Uprawa gorczycy w przedplonie

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Uprawa gorczycy w przedplonie

Łubin
Uprawa łubinu w poplonie - dowiedz się, jak wykorzystać jego potencjał

Przy uprawie międzyplonów ścierniskowych należy pamiętać o jak najwcześniejszym ich wysiewie. Łubin można najpóźniej wysiewać do III dekady lipca. Ważne jest też wykonywanie przedsiewnej uprawy po zbiorze przedplonu, co również przyspiesza termin siewu międzyplonów. Taka uprawa polega na wykonaniu płytkiej orki i bronowania. Na glebach lekkich głębokość orki powinna wynosić 10–12

Rośliny pastewne
Saradela pastewna - wymagania, uprawa, siew i zbiór

należące do kompleksu żytniego słabego i bardzo słabego. Gleby zwięzłe, które łatwo się zaskorupiają, są podmokłe czy wapienne, nie nadają się pod jej uprawę.   Przedplon Seradela nie ma dużych wymagań względem przedplonu. Jej uprawa na glebach lekkich udaje się po wielu roślinach. Dobry przedplon

Chwasty
Rzodkiew świrzepa – dzika forma rzodkwi zwyczajnej, zachwaszczająca uprawy

zboża jare, rzepak, rzepik, grykę, uprawy roślin strączkowych, kukurydzę, buraki, ziemniaki i rośliny kapustne. Potocznie nazywana jest łopuchą i często mylona z gorczycą polną i gorczycą białą, zwłaszcza we wczesnych (...) możemy użyć w roku poprzedzającym założenie uprawy, po zbiorze przedplonu, stosując na przykład: Avans 330 SL,

Rośliny pastewne
Wyka ozima - różnice w uprawie na nasiona i na zieloną masę

Agrotechnika wyki ozimej uprawianej na nasiona Wyka ozima uprawiana na nasiona zawsze łączona jest w mieszankach z żytem ozimym i wysiewana na stanowiskach przeznaczonych dla żyta. Taka mieszanka wcześnie zwalnia stanowisko dla następnych roślin. Przedplon i systemy uprawy Przedplonem dla mieszanki wyki ozimej

Inne warzywa
Uprawa brukwi w pigułce - odmiany, wymagania, terminy siewu i zbioru

liście, co skutkuje zmniejszeniem plonu. W okresie jesiennym, jeżeli temperatura wynosi 5–7°C, tempo gromadzenia się masy plonu maleje.   Przedplon Brukiew można uprawiać po różnych przedplonach. Jedynie nie można jej sadzić po roślinach z rodziny krzyżowych, ponieważ może być atakowana przez te same choroby i

Żyto
Żyto ozime - wszystko, co musisz wiedzieć o cennym dla naszej gospodarki zbożu

to większym wyleganiem roślin i ich porażaniem przez choroby grzybowe. W związku z tym żyto najlepiej uprawiać na kompleksach słabszych, a lepsze pozostawić pod uprawę pszenicy. Przedplon Żyto bardzo mocno reaguje na rodzaj przedplonu, zwłaszcza gdy jest uprawiane na glebach lekkich. Najlepiej plonuje po łubinie wąskolistnym i

Nawożenie
Nawożenie ziemniaków - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

Stosowanie obornika to nieodłączny element towarzyszący zabiegom agrotechnicznym w uprawie ziemniaka. Jego obecność w glebie zwiększa aktywność (...) obornika. Pierwszy z nich zaleca nawożenie organiczne bezpośrednio po zbiorze przedplonu pod pogłębioną podorywkę, która musi być (...) stanowiska. Pod ziemniaki szczególnie poleca się wysiew roślin strączkowych, gorczycy białej, facelii oraz różnorodnych mieszanek, zachowując

Wiśnie
Jak prawidłowo uprawiać wiśnie? Uprawa wiśni bez tajemnic

przez choroby. Wiśnia dobrze rośnie na glebach piaszczysto-gliniastych, niezbyt ciężkich, zlewnych. Uprawa na ciężkich glebach, zwłaszcza w rejonach o obfitych deszczach, może powodować pękanie owoców. Odczyn gleby powinien wynosić pH=6,8–7,1. W przypadku kwaśnej gleby przed planowanym sadzeniem drzew lub pod przedplon stosuje się wapnowanie, najlepiej wapnem magnezowym ok. 1–3 t/ha. Najlepsze

Rośliny pastewne
Łubin biały - duże wymagania, ale też duży potencjał plonotwórczy nasion

Optymalna temperatura do wzrostu i rozwoju wynosi 13–18°C. Najlepiej plonuje w środkowym i południowo-zachodnim rejonie Polski. Przedplon Najlepszymi przedplonami dla łubinu są zboża. Nie należy uprawiać go bezpośrednio po okopowych na oborniku, ponieważ jego wegetacja na takich stanowiskach jest wydłużona, a roślinom mogą zagrażać zgorzelowe choroby korzeni.

Rośliny pastewne
Jak uprawiać facelię błękitną? Odpowiadamy!

których nie tworzą się zastoiska wodne.  Lepiej plonuje na kompleksach żytnich niż pszennych. Jest rośliną ciepłolubną o krótkim okresie wegetacji (45- 65 dni). Za najlepsze przedplony w uprawie facelii uważa się okopowe na oborniku oraz zboża. Zabiegi uprawowe Uprawa na nasiona wymaga podobnego przygotowania roli jak pod

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

pojawiającymi się licznie i cyklicznie w runi. Zabiegi uprawowe Przygotowując pole pod uprawę lucerny należy pamiętać o jego dokładnym odchwaszczeniu. Lucerna jest bardzo wrażliwa na pojawienie się rozłogów perzu. Za najlepsze przedplony uważa się wszystkie rośliny głęboko korzeniące się, tj. okopowe na oborniku oraz kukurydzę. Po starannie

Rzepak
Rzepak ozimy - wymagania, uprawa, odmiany i agrotechnika

Agrotechnika Pod względem plonotwórczym najlepszym przedplonem dla rzepaku ozimego jest groch, bobik samokończący oraz wczesne i bardzo wczesne ziemniaki. Gorszymi przedplonami są zboża, jednak można uprawiać go po jęczmieniu ozimym. Po zbiorze pszenicy ozimej i jęczmienia jarego trzeba stosować uproszczenia w uprawkach pożniwnych i przedsiewnych, ponieważ schodzą one

Rzepak
Rzepak jary - uprawa, termin siewu i zbiór

lipiec. Rzepak trudno znosi przymrozki wiosenne, szczególnie podczas kwitnienia i wiązania łuszczyn. Zjawisko to, w najgorszym przypadku może zniszczyć ponad 15 % owoców. Przedplon i uprawa roli Za najlepszy przedplon dla rzepaku jarego uważa się rośliny okopowe na oborniku (ziemniak). Dobrze udaje się także po zbożach: przerywa

Buraki ćwikłowe
Wszystko o uprawie buraka ćwikłowego. To warto wiedzieć!

ilość wody potrzebna jest w fazie kiełkowania i formowania korzeni.   Zmianowanie Burak nie wymaga szczególnie stosowania przedplonu. Należy pamiętać, aby nie uprawiać go po roślinach z tej samej rodziny botanicznej, np. po szpinaku lub warzywach korzeniowych. Poplonem mogą być wczesne warzywa kapustne.

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

słabych, ubogich w substancję organiczną i zakwaszonych, wyższa odporność na suszę i choroby grzybowe w porównaniu do innych gatunków zbóż ozimych: jęczmienia, pszenicy. Przedplon i uprawa roli Pomimo niewielkich wymagań glebowych, wszystkie odmiany żyta silnie reagują na rodzaj uprawianego wcześniej przedplonu. Do najlepszych zalicza się rośliny strączkowe,

Pszenżyto
Pszenżyto jare – przedstawiamy najpopularniejsze odmiany i sposoby uprawy

dobrym, a w związku z jego tolerancją na niższe pH można go również uprawiać na kompleksie żytnim dobrym. Agrotechnika Jeżeli w zmianowaniu głównie udział biorą zboża, to plony pszenżyta jarego mogą ulegać zmniejszeniu. Najlepszą wartość przedplonową wykazuje kukurydza, owies oraz jęczmień. Niekorzystnymi przedplonami są pszenica i żyto,

Borówka amerykańska
Niełatwa uprawa borówki amerykańskiej. Oto sposoby, by sprostać jej wymaganiom!

powyżej jest jednocześnie jedną z metod użyźniania. Innym jego sposobem jest stosowanie przedplonu z takich roślin, jak łubin, saradela czy owies, których przyoranie w okresie jesieni lub wiosny spowoduje wzrost właściwości gleby. Jeśli chodzi o nawożenie mineralne przed uprawą, to konieczne może okazać się uzupełnienie ewentualnych niedoborów nie tylko

Rośliny pastewne
Łubin wąskolistny - charakterystyka i metody uprawy

rośliną dnia długiego i można go uprawiać na terenie całego kraju, oprócz rejonu górskiego. Najlepiej plonuje na glebach średnio zwięzłych należących do kompleks żytniego bardzo dobrego i dobrego. Jest mało tolerancyjny na silne zakwaszenie gleby, dlatego też optymalne pH gleby powinno wynosić 6–7. Przedplon i agrotechnika Najlepszym

Rośliny pastewne
Facelia błękitna - prawie doskonała roślina na poplon

pokarmowych w krótkim czasie, bez nadmiernego wyczerpywania gleby, duży plon masy zielonej.  Do czynników, które należy uwzględnić przy planowaniu uprawy poplonów należą:  dobór odpowiedniego stanowiska pod kątem potrzeb klimatyczno- glebowych, termin zbioru przedplonu, warunki wilgotnościowe w okresie żniw.  Facelia błękitna to świetna kandydatka do uprawy w międzyplonie ścierniskowym.  Ma

Rośliny pastewne
Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka - opis i uprawa

dobrego. Może być uprawiana co 3-4 lata na tym samym polu. Na glebach ubogich i płytszych niż pod uprawę koniczyny czerwonej zakłada się plantacje inkarnatki na nasiona. Przedplon Najlepszymi przedplonami dla inkarnatki są rośliny wcześnie schodzące z pola takie, jak: rzepak ozimy, wczesne ziemniaki, żyto,

Seler
Seler korzeniowy - uprawa, siew, sadzenie i wymagania

Nie zaleca się uprawy selera po sobie oraz innych warzywach korzeniowych częściej niż co 4 lata. Wiąże się to z możliwością porażenia przez te same patogeny i szkodniki. (...) także nawozy zielone, m.in. łubin wąskolistny, wyka, peluszka czy gorczyca. Gleba pod uprawę powinna

Jęczmień
Jęczmień jary i ozimy – zalecane terminy wysiewu. Wyjaśniamy, kiedy siać, by mieć duże plony

i południowo-zachodnia Polska). Co ciekawe, badania dowiodły, że najlepsze plony produkcyjne osiągane są właśnie po siewach w trzeciej dekadzie września, gdyż późny termin umożliwia wybór lepszego przedplonu, dokładną uprawę przedsiewną i mniejsze wybujanie roślin przed zimą. To właśnie na terenach zachodnich i południowo-zachodnich koncentruje się 90% powierzchni całego zasiewu.  

Ziemniaki
Kiedy sadzić ziemniaki? Zdradzamy idealne terminy sadzenia bulw. Zobacz!

napowietrzone i przepuszczalne, o pH 5-6. Najodpowiedniejsze są więc stanowiska piaszczysto-gliniaste, o luźnym i przepuszczalnym podłożu. Może być uprawiany po sobie, jednak maksymalnie w okresach po 4-5 lat. Ziemniaki są mało wymagające co do przedplonu, najczęściej uprawia się je po zbożach, a same stanowią bardzo dobry przedplon dla innych roślin uprawnych.

Soczewica
Uprawa soczewicy w Polsce - odkrywamy sekrety agrotechniki

pracach hodowlanych dąży się do podwyższenia MTN, zmniejszenia stopnia rozgałęzień bocznych i wylegania, zwiększenia odporności na choroby grzybowe (szczególnie grzyby z rodzaju Fusarium). Przedplon i uprawa roli W uprawie soczewicy na nasiona dużą rolę odgrywa agrotechnika, która musi gwarantować najwyższą jakość plonów oraz sprawiać, że produkcja będzie

Kapusta
Kalarepa - praktyczna uprawa i najlepsze odmiany

– w maju, przeznaczonej na zbiór późny – w sierpniu dla odmian wczesnych i w lipcu dla odmian późnych. Kalarepę można również uprawiać w szklarni jako przedplon dla ogórka. Wysiew nasion do skrzynek przeprowadza się wówczas od połowy do końca stycznia, utrzymując temperaturę 18–20°C. Po rozwinięciu liścieni siewki pikuje

Czosnek
Uprawa czosnku zimowego, czyli wszystko od jesiennego siewu po lipcowy zbiór

sadzenie czosnku po innych warzywach cebulowych. Mogłoby to doprowadzić do rozwoju chorób grzybowych. Oprócz spełnienia tego wymogu, stanowisko pod uprawę wymaga także starannego odchwaszczenia. Dla czosnku sadzonego jesienią najlepiej zastosować przedplon w postaci roślin wcześnie schodzących z pola. To również je, a nie sam czosnek, nawozimy dobrze rozłożonym obornikiem

Rośliny lecznicze
Uprawa owsa – wyjaśniamy najważniejsze aspekty

stronie COBORU.   Uprawa – płodozmian i siew Owies możemy uprawiać po wielu gatunkach roślin, najlepiej jednak rośnie po ziemniaku i roślinach strączkowych drobnonasiennych, takich jak lucerna czy koniczyna. Złym przedplonem jest jęczmień, głównie ze względu na możliwość występowania tych samych chwastów i wzbogacania gleby

Sałata
Uprawa sałaty lodowej. Podpowiadamy, jak cieszyć się kruchymi i soczystymi liśćmi

podstawie analizy chemicznej gleby. Najodpowiedniejsze będą nawozy w formie łatwo przyswajalnej. Zmianowanie Sałata ze względu na krótki okres wegetacji może być uprawiana jako przedplon, poplon lub w międzyplonie. Dobrze rośnie po cebuli, buraku ćwikłowym, ogórku, szpinaku i pomidorze. Jako przedplon najlepsza jest dla dyniowatych i psiankowatych. Często

Rośliny pastewne
Komonica zwyczajna - ciekawa roślina. Opis i uprawa

przeznaczane są na siano. Mleko uzyskane od krów żywionych komonicą zawiera zwiększone ilości witaminy A i E. Przedplon Komonica zwyczajna, która ma być przeznaczona na paszę, powinna być uprawiana po roślinach okopowych. Jeżeli przeznaczona jest na nasiona to może być wysiewana po roślinach zbożowych, najlepiej w trzecim

Pietruszka
Wszystko o uprawie pietruszki korzeniowej

stanowisku można rozpocząć po zachowaniu minimum trzyletniej przerwy. Idealne warunki dla rozwoju nicieni oraz patogenów wywołujących choroby stanowiłaby uprawa pietruszki po ziemniakach, marchwi, pomidorach, cebuli, grochu lub czosnku, której trzeba się bezwzględnie wystrzegać. Dobrym przedplonem są natomiast warzywa dyniowate i zboża, z wyjątkiem owsa. Przed planowaną uprawą pietruszki należy

Pietruszka
Pietruszka – najważniejsze informacje o uprawie tego zdrowego warzywa

kilka czynników: gleby o wysokiej wilgotności, nasiona z dużą zdolnością do kiełkowania oraz odpowiednia ochrona przed chorobami i szkodnikami. Uprawa pietruszki z zachowaniem tych zasad pozwala na uzyskanie dorodnych plonów. Przedplon Należy unikać gruntów, na których były uprawiane rośliny, które są żywicielami dla nicieni, czyli cebula, por,

Gryka
Jak uprawiać grykę? Poznaj najważniejsze zasady

można też ją uprawiać na kompleksach żytnich. Wymagania termiczne i wodne Gryka najlepiej rozwija się w temperaturze wynoszącej ok. 20°C, a do rozpoczęcia kiełkowania wymaga 8–10°C. Jest bardzo wrażliwa na przymrozki. Jej zapotrzebowanie na wodę zależy od fazy, w jakiej się znajduje. Przedplon

Por
Uprawa pora - wyjaśniamy najważniejsze zagadnienia

dziwi w uwagi na fakt, że większość roślin ma takie wymagania – w okresie wzrostu. Jeśli chodzi o stosowanie przedplonu, to por świetnie sprawdza się na stanowiskach po uprawie ogórków, pomidorów, selera, warzyw kapustnych lub zboża. Sam z kolei stanowi dobry przedplon dla innych upraw. Nawożenie

Kapusta
Kapusta brukselska, brukselka - uprawa, odmiany i wymagania

terminach: 2 tygodnie po posadzeniu brukselki i tuż przed wiązaniem główek, zazwyczaj w sierpniu. Nadmiar azotu powoduje brunatnienie główek. Kapusta brukselska uprawiana jest jako plon główny. Na przedplon nadają się jedynie warzywa wcześnie schodzące z pola, tj. do końca maja. Nie zaleca się uprawiać jej po sobie i innych

Kapusta
Nasiona kapusty - charakterystyka dobrego materiału siewnego

hermetycznych nie wyższą niż 6%. Dopuszczalne zanieczyszczenie nasionami chwastów lub innych roślin uprawnych nie może przekraczać 0,2%.   Selekcja nasion (...) m. Należy pamiętać również o izolacji przestrzennej od rzepaku, rzepiku oraz chwastów takich jak gorczyca polna czy rzodkiew świrzepa, ponieważ kapusta może krzyżować się z tymi

Bób
Omawiamy uprawę bobu – niedocenianego warzywa strąkowego

W krajowym rejestrze odmian znajduje się 18 odmian bobu przystosowanych do uprawy w naszym kraju. Różnią się między sobą długością okresu wegetacyjnego, wielkością strąków i barwą nasion. Charakteryzują się wysoką plennością i odpornością na przymrozki. Bób nie ma wymagań co do przedplonu, dobrze rośnie w drugim lub trzecim roku po oborniku.

Pszenżyto
Pszenżyto ozime – wiadomości o cechach i agrotechnice odmian ozimych

14°C. Największe zapotrzebowanie na wodę wykazują w fazie strzelania w źdźbło i kłoszenia.   Agrotechnika Przy uprawie pszenżyta ozimego należy zwracać uwagę na jego przedplony. Ważne jest, aby pozostawiały glebę wolną od chwastów, zasobną w składniki pokarmowe oraz o strukturze gruzełkowatej. W związku z tym,

Czosnek
Jak nawozić czosnek, by osiągnąć wysoki plon? Zapoznaj się z naszymi radami

dbałość o nią. Wśród zabiegów przygotowawczych do uprawy czosnku oraz pielęgnacyjnych w trakcie, najważniejsze jest nawożenie. Ma ono na celu po pierwsze przygotowanie gleby, a po drugie zapewnienie dobrych warunków wzrostu. Widać zatem, jak ważne jest prawidłowe zaplanowanie nawożenia i dobór odpowiednich środków. Przedplon Przed planowaną uprawą

Truskawki
Doradzamy, jak uprawiać truskawki, by cieszyć się obfitym zbiorem

Przygotowanie stanowiska Jak wiadomo, truskawkę można uprawiać w każdym przydomowym ogródku, gdyż nie ma (...) perz, mniszek czy powój. Najlepszym na to sposobem jest zastosowanie przedplonu. Przedplon Najefektywniej (...) przedplon będzie najlepszy? Warto wybrać, np. rzepak, grykę, łubin, gorczycę, fasolę lub groch. Na większych obszarach,

Zioła
Uprawa majeranku – aromatycznej rośliny przyprawowej znanej w każdej kuchni

potasu. Najlepszym przedplonem są dla niego rośliny okopowe na oborniku. Majeranek jest doskonałą rośliną towarzyszącą. Ze względu na silny aromat olejków eterycznych przeciwdziała atakom wielu szkodników i odstrasza mszyce, a posadzony między warzywami, zwiększa ich aromat. Wyciąg z majeranku może odstraszać mrówki.   Uprawa

Jeżyna
Uprawa jeżyny bezkolcowej – prosta pielęgnacja i jeszcze łatwiejszy zbiór

je okrywać przed nadejściem zimy (znoszą mrozy do -15°C). Jeśli chcemy prowadzić uprawę w ogrodzie przydomowym, warto zasadzić krzew przy ścianie na słonecznym stanowisku lub (...) wyboru, należy je przed założeniem plantacji odpowiednio nawieźć obornikiem, kompostem lub nawozem zielonym (gorczyca, rośliny strączkowe). Warto osłonić krzewy od wiatru, chociaż tego nie wymagają,

Rośliny pastewne
Marchew pastewna – doskonała roślina paszowa dla młodych zwierząt

Wymagania, płodozmian, uprawa Marchew pastewna ma małe wymagania uprawowe, dobrze więc rośnie w naszych warunkach klimatycznych. Niestety gorzej znosi niskie temperatury (...) zwrócić na nawożenie mineralne, którego dawki dostosowuje się do analizy chemicznej gleby. Najlepszym przedplonem dla marchwi są zboża oraz rośliny strączkowe, które mogą być wykorzystane

Rośliny pastewne
Życica trwała - popularna trawa o dużej wartości pastewnej

przedplonem są rośliny okopowe oraz motylkowate. Jeżeli przedplon jest zbierany późną wiosną bądź na początku lata, to po zaoraniu pola należy wykonać wałowanie za pomocą wału Cambella, a następnie można wykonać siew życicy. Jeżeli siew jest przewidziany na wiosnę, to można wykonać pełen zestaw starannych uprawek pożniwnych.  

Ziemniaki
Prawidłowa uprawa ziemniaków jadalnych w Polsce

zbronowane. Przy ciężkich glebach nie zaszkodzi również ponowna orka. Wtedy też po raz kolejny stosujemy obornik. Przed rozpoczęciem bezpośredniej uprawy ziemniaka wysypujemy nawozy azotowe, najczęściej siarczan amonu, w dawce uzależnionej od rodzaju zastosowanego przedplonu oraz planowanego terminu zbioru – im dłużej rośliny będą rosły, tym większe mają wymagania na azot. Dodatkowe

Rośliny pastewne
Tymotka łąkowa - opis, użytkowanie, uprawa i zbiór trawy pastewnej

Najlepszymi przedplonami dla tymotki łąkowej są okopowe na oborniku, po których może być wsiewana w zboża jare przeznaczone na zbiór ziarna. W zasiewach czystych może być wysiewana po zbożach lub mieszankach zbożowo-strączkowych. Nawożenie W zależności od gatunku zboża, wykorzystywanego jako roślina ochronna, uprawa roli jest

1 2 3 4

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki