Terminy siewu żyta jarego

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Terminy siewu żyta jarego

Żyto
Kiedy siać żyto jare, a kiedy ozime? Poznaj najważniejsze terminy optymalnego wysiewu

Duża tolerancja na warunki glebowo-klimatyczne sprawia, że żyto zajmuje bardzo ważne miejsce w strukturze zasiewów w kraju. Jest najbardziej charakterystycznym zbożem polskich krajobrazów, lecz obecnie zanikającym. Ratunkiem stają się dla niego nowe kierunki użytkowania. Ze względu na sposób jego udomowienia żyto nazywane jest często zbożem wtórym. Obecnie podstawowym kierunkiem uprawy żyta są cele pastewne, a kryterium doboru odmiany – wielkość plonu.

Pszenżyto
Uprawa pszenżyta jarego - praktyczne porady dotyczące siewu, pielęgnacji i zbioru

Pierwszy czynnik wpływa na produktywność pszenżyta jarego – to termin siewu. Musi być dostosowany do wymagań tego zboża względem długości dnia i jarowizacji. Drugim ważnym (...) produktywność pszenżyta jarego – to termin siewu. Musi być dostosowany do wymagań (...) na produktywność pszenżyta jarego – to termin siewu. Musi być dostosowany do

Pszenżyto
Wszystko, co trzeba wiedzieć o siewie pszenżyta - jak, kiedy i na jakich stanowiskach

czynników pozwalających uzyskać wysokie plony pszenżyta jest wykonanie prawidłowego siewu w odpowiednim terminie. Ważne są odpowiedni materiał siewny oraz głębokość i ilość wysiewu. Wpływa to (...) jest wykonanie prawidłowego siewu w odpowiednim terminie. Ważne są odpowiedni materiał siewny (...) wysokości. Również opóźnienie terminu siewu pszenżyta jarego może powodować duże spadki plonu,

Jęczmień
Jęczmień jary i ozimy – zalecane terminy wysiewu. Wyjaśniamy, kiedy siać, by mieć duże plony

uprawa zbóż ozimych, jedynie w uprawie jęczmienia dominują odmiany jare, z uwagi na jego małą mrozoodporność. Obecnie (...) wrażliwy na odczyn kwaśny, który znacznie zmniejsza jego plony. Jęczmień wysiewany jest najczęściej po pszenicy i pszenżycie. (...) odmian nie nadaje się do znacznie opóźnionego siewu, dlatego termin wysiewu powinien być jak najwcześniejszy, aby

Pszenica
Siew pszenicy ozimej i jarej - norma wysiewu, termin i technika

jak najwyższych plonów. Już podczas wysiewu kształtowane są dwa podstawowe czynniki gwarantujące dobre plonowanie pszenicy: liczba roślin i kłosów na 1 m2 oraz liczba ziaren w kłosie. Terminowy siew pozwala (...) przygotowanie ziarna Wiele odmian pszenicy ozimej i jarej jest wpisanych do Polskiego Rejestru Odmian

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

Wszystkie odmiany rzepaku jarego są podwójnie ulepszane („00”), a więc nie zawierają kwasu erukowego i glikozynolanów w swoim składzie. Wymagania termiczne i wodne dla rzepaku (...) ulegają ruszaniu. Jednak jeżeli zostaną one wcześniej przygotowane pod zasiew to można na nich uprawiać rzepak

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

ha polskich pól (31, 4% wszystkich zbóż). Udział zbóż w strukturze zasiewów dla Polski od kilkunastu lat wynosi ponad 70 % (6,7 mln ha).  (...) ziemniaki uprawiane na oborniku, zbierane stosunkowo wcześnie (1. Dekada września). Nie opóźnia to terminu siewu pszenicy.  Rolę dobrych przedplonów mogą pełnić rzepak i owies, jeśli

Łubin
Jak i kiedy siać łubin? Przedstawiamy najważniejsze zasady

zaprawić zaprawą grzybobójczą oraz ewentualnie owadobójczą, a przeciwko zgorzeli siewek można stosować Sarfun T 65 DS czy (...) do tego zabiegu nitraginy z odpowiednim szczepem bakterii. Termin siewu Jeżeli warunki pogodowe (...) i przykładowo powinna zawierać 60% nasion łubinu i 40% pszenżyta. Siew powinien być wykonywany na głębokość

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

W Krajowym Rejestrze COBORU są wpisane cztery odmiany wyki siewnej: Hanka, Ina, Jaga i Kwarta. Odmiana Hanka (...) matowa. Masa 1000 nasion przeważnie wynosi 50–60 g. Nasiona wyki jarej w niewielkim stopniu wykorzystuje się na (...) zgorzeli siewek i oprzędzikom oraz zaprawą Funaben T. Optymalnym terminem siewu jest przełom marca i kwietnia,

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

zimy. Udział jęczmienia jarego w strukturze zasiewów zbóż w naszym kraju (rok 2013) wyniósł ok 11%. Daje to drugi trzeci wynik po pszenicy i życie. Jęczmień jary może (...) wykonanie właściwych zabiegów uprawowych zależy od rodzaju przedplonu o terminu jego zejścia z pola. Stanowisko po

Rzepak
Rzepak jary - uprawa, termin siewu i zbiór

dominującej w naszym kraju. Powierzchnia zasiewów rzepaku jarego w roku 2013 wyniosła zaledwie 2% ogólnego areału uprawy. Z reguły zasiewa się go na większą skalę po ostrych zimach. Plonuje zwykle (...) zasiewy formy ozimej wtedy, gdy warunki panujące jesienią uniemożliwiają terminowy wysiew, a brak okrywy śnieżnej wpłynął

Owies
Kiedy siać owies? Przedstawiamy najważniejsze zasady i terminy wysiewu

Wymagania uprawowe i stanowisko Owies ma najmniejsze wymagania termiczne spośród wszystkich zbóż jarych, dobrze znosi wiosenne chłody i kiełkuje już w temperaturze (...) posiada przy tym największe potrzeby wodne. Szczególnie potrzebne i plonotwórcze są opady przed siewem, a niedobór wody przyspiesza zasychanie roślin. Do uprawy owsa najlepsze są

Pszenżyto
Świadomy wybór odmiany pszenżyta – praktyczne porady

Powierzchnia uprawy pszenżyta w Polsce sukcesywnie wzrasta. Dominującą formą nieustannie pozostaje pszenżyto ozime, które w warunkach klimatycznych naszego kraju plonuje wyżej w porównaniu do formy jarej. Wszystkie odmiany zarejestrowane w (...) niezbędnym w produkcji jakościowej zbóż jest także odpowiedni materiał siewny. Wybór właściwej odmiany decyduje o powodzeniu

Lucerna
Siew lucerny - najważniejsze fakty na temat wysiewu

Do bardzo dobrych roślin ochronnych, wykorzystywanych w siewie lucerny, zalicza się zboża uprawiane na zielonkę (...) roślinami ochronnymi, a do najgorszych zaliczamy pszenicę, owies i pszenżyto jare. Spowodowane jest to tym, że owies (...) W przypadku uprawy lucerny w zbożową roślinę ochroną, termin siewu może być późniejszy, dostosowany do

Pszenżyto
Pszenżyto ozime – wiadomości o cechach i agrotechnice odmian ozimych

o strukturze gruzełkowatej. W związku z tym, forma ozima pszenżyta może być uprawiana po grochu, rzepaku, ziemniakach (...) wyrównać koleiny. Glebę można spulchnić za pomocą agregatu uprawowego. Przed siewem zaś należy wykonać orkę siewną i (...) w I‒III dekadzie sierpnia. Ilość wysiewu jest uzależniona od terminu siewu i odmiany pszenżyta. Liczba ziaren

Rzepak
Kiedy siać rzepak jary, a kiedy ozimy? Różnice w siewie i agrotechnice

z ważniejszych zabiegów agrotechnicznych jest siew – ważne, by znać jego główne kwestie: właściwy termin oraz obsadę roślin. Rzepak posiada bardzo duże wymagania glebowe – najlepsze będą gleby kompleksu pszennego (...) sobie zasobną w składniki mineralne glebę. W przypadku rzepaku jarego najlepsze będą rośliny pastewne i okopowe,

Nawożenie
Nawożenie pszenżyta - potrzeby pokarmowe i dawki nawozów

Najlepiej wykorzystywać je w całości przedsiewnie i płytko wymieszać z glebą. Pogłówne stosowanie tych nawozów nie wpływa korzystnie na ich efektywne wykorzystanie przez rośliny. Przy uprawie pszenżyta jarego nawożenie fosforowo-potasowe (...) ruszenia wegetacji, a drugą w fazie strzelania w źdźbło. Termin zastosowania drugiej dawki można opóźnić do

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

wynosić 1,7-2,8 g. Po wysiewie oraz wiosną koniczyna czerwona szybko (...) Agrotechnika na paszę Wymagania wodne, termiczne i glebowe Do (...) ochroną. Może być ona siana w zboża jare – jęczmień ozimy lub owies (...) pędrusia czarnoudka i pędrusia zieleniaka. Bardzo groźnymi pasożytami, zagrażającymi koniczynie czerwonej są:

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

jest najczęściej przenoszona przez materiał siewny, resztki pożniwne, wiatr oraz deszcz. Na porażenie narażone są pochwy liściowe, źdźbła, liście oraz kłosy pszenicy ozimej i jarej. Może powodować redukcję plonu od (...) rozwój grzyba, w związku z tym uzasadniony jest późny termin siewu pszenicy na polach, gdzie wystąpiła

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

10 do 15°C, a temperatura siewu powinna wynosić 12-14°C. Odpowiednia temperatura wpływa na długość łodygi i wysokość osadzenia najniższych strąków. Największe wymagania termiczne rośliny soi wykazują od siewu do pełni (...) się zbytnio od zabiegów wykonywanych pod kukurydze czy zboża jare. W roku poprzedzającym uprawę tej rośliny,

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

Esparceta siewna powinna być wysiewana jak najwcześniej, a najpóźniejszym dopuszczalnym terminem jest II dekada kwietnia. Jednak w związku z jej dużą wrażliwością na zachwaszczenie, można ją wysiewać również w (...) wykonywany w roślinę ochronną, do których zalicza się zboża jare. Bardzo dobrze tą funkcję spełnia pszenica

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

poznać potrzeby nawozowe roślin, terminy ich stosowania i powierzchnię obsiewu, a co za tym idzie zaplanować zakup (...) przedplonowej. Rozróżnia się następujące elementy zmianowania: okopowe, zbożowe ozime, zbożowe jare, strączkowe, motylkowe wieloletnie i ich mieszanki (...) dobre stanowisko do uprawy poplonów ścierniskowych. Zboża jare Zalicza się do niego

Facelia
Jak i kiedy siać facelię? Przedstawiamy najważniejsze zasady

sierpnia, uprawiając ją na nasiona siew przeprowadzamy na przełomie marca i kwietnia. Termin siewu na przełomie maja i czerwca nie jest zalecany, gdyż skutkuje plonem zmniejszonyn o ok. 50%. (...) facelii + 10 kg słonecznika + 50 kg wyki jarej 5 kg facelii +

Pszenica
Nawożenie pszenicy jarej. Azotowe czy magnezowe? Odpowiadamy!

się jego forma tlenkowa. Optymalnym terminem wysiewu nawozów wapniowych jest czas po przeoraniu resztek pożniwnych przedplonu. Nawożenie fosforowo-potasowe Na glebach średnio zasobnych w przyswajalne formy fosforu (...) dawek nawożenia azotowego zależy od kierunku użytkowania ziarna pszenicy jarej oraz warunków siedliskowych. Dokładne określenie zapotrzebowania

Choroby zbóż
Choroby zbóż - dowiedz się, jak je rozpoznać i zwalczyć

glebach zasadowych kwaśne nawozy. Materiał siewny należy zaprawiać, a siew trzeba opóźniać na zakażonych polach, ponieważ niskie (...) Rynchosporioza zbóż Choroba ta występuje na roślinach żyta, pszenżyta i jęczmienia. Wywoływana jest przez (...) poprzez późniejsze siewy formy ozimej jęczmienia albo wcześniejsze formy jarej. Ziarno przed wysiewem należy zaprawiać (np.

Rzepak
Rzepak ozimy - wymagania, uprawa, odmiany i agrotechnika

też odmiany hybrydowe, które mają około 25% udziału w zasiewach rzepaku. Odmiany Rzepak (...) może być wykorzystywany do prawidłowego żywienia. Nadaje się do obróbki termicznej podczas przygotowywania posiłków i można nim (...) po jęczmieniu ozimym. Po zbiorze pszenicy ozimej i jęczmienia jarego trzeba stosować uproszczenia w uprawkach pożniwnych

Rośliny pastewne
Jak uprawiać koniczynę perską? Poznaj najważniejsze zasady

głównym, jak i wtórnym. Najczęściej wsiewa się ją w zboża jare, które pełnią funkcję rośliny ochronnej. Może być też uprawiana po roślinach okopowych na oborniku. Pole przeznaczone pod jej uprawę (...) należy wysiewać w drugiej połowie kwietnia, a zbyt wczesny termin siewu może się przyczyniać do opóźniania

Żyto
Żyto jare - wymagania i sposoby uprawy popularnego zboża

Żyto jare (Secale cereale) nie wymaga dużych nakładów finansowych podczas uprawy. Może być wysiewane w siewie czystym, w zasiewach mieszanych z roślinami motylkowatymi jako roślina podporowa bądź w mieszankach zbożowych składających się z dwóch gatunków. Aktualnie w krajowym rejestrze jest wpisana jedna odmiana żyta jarego – Bojko. Została ona zarejestrowana 2005 r., a jej hodowcą jest Hodowla Roślin Smolice, grupa IHAR.

Pszenica
Poznaj wymagania uprawowe pszenicy jarej i dowiedz się, jak uzyskać wysokie plony

Pszenica jara ma duże wymagania pokarmowe i glebowe. Posiada jednak słabo rozwinięty system korzeniowy. W związku z tym ma małą zdolność do pobierania składników pokarmowych dostępnych w glebie. Należy pamiętać, że intensywność rozwoju systemu korzeniowego pszenicy jarej zależy przede wszystkich od terminu siewu czy wilgotności. Przy zapewnieniu odpowiednich warunków do wzrostu i rozwoju tego zboża można spodziewać się dobrych plonów.

Rzepak
Oprysk rzepaku przeciw chwastom i chorobom

został przedstawiony przykładowy program chemicznej ochrony rzepaku z uwzględnieniem terminów zabiegu, substancji czynnych, herbicydów oraz dawek. (...) Graminicydy można łączyć z adiuwantami.   Samosiewy zbóż oraz roczne chwasty jednoliścienne – (...) Tabela 2. Fungicydy zalecane do ochrony rzepaku ozimego i jarego [1, 3, 4] Terminy

Zabiegi agrotechniczne
Bronowanie w pigułce: kiedy, jak i czym?

można wykonywać przed siewem, w terminie wiosennym, co przyczynia się do ograniczania parowania wody z gleby oraz przygotowuje ją do siewu. Jeżeli bronowanie wykonuje się w uprawie pożniwnej, to ma (...) do uszkodzenia roślin i przerzedzenia plantacji. Zboża ozime (oprócz żyta) można dwukrotnie bronować w okresie wiosennym.

Rośliny pastewne
Jak uprawiać facelię błękitną? Odpowiadamy!

międzyplonu ścierniskowego)). Na podstawie „Uprawa facelii błękitnej” IUNG- PIB Przy wysiewie facelii błękitnej uprawianej na nasiona warto zadbać o bardzo dokładne przykrycie nasion (...) należy dokonać desykacji. Ma to na celu wysuszenie roślinnej części nadziemnej. Wyznaczenie dokładnego terminu zabiegu jest bardzo ważne, ponieważ wpływa na jakość i ilość uzyskiwanego

Żyto
Żyto zwyczajne - zboże o najmniejszych wymaganiach uprawowych

dziko rosnące i uprawne. Podgatunki żyta zwyczajnego Żyto siewne można podzielić na trzy podgatunki: ssp. ancestrale – dzieli się na trzy odmiany botaniczne: var. spontaneum (dziko rosnące żyto), var. (...) i agrotechnika Żyto siewne ma najmniejsze wymagania termiczne spośród innych zbóż i odznacza się

Rośliny pastewne
Dobór roślin i użytkowanie międzyplonów ścierniskowych

płodozmianie. Poplony ścierniskowe nazywa się również międzyplonami ścierniskowymi. Wysiewane są w lecie po wcześnie schodzącej roślinie (...) Rośliny do przedplonów dobiera się na podstawie rodzaju gleby i terminu ich wysiewu. Im późniejszy będzie siew (...) ozimą. Na glebach ciężkich zaleca się wysiewanie bobiku, wyki jarej lub kapusty pastewnej. Na stanowiskach suchych

Rośliny pastewne
Kostrzewa łąkowa ‒ królowa polan i pastwisk. Wymagania i uprawa

są okopowe na oborniku. Trawę wsiewa się zazwyczaj w zboża jare zbierane na ziarno. Roślina nie znosi zacienienia, przy niedoborze światła znacząco redukuje swój plon. Dobierając roślinę ochronną należy wziąć (...) nawożenia mineralnego kostrzewy łąkowej z uwzględnieniem kierunku użytkowania i terminu ich aplikacji. Źródło: Na

Rośliny pastewne
Saradela pastewna - wymagania, uprawa, siew i zbiór

do później jesieni, dzięki czemu może być stosowany jako wsiewka. Seradela wytwarza bardzo słaby korzeń (...) wcześnie z pola i umożliwiają wykonanie zabiegów odchwaszczających rolę. Rośliny jare i niektóre oleiste są gorszymi przedplonami, (...) kwietnia. Seradelę można również wysiewać jako międzyplon ścierniskowy w terminie letnim, w III dekadzie lipca. Jeżeli

Jęczmień
Nawożenie jęczmienia jarego. Doradzamy właściwy dobór dawek i nawozów

w Polsce jest jęczmień jary, którego udział w strukturze zasiewów wszystkich zbóż w roku 2012 wyniósł 13%. (...) W roku 2013 rolnicy mieli do wyboru 21 odmian jęczmienia jarego browarnego i 25 odmian jęczmienia jarego (...) plenność ziarna. Sposób nawożenia azotem (wielkość i podział dawek, terminy stosowania) z uwzględnieniem kierunku użytkowania jęczmienia

Nawożenie
Nawożenie obornikiem - poznaj najważniejsze zasady i terminy

powierzchniowo suchych. Dobrym terminem jest stosowanie obornika przed sadzeniem ziemniaków lub siewem kukurydzy. Niestety wtedy niskie temperatury powietrza oraz lekko wilgotna gleba nie zapewniają korzystnych warunków. W tym (...)   Obornik można stosować jesienią pod rośliny jare, a następnie przyorać za pomocą płytkiej

Nawożenie
Nawożenie rzepaku – mocno wpływa na wielkość plonu

powinny być stosowane całościowo na jesień, najlepiej podczas orki siewnej. Stanowiska piaszczyste i organiczne wymagają dzielenia dawek, (...) części roślin. Rzepak wykorzystuje 80% potasu z nawozów mineralnych. Optymalnym terminem ich stosowania jest jesień, zarówno podczas (...) terminu aplikacji. Źródło: Metodyka integrowanej produkcji rzepaku ozimego i jarego. Bor Objawy

Trawy łąkowe
Kupkówka pospolita - opis, siew, uprawa, użytkowanie i zbiór

i Tukan. Odmiany te najczęściej różnią się pomiędzy sobą terminem kłoszenia, który może być wczesny lub późny. (...) rośliną ozimą, dlatego też nie wykształca pędów generatywnych w roku siewu, a dopiero podczas odrastania po pokosach. (...) ziarniaki nie rozpoczynają wschodów. Można wsiewać ją w zboża jare i ozime lub razem z ich

Szkodniki upraw
Rolnice – nocne motyle atakują rzepak!

Gąsienice wyjadają kiełkujące nasiona oraz siewki rzepaku jarego i ozimego, często podgryzają rośliny przy szyjce korzeniowej. W stadium liścieni lub pierwszych liści odcinają je od korzeni tuż nad powierzchnią gleby. (...) białej, gdyż ich korzenie stanowią pożywienie dla rolnic oraz terminowym zbiorze plonu. Po zbiorze zaś należy

Inne warzywa
Uprawa brukwi w pigułce - odmiany, wymagania, terminy siewu i zbioru

mlecznych. Jest roślina dwuletnią, która może być wysiewana bezpośrednio do gleby lub sadzona z rozsady. (...) silnie porażana przez kiłę kapuścianą. Wymagania wodne i termiczne Brukiew najwięcej wilgoci wymaga (...) do odchwaszczania uprawy brukwi stosuje się herbicydy dla rzepaku jarego. Choroby i szkodniki

Rośliny pastewne
Charakterystyka popularnych roślin pastewnych - co uprawiać, by mieć największe zbiory?

dla zwierząt. Niektóre z drobnonasiennych (np. esparceta siewna) zawierają taniny, które powstrzymują wzdęcia u przeżuwaczy. (...) całości. Uprawa zbóż jarych, czyli owsa, jęczmienia i pszenżyta, pozwala uzyskać bardzo dobrej jakości pasze (...) bezpośredniego skarmiania. Taką kukurydzę należy siać gęsto, w kilku terminach oraz wcześnie zbierać. Trawy

1 2

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki