Rolnictwo intensywne typu kapitałochłonnego

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Rolnictwo intensywne typu kapitałochłonnego

Słownik pojęć
Rolnictwo intensywne, czyli wydajna i wyspecjalizowana produkcja

Rolnictwo intensywne, inaczej wysokonakładowe, rozwija się w obrębie rolnictwa konwencjonalnego. Ukierunkowane jest na maksymalny zysk osiągany przy dużym wkładzie pracy, środków finansowych, przy wykorzystaniu postępu biologicznego i technicznego oraz zastosowaniu wysoko wydajnych maszyn. Ten typ rolnictwa jest silnie powiązany z rynkiem, przez co realizuje głównie cele ekonomiczne, które mierzone są wydajnością produkcji i ilością uzyskiwanych plonów. Charakteryzuje się ró

Słownik pojęć
Czy rolnictwo plantacyjne jest korzystne dla środowiska? Koniecznie sprawdź!

określonego gatunku rośliny, również jako rolnictwo intensywne. Wady rolnictwa plantacyjnego Najistotniejszą wadą rolnictwa plantacyjnego jest to, że nie wpływa pozytywnie na środowisko. Przede wszystkim uprawa monokulturowa pozbawia glebę składników odżywczych, poprzez nieustanne pobieranie wody z tych samych warstw, co w konsekwencji prowadzi do erozji, jej wyjałowienia

Drób ozdobny
Bażant łowny – pięknie upierzony ptak hodowlany i łowny

jest wiele. Najbardziej prawdopodobne to intensyfikacja rolnictwa oraz nawożenia, usuwanie pasów drzew i krzewów pomiędzy polami uprawnymi oraz koszenie trzcin i szuwarów nadbrzeżnych. Poprzez stosowanie nadmiernych ilości substancji przeciw owadom zmniejsza się baza paszowa bażantów odżywiających się pokarmem owadzim. Kolejną przyczyną zmniejszenia liczby osobników jest powiększenie populacji drapieżników, w tym

Szkodniki upraw
Szkodniki ziemniaków ‒ objawy, szkodliwość i zwalczanie

są nieregularne, głębokie korytarze w bulwach. Czasami larwy skrywają się wewnątrz miąższu. Intensywne uszkodzenia bulw eliminują je z możliwości zastosowania w przemyśle przetwórczym i konsumpcji. (...) Najpospolitsze drutowce występujące w uprawach ziemniaka: osiewniki, zaciosek kruszcowy, nieskor czarny. Rolnice Rolnice to motyle (Lepidoptera), należące do rodziny sówkowatych (Noctuidae),

Kury
Na czym polega ekologiczna hodowla kur i produkcja jaj?

Coraz więcej hodowców drobiu decyduje się na ekologizację własnego gospodarstwa. Intensyfikacja rolnictwa spowodowała, że konkurencja dla niewielkich ferm kur nieśnych stała się zbyt duża. Obecnie dąży się do powrotu tradycyjnych metod chowu, bliskich środowisku naturalnemu, bez wykorzystania nawozów sztucznych oraz środków ochrony roślin. Produkty pochodzące od zwierząt utrzymywanych w warunkach ekologicznych są smaczniejsze, charakteryzują się większą wartością odżywczą.

Gleby
Gleby inicjale – grunty słabej jakości. Oto sposoby zagospodarowania!

południowej i centralnej, zostają często wykorzystane w celach rolniczych. Klasyfikuje się je najczęściej jako VI – V klasę bonitacyjną, co oznacza, że nie są zbyt żyzne, dlatego najczęściej wykorzystywane są jako pastwiska dla zwierząt gospodarskich i łąki z przeznaczeniem na siano. Odpowiednie, bardzo intensywne nawożenie mineralne sprawia jednak, że zaczynają nadawać

Gleby
Mady rzeczne – charakterystyka i klasyfikacja żyznych gleb napływowych

słabo transportuje osad w wodzie morskiej. Wykorzystanie Wartość rolnicza mad jest ogólnie dość duża, chociaż jej poziom ściśle zależy od profilu (...) ani finansów. Jeżeli jednak zamierzamy wykorzystywać te gleby pod uprawę, należy je bardzo intensywnie nawozić i w przypadku gleb ciężkich prowadzić głęboką orkę oraz odkwasić.

Ryby
Hodowla karpia w stawie - cenne porady

kategorii stawu zależy od intensywności produkcji. Głębokość przy dopływie powinna wynosić 0,6 m, a przy odpływie około 1,2 m. Dno zbiornika musi umożliwiać wykonywanie zabiegów agrotechnicznych. W przesadkach pierwszych umieszczany narybek żywi się tylko pokarmem naturalnym, w związku z czym należy mu zapewnić jego odpowiednią ilość, poprzez zabiegi rolnicze i agrotechniczne

Pszenżyto
Świadomy wybór odmiany pszenżyta – praktyczne porady

(DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.), która osiągnęła zaledwie 88% wzorca*. Na intensywnym poziomie agrotechniki (a2) najlepiej wypadły odmiany: Fredro (109% wzorca*) i Borowik (108% (...) danych uzyskanych z Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego prowadzonego przez COBORU i współpracy Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Izb Rolniczych, Gmin. Odmianami pszenżyta ozimego, polecanymi dla większości województw w

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

Burley. Rejony pod uprawę tytoniu i jego odmiany ustala co roku minister rolnictwa i rozwoju wsi w specjalnie wydanym rozporządzeniu. Cechy charakterystyczne (...) opadowa. Na cechy jakościowe liści duży wpływ ma również usłonecznienie, które kiedy jest intensywne, to przyczynia się do wzrostu w liściach zawartości olejków eterycznych kształtujących

Rzepak
Siew rzepaku - jeden z najważniejszych elementów agrotechniki

przyczynia się do gwałtownego spadku plonu nasion (nawet o 50 kg). Pomimo intensywnych prac hodowlanych, nie udało się uzyskać odmian tolerancyjnych na późny siew. W (...) Na Podlasiu i Suwalszczyźnie, rzepak wymaga siewów najwcześniejszych: 5- 10 sierpień. W praktyce rolniczej dopuszczalne są kilkudniowe opóźnienia (5-7 dni później) w stosunku do zalecanych

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

Pszenica ozima jest bardzo wrażliwa na niedobór fosforu i potasu. Rolnicy także zapominają często o nawożeniu magnezem. Pszenica plonująca na poziomie 5t/ha, pobiera (...) potasem i magnezem. Od fazy strzelania w źdźbło aż do kwitnienia pszenica bardzo intensywnie pobiera potas. W pełni dojrzewania roślina może wydalać potas do środowiska.

Aktualności
ARiMR przypomina o ułatwieniach w spłacie kredytów preferencyjnych

tylko wtedy, gdy pierwotnie ustalony okres kredytowania jeszcze nie minął. Rolnicy, którzy zamierzają skorzystać z powyższych udogodnień, powinni pamiętać, że: nie (...) pod warunkiem, że nie zostanie w ten sposób przekroczona łączna wysokość wsparcia (tzw. intensywność pomocy) – nie dotyczy to kredytów przyznawanych na zasadach pomocy de

Gleby
Nie spisujmy na straty gleb murszowych. Sprawdź możliwości wykorzystania!

związane ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Następujący później proces murszenia związany jest z intensywnym rozkładem materii i zmianą struktury gleby - z włóknistej na ziarnistą lub (...) przed rozpoczęciem procesu murszenia. Przeciętnie są jednak dość żyzne i znajdują wykorzystanie w rolnictwie, jako podstawa do bardzo wielu upraw. Gleby gytiowo-murszowe występują

Bydło mięsne
Bydło hereford – ceniona, angielska rasa bydła mięsnego

roku. W tamtych czasach hereford był głównie wykorzystywany jako siła robocza w rolnictwie, leśnictwie i jako siła pociągowa w zaprzęgu. Rasę znano wtedy jako hereford-shire. (...) Obecnie na rynku konsumenci poszukują chudego mięsa wołowego, dlatego bydło opasa się mniej intensywnie i przez dłuższy czas. Herefordy są bardzo często wykorzystywane

Chwasty
Rzodkiew świrzepa – dzika forma rzodkwi zwyczajnej, zachwaszczająca uprawy

także przeprowadzić zabiegi mechaniczne. Przed założeniem uprawy należy przez ok. 7 dni intensywnie podlewać grunt tak, by zmusić chwasty do kiełkowania. Po tygodniu wykonać bronowanie (...) D. Aichele D., M. Golte-Bechtle M., „Jaki to kwiat?”, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1989 r., s. 26. Blecharczyk A.,

Nawożenie
Nawożenie ziemniaków - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

optymalny odczyn gleby. Przyczyn sukcesywnego obniżania się pH roztworu glebowego jest wiele. Rolnicy, chcąc utrzymać gleby w wysokiej kulturze rolnej, powinni nieustannie monitorować ich poziom (...) ich działania należą: rodzaj siedliska (wilgotność, odczyn gleby), poziom stosowanej agrotechniki (przeciętna/ wysoka, intensywna). Dobierając wielkość dawki nawozowej należy kierować się rodzajem i zasobnością gleb,

Trzoda chlewna
Hodowla trzody chlewnej - co wiedzieć trzeba?

w tej branży. Kluczową rolę odgrywają też ceny zbóż. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowuje strategię odbudowy i rozwoju produkcji trzody chlewnej. Producenci (...) prawie gwarancją ciężkiego przebiegu porodu i problemów z zapłodnieniem. W przypadku zastosowania tuczu intensywnego osiągają masę ciała odpowiednią do krycia już w wieku 6 miesięcy,

Rośliny pastewne
Jak uprawiać facelię błękitną? Odpowiadamy!

w stosunku do uciążliwych chwastów, pełni funkcję rośliny pionierskiej na obszarach zdegradowanych rolniczo. Średni plon facelii w siewie czystym wynosi od 180 kg/ha (...) się silną, negatywną reakcją na nierównomierne rozmieszczenie roślin na polu. Przy siewach rzadkich intensywnie się rozkrzewia, a jej owoce pękają, przez co dochodzi do nadmiernego

Bydło
Jałówki hodowlane – żywienie, pielęgnacja i chów

po ukończeniu roku. Począwszy od 3 miesiąca życia rozpoczyna się intensywny rozwój wymienia, który trwa około 3 – 5 miesięcy. W tym okresie (...) już wolniej.   Utrzymanie Według rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28.06.2014 roku jałówki mogą być utrzymywane

Chwasty
Mietlica pospolita – roślina paszowa terenów górzystych i dobra trawa darniowa

lancetowate, płaskie, wiotkie, o lśniącym lub matowym zabarwieniu, wyraźnie żeberkowate, w kolorze intensywnej zieleni. Języczek liściowy ma długość 0,5–2 mm. Pochwy liściowe są otwarte, u (...) w ogrodzie Na terenach niżowych mietlica pospolita nie ma żadnego znaczenia rolniczego, głównie ze względu na niskie plony. Jednak, jako roślina pastewna, znalazła

Zabiegi agrotechniczne
Uprawa bezorkowa (bezpłużna) – przedstawiamy wszystkie za i przeciw

zębach, brony talerzowe i wirnikowe, spulchniacze lub inne maszyny uprawowe, które umożliwiają intensywne, lecz płytkie mieszanie odbywające się zaraz po zbiorze roślin, dzięki czemu gleba (...) Stosowanie agregatów uprawowo-siewnych redukuje liczbę przejazdów roboczych i pozwala na zaoszczędzenie czasu. Maszyny rolnicze nie niszczą wierzchniej warstwy gleby i nie powodują jej nadmiernego zagęszczenia,

Nawożenie
Czym się kierować, wybierając zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę? Podpowiadamy!

na warunki atmosferyczne, toksyczność odchodów, na korozję oraz na uderzenia (np. sprzętem rolniczym). Zaletą tych zbiorników, jest to, że można je zakupić jako gotowe do (...) zbiornika Wybór rodzaju zbiornika zależy od utrzymywanego gatunku zwierząt, systemu chowu, intensywności produkcji, obsady zwierząt, warunków lokalizacyjnych i możliwości rozwoju fermy. Przede wszystkim

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

pogodowe w okresie kwitnienia lucerny. Długotrwałe susze lub intensywne opady deszczu podczas sezonu wegetacyjnego utrudniają oblot zapylaczy i wpływają na gorsze plonowanie roślin. Odmiany Krajowy rejestr zawiera dwie odmiany lucerny mieszańcowej oraz dziewiętnaście odmian jej formy matecznej: lucerny siewnej. Rolnicy najczęściej korzystają z niekwalifikowanego materiału siewnego, który

Konie
Koń oldenburski - opis, hodowla i charakterystyka

aż do połowy XX wieku uważany był za najlepszego konia zaprzęgowego. Mechanizacja rolnictwa, rozwój kolei i transportu samochodowego spowodowały jednak gwałtowny spadek zapotrzebowania na oldenburgi (...) które ze staropolska noszą nazwę morzyska. Chorobę łatwo rozpoznać – koń jest niespokojny, intensywnie się poci, ogląda na swój brzuch, przy szczególnie silnych dolegliwościach gwałtownie

Nawożenie
Nawożenie rzepaku – mocno wpływa na wielkość plonu

Uregulowanie odczynu gleb to pierwszy i podstawowy zabieg, o jakim rolnicy muszą pamiętać przed rozpoczęciem uprawy rzepaku. Wykonuje się go w roku poprzedzającym (...) Siarka Rzepak to roślina o wysokim zapotrzebowaniu na siarkę. Najintensywniej pobiera ją w okresie od wiosennego formowania pędów aż do pełni

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

ogórek stał się popularny w XVI w., kiedy to zaczęło się rozwijać rolnictwo. Roślina ta ma wielkie znaczenie gospodarcze dla Polski. Rocznie eksportowanych jest ok. (...) brunatnymi plamkami na brzegach liści i specyficznym unerwieniem liści – nerwy zielone o intensywniejszej barwie przy ogonkach. Mikroelementy – przede wszystkim żelazo, mangan,

Rośliny lecznicze
Skrzyp polny - charakterystyka i zwalczanie

w medycynie i kosmetyce jest tak szerokie, że aż trudno uwierzyć, że rolnicy wypleniają go z taką zawziętością. Ten uporczywy, trudny do usunięcia chwast ma (...) szybko mogą się ukorzenić i zacząć rozprzestrzeniać. Ich rozwój może zostać zahamowany poprzez intensywne nawożenie i częste koszenie, ale nie usunie go to na dobre.

Pszenica
Pszenica orkiszowa, orkisz - wraca do łask

popyt na produkty pochodzące z gospodarstw ekologicznych sukcesywnie rośnie. Wynika to przede wszystkim z coraz większej świadomości konsumenckiej odnośnie potencjalnego zagrożenia żywności będącej finalnym produktem intensywnej produkcji rolniczej. Obecnie w naszym kraju orkisz zyskuje znaczną popularność. Ponadto, skupia w sobie wiele cech, które są ważnymi elementami technologii uprawy w rolnictwie ekologicznym.

Inne zwierzęta
Hodowla alpak w Polsce – wszystko o wymaganiach tych peruwiańskich zwierząt

produkcja wełny z tych zwierząt stanowi jedyne źródło utrzymania wielu tysięcy rodzinnych, rolniczych gospodarstw. Wypasane cały rok alpaki są krzyżowane według rodzimych tradycji i zaleceń (...) lub inne dostępne budynki. Muszą jednak mieć możliwość schronienia przed deszczem, wiatrem i intensywnymi promieniami słonecznymi. W tym celu wystarczy zamontować wiatę. Alpaki lubią się

Gołębie
Rasy gołębi – dobre i rodzime odmiany hodowlane

to jedna z najmłodszych ras gołębi. Została wyhodowana we Wrocławiu, w Akademii Rolniczej w 1994 roku. Miał to być gołąb konsumpcyjny, jednak nie wzbudził szczególnego (...) czerwone, żółte), poza białym ogonem. Dziób jest dość długi, cielistego koloru, nogi są intensywnie czerwone. Dolnośląski biały łapciaty Bardzo stara rasa

Ziemniaki
Jak wybrać najlepszy oprysk na ziemniaki? Przegląd chorób i preparatów

ich dawkowanie. Choroby Zaraza ziemniaka Prowadząc intensywną uprawę ziemniaka ochronę zaczynamy już po ok. 2 miesiącach (najlepiej po 50 (...) może zagrażać uprawom w wybranym rejonie. *Należy sprawdzać na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.minrol.gov.pl, w wyszukiwarce środków ochrony roślin, czy dany

Owce
Owca wrzosówka – doskonałe zwierzę na wypas usługowy!

historyczny Złoty okres popularności wrzosówek na terenie Polski zakończył się wraz z odejściem od ekstensywnego chowu owiec – rozwój sieci dróg i intensywne wykorzystywanie gruntów pod rolnictwo wiązały się bowiem ze zmniejszaniem powierzchni pastwisk. W latach 60. XX w. polskie wrzosówki niemal całkowicie zaniknęły. Prace nad odtworzeniem ich populacji

Rośliny lecznicze
Konopie siewne – wszystko, co musisz wiedzieć o ich odmianach i zastosowaniu dawniej i dziś

ogonkach ułożone są naprzelegle w środkowej części i skrętolegle na wierzchołku rośliny. Mają intensywnie zieloną barwę. Konopie zapylane są przez wiatr. Ich owocem – nazywanym nasieniem (...) względu na najdłuższy okres wegetacji, trwający 150-170 dni, nie mają większego znaczenia dla rolnictwa europejskiego jako roślina włóknista. Ich wysuszone liście noszą nazwę marihuany. Produkuje

Żyto
Żyto ozime - wszystko, co musisz wiedzieć o cennym dla naszej gospodarki zbożu

Odmiany Żyto zwyczajne można podzielić na trzy grupy odmian rolniczych: populacyjne, heterozyjne (mieszańcowe) i syntetyczne. Odmiany heterozyjne wyróżniają się wyższym plonem ziarna (...) większej ilości nasion w porównaniu z jego uprawą na ziarno. Dodatkowo należy stosować intensywne nawożenie azotem w celu uzyskania dużego plonu zielonki. Uprawa

Ogórki
Ogórek Szeryf F1 – wczesna odmiana polecana do konserwowania i kiszenia

długość ponad trzykrotnie przewyższa średnicę. Poza tym pokrywająca je skórka cechuje się intensywnym, ciemnozielonym kolorem, przeplatanym niekiedy jasnymi smugami, które rozciągają się co najwyżej na (...) wiedzieć, że same ogórki będą bardzo dobrym przedplonem dla większości warzyw i roślin rolniczych, ponieważ zostawią glebę pozbawioną chwastów i dobrze nawiezioną, co wynika z

Gleby
Gleby bielicowe - poznaj charakterystykę gleb tworzonych przez piaski wydmowe

w porównaniu z profilem C (skałą macierzystą). Klimat Polski nie sprzyja zbyt intensywnemu procesowi bielicowania, ponieważ najlepiej na ten proces wpływa umiarkowanie chłodny klimat, w (...) się częściowo zhumifikowane resztki roślinne. Gleby bielicowe właściwe nie są użytkowane rolniczo, ponieważ głównie są to gleby leśne. Są one bardzo ubogie w

Rośliny pastewne
Koniczyna biała stale popularna. Uprawa i zastosowanie

28%. Ze względu na duże zróżnicowanie wewnątrzgatunkowe, można wyróżnić kilka różnych form koniczyny białej zakwalifikowanych do jednej odmiany botanicznej. Największe znaczenie rolnicze mają trzy z nich (Tabela 1.): Tabela 1., Charakterystyka form koniczyny białej. Źródło: na podstawie Koniczyna biała, Szczegółowa uprawa roślin Koniczyna biała

Kozy
Hodowla kóz mlecznych - kilka ważnych aspektów

wybiegu lub pastwiska oraz zapewnione schronienie w pomieszczeniach spełniających wymogi dla dobrostanu. Rolnictwo ekologiczne ma za zadanie wsparcie różnych metod ochrony środowiska. Aby produkty kozie (...) nich niepokój, obrzęk zewnętrznych narządów płciowych, wypływ śluzowaty z dróg rodnych, częste posikiwanie, intensywne machanie ogonem i obskakiwanie innych osobników. W przypadku braku zapłodnienia koza

Konie
Koń haflinger - opis, hodowla i charakterystyka rasy

koniki haflingerskie były nieco cięższe, miały krótkie nogi i znajdowały zatrudnienie w rolnictwie i jako zwierzęta juczne. Obecnie największe zapotrzebowanie jest na konie sportowe, o (...) akcji ratunkowej. Udzielenie pomocy polega na rozgrzewaniu zadu konia poprzez wcieranie maści lub intensywny masaż porażonego paraliżem miejsca i przykrycie derką. Mięśniochwat to bardzo nieprzyjemna

Kuropatwy
Hodowla kuropatw - poruszamy najważniejsze aspekty

obszaru. Populacja kuropatw w środowisku naturalnym w ostatnich latach bardzo spadła, szacuje się, że wynosi ona około 388 tysięcy sztuk. Głównymi przyczynami był intensywny rozwój rolnictwa, wzrost liczebności drapieżników (lisów) oraz nieprawidłową gospodarkę łowiecką. Kuropatwy są również użytkowane rzeźnie. W kraju występują nieliczne fermy produkujące tuszki. Na Polskim rynku

Marchew
Przedstawiamy wymagania marchwi zwyczajnej oraz właściwe metody uprawy

Największe zapotrzebowanie na wodę przypada na czas kiełkowania i wschodów oraz podczas intensywnego wzrostu na grubość. Niezapewnienie dostatecznej wilgotności gleby w początkowej fazie rozwoju skutkuje (...) Połyśnica marchwianka, bawełnica topolowo-marchwiana, guzak północny, mszyca marchwiowa ondulująca, golanica zielonka i rolnice to szkodniki, które bardzo często zasiedlają i niszczą uprawy. Połyśnicę marchwiankę

Buraki ćwikłowe
Wszystko o uprawie buraka ćwikłowego. To warto wiedzieć!

Odmiany Najczęściej uprawiane są buraki o kulistym kształcie korzenia i intensywnej barwie miąższu. Większą wartość mają te z mniej wyraźnymi pierścieniami. Korzenie spichrzowe (...) sercowych Szkodniki: mątwik burakowy, pchełka burakowa, drobnica burakowa, mszyce, śmietka świklanka, rolnice, drutowce. Doskonałe nasiona buraka ćwikłowego - czerwonego kupisz tutaj

1 2

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki