Spulchniacze

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Spulchniacze

Zabiegi agrotechniczne
Uprawa bezorkowa (bezpłużna) – przedstawiamy wszystkie za i przeciw

Klasyczna orka jest zabiegiem energochłonnym, wymagającym dużego nakładu czasu i zużycia paliwa, a czasem mającym też negatywny wpływ na właściwości gleby i środowiska, dlatego też coroczna orka nie jest dobrym rozwiązaniem i coraz częściej rezygnuje się z klasycznego modelu uprawy. Alternatywą dla niej może być uproszczona technologia uprawy roli, do której zalicza się uprawa bezorkowa. To powrót do znanych naszym przodkom od dawna i znacznie starszych niż orka uproszczonych form gospodarowania ziemią. Wiąże się ona z wyeliminowaniem większości tych mankamentów, jednak łączy się też z niższymi plonami i większym zachwaszczeniem pola. Wyjaśniamy, kiedy może być stosowana, i przybliżamy zasady uprawy bez pługa.

Zabiegi agrotechniczne
Głęboszowanie – sposób na zwiększenie plonów. Radzimy, kiedy spulchniać glebę

Głęboszowanie to zabieg uprawowy o charakterze agromelioracyjnym wykonywany głęboszem i regulujący stosunki powietrzno-wodne gleby w warstwie, która jest wykorzystywana przez korzenie roślin. Może być stosowany na różnych rodzajach gleb, najczęściej jednak najczęściej wykonywany jest tam, gdzie w profilu glebowym ograniczony jest ruch wodny i rozwój systemu korzeniowego, a więc na glebach średnich lub ciężkich o silnie zagęszczonych i nieprzepuszczalnych głębszych warstwach, jak również z podeszwą płużną. Rzadziej głęboszuje się gleby lekkie o nadmiernie zbitej warstwie podornej. Ten niedoceniany przez rolników zabieg jest niezbędny na glebach, na których wiosną i po intensywnych opadach w okresie wegetacyjnym zbyt długo utrzymuje się woda.

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

ponieważ rzepak jest bardzo wrażliwy na podeszwę płużną i nadmiar wody w glebie. Zabieg ten najlepiej  wykonywać do 4 cm głębokości. Do zabiegów spulchniania można również stosować gruber lub rotogruber, ponieważ są one bardzo wydajne. Po upływie 7-10 dni od spulchniania, kiedy skiełkują samosiewy i chwasty należy wykonać drugi zabieg,

Morele
Jak uprawiać morele? Omawiamy kolejne etapy działania

jesienny (październik-listopad).   Prowadzenie moreli w formie palmety Na trzy miesiące przed sadzeniem, kiedy przeprowadzamy użyźnianie i spulchnianie gleby, na ścianie przygotowujemy specjalną konstrukcję do formowania palmety. Do ściany mocujemy wkręty, na których poziomo rozciągamy druty, natomiast pionowo, co 10 cm umieszczamy drewniane listwy.

Porzeczka
Uprawa porzeczki czarnej - odkrywamy sekrety

do prowadzenia krzewu w formie szpaleru.   Pielęgnacja        Do podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych trzeba zaliczyć systematyczne odchwaszczanie i spulchnianie gleby pazurkami. Niechcianych roślin najlepiej pozbywać się w sposób mechaniczny, bez stosowania herbicydów, które jest zasadne jedynie w przypadku dużych upraw. Zarówno pielenie, jak i spulchnianie

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

orkę zimową. Zwalczanie chwastów, chorób, szkodników i dzikich zwierząt Chwasty najlepiej zwalczać za pomocą środków mechanicznych. Można wykonywać płytkie spulchnianie gleby przed siewem, które skutecznie odchwaszcza pole. Przez pierwsze 3-4 tygodnie po wschodach soja jest najbardziej narażona na zagłuszanie przez chwasty. Można wtedy wykonać bronowanie plantacji

Czosnek
Prezentujemy sposoby uprawy czosnku jarego i ozimego

rozmnożenia. Są one tanim materiałem sadzeniowym, dodatkowo nieporażonym przez nicienie.   Zabiegi pielęgnacyjne Do najważniejszych zabiegów należą spulchnianie gleby, zwalczanie chwastów, chorób i szkodników, nawadnianie oraz usuwanie pędów kwiatostanowych, a w przypadku niedoboru składników – dokarmianie roślin. Przy spulchnianiu gleby należy mieć na uwadze

Gleby
Gleby gliniaste - dowiedz się, jak przystosować je do uprawy!

Gleby gliniaste uznaje się za bardzo wydajne. Ich skałę macierzystą stanowi charakteryzująca się dużą zwięzłością glina. W związku z tym wymagają one wielu zabiegów spulchniających. Takie gleby w wierzchnich warstwach są lżejsze niż w głębszych. Ich porowatość ogólna zwiększa się w miarę rozdrobnienia (dyspersji). Im więcej znajduje się w nich części spławialnych, tym więcej jest mikroporów. Pogarsza to warunki powietrzne w glebie, ponieważ zwiększa się ilość dwutlenku węgla w powietrzu glebowym.

Zabiegi agrotechniczne
Talerzowanie - wszystko, co musisz wiedzieć o tym zabiegu agrotechnicznym

Talerzowanie jest zaliczane do uzupełniającej uprawy roli polegającej na uprawkach odwracająco-spulchniających. Zabieg ten wykonuje się po orce za pomocą narzędzi biernych (brony talerzowej). Może zastępować on energochłonna podorywkę. Talerzowanie wykonywane na glebach ciężkich bądź zadarnionych ma na celu rozdrobnienie niepokruszonych skib. Zabieg ten można przeprowadzać również wtedy, gdy resztki pożniwne

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

nawóz w formie węglanu, a na zwięzłych w formie tlenku. Zabiegi pielęgnacyjne Po posadzeniu tytoniu na polu należy przeprowadzić spulchnianie międzyrzędzi, niszczenie chwastów oraz obsypywanie roślin. Prowadzi to do uzyskania wysokiego plonu, który cechuje się dobrą strukturą. Dodatkowo ogranicza to rozwój chwastów oraz zapewnia lepsze warunki

Pomidory
Sadzenie, rozsada i hartowanie pomidorów

Przed sadzeniem musimy starannie przygotować podłoże. Dobrze jest na rok wcześniej glebę przekopać z obornikiem. Na 2–3 tygodnie przed wysadzeniem pomidorów podłoże dokładnie spulchniamy. Przekopujemy je na głębokość ok. 50 cm i mieszamy z obornikiem i nawozem mineralnym (w dawce 2 dag/mkw.). Istotny jest również odczyn podłoża, optymalne pH to

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

zbyt pulchna, ponieważ ogranicza to zbyt głębokie wysianie nasion. Podczas wiosennych uprawek można zastosować agregat uprawowy składający się z kultywatora i wału strunowego. Spulchnia on glebę na głębokość 4-6 cm. W lato koniczynę bez rośliny ochronnej należy wysiewać w przedplonach, które wcześnie schodzą z pola np. po jęczmieniu

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

Wiosną należy dokładnie zabronować pole, ograniczając w ten sposób nadmierne parowanie wody z powierzchni gleby oraz zniszczyć wschodzące siewki chwastów. Następnie bardzo dokładnie spulchnia się powierzchnię gleby (4-5 cm) i ostatecznie wyrównuje agregatem uprawowym.   Nawożenie Lucerna jest bardzo wrażliwa na zakwaszenie gleby. Regulacji

Rośliny pastewne
Burak pastewny - siew, wymagania, uprawa i zbiór

w powierzchniowej warstwie roli. Włókowanie na glebach lżejszych a bronowanie na zwięźlejszych przerywa parowanie z gleby, wyrównuje jej powierzchnie.  Po wysiewie nawozów glebę spulchnia się za pomocą kultywatora o sztywnych łapach lub glebogryzarki. Zwięzłość spulchnionej gleby zapewnia wałowanie i bronowanie. Nawożenie Burak pastewny należy do gatunków

Rośliny lecznicze
Cebula zwyczajna - właściwości, odmiany, metody uprawy i wymagania

uprawą z dymki ze względu na często występujące w Polsce mroźne zimy. Zabiegi pielęgnacyjne Do najczęściej wykonywanych zabiegów należy spulchnianie gleby oraz odchwaszczanie. Chwastów najczęściej pozbywa się ręcznie, 3–4 razy w ciągu wegetacji. Cebula bardzo źle rośnie na zachwaszczonym polu. Można również stosować herbicydy w międzyrzędziach.

Seler
Seler korzeniowy - uprawa, siew, sadzenie i wymagania

na jednym hektarze wynosi 50–60 tys. sztuk. Zabiegi pielęgnacyjne Najważniejszym zabiegiem w uprawie selera korzeniowego jest odchwaszczanie. Zaleca się spulchnianie międzyrzędzi, jednak bardzo płytko, aby nie uszkodzić systemu korzeniowego. Należy także utrzymywać wierzchołki wzrostu ponad powierzchnią gleby. Obsypywane ziemią mogą wytwarzać w górnej części korzenia spichrzowego

Por
Uprawa pora - wyjaśniamy najważniejsze zagadnienia

podlewamy – punktowo, każdy z osobna. Pielęgnacja Podstawowym zabiegiem pielęgnacyjnym jest oczywiście systematyczne odchwaszczanie uprawy. Jednocześnie z pieleniem przeprowadzanym spulchnianie gleby w przestrzeniach między rzędami, na niedużej głębokości do 3cm, gdyż intensywniejszy zabieg mógłby uszkodzić korzenie. Jeśli por wysialiśmy bezpośrednio do gruntu, konieczne będzie zrobienie przerywki

Maliny
Jak sadzić maliny? Odkrywamy sekrety sadzenia malin

np. torfu lub obornika.   Obok przycinania, ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym w uprawie malin jest dostarczanie wieloskładnikowego nawozu oraz jednoczesne spulchnianie gleby wokół krzewów przy użyciu wideł – na niewielkiej głębokości kilku centymetrów, by nie naruszyć systemu korzeniowego. Kolejne, co należy zrobić, by poprawić jakość wzrostu, to

Rośliny lecznicze
Uprawa kapusty głowiastej białej, czerwonej i włoskiej

sadzenia kapusty można uzupełniać ją, jeśli zaobserwuje się wypadanie roślin. Ważnym zabiegiem jest odchwaszczanie. Oprócz stosowania herbicydów zaleca się ręczne pielenie. Warto również spulchniać międzyrzędzia, ale tylko we wczesnych fazach wzrostu, przy małych liściach, by ich nie uszkodzić. Ze względu na wysokie wymagania wodne kapusty zaleca się deszczowanie. Odmiany wcześniejsze

Cebula
Sadzenie, uprawa i wymagania cebuli z dymki

dymki. W celu przyspieszenia zbioru uprawę możemy nakrywać agrowłókniną przez 14–20 dni. Zabiegi pielęgnacyjne Do głównych zabiegów pielęgnacyjnych należą: spulchnianie gleby, odchwaszczanie, dokarmianie, nawadnianie i ochrona cebul przed chorobami i szkodnikami. Szczególnie istotne w uprawie dymki jest odchwaszczanie stanowiska. Do 5 dni po posadzeniu możemy zastosować

Agrest
Uprawa agrestu - wyjaśniamy najważniejsze zagadnienia!

przestrzeni pod krzewami. Najlepiej robić to w sposób mechaniczny, przy użyciu pazurków, gdyż wówczas nie tylko pozbywamy się niechcianych roślin, ale dodatkowo także spulchniamy glebę. W razie konieczności, można zastosować oprysk herbicydami, ale przy odpowiednim zaangażowaniu, nie będzie to konieczne. Spowolnić proces odrastania chwastów pomoże ściółkowanie. Pokrycie ziemi

Chrzan
Uprawa chrzanu - wszystko co powinieneś wiedzieć!

Pielęgnacja Do podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych należy oczywiście odchwaszczanie – czy to mechaniczne, czy też chemiczne. Pierwsze łączy się dodatkowo ze spulchnianiem gleby w przestrzeniach między rzędami i powinno być wykonane trzykrotnie w mniej więcej równych odstępach czasu, w zależności od potrzeby. Odchwaszczanie herbicydami powinno się natomiast przeprowadzić

Wiśnie
Kiedy i jak sadzić wiśnie? Wyjaśniamy prawidłowe sadzenie wiśni

wymaga odpowiedniego przygotowania już na trzy miesiące wcześniej. Gleba potrzebuje czasu, by nabrać właściwości odżywczych na skutek przeprowadzonego przez nas procesu nawożenia i spulchniania. W tym celu w ziemi wykopujemy dołki w kształcie prostopadłościanu o boku ok. 70cm. W miejscu przecięcia przekątnych, mniej więcej po środku dołka umieszczany w ziemi

Nawożenie drzew i krzewów
Zasady prawidłowego nawożenia jabłoni krok po kroku

na ekologicznej, przydomowej uprawie – powinniśmy zastosować nawóz organiczny, czyli obornik. Dla maksymalizacji efektów, powinno się go rozrzucać bardzo wczesną wiosną, a wręcz jeszcze w okresie zimowym. Na niewielkiej głębokości, by nie naruszyć systemu korzeniowego, delikatnie spulchniamy glebę pazurkami. Tak pielęgnowane drzewka wydadzą dorodne i obfite plony.

Papryka
Jak sadzić paprykę? Oto nasze wskazówki!

utrzymanie odpowiedniej wilgotności i temperatury gleby. Naturalnym materiałem na ściółkę są trociny lub kora. Przy okazji odchwaszczania powinniśmy także pamiętać o niezbyt głębokim spulchnianiu gleby w przestrzeniach między rzędami. Papryka jest rośliną na tyle silną i o sztywnych łodygach, że nie wymaga stosowania podpór, ale – co wielokrotnie

Brzoskwinie
Uprawa brzoskwiń: od sadzenia poprzez pielęgnację aż po obfity zbiór

w formie palmety Przygotowanie rusztowania rozpoczynamy również na trzy miesiące przed planowanym sadzeniem, gdyż łączy się ono jednocześnie z użyźnianiem i spulchnianiem gleby. Na ścianie montujemy system złożony z pionowo umieszczonych listewek w odległościach co 30 cm oraz poziomo rozpostartych drutów co ok. 50 cm. Nawożenie

Grusze
Właściwa uprawa gruszy - podpowiadamy, jak dbać o drzewa

i systematycznym usuwaniu chwastów. Najlepiej robić to sukcesywnie w sposób mechaniczny, by uniknąć konieczności stosowania środków chemicznych. Wiosną należy także dodatkowo spulchniać i ewentualnie użyźniać glebę poprzez zastosowanie nawozów (najlepiej) organicznych lub mineralnych. Sygnałem, że gruszki są wystarczająco dojrzałe i gotowe do zbiorów są opadające owoce.

Grusze
Prawidłowe sadzenie gruszy. Zapoznaj się z naszymi wskazówkami

się rozstawę 4–5 x 2–3 m dla grusz szczepionych na siewkach. Metoda sadzenia Przed sadzeniem należy odpowiednio przygotować glebę, spulchniając ją i wyrównując na płaską powierzchnię. Następnie wyznacza się miejsca nasadzeń i wykopuje w odpowiednich miejscach dołki (na 10–14 dni przed sadzeniem), których wielkość dostosowuje się

Borówka amerykańska
Omawiamy sposoby pielęgnacji i wymagania borówki amerykańskiej

średnio 6–8 pędów głównych. Pielęgnacja gleby W uprawie polecane jest prowadzenie ugoru mechanicznego w międzyrzędziach lub na całej powierzchni. Spulchniać glebę można wyłącznie płytkimi maszynami do głębokości 8 cm. Borówka posiada płytki system korzeniowy, który łatwo uszkodzić. Nie należy prowadzić ugoru herbicydowego, gdyż może być fitotoksyczny.

Papryka
Opisujemy uprawę papryki gruntowej. Koniecznie przeczytaj nasze porady!

w 4 rzędach w odległości 30–40 cm, zostawiając piąty rząd pusty. Zabiegi pielęgnacyjne Najczęściej stosowanymi zabiegami są odchwaszczanie roślin, spulchnianie gleby między roślinami, dokarmianie i nawadnianie. Paprykę powinno podlewać się wodą o temperaturze 20–25°C, niższa może powodować opadanie zawiązków. Często przy uprawie stosuje się

Papryka
Uprawa papryki pod osłonami krok po kroku

i 5 sztuk na matę długości 180 cm. Zabiegi pielęgnacyjne Do podstawowych zabiegów należą regulacja temperatury i wilgotności, nawadnianie, spulchnianie gleby, prowadzenie i cięcie roślin, zwalczanie chorób i szkodników oraz zapylanie kwiatów. W celu poprawienia zawiązywania owoców co 2–3 tygodnie usuwa się niepotrzebne części

Sałata
Uprawa sałaty – siejemy i zbieramy dorodne warzywa

cm i 30–35 cm. W uprawie z siewu największym problemem są chwasty. Sałata wolniej wschodzi od roślin niepożądanych. Przez długi czas nie można spulchniać międzyrzędzi w celu zniszczenia siewek chwastów. Uprawa polowa z rozsady Okres produkcji rozsady trwa 30–55 dni. Powinna być prowadzona w tunelu, szklarni,

Choroby warzyw
Werticilioza poraża liście! Oto wskazówki jak rozpoznać i zwalczyć tę chorobę

Odstęp czasowy między nimi powinien wynosić około czterech lat. Ważne jest dokładne czyszczenie narzędzi używanych w ziemi przed wysianiem lub wysadzeniem roślin. Głębokie spulchnianie za pomocą orki głębokiej i kultywatorowania może okazać się skutecznym zabiegiem, dzięki któremu patogen nie będzie miał szansy się rozwinąć. Usunięcie grzyba z gleby jest jednak

Leszczyna (Orzech laskowy)
Rozmnażanie leszczyny. Przedstawiamy najlepsze sposoby!

pozyskanych sadzonek. Najlepszym terminem do rozmnażania leszczyny w ten sposób jest jesień lub wczesna wiosna. Przed przystąpieniem do tego odpowiednio przygotowujemy glebę, tj. spulchniamy ją, możemy również nawieźć podłoże kompostem. Następnie wykopujemy rowki na głębokość 15–20 cm. Giętki, długi, prosty, najlepiej jednoroczny pęd posłuży nam jako odkład – przytwierdzamy go

Cebula
Cebula krymska zachwyca oryginalnym kształtem i smakiem!

4 zabiegów ręcznego pielenia w okresie wegetacji, choć im więcej, tym lepiej. Oprócz tego możemy stosować odpowiednie herbicydy. Do pozostałych zabiegów pielęgnacyjnych należą spulchnianie gleby, nawożenie, nawadnianie roślin i ochrona przed chorobami i szkodnikami. Co ciekawe, cebule krymskie są rzadziej atakowane przez szkodniki niż inne odmiany. Zbiór i

Rośliny lecznicze
Nawłoć kanadyjska – jesienią, kwietnym kobiercem spowija pola i ugory

przedplon złożony z roślin okopowych lub motylkowych. W pierwszym roku po posadzeniu wiklina jest wrażliwa na zachwaszczanie. Prace mechaniczne polegające między innymi na spulchnianiu gleby, należy rozpocząć po wzejściu pierwszych pędów. W dalszych pracach ochronnych zaleca się także zastosowanie środków chemicznych. Opryski z herbicydów wykonuje się po posadzeniu wikliny preparatami

Sałata
Uprawa sałaty lodowej. Podpowiadamy, jak cieszyć się kruchymi i soczystymi liśćmi

jakości – liście stają się gorzkie. Ponadto pamiętajmy o właściwym zwalczaniu chwastów, chorób i szkodników. Bardzo ważne w uprawie sałaty kruchej jest również spulchnianie gleby między roślinami, tak by nie uszkodzić systemu korzeniowego i liści. Zbiór i przechowywanie Termin zbioru zależy od terminu sadzenia. Główki zbierajmy

Truskawki
Truskawka ananasowa – odmiana z białymi owocami

słomę) ściągamy wiosną, na początku kwietnia, a doniczki wynosimy na balkon.   Pielęgnacja Wiosną, po rozmarznięciu gleby, spulchniamy ją, a grządki truskawek odchwaszczamy. Z roślin usuwamy również chore i suche liście. W tym okresie truskawki również uzupełniamy w azot, umiarkowanie, gdyż przenawożone są bardziej

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

Przedplon Najlepszym przedplonem dla jęczmienia browarnego są ziemniaki oraz burak. Pozostawiają glebę w dobrej kulturze, a silnie rozwijające się części podziemne spulchniają glebę. Ponadto, pobierają spore ilości azotu, co z punktu widzenia użytkowania piwowarskiego jęczmienia jest pozytywne. W przypadku typu pastewnego, za najlepsze przedplony uznaje się: łubiny, bobik,

Szkodniki upraw
Pomrowik plamisty upodobał sobie twoją uprawę rzepaku? Oto metody zwalczania i dalszej ochrony

ugorów, a także o osuszaniu zbyt wilgotnych pól, usuwaniu resztek pożniwnych, wykaszaniu traw, usuwaniu chwastów, przeprowadzeniu zabiegów pożniwnych, w tym orki jesiennej oraz spulchnianiu gleby. Zwłaszcza ostatnie z wymienionych działań skutecznie eliminują jaja i młode osobniki, które zimują w glebie, a po wydostaniu się na powierzchnię giną pod wpływem promieni

Kapusta
Kapusta chińska – doskonała do jesiennej uprawy

tego też powodu dobrze uprawiać ją w pierwszym roku po oborniku. Na pielęgnację z kolei powinny się składać takie zabiegi, jak: nawadnianie, odchwaszczanie, spulchnianie międzyrzędzi i dokarmianie pogłówne. Zbiór Zbioru można dokonać zazwyczaj już w cztery tygodnie od posadzenia. W zalecanej tutaj hodowli jesiennej robi się

Warzywnictwo
Nawozy do warzyw - podział, rodzaje, zastosowanie

gliniastej i ciężkiej, ale może być też skuteczny na podłożach lekkich. Ma niską zawartość sodu a dużą azotu. Efektywnie nagrzewa glebę i dobrze spulchnia. Nadaje się dla: marchwi, buraków, selera i pora, grochu oraz ziemniaków. Odpowiedni również dla rozsad. Obornik Z trzody chlewnej (świński) - korzystny przy piaszczystej

Inne warzywa
Kiwano - kolczasty ogórek i masz ekstrawagancki ogródek!

kwitnienia i wzrostu owoców może doprowadzić do opadania kwiatów i zawiązków oraz utraty masy przez same owoce. Niezbędnymi zabiegami okażą się również płytkie spulchnianie gleby czy podwiązywanie sznurkiem i skracanie pędów bocznych, które w idealnych warunkach nabierają tendencji do nadmiernego rozrostu. Zbiór Zbiór kiwano przypada na

Inne warzywa
Uprawa szpinaku - warzywa o dużej wartości odżywczej i małej kaloryczności

już przeznaczyć do spożycia. Usunięcie zbyt gęsto wysianych roślin sprzyja pełnemu rozwojowi  korzeni pozostałych. Przy uprawie szpinaku należy pamiętać o regularnym odchwaszczaniu i spulchnianiu podłoża (jedynie w początkowych tygodniach uprawy). Choroby i pasożyty Szpinak należy do grupy roślin delikatnych, podatnych na choroby i pasożyty, które uniemożliwiają

Cebula
Sadzenie cebuli z dymki - o tym musisz pamiętać

ziemi, a ich czubek powinien lekko wystawać. Cebulę na przezimowanie sadzimy tak, by jej wierzchołek znajdował się 3–4 cm pod ziemią. Podłoże wokół dobrze dociskamy. W trakcie uprawy systematycznie odchwaszczamy i spulchniamy międzyrzędzia. Gdy szczypior zaczyna zasychać i załamuje się, możemy przystąpić do zbioru. Justyna Przasnyska

Leszczyna (Orzech laskowy)
Sadzonki leszczyny - jak wybrać najlepszy materiał do nasadzeń?

Ważne, by pokryć maścią ogrodniczą wszystkie miejsca po cięciu pędów, które mają średnicę ponad 3 cm, ponieważ przyspieszy to ich bliznowacenie. Każdej wiosny należy też spulchniać glebę u podstawy leszczyny, stosując jednocześnie nawóz mineralny przeznaczony dla krzewów owocowych, i odchwaszczać ziemię wokół krzewów. Autor: Justyna Czerwieniec

Maliny
Jakie sadzonki malin warto wybrać? Zobacz!

nowych pędów. Aby zapobiec przemarznięciu pąków znajdujących się na szyjcie korzeniowej, wokół posadzonych roślin usypuje się kopczyk z ziemi. Wiosną kopczyki rozgarnia się, spulchniając przy tym glebę wokół roślin. Optymalna głębokość dołków wynosi 20-30 cm. Zalecana gęstość sadzenia powinna wynosić 0,3-0,5 m w rzędzie i 1,6-2 m między rzędami

Czereśnie
Sadzonki czereśni - radzimy, jak kupić najlepsze drzewka

ją w najcieplejszych regionach kraju.   Jak sadzić sadzonki? Przed sadzeniem czereśni należy przygotować glebę, odpowiednio ją spulchniając. Na około trzy miesiące przed sadzeniem wykopuje się dołek o średnicy ok. 80 cm i głębokości 60 cm. Następnie na jego dnie mocuje się palik o

Groch
Groch jadalny - najważniejsze informacje o odmianach, siewie i uprawie

W celu ochrony grochu przed ptakami miejsce siewu możemy osłonić siatką lub gałęziami. Po siewie nasion, po wschodach, odchwaszczamy rzędy i spulchniamy międzyrzędzia, powtarzając te czynności kilkakrotnie, do zwarcia rzędów roślin. Chwasty możemy usuwać dedykowanymi dla grochu herbicydami, jest on na nie stosunkowo odporny. Ważne jest

1 2

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki