Rolnictwo rynkowe

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Rolnictwo rynkowe

Słownik pojęć
Rolnictwo towarowe – główna gałąź krajowej gospodarki rolnej. Dowiedz się więcej!

Rolnictwo towarowe to jeden z głównych działów gospodarki i ważna gałąź produkcji rolnej, która charakteryzuje się dużym wykorzystaniem ziemi i siły roboczej w celu osiągnięcia możliwie największej ilości produktów i dostarczeniem ich na rynek krajowy lub międzynarodowy. Dzięki wytwórstwu rolnictwa towarowego zaspokajane są potrzeby żywnościowe większości społeczeństwa.

Słownik pojęć
Rolnictwo intensywne, czyli wydajna i wyspecjalizowana produkcja

Rolnictwo intensywne, inaczej wysokonakładowe, rozwija się w obrębie rolnictwa konwencjonalnego. Ukierunkowane jest na maksymalny zysk osiągany przy dużym wkładzie pracy, środków finansowych, przy wykorzystaniu postępu biologicznego i technicznego oraz zastosowaniu wysoko wydajnych maszyn. Ten typ rolnictwa jest silnie powiązany z rynkiem, przez co realizuje głównie cele ekonomiczne, które mierzone są wydajnością produkcji i ilością uzyskiwanych plonów. Charakteryzuje się ró

Słownik pojęć
Rolnictwo ekstensywne – tradycyjne gospodarowanie o niskich kosztach produkcji

podłoża, właściwości terenu, klimatu oraz zasobów wodnych. Z tych też powodu, ten typ gospodarowania pokrywa przede wszystkim zapotrzebowanie wytwórców, a ich udział w rynku jest nieznaczny i rzadki. Rolnicy gospodarujący ekstensywnie osiągają małe dochody z produkcji, ale jednocześnie wywierają niewielki, negatywny wpływ na środowisko naturalne. Rolnictwo ekstensywne typu kapitałochłonnego

Słownik pojęć
Rolnictwo samozaopatrzeniowe – małe gospodarstwa z szansą na rozwój!

Rolnictwo samozaopatrzeniowe to typ mało wydajnej produkcji rolnej, która nastawiona jest na zaspokojenie potrzeb żywnościowych właściciela gospodarstwa i jego rodziny. Charakteryzuje się niewielką produktywnością, ze względu na słabe wykorzystanie maszyn i używanie tradycyjnych metod uprawy, choć nadwyżki produktów mogą podlegać wymianie z innymi rolnikami lub być sprzedawane na rynku. Z tego powodu pojawiły się pewne niejasności co do różycy między rolnictwem samozaopa

Aktualności
Rozmowy ministra Sawickiego z OPZZ Rolników zerwane

wieprzowiny stały się punktami spornymi dyskusji i uniemożliwiły zawarcie porozumienia. Szef resortu rolnictwa podkreślił, że siedem postulatów z listy OPZZRiOR zostało już zrealizowanych, a nad trzema kolejnymi właśnie trwają prace. Żądania związane z sytuacją na rynku mleka i wieprzowiny są według ministra Sawickiego niemożliwe do zrealizowania w formie, którą

Aktualności
ARiMR przypomina o ułatwieniach w spłacie kredytów preferencyjnych

Departament Wsparcia Krajowego przypomina, że przygotowany został program udogodnień dla rolników, którzy mają trudności ze spłatą kredytów preferencyjnych z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ułatwienia obejmują tych kredytobiorców, którzy stracili wydolność kredytową w konsekwencji wypadków losowych (takich jak długotrwałe choroby i kalectwo, klęski żywiołowe, kradzieże mienia czy choroby i upadki inwentarza) lub w wyniku niesprzyjającej koniunktury, na którą składają się: kryzys gospodarczy, ograniczenie rynków zbytu i, w konsekwencji, zatory płatnicze.

Aktualności
ARiMR: realizacja dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolnośrodowiskowych za 2014 r.

r. ruszyła realizacja dopłat bezpośrednich za ubiegły rok. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła rolnikom już ponad 9 mld zł z przeznaczonej na ten cel (...) i ciężkich warunków pogodowych, ponieśli straty związane z afrykańskim pomorem świń lub zamknięciem rynku rosyjskiego na polskie produkty. Oczekujący na decyzję powinni pamiętać, że od

Aktualności
Wspólna Polityka Rolna po Brexicie

Wielkiej Brytanii. Nieformalne spotkanie szefów resortów rolnictwa odbyło się na wniosek ministra rolnictwa Francji Stéphane’a Le Folla. Polski minister Krzysztof Jurgiel podkreślił, że (...) dla Polski kluczowym elementem Wspólnej Polityki Rolnej w najbliższej przyszłości będzie zapewnienie stabilizacji rynków rolnych UE. Zadanie to realizuje się m.in. przez przeciwdziałanie nieuczciwemu handlowi

Aktualności
Indie otworzą się na polskie mleko

ogłoszono podczas posiedzenia Polsko-Indyjskiej Wspólnej Grupy Roboczej ds. Przetwórstwa Rolno-Spożywczego i Rolnictwa. Otwarcie indyjskich granic dla polskiego mleka stanowi sukces połączonych sił MRiRW i Głównego Inspektoratu Weterynarii. W efekcie polscy producenci mleka i jego przetworów zyskali dostęp do rozległego rynku w jednym z najgęściej zaludnionych krajów świata. Jest to

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

ozimą wysieją mieszkańcy Polski północno- wschodniej i obszarów wyżynnych (5- 20.09). Następnie rolnicy południowo- wschodniej i centralnej Polski (10- 15.09.) Nieco dłużej z zasiewami poczekać (...) zmniejsza prawdopodobieństwo porażenia pszenicy chorobami spoczynku zimowego i wschodów. Lista zapraw dostępnych na rynku jest bardzo długa. Ich działanie skierowane jest głownie przeciw takim patogenom

Aktualności
Podlasie: będzie odstrzał dzików w związku z ASF

bezpośrednia walka z chorobą pochłonęła 5 mln zł. Koszt usunięcia z rynku 50 tys. ton wieprzowiny, pochodzącej z województw objętych zagrożeniem – lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego – wyniósł 7 mln złotych. Niecały 1 mln zł z tytułu pomocy publicznej otrzymali rolnicy z podlaskiej strefy buforowej, których uprawy zostały zniszczone przez dziki.

Bydło mięsne
Bydło hereford – ceniona, angielska rasa bydła mięsnego

roku. W tamtych czasach hereford był głównie wykorzystywany jako siła robocza w rolnictwie, leśnictwie i jako siła pociągowa w zaprzęgu. Rasę znano wtedy jako hereford-shire. (...) buhajki rzeźne, o niewielkim stopniu otłuszczenia i świetnym mięsie. Obecnie na rynku konsumenci poszukują chudego mięsa wołowego, dlatego bydło opasa się mniej intensywnie

Kury
Wyposażenie ferm drobiu - wybiegi, poidła, karmidła, gniazda i grzędy

bardziej uniezależnione od pracy ludzkich rąk. Dzięki znacznemu rozwojowi technologii i mechanizacji rolnictwa, w kurnikach można obniżyć nakłady robocizny do minimum. Na pierwszym (...) zminimalizować straty wody przez jej rozchlapywanie i zabrudzenie paszą lub odchodami. Obecnie na rynku dostępne są poidła typu rynnowego, kubełkowego, kropelkowego i dzwonowego. Poidła w

Trzoda chlewna
Hodowla trzody chlewnej - co wiedzieć trzeba?

i występuje duży popyt wewnętrzny. Na złą sytuację na rynku wpływa rozdrobnienie hodowli, niekorzystna krajowa struktura stada, niska efektywność produkcji i uciążliwa biurokracja dla podmiotów chcących uzyskać zgodę na inwestycje w tej branży. Kluczową rolę odgrywają też ceny zbóż. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowuje strategię odbudowy i rozwoju

Rośliny lecznicze
Cebula zwyczajna - właściwości, odmiany, metody uprawy i wymagania

roślina odżywcza, lecznicza i przyprawowa. Dzięki wielu metodom uprawy dostępna jest na rynku przez cały rok. Jest rośliną wieloletnią uprawianą jako dwuletnia. W (...) zjadliwy, śmietka cebulanka, miniarka cebulówka, piętnówki, wciornastki, chowacz szczypiorak, poskrzypka cebulowa, wgryzka szczypiorka, rolnice, udnica cebulówka. Bardzo dobre nasiona cebuli do siewu oferuje

Kuropatwy
Hodowla kuropatw - poruszamy najważniejsze aspekty

szacuje się, że wynosi ona około 388 tysięcy sztuk. Głównymi przyczynami był intensywny rozwój rolnictwa, wzrost liczebności drapieżników (lisów) oraz nieprawidłową gospodarkę łowiecką. Kuropatwy są również użytkowane rzeźnie. W kraju występują nieliczne fermy produkujące tuszki. Na Polskim rynku tego typu mięso nie ma rynku zbytu. Na świecie występuje sześć

Odmiany ziemniaków
Najnowsze odmiany ziemniaków, czyli nowinki warte uwagi!

(A), które dominują na talerzach w zachodniej Europie. Biorąc pod uwagę strukturę spożycia ziemniaka, zwiększa się udział produktów przetworzonych. Warunki wyspecjalizowanej produkcji rolniczej oraz dobra organizacja rynku żywnościowego sprawiają, że najważniejsza jest jakość odmian oraz spełnienie oczekiwań konsumenta.     Autor:

Ogórki
Ogórek Szeryf F1 – wczesna odmiana polecana do konserwowania i kiszenia

dobrych na przetwory. Ogórek Szeryf F1 jest jedną z nowości na krajowym rynku odmian. Jego  owoce cechują się bardzo wysoką jakością, dzięki czemu duża część (...) wiedzieć, że same ogórki będą bardzo dobrym przedplonem dla większości warzyw i roślin rolniczych, ponieważ zostawią glebę pozbawioną chwastów i dobrze nawiezioną, co wynika z

Zboża
Silosy zbożowe - radzimy, jak wybrać i zbudować odpowiedni magazyn zbożowy

rozwiązania do przemysłu rolniczego. Rolnik decyduje o pojemności zbiornika oraz o ewentualnych sprzętach dodatkowych, które ułatwią całkowitą mechanizację procesu transportu oraz magazynowania. Wybór silosu Wybór silosu zależy w głównej mierze od tego ile zboża chcemy zmagazynować i jak często będziemy z niego korzystać. Na rynku można spotkać

Nawożenie
Czym się kierować, wybierając zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę? Podpowiadamy!

na korozję. Można spotkać na rynku zbiorniki zbudowane z PCV i włókna szklanego zbrojonego. Najbezpieczniejsze i najsolidniejsze są te mające betonowy lub żelbetonowy, gruby fundament. Zbiorniki nie powinny znajdować się w bliskim sąsiedztwie drzew, ani szlaków komunikacyjnych – dróg lub tras przejazdu ciężkiego sprzętu i maszyn rolniczych. Zbiorniki podziemne

Kozy
Hodowla kóz mlecznych - kilka ważnych aspektów

wybiegu lub pastwiska oraz zapewnione schronienie w pomieszczeniach spełniających wymogi dla dobrostanu. Rolnictwo ekologiczne ma za zadanie wsparcie różnych metod ochrony środowiska. Aby produkty kozie (...) odzwierzęcych, a nie ich największej ilości. Warunkiem opłacalności hodowli jest znalezienie rynku zbytu mleka jeszcze przed zakupem inwentarza. W praktyce kupcami są najczęściej

Seler
Seler korzeniowy - uprawa, siew, sadzenie i wymagania

produkcji konserw, mrożonek, suszu, może być również marynowany. Ponadto używany jest na rynku świeżym, szczególnie jako składnik włoszczyzny. Często pędzony dla uzyskania zielonej natki dodawanej (...) twardzikowa. Szkodniki: szpilecznik baldasznik, liściolubka selerowa, niszczyk zjadliwy, przędziorki, połyśnica marchwianka, rolnice. Autor: Nasiona selera do siewu kupisz tu

Cebula
Cebula cukrowa - siew, uprawa, odmiany i właściwości

nadaje się do przechowywania, polecana jest do bezpośredniego spożycia i przetwórstwa. Na rynku dostępne są zarówno jej nasiona, jak i cebule dymki. Sterling (...) zjadliwy, śmietka cebulanka, miniarka cebulówka, piętnówki, wciornastki, chowacz szczypiorak, poskrzypka cebulowa, wgryzka szczypiorka, rolnice, udnica cebulówka. Najczęściej jednak na polach obsadzonych cebulą cukrową

Buraki ćwikłowe
Wszystko o uprawie buraka ćwikłowego. To warto wiedzieć!

liście można jadać w stanie świeżym, dodając je do sałatek. Oprócz świeżego rynku wartościowy jest także w przemyśle przetwórczym: ćwikła, soki pitne, barszcz czy nawet (...) sercowych Szkodniki: mątwik burakowy, pchełka burakowa, drobnica burakowa, mszyce, śmietka świklanka, rolnice, drutowce. Doskonałe nasiona buraka ćwikłowego - czerwonego kupisz tutaj

Jęczmień
Jęczmień hybrydowy – wzmocniona i jeszcze lepsza odmiana o wyselekcjonowanych cechach!

wdrożenie postępu biologicznego w uprawie roślin. Ostatnimi czasy, na polskim rynku nasiennym pojawiły się nowe odmiany zbóż, zwane hybrydowymi. Nasiona mieszańcowe są efektem (...) Powszechnie wiadomo, że ludności na świecie przybywa, natomiast powierzchnia upraw roślin rolniczych sukcesywnie zmniejsza się. Hodowcy, oprócz skrócenia czasu wyhodowania nowych odmian, starają

Chwasty
Wyka ptasia - opis, stanowisko, zastosowanie i zwalczanie

szybko się odnowi. Odchwaszczanie chemiczne to stosowanie konkretnych środków chemicznych, których na rynku ogrodniczym jest sporo i mamy w czym wybierać. Ważne, by orientować się, (...) stosuje się na większych obszarach, takich jak pola uprawne, przy zastosowaniu ciężkich maszyn rolniczych. Zastosowanie wyki ptasiej Ogrody wiejskie

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki