Siew kukurydzy do rozsady

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Siew kukurydzy do rozsady

Kapusta
Jakie nasiona kalafiora warto wybrać? Zobacz!

rośliny folią. Natomiast uprawę jesienną można przedłużyć, opóźniając termin siewu i przenosząc rośliny pod osłony, gdy pojawią się spadki temperatury poniżej 2-4o C. Jak siać nasiona? Metody uprawy kalafiora są podobne do uprawy kapusty. Uprawia się je wyłącznie z rozsady produkowanej pod szkłem lub na rozsadniku, w

Choroby warzyw
Zgorzel siewek – wiosenna choroba wielu upraw

Zgorzel siewek, nazywana czasami „czarną nóżką”, jest pierwszą pojawiającą się, wiosenną chorobą roślin, która dotyka rozsady warzyw. Tylko natychmiastowe zauważenie objawów i rozpoczęcie działania może uchronić plantację przed całkowitym wymieraniem.

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

m2. Wysiew wyki w mieszance z bobikiem jest możliwy jedynie na glebach żyznych i wilgotnych, zaś gorczyca dodawana do mieszanek dobrze sprawdza się jako roślina podporowa dla wyki. Optymalne proporcje takich mieszanek powinny wynosić: 30 kg/ha wyki + 150 kg/ha bobiku lub 80 kg/ha wyki + 4 kg/ha gorczycy sarepskiej. Rozstawa

Kukurydza
Jak uprawiać kukurydzę na kiszonkę? Warto przeczytać!

Technologia uprawy kukurydzy na kiszonkę różni się od innych technologii. Różnice te można zauważyć przede wszystkim w doborze odmian, gęstości siewu, dojrzałości zbieranych roślin, metodach zbioru, konserwacji oraz stanowisku w zmianowaniu.

Lucerna
Siew lucerny - najważniejsze fakty na temat wysiewu

Do bardzo dobrych roślin ochronnych, wykorzystywanych w siewie lucerny, zalicza się zboża uprawiane na zielonkę (...) z wyką. Jako roślinę ochronną można również wykorzystywać mieszańcowe odmiany kukurydzy. Zboża uprawiane na ziarno (...)   Lucerna powinna być siana w rozstawę rzędów wynoszącą 12,5-15 cm. Na glebach

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

gorszych 5-6 kg nasion/ha. Nadmierne zagęszczenie roślin prowadzi do gorszego przewietrzania łanu, wylegania roślin i zwiększa ryzyko porażania ich przez choroby. Wysiew rzepaku powinien być prowadzony przy rozstawie rzędów 20-25 cm. Na gorszych stanowiskach zaleca się stosowanie szerokorzędowej rozstawy (35-40 cm), co umożliwia mechaniczną pielęgnacje międzyrzędzi. Nasiona powinny być

Sałata
Uprawa sałaty – siejemy i zbieramy dorodne warzywa

z siewu największym problemem są chwasty. Sałata wolniej wschodzi od roślin niepożądanych. Przez długi czas nie można spulchniać międzyrzędzi w celu zniszczenia siewek chwastów. Uprawa polowa z rozsady Okres produkcji rozsady trwa 30–55 dni. Powinna być prowadzona w tunelu, szklarni, mnożarkach lub inspektach. Nasiona można wysiewać do

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

o utrzymywaniu odpowiedniej wilgotności wierzchniej warstwy gleby dla wykiełkowania siewek i rozwoju liścieni oraz liści właściwych. W (...) pędy. Warto zastosować naturalne osłony, jakimi mogą być zboża czy kukurydza. Odpowiednimi glebami pod uprawę (...) wschodów. Przy braku dostatecznej wilgotności kiełki zamierają. Rozsada Uprawa ogórka z rozsady

Cebula
Nasiona cebuli – wskazówki pomocne przed zakupem

Termin siewu cebuli musi być dostosowany do jej odmiany. Okres wegetacji jest zróżnicowany i trwa 100-120 dni w przypadku odmian wczesnych, 120-130 dni u odmian średnio wczesnych, 130-140 dni u odmian średnio późnych, a także 140-140 dni u odmian późnych. Cebulę uprawia się różnymi metodami: z dymki, z rozsady, z

Ogórki
Nasiona ogórka - radzimy, jakie wybrać, by uzyskać duży plon!

wilgotną glebę. Jest to zalecany sposób siewu, gdy dysponujemy małą ilością nasion lub wymarzły pierwsze siewy w pole. W praktyce jest to rzadko wykorzystywany sposób uprawy.   Możliwa jest również uprawa ogórka z rozsady. Nasiona wysiewa się wtedy pod koniec kwietnia, na 3-4 tygodnie przed planowanym terminem

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

najniższych strąków. Największe wymagania termiczne rośliny soi wykazują od siewu do pełni wschodów i wtedy też mogą (...) W Polskich warunkach soję najlepiej uprawiać po zbożach ozimych, jarych, kukurydzy lub w trzecim roku po okopowych (...) powoduje zwiększenia plonów. Przy optymalnych warunkach glebowych rozstawa rzędów powinna wynosić 20-25 cm, a

Rośliny pastewne
Charakterystyka popularnych roślin pastewnych - co uprawiać, by mieć największe zbiory?

lub konserwowane na mokro. Po odpowiednich modyfikacjach kukurydzę można również zbierać w postaci kolb – CCM-I, CCM-II i CCM-III. Do uprawy kukurydzy na ziarno stosuje się wczesne odmiany, charakteryzujące się wczesnym siewem i małym zagęszczeniem roślin. Wyprodukowane ziarno stosowane jest jako pasza energetyczna. Bardzo rzadko uprawia się kukurydzę na

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

m2, zaś obsada dla gorczycy sarepskiej i czarnej wynosi 150–200 roślin na m2. Ilość wysiewu gorczycy białej powinna średnio wynosić 8–12 kg/ha, a gorczycy sarepskiej i czarnej ok. 4,5–6 kg/ha. Gorczyce sieje się w różnej rozstawie rzędów. Wybór szerokości zależy od gatunku, sposobu uprawy roli i jej odchwaszczania. Na

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

zmniejszenia ilości strąków na roślinie, powodować zwiększenie podatności roślin na wyleganie oraz pogorszyć ich zdrowotność. Głębokość siewu bobiku powinna wynosić 8 cm na glebach zwięzłych i 10 cm na lżejszych, a rozstawa rzędów - 15-25 cm. W przypadku zwiększonej rozstawy może dochodzić do wtórnego zachwaszczenia pola. Do

Pomidory
Jak uprawiać pomidory pod osłonami? Dzielimy się wskazówkami

W produkcji pomidorów pod osłonami stosuje się przeważnie nawożenie mineralne. W uprawie w gruncie pod folią lub szklarni można zastosować nawożenie organiczne – przed siewem, przed sadzeniem rozsady oraz pogłównie. Dawkę nawozową ustala się na podstawie analizy chemicznej podłoża oraz części wskaźnikowej rośliny, jaką jest piąty liść od wierzchołka.

Seler
Nasiona selera – jakie wybrać? Kiedy i jak siać, by zwiększyć plony?

Kiedy i jak siać nasiona? Seler korzeniowy i seler naciowy uprawia się z rozsady produkowanej w ogrzewanym pomieszczeniu, w szklarni lub inspekcie, co wynika z jego długiego okresu wegetacji i wrażliwości na chłody. Nasiona wysiewa się pod koniec lutego lub na początku marca do skrzynek wysiewnych. Po 4-5 tygodniach,

Łubin
Jak i kiedy siać łubin? Przedstawiamy najważniejsze zasady

one pędów bocznych. Zbyt mała obsada roślin powoduje silnie rozgałęzianie się roślin i sprzyja zachwaszczeniu, a zbyt duża może powodować ich wyleganie. Głębokość siewu i rozstawa rzędów w uprawie łubinu jest uzależniona od jego gatunku. Łubin żółty i wąskolistny należy wysiewać w rozstawie rzędów 15–20 cm i na głębokość

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

niskiego plonowania lucerny w naszym kraju. Gatunkami traw, które poleca się do wysiewania z lucerną, są: stokłosa bezostna, kupkówka pospolita, tymotka łąkowa, rajgras wyniosły (odmiany (...) przedplony uważa się wszystkie rośliny głęboko korzeniące się, tj. okopowe na oborniku oraz kukurydzę. Po starannie wykonanych zabiegach uprawowych po zbiorze rośliny przedplonowej,  lucernę wysiewa

Rzepak
Siew rzepaku - jeden z najważniejszych elementów agrotechniki

odmian populacyjnych jest to nieco więcej: 80-120 roślin/ m2. Dane eksperymentalne pokazują, że najkorzystniejszą architekturę łanu i składowych plonów uzyskuje się przy 18 cm rozstawie rzędów. Przy siewach węższych wzrasta zimnotrwałość roślin, ponieważ rozeta liściowa jest bardziej zwarta. Szeroka rozstawa zalecana jest wyłącznie w warunkach wysokiej presji chorób łodyg oraz wszędzie

Choroby warzyw
Choroby kapusty - przegląd, objawy i zwalczanie

Rośliny więdną i zamierają. Rozwojowi choroby sprzyjają nadmierna wilgotność gleby i powietrza, wysoka temperatura, słabe oświetlenie, gęsty siew i nadmiar azotu. Aby zapobiegać pojawieniu się czarnej nóżki, należy starannie dobierać miejsce na rozsadnik. Gleba powinna być lekka, przepuszczalna. Przede wszystkim nie należy prowadzić uprawy w miejscu, w którym występowała

Sałata
Wszystko, co trzeba wiedzieć o odmianach sałaty i sposobach jej uprawy

należy wykonać możliwie wcześnie, ponieważ sałata nie reaguje dobrze na świeże wapnowanie. Wskazane jest również stosowanie nawozów mineralnych, które stosuje się przed siewem lub sadzeniem rozsady. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby prawidłowo nawozić azotem. Zbyt duża ilość tego nawozu powoduje wzrost zawartości azotanów w liściach, co może być szkodliwe

Pomidory
Z sukcesem uprawiamy pomidory gruntowe

Produkcja rozsady trwa od 50 do 60 dni. Do wysadzenia 1 ha potrzeba ok. 200–300 g nasion. Z 1 g wyprodukuje się ok. 200 sztuk rozsady. Przed wysiewem nasiona powinno się zaprawiać, a podłoże poddać parowaniu na 2–3 tyg. przed siewem. Dobrym podłożem jest 1/3 próchnicy, 1/3 ziemi ogrodniczej i 1/3

Koniczyna
Siew koniczyny - jak i kiedy? Zbiór najważniejszych informacji

pozwoli to roślinom na łatwe wiązanie azotu z powietrza. Metody siewu Siew jednoczesny-rozdzielny – najefektywniejsza metoda siewu, polega na wysiewie nasion ochronnej rośliny w rozstawę rzędów 20 cm na głębokości 3-4 cm, a potem nasion koniczyny w międzyrzędzia na głębokość 1-1,5 cm, ewentualnie prostopadle do międzyrzędzi

Rośliny lecznicze
Uprawa kapusty głowiastej białej, czerwonej i włoskiej

Uprawa Kapustę głowiastą białą i czerwoną oraz kapustę włoską uprawia się w podobny sposób. Najczęściej jest to uprawa z rozsady. Czasem odmiany późne kapusty białej uprawia się z siewu wprost do gruntu. Rozsadę odmian wcześniejszych produkuje się w szklarni, inspektach i pod osłonami foliowymi, odmiany średnio późne

Pietruszka
Siew pietruszki – zdradzamy, jak siać, by wschody były prawidłowe

wysiać na przełomie kwietnia i maja. Pietruszkę korzeniową w uprawie na redlinach wysiewa się w ilości 2–2,5 kg na 1 m2 redliny. A jeśli chcemy uprawiać pietruszkę naciową? Pietruszkę naciową na zbiór wczesny można prowadzić z rozsady. Sposób ten pozwala na uzyskanie wyrównanych roślin. W lutym przeprowadza

Pietruszka
Pietruszka – najważniejsze informacje o uprawie tego zdrowego warzywa

równomiernych wschodów i wyrównanej obsady roślin. Pietruszka jest rośliną, na którą negatywne wpływa przesadzanie, dlatego zalecane jest uprawianie z bezpośredniego siewu nasion na miejsce stałe lub z rozsady doniczkowej. W uprawie pietruszki stosuje się 3 rodzaje siewu: rzędowy, pasowy lub wstęgowy – na głębokości od 1,5 do 3 cm

Rzodkiewka
Nasiona rzodkiewki – jakie wybrać, aby uzyskać pokaźny plon?

bezpośredniego w gruncie, szklarni lub inspekcie. Nasiona wysiewa się na głębokość 0,5-1,5 cm punktowo lub w rzędy w odległości 8-10 cm między rzędami i 2-4 cm w rzędzie. Siew punktowy, w rozstawie 3 x 3 cm lub 4 x 4 cm, zalecany jest jedynie na dużych powierzchniach. Jest on bardziej pracochłonny, jednak przyspiesza zbiory i

Marchew
Siew marchwi - termin, techniki i normy wysiewu

będzie wtedy przerywanie roślin, a to dodatkowy nakład pracy. Najczęściej wybieraną metodą uprawy jest siew na płask. Wschody marchwi dzięki niej są pewniejsze, a plony wyższe od tych z upraw na redlinach. Wybierając rozstawę, należy dostosować ją do stosowanych zabiegów pielęgnacyjnych i zbioru. Na mniejszych plantacjach rzędy są prowadzone

Seler
Jak prawidłowo uprawiać seler? Odpowiadamy!

więc nawozy fosforowe i potasowe wysiewa się jesienią przed orką w roku poprzedzającym uprawę, natomiast azotowy dzieli się na dwie dawki – pierwszą do wysiania przed sadzeniem roślin i drugą pogłównie.   Metoda uprawy Seler jest uprawiany wyłącznie metodą z rozsady pod osłonami. Specyficzne warunki,

Zioła
Najważniejsze informacje o nasionach ziół, które każdy powinien znać!

ziół jednorocznych (jak nagietek, kolendra, kminek czy bazylia) wysiewa się wczesną wiosną, w marcu lub kwietniu, w skrzynce lub na parapecie w domu. Gdy siewki podrosną, w czerwcu rozsadę należy przenieść na miejsce stał w ogródku lub do dużych pojemników i  donic balkonowych. Zioła wieloletnie (jak tymianek, mięta, melisa czy

Pietruszka
Nasiona pietruszki - wszystko, co trzeba o nich wiedzieć!

rzędowy, pasowy lub wstęgowy. Na powierzchni 1 m2 należy wysiać 0,5-0,6 g nasion. Optymalna głębokość siewu wynosi 1,5-3 cm, na glebach lekkich i torfowych można jednak zwiększyć ją do 4 cm. Należy pamiętać, że rozstawa rzędów zależy od celu uprawy – w siewie na najwcześniejszy zbiór (pęczkowy) odległość rzędów

Seler
Jak i kiedy siać seler korzeniowy i naciowy? Wyjaśniamy!

gleba, powinna być żyzna, próchniczna, bogata w składniki pokarmowe oraz dobrze utrzymująca wodę – seler ma wysokie wymagania wodne. Termin i sposób siewu Produkcję rozsady rozpocząć można od połowy lutego do początku marca wysiewając zaprawione nasiona do pojemników wypełnionych substratem torfowym lub do inspektu ciepłego. Materiał siewny

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

Polsce tytoń nie może być wysiewany z nasion bezpośrednio do gleby, lecz najpierw musi być przeprowadzona jego produkcja przez rozsady. Bardzo dobrą jakość technologiczną w okresie dojrzewania liści tytoń osiąga (...) Odpowiednim przedplonem dla tytoniu papierosowego jasnego są zboża lub kukurydza. Rzepak, rośliny okopowe czy motylkowate są

Bób
Nasiona bobu - wyjaśniamy, jak i kiedy je siać i zbierać!

przełomie marca i kwietnia gwarantuje lepsze i bardziej równomierne wschody. Opóźnienie siewu o cztery tygodnie skutkuje obniżeniem plonu w fazie dojrzałości mlecznej nawet o 50%. Sposób siewu i dokładna rozstawa uzależnione są od wielkości plantacji. W uprawie amatorskiej bób wysiewa się gniazdowo po 2-4 nasiona co 20-40 cm. W uprawie towarowej

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

zboża, gdy osiągną one fazę 3-4 liścia. Zalecaną metodą wysiewu jest siew jednoczesny – rozdzielny. Umożliwia on wysiewanie poszczególnych roślin na odpowiednią głębokość, czyli koniczyny na 1-1,5 cm, a zbóż na 3-4 cm. Rozstawa rzędów i ilość wysiewu Koniczynę czerwona należy wysiewać w rozstawę rzędów 12-15 cm,

Rośliny lecznicze
Cebula zwyczajna - właściwości, odmiany, metody uprawy i wymagania

w zagęszczeniu 40–60 szt./m2. Najczęściej stosuje się system pasowo-rzędowy, rzadziej wstęgowy. Cebula wolno wschodzi, dlatego stosuje się często siew nasion rzodkiewki lub sałaty, które wyznaczą rzędy i umożliwią mechaniczne odchwaszczanie. - z rozsady Cebulę z rozsady uprawia się najczęściej, kiedy uprawa z siewu jest zawodna. Metoda ta

Papryka
Uprawa papryki pod osłonami krok po kroku

50–70 Mg, 60–100 S.   Uprawa Paprykę uprawia się wyłącznie z rozsady. W 1 g jest ok. 100–150 nasion, z czego wyprodukuje się ok. 120 roślin. Nasiona przed siewem warto zaprawić. Następnie wysiewa się je do skrzynek wypełnionych substratem torfowym lub parowaną uprzednio ziemią torfową.

Dynie
Dynie ozdobne – wyjątkowa dekoracja ogrodów i wnętrz

kwitnie od lipca do sierpnia. Uprawa Dynię ozdobną uprawia się w ten sam sposób co dynię zwyczajną – z siewu wprost do gruntu oraz z rozsady. Z siewu wprost do gruntu Przy sprzyjających warunkach pogodowych można pokusić się o uprawę dyni z siewu

Czereśnie
Czereśnia ptasia – doskonały gatunek na podkładki pod czereśnie

sierpnia (siew jesienny) lub pod koniec października (siew wiosenny). Na 2 tygodnie przed siewem zastratyfikowane nasiona przechowujemy w pomieszczeniu o temperaturze 20°C. Materiał siewny umieszczamy w glebie w rozstawie 30–40 x 3–4 cm (siew rzędowy). Po siewie należy odchwaszczać międzyrzędzia i rzędy, tak by nie uszkodzić siewek oraz regularnie nawadniać siewki.

Sałata
Sałata rzymska zapomniana i odkryta na nowo!

6,5–7,0). Źle reaguje zarówno na odczyn kwaśny, jak i zasadowy.   Uprawa Sałatę rzymską możemy uprawiać z siewu wprost do gruntu lub z rozsady. Częściej polecana jest ta druga metoda pozwalająca na otrzymanie wyrównanych główek. Uprawy tego gatunku prowadzimy zwykle wiosną i latem.

Pomidory
Nasiona pomidorów – siew, zdolność kiełkowania, odmiany i cechy jakościowe

przed chorobami i szkodnikami. Tak przygotowane nasiona pomidora wysiewamy wiosną, od końca lutego do maja, a na późniejszy zbiór nawet w lipcu. Termin siewu zależny jest od terminu sadzenia rozsady oraz planowanego terminu zbioru pomidorów. Należy pamiętać, że od wysiewu nasion do uzyskania sadzonek mija ok. 6 tygodni.  Jak

Dynie
Nasiona dyni – przeczytaj, zanim wybierzesz się do sklepu ogrodniczego

się do gruntu, gdy temperatura gleby wynosi 8-10o C, co w naszych warunkach klimatycznych przypada na okres między 2 a 20 maja. Optymalny termin siewu dyni z rozsady to połowa kwietnia. Natomiast na jesienny zbiór należy je wysiać najpóźniej do połowy maja, aby wzeszły już po majowych przymrozkach. Opóźnienie siewu wpływa

Kapusta
Kapusta brukselska, brukselka - uprawa, odmiany i wymagania

sobie i innych warzywach kapustnych częściej niż co 4 lata ze względu na możliwość porażeń przez kiłę kapusty. Siew i sadzenie Najczęściej praktykuje się uprawę kapusty brukselskiej z rozsady na rozsadniku. Nasiona wysiewane są w kwietniu. W zależności od odmiany, późne sieje się na początku, wczesne w

Cebula
Cebula cukrowa - siew, uprawa, odmiany i właściwości

azotowe podaje się w połowie przed siewem, drugą połowę zaś pogłównie, najpóźniej pod koniec czerwca. Uprawa Cebulę cukrową uprawiać można z siewu, z rozsady i z dymki. Najczęściej stosuje się tę pierwszą metodę. Uprawa z siewu Najpowszechniej stosowany sposób, daje jednak mniejszy plon

Gorczyca
Kiedy i jak siać gorczycę? Zbiór najważniejszych informacji

Optymalna obsada gorczycy białej to 100-150 roślin/m2 przy ilości wysiewu wynoszącej 8-12 kg na hektar. Nasiona sieje się najczęściej na głębokość 1-2 cm, jedynie na wysuszonych i lekkich glebach może ona być zwiększona do 2,5-3 cm. Gorczycę można siać w różnym rozstawie rzędów, a wybór zależny jest od gleby

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki