Stokłosa bezostna - użytkowanie

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Stokłosa bezostna - użytkowanie

Rośliny pastewne
Stokłosa bezostna - mało popularna w Polsce trawa pastewna o dużej wartości pokarmowej

Stokłosa bezostna (Bromus inermis) jest cenną wieloletnią, rozłogową trawą pastewną, powszechnie występującą na terenach nizinnych, która może rosnąć na łąkach kośnych. Najczęściej występuje w formie ozimej, a rzadko w jarej. Odznacza się bardzo dobrą wartością pokarmową. Stokłosa bezostna jest trawą mało wykorzystywaną w produkcji pasz i praktycznie niehodowaną w Polsce. Największe hodowle stokłosy są na kontynencie północnoamerykańskim.

Rośliny pastewne
Charakterystyka popularnych roślin pastewnych - co uprawiać, by mieć największe zbiory?

są: kupkówka pospolita, tymotka łąkowa, stokłosa bezostna, stokłosa, uniolowata, kostrzewa łąkowa, kostrzewa trzcinowa, życica wielokwiatowa, życica trwała, życica westerwoldzka, rajgras wyniosły, życica mieszańcowa i festulolium. Liście traw odznaczają się wysoką strawnością wynoszącą 80–90%, zaś strawność źdźbeł wynosi 50%. Zawartość składników pokarmowych w paszach z traw ulega ciągłym zmianom

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

do wysiewania z lucerną, są: stokłosa bezostna, kupkówka pospolita, tymotka łąkowa, rajgras wyniosły (odmiany bezostne). Wszystkie z nich są roślinami dobrze zimującymi, pojawiającymi się licznie i cyklicznie w runi. (...) wszystkim od zasobności gleb w powyższe składniki. Przy pełnym użytkowaniu lucerny w danym roku zaleca się

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

jednokośne w drugim odroście wytwarzają liście rozetowe i nadają się wyłącznie do użytkowania jako pastwisko. Esparceta siewna dobrze rozwija się przy dużym nasłonecznieniu (...) stosować trawy odznaczające się małą konkurencyjnością, np. z kostrzewą łąkową, rajgrasem francuskim oraz stokłosą bezostna. Materiał siewny wysiewa się w postaci strąków w

Gleby
Klasy bonitacyjne gleby – oceniamy wartość ziemi uprawnej

łąkowa, rajgras wyniosły, kupkówka pospolita, stokłosa bezostna, koniczyna łąkowa, koniczyna biała, koniczyna białoróżowa, komonica błotna, komonica zwyczajna, groszek łąkowy i wyka ptasia. Plon siana dobrej jakości wynosi nie mniej niż 4 t z 1 ha (na 1 ha pastwiska w ciągu okresu wegetacyjnego wyżywi się 3 krowy). Klasa

Rośliny pastewne
Życica trwała - popularna trawa o dużej wartości pastewnej

Rejestrze COBORU jest wpisanych 80 odmian życicy trwałej, które mogą być różnie użytkowane. Znajdują się tam odmiany przeznaczone na użytki kośne, trawniki, pola golfowe i (...) lub łukowato wygięty kłos, który jest dwustronny i zawiera od 9 do 29 bezostnych kłosków. Kłoski są naprzemianlegle ułożone oraz lekko odstają, zawierają 8–10 kwiatów.

Trawy łąkowe
Kupkówka pospolita - opis, siew, uprawa, użytkowanie i zbiór

pokarmową. Dodatkowo niektóre odmiany przeznaczone są tylko na pastwiska, a inne do użytkowania kośnego. Cechy charakterystyczne Kupkówka zaliczana jest do traw (...) maksymalnie 2 cm. Kupkówka nadaje się również do mieszanek z kostrzewą łąkową lub stokłosą uniolowatą. Gatunki te idealnie uzupełniają się w zależności od warunków pogodowych.

Chwasty
Stokłosa miękka – pospolita trawa zachwaszczająca łąki i pastwiska

również podwójne – podwójność kłosków jest jedną z najważniejszych cech wyróżniających stokłosę miękką od innych roślin z tego rodzaju. Roślina kwitnie na przełomie maja i czerwca, po przekwitnięciu wytwarza jajowate lub lancetowate w kształcie ziarniaki, które ściśle są zrośnięte z bezostną, ale owłosioną plewką górną. Nasiona potrafią przez kilka lat przezimować

Rośliny pastewne
Rajgras wyniosły - opis, wymagania, występowanie i zbiór znanej trawy pastewnej

mieszankach na łąki trwałe i przemiennie użytkowane. Dominuje na wielokośnych łąkach rajgrasowych. Używany jest w mieszankach przeznaczonych do renowacji łąk. Na suchych łąkach jego udział w mieszance może wynosić nawet 25% całego składu. Niestety obecność ości w jego ziarnach utrudnia wysiew, dlatego występują też odmiany bezostne. Jest niechętnie zjadany przez zwierzęta,

Rośliny pastewne
Wiechlina łąkowa - pospolita trawa o wysokiej wartości pastewnej

wiechy na każdym jej piętrze są odwrócone w inną stronę. Kłoski są bezostne, niebieskawozielone z fioletowym odcieniem, 3–5-kwiatowe, a niekiedy mogą być nawet 13-kwiatowe. Ziarniaki (...) wysiewie jej rozwój jest powolny, a pełnię plonowania osiąga w 4., 5. roku użytkowania. Wymagania i odporność Wiechlina jest rośliną odporną

Pszenżyto
Pszenżyto ozime – wiadomości o cechach i agrotechnice odmian ozimych

przeznaczane są na paszę, zwłaszcza w żywienia trzody chlewnej. Może być też użytkowany konsumpcyjne, przerabiany na bioetanol i produkowany na biomasą. Zbiory przenżyta mogą być (...) Plewy pszenżyta są krótkie i wąskie, a plewka zewnętrzna jest oścista, zaś wewnętrzna bezostna i błoniasta. Ziarniak ma kształt sercowaty z głęboką bruzdą, a na

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki