Rdza brunatna pszenicy

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Rdza brunatna pszenicy

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

Pszenica jest zbożem bardzo podatnym na choroby, a jej straty w plonie w wyniku porażenia mogą wynosić nawet 90%. Przy podejmowaniu decyzji co do zastosowania środka ochrony roślin należy ocenić próg szkodliwości dla danej choroby. Progi szkodliwości podawane są przez IOR (Instytut Ochrony Roślin).

Gleby
Gleby rdzawe – jak je przystosować dla potrzeb uprawy? Podpowiadamy!

i borów mieszanych. Gleby brunatno-rdzawe, drugi podtyp gleb rdzawych, powstają w wyniku nakładania się na poziom rdzewienia procesu brunatnienia, który powoduje, że ziemia ma mieszany kolor. Ich poziom (...) klasy bonitacyjnej. Można uprawiać na nich ziemniaki, żyto i pszenżyto, albo inne rośliny, które nie mają

Choroby zbóż
Sporysz zbóż i traw – choroba szkodliwie wpływająca na wielkość plonów i zdrowie

przede wszystkim żyto, rzadziej jęczmień, pszenicę, pszenżyto i gatunki traw. Buławinka to forma przetrwalnikowa sporyszu, zimuje w glebie w postaci przetrwalników, które na wiosnę kiełkują. Rozprzestrzeniają się z wiatrem i przez owady, infekują wyłącznie rozwinięte kwiaty. Rozwojowi choroby i infekcjom Sprawcą tej choroby jest grzyb buławinka czerwona Claviceps purpurea, którego

Gleby
Gleby brunatne - geneza głównych typów gleb uprawnych

przewiewne. Zaliczane są do kompleksu pszennego, pszennego wadliwego lub kompleksu zbożowo-pastewnego mocnego. Gleby brunatne typowe wytworzone z lessów, najczęściej węglanowych, charakteryzują się małą ilością porów drobnych z wodą niedostępną dla roślin. Za to zawierają duże ilości porów średnich i dużych. Mają korzystne właściwości wodno-powietrzne. Gleby powstałe z lessów

Pszenżyto
Pszenżyto jare – przedstawiamy najpopularniejsze odmiany i sposoby uprawy

zawiera aktualnie 10 odmian jarych pszenżyta. Pszenżyto jest mieszańcem międzyrodzajowym pszenicy z żytem, łączącym w sobie cechy obu gatunków. Nie występuje on w stanie naturalnym. W 1982 roku naukowcy z Poznańskiego Instytutu Roślin pozyskali pierwszą odmianę pszenżyta, którą wpisano do Rejestru Odmian Oryginalnych i nadano nazwę Lasko. Krajowy Rejestr zawiera

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

suszę i choroby grzybowe w porównaniu do innych gatunków zbóż ozimych: jęczmienia, pszenicy. Przedplon i uprawa roli Pomimo niewielkich wymagań glebowych, (...) płodozmianowych, pojawiająca się w monokulturze zbożowej. Ponadto, poważny problem w łanie żyta stanowią: rdza brunatna i rizoktonioza zbóż. Zbiór Zbiór ziarna

Choroby roślin
Fuzarioza kłosów – efekt złego zmianowania. Przedstawiamy sposoby profilaktyki i zwalczania choroby

choroba, porażająca wszystkie rodzaje zbóż (pszenica, pszenżyto, jęczmień i żyto) i niestety pojawiająca się coraz częściej w naszych uprawach, ze względu na uproszczenia w systemie zmianowania. Schorzenie to jest jedną z czterech form fuzariozy, która może mieć także postać: zgorzeli siewek, pleśni śniegowej i fuzaryjnej zgorzeli podstawy zboża.

Pszenżyto
Uprawa pszenżyta jarego - praktyczne porady dotyczące siewu, pielęgnacji i zbioru

biologiczne.   Pszenżyto jare ma krótszy okres wegetacji niż forma ozima. W związku z tym choroby, które atakują jego zasiewy, mają mniejsze znaczenie gospodarcze. Do najgroźniejszych chorób zaliczamy mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Mniejsze znaczenie mają septorioza plew, sporysz zbóż i traw, brunatna plamistość liści, czernienie kłosów

Pszenica
Poznaj wymagania uprawowe pszenicy jarej i dowiedz się, jak uzyskać wysokie plony

zastosowania herbicydów, można ich użyć w kilku terminach, w zależności od składu gatunkowego chwastów oraz ich nasilenia. Największe szkody przynosi porażenie liści pszenicy jarej przez septoriozę kłosów i rdzę brunatną. Przy doborze terminu i środków ochrony należy kierować się progami szkodliwości (IOR). Dodatkowo na pszenicy mogą występować takie szkodniki jak mszyce

Pszenica
Kiedy siać pszenicę jarą a kiedy ozimą? Przedstawiamy zalecane terminy siewu

Przy wysiewie pszenicy należy bezwzględnie przestrzegać odpowiedniego terminu oraz dostosować go do danego rejonu, gdzie ma być wykonywana uprawa. Optymalny termin ma duży wpływ na wielkość plonów, a także ogranicza porażanie roślin przez wiele chorób. Jeżeli wysiew pszenicy ozimej jest wczesny, to prowadzi do silnego rozwoju roślin przed zimą. Nasilają się wtedy takie choroby, jak: mączniak prawdziwy, fuzariozy liści, septorioza paskowana liści, rdza brunatna i rdza żółta.

Gleby
Klasy bonitacyjne gleby – oceniamy wartość ziemi uprawnej

głębokie czarnoziemne rędziny kredowe i mieszane, bardzo dobre gleby brunatne, najlepsze gleby płowe. Klasa IIIa (...) i ziemniaki, a przy dobrej kulturze rolnej na glebach cięższych pszenicę, kukurydzę, koniczynę, buraki cukrowe i warzywa. (...) rolnicze. Do klasy VI zalicza się: gleby rdzawe i bielicowe wytworzone ze żwirów piaszczystych

Pszenica
Pszenica jako królowa pól - zobacz odmiany pszenicy ozimej

latach 2011–2013 najczęściej zalecanymi odmianami pszenicy ozimej w większości województw były: Ostroga, Bamberka, Natula i Mulan. Ostroga Odmiana ta jest zalecana do uprawy w 13 województwach. Jest odmianą jakościową (grupa A), charakteryzuje się ościstym kłosem. Jest średnio mrozoodporna i bardzo odporna na rdzę brunatną. Na brunatną plamistość

Choroby drzew i krzewów
Choroby gruszy – przegląd objawów i cenne porady o zwalczaniu

Jeśli kwiaty wyschły i opadły oraz pojawił się grzyb, najpewniej zgnilizna brunatna zaatakowała także kwiatostan. PRZECIWDZIAŁANIE: stosowanie oprysków. Choroby gruszy (...) opadanie chorych liści. PRZECIWDZIAŁANIE: stosowanie oprysku z fungicydu miedziowego. Rdza gruszy nie bez powodu nosi taką nazwę, gdyż objawia się rdzawymi,

Choroby zbóż
Choroby zbóż - dowiedz się, jak je rozpoznać i zwalczyć

podstawy źdźbeł u chorych roślin, które dodatkowo są pokryte brunatnoczarną opilśnią. Zakażone rośliny są niższe, zżółknięte i (...) Rynchosporioza zbóż Choroba ta występuje na roślinach żyta, pszenżyta i jęczmienia. Wywoływana jest przez Rhynchosporium (...) Phoenix 500 SC czy Strobi 250 SC. Rdza żółta zbóż Wywoływana jest

Choroby roślin
Najczęstsze choroby kukurydzy - objawy i zwalczanie

liści kukurydzy, głownia kukurydzy, głownia pylącej kukurydzy, fuzarioza kolb, rdza kukurydzy, zgorzel korzeni, zgorzel podstawy łodygi, zgorzel (...) owady mogą powodować: żółtą karłowatość jęczmienia na kukurydzy, smugowatą mozaikę pszenicy na kukurydzy czy mozaikę kukurydzy. (...) oraz bladozielone, a kolby i wiechy zamieniają się w ciemnobrunatną masę zawierająca grzyby z zarodnikami. Masa

Choroby drzew i krzewów
Efektywnie walczymy z chorobami jabłoni

jabłoni powoduje pierścieniową plamistość jabłek. Wówczas pojawiają się jasne plamy koncentrycznie otoczone rdzawymi plamami. Choroba najgroźniejsza w szkółkach i matecznikach. Powoduje zbyt wczesne dojrzewanie owoców, (...) jabłek, jamkowatość pnia jabłoni, żółta plamistość jabłek Choroby grzybowe Brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych Chorobę wywołuje grzyb Monilinia fructigena. Powoduje

Pszenica
Pszenica Cubus – cechy odmiany, odporność i normy wysiewy

nawożenie azotowe w ilości od 50-90 kg N/ha, a na pszennym wadliwym i żytnim bardzo dobrym – 40-80 kg N/ha. Odporność Odmiana Cubus jest odporna na mączniaka, ale może być porażana przez septoriozę liści i plew, rdzę brunatną, fuzariozę kłosów, choroby podstawy źdźbła i brunatną plamistość liści.

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

bądź strączkowych, ponieważ stanowiska po tych roślinach powinny być wykorzystywane pod uprawę pszenicy. Uprawa Jeżeli uprawa rzepaku ma być prowadzona na (...) gdy w łuszczynach nie ma już nasion zielonych, a 90% z nich ma brunatną barwę. Preparaty przyspieszające dojrzewanie najlepiej stosować na początku dojrzałości technicznej rzepaku,

Pszenica
Pszenica Skagen – charakterystyka ozimej odmiany pszenicy

bardzo gęsty łan, dlatego też można zaliczyć ją również do typu kompensacyjnego pszenic. Może być przeznaczana na cele konsumpcyjne. Cechy charakterystyczne (...) Rośliny odmiany Skagen są odporne na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego liści, brunatną plamistość liści, septoriozę plew i liści oraz fuzariozę kłosów oraz średnio

Choroby drzew i krzewów
Najgroźniejsze choroby agrestu - przegląd, objawy i zwalczanie

Rdza agrestu – pomarańczowe i jasnopomarańczowe plamy pokrywają owoce, a często także liście i pędy. PRZECIWDZIAŁANIE: podobnie, jak w przypadku rdzy wejmutkowo-porzeczkowej, możemy zastosować oprysk fungicydami. Amerykański mączniak agrestu – na owocach objawia się dokładnie tak samo, jak na liściach, czyli w formie brunatniejącego nalotu

Szkodniki drzew i krzewów
Wypowiadamy wojnę chorobom i szkodnikom śliwy! Oto niezbędne wskazówki

ta objawia się występowaniem na liściach, początkowo małych i brązowych plam, otoczonych czerwono-brunatną obwódką, a następnie dziur powstałych na skutek wykruszenia się tkanki w porażonym (...) tych okolicznościach drzewo jest najbardziej narażone na wdanie się bakterii. Choroba: rdza śliwy – żeby wykryć tę chorobę, trzeba obserwować, zarówno wierzchnią, jak

Choroby drzew i krzewów
Rdza gruszy – zwycięsko stawiamy czoła chorobie

mm. Co charakterystyczne dla tego etapu rozwoju choroby, z wyrostków wydobywają się jasne, brunatnawe zarodniki. Jak wspomnieliśmy, w skrajnych przypadkach porażenia objawy mogą wystąpić także na owocach. Z uwagi na fakt, że dzieje się tak rzadko, rdza gruszy nie jest chorobą o dużym znaczeniu gospodarczym, jak ma to miejsce

Gleby
Mady rzeczne – charakterystyka i klasyfikacja żyznych gleb napływowych

Warcie, ale również znaleźć je można w deltach Wisły i Odry. Mady brunatne mają dużą porowatość i niewielką zawartość substancji organicznych. Zagospodarowane przez człowieka mają (...) i podłoża, określane są one jako przynależące do różnych kompleksów rolniczych – zarówno pszennego bardzo dobrego jak i zbożowo-pastewnego mocnego. Oznacza to, że wartość użytkowa

Gleby
Rędziny – powstałe z wapieni, żyzne gleby. Dowiedz się, jak je uprawiać!

w miejscach, gdzie gleba porośnięta jest lasem iglastym lub mieszanym. Część gleb brunatnych została wytworzona współcześnie, ale duży ich procent pochodzi z plejstocenu. Ich powstaniu (...) wapieniach czystych zawierają nawet 67% węglanów i trudniej wietrzeją. Uprawia się na nich pszenicę, jęczmień, rzepak i koniczynę, ale uzyskane plony mogą być nieco niższe

Pszenica
Pszenica Julius – cechy odmiany i metody uprawy

– 320-380 ziaren/m2, a bardzo późny – 380-420 ziaren/m2. Na kompleksie glebowym pszennym wadliwym i żytnim bardzo dobrym można wysiewać odpowiednio: 240-280 ziaren/m2, 260-300 ziaren/m2, (...) Odporność Odmiana Julius jest odporna na mączniaka, septoriozę liści, rdzę brunatną oraz średnio odporna na fuzariozę kłosa, choroby podstawy źdźbła i brunatną

Pszenica
Pszenica Natula – charakterystyka, odporność i wymagania

przeznaczana jest na cele konsumpcyjne. Pszenica Natula to odmiana jakościowa (grupa A) pszenicy ozimej. Głównie przeznaczana jest na cele konsumpcyjne. Cechy charakterystyczne (...) choroby podstawy źdźbła oraz odznacza się dużą odpornością na mączniaka prawdziwego liści, rdzę brunatną, fuzariozę kłosów, brunatną plamistość liści i septoriozę plew. Jest średnio odporna

Pszenica
Pszenica Toras – opis ozimej odmiany pszenicy

Wymagania glebowe pszenicy Toras są średnie. Jej średnia ilość wysiewu wynosi 180‒20 kg/ha. Odporność Pszenica Toras odznacza się bardzo wysoką odpornością na rdzę żółtą i brunatną, mączniaka prawdziwego, septoriozę liści i fuzariozę kłosa. Dodatkowo jest wysoce odporna na choroby podstawy źdźbła, ale jej odporność na

Pszenżyto
Pszenżyto Algoso – charakterystyka i wymagania

Plony odmiany Algoso przy wysokim poziomie agrotechniki mogą osiągać prawie 10 ton z hektara. Odporność na choroby Pszenżyto Algoso jest podatne na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną. Za to wykazuje średnią odporność na septoriozę liści i plew, rynchosporiozę, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła.  

Choroby drzew i krzewów
Choroby porzeczki czarnej - przegląd, objawy i zwalczanie

stosowane przy zwalczaniu antraknozy ograniczają występowanie białej plamistości liści porzeczki. Rdza wejmutkowo-porzeczkowa Sprawca: Grzyb Cronartium ribicola Objawy: Pierwsze objawy na początku lipca. Drobne, chlorotyczne plamy na górnej stronie liścia, później brunatniejące. Od połowy lata pojawiają się na dolnej stronie blaszki liściowej

Śliwy
Śliwa węgierka. Jak ją prawidłowo uprawiać? Odpowiadamy!

zawartością wody. Na słabych glebach obserwuje się drobnienie owoców. Owoce są dość małe (20–30 g), lecz o niepowtarzalnym, cenionym od lat, smaku. Posiadają brunatnofioletową skórkę z białym nalotem i rdzawymi cętkami lub paskami. Miąższ jest żółty lub zielonkawożółty, chrząstkowy, średnio soczysty, słodki i dobrze odchodzący od pestki. Owoce dojrzewają od połowy

Choroby zbóż
Septorioza plew pszenicy – rozpoznajemy i zwalczamy chorobę w uprawie

brzegach plew. Plewy w późniejszym etapie stają się ciemnobrunatne, a plamki w następstwie silnego porażenia obejmują również osadkę kłosową i dokłosie. Tkanka plew obumiera i w jej obrębie tworzą się piknidia grzyba. Szkodliwość Septorioza plew występuje powszechnie w rejonach upraw pszenicy. Grzyb powoduje znaczny spadek plonu i

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

patogenów grzybowych. Jęczmień jary bardzo źle znosi uprawę w monokulturze i po pszenicy. Zniżka plonu wynosi wówczas nawet 20%. Zabiegi uprawowe (...) to jedna z najlepszych pasz objętościowych, którą chętnie zjadają zwierzęta. Posiada jednak właściwości zatwardzające.  Jęczmień jary to zboże bardzo wymagające. Potrzebuje starannie doprawionej

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

karłowe odmiany biało kwitnące powinny być uprawiane na kompleksie pszennym dobrym i żytnim bardzo dobrym, półkarłowe, biało (...) Odmiany pastewne najlepiej uprawiać na glebach średniozwięzłych, bielicowych lub brunatnych, które należą do kompleksu pszennego wadliwego, (...) Najbardziej szkodliwe dla grochu są takie choroby, jak: askochytoza, rdza grochu, mozaika zwykła grochu oraz mączniak

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

wysokość 50-100 cm. Ich owłosienie jest zróżnicowane, barwa może być zielona lub brunatna. Liście składają się z trzech listków, które osadzone są na wspólnym ogonku (...) występuje fioletowo-żółta. Świeże nasiona mają połysk, a po czasie matowieją i stają się rdzawoczerwone. Masa 1000 nasion w zależności od formy może wynosić 1,7-2,8 g.

Rzepak
Rzepak ozimy - wymagania, uprawa, odmiany i agrotechnika

Najwyższe plony rzepaku można uzyskać na glebach należących do kompleksów pszennych. Kompleks pszenno-żytni również może być wykorzystywany pod uprawę rzepaku, jeżeli odczyn gleby wynosi powyżej (...) pod rzepak były zasobne w próchnice i głębokie. Najlepiej nadają się gleby czarnoziemne, brunatne i mady. Na glebach zbyt żyznych, rzepak może nadmiernie rozwijać się

Chwasty
Miotła zbożowa – uciążliwy chwast upraw zbóż ozimych

brzegi zawijają się do środka. Na źdźble bardzo łatwo można wyróżnić zgrubiałe, brunatne kolanka. Wszystkie części rośliny, poza kwiatostanem, są w żywo zielonym kolorem. Kwiaty (...) 22 stopni Celsjusza może znacznie obniżyć ich efektywność.   Pszenica ozima Opryski pszenicy ozimej robimy podobnie jak te w

Chwasty
Perz właściwy – konkurencja dla roślin uprawnych. Sprawdź, jak go zwalczyć!

i około 70 kilogramów tlenku potasu, co może spowodować znaczny spadek plonu pszenicy, żyta, jęczmienia i buraków, który waha się w granicach od 10 do (...) ploniarka zbożówka, mogą stać się siedliskiem chorobotwórczych grzybów (najczęściej występujące to mączniak prawdziwy, rdza żółta i rdza źdźbłowa), które mogą zaatakować rośliny uprawne.    

Zwierzęta futerkowe
Hodowla norek – charakterystyka oraz sposoby utrzymania zwierząt futerkowych

barwnika. Występuje odmiana standard, która posiada najwięcej brązowego barwnika i ma umaszczenie brunatne. Norki odmiany niebieskiej występują w dwóch natężeniach kolorystycznych – platynowym (...) Do pasz pochodzenia zwierzęcego wykorzystywanych w żywieniu norek zalicza się: Zboża: pszenica, kukurydza, owies, otręby, zarodki pszenne; Nasiona roślin oleistych, śruty

Pszenica
Pszenica Bamberka – charakterystyka odmiany i wymagania

A (jakościowej), która może być wykorzystywana na cele konsumpcyjne. Bamberka jest odmianą pszenicy ozimej należącą do grupy A (jakościowej), która może być wykorzystywana na cele (...) Bamberka jest dość odporna na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego liści, brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów. Wykazuje też średnią odporność na rdze

Pszenica
Pszenica Bogatka – charakterystyka, wymagania i odporność

przy przeciętnym poziomie agrotechniki wynosi 80 dt/ha. Bogatka jest to chlebowa odmiana pszenicy ozimej przeznaczona do późnych siewów.  Zaliczana jest do grupy technologicznej B. Jej (...) Jest dość odporna na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, fuzariozę kłosów i brunatną plamistość liści. Za to jej odporność na rdzę brunatną, septoriozę liści

Pszenica
Pszenica Akteur – charakterystyka odmiany

pszenicy ozimej – Akteur, zaliczana jest do grupy A, czyli jakościowej. Odmiana pszenicy ozimej – Akteur, zaliczana jest do grupy A, czyli jakościowej. (...) Mulan jest średnio odporna na mączniaka prawdziwego, ale wykazuje dużą odporność na rdzę brunatną, septoriozę liści i plew, brunatna plamistość liści, choroby podstawy źdźbła oraz

1 2

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki