Rodzaje bron

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Rodzaje bron

Zabiegi agrotechniczne
Bronowanie w pigułce: kiedy, jak i czym?

Bronowanie jest zabiegiem uprawowym wykonywanym przede wszystkim w celu płytkiego spulchnienia roli. Przyczynia się do pokruszenia brył oraz skorupy glebowej, przez co zmniejsza straty wody w glebie wywoływane przez parowanie. Poza tym niszczy wschodzące chwasty, przykrywa materiał siewny, nawozy mineralne i środki ochrony roślin, a także wyrównuje powierzchnię gleby. Dodatkowo pobudza zboża do lepszego krzewienia.

Rośliny pastewne
Ziemniaki pastewne i paszowe ‒ najlepsze odmiany i najważniejsze zabiegi agrotechniczne!

1‒2 krotnym obsypaniu połączonym z bronowaniem broną (lekką lub chwastownikiem) do wschodów roślin i wykonaniu oprysku herbicydowego na świeżo uprawioną glebę. Ponadto, podczas całego sezonu wegetacyjnego ziemniak wymaga intensywnej ochrony chemicznej.  Najważniejszymi patogenami tego okresu są: zaraza ziemniaka, alternarioza oraz czarna nóżką. Zbiór Niszczenie naci przed

Trzoda chlewna
Choroby trzody chlewnej - przegląd i objawy

odchowie. Maciory rodzą martwe lub słabe prosięta. Zwierzęta często chorują bez widocznych objawów, choć nawet wtedy choroba powoduje straty ekonomiczne. Gruźlica Ma znaczenie głównie jako zoonoza. Do zakażenia u świń najczęściej dochodzi drogą pokarmową. W tym przypadku występują cuchnące biegunki, brak apetytu, zgarbienie. Bronchopneumonia enzootyczna

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

uprawowe Czynnikami wyznaczającymi kolejność zabiegów uprawowych dla pszenicy ozimej są: rodzaj przedplonu oraz sposób jego uprawy. Pożniwną uprawę ściernisk wykonuje się po zbiorach (...) pomiędzy siewem a zbiorem umożliwia odleżenie gleby.  Pełen zespół uprawek pożniwnych (podorywka + bronowanie) zaleca się po przedplonach wcześnie schodzących z pola. Bronowanie można powtórzyć

Dzikie ptaki
Gęś gęgawa - opis, charakterystyka i zdjęcia

Młode mają upierzenie oliwkowe, a od spodu żółte. Są trochę ciemniejsze od rodziców i nie zaznacza się u nich wyraźne prążkowanie na grzbiecie i bokach. (...) do lotu, jednak jeśli zagrożenie dotyczy ich młodych, stają się agresywne i zaciekle bronią gniazda. Podczas obrony uderza bardzo silnie skrzydłami i szczypie. Gęgawy wydają

Dzikie ptaki
Gęś białoczelna - opis, charakterystyka i zdjęcia

współpracują ze sobą podczas wysiadywania (samiec broni gniazda) i opieki nad młodymi. Na kilka dni przed wykluciem młodych samica przestaje pobierać pokarm i pozostaje w gnieździe. Młode są zagniazdownikami, już po kilku dniach od wyklucia mogą pływać oraz żerować i sprawnie podążają za rodzicami. Bardzo szybko nabywają zdolność do

Rośliny lecznicze
Podagrycznik pospolity – okazały chwast sadów i ogrodów

i podziemnych części kłączy nie zawsze jest możliwe, a roślina może się odrodzić, nawet z bardzo zniszczonych i porwanych elementów, w bardzo krótkim czasie. Nie (...) w miarę możliwości wykaszać pobliskie nieużytki, miedze i skraje pól. Ważnym aspektem jest bronowanie pól po wykonaniu orki, dzięki czemu możemy z powodzeniem usunąć większą

Owies
Uprawa owsa - popularnego w Europie zboża paszowego

kultywatorowaniem, jednak wcześniej trzeba zebrać liście i łęty z pola. W zależności od rodzaju gleby wiosenną uprawę należy rozpocząć od włóki na glebach zwięźlejszych, a na średnich i lekkich od agregatu, który składa się z brony średniej lub ciężkiej wraz z wałem strunowym. Taki agregat za jednym przejazdem, na

Kapusta
Kapusta pekińska - wszystko o uprawie, siewie i wymaganiach

fosforem, przy kultywatorowaniu i bronowaniu) Magnez – 120kg na hektar (tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia wapnowania)   Metody uprawy Zasadniczo kapustę pekińską uprawia się metodą siewu bezpośrednio do gruntu, nieco rzadziej z rozsady, gdyż nie za dobrze znosi przesadzanie. Rodzaje uprawy można podzielić

Rośliny pastewne
Wyczyniec łąkowy – charakterystyczne lisie ogonki doskonałe na pastwisko!

niszczy się naturalne siedliska wyczyńca i osusza łąki. Wyczyniec w ogrodzie Wyczyniec jest rzadko spotykaną rośliną ozdobną w naszych ogrodach, mimo (...) ma opracowanych oficjalnych progów szkodliwości. Profilaktycznie należy dbać o czystość materiału siewnego oraz bronować zasiewy. W zwalczaniu chemicznym najlepszym terminem będzie jesień, wówczas można zastosować

Gorczyca
Gorczyca na poplon – szybko wschodząca, doskonała roślina fitosanitarna!

gorczyca zalicza się trzy gatunki: białą, sarepską i czarną. Wszystkie należą do rodziny kapustowatych (Brassicaceae). Gorczyca biała jest nieco odmienna od dwóch pozostałych form, bliżej (...) osiadanie gleby (wał Campbella i kolczatka). Przed siewem konieczne jest zastosowanie agregatu uprawowego (brona i wał strunowy).   Nawożenie

Pszenżyto
Pszenżyto jare – przedstawiamy najpopularniejsze odmiany i sposoby uprawy

Lasko. Krajowy Rejestr zawiera aktualnie 10 odmian jarych pszenżyta. Pszenżyto jest mieszańcem międzyrodzajowym pszenicy z żytem, łączącym w sobie cechy obu gatunków. Nie występuje on (...) zboża, łubin czy seradela, to należy wykonać płytką podorywkę pielęgnacyjną oraz kilkakrotnie użyć brony w celu zniszczenia siewek kiełkujących chwastów. Głębsza podorywka, wykonywana na głębokość

Rośliny pastewne
Uprawa grochu pastewnego (peluszki) – na nasiona, paszę i zieloną masę

na nasiona, paszę i zielony nawóz. Należy jednak do innej rodziny botanicznej niż powszechnie uprawiane rośliny, dlatego jego uprawa na nasiona oraz jego (...) sama jak pod groch siewny. Wiosną, przed siewem, konieczne jest kultywatorowanie lub lekkie bronowanie pola, by przerwać parowanie wody. Wierzchnia warstwa gleby powinna być bowiem

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

trzy gatunki: gorczycę białą, sarepską i czarną. Gorczyca biała jest zaliczana do rodzaju gorczyca, zaś sarepska i czarna są spokrewnione z rzepakiem i rzepikiem. (...) głębokości. Na wiosnę należy wyrównać pole za pomocą włóki (na glebach lekkich) lub brony (na glebach cięższych). Jeżeli rola jest za bardzo zbita, to można

Ziemniaki
Prawidłowa uprawa ziemniaków jadalnych w Polsce

specjalnych wymagań co do rodzaju gleby, chociaż wczesne odmiany dają lepsze efekty gdy wilgoć utrzymuje się dość długo, a pH wynosi około 5,5 - 6. Należy pamiętać, aby ziemia była dobrze spulchniona i przewiewna. Musimy o to zadbać już jesienią, kiedy to wykonujemy płytką podorywkę oraz podwójne bronowanie. W ramach jesiennego

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

lub ciężką bronę talerzową. Na wiosnę pierwszym zabiegiem uprawowym jest bronowanie (na glebach lżejszych) bądź włóknowanie (na glebach cięższych). Na glebach zimnych i (...) uprawy kukurydzy na ziarno i CCM (kiszonkę z kolb) i w zależności od rodzaju oraz żyzności gleby należy dostarczyć: 110-140 kg N/ha, 60-100 kg P2O5/ha

Rośliny pastewne
Burak pastewny - siew, wymagania, uprawa i zbiór

stanowisko po zbożach (pszenicy ozimej i jęczmieniu) i kukurydzy. Za najgorsze przedplony wskazuje się rośliny z rodziny kapustowatych, w tym rzepak. Zabiegi uprawowe Do pierwszych zabiegów wykonanych jesienią należy zaliczyć podorywkę i bronowanie. Ich celem jest  obniżenie populacji szkodliwych chwastów nawet o 40%. Wykonanie orki średniej i

Rośliny lecznicze
Bylica pospolita – zuchwały i długotrwały wróg naszych pól

na terenach górskich. Wybiera stanowiska o dużym poziomie azotu i wysokiej żyzności. Rodzaj gleby i jej warunki fitosanitarne są zupełnie obojętne dla jej rozwoju. W (...) po całym polu. Ze względu na umiejętność ukorzeniania się rośliny, odchwaszczanie mechaniczne i bronowanie nie przynoszą rezultatu, co więcej, mogą jeszcze zwiększyć natężenie tego chwastu.

Chwasty
Jak rozpoznać i zwalczyć rumian polny? Odpowiadamy!

zależności od rodzaju uprawy zaleca się zastosowanie różnych herbicydów. W przypadku wczesnych ziemniaków zalecane jest użycie środków chemicznych tylko wtedy, gdy pole jest znacznie zachwaszczone. W odróżnieniu od innych roślin, ziemniaki należy chronić przed chwastami zabiegami mechanicznymi lub mechaniczno-chemicznymi. Herbicydy można zastosować tylko do 10 dni po sadzeniu, po wcześniejszym zbronowaniu

Chwasty
Rzodkiew świrzepa – dzika forma rzodkwi zwyczajnej, zachwaszczająca uprawy

Charakterystyka Rzodkiew świrzepa (Raphanus raphanistrum L.) jest rośliną z rodziny kapustowatych. Ma cienkie, krótkie korzenie palowe, które schodzą wyprostowane w głąb oraz (...) dni intensywnie podlewać grunt tak, by zmusić chwasty do kiełkowania. Po tygodniu wykonać bronowanie lub użyć agregatu uprawowego. Takie prace przeduprawne zniszczą kiełki nasion i

Trawy łąkowe
Piaskownica zwyczajna – nadmorska trawa w naszym ogródku? Tak!

korzenie zakotwiczające roślinę w podłożu, a przed zasypaniem przez nawiewany piach, broni się, rosnąc bardzo szybko w górę i wypuszczając nowe rozłogi. Dzięki tym umiejętnościom i rozbudowanemu systemowi korzeniowemu jest rośliną stabilizującą piaski i powstrzymującą erozję gleby. Uprawa w ogrodzie Piaskownica zwyczajna jest ładną w pokroju trawą,

Zabiegi agrotechniczne
Kultywatorowanie – ważny zabieg spulchniający ziemię i pomagający zwalczać chwasty rozłogowe

kiełkujące siewki chwastów i skorupę glebową. Ponadto, umożliwia lepsze niż w przypadku bronowania, wymieszanie zaaplikowanych nawozów mineralnych. Jeśli przedplonem dla zbóż ozimych będą okopowe, wówczas (...) i zaskorupieniem, ogranicza parowanie, sprzyja wsiąkaniu wody opadowej, ogranicza procesy erozyjne. Rodzaje kultywatorów Dobór kultywatorów uzależniony jest od celu zabiegu i

Łubin
Uprawa łubinu – rośliny, która ozłoci słabe stanowiska uprawne!

brodawek korzeniowych. Częsta uprawa łubinu po sobie prowadzi do „wyłubinienia” – utraty urodzajności gleby na wskutek pojawienia się inwazyjnych bakteriofagów odpowiedzialnych za niszczenie brodawek i (...) łubinu Łubin żółty wymaga starannego odchwaszczenia gleb. Zabiegi pożniwne (podorywka oraz bronowanie) należy wykonać bezpośrednio po zbiorze przedplonu zbożowego. Dodatkowe bronowanie można przeprowadzić

Inne warzywa
Uprawa brukwi w pigułce - odmiany, wymagania, terminy siewu i zbioru

uprawiać po różnych przedplonach. Jedynie nie można jej sadzić po roślinach z rodziny krzyżowych, ponieważ może być atakowana przez te same choroby i szkodniki. Najczęściej (...) nawozy fosforowe, potasowe oraz obornik za pomocą pługa z przedłużkiem, a wiosną wykonać bronowanie lub włókowanie. Siew Brukiew można sadzić do

Rośliny pastewne
Dobór roślin i użytkowanie międzyplonów ścierniskowych

ogranicza przyrost ich masy. Najodpowiedniejsza do wzrostu jest średnia temperatura dobowa wynosząca 12°C. Jedynie rodzaj gleby ma najmniejszy wpływ na plonowanie międzyplonów. Na polu przeznaczonym pod poplon ścierniskowy należy wykonać orkę i wyrównać go za pomocą brony. Głębokość orki na glebach ciężkich powinna wynosić 14–16 cm, a na lekkich

Choroby zbóż
Choroby zbóż - dowiedz się, jak je rozpoznać i zwalczyć

fungicydami (np. Input 460 EC, Sarfun Pro 187,5 SC). Plantacje można przerzedzać na jesieni za pomocą bronowania, a na wiosnę stosować nawożenie. Fuzarioza kłosów Choroba ta wywoływana jest przez grzyby z rodzaju Fusarium, a najmniej podatny na nią jest owies. Źródłem infekcji są porażone ziarniaki, gleba lub

Gryka
Jak uprawiać grykę? Poznaj najważniejsze zasady

Gryka siewna (Fagopyrum esculentum) pochodzi z Azji Środkowej i należy do rodziny rdestowatych. Zaliczana do roślin zbożowych – zbóż rzekomych, ponieważ jest podobnie użytkowana (...) uprawek pożniwnych, a następnie wykonać orkę przedzimową. Na wiosnę można wykonać włókowanie i bronowanie lub zastosować agregat uprawowy. Po zbiorze międzyplonów ozimych zabiegi uprawowe są

Gorczyca
Gorczyca sarepska - charakterystyka, odmiany i uprawa

uprawiane inne rośliny z rodziny kapustnych. Po zbiorze przedplonu należy przeprowadzić uprawki pożniwne. Jeżeli przedplony zostały zebrane późno, można wykonać orkę przedzimową na głębokość ok. 20 cm. Jeśli przedplonem były ziemniaki, to pług można zastąpić gruberem. Na wiosnę pole należy wyrównać za pomocą włóki lub bron. Uprawki przedsiewne powinny

Inne warzywa
Uprawa szczawiu - poznaj wymagania i odmiany niezwykle wartościowego warzywa

możemy również dodawać do sałatek lub jadać jak szpinak. Szczaw należy do rodziny rdestowatych i obejmuje kilka gatunków, z czego tylko jeden jest uprawiany – (...) gleby po zimie. A ta powinna być starannie przygotowana – przedzimowa orka, włókowanie, bronowanie i kultywatorowanie pola wiosną, a przed samym siewem użycie lekkiej brony

Gorczyca
Uprawa gorczycy białej - wymagania, uprawa, terminy siewu i zbioru

się gorczycą jasną. To najczęściej uprawiany gatunek gorczycy w Polsce. Należy do rodziny kapustnych i jest rośliną jednoroczną. Może być uprawiana na cele przyprawowe, kulinarne, (...) polny. Groźny może być również wieloletni perz właściwy. Zachwaszczenie można regulować za pomocą brony lekkiej lub brony chwastownika. Można również stosować chemiczne metody zwalczania chwastów

Pszenżyto
Uprawa pszenżyta jarego - praktyczne porady dotyczące siewu, pielęgnacji i zbioru

którą siane jest pszenżyto jare, mechaniczne zwalczanie chwastów jest praktycznie niemożliwe. Zastosowanie bronowania w celu zwalczania chwastów w zasiewach pszenżyta jest niecelowe, a nawet szkodliwe. (...) resztki pożniwne mogą być źródłem infekcji. W czasie wegetacji pszenżyta można stosować różnego rodzaju fungicydy, zgodnie z zaleceniami producenta, aby skutecznie zwalczać choroby.

Rośliny pastewne
Jak uprawiać facelię błękitną? Odpowiadamy!

powodzeniem wykorzystywana jako międzyplon ścierniskowy. Facelia błękitna to jednoroczna roślina z rodziny faceliowatych (Hydrophyllaceae). Wyróżniającymi cechami facelii są: małe wymagania siedliskowe, wodne oraz pokarmowe, (...) cm). Wiosną, zaleca się stosowanie wału, który przyspieszy osiadanie gleby przed siewem, oraz brony posiewnej.  Uprawiając facelię na paszę wykonuje się takie same zabiegi jak

Soczewica
Uprawa soczewicy w Polsce - odkrywamy sekrety agrotechniki

bardzo wrażliwa na zachwaszczenie, zwłaszcza w początkowych fazach rozwojowych. Oprócz chemicznych metod zwalczania chwastów, skuteczne okazuje się bronowanie, które należy wykonać, gdy rośliny osiągną 6- 7 cm. Poważne zagrożenie w uprawie soczewicy stanowią grzyby z rodzaju Fusarium:  sprawcy zgorzeli siewek. W sprzyjających warunkach rozwoju patogenu dochodzi do całkowitego zniszczenia plantacji rośliny.

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

do gleby w formie przyswajalnej dla roślin. Można stosować również rośliny z rodziny kapustowatych lub zboża. Same ogórki są dobrymi roślinami na przedplon dla innych (...) wapnia. Uprawa Po zbiorze przedplonu stosuje się podorywkę i zabronowanie pola. Przed nadejściem mrozów zimowych wykonuje się orkę głęboką, zostawiając pole

Indyki
Efektywna hodowla indyków bez sekretów

BUT, Nicolas i Hybrid, mających filie w Polsce. Obie rasy bronz w hodowli mają już historyczne znaczenie. Głównie dlatego, że konsumenci preferują różowe, (...) i stany zapalne poduszek palców.   Ściółka Rodzaj ściółki i jej ilość odgrywa bardzo ważną rolę w odizolowaniu zwierząt

Czosnek
Prezentujemy sposoby uprawy czosnku jarego i ozimego

sadzenia wiosną przed zimą stosuje się głęboką orkę, a wiosną włókowanie i bronowanie. Sposób uprawy Czosnek rozmnaża się z ząbków i (...) zgnilizna twardzikowa oraz szara pleśń. Należy pamiętać o dobrym zmianowaniu, ponieważ rośliny z rodziny cebulowych często są porażane przez te same patogeny. Czosnek

Rośliny lecznicze
Fiołek polny – niech nie zwiodą nas barwne kwiaty tego chwastu!

Chwast stanowi duże zagrożenie dla roślin uprawnych, zwłaszcza dla wszystkich rodzajów zbóż. Silnie i, najczęściej, z powodzeniem, konkuruje o wodę i składniki pokarmowe. (...) sposoby na zabezpieczenie uprawy przed pojawieniem się fiołków, wymienia się wczesne podorywki i bronowanie, ale te działania nie zawsze przynoszą oczekiwane rezultaty, w związku z

Inne zwierzęta
Jak prawidłowo hodować dziki? Podpowiadamy!

W miocie rodzi się od 3 do 8 prosiąt. Liczba urodzonych młodych zależy od wieku i dojrzałości samicy. Dopiero po 2 tygodniach wychodzą z barłogu z lochą. Dziki mają bardzo rozbudowany instynkt macierzyński, ostrzegają młode przed niebezpieczeństwem, a w razie potrzeby zaciekle bronią. Laktacja loch trwa do 4 miesiąca po porodzie.

Chwasty
Jak zwalczać czerwca rocznego, niepożądanego gościa pastwisk? Podpowiadamy!

wapnowania możemy użyć wapna węglowego, które nadaje się do wszystkich rodzajów gleb, a więc na przykład kredy nawozowej lub dolomitu. Na gleby ciężkie z kolei, poleca się wapno tlenkowe i wapno mieszane. Oprócz wapnowania, powinno się skrupulatnie niszczyć wschody na ścierniskach i bronować wiosenne zasiewy zbóż. Jeśli profilaktyka okaże się niewystarczająca,

Rośliny pastewne
Słonecznik zwyczajny – poznaj zasady uprawy ozdobnej rośliny pastewnej

a anthos to kwiat. To jednoroczna roślina zielna należąca do rodziny astrowatych, o silnie rozwiniętym systemie korzeniowym, sięgającym nawet 1,5 m w głąb gleby. (...) ze strączkowymi, przyjmuje wymagania strączkowych. Można wtedy zastosować wał kolczasty lub pierścieniowy i brona lub zagregatować zabiegi. W czystym siewie słonecznik wysiewany jest

Rośliny lecznicze
Niezapominajka polna. Urocze, drobne kwiatki to zmora niejednego rolnika!

z powodu osklepek, które przysłaniają wejście do środka kwiatu. Owocem jest rozłupka czterodzielna długości ok. 1,5 mm. W każdym owocu jest ok. 700 płaskich, czarnobrązowych, (...) Oprócz tego, w celach ochronnych, powinno się czyścić nasiona uprawne, np. koniczyny, bronować zasiewy ziemniaków i wprowadzić mieszanki pastewne do płodozmianu.  

Chwasty
Przetacznik perski – przybyły z Azji chwast o uroczych niebieskich kwiatkach

Przetacznik perski to roślina jednoroczna, jara, dobrze zimująca, należąca do rodziny babkowatych (dawniej trędownikowate). Osiąga od 10 do 50 cm wysokości. Siewki pojawiają (...) Profilaktycznie, by ograniczyć rozwój chwastu, powinniśmy dbać o czystość materiału siewnego i bronować zasiewy, a jeśli to zwiedzie, możemy użyć herbicydów selektywnych. Przetacznik wrażliwy

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

Zabiegi uprawowe Wybór i wykonanie właściwych zabiegów uprawowych zależy od rodzaju przedplonu o terminu jego zejścia z pola. Stanowisko po zbożach należy płytko (...) głęboko korzeniące się rozłogi chwastów. Uprawę wiosenną trzeba rozpocząć od zastosowania brony lub agregatu uprawowego (gleby lekkie) lub od włókowania (gleby ciężkie). Zabiegi

Rośliny pastewne
Lucerna mieszańcowa - uprawa na paszę czy na nasiona? Dowiedz się, jak ją wykorzystać!

należy spulchnić górną warstwę roli. W tym celu pole należy zwłókować i zbronować, co dodatkowo umożliwia zatrzymanie wody w glebie oraz niszczy kiełkujące chwasty. Rolę (...) pomocą wału kolczastego. Do odchwaszczania najlepiej stosować różne herbicydy i w zależności od rodzaju zachwaszczenia opryski należy wykonywać w różnych terminach. Chwasty jednoliścienne zwalcza się

Chwasty
Gorczyca polna - trujący chwast, który trzeba zwalczać

chwastów segetalnych. Gorczyca polna (Sinapis arvensis) to jednoroczna roślina jara. Należy do rodziny kapustowatych. Zalicza się ją do chwastów segetalnych. Cechy charakterystyczne (...) dbanie o czystość materiału siewnego. Na zachwaszczonych polach należy też wykonywać podorywkę i bronowanie. Do płodozmianu można wprowadzać zboża ozime, a w ostateczności należy zastosować

Uprawa
Uprawa chmielu w Polsce - wszystko, co trzeba o niej wiedzieć!

altanach – warta zainteresowania jest odmiana Aureus o złotawych liściach. W swoim ogrodzie możemy posadzić również inne gatunki chmielu, bardziej dekoracyjne, jak chmiel japoński, np. (...) umieszczać każde wiosenne pędy. Starsze chmielniki wymagają częstszych zabiegów pielęgnacyjnych – także włókowania, bronowania i odorowania gleby. W drugiej dekadzie kwietnia, po ogrzaniu

Rośliny pastewne
Facelia błękitna - prawie doskonała roślina na poplon

jest wałowanie i bronowanie posiewne. Nawożenie azotowe, w ilości 30 kg/ha należy zaaplikować krótko po wschodach rośliny. Zbiory zielonki przypadają na listopad. Zebrana masa może być wykorzystana do bezpośredniego skarmiania lub przyorana, zwałowana lub rozdrobniona rozdrabniaczem zielonek (orkan) i dopiero wtedy zaorana. Uprawa międzyplonów, niezależnie od ich rodzaju, podnosi

Nawożenie
Nawożenie kukurydzy - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

azotu można dzielić i stosować 30-50% przed siewem, a w przypadku innych rodzajów gleb można stosować 50-70% dawki przedsiewnie. Nawożenie kukurydzy na ziarno lub na (...) razu po wschodach kukurydzy można użyć mocznika, ale trzeba przykryć go za pomocą brony. RSM oraz woda amoniakalna są dobrymi nawozami, które należy stosować pogłównie.

1 2

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki