Technologia uprawy pszenicy ozimej

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Technologia uprawy pszenicy ozimej

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

Udział zbóż w strukturze zasiewów dla Polski od kilkunastu lat wynosi ponad 70 % (6,7 mln ha). Rolnicy częściej uprawiają zboża ozime ze względu na wyższy plon końcowy. Dominującym gatunkiem bezapelacyjnie pozostaje pszenica ozima, którą w roku 2013 zasiano na 2, 1 mln ha polskich pól (31, 4% wszystkich zbóż).

Nawożenie
Kiedy i czym najlepiej nawozić pszenicę ozimą? O tym musisz pamiętać!

Pszenica ozima silnie reaguje na nawożenie mineralne i jest bardzo wrażliwa na niedobory fosforu i potasu. Najważniejsze jest jednak nawożenie azotem, ponieważ ten pierwiastek przyczynia (...) przeznaczonej na cele konsumpcyjne. Fosfor w uprawach pszenicy ozimej wpływa na szybkość (...) N/ha, a odmiany o wysokiej jakości technologicznej w dawce 100–160 kg N/ha.

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

liściowe, liście i kłosy. Atakuje pszenicę ozimą i może redukować jej plon od 5 do 35%. Niechemicznymi metodami ochrony pszenicy jest niszczenie resztek pożniwnych oraz stosowanie zabiegów, które przyspieszają ich (...) stosowanie zabiegów, które przyspieszają ich rozkład. Należy pamiętać, że uprawa pszenicy w monokulturze oraz po życie

Pszenica
Pszenica jako królowa pól - zobacz odmiany pszenicy ozimej

Spośród wszystkich zbóż uprawianych w Polsce pszenica ozima ma największe znaczenie. Jest ona podstawowym zbożem chlebowym. Od wielu lat można zauważyć duże postępy w jej (...) rejestrze znajdują się 83 odmiany pszenicy ozimej zwyczajnej i jedna odmiana twarda. (...) zalicza się do pięciu klas jakości technologicznej. Są to klasy: jakościowa (A),

Pszenica
Siew pszenicy ozimej i jarej - norma wysiewu, termin i technika

ziarna Wiele odmian pszenicy ozimej i jarej jest wpisanych do Polskiego Rejestru Odmian (COBORU). Wybór odpowiedniej odmiany pszenicy do uprawy umożliwia uzyskanie dobrych (...) (COBORU). Wybór odpowiedniej odmiany pszenicy do uprawy umożliwia uzyskanie dobrych plonów ziarna. (...) ważne jest, aby dobrze zaplanować ścieżki technologiczne w celu uniknięcia niszczenia roślin

Pszenżyto
Uprawa pszenżyta jarego - praktyczne porady dotyczące siewu, pielęgnacji i zbioru

W uprawie pszenżyta najważniejsze są dwa czynniki, które bezpośrednio oddziałują na wzrost roślin, ich rozwój oraz produktywność. Pierwszy czynnik wpływa na produktywność pszenżyta jarego – (...) do spadku plonu. Formę jarą pszenżyta ozimego można wysiewać najpóźniej do II (...) możliwy wtedy, gdy pszenżyto uzyska dojrzałość technologiczną. Jeżeli na plantacji zostanie zauważony

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

o podobnych wymaganiach dotyczących specyfiki uprawy, sposobu nawożenia, wymagań wodnych, wpływu na zachwaszczenie, a także o podobnej wartości przedplonowej. Rozróżnia się następujące elementy zmianowania: okopowe, zbożowe ozime, zbożowe jare, strączkowe, (...) Zalicza się do niego formy ozime żyta, pszenicy i jęczmienia, które do odpowiedniego zakorzenienia

Pszenica
Nawożenie pszenicy jarej. Azotowe czy magnezowe? Odpowiadamy!

Pszenica jara plonuje nieco niżej w porównaniu do formy ozimej. Jednak ich wymagania pokarmowe są zbliżone. Wszystko za sprawą słabiej rozwiniętego systemu korzeniowego sięgającego płycej (...) z najważniejszych zabiegów agrotechnicznych w jej uprawie pozostaje niewątpliwie nawożenie mineralne. Pszenica (...) Dzięki ogromnemu potencjałowi plonotwórczemu i wartości technologicznej ziarna, uważana jest za najważniejszy

Żyto
Żyto ozime - wszystko, co musisz wiedzieć o cennym dla naszej gospodarki zbożu

i do produkcji etanolu, a odmiany zielonkowe jako międzyplony ozime przeznaczane na paszę w formie zielonki. (...) 4,5–6,5) oraz toleruje jony wolnego glinu i manganu. Można go uprawiać na wszystkich kompleksach glebowych, jednak należy (...) uprawiać na kompleksach słabszych, a lepsze pozostawić pod uprawę pszenicy. Przedplon Żyto

Chwasty
Jak zwalczać czerwca rocznego, niepożądanego gościa pastwisk? Podpowiadamy!

wbrew swojej nazwie gatunkowej, jest rośliną wieloletnią, jarą lub ozimą, należącą do rodziny goździkowców. Jej ludowe nazwy (...) pastwiska, ugory, przydroża i góry po rygiel dolny. Zachwaszcza pola uprawne, głównie zboża ozime, jare oraz koniczynę, (...) typu: MCPA lub Chwastox AS 600 EC. W uprawie pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, żyta i pszenżyta

Rzepak
Jak zwiększyć szanse na dobre przezimowanie rzepaku i zbóż?

pąka wierzchołkowego rzepaku. W uprawie zbóż poprawia ich krzewienie. (...) alg Ascophyllum nodosum wyprodukowany w oparciu o technologię PhysioActivator™. Preparat został również wzbogacony (...) Zastosowanie biostymulatora Rooter: Rzepak ozimy: 1-2 zabiegi jesienią w fazie (...) wzrostu plonu.   Pszenica ozima Bamberka. Po prawej

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

Rzepak jest rośliną oleista uprawianą w Polsce głównie w formie ozimej, która odznacza się lepszym plonowaniem niż forma jara. Jednak na świecie uprawiana jest przede wszystkim forma jara. Powierzchnia uprawy (...) Najlepsze pod uprawę rzepaku są gleby należące do kompleksów pszennych bardzo dobrych i dobrych. Dobre plony

Chwasty
Miotła zbożowa – uciążliwy chwast upraw zbóż ozimych

największym natężeniu występuje w zbożu ozimym. Nawet kilka wschodów tej rośliny może wprawić rolników w prawdziwy popłoch. Jej nazwa, związana z pokrojem, brzmi niewinnie, ale miotła zbożowa może faktycznie wymieść (...) znacznie obniżyć ich efektywność.   Pszenica ozima Opryski pszenicy ozimej

Kukurydza
Jak uprawiać kukurydzę na kiszonkę? Warto przeczytać!

Technologia uprawy kukurydzy na kiszonkę różni się od innych technologii. Różnice te można zauważyć przede wszystkim w doborze odmian, gęstości siewu, dojrzałości zbieranych roślin, metodach zbioru, konserwacji oraz stanowisku w (...) w plonie wtórym, jeżeli z pola wcześnie zejdą poplony ozime. Siew Siewu

Pszenica
Pszenica Skagen – charakterystyka ozimej odmiany pszenicy

Odmiana Skagen jest pszenicą ozimą należąca do grupy A, czyli jakościowej. Zaliczana jest ona do późnych odmian pszenicy, typu długiego dnia. Fazę strzelania w źdźbło rozpoczyna późno i buduje bardzo (...) Skagen jest średnio tolerancyjny na zakwaszenie gleby. Może być uprawiany na glebach słabszych. Pod jego uprawę

Pszenica
Pszenica Ostroga – opis, odporność i wymagania tej odmiany

Ostroga jest to oścista odmiana pszenicy ozimej, należąca do grupy technologicznej A, czyli jakościowej. Jej mąka może być przeznaczana na wypiek chleba i inne cele (...) odmiana pszenicy ozimej, należąca do grupy technologicznej A, czyli jakościowej. Jej mąka (...) Odmiana ta może być uprawiana na terenie całego kraju. Odznacza

Pszenica
Pszenica Julius – cechy odmiany i metody uprawy

Jest to odmiana pszenicy ozimej zaliczana do grupy A. Może być przeznaczana do wypieku chleba. Odmiana ta odznacza się dużą mrozoodpornością. Jej termin kłoszenia jest średni, a dojrzewania od średniego (...) Wymagania i agrotechnika Odmianę Julius można uprawiać po wszystkich przedplonach, a jej termin

Pszenica
Pszenica Bogatka – charakterystyka, wymagania i odporność

Bogatka jest to chlebowa odmiana pszenicy ozimej przeznaczona do późnych siewów. Zaliczana jest do grupy technologicznej B. Jej plon ziarna przy przeciętnym poziomie agrotechniki (...) późnych siewów.  Zaliczana jest do grupy technologicznej B. Jej plon ziarna przy (...) Odmiana ta może być uprawiana na słabszych glebach, na terenie

Pszenica
Pszenica Mulan ‒ charakterystyka i wymagania tej odmiany

Mulan jest to odmiana pszenicy ozimej, która zaliczana jest do typu krótkiego dnia, wytwarzającego dużo ziarna. Należy do grupy technologicznej B, czyli chlebowej. Wytwarza około (...) wytwarzającego dużo ziarna. Należy do grupy technologicznej B, czyli chlebowej. Wytwarza około (...) Odmiana Mulan może być uprawiana na glebach lessowych i czarnych

Pszenica
Pszenica ozima Tonacja – opis odmiany i wymagań uprawowych

Tonacja to odmiana pszenicy ozimej, która należy do grupy jakościowej (A). Może być wykorzystywana na cele konsumpcyjne. Przy przeciętnym poziomie agrotechniki można uzyskać z niej plon ziarna wynoszący 69,2 dt/ha. (...) Cechy charakterystyczne Rośliny pochodzące z upraw tej odmiany są średnio mrozoodporne, a

Buraki
Uprawa buraka cukrowego - wymagania i agrotechnika

korzeniach, wydajność wykrystalizowanej sacharozy (%) i technologiczny plon cukru, który jest wypadkową (...) jest najbardziej rozwinięta spośród wszystkich gatunków roślin uprawnych. Wydajność buraka jest uzależniona od (...) Jest on najlepszym przedplonem dla zbóż jarych, pszenicy i jęczmienia, ale nie może (...) się siew buraka w mulcz z międzyplonu ozimego, ponieważ jego wegetacji kończy

Rzepak
Rzepak ozimy - wymagania, uprawa, odmiany i agrotechnika

wykorzystywany na cele energetyczne. Forma ozima jest częściej uprawiana w Polsce niż jara. W kraju uprawia się też odmiany hybrydowe, które mają około 25% udziału w zasiewach rzepaku. (...) plony rzepaku można uzyskać na glebach należących do kompleksów pszennych. Kompleks pszenno-żytni również może być wykorzystywany

Rośliny pastewne
Dobór roślin i użytkowanie międzyplonów ścierniskowych

jest nadmierny udział zbóż. Rośliny zalecane do uprawy w poplonach ścierniskowych Okres wegetacji (...) Najczęściej poplony ścierniskowe wysiewa się po wczesnych ziemniakach, jęczmieniu ozimym, jęczmieniu jarym, rzepaku ozimym, życie oraz (...) we wczesnym terminie umożliwia siew bezpośredni połączony z bezorkową technologią uprawy. Taki siew zmniejsza ugniatanie gleby,

Rośliny pastewne
Życica wielokwiatowa ‒ trawa na międzyplon, pasze i pastwisko!

drugiej ‒ uciążliwym chwastem, atakującym uprawy buraków, kukurydzy, koniczyny i rzepaku ozimego. Charakterystyka Rajgas włoski rośnie luźnokępkowo. Jest niewysoką trawą, choć dominują mocno ulistnione pędy generatywne, (...) uprawę zbóż ozimych, najczęściej w żyto, ale także w pszenicę, pszenżyto oraz rzepak i rzepik. Dzięki

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

wpływ na rośliny. Uprawę bobiku najlepiej prowadzić na glebach zwięzłych, które są zasobne w składniki pokarmowe oraz dobrze uwilgotnione. Gleby należące do kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego (...) o wysokiej wartości i najczęściej jest uprawiany po zbożach ozimych lub jarych. Jest dobrym przedplonem dla

Rośliny pastewne
Saradela pastewna - wymagania, uprawa, siew i zbiór

dlatego też seradela może być uprawiana po ziemniakach w drugim roku po oborniku, pszenżycie ozimym i życie. Te rośliny schodzą wcześnie z pola i umożliwiają wykonanie zabiegów odchwaszczających rolę. Rośliny (...) potasowe. Można ją również uprawiać jako wsiewkę w zboża ozime czy jare i wykorzystywać jako paszę

Rzepak
Rzepik ozimy - roślina często mylona z rzepakiem. Poznaj sposoby jego uprawy

Wymagania Rzepik wykazuje się dużą zimotrwałością, większą od rzepaku ozimego. Najlepiej uprawiać go na stanowiskach po zbożach, na kompleksach pszennych i żytnich. (...) Wymagania Rzepik wykazuje się dużą zimotrwałością, większą od rzepaku ozimego. Najlepiej uprawiać go na stanowiskach po zbożach, na kompleksach pszennych i żytnich. Gleby

Gorczyca
Gorczyca na poplon – szybko wschodząca, doskonała roślina fitosanitarna!

głównej mierze decydują o udanej uprawie gorczycy w międzyplonie ścierniskowym to: optymalna ilość opadów oraz suma temperatur w okresie lipiec ‒ wrzesień i wyposażenie technologiczne (...) Są to np.: rzepak ozimy, jęczmień ozimy, groch. Jednak, ze względu na (...) po nich inne ważne gospodarczo gatunki (pszenica ozima). Gorczyca to roślina fitosanitarna,

Pasze dla zwierząt
Najlepsze pasze dla kur i drobiu - przegląd i charakterystyka

Pszenica Pszenica jest głównym zbożem wykorzystywanym w żywieniu drobiu. Zawartość energii nie zależy od roku i miejsca uprawy, natomiast na ilość białka ma wpływ typ, odmiana (...) i warunki uprawy. Pszenica nadaje cząstkom granulatu korzystne właściwości technologiczne, ponieważ je utrwala (dużo glutenu w

Rośliny pastewne
Burak pastewny - siew, wymagania, uprawa i zbiór

oraz lubi ciepłą, słoneczną jesień. Uprawę buraka pastewnego zaleca się na glebach najlepszych, zaliczanych do kompleksów: pszennego bardzo dobrego, dobrego i wadliwego. Ważnym zabiegiem agrotechnicznym jest uregulowanie odczynu, przynajmniej do (...) Burak pastewny najczęściej zajmuje stanowisko po zbożach (pszenicy ozimej i jęczmieniu) i kukurydzy. Za najgorsze

Rośliny lecznicze
Rdest plamisty. Zobacz, jak go zwalczać i wykorzystać w ziołolecznictwie

poważną konkurencję dla roślin uprawnych. Pojawia się we wszystkich uprawach, zwłaszcza w okopowych i w ogrodach. Jej (...) wschody – roślina dojrzewa dopiero na ścierniskach, a w zbożach ozimych karłowacieje, nie mając dostatecznego dostępu do (...) możemy użyć bardzo wiele różnych środków. Zarówno w życie, pszenicy, pszenżycie i jęczmieniu możemy robić opryski

Pszenica
Pszenica orkiszowa, orkisz - wraca do łask

regularne spożywanie tego zboża, które potrafi regenerować cały organizm. Pszenica orkiszowa, orkisz (Triticum spelta L.) znana była (...) Ponadto, skupia w sobie wiele cech, które są ważnymi elementami technologii uprawy w rolnictwie ekologicznym. Jest wysoce (...) cennych właściwości ziarna pszenicy orkiszowej, wiedza na temat jej uprawy jest niewielka. Z pomocą rozwiązania tego

Choroby zbóż
Rdza brunatna pszenicy – zwalczamy tę częstą chorobę zbóż

maja. Szkodliwość Rdza brunatna pszenicy w naszym kraju występuje powszechnie. Masowe infekcje (...) (f. triazolowe, strobilurynowe, benzimidazolowe) uprawa odmian odpornych na rdzę brunatną Odmiany pszenicy ozimej o dużej odporności na rdzę brunatną (COBORU 2013): Elipsa, KWS Dacanto, Oxal, KWS

Zabiegi agrotechniczne
Kultywatorowanie – ważny zabieg spulchniający ziemię i pomagający zwalczać chwasty rozłogowe

Kultywatorowanie to potoczna nazwa drapaczowania – uzupełniającego zabiegu uprawy roli. Jego głównym celem jest spulchnienie, kruszenie (...) nawozów mineralnych. Jeśli przedplonem dla zbóż ozimych będą okopowe, wówczas uprawka ta może zastąpić orkę siewną. Niekiedy też jest substytutem dla podorywki. W uproszczonych technologiach uprawy roli, które

Pszenica
Pszenica Muszelka – opis i wymagania

wynosi 83 dt/ha. Odmiana Muszelka należy do grupy technologicznej B i jej mąka przeznaczana jest na (...) Wymagania i norma wysiewu Pszenica ozima Muszelka może być uprawiana na terenie całego kraju, choć jest średnio tolerancyjna na zakwaszenie gleby. Przy optymalnym terminie norma wysiewu powinna wynosić

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

Kukurydza pod względem powierzchni uprawy oraz światowej produkcji zajmuje trzecie miejsce po pszenicy i ryżu. Na ziarno uprawia się ją głównie w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Brazylii. (...) nie jest zalecane jeżeli z pola schodzą wczesne poplony ozime. Dopuszczalna jest uprawa na kiszonkę, ale

Pszenżyto
Pszenżyto ozime – wiadomości o cechach i agrotechnice odmian ozimych

Pszenżyto ozime (Triticosecale Wittm. ex A. Camus) łączy w sobie cechy morfologiczne pszenicy i żyta, które zostały użyte do krzyżowania. Powierzchnia upraw pszenżyta ozimego regularnie z każdym rokiem ulega zwiększeniu. Jego zbiory głównie przeznaczane są na paszę, zwłaszcza w żywienia trzody chlewnej. Może być też użytkowany konsumpcyjne, przerabiany na bioetanol i produkowany na biomasą. Zbiory przenżyta mogą być również przeznaczane do słodowania, ponieważ pod wz

Pszenżyto
Świadomy wybór odmiany pszenżyta – praktyczne porady

Powierzchnia uprawy pszenżyta w Polsce sukcesywnie wzrasta. Dominującą formą nieustannie pozostaje pszenżyto ozime, które w warunkach klimatycznych naszego kraju plonuje wyżej w porównaniu do formy jarej. Wszystkie odmiany zarejestrowane w przeciągu kilku ostatnich lat charakteryzują się wyższą odpornością na choroby i szkodniki oraz są bardziej plenne.

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

Koniczynę czerwoną należy uprawiać na glebach należących do kompleksu: pszennego bardzo dobrego i dobrego, żytniego bardzo dobrego oraz zbożowo-pastewnego mocnego. Odczyn gleby powinien mieścić się w przedziale pH (...) należy dokonywać po zbiorze wczesnych ziemniaków lub po jęczmieniu ozimym. Przerwy w uprawie koniczyny

Rośliny pastewne
Wyka kosmata (ozima) - poznaj roślinę o dużym znaczeniu gospodarczym w Polsce

W Polsce wyka kosmata (Vicia villosa) ma duże znaczenie gospodarcze. Inaczej nazywa się ją wyką piaskową lub ozimą. Uprawiana na niewielkim obszarze kraju. Jej plon wykorzystywany jest na zielonkę, susz, siano lub zielony nawóz. Najczęściej wysiewa się ją jako poplon w mieszankach z żytem, owsem, pszenicą ozimą, koniczyną łąkową lub łubinem, a rzadko w siewie czystym. Do krajowego rejestru wpisano jedną odmianę wyki kosmatej – odmianę Rea. Została ona wyhodowana przez Poznańską Hodowlę Roślin i wpisana do rejestru w 1971 roku.

Rzepak
Rzepak jary - uprawa, termin siewu i zbiór

zdecydowanie mniej popularny od formy ozimej, dominującej w naszym kraju. Powierzchnia zasiewów rzepaku jarego w roku 2013 wyniosła zaledwie 2% ogólnego areału uprawy. Z reguły zasiewa się go na większą (...) przemysłowych środków produkcji (nawozy, pestycydy) oraz kompleksowej, dobrze przemyślanej technologii. Jego wysoka wrażliwość na okresowe susze,

Kukurydza
Uprawa kukurydzy na ziarno - cenne porady

Gleby nadające się pod uprawę kukurydzy zaliczane są do kompleksu pszennego, żytniego bardzo dobrego i dobrego oraz zbożowo-pastewnego mocnego. Do prawidłowego wzrostu i rozwoju kukurydza wymaga odpowiednich (...) była wykonywana orka wiosenna lub z pola schodzi poplon ozimy to głębokość siewu należy zwiększyć do

1 2

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki