Siew kukurydzy na kiszonkę

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Siew kukurydzy na kiszonkę

Kukurydza
Jak uprawiać kukurydzę na kiszonkę? Warto przeczytać!

Technologia uprawy kukurydzy na kiszonkę różni się od innych technologii. Różnice te można zauważyć przede wszystkim w doborze odmian, gęstości siewu, dojrzałości zbieranych roślin, metodach zbioru, konserwacji oraz stanowisku w zmianowaniu.

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

wegetacji (od 60-70 dni do 10-11 miesięcy). Kukurydza pod względem powierzchni uprawy oraz światowej produkcji (...) przemysłowy i energetyczny. Może być stosowana jako pasza energetyczna (ziarno, kiszonka z całych roślin, z kolb (CCM), (...) ziarniaki pochodzące od odmian mieszańcowych tzw. mieszańców międzyliniowych. Materiału siewnego kukurydzy nie można reprodukować w gospodarstwie,

Kukurydza
Uprawa kukurydzy na ziarno - cenne porady

takie same jak przy uprawie kukurydzy na kiszonkę. Kukurydza uprawiana na ziarno musi charakteryzować się wysokim potencjałem plonowania oraz odpowiednią wczesnością, dostosowaną do rejonu uprawy. Warunki (...) wyłącznie w plonie głównym, ponieważ umożliwia to jej wczesny siew. Można również wtedy wykonać dokładną uprawę

Bydło mięsne
Bydło opasowe - hodowla, systemy i rodzaje opasu

dietetyczne oraz wysokoenergetyczna kiszonka z kukurydzy. Kiszonka najczęściej jest podawana do woli. Jeśli ferma bydła jest zlokalizowana w pobliżu przetwórni rolno-spożywczych, można dawkę uzupełnić produktami ubocznymi przemysłu tj. melasa, wysłodki buraczane, wytłoki. Aby uzyskać opasa o masie 500 kg, wykorzystuje się 1,2 tony paszy treściwej, 6,5 tony kiszonki

Nawożenie
Nawożenie kukurydzy - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

1. Pobieranie składników pokarmowych przez kukurydzę przeznaczoną na ziarno i na kiszonkę (w kg) [2]   Potas i fosfor Najintensywniejsze pobieranie potasu przez kukurydzę (...) Można to uzyskać poprzez nawożenie zlokalizowane, wykonywane łącznie z siewem nasion lub poprzez stosowanie fosforu w

Kukurydza
Siew kukurydzy najważniejszym elementem technologii produkcji

Kukurydza (Zea mays) to jedna z najbardziej wydajnych roślin zbożowych. Głównym celem jej uprawy jest otrzymanie (...) udziałem kolb. Ponadto, coraz większego znaczenia nabiera produkcja tzw. CCM (kiszonki z całych kolb). Kukurydza (...) ha. Powierzchnia ta sukcesywnie zwiększa się. Termin siewu Jednym z najważniejszych elementów

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

w naszym kraju. Gatunkami traw, które poleca się do wysiewania z lucerną, są: stokłosa bezostna, kupkówka pospolita, (...) wszystkie rośliny głęboko korzeniące się, tj. okopowe na oborniku oraz kukurydzę. Po starannie wykonanych zabiegach uprawowych po (...) wysiewana jest z owsem, wówczas należy go zebrać na kiszonkę najpóźniej w dojrzałości mlecznej ziarna. Mieszanki

Rośliny pastewne
Dobór roślin i użytkowanie międzyplonów ścierniskowych

i I dekady lipca należy wysiewać kukurydzę i kapustę pastewną. W III dekadzie lipca – bobik, jęczmień, łubin żółty i wąskolistny, peluszkę oraz owies. W I dekadzie sierpnia można wysiewać (...) siana). Poplony ścierniskowe można także kosić lub przeznaczać na kiszonkę. Przed wystąpieniem przymrozków należy

Kukurydza
Kukurydza odporna na choroby? Poznaj odmianę Prosna

Odmiana kukurydzy Prosna jest trójliniowym mieszańcem zalecanym do uprawy na ziarno, kiszonkę z kolb (CCM) i kiszonkę z całych roślin. Jest odmianą średnio wczesną o liczbie FAO 230 oraz typie (...) w 1999 r. Cechy charakterystyczne Siewki kukurydzy Prosna odznaczają się bardzo dobrym

Kapusta
Kapusta głowiasta biała - siew, sadzenie, uprawa i odmiany

zwykle po 5 dniach od siewu. Siewki pikujemy do skrzyń inspektowych w rozstawie 5x5 cm, doniczek lub pierścieni o średnicy 6 cm. Okres produkcji rozsady kapusty wczesnej i średnio wczesnej trwa zwykle 7–8 tygodni, późnej ok. 6 tygodni. Aby obsadzić 1 ha pola, potrzebujemy zwykle 300–400 g nasion (późnych nawet

Trawy łąkowe
Czas na sorgo sudańskie – doskonałą trawę o zastosowaniu w przemyśle i gospodarce!

ciepłolubnych. Ze względu na późny siew kukurydzy i wrażliwość na rośliny konkurencyjne, sorgo ma sprzyjające warunki rozwoju, dlatego przed założeniem uprawy kukurydzy możemy użyć herbicydów totalnych, a zaraz po wzejściu chwastów zastosować środki zawierające mieszaninę dwóch substancji: floramsulfuronu z jodosulfuronem metylosodowym. Oprysku dokonujemy, używając mieszanek lub pojedynczych preparatów takich jak:

Rośliny pastewne
Facelia błękitna – charakterystyka, odmiany i zbiór tej doskonałej rośliny paszowej

obserwujemy po ok. tygodniu od siewu, siewki początkowo wolno rosną, co oczywiście sprzyja rozwijaniu się chwastów. Ważnym czynnikiem dla lepszego wzrostu roślin jest staranne odchwaszczenie pola przed założeniem uprawy. Pamiętajmy, że nie ma zarejestrowanych herbicydów do zwalczania niepożądanych roślin w uprawie facelii. Zbiór Zbiór przeprowadzamy po

Owce
Żywienie owiec - jakie efektywne i zbilansowane?

maciorek karmiących są kiszonki z kukurydzy, sianokiszonki, siano i okopowe. Ten okres żywienia owiec jest szczególnie istotny i wpływa bezpośrednio na wydajność mleka w całym okresie laktacji. Specyficzne w tym czasie jest, to, że maciorki karmiące na produkcję mleka wykorzystują po części rezerwy tłuszczowe swojego ciała. Nie można dopuścić do

Nawożenie
Nawożenie obornikiem - poznaj najważniejsze zasady i terminy

obornika przed sadzeniem ziemniaków lub siewem kukurydzy. Niestety wtedy niskie temperatury powietrza oraz lekko wilgotna gleba nie zapewniają korzystnych warunków. W tym terminie obornik należy rozrzucać na gleby suche, a następnie wykonywać natychmiastową orkę. Stosowanie Należy pamiętać, że zbyt głębokie przyorywanie obornika utrudnia jego rozkład, zaś

Bydło mleczne
Żywienie bydła mlecznego - jakie efektywne i zbilansowane?

bydła stosuje się kiszonki z kukurydzy, sianokiszonki, zielonki (lub wypas pastwiskowy) oraz rośliny okopowe (buraki). Pasze treściwe zazwyczaj podawane są w formie mieszanek produkcyjnych, a ich ilość zmienia się w zależności od poziomu produkcji mleka. W żywieniu bydła bardzo istotną rolę pełnią dodatki paszowe, dzięki którym: zwierzęta zabezpieczane

Bydło mięsne
Hodowla bydła mięsnego – żywienie, rozpłód i efektywne utrzymanie

żywieniu bydła są: kiszonki z kukurydzy, sianokiszonki, słoma, siano, produkty uboczne typu: wysłodki buraczane, wywar gorzelniany czy wytłoki jabłeczne. Jeżeli podawane pasze są dobrej jakości, to najprawdopodobniej pokrywają zapotrzebowanie bydła. Hodowcy, którzy chcą uzyskiwać wysokie przyrosty opasów, powyżej 1000-1200 g dziennie muszą stosować dodatkowo pasze treściwe, czyli zbożowe.

Choroby roślin
Najczęstsze choroby kukurydzy - objawy i zwalczanie

Do najważniejszych chorób kukurydzy, które zagrażają jej uprawom zalicza się choroby grzybowe. Najgroźniejsze są: choroba szalonych wiech, drobna plamistość liści kukurydzy, głownia kukurydzy, głownia pylącej kukurydzy, fuzarioza kolb, rdza kukurydzy, zgorzel korzeni, zgorzel podstawy łodygi, zgorzel siewek i żółta plamistość liści kukurydzy.

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

uprawiane na oborniku, zbierane stosunkowo wcześnie (1. Dekada września). Nie opóźnia to terminu siewu pszenicy.  Rolę dobrych przedplonów mogą pełnić rzepak i owies, jeśli były odpowiednio chronione przed chorobami i chwastami.  Jako przedplonu dla pszenicy nie poleca się kukurydzy, ze względu na odchwaszczanie jej środkami z grupy triazyn. Substancje te mogą

Lucerna
Siew lucerny - najważniejsze fakty na temat wysiewu

roślin ochronnych, wykorzystywanych w siewie lucerny, zalicza się zboża uprawiane na zielonkę oraz rośliny motylkowate grubonasienne uprawiane na zielonkę, do których zaliczamy wykę jarą czy groch wąskolistny. Można też stosować mieszanki zbożowo-strączkowe przeznaczane na zielonkę takie, jak jęczmień z wyką. Jako roślinę ochronną można również wykorzystywać mieszańcowe odmiany kukurydzy.

Rośliny pastewne
Słonecznik zwyczajny – poznaj zasady uprawy ozdobnej rośliny pastewnej

tym, że słonecznik źle znosi wapnowanie bezpośrednio przed siewem. Najlepiej udaje się po roślinach okopowych nawożonych (...) w temperaturze 4-6o C. Uprawiając go na kiszonkę, trzeba pamiętać o tym, by zebrać rośliny w odpowiedniej fazie wegetacji. Jedynie wtedy pasza ze słonecznika ma podobną jak kiszonka z kukurydzy wartość

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

Groch pastewny na zieloną masę uprawiany w mieszankach można stosować jako międzyplon. Najlepszym dodatkiem do mieszanki są owies i kukurydza bądź słonecznik, gorczyca czy facelia. Stosowanie bobiku, wyki siewnej, łubinu żółtego i wąskolistnego umożliwia ich funkcjonowanie w plonie jako rośliny podporowej. Uprawa grochu w siewie mieszanym

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

Nie zaleca się wysiewania soi po słoneczniku, sorgo, innych roślinach strączkowych, wieloletnich motylkowych drobnonasiennych i kapustowatych. Soja może być stosowana jako plon główny lub wtóry po mieszankach zbożowych ozimych, które są zbierane w maju. Soja jest bardzo dobrym przedplonem dla roślin zbożowych, kukurydzy, rzepaku i roślin warzywnych.

Rośliny pastewne
Lucerna mieszańcowa - uprawa na paszę czy na nasiona? Dowiedz się, jak ją wykorzystać!

Przedplon Pole przeznaczone pod uprawę lucerny powinno być odchwaszczone i oczyszczone z perzu. Jeśli lucerna jest wysiewana w terminie wiosennym, to najlepszym przedplonem są dla niej rośliny okopowe na oborniku bądź kukurydza. Jeżeli lucernę wysiewamy w okresie letnim, to należy uprawiać ją po międzyplonach ozimych lub mieszankach zbożowo-strączkowych, które

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

reaguje na wapnowanie gleb kwaśnych, a dawki CaO (tlenku wapnia) powinny być wysiewane pod przedplon. Bor i molibden są mikroelementami mającymi duży wpływ (...) lub ogrzanego powietrza za pomocą wentylatora. Koniczynę można również przeznaczać na kiszonkę lub sianokiszonkę. Jednak należy pamiętać, że jest to roślina trudno kisząca

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

go masowo w stanie surowym i przetworzonym – jako ogórki konserwowe i kiszone. Opis botaniczny Ogórek to roślina jednoroczna, należąca do (...) wilgotności względnej. Należy pamiętać o utrzymywaniu odpowiedniej wilgotności wierzchniej warstwy gleby dla wykiełkowania siewek i rozwoju liścieni oraz liści właściwych. W innym przypadku kiełki mogą

Pasze dla zwierząt
Pasze objętościowe soczyste: zielonki, kiszonki i rośliny okopowe... Poznaj je wszystkie!

Do pasz objętościowych soczystych należą wszystkie zielonki, kiszonki oraz okopowe i niektóre produkty uboczne przemysłu (...) z pastwisk, łąk-  tzw. Trwałych użytków zielonych lub gruntów ornych obsiewanych różnymi gatunkami roślin. W gospodarstwach utrzymujących (...) roślin motylkowatych, a do pasz energetycznych np. zielonki z kukurydzy. Zielonki oprócz wysokiej zawartości wody, mają

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

powinien być stosunkowo wczesny, by przygotować pole pod ich zasiewy. Największe przyrosty zbóż ozimych następują w połowie (...) się do niego formy jare pszenicy, żyta, owsa i jęczmienia, kukurydzę, rośliny prosowate uprawiane w plonie głównym (...) na uprawę poplonów przeznaczanych na paszę zieloną, surowiec na kiszonkę lub na zielony nawóz. Planując uprawę

Bydło mięsne
Żywienie bydła mięsnego - przegląd systemów opasu i stosowanych pasz

ruchu może zwiększyć dzienne przyrosty i poprawić wykorzystanie paszy. Metoda ta opiera się na skarmianiu wysokoenergetycznych dawek paszowych bogatych w pasze treściwe, uzupełnionych kiszonką z kukurydzy. Do opasu najczęściej przeznacza się osobniki młode- buhajki o masie ciała 120-150 kg ras mięsnych lub krzyżówek mięsno-mlecznych. Pasze treściwe w dawce stanowią

Pasze dla zwierząt
Pasze treściwe - poznaj wartość pokarmową ziaren zbóż i nasion roślin oleistych

ponieważ zapewnia optymalne stężenie karotenoidów i kwasu linolowego w żółtkach jaj. Jako pasza treściwa może być stosowana dla bydła, ale należy dostosować jej ilość do kukurydzy w kiszonkach stosowanych jako pasza objętościowa. Często stosuje się system żywienia całymi, zakiszonymi kolbami kukurydzy (CCM) dla loch, cieląt i jagniąt oraz drobiu.

Choroby roślin
Głownia kukurydzy – częsta choroba porażająca kukurydzę w upalne lata

powszechnie występująca choroba powodująca zwykle znaczne spadki plonu ziarna kukurydzy. Rozwojowi jej sprzyjają upalne lata i susze (...) Na początku choroby symptomy widoczne są na dolnej części łodygi siewek, później zaś pojawiają się na coraz (...) nie może być przetworzona ani na paszę, ani na kiszonkę (wyjątkiem jest bardzo mały stopień porażenia).

Koper
Nasiona kopru ogrodowego - wszystko o dobrym materiale siewnym

wszechstronne zastosowanie kulinarne. Owoce kopru są niezbędnym dodatkiem do dań konserwowanych i kiszonych, nadają się zarówno do bezpośredniego spożycia, jak i do suszenia czy mrożenia. (...) kopru jest rozłupnia składająca się z dwóch soczewkowato spłaszczonych rozłupek, które stanowią materiał siewny kopru. Mają one barwę jasno- lub ciemnobrązową i rozpadają się na

Rośliny pastewne
Burak pastewny - siew, wymagania, uprawa i zbiór

mechanizację zbioru, której wprowadzenie dla niektórych odmian jest niemożliwe. Praktycznie cała powierzchnia zasiewów buraka pastewnego zarejestrowana jest dla gospodarstw małych, niskotowarowych, bogatych w siłę roboczą. (...) Burak pastewny najczęściej zajmuje stanowisko po zbożach (pszenicy ozimej i jęczmieniu) i kukurydzy. Za najgorsze przedplony wskazuje się rośliny z rodziny kapustowatych, w tym

Rośliny pastewne
Jak uprawiać facelię błękitną? Odpowiadamy!

czystych zasiewów facelii jest średnią paszą. Wpływa na to nadmierne  owłosienie i gorzknięcie roślin po odparowaniu wody. Spasać ją można wyłącznie do kwitnienia, później wykorzystać na zielony nawóz. Uprawiana z innymi roślinami w mieszankach nie drewnieje tak intensywnie a okres jej użytkowania wydłuża się nawet o 3 tygodnie. Skarmianie zwierząt kiszonką

Inne zwierzęta
Jak prawidłowo hodować dziki? Podpowiadamy!

jest zastosowanie płodozmianu. Dziki muszą mieć dostęp do paszy przez cały rok. Największe szkody na polach wyrządzają od wiosny do lata. Najczęściej na poletkach wysiewa się ziemniaki, kukurydzę i owies. W zimę doskonałą pasze stanowi kapusta pastewna. Poletka muszą być ogrodzone mocną siatką lub płotem. Otwiera się je wtedy, kiedy warzywa

Pszenżyto
Pszenżyto jare – przedstawiamy najpopularniejsze odmiany i sposoby uprawy

W Polsce pszenżyto uprawia się na około 1 mln ha, a 90% zasiewów stanowi forma ozima. Według danych z COBORU średni plon ziarna pszenżyta jarego (...) biorą zboża, to plony pszenżyta jarego mogą ulegać zmniejszeniu. Najlepszą wartość przedplonową wykazuje kukurydza, owies oraz jęczmień. Niekorzystnymi przedplonami są pszenica i żyto, które nie

Rośliny pastewne
Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka - opis i uprawa

mieszanki zbożowo-strączkowe, które są zbierane na zieloną masę. Bardzo często jest ona wysiewana po zbożach ozimych. Inkarnatka może być również sama dobrym przedplonem dla roślin (...) może być również sama dobrym przedplonem dla roślin uprawianych jako plon wtóry, np. kukurydzy na kiszonkę, buraka pastewnego, ziemniaka lub tytoniu. Siew inkarnatki

Kapusta
Kapusta pekińska - wszystko o uprawie, siewie i wymaganiach

jedzenia nie tylko na surowo, ale także w wersji gotowanej czy nawet kiszonej. Wymagania glebowe i klimatyczne Amatorsko kapusta pekińska może (...) uprawiać? W przypadku uprawy kapusty pekińskiej w tunelach foliowych lub szklarniach wysiewa się ją w połowie stycznia na zbiór kwietniowy oraz na początku

Rośliny lecznicze
Przytulia czepna – opis, występowanie, szkodliwość, zwalczanie i właściwości

tych substancji ze sobą i innymi. W zbożach ozimych, od momentu wschodzenia siewek, do końca wegetacji jesiennej, możemy wykonywać opryski Expertem 600 SC, Golden Plumage (...) 1 litra na hektar. Pendimetalina jest również najczęściej wybieraną substancją czynną w opryskach kukurydzy, drugą często polecaną jest terbutyloazyna. Polecane preparaty do oprysku kukurydzy to

Chwasty
Uwaga na szczawika żółtego w kukurydzy! Oto porady, jak go zwalczyć

jest nośnikiem choroby nazwanej rdzą kukurydzy. Zwalczanie Szczawik żółty nie rozprzestrzenia się zbyt szybko, dlatego jego pojawienie się w uprawie nie powinno zbudzić naszego niepokoju. Bardzo rzadko jest szkodliwy, nie ma więc potrzeby sięgania po herbicydy. Prowadzenie odpowiedniej gospodarki – czyszczenie materiału siewnego i dobre rozkładanie obornika,

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

ich jakości. W związku z tym w Polsce tytoń nie może być wysiewany z nasion bezpośrednio do gleby, lecz najpierw musi być przeprowadzona jego produkcja (...) przed negatywnym działaniem silnych wiatrów. Jako osłony można stosować takie rośliny, jak żyto, kukurydza czy słonecznik, ponieważ rosną one wysoko i mogą chronić plantacje przed

Ogórki
Siew ogórków gruntowych - technika i termin

dużym powodzeniem – zarówno świeży, jak i w ukochanej przez Polaków wersji kiszonej lub konserwowej. Świetnie nadaje się jako dodatek do sałatek i na popularną (...) gleb bogatych w próchnicę, najlepiej czarnoziemów. Najpopularniejszą metodą uprawy ogórków jest siew bezpośrednio do gruntu, na który możemy sobie pozwolić w sytuacji dysponowania

1 2 3

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki