Stokłosa bezostna - zbiór

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Stokłosa bezostna - zbiór

Rośliny pastewne
Stokłosa bezostna - mało popularna w Polsce trawa pastewna o dużej wartości pokarmowej

Stokłosa bezostna (Bromus inermis) jest cenną wieloletnią, rozłogową trawą pastewną, powszechnie występującą na terenach nizinnych, która może rosnąć na łąkach kośnych. Najczęściej występuje w formie ozimej, a rzadko w jarej. Odznacza się bardzo dobrą wartością pokarmową. Stokłosa bezostna jest trawą mało wykorzystywaną w produkcji pasz i praktycznie niehodowaną w Polsce. Największe hodowle stokłosy są na kontynencie północnoamerykańskim.

Rośliny pastewne
Charakterystyka popularnych roślin pastewnych - co uprawiać, by mieć największe zbiory?

są: kupkówka pospolita, tymotka łąkowa, stokłosa bezostna, stokłosa, uniolowata, kostrzewa łąkowa, kostrzewa trzcinowa, życica wielokwiatowa, życica trwała, życica westerwoldzka, rajgras wyniosły, życica mieszańcowa i festulolium. Liście traw odznaczają się wysoką strawnością wynoszącą 80–90%, zaś strawność źdźbeł wynosi 50%. Zawartość składników pokarmowych w paszach z traw ulega ciągłym zmianom

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

do wysiewania z lucerną, są: stokłosa bezostna, kupkówka pospolita, tymotka łąkowa, rajgras wyniosły (odmiany bezostne). Wszystkie z nich są roślinami dobrze zimującymi, pojawiającymi się licznie i cyklicznie w runi. (...) Szczegółowa uprawa roślin, t.2   Zbiór Lucerna, jako jeden z

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

trawy odznaczające się małą konkurencyjnością, np. z kostrzewą łąkową, rajgrasem francuskim oraz stokłosą bezostna. Materiał siewny wysiewa się w postaci strąków w ilości (...) trawy odznaczające się małą konkurencyjnością, np. z kostrzewą łąkową, rajgrasem francuskim oraz stokłosą bezostna. Materiał siewny wysiewa się w postaci strąków w ilości

Gleby
Klasy bonitacyjne gleby – oceniamy wartość ziemi uprawnej

łąkowa, rajgras wyniosły, kupkówka pospolita, stokłosa bezostna, koniczyna łąkowa, koniczyna biała, koniczyna białoróżowa, komonica błotna, komonica zwyczajna, groszek łąkowy i wyka ptasia. Plon siana dobrej jakości wynosi nie mniej niż 4 t z 1 ha (na 1 ha pastwiska w ciągu okresu wegetacyjnego wyżywi się 3 krowy). Klasa

Chwasty
Stokłosa miękka – pospolita trawa zachwaszczająca łąki i pastwiska

również podwójne – podwójność kłosków jest jedną z najważniejszych cech wyróżniających stokłosę miękką od innych roślin z tego rodzaju. Roślina kwitnie na przełomie maja i czerwca, po przekwitnięciu wytwarza jajowate lub lancetowate w kształcie ziarniaki, które ściśle są zrośnięte z bezostną, ale owłosioną plewką górną. Nasiona potrafią przez kilka lat przezimować

Rośliny pastewne
Życica trwała - popularna trawa o dużej wartości pastewnej

od odmiany i może wynosić od 1,3 do 4,2 g. Ziarniaki są bezostne, płaskie i mogą mieć kolor jasnobrunatny lub szary. Po dojrzeniu nasiona mogą (...) konkurencyjna dla koniczyn i zbóż. Uprawa życicy trwałej na paszę i zbiór Materiał siewny życicy można zaprawić przed wysiewem, a wsiewki

Trawy łąkowe
Kupkówka pospolita - opis, siew, uprawa, użytkowanie i zbiór

i mokrych warunkach dobrze plonuje kupkówka, a kiedy występują okresy suszy to stokłosa uniolowa bądź kostrzewa łąkowa. Kupkówka również bardzo dobrze plonuje w mieszankach składających (...) podczas rozpoczęcia wiosennej wegetacji w ilości podobnej jak w roku siewu. Zbiór Zbiór roślin najlepiej wykonywać w II dekadzie maja, w

Rośliny pastewne
Rajgras wyniosły - opis, wymagania, występowanie i zbiór znanej trawy pastewnej

Niestety obecność ości w jego ziarnach utrudnia wysiew, dlatego występują też odmiany bezostne. Jest niechętnie zjadany przez zwierzęta, ponieważ ma gorzki smak, dlatego też najczęściej (...) stosowany przy zadarnianiu skarp, przydroży, żwirowisk, nasypów kolejowych oraz poboczy dróg. Zbiór na nasiona W przypadku użytkowania rajgrasu na plantacjach nasiennych,

Rośliny lecznicze
Turówka wonna – właściwości, metody uprawy i wykorzystanie aromatycznej trawy żubrowej

Należy do roślin objętych częściową ochroną, ponieważ ze względu na masowy zbiór do celów przemysłowych i leczniczych, a także osuszanie wilgotnych łąk, jej występowanie (...) Plewki trawy twardnieją podczas dojrzewania ziarniaków, dolna jest w górnej części owłosiona i bezostna. Roślina rozmnaża się wegetatywnie przez podziemne rozłogi, a wschody pojawiają się

Pszenżyto
Pszenżyto jare – przedstawiamy najpopularniejsze odmiany i sposoby uprawy

się wzdłuż całej długości. Plewka zewnętrzna (dolna) jest oścista, a wewnętrzna (górna) bezostna i błoniasta. Wytwarzany ziarniak jest słabo pomarszczony, ma głęboką bruzdę i sercowaty (...) ochrony przed chorobami, często wystarczające jest zastosowanie zaprawy ziarna przed siewem.  Zbiór Zbioru pszenżyta należy dokonać w II bądź III dekadzie

Pszenżyto
Pszenżyto ozime – wiadomości o cechach i agrotechnice odmian ozimych

pszenżyta są krótkie i wąskie, a plewka zewnętrzna jest oścista, zaś wewnętrzna bezostna i błoniasta. Ziarniak ma kształt sercowaty z głęboką bruzdą, a na powierzchni (...) w zależności od części kraju, można rozpoczynać pomiędzy 10 września, a 5 października. Zbiór wykonuje się w I‒III dekadzie sierpnia. Ilość wysiewu jest uzależniona od

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki