Rolnice - ochrona

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Rolnice - ochrona

Szkodniki upraw
Rolnice – nocne motyle atakują rzepak!

Rolnice są niepozornymi motylami z rodziny sówkowatych, które za dnia kryją się między roślinami, przy podłożu. Ich aktywność wzrasta dopiero o zmierzchu i w nocy, kiedy rozpoczynają żer. Niestety, należą do wielożernych szkodników glebowych, które powodują znaczne zniszczenia w uprawach. Preferują gleby lekkie i średnie, choć w ostatnich latach coraz częściej wybierają na czas zimowania gleby cięższe. Powszechnie występują w całym kraju, niemniej w uprawie rzepaku

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

patogenami (Tabela 3.): Tabela 3. Zestawienie najpopularniejszych zapraw nasiennych w uprawie pszenicy ozimej. Opracowanie własne na podstawie: doradca-rolniiczy.pl.   Pielęgnacja pszenicy ozimej Istnieje szereg metody ochrony roślin, wśród których niezmiennie od kilkudziesięciu lat dominuje walka chemiczna. Należy pamiętać, że od 1. Stycznia 2014

Słownik pojęć
Rolnictwo zrównoważone – gospodarowanie przyjazne środowisku. Sprawdź, na czym to polega!

Rolnictwo zrównoważone to pojęcie, z którym coraz częściej możemy się spotkać w mediach. Kryje się za nim idea zracjonalizowanej produkcji przy użyciu metod przyjaznych środowisku. W ramach dostosowania się do wymogów tego przedsięwzięcia, powinniśmy wdrażać działania służące ochronie różnorodności biologicznej obszarów wiejskich oraz poprawie środowiska naturalnego.

Ursus
Ciągnik Ursus 2812 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

współpracuje z wieloma maszynami i narzędziami rolniczymi. WYMIARY, MASA I OGUMIENIE CIĄGNIKA Długość ciągnika bez obciążników przednich: 3260 mm Długość ciągnika z obciążnikami przednimi: 3470 mm Szerokość: 1820 mm Wysokość ciągnika z tłumikiem/ z ramą ochronną/ z kabiną: 2380/2240/2350 mm

Ursus
Ciągnik Ursus 3512 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

współpracuje z wieloma maszynami i narzędziami rolniczymi. WYMIARY, MASA I OGUMIENIE CIĄGNIKA Długość ciągnika bez obciążników przednich: 3413 mm Długość ciągnika z obciążnikami przednimi: 3623 mm Szerokość: 1850 mm Wysokość ciągnika z tłumikiem/ z ramą ochronną/ z kabiną: 2380/2240/2350 mm

Szkodniki upraw
Szkodniki ziemniaków ‒ objawy, szkodliwość i zwalczanie

szkodników w swoich uprawach. Plantacje muszą być prowadzone zgodnie obowiązującymi zasadami integrowanej ochrony roślin, tj. z uwzględnieniem prawidłowego zmianowania i progów ekonomicznej szkodliwości.  (...) Najpospolitsze drutowce występujące w uprawach ziemniaka: osiewniki, zaciosek kruszcowy, nieskor czarny. Rolnice Rolnice to motyle (Lepidoptera), należące do rodziny sówkowatych (Noctuidae),

Ursus
Ciągnik Ursus 3514 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

współpracuje z wieloma maszynami i narzędziami rolniczymi. WYMIARY, MASA I OGUMIENIE CIĄGNIKA Długość ciągnika bez obciążników przednich: 3660 mm Długość ciągnika z obciążnikami przednimi: 3730 mm Szerokość: 1850 mm Wysokość ciągnika z tłumikiem/ z ramą ochronną/ z kabiną: 2600/2280/2460 mm

Ursus
Ciągnik Ursus 6024 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

z obciążnikami przednimi: 1365 kg Maksymalne obciążenie statyczne dolnego zaczepu rolniczego wychylnego przy odległości 400 mm od czoła WOM z pełnym kompletem obciążników: (...) PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE CIĄGNIKA URSUS 6024 klimatyzacja z termostatem, kabina ochronna, siedzisko fotelowe z amortyzacją sprężynową OPCJONALNE WYPOSAŻENIE CIĄGNIKA URSUS

Ursus
Ciągnik Ursus 7524 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

z obciążnikami przednimi: 1430 kg Maksymalne obciążenie statyczne dolnego zaczepu rolniczego wychylnego przy odległości 400 mm od czoła WOM z pełnym kompletem obciążników: (...) PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE CIĄGNIKA URSUS 7524 klimatyzacja z termostatem, kabina ochronna, siedzisko fotelowe z amortyzacją sprężynową OPCJONALNE WYPOSAŻENIE CIĄGNIKA URSUS

Choroby roślin
Groźne choroby ziemniaków - przegląd i objawy

wyłącznie zdrowe sadzeniaki, które poddano wcześniejszej, ostrej selekcji negatywnej. Kompleksowa ochrona ziemniaka, zarówno podczas sezonu wegetacyjnego jak i okresu przechowywania, nie należy do (...) substancje aktywne pestycydów i umieć zastosować w praktyce. Duże zaangażowanie merytoryczne ze strony rolnika prędzej czy później uwieńczone zostanie wysokim plonem ilościowym i jakościowym bulw.

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

nerwów liści (PVY) i mozaikę tytoniu (TMV). W celu zwalczenia chorób pojawiających się na tytoniu można stosować środki ochrony roślin, a także używać odkażonych nasion. Do najważniejszych szkodników tytoniu zaliczamy: wciornastka tytoniowca, mszyce i rolnice. W ograniczaniu ich liczebności można stosować wrogów naturalnych lub chemiczne metody ochrony.  

Ursus
Ciągnik Ursus 4502 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

Długość ciągnika z obciążnikami przednimi: 3970 mm Szerokość: 1310 mm Wysokość ciągnika z ramą ochronną/kabiną: 2500/2300 mm Prześwit pod skrzynią przekładniową: 345 mm Prześwit pod zaczepem rolniczym: 290 mm Masa ciągnika gotowego do pracy z masami obciążającymi, z rama ochronną/kabiną: 2340/2520

Ursus
Ciągnik Ursus 3502 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

Długość ciągnika z obciążnikami przednimi: 3623 mm Szerokość: 1310 mm Wysokość ciągnika z ramą ochronną: 2445 mm Prześwit pod skrzynią przekładniową: 325 mm Prześwit pod zaczepem rolniczym: 290 mm Masa ciągnika gotowego do pracy z masami obciążającymi, z rama ochronną: 2040

Ziemniaki
Jak wybrać najlepszy oprysk na ziemniaki? Przegląd chorób i preparatów

Agrofagów, dzięki któremu możemy monitorować, jaki szkodnik lub patogen może zagrażać uprawom w wybranym rejonie. *Należy sprawdzać na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.minrol.gov.pl, w wyszukiwarce środków ochrony roślin, czy dany preparat jest dalej dopuszczony do obrotu. W tym miejscu dostępne są również do pobrania etykiety środków.

Nawożenie
Czym się kierować, wybierając zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę? Podpowiadamy!

Regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska wymagają od gospodarstw projektowania i budowy szczelnych i bezpiecznych zbiorników na gnojówkę i gnojowicę. Prawidłowo przechowywane odchody są wykorzystywane w produkcji rolnej jako naturalne nawozy. Jednak nieprawidłowe przechowywanie, nieszczelne zbiorniki i niedostosowanie obsady zwierząt do wielkości zbiorników i na odwrót, mogą skutkować poważnym zanieczyszczeniem gleb azotanami.

Trawy łąkowe
Rutwica wschodnia - opis, uprawa i użytkowanie

jary. Rutwica wschodnia wykazuje duże wymagania świetlne, w związku z tym roślinę ochronną należy zbierać od fazy kłoszenia do dojrzałości mlecznej bądź uprawiać rutwicę wschodnią (...) być wykorzystywana do konserwacji gleb, które na pewien okres czasu zostały wyłączone z rolniczego użytkowania. Bardzo dobrze mulczuje glebę i poprawia jej właściwości chemiczne oraz

Kury
Na czym polega ekologiczna hodowla kur i produkcja jaj?

Coraz więcej hodowców drobiu decyduje się na ekologizację własnego gospodarstwa. Intensyfikacja rolnictwa spowodowała, że konkurencja dla niewielkich ferm kur nieśnych stała się zbyt duża. Obecnie dąży się do powrotu tradycyjnych metod chowu, bliskich środowisku naturalnemu, bez wykorzystania nawozów sztucznych oraz środków ochrony roślin. Produkty pochodzące od zwierząt utrzymywanych w warunkach ekologicznych są smaczniejsze, charakteryzują się większą wartością odżywczą.

Konie
Konie zimnokrwiste – najczęściej hodowane rasy w Polsce

Koń sokólski Koń sokólski również został objęty programem ochrony zasobów genetycznych w Polsce. Rasa ta powstała w północnowschodnim rejonie kraju, gdzie (...) małym kalibrem, ale dużą siłą pociągową. Były użytkowane jako siłą zaprzęgowa, rzadziej wierzchowo. Rolnicy z tamtych regionów oczekiwali od koni dużej siły i efektywności pracy

Ursus
Ciągnik Ursus 4022 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

bez obciążników przednich: 350 kg Maksymalne obciążenie statyczne dolnego zaczepu rolniczego wysuwanego przy odległości 400 mm od czoła WOM z obciążnikami przednimi: 410 (...) PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE CIĄGNIKA URSUS 4022 klimatyzacja z termostatem, kabina ochronna, siedzisko fotelowe Grammera z amortyzacją sprężynową, kierownica 380 mm średnicy

Ursus
Ciągnik Ursus 4024 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

bez obciążników przednich: 580-550 kg Maksymalne obciążenie statyczne dolnego zaczepu rolniczego wysuwanego przy odległości 400 mm od czoła WOM z obciążnikami przednimi: 650-610 (...) PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE CIĄGNIKA URSUS 4024 klimatyzacja z termostatem, kabina ochronna, siedzisko fotelowe Grammera z amortyzacją sprężynową, kierownica 380 mm średnicy

Choroby roślin
Przegląd najczęstszych chorób rzepaku, a także metody ochrony i ich zwalczania!

sprzyjającymi warunkami pogodowymi, mogą spowodować znaczny spadek plonów. W związku z tym ochrona rzepaku powinna być przemyślana i kompleksowa, a zwalczanie chorób najlepiej rozpocząć od (...) choroby wpływa zmiana technik uprawy, dzięki którym rozprzestrzenia się na nieczyszczonych częściach maszyn rolniczych. Kiła należy do chorób płodozmianowych, jej przyczyną jest częste

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

dwie odmiany lucerny mieszańcowej oraz dziewiętnaście odmian jej formy matecznej: lucerny siewnej. Rolnicy najczęściej korzystają z niekwalifikowanego materiału siewnego, który stanowi dowolną mieszaninę różnych odmian. (...) aktywnych herbicydów w glebie. Dlatego, wybierając stanowisko dla lucerny, należy szczegółowo przeanalizować sposób ochrony przedplonu. Pola, na których planuje się uprawiać lucernę, już

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

uproszczony zespół uprawek. Należy pamiętać, że w przypadku intensywnej produkcji rolnej nie należy uprawiać rzepaku po roślinach motylkowatych bądź strączkowych, ponieważ stanowiska po (...) termin siewu, dobór odmian rzepaku, przedplon, racjonalne nawożenie oraz zwalczanie chwastów. Ochrona przed szkodnikami Do szkodliwych owadów, które pojawiają się jesienią

Rośliny pastewne
Kostrzewa łąkowa ‒ królowa polan i pastwisk. Wymagania i uprawa

łąkowej są gleby żyzne (mady, brunatne, czarne ziemie) utrzymywane w wysokiej kulturze rolnej, z dobrze wykształconym poziomem próchnicznym, o odczynie obojętnym lub lekko kwaśnym. Okres (...) Roślina nie znosi zacienienia, przy niedoborze światła znacząco redukuje swój plon. Dobierając roślinę ochronną należy wziąć pod uwagę jej intensywność krzewienia oraz zdolności konkurencyjne o

Aktualności
ARiMR: ruszył nabór wniosków o przyznanie wsparcia na posadzenie lasu

lokalizacji, w której wnioskodawca zamierza założyć las. Największą szansę na dofinansowanie mają rolnicy, posiadający grunty na terenach dotkniętych erozją wodną (tzw. korytarz ekologiczny). Wysoko punktowane (...) powierzchnia zagospodarowanego terenu (od 0,1 do 20 ha), rodzaj posadzonych drzew i metody ochrony nowo założonego lasu. Warunkiem przyznania wsparcia ma być również posiadanie planu

Szkodniki upraw
Miniarka kapuściana – przedstawiamy metody ochrony rzepaku i zwalczania tego szkodnika

kapustowatych, zarówno uprawianych, jak i dzikorosnących. Mimo częstego pojawiania się na plantacjach rolnych, zwykle nie powoduje szkód o znaczeniu gospodarczym. Opis owada i (...) wiosnę pasożytowanie nie zagraża rzepakowi, ponieważ obejmuje głównie jego dolnych liści. Ochrona uprawy rzepaku W przeciwdziałaniu wystąpienia miniarki kapuścianej w uprawach

Rośliny pastewne
Lucerna nerkowata, chmielowa - opis, charakterystyka i uprawa

inaczej nazywana jest lucerna chmielową. Często uznawana jest jako chwast w uprawach rolniczych, w ogrodach i sadach. Jest gatunkiem krótkotrwałym, 1-2 letnim, odznaczającym się niewielkimi (...) żyto, a wiosną w zboża jare. Można ją również siać latem bez rośliny ochronnej lub w mieszankach z trawami na wiosnę. Norma wysiewu

Szkodniki warzyw
Choroby i szkodniki papryki – rozpoznajemy i zwalczamy!

larw, ale należy go wykonywać tylko w fazie pełnej dojrzałości owoców. Ponieważ jest to szkodnik kwarantannowy, rolnik, który zauważy na swojej plantacji jego obecność, jest zobowiązany do zgłoszenia tego w najbliższym oddziale PIORiN (Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa) oraz do zastosowania się do zarządzenia tego organu. Decyzją PIORiN roślina może

Gleby
Żyzne gleby torfowe. Wszystko o ich klasyfikacji i właściwościach

podstawą roślin specjalnych lub bardzo wymagających. Aby jednak zaadaptować glebę do celów rolniczych należy ją odpowiednio osuszyć i stworzyć taki system melioracyjny, aby powtórne zalanie (...) stanowią podłoże zachowanych od tamtego czasu lasów i borów, które najczęściej objęte są ochroną, jako rezerwaty przyrody i parki krajobrazowe. Dodatkowo często kumulują wodę opadową

Chwasty
Starzec zwyczajny – bieli i zachwaszcza pastwiska. Sprawdź, jak go wyeliminować

substancje odżywcze. Rzadko pojawia się na ugorach, wybiera stanowiska o dużej kulturze rolnej, dobrze zagospodarowane i zmeliorowane, ale wilgotne i przewiewne. Lubi pojawić się na (...)   Zapobieganie Zgodnie z zasadami wprowadzonymi w ramach Integrowanej Ochrony Roślin, przed sięgnięciem po środki chemiczne należy użyć wszystkich możliwych sposobów

Konie
Koń śląski – ciężka, gorącokrwista rasa koni zaprzęgowych

Opolskich, Wojanowie, Strzegomiu, Koźlu, Książu i Drogomyślu. Na skutek przyjęcia w polskim rolnictwie wzorca konia małego i ekonomicznego w utrzymaniu, niektóre hodowle zaczęły krzyżować konie (...) koni – koń śląski znalazł się na liście zagrożonych zasobów genetycznych, na których ochronę przewidziano dofinansowanie. Oprócz koni śląskich starego typu selekcjonuje się również zwierzęta

Ursus
Ciągnik Ursus 1222 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

Wysokość dolnego zaczepu transportowego: 420 mm Wysokość zaczepu rolniczego wahliwego: 360 mm Prześwit: 425 mm Masa ciągnika (...) WYPOSAŻENIE CIĄGNIKA URSUS 1222 ogrzewanie wymuszone z nagrzewnicą i wentylatorem, kabina ochronna, siedzisko fotelowe z amortyzacją sprężynową OPCJONALNE WYPOSAŻENIE CIĄGNIKA URSUS

Ursus
Ciągnik Ursus 1224 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

Wysokość dolnego zaczepu transportowego: 420 mm Wysokość zaczepu rolniczego wahliwego: 360 mm Prześwit: 425 mm Masa ciągnika (...) WYPOSAŻENIE CIĄGNIKA URSUS 1224 ogrzewanie wymuszone z nagrzewnicą i wentylatorem, kabina ochronna, siedzisko fotelowe z amortyzacją sprężynową OPCJONALNE WYPOSAŻENIE CIĄGNIKA URSUS

Ursus
Ciągnik Ursus 1614 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

Wysokość dolnego zaczepu transportowego: 420 mm Wysokość zaczepu rolniczego wahliwego: 360 mm Prześwit: 425 mm Masa ciągnika (...) WYPOSAŻENIE CIĄGNIKA URSUS 1614 ogrzewanie wymuszone z nagrzewnicą i wentylatorem, kabina ochronna, siedzisko fotelowe z amortyzacją sprężynową OPCJONALNE WYPOSAŻENIE CIĄGNIKA URSUS

Trzoda chlewna
Kojce dla trzody chlewnej - rodzaje i wymogi. Pomagamy wybrać odpowiednie

Obecnie kojce dla trzody chlewnej muszą spełniać wymogi określone przepisami Unii Europejskiej zawartymi w Dyrektywie Rady 2008/120/WE z dnia 18.12.2008 ustanawiającej minimalne normy ochrony świń oraz z Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15.02.2010 w sprawie minimalnych warunków utrzymania zwierząt gospodarskich. Spełnienie wymogów wpływa na wysokość otrzymywanych dopłat bezpośrednich. Odpowiednia powierzchnia kojców i ich wyposażenie wpływa na zwiększenie dobrostanu, a co za tym idzie zwiększenie produkcyjności i opłacalności hodowli trzody chlewnej. Pomieszczenia dla trzody chlewnej są podzielone na kilka głównych grup. Najczęściej podziału dokonuje się w zależności od płci i wieku zwierząt.

Aktualności
Unia Europejska pomoże w walce z ASF

wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie Polski. Strona polska postulowała m.in. o ograniczenie obszaru ochronnego, wyznaczonego na mocy decyzji Komisji Europejskiej w związku z przypadkami ASF w Polsce, oraz o zwiększenie dofinansowań na odszkodowania dla rolników za zwierzęta zabite z nakazu powiatowego lekarza weterynarii w ramach profilaktyki na terenach objętych

Belarus
Ciągnik Belarus 1523.4 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

przy możliwości załącz Belarus 1523.4 to uniwersalny ciągnik przeznaczony do podstawowych prac rolniczych i komunalnych. Doskonale nadaje się do uprawy roślin, jako pomoc przy hodowli (...) paliwa: 250 l PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE CIĄGNIKA BELARUS 1523.4 kabina ochronna, komfortowa, panoramiczna, wyciszona, ogrzewanie z regulacją siły nadmuchu, wycieraczka szyby przedniej

Belarus
Ciągnik Belarus 3522.5 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

ciągnik MTZ Belarus, który przeznaczony jest do podstawowych i bardziej wymagających prac rolniczych i komunalnych. Wyposażony został w mocny silnik o mocy 355 KM z (...) jednoobwodowy i dwuobwodowy PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE CIĄGNIKA BELARUS 3522.5 kabina ochronna, klimatyzacja, komfortowe siedzenie OPCJONALNE WYPOSAŻENIE CIĄGNIKA BELARUS 3522.5

Belarus
Ciągnik Belarus 622 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

Belarus 622 to nowy w ofercie uniwersalny ciągnik przeznaczony do podstawowych prac rolniczych i komunalnych. Doskonale nadaje się do uprawy roślin, jako pomoc przy hodowli (...) paliwa: 95 l PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE CIĄGNIKA BELARUS 622 kabina ochronna, komfortowa, panoramiczna, wyciszona, ogrzewanie z regulacją siły nadmuchu, wycieraczka szyby przedniej

Belarus
Ciągnik Belarus 952.4 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

90 MONOBLOCK udźw Belarus 952.4 to uniwersalny ciągnik przeznaczony do podstawowych prac rolniczych i komunalnych. Doskonale nadaje się do uprawy roślin, jako pomoc przy hodowli (...) paliwa: 130 l PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE CIĄGNIKA BELARUS 952.4 kabina ochronna, komfortowa, panoramiczna, wyciszona, ogrzewanie z regulacją siły nadmuchu, wycieraczka szyby przedniej

Belarus
Ciągnik Belarus 1221.4 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

załączenia 2 Belarus 1221.4 to uniwersalny ciągnik przeznaczony do podstawowych prac rolniczych i komunalnych. Doskonale nadaje się do uprawy roślin, jako pomoc przy hodowli (...) paliwa: 165 l PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE CIĄGNIKA BELARUS 1221.4 kabina ochronna, komfortowa, panoramiczna, wyciszona, ogrzewanie z regulacją siły nadmuchu, wycieraczka szyby przedniej

Belarus
Ciągnik Belarus 1523.5 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

przy możliwości załącz Belarus 1523.5 to uniwersalny ciągnik przeznaczony do podstawowych prac rolniczych i komunalnych. Doskonale nadaje się do uprawy roślin, jako pomoc przy hodowli (...) paliwa: 250 l PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE CIĄGNIKA BELARUS 1523.5 kabina ochronna, komfortowa, panoramiczna, wyciszona, ogrzewanie z regulacją siły nadmuchu, wycieraczka szyby przedniej

Belarus
Ciągnik Belarus 820 - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

min. 3000 kg. Belarus 820 to uniwersalny ciągnik przeznaczony do podstawowych prac rolniczych i komunalnych. Doskonale nadaje się do uprawy roślin, jako pomoc przy hodowli (...) l, 2x65 l PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE CIĄGNIKA BELARUS 820 kabina ochronna, ogrzewanie z regulacją siły nadmuchu, wycieraczka przedniej i tylnej szyby, spryskiwacz

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

mieszańców międzyliniowych. Materiału siewnego kukurydzy nie można reprodukować w gospodarstwie, dlatego też rolnicy muszą kupować nasiona od producenta. Mieszańce międzyliniowe charakteryzują się dużą (...) 12-18 cm. Siewniki mogą być wyposażone w urządzenia do aplikacji nawozów i środków ochrony roślin. Nawożenie Do nawożenia kukurydzy można stosować

Case IH
Ciągnik Case IH Farmall 115 U - najważniejsze dane techniczne i charakterystyka

powietrznej, przygotowanie pod ładowacz, ochrona zbiornika paliwa, przednia oś z hamulcami Przybliżona cena ciągnika Case IH Farmall 115 U w podstawowym wyposażeniu (brutto): brak danych   Case IH to jedna z najbardziej rozpoznawalnych firm na całym świecie produkująca wysokiej jakości maszyny rolnicze. Może jednocześnie pochwalić

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

ogórek stał się popularny w XVI w., kiedy to zaczęło się rozwijać rolnictwo. Roślina ta ma wielkie znaczenie gospodarcze dla Polski. Rocznie eksportowanych jest ok. (...) nasiona o sprawdzonej sile kiełkowania oraz dobrej jakości. Przed siewem warto zadbać o ochronę nasion przed chorobami poprzez zaprawienie ich zaprawą. Może to być Zaprawa

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki