charakterystyka i zastosowanie

ze sobą, a w konsekwencji dają wiele form pośrednich Pierwsze wzmianki o użytkowaniu owsa (Avena sativa L.) płyną z starożytnego Egiptu (ok. 1500 lat p.n.e.). (...) Wg danych GUS, powierzchnia uprawy owsa w Polsce w roku 2013 wyniosła zaledwie 0,4 mln ha. Niski plon, wynoszący średnio 28 dt /ha

Konie
Koń andaluzyjski - opis, hodowla i charakterystyka rasy

andaluzyjskie są rasą szeroko wykorzystywaną w krzyżowaniu międzyrasowym uszlachetniającym. Są to konie użytkowane w rekreacji, lekkich pracach polowych i przede wszystkim w szeroko pojętym jeździectwie. (...) poruszają się w sposób elegancki, dynamiczny i płynny. Konie w stępie poruszają się wyniośle i rytmicznie. Kłus jest dość wysoki, ale sprężysty. Konie andaluzyjskie w

Kozy
Żywienie kóz niby nic trudnego, ale czym karmić zwierzęta, by były mleczne?

Racjonalne żywienie kóz uwzględnia ich potrzeby związane z wiekiem, płcią i kierunkiem użytkowania oraz dostępność poszczególnych pasz w zależności od pory roku. Pasze (...) jak m.in. życica trwała, tymotka łąkowa, kostrzewa łąkowa, kupkówka pospolita i różne gatunki rajgrasów. Razem z trawami warto wysiać bobowate, np. koniczynę, lucernę, wykę, łubin

Pasze dla zwierząt
Rodzaje pasz dla koni i niezbędne informacje o właściwym żywieniu koni

selekcjonują gatunków bardziej lubianych. Do ulubionych gatunków można zaliczyć: kostrzewę, rajgras, koniczynę, wykę, mniszek lekarski, szczaw zwyczajny oraz babkę lancetowatą. Konie nie lubią (...) pastwiska i sprawdzać, jaki udział stanowią chwasty niepożądane. Pastwiska muszą być użytkowane w odpowiedni sposób, ponieważ przy nadmiernej obsadzie i wykorzystaniu można doprowadzić

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki