Rośliny okopowe

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Rośliny okopowe

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

Zmianowanie to gospodarczo uzasadnione następstwo roślin uwzględniające ich wymagania i warunki przyrodnicze stanowiska. Może ono dotyczyć tylko jednego lub kilku pól w danym gospodarstwie. W sytuacji gdy zmianowanie lub następstwo roślin będzie rozplanowanie w czasie i przestrzeni, a więc określone na daną liczbę lat i dla konkretnych pól gospodarstwa, na których będą uprawiane kolejno zaplanowane rośliny, z których uzyskiwane będą coroczne plony wszystkich roślin, będzie to płodozmian.

Pasze dla zwierząt
Pasze objętościowe soczyste: zielonki, kiszonki i rośliny okopowe... Poznaj je wszystkie!

Pasze objętościowe pełnią bardzo ważną funkcję szczególnie w żywieniu dużych i małych przeżuwaczy, ale również w hodowli drobiu, zwierząt futerkowych, trzody chlewnej oraz koni. Pasze dzieli się na objętościowe i treściwe. Pasze objętościowe można wyodrębnić spośród innych pasz, patrząc na zawartość energii netto w 1 kg suchej masy. Jeśli pasza zawiera 4,1 MJ energii netto i więcej niż 18% włókna surowego w 1 kg suchej masy, możemy nazwać ją paszą objętościową. Pasze objętościowe dzieli się na dwie grupy w zależności od zawartości wody - pasze suche i soczyste.

Rośliny lecznicze
Żywokost lekarski - opis, zdjęcia, właściwości i zwalczanie w uprawach

się dość rzadko, najczęściej zachwaszczając rośliny okopowe – głównie ziemniaki oraz łąki i pastwiska. W roślinach okopowych jest sporą konkurencją o wodę i składniki pokarmowe, pobiera szczególnie dużo potasu. Szybko się rozwija i przerasta rośliny uprawne, przez co może negatywnie wpływać na ich wzrost i rozwój. Jego system korzeniowy może

Rośliny lecznicze
Tasznik pospolity - opis, charakterystyka, zdjęcia, zwalczanie

zbóż, ale w ogrodach warzywnych, roślinach okopowych i rzepaku może wyrządzić spore szkody. Nie tylko ze względu na szybkie rozprzestrzenianie się – w czasie jednego okresu wegetacyjnego pojawiają się aż cztery pokolenia, ale powodem jest również duża konkurencyjność, jaką wykazuje w stosunku do roślin uprawnych. Najbardziej szkodliwy jest w rzepaku

Pszenica
Poznaj wymagania uprawowe pszenicy jarej i dowiedz się, jak uzyskać wysokie plony

przedplonem dla pszenicy jarej są rośliny okopowe na oborniku oraz warzywa. Do bardzo dobrego przedplonu należą rośliny oleiste (rzepak), strączkowe (groch, bobik) oraz motylkowe drobnonasienne (np. koniczyna czy lucerna) oraz ich mieszanki z trawami. Do najgorszych przedplonów zalicza się rośliny zbożowe, szczególnie pszenicę ozimą i jęczmień jary. Stosowanie ich jako

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

przedplonem dla rzepaku jarego są rośliny okopowe na oborniku, motylkowe w siewie czystym lub w mieszankach z trawami, zboża z wsiewką z motylkowatych drobnonasiennych oraz rośliny przemysłowe (nie należące do krzyżowych). Może być też uprawiany po zbożach, jeżeli były one siane na glebach pszennych. Nie należy uprawiać go po burakach,

Rośliny lecznicze
Podagrycznik pospolity – okazały chwast sadów i ogrodów

Pojawia się szczególnie często w roślinach okopowych i strączkowych, problem z jego obecnością mają również posiadacze ogrodów warzywnych. Podagrycznik pospolity najbardziej uciążliwy jest w plantacjach truskawek. Jego szkodliwość jest najczęściej związana z faktem, że jest bardzo „zachłanny” – pobiera nawet kilkaset kilogramów azotu i potasu z ziemi oraz

Chwasty
Psianka czarna, czyli czarcie jagody. Czym sobie zasłużyła na taką nazwę?

powierzchni, żeby znacznie utrudnić zbiór roślin okopowych. Dla pozostałych roślin nie obliczono oficjalnego progu szkodliwości, ale psianka czarna zachwaszcza również ziemniaki, kukurydzę, warzywa i zboża jare. Na stanowisko uprawy najczęściej przedostaje się z obornikiem i kompostem w czasie zabiegu nawożenia. Złe rozłożenie nawozu, może spowodować rozprowadzenie chwastu po całym polu.

Chwasty
Natrętne tobołki polne. Podpowiadamy, jak wygrać z tym chwastem

dla roślin uprawnych. Najczęściej zachwaszcza rośliny okopowe, zboża (głównie jare, w ozimych pojawia się sporadycznie), kukurydzę, koniczyny i inne rośliny motylkowe. Duże szkody powoduje w rzepaku, gdzie jest nośnikiem chorób grzybiczych i pasożytów typowych dla roślin kapustowatych. Udział tobołków polnych w pastwisku lub łące przeznaczonej do skoszenia na

Rośliny lecznicze
Bylica pospolita – zuchwały i długotrwały wróg naszych pól

kilku egzemplarzy w zbożu i roślinach okopowych może znaczyć, że będziemy musieli zwalczać bylicę w latach kolejnych. Dotychczas chwast najczęściej porastał brzegi pól, ale obecnie zaczyna do nich wchodzić i rozprzestrzeniać się w dużym nasileniu. Przez nasiona pleni się w małym stopniu, częściej zostaje rozwleczony po polu w czasie zabiegów

Rośliny lecznicze
Fiołek polny – niech nie zwiodą nas barwne kwiaty tego chwastu!

kukurydzy. Rzadziej rozprzestrzenia się w roślinach okopowych i strączkowych, ale tam również może być bardzo szkodliwy. Szkodliwość Chwast stanowi duże zagrożenie dla roślin uprawnych, zwłaszcza dla wszystkich rodzajów zbóż. Silnie i, najczęściej, z powodzeniem, konkuruje o wodę i składniki pokarmowe. Jest niebezpieczny dla uprawy zwłaszcza w

Chwasty
Jasnota purpurowa – uciążliwy w zwalczaniu chwast

usuwanie wschodów jasnoty w międzyrzędziach roślin okopowych i w ogrodach warzywnych. Roślina jest jednoroczna, więc jeżeli się ją usunie zanim wyda nasiona, jej populacja w okolicach naszej uprawy powinna się znacznie zmniejszyć. Drugim sposobem na wyplenienie jasnoty jest wykonywanie pożniwnych podorywek, które przerwą pędy i zniszczą roślinę, gdyż łodyga i

Chwasty
Szczaw kędzierzawy – niepożądany gość w uprawach

rośliny. Pojawia się również w roślinach okopowych i zbożach, zwłaszcza ozimych, gdzie znacznie utrudnia zbiór. Nie opracowano szczegółowych progów szkodliwości, ale szczaw kędzierzawy jest bardzo silną konkurencją dla roślin uprawnych, bardzo szybko się rozprzestrzenia, głównie ze względu na rozległe kłącza podziemne. Zwalczanie Dbanie o czystość materiału

Chwasty
Uwaga na szczawika żółtego w kukurydzy! Oto porady, jak go zwalczyć

natężeniu można go zauważyć w roślinach okopowych, ogrodach i sadach owocowych. Ze względu na niewielki pokrój, nie sprawia większego problemu i najczęściej nietrudno jest go usunąć z uprawy. Największe zagrożenie niesie jego pojawienie się w kukurydzy – szczawik jest nośnikiem choroby nazwanej rdzą kukurydzy. Zwalczanie Szczawik

Rośliny lecznicze
Dymnica pospolita – trujący chwast upraw i pastwisk

ją spotkać w zbożach, kukurydzy, roślinach okopowych i między rzędami warzyw. Obecność dymnicy pospolitej w sianie, zielonce, czy na pastwisku jest bardzo niebezpieczna dla zwierząt gospodarskich – zjadana w nadmiarze może prowadzić do silnych zatruć.   Zwalczanie W przypadku dużego zagęszczenia dymnicy

Chwasty
Kurzyślad polny - opis, występowanie, zdjęcia i zwalczanie

oddarnionych terenach. Często zachwaszcza zboża, rośliny okopowe i przydomowe ogrody warzywne. Szkodliwość W uprawach zbóż, roślin okopowych i strączkowych pojawia się rzadko i nie stanowi konkurencji, głównie ze względu na małe rozmiary i niskie zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. Więcej szkody sprawia na pastwiskach, gdzie może zostać

Chwasty
Złocień polny - opis, występowanie, zdjęcia i zwalczanie

Zachwaszcza szczególnie zboża jare i rośliny okopowe. Nie wyrządza w nich szkód na tyle dużych, żeby powstały oficjalne progi szkodliwości. Duże zagęszczenie może utrudniać zbiór i zahamować rozwój roślin uprawnych, ze względu na konkurencję o wodę i wysokość złocienia, który bardzo szybko przerasta plon. Zwalczanie Możliwa

Chwasty
Bodziszek drobny – niepozorny, lecz uciążliwy chwast

wzrost poziomu zachwaszczenia bodziszkiem w roślinach okopowych i burakach cukrowych. Zapobieganie Ze względu na szeroką możliwość wyboru herbicydów działających na bodziszka, roślinę łatwo jest wyplenić. Zanim jednak zdecydujemy się na chemiczne opryski, należy spróbować bardziej naturalnych metod. Jedną z nich jest podorywka i mechaniczne niszczenie chwastów

Chwasty
Palusznik krwawy – chwast zaniedbanych upraw i ogrodów

występuje w ogrodach warzywnych i roślinach okopowych. Zwalczanie Chociaż palusznik krwawy wschodzi tak późno, może być kłopotliwy w wielu różnych uprawach, które zachwaszcza wtórnie. Ze względu na to, że najczęściej pojawia się na zaniedbanych stanowiskach, odpowiednio prowadzona gospodarka powinna znacznie zmienić ryzyko zachwaszczenia. Oczywiście najważniejszym działaniami

Kukurydza
Uprawa kukurydzy na ziarno - cenne porady

najlepszych przedplonów dla kukurydzy należą rośliny okopowe, strączkowe, motylkowate drobnonasienne, mieszanki motylkowatych z trawami oraz rośliny przemysłowe. Uprawa Na stanowiskach pozbawionych perzu można zastosować uproszczoną uprawę roli. Jeżeli przedplonami były rośliny okopowe to należy wykonać kultywatorowanie, po którym wysiewa się nawozy fosforowe i potasowe. Następnie można

Rośliny lecznicze
Pokrzywy zwyczajnej dwa oblicza: zioło i uciążliwy chwast w jednym

Najczęściej można ją zauważyć w roślinach okopowych, strączkowych i w warzywach, w dużej mierze zachwaszcza również rzepak jary, w którym może robić spore szkody.   Zwalczanie Dbając o czystość materiału siewnego możemy znacząco zmniejszyć ryzyko zachwaszczenia uprawy pokrzywą zwyczajną. Nie jest to jednak stuprocentowo

Chwasty
Chwastnica jednostronna – nieproszony gość upraw kukurydzy i buraków

Najczęściej pojawia się w plantacji roślin okopowych i kukurydzy. Szkodliwość Jest to niezwykle szkodliwa trawa. Chwastnica jest bardzo silnie ekspansywna i pobiera z gleby bardzo dużo azotu, co powoduje zmniejszenie plonu roślin uprawnych. 5% spadek plonu buraków jest możliwy już przy około 3 sztukach na metrze

Rośliny lecznicze
Poziewnik szorstki - chwast utrudniający zbiory zbóż. Jak z nim walczyć?

się w zasiewach kukurydzy, zbóż, roślin okopowych, lnu, w ogrodach i sadach. Utrudnia zbiory zbóż. Bardzo często spotykany jest w Sudetach, Karpatach i na Pomorzu. W celu ograniczenia występowania poziewnika należy stosować dobrze rozłożony obornik oraz dbać o czystość materiału siewnego. Do płodozmianu można wprowadzać rośliny okopowe, które

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

są zboża lub kukurydza. Rzepak, rośliny okopowe czy motylkowate są najlepszymi przedplonami dla tytoni papierosowych ciemnych i Burley. Niezalecana jest uprawa tytoniu po sobie oraz po ziemniakach czy pomidorach. Stosowanie przedplonów zmniejsza prawdopodobieństwo pojawiania się chorób i szkodników na danej plantacji, ponieważ powszechnie tytoń uprawiany jest po sobie przez kilka

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

się, że soja wysiana po roślinach okopowych przedłuża swoją wegetacje, ale za to może wydać większe plony niż przy jej uprawie po zbożach. Soja może następować po sobie przez dwa lata w rejonach, gdzie wcześniej nie była uprawiana, a w innych przypadkach nie może pojawiać się na polu częściej niż

Rośliny pastewne
Saradela pastewna - wymagania, uprawa, siew i zbiór

Jeżeli uprawiamy ją po roślinach okopowych, to po ich zbiorze należy wykonać kultywatorowanie, następnie nawożenie fosforowo-potasowe, a potem bronowanie i orkę przedzimową. Orkę przedzimową należy wykonywać w październiku bądź w listopadzie, na głębokość 18–22 cm. Po roślinach zbożowych należy wykonać podorywkę, kultywatorowanie bądź bronowanie, następnie nawożenie fosforowo-potasowe i orkę

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

najlepszych przedplonów dla kukurydzy zaliczamy rośliny okopowe, strączkowe, motylkowate drobnonasienne, mieszanki motylkowatych z trawami i rośliny przemysłowe. Można ją również uprawiać po mieszankach zbożowo-strączkowych oraz po trawach w uprawie polowej i po zbożach. Jednak należy pamiętać, że jeżeli w płodozmianie na glebach słabszych występują zboża to kukurydza powinna być uprawiana

Rośliny pastewne
Lucerna siewna. Dobra na poplon i jako wysokobiałkowa roślina paszowa!

i poplon. Dobrze rośnie po roślinach okopowych na oborniku, gdyż pozostawiają po sobie dość dobrze odchwaszczone stanowisko (dużym konkurentem dla lucerny jest perz). Nie powinno się jej uprawiać po innych roślinach motylkowych drobnonasiennych lub po roślinach strączkowych, ze względu na nagromadzanie się tych samych chorób i szkodników w glebie porażających

Rośliny pastewne
Lucerna mieszańcowa - uprawa na paszę czy na nasiona? Dowiedz się, jak ją wykorzystać!

najlepszym przedplonem są dla niej rośliny okopowe na oborniku bądź kukurydza. Jeżeli lucernę wysiewamy w okresie letnim, to należy uprawiać ją po międzyplonach ozimych lub mieszankach zbożowo-strączkowych, które się zbiera na zielonkę. Lucerna jest dobrym przedplonem dla kukurydzy, ponieważ pozostawia po sobie glebę w bardzo dobrym stanie. Jej wadą jest

Chwasty
Ostrożeń polny - charakterystyka, szkodliwość i zwalczanie

na metr kwadratowy dla zbóż, roślin okopowych i kukurydzy. Już dwie rośliny na powierzchni metra kwadratowego zmniejszają plon o około 20 procent. Wystarczy tylko takie zachwaszczenie uprawy, żeby z hektara pobrane zostało około 300 kilogramów azotu i trochę więcej potasu. Równie aktywnie ostrożeń pobiera wapń i fosfor. W zaniedbanej uprawie,

Rośliny lecznicze
Przytulia czepna – opis, występowanie, szkodliwość, zwalczanie i właściwości

uprawy w międzyrzędziach warzyw i roślin okopowych. Ochrona plantacji przed jej pojawieniem się jest możliwa dzięki bronowaniu zasiewów, które powinno zniszczyć siewki. Absolutnym minimum w profilaktyce przed przytulią czepną jest sprawdzanie czystości materiału siewnego, do którego mogą się zaplątać niechciane nasiona. W razie potrzeby, jeśli liczebność przytulii czepnej

Rośliny pastewne
Komonica zwyczajna - ciekawa roślina. Opis i uprawa

paszę, powinna być uprawiana po roślinach okopowych. Jeżeli przeznaczona jest na nasiona to może być wysiewana po roślinach zbożowych, najlepiej w trzecim roku po zastosowaniu obornika.   Uprawa i parametry siewu Można ją uprawiać w siewie czystym lub z rośliną ochronną, a przed wysianiem

Rośliny lecznicze
Bieluń dziędzierzawa – efektywnie walczymy z diabelskim zielem!

i na Węgrzech. Zachwaszcza głównie rośliny okopowe i pola maku. W ogrodach pojawia się wśród roślin psiankowatych i na plantacjach truskawek. Szkodliwość Szkodliwość bielunia dziędzierzawy jest związana z jego niezwykłą toksycznością. Zawarte w jego liściach substancje narkotyczne i odurzające są toksyczne zarówno dla ludzi jak i

Rośliny pastewne
Facelia błękitna – charakterystyka, odmiany i zbiór tej doskonałej rośliny paszowej

dla uprawianej na nasiona – rośliny okopowe. Sama stanowi dobry przedplon dla większości roślin uprawnych. Ponadto, jak już wyżej wspomniano, ogranicza rozwój mątwika burakowego w glebie. Uprawiana najczęściej w międzyplonie ścierniskowym po zbożach, na zasobnych glebach wysiewana w ilości 8–10 kg nasion/ha, a na słabszych 10–15 kg/ha. Facelię

Rośliny pastewne
Słonecznik zwyczajny – poznaj zasady uprawy ozdobnej rośliny pastewnej

siewem. Najlepiej udaje się po roślinach okopowych nawożonych obornikiem.   Zbiór Zbiór słonecznika powinien być przeprowadzony przed spodziewanymi przymrozkami, gdyż temperatura poniżej 0o C znacznie obniża wartość pokarmową i smakowitość zielonki. Wykonuje się go w fazie żółtego koszyczka, kiedyś nasiona są już wypełnione. Słonecznik

Trawy łąkowe
Rutwica wschodnia - opis, uprawa i użytkowanie

Rutwicę wschodnią można uprawiać po roślinach okopowych lub zbożach. Nasiona przed wysiewem należy skaryfikować, czyli uszkodzić ich okrywę nasienną w celu przyspieszenia kiełkowania. Można ją również wysiewać w zboża jare, które pełnią wtedy rolę roślin ochronnych. Ilość wysiewu powinna wynosić 300-5000 nasion/m2, czyli 20-30 kg/ha, a nasiona najlepiej wysiewać na

Zioła
Uprawa majeranku – aromatycznej rośliny przyprawowej znanej w każdej kuchni

Najlepszym przedplonem są dla niego rośliny okopowe na oborniku. Majeranek jest doskonałą rośliną towarzyszącą. Ze względu na silny aromat olejków eterycznych przeciwdziała atakom wielu szkodników i odstrasza mszyce, a posadzony między warzywami, zwiększa ich aromat. Wyciąg z majeranku może odstraszać mrówki.   Uprawa

Chwasty
Jaskier rozłogowy – niepozorny chwast, potrafiący zdominować uprawę

zachwaszcza przede wszystkim zboża i rośliny okopowe, często zupełnie zasnuwa glebę swoimi rozgałęziającymi się rozłogami. Charakterystyka Jaskier rozłogowy ma korzeń wiązkowy oraz skośne kłącze z nadziemnymi rozłogami, często ukorzeniającymi się u nasady liścia. Łodyga jest słabo rozgałęziona, podnosząca się, o długości od 10 do 40 cm.

Rzepak
Rzepak jary - uprawa, termin siewu i zbiór

dla rzepaku jarego uważa się rośliny okopowe na oborniku (ziemniak). Dobrze udaje się także po zbożach: przerywa monotonię resztkową, wprowadzając do gleby masę organiczną o dużej wartości nawozowej. Wpływa dodatnio na bilans suchej masy glebowych związków organicznych.  Nie poleca się uprawy rzepaku po buraku, ponieważ rośliny należące do kapustowatych są

Chwasty
Rdest kolankowy, szczawiolistny - opis, występowanie i zwalczanie

Rdest szczawiolistny typowy najczęściej zachwaszcza rośliny okopowe, kukurydzę, zboża jare, len, grykę i uprawy warzyw. W porównaniu do innych rdestów, odmiana kolankowa pojawia się dość rzadko, ale jej wyplenienie nastręcza wielu trudności. Jej pięcioprocentowy poziom szkodliwości nie jest opracowany, ale ze względu na swoje spore rozmiary może poważnie zagłuszać rośliny

Rośliny lecznicze
Portulaka pospolita – charakterystyka, zwalczanie i zastosowanie

to uciążliwy chwast ogrodów i roślin okopowych. Równie często można spotkać portulakę pospolitą w kukurydzy. Nie opracowano oficjalnych progów szkodliwości dla tej rośliny. Nie stanowi ona jednak dużego zagrożenia dla poziomu plonu, z tego względu nie ma potrzeby sięgania po opryski chemiczne – portulakę pospolitą w dużej mierze można wyeliminować

Chwasty
Niegroźny sporek polny – opis, występowanie i zwalczanie

ozime i jare, jary rzepak, rośliny okopowe i strączkowe. Szczególnie szybko rozwija się pożniwnie, na ścierniskach, pojawia się również na ugorach i ścierniskach. Zwalczanie Sporek polny najwięcej szkody wyrządza w życie, głównie ze względu na to, że nie można go bronować na wiosnę. Niszczenie chwastu broną

Zioła
Uprawa mięty pieprzowej – popularnej przyprawy kuchennej i rośliny leczniczej

Plantację zakłada się najczęściej po roślinach okopowych lub po rzepaku. Uprawa i zbiór Mięta pieprzowa praktycznie nie wytwarza nasion, rozmnaża się ją tylko wegetatywnie, przez podział nadziemnych roślin lub podziemnych rozłogów. Sadzonki pozyskuje się wczesną wiosną przed nowymi przyrostami lub późną jesienią z młodych, niekwitnących przyrostów.

Chwasty
Rogownica polna - opis, występowanie i zwalczanie

murawach boisk i lotnisk. Zachwaszcza rośliny okopowe i strączkowe. Szkodliwość Dla rogownicy polnej nie opracowano szczegółowych progów szkodliwości. Jej obecność w polu rzadko zmniejsza plon, ale może mieć negatywny wpływ na jego jakość. Z roślinami uprawnymi konkuruje przede wszystkim o wodę. Produkuje bardzo wiele nasion, które

Chwasty
Niech nas nie zwiedzie czyściec błotny – konkurencyjny chwast upraw!

wodzie. Zachwaszcza zboża jare i rośliny okopowe, z których najczęściej wybiera buraki i ziemniaki. Szkodliwość Nie opracowano oficjalnych progów szkodliwości dla poziomu plonu. Obecność czyśćca błotnego może jednak znacznie utrudniać zbiór i ze względu na szybkie osiąganie sporych rozmiarów, stanowić poważną konkurencję w walce o wodę

1 2 3

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki