Słodyszek rzepakowy - ochrona

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Słodyszek rzepakowy - ochrona

Szkodniki upraw
Słodyszek rzepakowiec – najgroźniejszy szkodnik rzepaku!

Spośród wielu gatunków owadów żerujących na rzepaku, najgroźniejszym jest słodyszek rzepakowy. Szkodnik występuje powszechnie na terenie całej Polski, a wyjątkowo wzmożoną aktywność obserwuje się zwłaszcza w województwach: warmińsko-mazurskim, łódzkim, podkarpackim i śląskim. Jego populacja jest bardzo liczna i co roku w znacznym stopniu uszkadza plantacje rzepaku ozimego, jarego, a także innych roślin kapustowatych oraz rzepiku.

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

optymalny termin siewu, dobór odmian rzepaku, przedplon, racjonalne nawożenie oraz zwalczanie chwastów. Ochrona przed szkodnikami Do szkodliwych owadów, które pojawiają się jesienią na rzepaku należą: pchełki (...) Najgroźniejsze są dla niego pchełki ziemne, gnatarz rzepakowiec i słodyszek rzepakowy. Zbiór

Rośliny lecznicze
Uprawa gorczycy czarnej – przedstawiamy najważniejsze informacje

działanie szkodników, takich jak gnatarz rzepakowiec, słodyszek rzepakowy, pchełki ziemne, chowacze czy pryszczarek krzyżowiak. Zastosowanie Gorczyca czarna jest uprawiana w naszym kraju wyłącznie jako roślina lecznicza lub przyprawowa dla przemysłu spożywczego. Nasiona gorczycy zawierają sinigrynę oraz lotny olejek gorczyczny o ostrym zapachu i palącym smaku. Wykazują

Choroby roślin
Przegląd najczęstszych chorób rzepaku, a także metody ochrony i ich zwalczania!

plonów. W związku z tym ochrona rzepaku powinna być przemyślana i kompleksowa, a zwalczanie chorób najlepiej rozpocząć od prawidłowego rozpoznania objawów, a w dalszej kolejności użycia fungicydów, niszczenia chorych roślin i dezynfekowania gleby. Poniżej, pokrótce zostały opisane najczęstsze choroby  w uprawie rzepaku wraz z objawami i metodami zwalczania.

Szkodniki upraw
Chowacz brukwiaczek – uciążliwy chrząszcz zagraża rzepakowi!

końca lipca. Atakuje wszystkie rośliny z rodziny kapustowatych prócz rzepaku jarego. Występuje w uprawach w (...) 80. i 90. XX wieku wraz z chowaczem czterozębnym i słodyszkiem rzepakowym był najczęstszym szkodnikiem rzepaku. Dziś (...) zgniliznę, zgniliznę twardzikową i szarą pleśń. Sposoby ochrony uprawy Nieprawidłowo prowadzona ochrona

Szkodniki upraw
Gnatarz rzepakowiec – żarłoczny jesienny szkodnik rzepaku ozimego

nawet zamierają. Sposoby ochrony rzepaku Zwykle, by uniknąć szkodników jesiennych, w tym gnatarza rzepakowca, wystarczy zastosować odpowiednie zabiegi ochronne, z rzadka natomiast konieczne jest opryskiwanie chemiczne. Do działań profilaktycznych należą: wczesny siew nasion, izolacja przestrzenna, zwiększenie norm wysiewu nasion i przede wszystkim ich zaprawa, przy użyciu

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

atakują gorczyce, to: pchełki ziemne, słodyszek rzepakowy, gnatarz rzepakowiec i mszyca kapuściana. Gorczycę sarepską i czarną atakują również chowacz podobnik i pryszczarka kapustna. Do zwalczania szkodników można stosować: Decis 2,5 EC, Decistab TB lub Patriot 2,5 EC. Przy zakładaniu plantacji gorczycy należy unikać bliskiego sąsiedztwa rzepaku ozimego, ponieważ

Szkodniki upraw
Chowacz podobnik – owad żerujący w łuszczynach rzepaku

i śląskim. Zaliczany jest do szkodników łuszczynowych. Pasożytuje na rzepaku ozimym i jarym oraz na innych roślinach (...) jego pojawienie na plantacji poprzedza atak innego groźnego szkodnika ‒ słodyszka rzepakowego. Opis owada i (...) zagraża jednoczesne występowanie tych dwóch szkodników. Metody ochrony Nieprawidłowo prowadzone zabiegi agrotechniczne

Rośliny pastewne
Życica wielokwiatowa ‒ trawa na międzyplon, pasze i pastwisko!

i choroby. Zaniedbania i zła ochrona rzepaku, a także innych upraw przed życicą, mogą prowadzić do dużych strat. W sadach poleca się zastosować herbicydy zwalczające życicę. Niektóre z nich, jak Agrofosat 360 SL i Agro Glyphosat 360 SL, stosuje się przed założeniem sadu, inne zaś już w trakcie

Szkodniki upraw
Pomrowik plamisty upodobał sobie twoją uprawę rzepaku? Oto metody zwalczania i dalszej ochrony

Ochrona uprawy Ochrona rzepaku polega na działaniach profilaktycznych oraz starannym wykonywaniu prac agrotechnicznych. Pamiętajmy o zlokalizowaniu uprawy z dala od terenów podmokłych, zacienionych, rowów melioracyjnych, niekoszonych łąk, pastwisk i ugorów, a także o osuszaniu zbyt wilgotnych pól, usuwaniu resztek pożniwnych, wykaszaniu traw, usuwaniu chwastów, przeprowadzeniu zabiegów pożniwnych,

Gorczyca
Uprawa gorczycy białej - wymagania, uprawa, terminy siewu i zbioru

chowacz podobnik, mszyca kapuściana, gnatarz rzepakowiec, pchełki ziemne, pryszczarek kapustnik, słodyszek rzepakowy, śmietka kapuścianka, mątwik burakowy i wciornastki. Szkodniki można zwalczać metodami mechanicznymi polegającymi na przestrzeganiu prawidłowej agrotechniki. Przykładowo należy (...) na wykorzystywaniu owadów pożytecznych. Przy stosowaniu metody chemicznej w ochronie gorczycy przed szkodnikami należy przestrzegać ściśle

Gorczyca
Gorczyca sarepska - charakterystyka, odmiany i uprawa

pryszczarka kapustnika, pchełki ziemne i słodyszek rzepakowy. Gorczycę sarepską najlepiej zbierać dwuetapowo, aby zapobiec osypywaniu się nasion z łuszczyn. Zbiór wykonuje się wtedy, gdy na nasionach pojawią się (...) do zbioru, zbiór, transport i przechowywanie”, (w:) „Metodyka integrowanej ochrony gorczycy białej, sarepskiej i czarnej dla

Rzepak
Rzepak ozimy - wymagania, uprawa, odmiany i agrotechnika

trzodę chlewną). Nasiona rzepaku mogą być również przetwarzane na biopaliwo, które jest wykorzystywane w silnikach wysokoprężnych. Oprócz tego nasiona rzepaku mogą służyć do produkcji: olejów i smarów, powłok ochronnych (np. farby olejne), środków powierzchniowo czynnych (np. mydła), ekologicznych rozpuszczalników czy ekologicznych wykładzin podłogowych. Słoma rzepaku może być

Rzepak
Oprysk rzepaku przeciw chwastom i chorobom

Pielęgnacja łanu rzepaku ogranicza się do chemicznego zwalczania chwastów, chorób oraz regulacji wzrostu roślin. Środki ochrony roślin należy stosować zgodnie z zaleceniami IOR (Instytut Ochrony Roślin) oraz należy pamiętać o ich bezpiecznych sposobie aplikacji, który nie zagraża bezpieczeństwu ludzi i środowiska.

Rzepak
Siew rzepaku - jeden z najważniejszych elementów agrotechniki

30-35 roślin/ m2. Zbyt niska obsada roślin po przezimowaniu stanowi podstawę dla korekty ustalanych dawek nawożenia azotowego i chemicznych zabiegów ochronnych. Skuteczne przeciwdziałanie stresom roślin budzi coraz większe zainteresowanie plantatorów rzepaku. Rośliny traktowane substancjami stymulującymi wzrost lepiej radzą sobie w warunkach działania silnych mrozów, suszy czy zasolenia. Ponadto charakteryzują

Szkodniki upraw
Pchełka rzepakowa – niepozorny szkodnik rzepaku czyha!

a przy żerowaniu 2‒3 larw na roślinie zamieranie. Prócz tego w mroźne zimy rzepak uszkodzony przez pchełki obumiera, choć razem z nim giną również larwy owadów, co w znaczny sposób ogranicza ich występowanie w następnych latach. Ochrona Zmniejszeniu występowania pchełki sprzyja prawidłowa agrotechnika, izolacja przestrzenna od innych

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

jego wykorzystanie w gospodarstwie, ale też ograniczać stosowanie nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin czy występowanie chorób, szkodników i chwastów, a co za tym idzie (...) największe zapotrzebowanie na wodę. Dobrymi przedplonami dla pszenicy ozimej są owies, len i rzepak ozimy. Zaletą zbóż ozimych jako przedplonu dla jarych jest ich wczesne

Szkodniki upraw
Pryszczarek kapustnik – groźny szkodnik rzepaku, zwłaszcza w parze z chowaczem podobnikiem!

duże straty w plonach, pojawiają się samosiewy, a ubytki dają możliwość zainfekowania przez choroby. Na rzepaku ozimym szkody wyrządza głównie pierwsze pokolenie pryszczarka kapustnika, zaś najwięcej defektów roślin stwierdza się w pasie brzeżnym plantacji. Metody ochronne i monitoring uprawy Najlepszą metodą ochronną plantacji rzepaku jest właściwe przeprowadzanie

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

po uprawie wsiewki. Gatunkami godnymi polecenia są rośliny szybko rosnące: gorczyca biała, rzepak, rzepik, rzodkiew oleista. Na uprawę przedsiewną składają się orka i (...)   Pielęgnacja pszenicy ozimej Istnieje szereg metody ochrony roślin, wśród których niezmiennie od kilkudziesięciu lat dominuje walka chemiczna. Należy

Szkodniki upraw
Pchełki ziemne – objawy żerowania i metody zwalczania tych szkodników

które wgryzają się do wnętrza głównego nerwu liściowego i wyjadają niewielkie otwory. Objawy żerowania pchełek można pomylić z tymi, powodowanymi przez: gnatarza rzepakowca, tantnisia krzyżowiaczka lub ślimaki. Ochrona Najlepszą ochroną plantacji rzepaku przed pchełkami będzie unikanie zakładania uprawy w miejscu, gdzie wcześniej były uprawiane rośliny z rodziny

Szkodniki upraw
Rolnice – nocne motyle atakują rzepak!

mylnie przypisywane larwom gnatarza rzepakowca, gąsienicom bielinków lub ze względu na pojawiający się śluz na roślinach – ślimakom. Po destrukcyjnym działaniu gąsienic rośliny zamierają, a w miejscu ich pasożytowania powstają przerzedzenia zasiewów, przy czym zwykle pierwsze straty uwidaczniają się na obrzeżach pola. Profilaktyka Ochrona upraw rzepaku przed

Szkodniki upraw
Miniarka kapuściana – przedstawiamy metody ochrony rzepaku i zwalczania tego szkodnika

a przy znacznych uszkodzeniach ‒ zamierają. Najpoważniejsze szkody owady wyrządzają w okresie długich i ciepłych jesieni. Na wiosnę pasożytowanie nie zagraża rzepakowi, ponieważ obejmuje głównie jego dolnych liści. Ochrona uprawy rzepaku W przeciwdziałaniu wystąpienia miniarki kapuścianej w uprawach rzepaku należy skoncentrować się na pracach agrotechnicznych. Bardzo ważna

Rzepak
Rzepik ozimy - roślina często mylona z rzepakiem. Poznaj sposoby jego uprawy

tygodnie później, niż wysiewa się rzepak. Ilość wysiewu w zależności od stanowiska powinna wynosić 3–6 kg nasion/ha. Może być ona zwiększona, ponieważ rzepik bardzo dobrze znosi nadmierne zagęszczenie i nie ulega zbytniemu wybujaniu, nawet jeśli zostanie przenawożony azotem. Jego wysiew może być prowadzony w wąskie rzędy. Do ochrony upraw rzepiku przeciwko

Szkodniki upraw
Tantniś krzyżowiaczek – uciążliwy motyl, pasożytujący na liściach rzepaku

Objawy pasożytowania gąsienic mogą być błędnie przypisane innym owadom takim jak: pchełki, rolnice i gnatarze rzepakowce. Cechą rozpoznawczą tantnisia jest to, że po dotknięciu zwija się w podkówkę i spuszcza na ziemię po przędzy. Ochrona uprawy Działania chroniące uprawę rzepaku powinny koncentrować się na starannych pracach agrotechnicznych.

Szkodniki upraw
Uwaga na mszycę kapuścianą w czasie kwitnienia rzepaku! Metody zwalczania szkodnika

rozwoju rośliny, kwiaty i łuszczyny często żółkną, nasiona nie wykształcają się, a osłabiona roślina jest znacznie podatniejsza na choroby. Ochrona uprawy Ochrona uprawy rzepaku polega przede wszystkim na starannym wykonywaniu prac agrotechnicznych, wyizolowaniu przestrzennemu uprawy od innych roślin kapustnych, wczesnym wysiewie nasion i ich zaprawie chemicznej, a

Szkodniki upraw
Strzeżmy rzepak przed śmietką kapuścianą – niebezpieczną muchówką!

bocznych. Zaatakowane rośliny żółkną, a przy znacznych uszkodzeniach dochodzi do zahamowania rozwoju i obumarcia. Ponadto uszkodzony rzepak jest podatniejszy na przemarzanie, niekiedy wylega i wcześniej dojrzewa, a także jest porażany przez choroby i infekcje. Ochrona W zmaganiach ze śmietką kapuścianą najważniejsze są profilaktyczne działania chroniące uprawy rzepaku,

Rośliny lecznicze
Tasznik pospolity - opis, charakterystyka, zdjęcia, zwalczanie

bardzo szybko, należy zastanowić się nad ochroną chemiczną. Zarejestrowano bardzo wiele różnych środków odpowiednich do zwalczania tasznika pospolitego. Ich wybór powinien być podyktowany takimi względami jak zalecana dawka i pora robienia oprysku, ale przede wszystkim należy je dobrać do typu uprawy.   Rzepak Tasznik pospolity

Chwasty
Jak rozpoznać i zwalczyć rumian polny? Odpowiadamy!

uszkadza korzenie, a wiosenne z kolei, uszkadza część naziemną rzepaku. Usuwanie mechaniczne rumianu i innych chwastów daje skuteczność do 60 proc. Aby efekt był lepszy, można zastosować środki chemiczne, zawsze jednak po wykonanych zabiegach mechanicznych, ponieważ dzięki zachowaniu tej kolejności usuwamy chwasty i ochraniamy łan zboża przez nadmiernym skupiskiem innych roślin,

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

mogą chronić plantacje przed wiatrami. Zadrzewienia i budynki również mogą pełnić funkcje ochronne. Tytoń powinien być uprawiany na glebach o dużej zawartości próchnicy. Przy zapewnieniu (...) Przedplon Odpowiednim przedplonem dla tytoniu papierosowego jasnego są zboża lub kukurydza. Rzepak, rośliny okopowe czy motylkowate są najlepszymi przedplonami dla tytoni papierosowych ciemnych

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia ozimego w pigułce - wymagania, siew, pielęgnacja i zbiór

Przykładowo Aminopielik Super 464 SL zwalcza chabra bławatka, dymnicę pospolitą, farbownika polnego, ostrożeń polny, przytulię czepną, chwasty rdestowate, rumianowate oraz samosiewy rzepaku. Choroby jęczmienia W integrowanej ochronie jęczmienia ozimego przed chorobami ważne jest zaprawianie ziarna, co uniemożliwia przenoszenie się chorób przez materiał siewny oraz ogranicza rozwój niektórych

Chwasty
Perz właściwy – konkurencja dla roślin uprawnych. Sprawdź, jak go zwalczyć!

amonowy – 450-1500g/ha metrybuzyna – 350g/ha, nalistnie (wyłącznie na ziemniaki) propachizafop – 50-80g/ha (rzepak, ziemniaki, buraki, rośliny strączkowe) tepraloksydym – 50-80g/ha Nie ma stuprocentowych sposobów na ochronę plantacji przed pojawieniem się perzu, jednak aby zmniejszyć takie prawdopodobieństwo, należy powstrzymać się przed nawożeniem ziemi

Rośliny lecznicze
Podagrycznik pospolity – okazały chwast sadów i ogrodów

czasie okresu wegetacyjnego. W razie potrzeby herbicydy trzeba stosować naprzemiennie. Ochrona sadów przed podagrycznikiem pospolitych jest możliwa przez opryski takimi preparatami jak Acomac, (...) jak Barclay Barbarian Super 360 SL, który nadaje się szczególnie do pszenicy i rzepaku, Charger, Figaro 360 SL, który również może być stosowany w burakach

Rośliny lecznicze
Przytulia czepna – opis, występowanie, szkodliwość, zwalczanie i właściwości

dostaje się z miedz, skrajów i nieużytków. Najczęściej zachwaszcza jednak zboża ozime, rzepak, buraki, len i ogrody warzywne. Stanowi problem na całym terenie Polski, jednak (...) zagęszczenia możemy usunąć ją poprzez zaprowadzenie uprawy w międzyrzędziach warzyw i roślin okopowych. Ochrona plantacji przed jej pojawieniem się jest możliwa dzięki bronowaniu zasiewów, które

Chwasty
Natrętne tobołki polne. Podpowiadamy, jak wygrać z tym chwastem

się sporadycznie), kukurydzę, koniczyny i inne rośliny motylkowe. Duże szkody powoduje w rzepaku, gdzie jest nośnikiem chorób grzybiczych i pasożytów typowych dla roślin kapustowatych. (...) Tobołki polne to bardzo uciążliwy chwast, dlatego należy wykorzystać wszystkie naturalne sposoby ochrony uprawy przed ich ewentualnym pojawieniem się. Zachowanie czystości materiału przeznaczonego na

Pszenżyto
Pszenżyto ozime – wiadomości o cechach i agrotechnice odmian ozimych

oraz po owsie. Na stanowiskach, gdzie wcześniej uprawiane były zboża, rzepak bądź rośliny strączkowe, należy przeprowadzić pełen zestaw uprawek, w których skład wchodzi (...) pszenżyta ozimego można zaliczyć lednicę zbożową, miniarki, mszyce i żółwinka zbożowego. Ważne przy ochronie upraw przed szkodnikami jest prowadzenie prawidłowego płodozmianu, używanie rekomendowanych odmian, poprawna

Kury
Na czym polega ekologiczna hodowla kur i produkcja jaj?

tradycyjnych metod chowu, bliskich środowisku naturalnemu, bez wykorzystania nawozów sztucznych oraz środków ochrony roślin. Produkty pochodzące od zwierząt utrzymywanych w warunkach ekologicznych są (...) Dobrą paszą uzupełniającą niedobory energetyczne i dobrze wpływającą na jakość piór są rośliny oleiste-rzepak, słonecznik oraz ich wytłoki. Ogromną rolę w żywieniu drobiu odgrywają zielonki,

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

maju. Soja jest bardzo dobrym przedplonem dla roślin zbożowych, kukurydzy, rzepaku i roślin warzywnych.   Agrotechnika Jesienne (...) na ataki dzikich zwierząt, zwłaszcza zajęcy, które na niej żerują. Stosowanie różnych metod ochrony, zapobiega uszkadzaniu roślin przez zwierzęta. Jedną z nich jest metoda mechaniczna,

Chwasty
Jasnota purpurowa – uciążliwy w zwalczaniu chwast

rozpleniła i istnieje ryzyko, że może stanowić zagrożenie dla plonu, warto zastosować ochronę chemiczną. Do zwalczania jasnoty zarejestrowano bardzo dużo herbicydów – jest to ważne (...) innymi preparat Glean 75 WG). Wymienione substancje przeznaczone są do oprysku zbóż i rzepaku. Jeżeli chcemy wykonać opryski w kukurydzy, możemy użyć preparatu

Chwasty
Przetacznik polny – mały, lecz bardzo uciążliwy i trudny w zwalczaniu chwast

i przynosi rezultaty – zwłaszcza w ogrodach warzywnych i uprawach roślin szerokorzędowych. Jednak w przypadku zbóż jarych, rzepaku i gdy liczba przetacznika zaczyna zbliżać się niebezpiecznie do poziomu szkodliwości, należy sięgnąć po chemiczne metody ochrony uprawy. Do zwalczania wszystkich odmian przetacznika stosuje się takie same środki. Jeżeli robimy opryski

Rośliny lecznicze
Pokrzywy zwyczajnej dwa oblicza: zioło i uciążliwy chwast w jednym

w roślinach okopowych, strączkowych i w warzywach, w dużej mierze zachwaszcza również rzepak jary, w którym może robić spore szkody.   (...) i podkaszanie miedz i skrajów pól powinno przynieść pożądany rezultat – to jest ochronić uprawę polową przed nadmiernym zagęszczeniem pokrzywy. Chwast jednak rozprzestrzenia się tak

Choroby warzyw
Zgorzel siewek – wiosenna choroba wielu upraw

którą trudno jest odgrzybić. Najczęstszą przyczyną rozwijania się patogenów jest jednak niedostateczna ochrona nasion i siewek, a także niewłaściwe przygotowanie podłoża pod siew. Zdarza się (...) zgorzeli siewek są również rośliny dyniowate, na przykład cukinia, bakłażan, patison, jak i rzepak, rzepik i różne odmiany gorczycy. Na wszystkich warzywach choroba objawia się

Rośliny lecznicze
Gwiazdnica pospolita – uporczywy chwast terenów wilgotnych

za mokre, lekko kwaśne lub zasadowe. Zachwaszcza sady, zboża, szczególnie ozime, buraki, rzepak, kukurydzę, rośliny strączkowe i ziemniaki. Charakterystyka Gwiazdnica pospolita (...) i terenów do nich przyległych, a także unikaniu nadmiernego nazwożenia azotem. Innym zabiegiem ochronnym, który możemy zastosować, jest przekopywanie pola przed uprawą, ponieważ nasiona gwiazdnicy

Chwasty
Włośnica sina – uporczywa trawa, zachwaszczająca uprawy szerokorzędowe

w rzepaku: Fuego Extra 500 SC, Meteor 500 SC, Butisan Duo 400 EC, Command Top 375 CS. Oprócz zachwaszczania wspomnianych upraw, włośnica jest bardzo kłopotliwa w uprawie prosa, ponieważ po wzejściu pierwszego liścia następuje zahamowanie wzrostu rośliny, co sprzyja rozwijaniu się chwastów. W tym czasie potrzebne są działania ochronne,

Rośliny pastewne
Życica westerwoldzka (rajgras holenderski) ‒ wyśmienita trawa paszowa!

gruntach ornych rocznych użytków zielonych, a także jako międzyplon po zbożach lub rzepaku. Zwalczanie Rajgras holenderski w uprawach szerokorzędowych i zbożach (...) czemu nie należy do uciążliwych chwastów. Niemniej, by jej uniknąć, powinniśmy podejmować działania ochronne, takie jak dbanie o czystość materiału siewnego i systematyczne pielenie.

Bydło mleczne
Zapalenie płuc u krów i cieląt - objawy i zapobieganie

za pompowanie powietrza. W normalnych warunkach bydło posiada automatyczny system ochrony przed wnikaniem patogenów do dróg oddechowych, który stanowi śluz produkowany przez nabłonek (...) pasożyty, mleko dostające się do układu oddechowego przez zachłystywanie oraz niektóre rośliny pastwiskowe (rzepak, kapusta, lucerna). Aby zapobiec zapaleniom płuc u bydła należy

1 2

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki