Systemy chowu kur

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Systemy chowu kur

Kury
Hodowla kur niosek - wszystko co wiedzieć trzeba

W Polsce kury są najliczniejszym gatunkiem drobiu. Według ustaleń Głównego Urzędu Statystycznego z 2012 roku, hodowla kur niosek stanowi 44 111 860 sztuk. Kury nieśne produkują jaja spożywcze, po spadku nieśności są oddawane do rzeźni i wykorzystywane w kierunku mięsnym.

Kury
Kurniki dla kur – rodzaje, budowa, wyposażenie i wymagania

Wyniki produkcyjne kur zależą od czynników środowiskowych i genetycznych. Gospodarz nie ma wpływu na czynniki genetyczne, poza wyborem odpowiedniego materiału do chowu, dostosowanego do warunków panujących na fermie. Efektywność produkcji drobiarskiej zależy od ogromu czynników środowiskowych, na które hodowcy mogą mieć wpływ.

Drób
Karmidła dla drobiu - wszystko, co musisz wiedzieć o ich rodzajach!

karmideł jest zazwyczaj dostosowany do systemu chowu zwierząt, do obsady oraz gatunku. W chowie ekstensywnym, ekologicznym i przydomowym można stosować karmidła w postaci korytek lub tacek, które są napełniane codziennie (...) najlepiej sprawdza się w chowie ściołowym kaczek, gęsi i kur.   System

Kaczki
Hodowla kaczek - to musisz wiedzieć!

z kaczką pekin. Systemy chowu Chów ekstensywny Kaczki utrzymywane są w niewielkich stadkach, żywione kuchennymi resztkami, zbożami i okopowymi. W tym systemie istotną rolę pełnią nieużytki, pastwiska i niewielkie zbiorniki wodne. System ekstensywny nie wymaga wielkich nakładów finansowych i jest mało praco

Ślimaki
Hodowla ślimaków afrykańskich - kulinarnego rarytasu eksportowego

najwyższe ceny rynkowe. Systemy chowu Praktykuje się dwa systemy chowu ślimaków afrykańskich: można utrzymywać je przez cały rok w budynku inwentarskim lub wykorzystywać zamknięte pomieszczenie jedynie jesienią oraz zimą, a wiosną i latem przenosić hodowlę do tzw. parku, czyli na ogrodzony teren na świeżym powietrzu. Ten

Kury
Klatki dla kur – przedstawiamy wymagania, zalety i wady chowu klatkowego

w Polsce przystąpiono do modyfikacji systemów utrzymania zwierząt, w tym również drobiu. Zaczęto zwracać większą uwagę na stan zdrowia i samopoczucia ptaków utrzymywanych w klatkach. Obecnie kury nieśne są utrzymywane (...) przednich pazurów. Kury nieśne mają silną potrzebę wykazywania charakterystycznych zachowań behawioralnych, które w klatkach starego typu

Bydło mięsne
Hodowla bydła mięsnego – żywienie, rozpłód i efektywne utrzymanie

częściej spotyka się tego typu system chowu. Dla systemu pastwiskowego duże znaczenie na dobór odpowiedniej rasy ‒ odpornej na choroby i wytrzymałej w niekorzystnych warunkach środowiska oraz niezbyt wymagającej co do jakości paszy. Zwierzęta muszą mieć zapewnione schronienie osłaniające od wiatru, deszczu i śniegu, z suchą i czystą

Ślimaki
Hodowla ślimaków winniczków - cenne informacje

oraz mieszanki mineralne. Systemy chowu Najkorzystniejsze warunki produkcji i optymalne zyski uzyskuje się utrzymując ślimaki w ciepłe miesiące na pastwisku, a zimą w pomieszczeniach. Zaobserwowano, że 50% strat w hodowli ślimaków powodują nieodpowiednie warunki chowu w newralgicznych momentach, tj. składanie jaj, pierwszy miesiąc życia oraz okres

Pasze dla zwierząt
Odpowiednie żywienie indyków kluczem do opłacalnej produkcji

stymulująco na układ odpornościowy. W porównaniu z kurami ich przewód pokarmowy jest krótszy (bardziej zbliżony (...) niż u innych ptaków. Przez to ich układ krążeniowo – oddechowy jest mniej wydolny, co skutkuje mniejszą (...) przystosowanie się do nowego pokarmu. W intensywnym systemie chowu stosuje się tucz pięciostopniowy lub

Bydło mleczne
Odchów cieląt - sposoby utrzymania, żywienie cieląt i zabiegi pielęgnacyjne

W Polsce można wyróżnić kilka systemów chowu cieląt, każdy z nich posiada zalety, ale również wady, z których należy zdawać sobie sprawę, decydując się na wychów cieląt. System chowu jest ściśle powiązany z liczebnością stada podstawowego, ponieważ inwestycja w drogie rozwiązania, nie ma większego sensu przy niewielkiej liczbie zwierząt.

Króliki
Hodowla królików bez tajemnic. Zobacz!

Wyróżnia się trzy systemy chowu, zależą one od posiadanej powierzchni, ilości pracowników i możliwości finansowych hodowcy. Chów na wolnym powietrzu Na otwartej przestrzeni rozstawione są klatki jedno lub kilkupoziomowe. Tego typu chów jest ograniczony pod kątem intensywności produkcji. Porody odbywają się tylko na wiosnę

Ryby
Hodowla karpia w stawie - cenne porady

sprzętu odbierającego ryby. Systemy chowu W hodowli karpia stosowane są dwa systemy chowu zależne od długości trwania cyklu oraz masy ryb uzyskanych pod koniec okresu produkcyjnego. Cykl dwuletni polega na produkcji ciężkiego narybku (

Gęsi
Żywienie gęsi. Jakie efektywne i zbilansowane?

wykorzystanie większych ilości włókna niż ma to miejsce u kur czy indyków. Na żywienie gęsi (...) dojrzałość płciową między 8 – 10 miesiącem życia. Zdolności rozrodcze zachowują nawet do 10 roku życia. Jaja (...) przygotowanych pomieszczeniach z ograniczonym dostępem do wybiegu System odchowu intensywnego stosowany jest w przypadku

Indyki
Efektywna hodowla indyków bez sekretów

Jest połączeniem obu wyżej wymienionych systemów odchowu. Stosowane są zagrody, typu kręgi, ale są o wiele większe, mają układ prostokątny i utrzymuje się tam więcej zwierząt. Wybór systemu odchowu zależy od wygody i finansów hodowcy, jednak najczęściej stosowaną metodą w Polsce są kręgi. Obsada zwierząt Bardzo

Kuropatwy
Hodowla kuropatw - poruszamy najważniejsze aspekty

niewoli tak jak np. przepiórki. Kury cechuje opiekuńczość i troskliwość w wychowie młodych. Przy prawidłowej, dyskretnej obsłudze wolier wskaźnik zapłodnień jaj jest tak wysoki jak w środowisku naturalnym (do 90%). (...) Otrzymują do jedzenia mieszanki pełnoporcjowe. W takim systemie chowu tuszki są dobrze umięśnione i

Kury
Efektywna hodowla kurczaków - brojlerów

większości przypadków w sposób zautomatyzowany. Kurczaki potrafią efektywnie wykorzystać pasze, cechują się wysoka wydajnością rzeźną, a ich okres odchowu jest stosunkowo krótki. Przed zakupem hodowca powinien uzyskać od (...) popularności chowu ekologicznego. W chowie intensywnym wyróżniamy systemy utrzymania na głębokiej ściółce i ściółkowo-rusztowe.

Kury
Na czym polega ekologiczna hodowla kur i produkcja jaj?

że konkurencja dla niewielkich ferm kur nieśnych stała się zbyt duża. Obecnie dąży się do powrotu tradycyjnych metod chowu, bliskich środowisku naturalnemu, bez wykorzystania nawozów sztucznych oraz środków ochrony roślin. (...) ściółki i sypkiej paszy w kurniku należy zastosować sprawny system wentylacji. Cyrkulacja powietrza jest istotna, aby

Kury nieśne
Kura rosa – jedna rasa, kilka odmian, a do tego doskonała kura mięsno-nieśna!

mają brązowe skorupy i wysoki procent wylęgowości, sięgający 90%. Kury rosa, w przeciwieństwie do wydajnych niosek typu (...) i dużą skłonnością do żerowania, dlatego doskonale nadają się do chowu półintensywnego i ekstensywnego. W takich systemach (...) na 1 część ziaren). Kury trzymane w systemie ekstensywnym potrzebują bezpiecznego schronienia przed nocnymi

Kury
Żywienie kur niosek: Jak i czym karmić kury nioski?

Celem doboru optymalnego programu żywieniowego kur niosek jest osiągnięcie jak największej nieśności w stadzie. Jaja powinny cechować się smakowitością, neutralnym zapachem i być odpowiednich rozmiarów. W przypadku jaj lęgowych muszą (...) są do woli. Zapotrzebowanie na energię zależy także od systemu chowu i temperatury. Wymagana podaż wysokiej

Kury
Żywienie i pasze dla kurczaków brojlerów - najważniejsze informacje

przy odpowiednim poziomie żywienia. Tucz kurczaków brojlerów jest dzielony na trzy lub cztery fazy, podczas 5-7 tygodni chowu. W pierwszej fazie żywienia pisklęta potrzebują dużo białka w dawce (21-23%), w (...) podziału żywienia na fazy i różne mieszanki. System żywienia, stosowana pasza oraz jej ilość

Kozy
Hodowla kóz - wszystko co wiedzieć trzeba!

dzienna jest najwyższa. Systemy chowu Kozy w sezonie letnim najczęściej są utrzymywane systemem pastwiskowym całodziennym, a na noc przepędzane są do budynku, natomiast zimą przebywają w pomieszczeniach. Intensywny system produkcji lub utrudnione dojścia do pastwisk wymagają całorocznego utrzymania zwierząt w budynkach, zwanych koziarniami. Na

Trzoda chlewna
Tuczarnia na głębokiej ściółce - wady i zalety systemu ściółkowego

poziomie w porównaniu do innych systemów chowu. Świnie mogą wykazywać naturalne zachowania, przebywają w grupach, mają zajęcie w postaci rycia w słomie. Jeszcze większym urozmaiceniem dla świń byłoby jednoczesne korzystanie z pastwiska lub wybiegu. Nie od dziś wiadomo, że poziom dobrostanu świń decyduje o wynikach produkcyjnych, dlatego może

Drób
Kokcydioza drobiu - groźna choroba pasożytnicza. Dowiedz się, jak ją zwalczyć!

domowego, ale największe inwazje dotyczą kur utrzymywanych w chowie ściołowym. Kokcydioza wywołana przez Eimeria u większości gatunków zasiedla przewód pokarmowy, natomiast u gęsi bytuje w nerkach. Kokcydioza jest chorobą powodującą (...) może okazać się pomocna w zwalczaniu choroby. Najbardziej korzystnym systemem chowu dla rozwoju pierwotniaków jest chów

Bydło mleczne
Nowoczesna i funkcjonalna obora, ale jaka?

Nowoczesna obora, bez względu na rodzaj prowadzonego w niej chowu, musi spełniać szereg wymogów dotyczących wentylacji, zakresu (...) W nowoczesnych oborach często występuje otwarta kalenica. Dobrym rozwiązaniem są kurtyny, które można podnosić lub opuszczać w (...) Optymalna wilgotność powietrza wynosi 50-80%. Jeśli przy niesprawnie działających systemach wentylacji wystąpią jednocześnie wysokie temperatury (powyżej

Króliki
Klatki dla królików hodowlanych - wymiary, rodzaje i budowa

Oba tego typu systemy chowu uniemożliwiają rozród przez cały rok. Temperatura na wiosnę i lato jedynie pozwala odchów młodych. Rozród jest regulowany warunkami klimatycznymi. Hodowla przemysłowa Fermy przemysłowe stosują również chów klatkowy, ale zawsze w klimatyzowanym pomieszczeniu, utrzymującym stałą temperaturę 14-18°C. Umożliwia to całoroczny

Pasze dla zwierząt
Najlepsze pasze dla kur i drobiu - przegląd i charakterystyka

jest jako zamiennik pszenicy lub kukurydzy, kurczęta mają taki sam przyrost i wykorzystanie paszy. Jęczmień Jest średniej jakości komponentem paszowym, ze względu na małą zawartość energii i dużą włókna. Jest lepiej przyswajany przez dorosłe ptaki, aniżeli przez kurczęta i młodzież. Nie należy stosować więcej jęczmienia w

Rośliny lecznicze
Gwiazdnica pospolita – uporczywy chwast terenów wilgotnych

W nazewnictwie ludowym występuje jako: kurzyślep, kuroślep, mrzygłód, gwiazdownica, mokrzyca, mrzygłód, mokrzyca średnia, muchotrzew, muszec pospolity, myszotrzew, ptasia miętka i ptasie ziele. Nazwa botaniczna Stellaria pochodzi od kształtu kwiatków, ponieważ stella po łacinie oznacza gwiazdę. Mokrzyca preferuje gleby przewiewne, żyzne, zasobne w azot i wodę, ale nie za mokre, lekko

Warzywnictwo
Nawozy do warzyw - podział, rodzaje, zastosowanie

kapustę, buraki. Obornik kurzy (kurzak) - jest najbardziej skoncentrowanym z oborników i zaleca się zachowanie umiaru w stosowaniu. Rekomendowany jako dodatek do kompostu. Efektywnie odkwasza glebę, jest źródłem mikroelementów, zwłaszcza molibdenu i boru. Sprawdzi się przy pomidorach i ziemniakach czy kukurydzy. Przy stosowaniu obornika konieczne jest

Nawożenie
Czym się kierować, wybierając zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę? Podpowiadamy!

zależy od utrzymywanego gatunku zwierząt, systemu chowu, intensywności produkcji, obsady zwierząt, warunków lokalizacyjnych i możliwości rozwoju fermy. Przede wszystkim budowa takiego zbiornika związana jest z dużym nakładem finansowym, który musi się przekładać na jego efektywność. Bardzo ważnym aspektem, o którym należy pamiętać podczas planowania nowego zbiornika jest ochrona środowiska. Nieszczelne

Kaczki
Kaczka Pekin - opis, hodowla i charakterystyka rasy

wysokie zdolności adaptacyjne do różnych systemów chowu. Świetnie aklimatyzują się w intensywnej hodowli fermowej oraz w przydomowym chowie czy amatorskim chowie ptaków ozdobnych np. w wolierach z dostępem do niewielkiego zbiornika wodnego. Młode charakteryzuje wysoka przeżywalność i wytrzymałość, są łatwe w pielęgnacji i chowie. Hodowcy twierdzą, że kaczki

Drób ozdobny
Kaczki francuskie - wszystko, co musisz wiedzieć o ich hodowli i użytkowaniu

zalecane dla ferm o intensywnym systemie chowu. W zimie wymagają ogrzewanych pomieszczeń (temperatur w granicach 8-15ºC). Kaczniki powinny być wyposażone w wybiegi, ponieważ kaczki lepiej wykorzystują paszę, mają lepszą kondycję i większą odporność. Kaczki piżmowe bardzo dobrze wykorzystują niewielkie, podmokłe pastwiska nieopodal ferm. Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska

Ryby
Rozmnażanie ryb stawowych - wymagania poszczególnych gatunków

rozgrzebują dno – w takim systemie chowu wylęg linów stanowi pokarm dla sandacza. Sum łatwo rozmnaża się w ciepłej wodzie przez tarło naturalne bądź sztuczne. Ta druga metoda wiąże się z koniecznością obsadzenia wylęgu w stawie zasiedlonym przez zooplankton, który pomaga zwalczać kulorzęska, przyczyniającego się do znacznych strat

Kozy
Koza alpejska - opis rasy, charakterystyka i hodowla

w budynkach inwentarskich w intensywnym systemie chowu, zakładającym żywienie pełnoporcjowe i uzyskiwanie dużych, dziennych wydajności mleka. Wydajność mleczna Kozy alpejskie osiągają wydajność za 10 miesięcy laktacji 1 800 kg mleka. Rekordzistki uzyskują nawet 2 400 kg mleka w laktacji. W litrze mleka znajduje się średnio 3,2% tłuszczu

Gęsi
Gęś owsiana, czyli gęś karmiona owsem. Dowiedz się więcej o tej technice hodowli

uzyskuje wysoką wartość dietetyczną dzięki systemowi chowu ekstensywnego. Okres jej odchowu i tuczu wynosi minimum 16 tygodni i jest objęty kontrolą Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Tylko te ptaki, które otrzymały specjalne dokumenty, można sprzedawać pod nazwą „młodej polskiej gęsi owsianej”. W pierwszej fazie chowu, do 3. tygodnia

Bydło mięsne
Szkockie bydło górskie, czyli highland - opis i hodowla

się do ludzi i innego systemu chowu, np. w budynkach. Często reagują na nadane im imię i są bardzo ciekawskie. Użytkowanie mięsne Zwierzęta są utrzymywane w systemie ekstensywnym najczęściej całorocznie na pastwiskach. Niedokarmiane dodatkowo paszami treściwymi przyrastają wolno, a ubój przeprowadza się dopiero w 24-36 miesiącu

Trzoda chlewna
Świnia złotnicka pstra - popularna polska rasa odporna na choroby

i rozrodu osiągają w ekstensywnym systemie chowu. Warunki utrzymania Świnie ras rodzimych nie nadają się do ferm wielkotowarowych. Najlepiej adoptują się w małych gospodarstwach, korzystając z dostępu do pastwisk. Nie mają wysokich wymagań żywieniowych, ani dotyczących warunków utrzymania. Zadowalają się paszami gospodarskimi i produktami ubocznymi przemysłu

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

FS, Beret Trio 060 FS, Funaben Plus 02 WS czy Premis 025 FS. Mączniak prawdziwy zbóż i traw Wywoływany jest przez Blumeria graminis. Grzyb ten rozwija się na powierzchni roślin i za pomocą ssawek pobiera składniki pokarmowe z komórek skórki rośliny. Pierwsze objawy można zaobserwować już

Bydło mleczne
Na co zwracać uwagę, wybierając metodę pojenia cieląt?

dezynfekcji. Pewnym ułatwieniem jest skonstruowanie systemu łańcuchowego z paszarni, gdzie przygotowuje się pokarm do kojców indywidualnych, który transportuje mleko lub preparat do konkretnego cielętnika.   Rurociąg Zastosowanie rurociągu jest wygodną metodą, którą można wykorzystać w kojcach grupowych . Rurociąg jest montowany na linii od

Kury
Jakie gniazda dla kur niosek? Odpowiadamy!

Gniazda należą do obowiązkowego wyposażenia kurnika dla stad reprodukcyjnych utrzymywanych w systemie podłogowym lub dla niosek chowanych w systemie ekstensywnym. Ich zadaniem jest zachęcenie kur do znoszenia jaj w zacisznym, spokojnym miejscu.

Kury
Kurniki przydomowe. Niezbędne informacje o konstrukcji i wyposażeniu

Dbałość o dobrostan zwierząt procentuje, a dobrze wykonany kurnik przydomowy otwiera drogę do sukcesu w chowie zarówno niosek, jak i kur mięsnych. Planując jego postawienie powinniśmy pamiętać przede wszystkim o tym, że kury źle znoszą niską temperaturę, wysoką wilgotność i niedobory tlenu. Szczegółowe wskazówki, dotyczące budowy kurnika doskonałego, przedstawiamy poniżej.

Kury nieśne
Kura messa – doskonała, nieśno-mięsna krajowa rasa kur

instynktu kwoczenia. Odpowiedni kurnik Rasa ta toleruje warunki chowu przyzagrodowego. Ptaki potrzebują ciepłego i suchego kurnika, w którym będą spały i znosiły jaja. W chowie przydomowym (...) mało atrakcyjne jako pożywienie. Żywienie kur w systemie ekstensywnym Kury messa nie

Kury
Kury leghorn – ceniona i popularna rasa kur niosek

o odpowiednią dietę niosek. Wszystkie kury muszą zjadać białka, węglowodany i tłuszcze, które są podstawą do zachowania zdrowia i prawidłowego rozwoju. Należy tak skomponować paszę, żeby znalazły się w niej (...) ich odpowiednią ilość, jednak ptakom, które są chowane w systemie zamkniętym, należy podawać osobno świeżo koszoną

Kury
Wyposażenie ferm drobiu - wybiegi, poidła, karmidła, gniazda i grzędy

Fermy drobiu z dnia na dzień stają się coraz bardziej uniezależnione od pracy ludzkich rąk. Dzięki znacznemu rozwojowi technologii i mechanizacji rolnictwa, w kurnikach można obniżyć nakłady robocizny do minimum. Na pierwszym miejscu w rankingu najmniejszych nakładów pracy stoi klatkowy - bateryjny system chowu drobiu. Drób można utrzymywać w klatkach lub w systemie podłogowo-ściołowym z dostępem lub bez dostępu do wybiegów.

Kury nieśne
Kura karmazyn (rhode island red) - popularna rasa kury domowej o ciemnobrązowym upierzeniu

Kura Rhode Island Red, znana w Polsce jako karmazyn, należy do typu nieśnego średnio-ciężkiego, nazywanego też ogólnoużytkowym. Ta amerykańska rasa, świetnie przystosowana do chowu ekstensywnego, szybko zdobyła popularność na całym świecie. Rhodelandy to doskonały wybór dla hodowcy-amatora, który decyduje się na utrzymywanie stadka kur w celu zaopatrywania gospodarstwa w jaja i mięso.

Drób ozdobny
Ozdobna kura jedwabista, silka – charakterystyka, hodowla i żywienie

ze względów estetycznych, ich żywienie powinno być wypadkową obu przypadków. Główną zasadą karmienia kur każdego rodzaju jest dostarczenie im paszy w odpowiedniej do wieku i masy ciała objętości, zarazem bogatej we wszystkie potrzebne składniki. Zachowanie odpowiednich proporcji jest nie tylko podstawowym sposobem na zapewnienie ptakom odpowiednich warunków do rozwoju,

Rasy kur
Kury zielononóżki kuropatwiane – polska, ceniona rasa kur

Zielononóżki kuropatwiane należą do programu ochrony zasobów genetycznych i polskich ras rodzimych. Idealnie nadają się do ekologicznego chowu (produkcja tzw. „zerówek”), który jest coraz bardziej rozpowszechniany w Polsce, ze względu na zainteresowanie konsumentów pochodzeniem jaj i dobrostanem zwierząt. Jednak najczęściej zielononóżka utrzymywana jest w systemie wolno wybiegowym (oznaczonym numerem 1 na opakowaniach jaj).

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki