Ślaz zaniedbany - szkodliwość

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Ślaz zaniedbany - szkodliwość

Rośliny lecznicze
Ślaz zaniedbany – niechciany gość sadów i ogrodów

Ślaz zaniedbany zdobi swoimi jasnoróżowymi kwiatkami trawniki, ugory, odłogi, komposty, miejsca ruderalne i przydroża. Jest bliskim krewnym ślazu dzikiego ‒ rośliny leczniczej – i tak jak on ma właściwości kojące i przeciwzapalne. W Polsce pospolicie występuje na niżu i w niższych partiach gór. Preferuje gleby gliniaste, piaszczyste, przepuszczalne, bogate w azot oraz stanowiska ciepłe, nasłonecznione. Zachwaszcza głównie ogrody, sady, warzywa okopowe, a także ścierniska

Chwasty
Ostrożeń polny - charakterystyka, szkodliwość i zwalczanie

wapń i fosfor. W zaniedbanej uprawie, chwast potrafi zabić nawet 90 procent roślin, odcinając je od światła, zabierając im wodę i składniki odżywcze oraz uszkadzając korzenie i bulwy poprzez bardzo rozbudowany system korzeni i podziemnych pędów rozłogowych. Zwalczanie Ze względu na to, że szkodliwość ostrożnia polnego jest

Rośliny lecznicze
Ślaz dziki - opis, występowanie, zastosowanie i zwalczanie w uprawach

W związku z tym, że ślaz dziki nie jest szkodliwym chwastem, nie zarejestrowano herbicydów do zwalczania właśnie jego. Jeżeli jednak natężenie rośliny jest tak duże, że musimy zdecydować się na ochronę chemiczną, możemy sięgnąć po środki dedykowane dla wszystkich chwastów ślazowatych, zwłaszcza ślazu zaniedbanego, który stanowi większy problem w uprawach. Do

Szkodniki drzew i krzewów
Mówimy stanowcze „nie” szkodnikom jabłoni!

jabłoni: kwiaty i pąki Tutkarz gałązkowiec – na skutek jego szkodliwej działalności wysychają i obumierają kwiaty. Tutkarz to chrząszcz wielkości ok. 3 cm. (...) larwa, która także w pąku osiąga dorosłą postać. Najczęściej pojawia się w sadach zaniedbanych. PRZECIWDZIAŁANIE: opryskanie preparatem przeciwko dorosłym owadom.  

Rośliny lecznicze
Nostrzyk żółty – chwast zaniedbanych pastwisk

przydrożach, skarpach i w zaroślach, rozprzestrzenia się także w nieużytkach i na zaniedbanych łąkach i pastwiskach. Zdarza się, że zachwaszcza koniczynę i lucernę. (...) rzędu można spotkać na terenach nizinnych i w północnej części Polski. Szkodliwość Przypadek dużego zachwaszczenia w uprawie pojawia się tak rzadko,

Chwasty
Palusznik krwawy – chwast zaniedbanych upraw i ogrodów

przepuszczalnego, ubogiego w składniki pokarmowe podłoża o niskim poziomie pH. Szkodliwość Nie opracowano szczegółowych progów szkodliwości palusznika krwawego. Ze względu na specyficzne wymagania, najczęściej pojawia się w gospodarstwach zaniedbanych i o małej kulturze rolnej, także na zniszczonych trawnikach i ścierniskach. Często porasta ugory i nieużytki zielone. Jako

Rośliny lecznicze
Trujący szczaw polny – kwaskowatym smakiem wabi zwierzęta!

Szczaw polny, potocznie zwany dzikim lub szczawiem mniejszym, rośnie na poboczach, polach, ugorach i miedzach. Pojawia się także na zaniedbanych łąkach i pastwiskach, gdzie kusi zwierzęta pastewne swoim kwaskowatym smakiem. Niestety, jak wszystkie rośliny z tego rodzaju, zawiera kwas szczawiowy, który nie tylko dla zwierząt, lecz także dla ludzi w nadmiarze jest szkodliwy. Szczaw występuje pospolicie na niżu i w górach po piętro kosodrzewiny. Preferuje wilgotne gleby piaszczyste

Kury
Efektywna hodowla kurczaków - brojlerów

wpływ na jego zysk ma środowisko w jakim utrzymuje inwentarz. Zaniedbania w tym zakresie prowadzą do strat z powodu słabego wykorzystania paszy lub (...) a zimą do chorób spowodowanych nadmierną wilgocią. Odpowiednia wentylacja zapewnia też usuwanie nadmiaru szkodliwych gazów. W rozporządzeniu MRiRW  z dnia 15 lutego 2010  w rozdziale

Rośliny lecznicze
Cykoria podróżnik - opis, występowanie, zastosowanie i zwalczanie

Szkodliwość Nie opracowano oficjalnych progów szkodliwości. Nie zanotowano również przypadków, w których cykoria podróżnik zajęła całą uprawę, poważnie wpływając na obniżenie zbioru. Silnie rozprzestrzenia się głównie na nieużytkach, które potem trudno jest zagospodarować, ale pojawia się także na zaniedbanych użytkach zielonych. Jej udział w roślinach pastwiska nie

Rośliny lecznicze
Bylica pospolita – zuchwały i długotrwały wróg naszych pól

gleby i jej warunki fitosanitarne są zupełnie obojętne dla jej rozwoju. W największej mierze porasta zaniedbane użytki zielone, suche pobocza pól, miedze, przydroża i zarośla, często rozprzestrzenia się na całej powierzchni nieużytków i ugorów. Szkodliwość Bylica pospolita stanowi poważny problem w uprawach polowych. Nie opracowano szczegółowych progów

Rabarbar
Uprawa rabarbaru. Kwaskowate i orzeźwiające warzywo idealne na wiosnę!

warzywach okopowych i na łąkach. Wymaga sporego nawadniania. Jeśli o to nie zaniedbamy, to ogonki będą blade, włókniste i stracą na smaku. Mimo dużego zapotrzebowania (...) Z nawozów mineralnych polecane są preparaty potasowe i sole wysokoprocentowe, które obniżają zawartość, szkodliwego dla ludzi, kwasu szczawiowego w ogonkach liści.  

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki