Ul wielkopolski

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Ul wielkopolski

Pszczoły
Ule wielkopolskie – odpowiednie do pasiek przy pożytkach wczesnych

Ule wielkopolskie należą do typu stojaków dwukorpusowych. Poleca się je do pasiek ulokowanych w okolicach o pożytkach wczesnych i trudnych, nie nadają się natomiast do zimowania bardzo silnych rodzin, dlatego nie mają zastosowania w rejonach, gdzie występują obfite pożytki i ostre zimy.

Konie
Konie wielkopolskie – polska rasa gorącokrwista

Konie wielkopolskie są jedną z najbardziej znanych w Polsce gorącokrwistych ras. Niestety należą do ras niedocenionych w świecie jeździectwa, a szkoda, bo mają olbrzymie możliwości w dyscyplinach typu WKKW (Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego). Konie wielkopolskie zostały uznane za rasę z dniem utworzenia Księgi Stadnej Koni Wielkopolskich w 1965 roku. W 2012 roku polskie pogłowie koni rasy wielkopolskiej wynosiło około 20 tysięcy osobników. W księdze głównej Ksiąg Sta

Trzoda chlewna
Świnia złotnicka biała - poznaj białą polską rasę o niewielkich wymaganiach

Świnia złotnicka biała to polska rodzima rasa objęta Programem Ochrony Zasobów Genetycznych. Są to zwierzęta o dobrym zdrowiu, odporne na czynniki chorobotwórcze, doskonale przystosowują się do regionalnych warunków środowiska, mało wymagające, dobre wykorzystują pasze słabej jakości. Jest bardzo podobna pod względem parametrów hodowlanych i wyglądu do polskiej białej zwisłouchej. Wieloletnia praca hodowlana nad poprawą cech umięśnienia dała bardzo dobre efekty, ponieważ wydajnością rzeźną dorównuje innym polskim rasom mięsnym. Największa koncentracja ferm utrzymujących świnie złotnicką białą zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim (19 hodowli).

Owce
Efektywna hodowla owiec w Polsce - cenne wskazówki

W grudniu 2012 w krajowej populacji owiec według Głównego Urzędu Statystycznego ogółem było 218 tysięcy sztuk. Najwięcej owiec hoduje się w województwie małopolskim, podlaskim i wielkopolskim.

Owce
Rasy owiec hodowanych w Polsce - przegląd i charakterystyka

leicester lub kent). Charakteryzują się typowo mięsną budową i dobrej jakości, jednolitą wełną. Wśród tej rasy, najliczniej występującą odmianą jest owca wielkopolska. Została wytworzona w Poznaniu, w Akademii Rolniczej. Owca wielkopolska wcześnie dojrzewa (8-10 miesięcy), dzięki czemu bardzo dobrze nadaje się na produkcję jagniąt rzeźnych. Posiada budowę typowo

Kaczki
Hodowla kaczek - to musisz wiedzieć!

W Polsce w 2012 roku według danych Głównego Urzędu Statystycznego utrzymywano około 2,6 mln sztuk kaczek. Najwięcej ptaków hoduje się w województwie wielkopolskim, świętokrzyskim i mazowieckim.

Gęsi
Hodowla gęsi - odkrywamy najważniejsze aspekty

Polska jest największym producentem gęsiny, puchu i pierza w Europie. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (2012) w Polsce utrzymywanych jest 1,2 mln sztuk (najwięcej w województwie wielkopolskim). W stosunku do całego pogłowia drobiu, gęsi stanowią około 10%. Większość mięsa gęsiego trafia na eksport, ponieważ w Polsce spożycie tego gatunku mięsa jest niezwykle niskie i stanowi 700 ton rocznie.

Indyki
Efektywna hodowla indyków bez sekretów

W ostatnich latach w Polsce nastąpił dynamiczny wzrost produkcji w hodowli indyków oraz zainteresowania wśród konsumentów mięsa indyczego. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na rok 2012, pogłowie indyków wyniosło ogółem ponad 9 mln sztuk. Największa produkcja indyków brojlerów skupiona była w województwach warmińsko-mazurskim, lubuskim i wielkopolskim.

Gołębie
Rasy gołębi – dobre i rodzime odmiany hodowlane

są krótkie i czerwone. Dęte Garłacz górnośląski koroniaty Bardzo popularny gołąb na Górnym Śląsku i w okolicach Wielkopolski. Głowa jest podłużna, z wyraźną koroną z rozetą, oczy są perłowe i nieduże. Brew jest wąska, dość długi dziób jest ciemny lub jasny. Na długiej szyi

Pszenica
Pszenica Cubus – cechy odmiany, odporność i normy wysiewy

Odmiana pszenicy ozimej – Cubus, należy do grupy technologicznej A, czyli jakościowej. Ma ona wysoki potencjał plonowania i można uprawiać ją na wszystkich stanowiskach, po wielu przedplonach. Można ją wysiewać we wczesnym terminie, ale też w późnym i bardzo późnym. Zalecana jest do uprawy w województwach: kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim i śląskim.

Pszenica
Pszenica Ludwig – charakterystyka odmiany

Odmiana Ludwig, zaliczana jest do form ozimych pszenicy i należy do grupy technologicznej A, czyli jakościowej. Zalecana jest do uprawy w województwie lubuskim, wielkopolskim i łódzkim. Można ją uprawiać na glebach piaszczystych. Przy wysokim poziomie agrotechniki może osiągnąć wysokie plony dochodzące do 10 t/ha. Ilość wysiewu dla tej odmiany jest zróżnicowana pod względem terminu siewu i może wynosić od 220 do 500 ziaren na 1 m2.

Pszenżyto
Pszenżyto Algoso – charakterystyka i wymagania

Pszenżyto Algoso zaliczane jest do tradycyjnych odmian pszenżyta ozimego. Do uprawy zalecany jest w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, opolskim, śląskim, świętokrzyskim i podkarpackim.

Pszenżyto
Pszenżyto Leontino – opis odmiany i wymagania

Odmiana pszenżyta Leontino jest zaliczana do tradycyjnych form ozimych. Jest rekomendowana do uprawy w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, opolskim, śląskim, świętokrzyskim, łódzkim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i mazowieckim. Do Krajowego Rejestru została wpisana w 2008 roku, a jej hodowcą jest firma DANKO.

Pszenżyto
Pszenżyto Pigmej – charakterystyka odmiany

Odmiana Pigmej jest zaliczana do krótkosłomych form pszenżyta ozimego. Jej zbiory przeznaczane są na pasze. Zalecana jest do uprawy w województwie: warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim i wielkopolskim. Została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze w 2008 roku, a jej hodowcą jest Hodowla Roślin Strzelce.

Pszczoły
Hodowla pszczół – najważniejsze zagadnienia i niezbędne porady!

pszczelej rodziny. Ul taki składa się z kilku korpusów z plastrami oraz dennicy i daszka z izolacją. Do grupy wielokorpusowych zaliczane są ule: wielkopolski, Ostrowskiej, Langstrotha i Dadanta zmodyfikowany. Coraz rzadziej korzysta się z popularnych niegdyś uli-leżaków, nierozbieralnych i trudniejszych do rozbudowy. Niekiedy spotyka się też typy kombinowane, które można

Szkodniki upraw
Chowacz podobnik – owad żerujący w łuszczynach rzepaku

Chowacz podobnik to szarawy chrząszcz z rodziny ryjkowcowatych, który coraz powszechniej występuje w całym kraju, zwłaszcza w województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, wielkopolskim, lubelskim i śląskim. Zaliczany jest do szkodników łuszczynowych. Pasożytuje na rzepaku ozimym i jarym oraz na innych roślinach kapustowatych, zarówno tych uprawnych, jak i dziko rosnących głównie z dużymi łuszczynami, w których może się gnieździć. Zwykle jego pojawien

Uprawa
Uprawa chmielu w Polsce - wszystko, co trzeba o niej wiedzieć!

W naszym kraju historia uprawy chmielu sięga XIII wieku (choć mówi się już o IX w.), początkowo plantacje zakładano na Śląsku i w Wielkopolsce, później przenoszono się na Lubelszczyznę i Małopolskę. Najintensywniej jednak uprawa chmielu rozwijała się dopiero w XVII i XIX wieku. Po wojnie i zmianie granic wiele się

Konie
Konie arabskie - opis, hodowla i charakterystyka

znanych ras koni, tj. pełnej krwi angielskiej, angloaraby, konie trakeńskie. Obecnie trwają prace nad uszlachetnianiem naszych polskich ras, takich jak małopolskie, wielkopolskie, polskie konie szlachetnej półkrwi.   Księgi stadne W Polsce pierwsza Księga Stadna Koni Czystej Krwi Arabskiej powstała w 1926 roku,

Dzikie ptaki
Gęś gęgawa - opis, charakterystyka i zdjęcia

Europy. Preferują okolice stawów rybnych, zarastające zbiorniki wodne o różnorodnych liniach brzegowych. W Polsce można je spotkać na Mazurach, Pomorzu, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Najwięcej osobników gromadzi się na jeziorze Gopło oraz w Rezerwacie Przyrody Stawy Milickie. Obecnie populacja zaczyna się regenerować, a stare stanowiska lęgowe

Rozmnażanie drzew i krzewów
Szczepienie brzoskwini. Opisujemy najlepsze sposoby

o ok. 10–15%, niż na brzoskwini Rakoniewickiej Rakoniewicka Podkładki te produkowane są z nasion uzyskanych z amatorskich nasadzeń w Wielkopolsce i z przetwórni. Przystosowane do warunków glebowo-klimatycznych naszego kraju. Drzewa szczepione na podkładce Rakoniewickiej silnie rosną. Uprawiane w Polsce odmiany brzoskwiń dobrze się z nią zrastają.

Gleby
Analiza i badanie gleby – zachęcamy do badania gruntów rolnych!

Gdzie wykonamy analizy chemiczne? Analizy gleb dokonuje 17 okręgowych stacji chemiczno-rolniczych w siedzibach w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie oraz we Wrocławiu. Okręgowe stacje chemiczno-rolnicze zajmują się przede wszystkim badaniem gleb mineralnych i organicznych

Gorczyca
Gorczyca na poplon – szybko wschodząca, doskonała roślina fitosanitarna!

wrzesień i wyposażenie technologiczne gospodarstwa. W naszym kraju najkorzystniejszymi warunkami do wysiewu gorczycy w międzyplonie charakteryzują się obszary południowe (Podkarpacie, Lubelszczyzna, Dolny Śląsk, Wielkopolska). Na obszarach północnych często dochodzi do opóźnienia żniw oraz pojawiania się wczesnojesiennych przymrozków. Miejsce gorczycy w zmianowaniu Wszystkie przedplony wcześnie schodzące z

Konie
Koń śląski – ciężka, gorącokrwista rasa koni zaprzęgowych

cm. U klaczy wartości te wynoszą odpowiednio 700 kg, 158 cm i 197 cm. Na początkowym etapie hodowli konie śląskie przypominały przedstawicieli rasy wielkopolskiej. Najważniejsza różnica uwidaczniała się w budowie kośćca, który u tej pierwszej rasy jest solidniejszy. Koń śląski ma długą, mocną szyję i tułów wpisany w prostokąt, z

Pszczoły
Ul warszawski – najlepszy do amatorskiej hodowli!

desek o grubości 17 mm, pozbawionych izolacji. Umieszcza się ją wewnątrz poddasza. W nadstawce ula warszawskiego poszerzonego mieści się 15 półramek wielkopolskich. Ich niewielkie wymiary (360 x 130 mm) pozwalają na wyjmowanie pojedynczych plastrów bez zdejmowania całej nadstawki. Powierzchnia użyteczna jednej półramki wynosi 3,74 dm2, wszystkich razem –

Słownik pojęć
Rolnictwo towarowe – główna gałąź krajowej gospodarki rolnej. Dowiedz się więcej!

towarowość rolnictwa w Polsce określano jako odsetek gospodarstw rolnych produkujących głównie na rynek zbytu. Najwięcej tego typu działalności rolnej znajduje się na terenie Wielkopolski, Kujaw, Ziemi Chełmińsko-Dobrzyńskiej, na północnym Mazowszu, na Wyżynie Lubelskiej oraz w zachodniej części  Podlasia. Udział tych gospodarstw w krajowym rolnictwie rynkowym pokrywa się z wysokim poziomem

Rośliny pastewne
Jęczmień ozimy - przegląd popularnych odmian pastewnych i browarnych

Souleyka, Lomerit, Maybrit, Metaxa, Wintmalt, śląskie: Scarpia, Souleyka, Antonella, Metaxa, KWS Meridian, warmińsko-mazurskie: Scarpia, Souleyka, Freidericus, Lomerit, wielkopolskie: Freidericus, Karakan, zachodniopomorskie: Scarpia, Lomerit, Antonella. Najlepsze plonujące odmiany wielorzędowe: Porównanie odmian pod względem plonowania i innych cech według danych

Pszczoły
Zimowanie pszczół - radzimy, jak przygotować pszczoły i ule do zimowli

za dużo, w październiku odbiera się te, których nie obsiadają pszczoły. W ulach warszawskich i Dadanta silne rodziny zimują na 7-8 plastrach, w wielkopolskich zaś na 10. W ulach wielokorpusowych z kolei zostawia się po 5 (ule Langstrotha) lub po 7 (ule Ostrowskiej) plastrów w dolnym i górnym korpusie. Kolejnym

Pszenżyto
Kiedy siać pszenżyto jare, a kiedy ozime? Podpowiadamy właściwe terminy wysiewu

W centralnej części kraju wysiewa się je ok. 20-25 września. Jeszcze później, bo w III dekadzie września – w części zachodniej Polski: w Wielkopolsce, na Opolszczyźnie i Ziemi Lubuskiej. W takiej sytuacji zalecana jest ilość wysiewu odmian pszenżyta umożliwiająca pozyskanie 180-200, a niektóre odmiany nawet 200-250 zdolnych do kiełkowania ziaren/m2. Natomiast

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki