Rolnice - występowanie

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Rolnice - występowanie

Szkodniki upraw
Rolnice – nocne motyle atakują rzepak!

Rolnice są niepozornymi motylami z rodziny sówkowatych, które za dnia kryją się między roślinami, przy podłożu. Ich aktywność wzrasta dopiero o zmierzchu i w nocy, kiedy rozpoczynają żer. Niestety, należą do wielożernych szkodników glebowych, które powodują znaczne zniszczenia w uprawach. Preferują gleby lekkie i średnie, choć w ostatnich latach coraz częściej wybierają na czas zimowania gleby cięższe. Powszechnie występują w całym kraju, niemniej w uprawie rzepaku

Słownik pojęć
Czy rolnictwo plantacyjne jest korzystne dla środowiska? Koniecznie sprawdź!

m.in. we Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych, rolnictwo plantacyjne omawiane jest jako podtyp rolnictwa rynkowego, które w największym stopniu wykorzystuje ziemię, siłę roboczą oraz charakteryzuje się wysokim wyspecjalizowaniem. Typowe dla rolnictwa plantacyjnego jest także nastawienie na wysoką produkcję, a zatem można je potraktować jako typ rolnictwa towarowego, a przez to, że

Słownik pojęć
Rolnictwo intensywne, czyli wydajna i wyspecjalizowana produkcja

ilością uzyskiwanych plonów. Charakteryzuje się również dużą towarowością, z tego powodu często zamiennie, w zależności od klasyfikacji, utożsamiane jest z typem wysokotowarowym. Rolnictwo intensywne może występować w formie rolnictwa kapitałochłonnego, cechującego się wysoką specjalizacją, mechanizacją, intensywnym nawożeniem oraz wprowadzeniem nowych gatunków i odmian roślin oraz zwierząt, a także w

Gleby
Klasy bonitacyjne gleby – oceniamy wartość ziemi uprawnej

chemiczne niż gleby klasy IIIa oraz mogą występować w gorszych warunkach fizjograficznych. Szczególnie narażone są na erozje, mogą okresowo bywać zbyt suche lub zbyt mokre, co spowodowane jest wysokimi wahaniami wód gruntowych. Pszenica, buraki cukrowe i koniczyna czerwona satysfakcjonujące plony dają w wysokiej kulturze rolnej i odpowiednich warunkach atmosferycznych. Gleby tej

Aktualności
Wspólna Polityka Rolna po Brexicie

się m.in. przez przeciwdziałanie nieuczciwemu handlowi oraz wspieranie inwestycji w gospodarstwach rolnych, szczególnie przez płatności bezpośrednie, których celem jest wyrównanie rozwoju obszarów wiejskich w UE. Szef resortu apelował ponadto o większą solidarność między państwami członkowskimi UE w zwalczaniu kryzysów, takich jak występowanie ognisk ASF na wschodzie Europy. Francuski minister

Gleby
Gleby rdzawe – jak je przystosować dla potrzeb uprawy? Podpowiadamy!

część powierzchni Polski. Chociaż ich wartość użytkowa jest niewielka, często zostają wykorzystywane w rolnictwie. Proces uzdatnienia ich do użytku rolnego jest długi, wymaga nakładów finansowych i ciężkiej pracy. Charakterystyka i występowanie Gleby rdzawe są typem gleb bielicoziemnych, które są typowe dla Polski i innych krajów o podobnym

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

myśl zasady: tak dużo, jak to konieczne- tak mało jak to możliwe. Niezależnie, na którą z polecanych metod zdecyduje się rolnik, decyzje o wykonaniu zabiegu ochronnego powinien podejmować o dokładny monitoring występowania chwastów, chorób czy szkodników. Dobierać substancje aktywne rozsądnie, zgodnie z wytycznymi producentów środków ochrony. Jeżeli koszty poniesione na pestycydy

Odmiany ziemniaków
Popularne odmiany ziemniaków. Czy masz już swój typ? Oto nasz ranking!

naszym kraju, nadal pozostaje jednym z najczęściej wybieranych warzyw przez konsumentów. Obecnie rolnicy mają do wyboru ponad 130 odmian, wśród których znajdują się: z przeznaczeniem (...) sprawia, że polecana jest do uprawy w gospodarstwach ekologicznych oraz w rejonach częstego występowania wirusów ziemniaka. Odmiany ziemniaków z przeznaczeniem na frytki

Żyto
Żyto zwyczajne - zboże o najmniejszych wymaganiach uprawowych

łamliwości osadki kłosowej; ssp. cereale – do niego zaliczana się odmianę botaniczną var. vulgare, z której wywodzą się wszystkie odmiany rolnicze żyta. Żyto siewne może występować w formie ozimej lub jarej. Morfologia System korzeniowy żyta zwyczajnego jest wiązkowy. Długie i cienkie źdźbła mogą

Kury
Na czym polega ekologiczna hodowla kur i produkcja jaj?

opiera się na paszach naturalnych, pochodzących z własnego gospodarstwa. Intensyfikacja rolnictwa powoduje zanieczyszczenie powietrza, wód, erozję gleb oraz produkcję znacznych ilości obornika, który (...) charakteryzuje się torf, niestety jest ściółką drogą, a dostęp do niej jest ograniczony występowaniem w danym obszarze. Najwięcej gospodarstw korzysta ze słomy zbożowej i wiórów,

Aktualności
Podlasie: będzie odstrzał dzików w związku z ASF

W związku z występowaniem wirusa ASF w województwie podlaskim zostanie przeprowadzony przymusowy odstrzał dzików. Podczas konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informację tę potwierdzili minister środowiska Maciej Grabowski oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki.

Gleby
Gleby brunatne - geneza głównych typów gleb uprawnych

C) jest koloru jasnobrązowego i czasem może występować w niej węglan wapnia. Odczyn tych gleb jest słabo kwaśny lub obojętny (pH 5,0–7,2). W związku z tym przeważają w nich kationy zasadowe (np. Ca2+), które zapobiegają procesowi wymywania składników zasadowych. Gleby brunatne użytkowane rolniczo zawierają duże ilości próchnicy (2–3%), zaś

Szkodniki warzyw
Choroby i szkodniki papryki – rozpoznajemy i zwalczamy!

jest to szkodnik kwarantannowy, rolnik, który zauważy na swojej plantacji jego obecność, jest zobowiązany do zgłoszenia tego w najbliższym oddziale PIORiN (Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa) oraz do zastosowania się do zarządzenia tego organu. Decyzją PIORiN roślina może zostać zniszczona, bądź przeznaczona wyłącznie do konsumpcji w miejscu występowania.

Choroby roślin
Przegląd najczęstszych chorób rzepaku, a także metody ochrony i ich zwalczania!

pojawia się stosunkowo rzadziej niż na innych krzyżowych, choć im bardziej na północ Polski, tym występowanie kiły jest częstsze. Dodatkowo na częstsze pojawianie się choroby wpływa zmiana technik uprawy, dzięki którym rozprzestrzenia się na nieczyszczonych częściach maszyn rolniczych. Kiła należy do chorób płodozmianowych, jej przyczyną jest częste uprawianie tych

Poziomki
Jakie sadzonki poziomek wybrać? Odpowiadamy!

się sadzenie na czarnej tkaninie/folii, która zabezpiecza przed nadmiernym parowaniem wody i występowaniem chwastów, co przyspiesza wegetację roślin. Pamiętajmy też o odpowiednich odstępach między sadzonkami: (...) zł. BIBLIOGRAFIA 1. Czynczyk A., Szkółkarstwo sadownicze, Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2012, s. 280–281. 2. Gudarowska E., Kupujemy

Zabiegi agrotechniczne
Głęboszowanie – sposób na zwiększenie plonów. Radzimy, kiedy spulchniać glebę

obniżeniem plonów. Ocena zabiegu Głęboszowanie jest niedoceniane przez rolników, gdyż należy do najbardziej energochłonnych i kosztownych zabiegów uprawowych. Wiąże się ponadto ze (...) pamiętać o tym, że widoczne zwiększenie plonu w wyniku głęboszowania występuje jedynie w przypadku występowania obu czynników: nadmiernie zagęszczonych gleb i jednoczesnego niedoboru opadów. Przy dostatecznej

Gleby
Czarne ziemie – cenione i bardzo żyzne gleby uprawowe

część ziem uprawnych w Polsce. Są bardzo żyzne, wiec znajdują zastosowanie w rolnictwie, gdzie często stanowią podłoże upraw bardzo wymagających roślin specjalnych. Najczęściej można je (...) rzędzie czarnych ziemi znajduje się sześć podtypów, które są wyodrębnione ze względu na występowanie i profil struktury. Pierwszy podtyp, czarne ziemie glejowe w swojej głównej

Chwasty
Podejmujemy trudną walkę z wyczyńcem polnym!

przeszkód może zajmować naprawdę ogromne tereny. Z tego powodu nastręcza wielu trudności rolnikom i hodowcom traw. Charakterystyka Wyczyńca polnego trudno jest (...) Kwitnienie zaczyna się z początkiem czerwca i kończy w sierpniu, kiedy to zaczynają występować maleńkie kłoski (około 6 milimetrów długości), które są przymocowane pojedynczo lub

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

Burley. Rejony pod uprawę tytoniu i jego odmiany ustala co roku minister rolnictwa i rozwoju wsi w specjalnie wydanym rozporządzeniu. Cechy charakterystyczne (...) pospolitą, starzec zwyczajny, tasznik pospolity oraz żółtlicę drobnokwiatową. Dodatkowo w uprawach tytoniu mogą występować, m.in.: perz właściwy, skrzyp polny, miotła zbożowa, fiołek polny, rzodkiew świrzepa

Konie
Koń śląski – ciężka, gorącokrwista rasa koni zaprzęgowych

Opolskich, Wojanowie, Strzegomiu, Koźlu, Książu i Drogomyślu. Na skutek przyjęcia w polskim rolnictwie wzorca konia małego i ekonomicznego w utrzymaniu, niektóre hodowle zaczęły krzyżować konie (...) rzadziej kare (19,5%), kasztanowate stanowią tylko niewielki odsetek pogłowia (2%). Możliwe jest również występowanie osobników siwych.   Kierunki współczesnej hodowli

Gleby
Gleby płowe - popularne gleby, które zajmują dużą część kraju. Poznaj ich rodzaje!

(lessivage). Najczęściej powstają pod lasami liściastymi i mieszanymi w klimacie umiarkowanie wilgotnym. Występowanie skał osadowych, głębokich i porowatych sprzyja procesowi przemywania. W związku z tym (...) warstwach gleby może być wysycony nawet do 70%. Mogą być zaliczane do kompleksu rolniczego żytniego dobrego i słabego. Gleby płowe zbrunatniałe

Gleby
Gleby bagienne - charakterystyka i przegląd różnych odmian gleb mułowych i torfowych

gytiowe. Gleby mułowe właściwe Uznawane są za nieużytki rolne, często porastane przez olchę. Zlokalizowane są na nierównych terenach i bardzo uwilgotnione. (...) procesami redukcyjnymi i utleniania, spowodowanymi dużą roczną amplitudą wahań wód gruntowych. Powoduje to występowanie w warstwach mineralnych cech charakterystycznych dla gleb glejowych. Profil glebowy takiej

Marchew
Przedstawiamy wymagania marchwi zwyczajnej oraz właściwe metody uprawy

Połyśnica marchwianka, bawełnica topolowo-marchwiana, guzak północny, mszyca marchwiowa ondulująca, golanica zielonka i rolnice to szkodniki, które bardzo często zasiedlają i niszczą uprawy. Połyśnicę marchwiankę może odstraszać obecność na polu pora i cebuli. Aby ograniczać występowanie chorób i szkodników, ważne jest właściwe zmianowanie. Należy pamiętać, że rośliny na

Rośliny lecznicze
Dymnica pospolita – trujący chwast upraw i pastwisk

nie jest bynajmniej oznaką darów od losu, a raczej zapowiedzią kłopotów dla rolników i hodowców. Mimo tego, że roślina znalazła szereg zastosowań w medycynie ludowej, (...) roztarciu liścia. Pozostałe dymnice mają również inny, bardziej żywy kolor liści. Występowanie Jest to roślina pospolita, pojawia się na terenie całej

Chwasty
Lnicznik siewny – charakterystyka, występowanie, szkodliwość i zwalczanie

na terenie całego kraju, a jej wschody w uprawie mogą zaniepokoić niejednego rolnika – ta niepozorna roślina w sprzyjających warunkach może osiągnąć naprawdę duże rozmiary (...) w ziemi przez kilka lat i nie tracą zdolności do kiełkowania. Występowanie Mimo tego, że dawniej był bardzo ważną częścią krajobrazu

Chwasty
Starzec zwyczajny – bieli i zachwaszcza pastwiska. Sprawdź, jak go wyeliminować

milimetrów głębokości. Występowanie Starzec zwyczajny pojawia się na całym terenie Polski, także, choć sporadycznie, w górach. Preferuje gleby piaszczyste lub gliniaste, urodzajne, o dużym poziomie próchnicy i bogate w związki mineralne i substancje odżywcze. Rzadko pojawia się na ugorach, wybiera stanowiska o dużej kulturze rolnej, dobrze zagospodarowane

Choroby warzyw
Szara pleśń atakuje! Groźna choroba owoców i warzyw

Jest jedną z najbardziej popularnych chorób i nastręcza bardzo wielu problemów hodowcom i rolników. Mimo tego, że kojarzy się głównie jako przypadłość dotycząca truskawek, szara pleśń często pojawia się na innych owocach, warzywach i roślinach ozdobnych. Występowanie Szara pleśń jest chorobą dotykającą bardzo wiele gatunków roślin. Rozwija

Drób ozdobny
Bażant łowny – pięknie upierzony ptak hodowlany i łowny

kraju. Aktualnie ich liczebność szacuje się na pół miliona osobników. Naturalnym środowiskiem występowania bażanta na terenie Azji są lasy z małymi polanami śródleśnymi oraz nadwodne (...) Przyczyn spadku pogłowia w populacji bażantów jest wiele. Najbardziej prawdopodobne to intensyfikacja rolnictwa oraz nawożenia, usuwanie pasów drzew i krzewów pomiędzy polami uprawnymi oraz

Gleby
Czym jest erozja gleby? Wyjaśniamy przebieg procesu i typy erozji

są na nią narażone gleby lekkie, o dużym rozdrobnieniu cząstek glebowych. Jej występowaniu sprzyjają duże nachylenie stoku, brak okrywy roślinnej, kiepska struktura gleby czy duży (...) znacznych zniszczeń. Jej skutkiem są np. nadmorskie wydmy, które nie mają żadnej wartości rolniczej, powstałe z przenoszenia cząstek z głębi kraju.  

Chwasty
Jaskier polny i jego żółte kwiatki wśród zbóż to zły znak dla rolnika!

Polsce. Znana jest także pod nazwą jaskier odłogowy. Wystrzegać się jej powinni rolnicy uprawiający zboże ozime oraz len i lucernę na podmokłych gruntach. (...) Zwalczanie Niestety, nie ma zarejestrowanych herbicydów zwalczających jaskra polnego. Jego występowanie można ograniczyć poprzez działania profilaktyczne, czyli niskie koszenie łąk oraz dbanie

Rośliny lecznicze
Niezapominajka polna. Urocze, drobne kwiatki to zmora niejednego rolnika!

wymaga specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych i szczególnego stanowiska. Porasta nawet uboższe w składniki odżywcze gatunki gleby. Źle znosi występowanie w podłożu węglanu wapnia, stąd jej obecność jest wskaźnikiem słabej kwasowości gleby. Zwalczanie w uprawach rolnych Niezapominajka polna zachwaszcza zboża ozime, jare, koniczynę, uprawy okopowe i pastewne. Jest dość

Odmiany ziemniaków
Najnowsze odmiany ziemniaków, czyli nowinki warte uwagi!

decyduje wiele cech jakościowych i użytkowych ziemniaków. Wśród najważniejszych wyróżnić można smak, wartość plonotwórcza, typ kulinarno-użytkowy, wartość przechowalnicza. W roku 2013 rolnicy mieli do wyboru ponad 130 odmian ziemniaka (104 jadalne oraz 32 skrobiowe), wśród których dominowały odmiany polskie, średnio wczesne, o typie użytkowym B i C. Ponadto,

Dynie
Jakie nasiona cukinii wybrać do siewu? Zobacz!

być też nieskazitelne pod względem swojego koloru – nie mogą na nich występować przebarwienia, które najczęściej świadczą o zmianach chorobowych. Materiał nasienny o (...) „działkowiec”, Warszawa 2005., s. 28–39. Kacprzak-Piwońska E., Uprawa cukinii, „Lubelskie Aktualności Rolnicze”, nr 1/2014, s. 26–27. Kołota E., Orłowski M., Uprawa

Chwasty
Owies głuchy - chwast czy pożyteczny mieszaniec? Poznaj i sam zdecyduj!

w formie jarej i z owsem siewnym może tworzyć mieszańce. W uprawach rolniczych uznawany jest za chwast, ale może być wykorzystywany w bukieciarstwie. (...) chemiczny roślin tego chwastu jest bardzo zbliżony do składu owsa zwyczajnego. Występowanie Owies głuchy najczęściej występuje w uprawach grochu, ziemniaka, buraka

Rośliny pastewne
Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka - opis i uprawa

określana jest również jako inkarnatka. Pochodzi z rejonu śródziemnomorskiego. Może występować w dwóch formach: jednorocznej i dwuletniej. W Polsce uprawiana jest jednoroczna forma ozima. Inkarnatka występuje w dwóch odmianach botanicznych: dzikiej (var. molineri) i siewnej (var. sativum). Najważniejsza pod względem rolniczym jest inkarnatka siewna u której wyróżnia się trzy

Rośliny pastewne
Lucerna nerkowata, chmielowa - opis, charakterystyka i uprawa

inaczej nazywana jest lucerna chmielową. Często uznawana jest jako chwast w uprawach rolniczych, w ogrodach i sadach. Jest gatunkiem krótkotrwałym, 1-2 letnim, odznaczającym się niewielkimi (...) mają kolor zielonożółty i jajowaty kształt oraz są matowe. Wymagania i występowanie Lucerna nerkowata jest rośliną obcopylną i owadopylną, potrafi przystosować

Owce
Rasy owiec hodowanych w Polsce - przegląd i charakterystyka

uszy osadzone na szerokiej głowie, maciorki są bezrogie, natomiast u tryków mogą występować rogi. Rasa ta posiada wspaniale zaznaczone cechy wełniste. Pole obrostu wełny, jest (...) rasy, najliczniej występującą odmianą jest owca wielkopolska. Została wytworzona w Poznaniu, w Akademii Rolniczej. Owca wielkopolska wcześnie dojrzewa (8-10 miesięcy), dzięki czemu bardzo dobrze nadaje

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

powinien być uprawiany na glebach, które są drenowane i nie mają zagłebień. Występowanie na przemian mrozów i odwilży przyczynia się do uszkadzania systemu korzeniowego rzepaku, (...) wykonać uproszczony zespół uprawek. Należy pamiętać, że w przypadku intensywnej produkcji rolnej nie należy uprawiać rzepaku po roślinach motylkowatych bądź strączkowych, ponieważ stanowiska

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

ogórek stał się popularny w XVI w., kiedy to zaczęło się rozwijać rolnictwo. Roślina ta ma wielkie znaczenie gospodarcze dla Polski. Rocznie eksportowanych jest ok. (...) plantacjach ogórka należą: śmietka kiełkówka, przędziorki, zmieniki oraz mszyce. Aby uniknąć występowania szkodników lub zmniejszyć ich ilość na polu, ważne jest przyoranie pola

Rośliny lecznicze
Skrzyp polny - charakterystyka i zwalczanie

w medycynie i kosmetyce jest tak szerokie, że aż trudno uwierzyć, że rolnicy wypleniają go z taką zawziętością. Ten uporczywy, trudny do usunięcia chwast ma (...) z pociętych i nieusuniętych kłączy. Odnawia się również z nieusuniętego korzenia. Występowanie Skrzyp jest jednym z najczęściej pojawiających się na naszych

Rośliny lecznicze
Bluszczyk kurdybanek - opis, występowanie i zwalczanie

wdzięcznie wyglądająca roślinka to bluszczyk kurdybanek, uparty i uciążliwy chwast, który przysparza rolnikom wielu zmartwień. Charakterystyka Bluszczyk kurdybanek to bardzo charakterystyczna (...) jest rozłupnia, składająca się z czterech brunatnych rozłupek o jajowatym kształcie. Występowanie Jest dobrze znany na terenie całego kraju, występuje nawet

Chwasty
Rdest kolankowy, szczawiolistny - opis, występowanie i zwalczanie

rozgaszcza się w uprawie na dobre i spędza sen z powiek niejednego rolnika i hodowcy. Charakterystyka Rdest kolankowy to roślina jednoroczna, (...) roznoszą się z wiatrem i wodą lub wysiewają się na miejscu. Występowanie Jest chwastem wskaźnikowym gleb o niskim poziomie pH. Najbardziej

Chwasty
Rogownica polna - opis, występowanie i zwalczanie

i pastwiska. Jego wyplenienie nie należy do najłatwiejszych zadań, jakie stoją przed rolnikiem. Charakterystyka Rogownica polna (Cerastium arvense) to bardzo popularny, (...) około dziesięcioma ząbkami torebki, w których znajdują się brodawkowate, brunatne nasionka. Występowanie Rogownica polna jest pospolita na obszarze całej Polski, pojawia

Indyki
Choroby indyków - przegląd, objawy i zwalczanie

będące na diecie niskokalorycznej. Ma dużą zawartość łatwo przyswajalnego białka. Dlatego wielu rolników szczyci się hodowlą tego gatunku ptaków w gospodarstwach przydomowych, a duże firmy (...) bez wcześniejszych objawów klinicznych. W postaci skórnej na całej powłoce ciała stwierdza się występowanie licznych przekrwionych zgrubień. Choroba nie podlega leczeniu.  

Chwasty
Niech nas nie zwiedzie czyściec błotny – konkurencyjny chwast upraw!

w pokroju, efektowna roślina, którą chętnie widzielibyśmy w bukietach, jest zwalczana przez rolników. Czyściec błotny, chociaż prezentuje się pięknie, jest bardzo silnie trującym i bardzo (...) kłączy, na których znajdują się bulwiaste odcinki, pełniące rolę korzenia.   Występowanie W Polsce jest bardzo pospolitym chwastem. Preferuje gleby podmokłe,

Choroby warzyw
Antraknoza – ekspansywna choroba wielu roślin. Objawy i zwalczanie

nie należy do najprostszych zadań stojących przed rolnikiem czy hodowcą. Antraknoza rozwija się bardzo szybko i rozprzestrzenia na inne uprawy. Pojawia się zarówno na warzywach i jagodowych, jak i na orzechach i roślinach ozdobnych. Objawy Ze względu na swoje szerokie występowanie, antraknoza w inny sposób objawia się

Chwasty
Miotła zbożowa – uciążliwy chwast upraw zbóż ozimych

natężeniu występuje w zbożu ozimym. Nawet kilka wschodów tej rośliny może wprawić rolników w prawdziwy popłoch. Jej nazwa, związana z pokrojem, brzmi niewinnie, ale miotła (...) ale zdarzają się także przypadki, że jest ich aż 12 tysięcy. Występowanie Jest to jeden z najbardziej popularnych i uciążliwych chwastów

Rośliny lecznicze
Nostrzyk żółty – chwast zaniedbanych pastwisk

stale się zmniejsza, ale jeszcze jakiś czas temu stanowił poważny problem dla rolników – wyplenienie go z uprawy nie należy do najprostszych. Charakterystyka (...) terenie kraju. Strąki nostrzyka wyniosłego najczęściej zawierają dwa, zdecydowanie mniejsze nasiona. Występowanie Chwast rzadko pojawia się w uprawach w dużym natężeniu.

Chwasty
Perz właściwy – konkurencja dla roślin uprawnych. Sprawdź, jak go zwalczyć!

często pojawia się w naszym ogrodzie bez zaproszenia. Stanowi prawdziwe utrapienie dla rolników, ponieważ szybko rozprzestrzenia się i w krótkim czasie może zająć całe pole, (...) tworzą sporą sieć, która pobiera sporo tlenu z górnej warstwy gleby. Występowanie Aż 80% gruntów ornych w Polsce odpowiada niewielkim wymaganiom

1 2

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki