Rośliny na międzyplon

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Rośliny na międzyplon

Rośliny pastewne
Życica wielokwiatowa ‒ trawa na międzyplon, pasze i pastwisko!

Życica wielokwiatowa (Lolium multiflorum Lam.), znana także pod nazwami rajgras włoski lub kąkolnica, to bylina, rzadziej jednoroczny lub dwuletni gatunek trawy. Należy do rodziny wiechlinowatych. Pochodzi z cieplejszych obszarów naszego kontynentu, a do polskiej uprawy wprowadzono ją dopiero w XIX w. Ze względu na swoje pochodzenie jest rośliną o niewielkiej trwałości, lubiącą stanowiska nasłonecznione i ciepłe. Porasta miedze, pastwiska, łąki i przydroża. Występuje na teren

Rośliny pastewne
Dobór roślin i użytkowanie międzyplonów ścierniskowych

Poplony ścierniskowe nazywa się również międzyplonami ścierniskowymi. Wysiewane są w lecie po wcześnie schodzącej roślinie pochodzącej z plonu głównego, a zbierane się na jesieni tego samego roku. Międzyplony ścierniskowe w Polsce można uprawiać w wielu regionach, oprócz terenów podgórskich i części północnej kraju. Głównym celem uprawy poplonów ścierniskowych jest zapobieganie erozji wietrznej i wodnej. Ograniczają też przenikanie azotu do wód podziemnych i usuwają jego nadmiar w okresie jesiennym. Takie międzyplony dostarczają do gleby masę organiczną oraz przyczyniają się do lepszego, stabilnego plonowania roślin uwzględnionych w płodozmianie.

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

płodozmianu należy zacząć od informacji o jakości gleb i warunkach klimatycznych, a także o rynku zbytu, do którego dostosowujemy produkcję roślinną. Potem ustalamy gatunki, które będziemy uprawiać w plonie głównym, ich liczbę, ewentualne międzyplony i ich przeznaczenie (pasza, nawóz zielony, roślina fitosanitarna), a następnie wydzielamy powierzchnie uprawową i dzielimy ją na pola,

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

stosowanie właściwego płodozmianu, odchwaszczanie plantacji, wykonywanie głębokiej orki oraz spulchnianie gleby, uprawę międzyplonów oraz stosowanie zrównoważonego nawożenia mineralnego. Soja narażona jest na ataki dzikich zwierząt, zwłaszcza zajęcy, które na niej żerują. Stosowanie różnych metod ochrony, zapobiega uszkadzaniu roślin przez zwierzęta. Jedną z nich jest metoda mechaniczna, która polega na

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

Groch pastewny na zieloną masę uprawiany w mieszankach można stosować jako międzyplon. Najlepszym dodatkiem do mieszanki są owies i kukurydza bądź słonecznik, gorczyca czy facelia. Stosowanie bobiku, wyki siewnej, łubinu żółtego i wąskolistnego umożliwia ich funkcjonowanie w plonie jako rośliny podporowej. Uprawa grochu w siewie mieszanym

Rośliny pastewne
Saradela pastewna - wymagania, uprawa, siew i zbiór

to równomierne wschody roślin. Siew Przed siewem zaleca się szczepienie nasion seradeli nitraginą, która zawiera bakterie brodawkowe. Dodatkowo należy też stosować takie zaprawy nasienne jak Funaben T lub Sarfun T 65 DS. Wysiew należy wykonywać wiosną, najpóźniej do 20 kwietnia. Seradelę można również wysiewać jako międzyplon ścierniskowy

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

trudności w ich przyoraniu na polu oraz prawidłowym siewie i rozwoju następnych roślin. Jednak ważne jest też to, że słoma po kukurydzy ma dużą wartość (...) płytkich zabiegów, np. za pomocą zrywacza ścierni. Tę metodę można stosować wraz z międzyplonami, które pokrywają glebę i chronią ją przed erozją. Coraz częściej rezygnuje

Rośliny pastewne
Jak uprawiać facelię błękitną? Odpowiadamy!

Facelia błękitna to jednoroczna roślina z rodziny faceliowatych (Hydrophyllaceae). Wyróżniającymi cechami facelii są: małe wymagania siedliskowe, wodne oraz pokarmowe, szybkie tempo wzrostu oraz krótki okres wegetacji. Dzięki powyższym właściwościom może być z powodzeniem wykorzystywana jako międzyplon ścierniskowy.

Łubin
Uprawa łubinu – rośliny, która ozłoci słabe stanowiska uprawne!

zielonych oraz międzyplonów. Gatunek ten ma większe znaczenie gospodarcze w porównaniu do innych uprawnych form łubinu. Wynika to z wysokiej zawartości białka (42‒45%) i tłuszczu (5%) w ziarnie. Duża wartość odżywcza nasion uwarunkowana jest obecnością wielu aminokwasów egzogennych, w tym leucyna i lizyny. Łubin żółty to ważna roślina przedplonowa,

Rośliny pastewne
Uprawa grochu pastewnego (peluszki) – na nasiona, paszę i zieloną masę

Groch pastewny (Pisum sativum subsp. arvense L.), nazywany też peluszką, grochem polnym czy błękitnopurpurowym, to roślina pastewna strączkowa powszechnie uprawiana w całej Polsce na nasiona, paszę i zielony nawóz. Należy jednak do innej rodziny botanicznej niż powszechnie uprawiane rośliny, dlatego jego uprawa na nasiona oraz jego wysiew w międzyplonie są ważnym przerywnikiem uproszczonego zmianowania zbożowo-rzepakowego i sposobem na urozmaicenie płodozmianu.

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

oborniku oraz kukurydzę. Po starannie wykonanych zabiegach uprawowych po zbiorze rośliny przedplonowej,  lucernę wysiewa się w terminie wiosennym, przypadającym na okres od  II dekady kwietnia do II dekady maja. W przypadku siewu późniejszego (letniego) lucernę uprawia się z reguły w mieszankach z międzyplonami ozimymi lub mieszankach zbożowo- strączkowych zbieranych na paszę

Rośliny pastewne
Lucerna mieszańcowa - uprawa na paszę czy na nasiona? Dowiedz się, jak ją wykorzystać!

i oczyszczone z perzu. Jeśli lucerna jest wysiewana w terminie wiosennym, to najlepszym przedplonem są dla niej rośliny okopowe na oborniku bądź kukurydza. Jeżeli lucernę wysiewamy w okresie letnim, to należy uprawiać ją po międzyplonach ozimych lub mieszankach zbożowo-strączkowych, które się zbiera na zielonkę. Lucerna jest dobrym przedplonem dla kukurydzy, ponieważ

Łubin
Uprawa łubinu w poplonie - dowiedz się, jak wykorzystać jego potencjał

Łubin bywa wykorzystywany jako międzyplon ścierniskowy, uprawiany po zbiorze zbóż bądź innych roślin, które wcześnie schodzą z pola. Jego uprawa może przyczyniać się do zwiększenia plonowania zbóż nawet o 0,6–0,8 t/ha. Jako międzyplon przeważnie wysiewa się łubin żółty i wąskolistny. Najczęściej pełnią one funkcję zielonego nawozu i zostają przyorane na polu. Uprawianie łubinu w poplonie poprawia warunki fitosanitarne gleb. Jednak wraz z uprawą międzyplonów ścierniskowych pojawiają się pewne utrudnienia, do których należą m.in.: ograniczenia w wykonywaniu pełnego zespołu uprawek pożniwnych czy zwiększona liczba prac w okresie żniw.

Nawożenie
Nawożenie kukurydzy - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

prowadzi do deformacji kłosów w kolbie (np. guzikowatość kolb). Bor należy dostarczać roślinom w formie dolistnego nawozu, a jego dawka powinna wynosić od 0,3 do (...) kiszonkę w plonie wtórym, obornik należy rozrzucić jesienią przed orką siewną wykonywaną pod międzyplon. Dodatkowo dawka obornika powinna być uzupełniona odpowiednimi składnikami mineralnymi, ich ilość

Gorczyca
Gorczyca na poplon – szybko wschodząca, doskonała roślina fitosanitarna!

i rzepiku. Gorczyca zajmuje trzecie miejsce pod względem powierzchni zasiewów roślin oleistych w naszym kraju. Wykorzystuje się ją zarówno na nasiona, paszę, jak i zielony nawóz. Charakteryzuje się bardzo szybkim tempem wzrostu po wysiewie. Dlatego też, uprawiana w międzyplonie ścierniskowym, najlepiej znosi późny siew (nawet po 15. sierpnia). W

Rośliny pastewne
Nostrzyk biały - opis, uprawa, wymagania i zastosowanie

na glebach próchnicznych czy umiarkowanie suchych.   Uprawa i siew Nostrzyk może być uprawiany w czystych zasiewach, z rośliną ochronną lub jako międzyplon. Gleba przed siewem powinna być starannie odchwaszczona, ponieważ jest wrażliwy na zachwaszczenie. Przy czystym wysiewie nostrzyka w okresie wiosennych plon zielonki może

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

wałem strunowym.   W uprawie gorczyc można stosować uproszczenia polegające na sianiu je w mulcz, który zostaje uzyskany z innych roślin uprawianych w międzyplonie ścierniskowym. Na mulcz najlepiej nadaje się facelia błękitna. Gorczycy i rzodkwi nie należy stosować jako mulczu, ponieważ przyczyniają się one do zwiększenia występowania

Rośliny pastewne
Facelia błękitna - prawie doskonała roślina na poplon

Facelia błękitna (Phacelia tanacetifolia) to roślina jednoroczna, miododajna, wykorzystywana jako pasza oraz nawóz zielony. Dzięki rosnącej popularności upraw ekologicznych, rolnicy zaczęli doceniać korzyści jakie płyną z wysiewu facelii w międzyplonie ścierniskowym.

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

z terminem wysiewu wyki przeznaczonej na nasiona.   Wykę na zieloną masę najczęściej uprawia się ze zbożami i roślinami strączkowymi w plonie głównym lub wtórym. W międzyplonach ścierniskowych można ją uprawiać z roślinami strączkowymi i ze słonecznikiem. W tabeli 1 zostały przedstawione przykładowe proporcje mieszanek, które mogą

Buraki
Uprawa buraka cukrowego - wymagania i agrotechnika

stosowanie dłużej niż rok motylkowatych i traw może prowadzić do pojawienia się szkodników glebowych (np. larwy sprężyka-drutowca). Jako przedplon można również uprawiać antymątwikowe międzyplony z roślin, które szybko wschodzą, poprawiają strukturę gleby oraz dobrze zacieniają ją. Można do tego wykorzystywać antymątkwikowe odmiany gorczycy białej, rzodkwi oleistej bądź facelii błękitnej.

Gryka
Jak uprawiać grykę? Poznaj najważniejsze zasady

wrażliwa na przymrozki. Jej zapotrzebowanie na wodę zależy od fazy, w jakiej się znajduje. Przedplon Rośliny zbożowe mogą być dobrym przedplonem dla gryki. Można też ją uprawiać po międzyplonach ozimych, które są zbierane do 15 maja. Uprawa gryki Po zbiorze roślin zbożowych należy

Gorczyca
Uprawa gorczycy białej - wymagania, uprawa, terminy siewu i zbioru

Gorczycę białą (Sinapis alba) inaczej nazywa się gorczycą jasną. To najczęściej uprawiany gatunek gorczycy w Polsce. Należy do rodziny kapustnych i jest rośliną jednoroczną. Może być uprawiana na cele przyprawowe, kulinarne, do wytwarzania musztardy oraz jako międzyplon lub plon główny na zielonkę. Dodatkowo można przeznaczać ją na cele paszowe, zielony nawóz bądź mulcz wsiewany w zboża jare. Olej wytwarzany z odmian technicznych gorczycy białej jest wykorzystywany do celów technicznych, ponieważ zawiera bardzo duże ilości kwasu erukowego, co eliminuje go z użytkowania jadalnego.

Rośliny pastewne
Łubin wąskolistny - charakterystyka i metody uprawy

na polu jako zielony nawóz. Uprawiany w plonie głównym, wtórym oraz jako międzyplon ścierniskowy. Odmiany W krajowym rejestrze znajduję się 15 (...) z bakteriami brodawkowymi, które pojawiają się na korzeniu głównym i na korzeniach bocznych. Rośliny charakteryzują się szybkim wzrostem początkowym, który łączy się z rozwojem liści

Gorczyca
Kiedy i jak siać gorczycę? Zbiór najważniejszych informacji

tym samym terminie co owies, a w pierwszej połowie siewu zbóż jarych. Czym siew jest późniejszy, tym rośliny gorzej plonują. Późniejszy siew, po 10 sierpnia, możliwy jest tylko w przypadku uprawy na zielonkę w międzyplonie ścierniskowym. W naszym klimacie okres wegetacji gorczycy wynosi w zależności od terminu wysiania i regionu od 80 do

Sałata
Uprawa sałaty – siejemy i zbieramy dorodne warzywa

Powyżej 20°C główki są słabo zawiązywane, luźne, dodatkowo istnieje ryzyko przedwczesnego wybijania roślin w pędy kwiatostanowe. Z kolei zbyt niska temperatura powoduje zmniejszenie wartości smakowej, (...) Sałatę można uprawiać w przedplonie przed kalafiorem, pomidorem, selerem i porem, w międzyplonie oraz poplonie po ogórku, pomidorze, buraku ćwikłowym, cebuli i porze. Nie

Inne warzywa
Uprawa brukwi w pigułce - odmiany, wymagania, terminy siewu i zbioru

Brukiew można uprawiać po różnych przedplonach. Jedynie nie można jej sadzić po roślinach z rodziny krzyżowych, ponieważ może być atakowana przez te same choroby i szkodniki. Najczęściej uprawia się ją po zbożach w plonie głównym, wtórym lub w międzyplonie ścierniskowym. Można ją też uprawiać po przedplonach odchwaszczających glebę lub na

Pietruszka
Pietruszka – najważniejsze informacje o uprawie tego zdrowego warzywa

dla nicieni, czyli cebula, por, seler, marchew oraz owies. Wskazane jest uprawianie pietruszki po roślinach kapustnych, ogórkach lub po zbożach w siewie czystym (z wyjątkiem owsa). Bardzo długi okres wegetacji nie pozwala na to, aby pietruszka była międzyplonem. Wyjątkiem jest uprawa na zbiór wczesny lub przy siewach przedzimowych. Stanowisko

Żyto
Żyto ozime - wszystko, co musisz wiedzieć o cennym dla naszej gospodarki zbożu

się do celów piekarniczych i do produkcji etanolu, a odmiany zielonkowe jako międzyplony ozime przeznaczane na paszę w formie zielonki. Cechy charakterystyczne (...) krótkimi włoskami oraz pełni bardzo ważną funkcję w gromadzeniu produktów fotosyntezy w ziarnie. Rośliny żyta wytwarzają przeważnie 2, 3 źdźbła, które mogą składać się z

Zabiegi agrotechniczne
Niezastąpiona orka przedzimowa. Dowiedz się więcej!

spulchnienie warstwy ornej oraz stymulacja życia biologicznego w glebie. Orka gwarantuje głębokie zaoranie chwastów, dokładne przykrycie masy resztek pożniwnych i międzyplonów. Dzięki niej dochodzi do zwiększenia strefy, w której lokalizują się korzenie roślin. Niestety, zabieg ma też kilka znaczących wad. Po pierwsze redukuje liczebność populacji mikroorganizmów glebowych, niszczy naturalną warstwę ochronną

Rośliny pastewne
Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka - opis i uprawa

wysiewana po zbożach ozimych. Inkarnatka może być również sama dobrym przedplonem dla roślin uprawianych jako plon wtóry, np. kukurydzy na kiszonkę, buraka pastewnego, ziemniaka lub (...) terminie wiosennym, pierwszy pokos można zebrać wczesną jesienią. Można też ją wysiewać w międzyplonach ozimych z wyką ozimą i życicą trwałą bądź wielokwiatową. Najczęstszym terminem

Zabiegi agrotechniczne
Wszystko, co musisz wiedzieć o podorywce - jak, kiedy i dlaczego?

głębokości do szerokości skiby powinien wynosić 1:2. Jeżeli na polu planowany jest wysiew międzyplonu ścierniskowego lub jeżeli jest ono pokryte wysoką ściernią, to głębokość podorywki może wynosić 12–15 cm. Wykonuje się ją po zbiorze zbóż, rzepaku, roślin strączkowych oraz innych roślin. Należy to robić bezpośrednio po zbiorach, kiedy gleba

Rośliny pastewne
Życica westerwoldzka (rajgras holenderski) ‒ wyśmienita trawa paszowa!

się w zakładaniu na gruntach ornych rocznych użytków zielonych, a także jako międzyplon po zbożach lub rzepaku. Zwalczanie Rajgras holenderski w (...) się stosować odpowiedni płodozmian, który będzie skutecznie ograniczał zachwaszczanie pola. Chemiczne środki ochrony roślin najskuteczniej zwalczają życicę we wczesnych fazach rozwoju. Zaniechanie odchwaszczenia jesiennego znacząco

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki