Uprawa wyki w siewie czystym

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Uprawa wyki w siewie czystym

Wyka
Kiedy i jak siać wykę? Najważniejsze zasady i terminy wysiewu

Wyka siewna jest cenną rośliną pastewną z grupy roślin strączkowych. Uprawiana jest najczęściej na nasiona i zielonkę w plonie głównym, a także na zielonkę w poplonie ścierniskowym. Jej nasiona nie są wykorzystywane na paszę ze względu na ich mały plon oraz obecność wicjaniny, która jest gorzka i obniża wartość żywieniową nasion.

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

Wyka siewna (Vicia sativa) jest formą jarą, którą można uprawiać na terenie całej Polski. Ma ona mniejsze znaczenie gospodarcze niż łubin, bobik lub groch. Najczęściej przeznaczana jest na zieloną paszę i często wchodzi w skład mieszanek zbożowych. Idealnie nadaje się na zieloną paszę, ponieważ ma cienkie łodygi i dużą ilość drobnych liści. W Krajowym Rejestrze COBORU są wpisane cztery odmiany wyki siewnej: Hanka, Ina, Jaga i Kwarta. Odmiana Hanka została wyhodowana przez Gospodarstwo Rolno-Nasienne KOW-MAR, a pozostałe odmiany przez firmę DANKO.

Lucerna
Siew lucerny - najważniejsze fakty na temat wysiewu

lucerny mogą być prowadzone w siewie czystym lub z rośliną ochronna. Do siewu należy wykorzystywać kwalifikowane nasiona, które gwarantują wytwarzanie dobrej jakości roślin. Siew czysty lucerny powinien być wykonywany w (...) w jak najbardziej odpowiednich warunkach, nadających się pod jej uprawę Plantacje lucerny mogą być prowadzone w

Rośliny pastewne
Wyka ozima - różnice w uprawie na nasiona i na zieloną masę

ciągle odczuwa się niedobory materiału siewnego tej wyki. Wynika to z tego, że produkcja nasion jest trudna, występują duże wahania plonów na skutek błędów popełnianych (...) na skutek błędów popełnianych w trakcie uprawy. Jeden z nich polega na (...) dojrzewania. Można również wybrać gleby lekkie, piaszczyste, które należą do kompleksu żytniego

Rośliny pastewne
Jak uprawiać facelię błękitną? Odpowiadamy!

nie jest spokrewniona z innymi, uprawnymi gatunkami roślin, dlatego nie jest silnie porażana przez choroby i szkodniki. Jej właściwości mątwikobójcze sprawiają, że stanowi ważny element zmianowania na polach obsiewanych burakami (...) zdegradowanych rolniczo. Średni plon facelii w siewie czystym wynosi od 180 kg/ha na glebach

Rośliny pastewne
Uprawa grochu pastewnego (peluszki) – na nasiona, paszę i zieloną masę

powszechnie uprawiane rośliny, dlatego jego uprawa na nasiona oraz jego wysiew w międzyplonie są ważnym przerywnikiem uproszczonego zmianowania zbożowo-rzepakowego i sposobem na urozmaicenie płodozmianu. Groch pastewny (Pisum sativum subsp. arvense (...) 60-80 kg/ha fosforu i 120-160 kg/ha potasu. Z reguły w czystym siewie nie stosuje się nawożenia azotem,

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

kraju, rośliną najczęściej polecaną do uprawy jest lucerna mieszańcowa. Powstała z naturalnego skojarzenia dwóch gatunków: lucerny sierpowatej i lucerny siewnej. Poszerzenie puli genowej na wskutek krzyżowania oddalonego umożliwiło kumulację wielu (...) w zależności od prognozowanego plonu zielonki z lucerny (siew czysty, wysiew w mieszankach z trawami).

Rośliny pastewne
Koniczyna szwedzka (białoróżowa) - opis, siew, uprawa i zbiór

Koniczyna szwedzka może być uprawiana na glebach ciężkich i wilgotnych, gdzie poziom wody gruntowej jest bardzo wysoki. Można ją wysiewać na glebach mineralnych i torfowych. Zalecana jest do uprawny (...) w zboża jare, które pełnią funkcję rośliny ochronnej. Siew czysty wykonuje się w III dekadzie sierpnia,

Wyka
Odmiany wyki siewnej – poznaj najważniejsze odmiany wyki uprawiane w Polsce

to aż ok. 150 gatunków uprawnych i dziko rosnących. W Polsce spotyka się siedemnaście gatunków wyki, lecz znaczenie gospodarcze mają tyko dwa z nich: wyka (...) kraju największą popularnością cieszy się wyka siewna, która jest cenną rośliną pastewną (...) zawartości białka. Optymalna obsada w siewie czystym wynosi 200-250 roślin/m2. Polecana do

Rośliny pastewne
Koniczyna biała stale popularna. Uprawa i zastosowanie

form koniczyny białej. Źródło: na podstawie Koniczyna biała, Szczegółowa uprawa roślin Koniczyna biała ma zdolność (...) a długość pędów bocznych może wynosić nawet 1m. Koniczynę białą wysiewaną z innymi roślinami, np. trawami, cechuje (...) tzw. wykoniczynienia. Uprawa koniczyny na cele paszowe w siewie czystym jest nieopłacalna. Roślinę najlepiej wsiewać w

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

drobnonasiennych. Nazywana jest również sparcetą siewną lub wykolistną, ze względu na specyficzny kształt liści – nieparzystopierzasto złożonych. Jest rośliną wieloletnią występującą w formie ozimej. Powierzchnia uprawy spracety w (...) użytkowana na nasiona to należy uprawiać ją w siewie czystym oraz wysiewać w rozstawę rzędów wynosząca

Koniczyna
Siew koniczyny - jak i kiedy? Zbiór najważniejszych informacji

Najpopularniejsze w uprawie pośród koniczyn są koniczyna czerwona i koniczyna biała, ale (...) pastwiskach – dobre pasze zielonka, dlatego kwestia siewu nie powinna być nam obca. (...) o dużej zdolności kiełkowania, a także pozbawione zanieczyszczeń (nasion chwastów i innych roślin). (...) kg nasion/ha. Warto wiedzieć, iż koniczyna biała wykiełkuje w temperaturze min. 1-3°C

Rośliny pastewne
Kostrzewa łąkowa ‒ królowa polan i pastwisk. Wymagania i uprawa

siedliskach łąkowych. Nadaje się do uprawy w mieszankach z roślinami motylkowatymi na gruntach ornych, a gatunkami szczególnie polecanymi są: lucerna mieszańcowa i siewna, koniczyna czerwona i inkarnatka. Trawa najlepiej plonuje (...) częściowo ograniczać rozwój wsiewki. Uprawa kostrzewy łąkowej w siewie czystym jest ekonomicznie nieuzasadniona, bo w pierwszym

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

COBORU znajduje się 21 odmian grochu siewnego. Odmiany te przede wszystkim różnią (...) Poniżej dowiesz się wszystkiego na temat prawidłowej uprawy grochu siewnego. Wymagania (...) Jeżeli groch uprawia się w czystym siewie, to na polu można (...) bądź słonecznik, gorczyca czy facelia. Stosowanie bobiku, wyki siewnej, łubinu żółtego i

Łubin
Uprawa łubinu w poplonie - dowiedz się, jak wykorzystać jego potencjał

wcześnie schodzą z pola. Jego uprawa może przyczyniać się do zwiększenia plonowania zbóż nawet o 0,6–0,8 t/ha. Jako międzyplon przeważnie wysiewa się łubin żółty i wąskolistny. Najczęściej pełnią one funkcję (...) powinna być zmniejszona o 10–20% w porównaniu z siewem czystym. Na glebach słabszych najlepiej wysiewać łubin

Facelia
Jak i kiedy siać facelię? Przedstawiamy najważniejsze zasady

właściwości leczniczych. Warto więc rozważyć uprawę facelii – nie jest taka trudna, jak by się wydawało, a przynosi wiele korzyści. Przed siewem (...) promieni słonecznych mogą mieć problem z wykiełkowaniem. Jeśli zauważymy, że nie są (...) uprawą gleby. Facelię w czystym siewie lub w mieszankach wysiewamy

Bobik
Siew bobiku - popularnej rośliny pastewnej uprawianej na zieloną masę

wysokim potencjałem plonotwórczym. Bywa także uprawiany na zieloną masę, najczęściej w mieszankach, rzadziej w czystym siewie. Głównym czynnikiem decydującym o powodzeniu uprawy jest żyzność i (...) najczęściej w mieszankach, rzadziej w czystym siewie. Warunki uprawy (...) bywa niekorzystny! Co do temperatury, nasiona wykiełkują już przy 0°C, a w

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

w naturalnych zbiorowiskach łąkowych, zaś odmiana amerykańska nie jest uprawiana w Polsce. Odmiany (...) zależności od formy może wynosić 1,7-2,8 g. Po wysiewie oraz wiosną koniczyna czerwona szybko się (...) Koniczynę łąkową można również uprawiać w siewie czystym. Najczęściej taki sposób uprawy można spotkać

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

roślina fitosanitarna), a następnie wydzielamy powierzchnie uprawową i dzielimy ją na pola, (...) nawozowe roślin, terminy ich stosowania i powierzchnię obsiewu, a co za tym idzie (...) ich wczesne zejście z pola, umożliwiające dokładne oczyszczenie go z chwastów. Pozostawiają dobre (...) oraz fasolę. Wszystkie wymienione powyżej strączkowe oprócz wyki kosmatej są formami jarymi.

Rośliny pastewne
Lucerna mieszańcowa - uprawa na paszę czy na nasiona? Dowiedz się, jak ją wykorzystać!

powstała z połączenia lucerny sierpowatej i siewnej. Po lucernie siewnej odziedziczyła pokrój pędów oraz barwę kwiatów, która (...) gleby powinien być obojętny lub słabo zasadowy. Przeznaczana jest pod uprawę na kompleksie glebowym żytnim bardzo dobrym. (...) pokarmowe. Najczęściej wysiewana jest na pole w czystym siewie lub w mieszankach z trawami.

Żyto
Żyto ozime - wszystko, co musisz wiedzieć o cennym dla naszej gospodarki zbożu

termiczne Najkorzystniejszą temperaturą dla żyta w okresie siewu i wschodów jest 10–13,5°C. Jesienią, w czasie (...) 4,5–6,5) oraz toleruje jony wolnego glinu i manganu. Można go uprawiać na wszystkich kompleksach glebowych, jednak należy (...) plonuje po łubinie wąskolistnym i żółtym, grochu pastewnym, mieszance wyki ozimej z udziałem żyta oraz mieszankach

Rośliny pastewne
Życica trwała - popularna trawa o dużej wartości pastewnej

angielskim. Uprawiana głównie na pastwiskach, ale w przypadku jej uprawy polowej może być użytkowana ponad 4 lata, (...) która jest chętnie zjadana przez zwierzęta. Szybko rozwija się po wysiewie i w trakcie wschodów oraz bardzo (...) 6–6,5. Należy unikać zakładania plantacji na glebach suchych i piaszczystych, które mają odczyn kwaśny, oraz na

Zioła
Uprawa kolendry – cennej rośliny przyprawowej o specyficznym, dwoistym zapachu

Kolendra siewna (Coriandrum sativum L.), potocznie nazywana koprem pluskwianym, kolendrem ogrodowym bądź polskim pieprzem, należy do rodziny baldaszkowatych i jest jedną z najstarszych roślin uprawianych przez człowieka. Jej nazwa wzięła (...) ogrodzie, jak i na balkonie w skrzynkach, w siewie czystym lub jako wsiewkę w kminek. Wysiewa

Rośliny pastewne
Nostrzyk biały - opis, uprawa, wymagania i zastosowanie

formie jednorocznej lub dwuletniej. Najczęściej uprawiana jest forma dwuletnia. Cechy charakterystyczne Nostrzyk biały wykształca głęboki i silny system korzeniowy, który może osiągać około 1,5 m długości. (...) ale może być wysiewany na glebach suchych, kamienistych i piaszczystych, w rejonach charakteryzujących się niesprzyjającymi warunkami

Rośliny lecznicze
Pszonak drobnokwiatowy – niezbyt urodziwy chwast preferujący ugory i zaniedbane pola

i ogrody. Preferuje gleby piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, wilgotne, humusowe, luźne, bogate w składniki pokarmowe i ubogie w wapń. Zachwaszcza zboża jare i ozime, uprawy warzyw okopowych, ugory, odłogi i zaniedbane pola. (...) matowe. Mają żółtawobrunatny lub żółtoczerwony kolor i nierówną powierzchnię. Siewki wschodzą wiosną, rzadziej jesienią.

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

mineralnego. Rzepaku ozimego nie można uprawiać na glebach torfowych i murszowych, ponieważ górne warstwy tych gleb w czasie zimy ulegają ruszaniu. Jednak jeżeli zostaną one wcześniej przygotowane pod zasiew to (...) jarego są rośliny okopowe na oborniku, motylkowe w siewie czystym lub w mieszankach z trawami, zboża

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

jednak z dużo większymi wymaganiami ich uprawy. Nowe odmiany charakteryzują się dużą (...) utrzymywaniu odpowiedniej wilgotności wierzchniej warstwy gleby dla wykiełkowania siewek i rozwoju liścieni oraz (...) rozwijać się będzie na lessach, czarnoziemach,  glebach piaszczysto-gliniastych lub madach o uregulowanych stosunkach (...) w postaci saletrzaku ok. 10–14 dni przed siewem lub sadzeniem, resztę pogłównie

Pietruszka
Pietruszka – najważniejsze informacje o uprawie tego zdrowego warzywa

żywicielami dla nicieni, czyli cebula, por, seler, marchew oraz owies. Wskazane jest uprawianie pietruszki po roślinach kapustnych, ogórkach lub po zbożach w siewie czystym (z (...) owies. Wskazane jest uprawianie pietruszki po roślinach kapustnych, ogórkach lub po zbożach w siewie czystym (z wyjątkiem owsa). Bardzo długi okres wegetacji nie pozwala na

Pomidory
Kiedy siać i sadzić pomidory? Dobieramy optymalny termin

W zależności od sposobu uprawy i planowanego terminu zbioru pomidorów ustalane są terminy siewu i sadzenia. Poniżej opisujemy, kiedy je siać i sadzić, aby uzyskać dobry plon w oczekiwanym czasie. (...) może być jeszcze zbyt chłodna – nasiona pomidorów nie wykiełkują w temperaturze gleby poniżej 8°C.

Rośliny pastewne
Facelia błękitna – charakterystyka, odmiany i zbiór tej doskonałej rośliny paszowej

całościowo przed siewem, albo w dwóch równych dawkach przed siewem i po wzejściu roślin. Początkowy wzrost facelii (...) Różnią się one głównie wyglądem nasion, plonowaniem, wymaganiami oraz przeznaczeniem uprawy. Uprawa – zmianowanie i (...) można przeprowadzić po tygodniu od desykacji. Po zebraniu nasiona oczyszczamy z wszelkich zanieczyszczeń, szczególnie z nasion

Rośliny pastewne
Dobór roślin i użytkowanie międzyplonów ścierniskowych

ścierniskowe nazywa się również międzyplonami ścierniskowymi. Wysiewane są w lecie po wcześnie (...) samego roku. Międzyplony ścierniskowe w Polsce można uprawiać w wielu regionach, oprócz terenów (...) Na glebach ciężkich zaleca się wysiewanie bobiku, wyki jarej lub kapusty pastewnej. Na (...) Poplony ścierniskowe mogą być wysiewane w siewie czystym lub w mieszankach, które

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

lepsze w W roku 2013 w naszym kraju zboża uprawiano na 6,7 mln hektarów, z czego żyto (...) pozwalają na stałe utrzymanie się tego gatunku w polskiej strukturze zasiewów zbóż są: wybitna mrozoodporność, wierne plonowanie (...) rośliny strączkowe, uprawiane na zielonkę lub nasiona, w siewie czystym bądź w mieszankach. Dzięki symbiozie z

Rośliny pastewne
Saradela pastewna - wymagania, uprawa, siew i zbiór

Seradelę pastewną inaczej nazywa się siewną. Zalicza się ona do roślin jednorocznych, jarych. W jej uprawie jako materiał siewny wykorzystuje się część strąka, ponieważ łamie się on na wiele fragmentów, (...) już w temperaturze 3–5°C. Bardzo dobrze rośnie na glebach piaszczystych. Najlepsze pod jej uprawę są gleby

Marchew
Nasiona marchwi – charakterystyka dobrego materiału siewnego

na świecie, to jeden z najważniejszych gospodarczo gatunków warzyw uprawianych w kraju. Marchew zwyczajna jest rośliną dwuletnią, (...) rozpada się na dwie rozłupki o barwie zielonobrunatnej będące materiałem siewnym. Drobne i płaskie nasiona są aksamitne (...) lub w przewiewnych pomieszczeniach. Następnie młóci się, a nasiona oczyszcza na młynku i ponownie dosusza. Wysuszone

Łubin
Jak i kiedy siać łubin? Przedstawiamy najważniejsze zasady

ewentualnie owadobójczą, a przeciwko zgorzeli siewek można stosować Sarfun T 65 DS czy Vitavax 200 FS. Dodatkowo nasiona można zaprawić środkiem służącym do zwalczania oprzędzika szarego – Mesurolem 500 FS. (...) dojrzewa nawet 2 tygodnie wcześniej niż łubin wysiany w czystym zasiewie. Łubin wąskolistny można wysiewać razem

Rośliny pastewne
Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka - opis i uprawa

jednorocznej i dwuletniej. W Polsce uprawiana jest jednoroczna forma ozima. Inkarnatka występuje w dwóch odmianach botanicznych: dzikiej (var. molineri) i siewnej (var. sativum). Najważniejsza pod względem rolniczym jest (...) Jej uprawa bardzo dobrze udaje się na glebach lekkich, piaszczysto-gliniastych i szczerkach, zaś na glebach zlewnych

Cebula
Jak uprawiać cebulę, aby uzyskać wysoki plon? Zobacz!

nadają się odmiany charakteryzujące się łagodnym, delikatnym w smaku, soczystym miąższem. Z cebuli przeznaczanej do przetwórstwa powinny (...) wykazywać skłonności do tworzenia szczypioru i korzeni. Odmiany przeznaczone do uprawy ozimej powinny być odporne na mrozy (...) Uprawa Cebulę można uprawiać z siewu wprost do gruntu, z rozsady oraz

Rośliny pastewne
Lucerna nerkowata, chmielowa - opis, charakterystyka i uprawa

W Polsce praktycznie nie jest uprawiana, za to najpopularniejsze są dwa gatunki lucerny – lucerna mieszańcowa i siewna. Cechy charakterystyczne Istnieją dwie odmiany lucerny nerkowatej: jednoroczne (...) nasiona, a jej plantacje należy zakładać na rędzinach, glebach piaszczysto-gliniastych lub szczerkach. Użytkowanie

Chwasty
Niepozorny przetacznik bluszczykowy. Sprawdź, jak go zwalczyć w uprawie

lasów i zarośla nadrzeczne. Zachwaszcza zboża ozime, ugory, odłogi, uprawy warzyw okopowych i rzepak. Charakterystyka (...) zawarty w nich tłuszcz i które przy ich udziale są rozsiewane. Siewki pojawiają się na jesieni i (...) i wydaje nasiona. Profilaktycznie warto zadbać o czystość materiału siewnego i bronowanie zasiewów. Jeśli

Chwasty
Perz właściwy – konkurencja dla roślin uprawnych. Sprawdź, jak go zwalczyć!

podjąć mając na względzie rodzaj i poziom rozwoju roślin uprawnych. Najlepszych efektów możemy się spodziewać (...) powstrzymać się przed nawożeniem ziemi azotem i gnojówką oraz przestrzegać czystości siewu. Wykorzystanie (...) zwłaszcza konie i bydło. Szybko się rozprzestrzenia, więc jego wysiewanie jest sposobem na zadarnianie zboczy i

Sałata
Uprawa sałaty – siejemy i zbieramy dorodne warzywa

i rozwija się na glebach gliniasto-piaszczystych, żyznych i przepuszczalnych. Przy uprawie późnej dobrze rośnie na glebach torfowych. Odczyn gleb mineralnych powinien mieć pH 6,5, natomiast torfowych 5,5.   (...) Metody uprawy Uprawa polowa z siewu Uprawa z siewu znajduje

Rośliny pastewne
Wyka kosmata (ozima) - poznaj roślinę o dużym znaczeniu gospodarczym w Polsce

W Polsce wyka kosmata (Vicia villosa) ma duże znaczenie gospodarcze. Inaczej nazywa się ją wyką piaskową lub ozimą. Uprawiana na niewielkim obszarze kraju. Jej plon wykorzystywany jest na zielonkę, susz, siano lub zielony nawóz. Najczęściej wysiewa się ją jako poplon w mieszankach z żytem, owsem, pszenicą ozimą, koniczyną łąkową lub łubinem, a rzadko w siewie czystym. Do krajowego rejestru wpisano jedną odmianę wyki kosmatej – odmianę Rea. Została ona wyhodowana przez Poznańską Hodowlę Roślin i wpisana do rejestru w 1971 roku.

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki