Rutwica wschodnia - uprawa

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Rutwica wschodnia - uprawa

Trawy łąkowe
Rutwica wschodnia - opis, uprawa i użytkowanie

Rutwica wschodnia (Galega orientalis) pochodzi z Azji i w stanie dzikim może przetrwać wiele lat. Zaliczana jest ona do roślin motylkowatych drobnonasiennych. Ma ona duże walory miododajne, a dodatkowo nadaje się do uprawy w siewie czystym oraz w mieszankach z trawami czy rośliną ochronną.

Rośliny pastewne
Charakterystyka popularnych roślin pastewnych - co uprawiać, by mieć największe zbiory?

Średni plon zielonki, uprawianej w plonie głównym, wynosi 20–40 t/ha. Jeśli strączkowe uprawiane są w międzyplonach, to ich przeciętny plon wynosi 15–30 t/ha, a w (...) t/ha. Rośliny motylkowate drobnonasienne Do roślin motylkowatych drobnonasiennych zaliczamy rutwicę wschodnią, esparcetę siewną, lucernę mieszańcową i siewną, komonicę zwyczajną, seradelę, koniczynę

Rośliny pastewne
Wyka kosmata (ozima) - poznaj roślinę o dużym znaczeniu gospodarczym w Polsce

uprawki przedsiewne bądź zastosować agregat uprawowo-siewny. Uprawa wiosenna powinna zostać rozpoczęta jak najwcześniej, aby ograniczyć straty wody oraz odpowiednio przygotować glebę pod siew nasion na odpowiednią głębokość. Wykę ozimą można przykaszać w okresie jej rozgałęziania, co prowadzi do zwiększenia masy nasion i prowadzi do uzyskania wysoce jakościowego plonu.

Pietruszka
Siew pietruszki – zdradzamy, jak siać, by wschody były prawidłowe

doprowadzić do opóźnienia bądź ograniczenia wschodów. Uprawę pietruszki prowadzi się z bezpośredniego siewu na miejsce stałe. Źle znosi przesadzanie. Uprawia się ją najczęściej z siewu na płask, rzadko na redlinach. Nasiona wysiewa się na takiej samej głębokości jak marchew, 1–3 cm. Głębokość siewu trzeba dostosować do typu gleby, terminu siewu

Sałata
Uprawa sałaty – siejemy i zbieramy dorodne warzywa

Rossa oraz Lollo Bionda. Wymagania klimatyczne do uprawy w gruncie Wszystkie sałaty potrzebują podobnych warunków do wzrostu. Sałata ma małe wymaganie cieplne, za to bardzo wysokie wymagania wilgotności gleby. Do kiełkowania najlepsza jest temperatura 15–18°C. Poniżej 3,5°C rośliny nie wschodzą. Optymalną temperatura do rozwoju jest 12–15°C. Podczas

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

środowiskowych w kraju. Podczas rejonizacji upraw uwzględnia się długość okresu wegetacji oraz warunki termiczne. W całym kraju, za wyjątkiem terenów górskich, można uprawiać kukurydzę na kiszonkę. W północnych i północno-wschodnich rejonach kraju należy wysiewać tylko odmiany średnio wczesne – FAO do 250, a nawet wczesne – FAO do 220. W takich

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

do spadku plonów. Dużą zaletą stosowania uproszczeń jest skrócenie czasu uprawy roli. Termin siewu Optymalny termin siewu rzepaku ozimego przypada od III dekady sierpnia do I dekady września. Gwarantuje to wytworzenie jesienią bardzo dobrze rozwiniętej rozety liściowej. We wschodniej części kraju wysiewu rzepaku należy wykonywać wcześniej.

Pomidory
Jak uprawiać pomidory pod osłonami? Dzielimy się wskazówkami

na ok. 1,5 tys. ha. Temperatura powietrza W uprawie pomidora należy pamiętać, aby utrzymywać różnice temperatur między dniem a nocą 5–6°C. (...) także zrzucanie kwiatów spowodowane brakiem kiełkowania pyłku. Temperatura od siewu do wschodu roślin powinna wynosić 22–26°C, a w następnej fazie obniżona do 18–20°C

Marchew
Przedstawiamy wymagania marchwi zwyczajnej oraz właściwe metody uprawy

Marchew dobrze się uprawia na całym obszarze Polski. Optymalna temperatura wzrostu to 15–20°C. Znosi niskie temperatury i delikatne przymrozki, ale długo utrzymujące się chłody poniżej 10°C powodują jarowizację. Wilgotność gleby powinna być utrzymywana na poziomie 60–65% polowej pojemności wodnej. Największe zapotrzebowanie na wodę przypada na czas kiełkowania i wschodów oraz podczas

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

rzędów w zależności od obsady pszenicy ozimej. Na podstawie: Jasińska Z., Kotecki A., 2003. [W:] Szczegółowa uprawa roślin, t. 1, PWRiL 2003. Zaprawianie ziarna przed siewem zmniejsza prawdopodobieństwo porażenia pszenicy chorobami spoczynku zimowego i wschodów. Lista zapraw dostępnych na rynku jest bardzo długa. Ich działanie skierowane jest głownie przeciw

Buraki
Uprawa buraka cukrowego - wymagania i agrotechnika

dłużej niż rok motylkowatych i traw może prowadzić do pojawienia się szkodników glebowych (np. larwy sprężyka-drutowca). Jako przedplon można również uprawiać antymątwikowe międzyplony z roślin, które szybko wschodzą, poprawiają strukturę gleby oraz dobrze zacieniają ją. Można do tego wykorzystywać antymątkwikowe odmiany gorczycy białej, rzodkwi oleistej bądź facelii błękitnej.

Rośliny lecznicze
Cebula zwyczajna - właściwości, odmiany, metody uprawy i wymagania

zagęszczeniu 40–60 szt./m2. Najczęściej stosuje się system pasowo-rzędowy, rzadziej wstęgowy. Cebula wolno wschodzi, dlatego stosuje się często siew nasion rzodkiewki lub sałaty, które wyznaczą rzędy i umożliwią mechaniczne odchwaszczanie. - z rozsady Cebulę z rozsady uprawia się najczęściej, kiedy uprawa z siewu jest zawodna. Metoda ta daje

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

orkę przedzimową. Do uprawek wiosennych należą włókowanie, kultywatorowanie i bronowanie. Zestaw tych zabiegów stosuje się dla polepszenia stosunków wodno-powietrznych gleby przez spulchnienie jej. Poprzez uprawki niszczy się wschody chwastów. Orkę wiosenną stosuje się jedynie na glebach ciężkich podczas chłodnej i wilgotnej wiosny, by poprawić szybkość nagrzewania się gleby. Po niej należy

Papryka
Uprawa papryki pod osłonami krok po kroku

ze względu na wysokie koszty ogrzewania. Papryka jest rośliną wymagającą. W Polsce uprawy szklarniowe papryki zajmują obszar 1,5 ha. Jest to stosunkowo duży odsetek, ok. (...) danej fazy rozwojowej. Do wysiania nasion podłoże powinno mieć wilgotność 75–80%, później, podczas wschodów, 70–75%. Podczas produkcji rozsady wilgotność powinna kształtować się na poziomie 65–70%,

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

tytoń do żucia. Największe znaczenie gospodarcze ma tytoń szlachetny (Nicotiana tabace). W Polsce tytoń ma duże znaczenie w rolnictwie i przemyśle przetwórczym. Jego uprawy koncentrują się głównie w północnych, południowo-wschodnich i południowych regionach kraju. W Polsce uprawa tytoniu (Nicotiana L.) była już powszechna w XVIII wieku, ale jej prawdziwy rozwój nastąpił

Pomidory
Zachęcamy do uprawy pomidorów koktajlowych – mniejszych pomidorowych braci

są odmiany szklarniowe uprawiane w gruncie, wymagają większej jej zasobności. Bardzo istotne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności podłoża, rośliny źle znoszą suszę. W początkowym okresie rozwoju gleba powinna być umiarkowanie wilgotna, za to w momencie zawiązywania owoców zapotrzebowanie na wodę znacznie wzrasta. Pomidor jest rośliną cieplejszego klimatu, wschody pojawiają się

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

i glebowe Do prawidłowego wzrostu i rozwoju koniczyna czerwona potrzebuje 650 mm opadów w ciągu roku. Można uprawiać ja gruntach ornych, gdzie poziom wody gruntowej wynosi 110-150 cm.  Kiełkowanie i wschody rozpoczyna przy temperaturze wynoszącej 2-5°C, a podczas wchodów znosi krótkotrwałe przymrozki do -5°C. Optymalna temperatura do jej wzrostu

Papryka
Opisujemy uprawę papryki gruntowej. Koniecznie przeczytaj nasze porady!

wrażliwa jest na zasolenie. Uprawa Paprykę w Polsce uprawia się z rozsady. Nasiona wysiewa się ok. 7–8 tygodni przed wysadzeniem. Najlepszym (...) wypełnionych substratem torfowym lub ziemią kompostową z torfem i piaskiem w stosunku 2:1:1. Wschody następują po 7–10 dniach (zależnie od zdolności kiełkowania). Optymalna temperatura do

Kapusta
Kapusta pekińska - wszystko o uprawie, siewie i wymaganiach

uprawę na zbiór wiosenny oraz uprawę na zbiór jesienno-zimowy. W przypadku uprawy towarowej na zbiór wiosenny, na 1 ha wysiewa się około 3kg nasion umieszczanych na głębokości 1-2cm w rzędach o odległościach od 30 do 40cm. Po wschodach konieczne jest przerwanie kapusty i pozostawienie najsilniejszych oddalonych od siebie o

Rośliny lecznicze
Uprawa kapusty głowiastej białej, czerwonej i włoskiej

x 30 cm. Standardowa ilość wysiewu to 3–4 g/m2. Nasiona najlepiej kiełkują w temperaturze 16–18°C. Wschody pojawiają się po 4–5 dniach. Siewki po rozwinięciu liścieni pikuje się do doniczek o średnicy 4–6 cm. Często w uprawie odmian wczesnych wymagane jest doświetlanie. Nasiona odmian średnio wczesnych wysiewa się

Rośliny pastewne
Słonecznik zwyczajny – poznaj zasady uprawy ozdobnej rośliny pastewnej

bronowania, które przeciwdziała zaskorupieniu się gleby i zwalcza chwasty przed wschodami gatunku. Słonecznik do wzrostu potrzebuje potasu, w umiarkowanej ilości azotu i fosfor. Wymaga intensywnego nawożenia w ilości 120 kg N, 50-80 kg P2O5 i 100-120 kg K2O na hektar uprawy. Nawożenie fosforem i potasem należy stosować jesienią, przed orką

Kapusta
Jakie nasiona kalafiora warto wybrać? Zobacz!

je na miejsca stałe. Zalecana rozstawa jest zależna od odmiany oraz warunków uprawy i wynosi dla odmian wczesnych 50 x 40 cm, dla odmian średnio wczesnych 60 x 60 cm, a dla odmian późnych 75 x 60 cm. Dla polepszenia wschodów zaleca się zahartowanie młodych roślin przed wysadzeniem ich na miejsce stałe,

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

wapiennych to uprawki powinny być płytko wykonywane. Po zbiorze przedplonu, którym były zboża, należy przeprowadzić zespół uprawek pożniwnych i przedzimowych, do których zaliczamy kultywatorowanie połączone z bronowaniem. Ma to na celu niszczenie chwastów, które mogą wschodzić na polu. Następnie pole należy zaorać za pomocą obracalnego pługa. Na wiosnę można spulchnić glebę

Owies
Uprawa owsa - popularnego w Europie zboża paszowego

agregat z aktywną broną bądź kultywatorem, a uprawę należy wykonać płytko (na 5–7 cm). Jeżeli wiosną zostanie zastosowana głębsza uprawa, to może zostać ograniczony podsiąk wody do ziarniaków. Może to wpływać ujemnie na wschody roślin i przyczyniać się do obniżenia plonów. Zastosowanie ciężkiego wału podczas uprawy przedsiewnej może korzystnie wpływać na

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

już w temperaturze powyżej 0°C, a po przekroczeniu 5°C zaczynają się ich wschody. Siewki bobiku znoszą przymrozki dochodzące do -7°C. Jeżeli po siewie występują niskie (...) słoneczne w trakcie kwitnienia i dojrzewania ma niekorzystny wpływ na rośliny. Uprawę bobiku najlepiej prowadzić na glebach zwięzłych, które są zasobne w składniki

Seler
Jak prawidłowo uprawiać seler? Odpowiadamy!

łatwo wchodzi w etap wybijania pędów kwiatostanowych, co jest niepożądanym zjawiskiem w uprawie. Produkcję rozsady rozpoczyna się już od połowy lutego i nie (...) przez cały ten czas trzeba jej zapewniać odpowiednie warunki. Do momentu pojawienia się wschodów temperatura powinna wynosić od 22 do 24 stopni Celsjusza, natomiast po

Rośliny lecznicze
Uprawa kopru ogrodowego – częstego gościa przydomowych ogródków

kumuluje szkodliwe azotany. Uprawa Koper ogrodowy uprawiamy wyłącznie z siewu do gruntu. Wysiew zaprawionych nasion rozpoczyna się w kwietniu i można go, ze względu na krótki okres wegetacji, powtarzać kilkukrotnie na tym samym miejscu, do połowy sierpnia. Wschody obserwujemy kilka dni po siewie. Przy uprawie kopru na

Ogórki
Nasiona ogórka - radzimy, jakie wybrać, by uzyskać duży plon!

zbiór najważniejszych informacji, które trzeba wiedzieć o nasionach ogórka, przygotowując się do jego uprawy. Wygląd nasion Nasiona ogórka są płaskie i wydłużone, (...) temperaturze 15-18o C i trwa 5-10 dni, natomiast w temperaturze 24-26o C nasiona wschodzą już po 4-5 dniach. Optymalna temperatura wzrostu ogórka wynosi 20-25o C

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

jej największe potrzeby przypadają na fazę kwitnienia i wytwarzania strąków. Należy ona do roślin dnia długiego i dlatego można uprawiać ją na terenie całego kraju. Największe plony uzyskuje się w rejonach południowym i południowo-wschodnim. Wyka jara przeznaczona na nasiona wymaga gleb żyznych, które są zasobne w składniki pokarmowe oraz

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

biała rozwija najsilniejszy system korzeniowy, dlatego też najlepiej radzi sobie z brakami wody. W związku z tym może być uprawiana we wszystkich rejonach kraju, a gorczyca sarepska i czarna jedynie w części północnej, południowo-wschodniej oraz na Podgórzu Karpackim i w regionie sudeckim. Przedplon Okopowe uprawiane na oborniku

Cebula
Cebula cukrowa - siew, uprawa, odmiany i właściwości

do obojętnego o pH=6,5–7,0. Cebula ma wysokie wymagania wodne w okresie wegetacji, szczególnie w okresie wschodów i fazie silnego wzrostu latem (czerwiec – sierpień). Posiada słaby system korzeniowy, przez co źle znosi susze. Ponadto woda w obrębie upraw cebuli szybko paruje z gleby, ze względu na małe zacienienie przez nią pola.

Pomidory
Z sukcesem uprawiamy pomidory gruntowe

Pomidor jest jednoroczny. Posiada palowy korzeń, lecz ze względu na zabiegi uprawowe, w szczególności pikowanie, jest skracany, przez co wytwarza większą liczbę korzeni bocznych. (...) owłosione, wydzielające charakterystyczną woń. Kwiaty pojawiają się po 50–60 dniach od wschodów. Są żółte, obupłciowe, zazwyczaj pięciopłatkowe, kształtu gwiaździstego. Przeważnie samopylne. Zebrane w

Cebula
Sadzenie, uprawa i wymagania cebuli z dymki

nawadnianie i ochrona cebul przed chorobami i szkodnikami. Szczególnie istotne w uprawie dymki jest odchwaszczanie stanowiska. Do 5 dni po posadzeniu możemy zastosować opryski herbicydowe, np. Goal 480 EC, Agat 480 SC, Stomp 330 EC lub Pendigan 330 EC. Po wschodach, przy wysokości roślin 5–10 cm, na glebę wilgotną możemy stosować:

Gleby
Klasy bonitacyjne gleby – oceniamy wartość ziemi uprawnej

Gleby tej klasy są bardzo ubogie, silnie suche, nieprzydatne do uprawy rolniczej, nadają się wyłącznie pod zalesienie. Do klasy VIRz zalicza (...) kompleks zbożowy górski w wysokościowej strefie przedziału 350–500 m n.p.m. w Karpatach Wschodnich, 400–550 m n.p.m. w Karpatach Zachodnich i w Sudetach

Rośliny pastewne
Facelia błękitna – charakterystyka, odmiany i zbiór tej doskonałej rośliny paszowej

Uprawa międzyplonów (inaczej poplonów) ścierniskowych pozwala na poprawienie struktury gleby, często rośliny uprawiane są w mulcz. Nasiona facelii rozpoczynają kiełkowanie już w 2-3°C, rośliny najlepiej rozwijają się w optymalnej temperaturze wynoszącej 8–15°C, zniosą zaś spadki temperatur do -6°C. Wschody obserwujemy po ok. tygodniu od siewu, siewki początkowo wolno rosną,

Pietruszka
Pietruszka – najważniejsze informacje o uprawie tego zdrowego warzywa

przedsiewnie. Przygotowanie gleby pod uprawę pietruszki polega na wykonaniu głębokiej na 25-35 cm orki przedzimowej, a wiosną uprawek obejmujących włókowanie, kultywatorowanie i bronowanie. Te zabiegi pozwalają na równomierny siew i wschody roślin.   Siew Najlepszym terminem siewu jest wczesna wiosna (zwykle koniec marca

Inne warzywa
Uprawa brukwi w pigułce - odmiany, wymagania, terminy siewu i zbioru

uzyskać na glebach żyznych, a gleby mniej żyzne należy odpowiednio nawozić. Do uprawy nadają się również torfy. Najkorzystniejsze jest pH od 5,4 do 7,2. Na (...) Jest odporna na przymrozki wiosenne. Do rozpoczęcia kiełkowania potrzebuje temperatury 1–2°C, wtedy pierwsze wschody pojawiają się po 12 dniach. Przy temperaturze 5–7°C jej wschody rozpoczynają

Rośliny pastewne
Łubin biały - duże wymagania, ale też duży potencjał plonotwórczy nasion

W okresie wiosennym gleby lekkie można bronować, a średnie wzruszać agregatem uprawowym. W trakcie uprawek wiosennych należy ograniczać straty wody oraz stworzyć warunki do odpowiedniego wysiewu nasion. Gleba powinna być odpowiednio przygotowana, aby zapewnić szybkie i równomierne wschody roślin. Umożliwi im to głębokie zakorzenianie się, co prowadzi do zmniejszenia wrażliwości na

Kapusta
Nasiona jarmużu – jakie warto kupić? Odpowiadamy!

kiełkuje bardzo szybko, bo już w ciągu 5-7 dni od wysiewu. Optymalna temperatura dla  wschodów roślin wynosi powyżej 12o C. Zahartowane rośliny są odporne na mróz. Kiedy i jak siać nasiona? W Polsce w uprawie amatorskiej uprawia się jarmuż z rozsady, jak inne warzywa kapustne, chociaż w innych

Rośliny lecznicze
Cebula siedmiolatka - siew, uprawa, stanowisko i pielęgnacja

jak również z rozsady i przez podział. Przy uprawie z siewu materiał nasienny (ok. 3 kg/ha) wysiewa się w rzędy odległe od siebie o 30 cm. Rok później przerywa się rośliny i pozostawia w odległości 15–20 cm. Nasiona zdolność kiełkowania utrzymują do 4 lat. Wschody pojawiają się już po 14–16 dniach

Buraki ćwikłowe
Wszystko o uprawie buraka ćwikłowego. To warto wiedzieć!

się na polskich stołach w postaci ćwikły i barszczu czerwonego. Dzięki łatwej uprawie oraz wysokiej wartości przechowalniczej spożywany jest w ciągu całego roku. (...) znajdować się 70–120 kłębków. Nasiona zdolność kiełkowania mogą utrzymywać nawet do 6 lat. Wschody pojawiają się zazwyczaj po tygodniu. W pierwszym roku burak wytwarza rozetę

Seler
Seler naciowy - uprawa, siew, sadzenie i wymagania

Seler naciowy, podobnie jak korzeniowy, uprawia się metodą z rozsady, której przygotowanie trwa od 6 do 10 tygodni. Nasiona wysiewa się do inspektu albo do skrzynek umieszczonych w szklarni lub tunelu foliowym w połowie marca. Temperatura, jaką trzeba wówczas zapewnić rozsadzie, to 25 stopni Celsjusza, w okresie wschodów nie niższą niż

Poziomki
Jak uprawiać poziomki? Wyjaśniamy zasady uprawy poziomek

się niewielkie plantacje. W Polsce poziomki uprawia się przeważnie w ogrodach działkowych i przydomowych. W niektórych rejonach naszego kraju uprawia się je na małych areałach (0,2–1,5 ha). Największe plantacje zakładane są w południowo-wschodniej Polsce, szczególnie w okolicy Kolbuszowej (woj. podkarpackie). Poziomki przede wszystkim uprawiane są na owoce deserowe. Bardzo dobrze się

Sałata
Nasiona sałaty - charakterystyka dobrego materiału siewnego

nasion najróżniejszych odmian jest tak duży, że warto jak najszybciej rozpocząć jej uprawę w swoim ogrodzie. Przedstawiamy zbiór najważniejszych informacji, które trzeba wiedzieć o nasionach sałaty. (...) od 2 do 7 dni, w zależności od warunków pogodowych. Optymalna temperatura dla równomiernych wschodów wynosi 16-18o C. Przy temperaturze powyżej 18o C nasiona kiełkują dosyć

Pszenżyto
Uprawa pszenżyta jarego - praktyczne porady dotyczące siewu, pielęgnacji i zbioru

talerzowanie, a następnie orkę przedzimową na głębokość 25–30 cm. Uprawa wiosenna Liczba zabiegów na wiosnę powinna być jak najmniejsza, aby ograniczyć liczbę przejazdów maszyn. Ma to na celu ochronę gleby przez zniszczeniem jej struktury i zapewnia równomierne wschody. Na glebach zwięzłych jako pierwszy zabieg należy wykonać bronowanie

Rośliny pastewne
Saradela pastewna - wymagania, uprawa, siew i zbiór

orkę zimową. Na wiosnę można wykonać płytką uprawę do 5 cm, za pomocą brony ciężkiej w agregacie z wałem strunowym. Przy płytkim wysiewie nasion seradeli, gleba nie może być zbyt spulchniona, dlatego też można wykonać wałowanie za pomocą wału gładkiego bądź strunowego. Umożliwia to równomierne wschody roślin. Siew

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki