Uprawa wyki ozimej w przedplonie

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Uprawa wyki ozimej w przedplonie

Rośliny pastewne
Wyka ozima - różnice w uprawie na nasiona i na zieloną masę

Wykę ozimą nazywa się również kosmatą bądź piaskową. Jest jedyną strączkową rośliną zimującą w polskim klimacie. Jednak w kraju ciągle odczuwa się niedobory materiału siewnego tej wyki. Wynika to z tego, że produkcja nasion jest trudna, występują duże wahania plonów na skutek błędów popełnianych w trakcie uprawy. Jeden z nich polega na wysiewie wyki na nasiona w taki sam sposób jak na zieloną masę, chociaż powinno stosować się inne proporcje podczas wysiewu. Należy też pamiętać o zapewnieniu wyce rośliny podporowej, ponieważ łatwo ulega wyleganiu, a przez to plon jest obniżony.

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

Wyka siewna (Vicia sativa) jest formą jarą, którą można uprawiać na terenie całej Polski. Ma ona mniejsze (...) drobnych liści. W Krajowym Rejestrze COBORU są wpisane cztery odmiany wyki siewnej: Hanka, Ina, Jaga i Kwarta. (...) które przerastają pęd główny. Jednak przy zapewnieniu jej odpowiedniego przedplonu, siewu, pielęgnacji i zbioru jej plony

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

o podobnych wymaganiach dotyczących specyfiki uprawy, sposobu nawożenia, wymagań wodnych, wpływu na zachwaszczenie, a także o podobnej wartości przedplonowej. Rozróżnia się następujące elementy zmianowania: okopowe, (...) wszystkich roślin jarych.  Zboża ozime Zalicza się do (...) fasolę. Wszystkie wymienione powyżej strączkowe oprócz wyki kosmatej są formami jarymi. Ich

Żyto
Żyto ozime - wszystko, co musisz wiedzieć o cennym dla naszej gospodarki zbożu

etanolu, a odmiany zielonkowe jako międzyplony ozime przeznaczane na paszę w formie (...) jony wolnego glinu i manganu. Można go uprawiać na wszystkich kompleksach glebowych, jednak (...) lepsze pozostawić pod uprawę pszenicy. Przedplon Żyto bardzo mocno (...) łubinie wąskolistnym i żółtym, grochu pastewnym, mieszance wyki ozimej z udziałem żyta

Rośliny pastewne
Życica wielokwiatowa ‒ trawa na międzyplon, pasze i pastwisko!

drugiej ‒ uciążliwym chwastem, atakującym uprawy buraków, kukurydzy, koniczyny i rzepaku ozimego. Charakterystyka Rajgas włoski rośnie luźnokępkowo. Jest niewysoką trawą, choć dominują mocno ulistnione pędy generatywne, (...) gorzowskiej, która składa się z życicy wielokwiatowej, inkarnatki i wyki ozimej. Mieszanka sprawdzi się na wszystkich

Cebula
Jak uprawiać cebulę, aby uzyskać wysoki plon? Zobacz!

i korzeni. Odmiany przeznaczone do uprawy ozimej powinny być odporne na mrozy i wytwarzać cebule nawet przy niskich temperaturach niewybijające w pędy nasienne. Odmiany botaniczne Cebula (...) Cebula dobrze rośnie w naszym klimacie, nasionom do wykiełkowania wystarcza temperatura 6°C. W fazie wzrostu

Facelia
Jak i kiedy siać facelię? Przedstawiamy najważniejsze zasady

wiele właściwości leczniczych. Warto więc rozważyć uprawę facelii – nie jest taka (...) się głównie na usunięciu wszystkich chwastów w przedplonie, szczególnie przy uprawie facelii na (...) działanie promieni słonecznych mogą mieć problem z wykiełkowaniem. Jeśli zauważymy, że nie są (...) 6 kg facelii + 40 kg wyki ozimej Autor: ,

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

mln ha). Rolnicy częściej uprawiają zboża ozime ze względu na wyższy plon końcowy. Dominującym gatunkiem bezapelacyjnie pozostaje pszenica ozima, którą w roku 2013 zasiano na 2, 1 mln ha (...) co w naszych warunkach jest rzadko możliwe. Przedplon Najlepszym przedplonem dla pszenicy

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

Rzepak jest rośliną oleista uprawianą w Polsce głównie w formie ozimej, która odznacza się lepszym plonowaniem niż forma jara. Jednak na świecie uprawiana jest przede wszystkim forma jara. Powierzchnia uprawy (...) rzepak jary. Na glebach ciężkich rzepak można wysiewać po przedplonach, które wcześnie zeszły z pola, dzięki

Sałata
Uprawa sałaty – siejemy i zbieramy dorodne warzywa

od fazy wzrostu. Podobnie jak przy uprawie w gruncie podczas wschodów najlepszy (...) Należy pamiętać, że przy 25°C nasiona nie wykiełkują. Sałata ma stosunkowo (...) nawożenie Sałatę można uprawiać w przedplonie przed kalafiorem, pomidorem, selerem i (...)   Uprawa sałaty ozimej W uprawie

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

ulega skróceniu. Za górną granicę uprawy uważa się 250-300 m n.p.m. Przedplon W plonie głównym uprawiać należy wyłącznie kukurydzę na ziarno i na CCM (kiszonka z (...) nie jest zalecane jeżeli z pola schodzą wczesne poplony ozime. Dopuszczalna jest uprawa na kiszonkę, ale

Buraki
Uprawa buraka cukrowego - wymagania i agrotechnika

się jako nawóz organiczny. Buraki są też wykorzystywane jako przedplon dla roślin zbożowych. Najważniejszymi cechami (...) jego powierzchnia liści jest najbardziej rozwinięta spośród wszystkich gatunków roślin uprawnych. Wydajność buraka jest uzależniona od zaopatrzenia (...) rzadko stosuje się siew buraka w mulcz z międzyplonu ozimego, ponieważ jego wegetacji kończy się poprzez

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

i rozwoju wynosi 16-20°C. Koniczynę czerwoną należy uprawiać na glebach należących do kompleksu: pszennego bardzo (...) na glebach, gdzie pH jest większe od 7,3. Przedplon Najczęściej koniczynę czerwoną wysiewa (...) należy dokonywać po zbiorze wczesnych ziemniaków lub po jęczmieniu ozimym. Przerwy w uprawie koniczyny

Czosnek
Prezentujemy sposoby uprawy czosnku jarego i ozimego

Odmiany Wybierając odmiany, należy się kierować terminem uprawy oraz sposobem użytkowania. Najchętniej przez konsumentów wybierany (...) Czosnek dzieli się na dwie grupy: strzałkujący (czosnek ozimy) i niestrzałkujący (czosnek jary) w pędy (...) założeniem uprawy pole powinno być oczyszczone z chwastów. Dobrym przedplonem dla czosnku ozimego są koniczyna, lucerna,

Rzepak
Rzepak jary - uprawa, termin siewu i zbiór

zdecydowanie mniej popularny od formy ozimej, dominującej w naszym kraju. Powierzchnia zasiewów rzepaku jarego w roku 2013 wyniosła zaledwie 2% ogólnego areału uprawy. Z reguły zasiewa się go na większą (...) przypadku może zniszczyć ponad 15 % owoców. Przedplon i uprawa roli Za

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

Wiąże się to jednak z dużo większymi wymaganiami ich uprawy. Nowe odmiany charakteryzują się dużą odpornością na (...) Należy pamiętać o utrzymywaniu odpowiedniej wilgotności wierzchniej warstwy gleby dla wykiełkowania siewek i rozwoju liścieni oraz liści (...) 3–4 lata, doprowadzić to może do tzw. wyogórczenia. Dobrym przedplonem są rośliny z rodziny bobowatych, np.

Kukurydza
Uprawa kukurydzy na ziarno - cenne porady

dokarmianie roślin manganem. Gleby nadające się pod uprawę kukurydzy zaliczane są do kompleksu pszennego, żytniego (...) boru również mają decydujący wpływ na plon kukurydzy. Przedplon Kukurydza na ziarno powinna (...) była wykonywana orka wiosenna lub z pola schodzi poplon ozimy to głębokość siewu należy zwiększyć do

Rzepak
Rzepak ozimy - wymagania, uprawa, odmiany i agrotechnika

wykorzystywany na cele energetyczne. Forma ozima jest częściej uprawiana w Polsce niż jara. W kraju uprawia się też odmiany hybrydowe, które mają około 25% udziału w zasiewach rzepaku. (...) Agrotechnika Pod względem plonotwórczym najlepszym przedplonem dla rzepaku ozimego jest groch, bobik

Rośliny pastewne
Charakterystyka popularnych roślin pastewnych - co uprawiać, by mieć największe zbiory?

skarmianiu zwierząt bądź jako komponent pasz treściwych. Do roślin strączkowych uprawianych na pasze zaliczamy: pastewne odmiany grochu, bobik, łubiny, soję, wykę jarą i (...) uprawianych na pasze zaliczamy: pastewne odmiany grochu, bobik, łubiny, soję, wykę jarą i ozimą. Zawartość białka w nasionach pochodzących od strączkowych może wynosić

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

oleistych gorczyce znajdują się na trzecim miejscu, po rzepaku ozimym i jarym. Ich nasiona są podstawowym surowcem (...) (biopaliwo). Gorczyca biała najlepiej plonuje w warunkach polskich. Uprawia się ją na nasiona, ale również (...) na Podgórzu Karpackim i w regionie sudeckim. Przedplon Okopowe uprawiane na oborniku

Owies
Uprawa owsa - popularnego w Europie zboża paszowego

go w Europie. W Polsce uprawia się tylko formę jarą, ponieważ odmiany ozime w krajowych warunkach nie wykazują odpowiedniej mrozoodporności i zimotrwałości. W 2012 roku uprawa owsa zajmowała 6,7% ogólnej (...) wolnych jonów glinu i manganu w glebie. Przedplon Najbezpieczniejszymi przedplonami dla owsa

Łubin
Uprawa łubinu w poplonie - dowiedz się, jak wykorzystać jego potencjał

Ważne jest też wykonywanie przedsiewnej uprawy po zbiorze przedplonu, co również przyspiesza termin siewu międzyplonów. Taka uprawa polega na wykonaniu płytkiej orki i bronowania. Na glebach lekkich głębokość orki powinna (...) Najczęściej łubiny jako międzyplony ścierniskowe wysiewa się po jęczmieniu ozimym, rzepaku ozimym bądź życie.

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

rośliną wieloletnią występującą w formie ozimej. Powierzchnia uprawy spracety w Polsce jest mniejsza niż koniczyny czerwonej czy lucerny. Wynika to z faktu, że wytwarza ona mniejszy plon od (...) w okresie od pąkowania do początku kwitnienia. Przedplon Esparcetę najlepiej uprawiać na

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

to zboże o dużym arealne uprawy w naszym kraju. Większą popularnością wśród rolników cieszy się jego forma jara. Wynika to ze słabszej zimnotrwałości jęczmienia ozimego w porównaniu do innych gatunków (...) plon w roku 2013 wyniósł 34 dt/ha. Przedplon Najlepszym przedplonem dla jęczmienia

Rośliny pastewne
Dobór roślin i użytkowanie międzyplonów ścierniskowych

Rośliny zalecane do uprawy w poplonach ścierniskowych Okres wegetacji międzyplonu ścierniskowego powinien trwać ok. 3 miesięcy. Rośliny do przedplonów dobiera się (...) ziemniakach, jęczmieniu ozimym, jęczmieniu jarym, rzepaku ozimym, życie oraz po mieszankach strączkowo-zbożowych (...) glebach ciężkich zaleca się wysiewanie bobiku, wyki jarej lub kapusty pastewnej. Na

Jęczmień
Jęczmień jary i ozimy – zalecane terminy wysiewu. Wyjaśniamy, kiedy siać, by mieć duże plony

terenach górskich. W Polce przeważa uprawa zbóż ozimych, jedynie w uprawie jęczmienia dominują odmiany jare, z uwagi na jego małą mrozoodporność. Obecnie systematycznie rośnie areał uprawowy jęczmienia, który uprawiany jest (...) trzeciej dekadzie września, gdyż późny termin umożliwia wybór lepszego przedplonu, dokładną uprawę przedsiewną i mniejsze wybujanie

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

6-7. Nie nadaje się do uprawy na glebach ciężkich, bardzo lekkich, podmokłych, zlewnych i kwaśnych. Płodozmian – dobór przedplonu W Polskich warunkach soję najlepiej uprawiać po (...) W Polskich warunkach soję najlepiej uprawiać po zbożach ozimych, jarych, kukurydzy lub w trzecim roku

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

Uprawa bobiku na nasiona Uprawianie bobiku umożliwia wyprodukowanie wysokobiałkowych pasz, które mogą (...) żywieniu owiec i bydła. Przedplon Bobik roślinom następczym pozostawia stanowisko o wysokiej wartości i najczęściej jest uprawiany po zbożach ozimych lub jarych. Jest dobrym przedplonem dla

Łubin
Uprawa łubinu – rośliny, która ozłoci słabe stanowiska uprawne!

ten ma większe znaczenie gospodarcze w porównaniu do innych uprawnych form łubinu. Wynika to z wysokiej zawartości (...) leucyna i lizyny. Łubin żółty to ważna roślina przedplonowa, która wzbogaca glebę w przyswajalne formy (...) Łubin żółty jest bardzo dobrym przedplonem dla zbóż, zwłaszcza ozimych. W uprawie na zielonkę świetnie sprawdza

Pszenżyto
Pszenżyto ozime – wiadomości o cechach i agrotechnice odmian ozimych

Pszenżyto ozime (Triticosecale Wittm. ex A. Camus) łączy w sobie cechy morfologiczne pszenicy i żyta, które zostały użyte do krzyżowania. Powierzchnia upraw pszenżyta ozimego regularnie z każdym rokiem ulega zwiększeniu. (...) Przy uprawie pszenżyta ozimego należy zwracać uwagę na jego przedplony. Ważne jest, aby pozostawiały glebę wolną

Rośliny pastewne
Saradela pastewna - wymagania, uprawa, siew i zbiór

nie nadają się pod jej uprawę.   Przedplon Seradela nie ma dużych wymagań względem przedplonu. Jej uprawa na glebach lekkich udaje się po wielu (...) uprawiana po ziemniakach w drugim roku po oborniku, pszenżycie ozimym i życie. Te rośliny schodzą wcześnie

Rośliny pastewne
Słonecznik zwyczajny – poznaj zasady uprawy ozdobnej rośliny pastewnej

termin to połowa sierpnia, jednak coraz częściej zaleca się uprawę w nieznacznie przyspieszonym terminie, bo słonecznik reaguje (...) słonecznik 12 kg/ha; groch siewny pastewny 100 kg/ha + wyka ozima 60 kg/ha + słonecznik 5 kg/ha (...) ścierniskowym bezpośrednio przed siewem, a jak najszybciej po zbiorze przedplonu konieczna jest orka na średnią głębokość,

Rośliny pastewne
Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka - opis i uprawa

jednorocznej i dwuletniej. W Polsce uprawiana jest jednoroczna forma ozima. Koniczyna krwistoczerwona (Trifolium incarnatum) określana jest również jako inkarnatka. Pochodzi z rejonu śródziemnomorskiego. Może występować w dwóch formach: jednorocznej (...) czerwonej zakłada się plantacje inkarnatki na nasiona. Przedplon Najlepszymi przedplonami dla inkarnatki

Cebula
Sadzenie, uprawa i wymagania cebuli z dymki

producentów światowych. Wymagania uprawowe Cebula jest rośliną klimatu umiarkowanego i doskonale czuje się w naszych warunkach. Do wykiełkowania nasiona potrzebują minimalnej temperatury gleby 2°C, lecz najszybciej (...) po sobie nie częściej niż co 3–4 lata. Dobrym przedplonem dla niej są rośliny bobowate, zbożowe

Pomidory
Z sukcesem uprawiamy pomidory gruntowe

roślin psiankowatych. Szczególnie zabroniona jest uprawa pomidora po ziemniaku, ze względu na zarazę ziemniaka. Idealnym przedplonem są rośliny kapustne, motylkowe i cebula. W uprawie pomidora szczególnie ważne jest (...) siarczanu potasu. Zalecane jest nawożenie nawozami zielonymi złożonymi z wyki i peluszki, a także gnojówką z

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

w W roku 2013 w naszym kraju zboża uprawiano na 6,7 mln hektarów, z czego żyto (...) w porównaniu do innych gatunków zbóż ozimych: jęczmienia, pszenicy. Przedplon i uprawa roli Pomimo niewielkich wymagań glebowych, wszystkie odmiany żyta silnie reagują na rodzaj uprawianego wcześniej

Inne warzywa
Uprawa brukwi w pigułce - odmiany, wymagania, terminy siewu i zbioru

żyznych, a gleby mniej żyzne należy odpowiednio nawozić. Do uprawy nadają się również torfy. Najkorzystniejsze jest pH (...) gromadzenia się masy plonu maleje.   Przedplon Brukiew można uprawiać po (...) nawozów azotowych i potasowych przed wysadzeniem roślin. Pod międzyplon ozimy należy zwiększać dawki nawozów fosforowych. W

Pszenżyto
Pszenżyto jare – przedstawiamy najpopularniejsze odmiany i sposoby uprawy

pszenżyto jare. W Polsce pszenżyto uprawia się na około 1 mln ha, a 90% zasiewów stanowi forma ozima. Według danych z COBORU średni plon ziarna pszenżyta jarego wynosi około 5 (...) to plony pszenżyta jarego mogą ulegać zmniejszeniu. Najlepszą wartość przedplonową wykazuje kukurydza, owies oraz jęczmień. Niekorzystnymi

Nawożenie
Nawożenie ziemniaków - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

Stosowanie obornika to nieodłączny element towarzyszący zabiegom agrotechnicznym w uprawie ziemniaka. Jego obecność w glebie zwiększa aktywność (...) obornika. Pierwszy z nich zaleca nawożenie organiczne bezpośrednio po zbiorze przedplonu pod pogłębioną podorywkę, która musi być (...) Coraz częściej odchodzi się od uprawy ziemniaków po poplonach ozimych. Zaburza to terminowość wykonywania zabiegów agrotechnicznych

Rośliny pastewne
Jak uprawiać facelię błękitną? Odpowiadamy!

nie jest spokrewniona z innymi, uprawnymi gatunkami roślin, dlatego nie jest silnie porażana przez choroby i szkodniki. Jej właściwości mątwikobójcze sprawiają, że stanowi ważny element zmianowania na polach obsiewanych burakami (...) dochodzi do nadmiernego osypywania się nasion. Stanowisko, przedplon Facelia jest mało wymagająca

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

Przygotowując pole pod uprawę lucerny należy pamiętać o jego dokładnym odchwaszczeniu. Lucerna jest bardzo wrażliwa na pojawienie się rozłogów perzu. Za najlepsze przedplony uważa się wszystkie rośliny głęboko (...) lucernę uprawia się z reguły w mieszankach z międzyplonami ozimymi lub mieszankach zbożowo- strączkowych zbieranych na

1 2

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki