Uprawa żyta jarego w przedplonie

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Uprawa żyta jarego w przedplonie

Żyto
Żyto jare - wymagania i sposoby uprawy popularnego zboża

Żyto jare (Secale cereale) nie wymaga dużych nakładów finansowych podczas uprawy. Może być wysiewane w siewie czystym, w zasiewach mieszanych z roślinami motylkowatymi jako roślina podporowa bądź w mieszankach zbożowych składających się z dwóch gatunków. Aktualnie w krajowym rejestrze jest wpisana jedna odmiana żyta jarego – Bojko. Została ona zarejestrowana 2005 r., a jej hodowcą jest Hodowla Roślin Smolice, grupa IHAR.

Pszenżyto
Uprawa pszenżyta jarego - praktyczne porady dotyczące siewu, pielęgnacji i zbioru

W uprawie pszenżyta najważniejsze są dwa czynniki, które bezpośrednio oddziałują na wzrost roślin, ich rozwój oraz produktywność. Pierwszy czynnik wpływa na produktywność pszenżyta jarego – (...) Pierwszy czynnik wpływa na produktywność pszenżyta jarego – to termin siewu. Musi (...) tolerancyjne na zakwaszenie gleby. Przedplon Pszenżyto jare można

Pszenżyto
Pszenżyto jare – przedstawiamy najpopularniejsze odmiany i sposoby uprawy

zawiera aktualnie 10 odmian jarych pszenżyta. Uprawa pszenżyta na świecie nie przekracza 3 mln ha, a najwięcej zasiewów znajduje się w Europie. W (...) niewielkim procencie te uprawy zajmuje pszenżyto jare. W Polsce pszenżyto uprawia się (...) jarego mogą ulegać zmniejszeniu. Najlepszą wartość przedplonową wykazuje kukurydza, owies oraz jęczmień.

Pszenżyto
Pszenżyto ozime – wiadomości o cechach i agrotechnice odmian ozimych

sobie cechy morfologiczne pszenicy i żyta, które zostały użyte do krzyżowania. Powierzchnia upraw pszenżyta ozimego regularnie z każdym rokiem ulega zwiększeniu. Jego zbiory głównie przeznaczane są na paszę, zwłaszcza w (...) Przy uprawie pszenżyta ozimego należy zwracać uwagę na jego przedplony. Ważne jest, aby pozostawiały glebę wolną

Pszenżyto
Świadomy wybór odmiany pszenżyta – praktyczne porady

Powierzchnia uprawy pszenżyta w Polsce sukcesywnie wzrasta. Dominującą formą nieustannie pozostaje pszenżyto ozime, które w warunkach klimatycznych naszego kraju plonuje wyżej w porównaniu do formy jarej. Wszystkie odmiany zarejestrowane w (...) klimatycznych naszego kraju plonuje wyżej w porównaniu do formy jarej. Wszystkie odmiany zarejestrowane w przeciągu kilku

Nawożenie
Nawożenie pszenżyta - potrzeby pokarmowe i dawki nawozów

Nawożenie pszenżyta zależy od jego potrzeb pokarmowych i zasobności gleb. Jeżeli uprawa ma być prowadzona na glebach o niskiej zasobności, to dawki nawozów powinny być (...) wykorzystanie przez rośliny. Przy uprawie pszenżyta jarego nawożenie fosforowo-potasowe należy wykonywać przed (...) azotowego są uzależnione od stanowiska i przedplonu. Po przedplonach niezbożowych nie zaleca

Rośliny pastewne
Kostrzewa łąkowa ‒ królowa polan i pastwisk. Wymagania i uprawa

Wymagania siedliskowe Preferowanymi siedliskami pod uprawę kostrzewy łąkowej są gleby żyzne (mady, brunatne, (...) płaskie o południowej wystawie. Przedplon, uprawa, nawożenie Najlepszym przedplonem dla kostrzewy łąkowej są okopowe na oborniku. Trawę wsiewa się zazwyczaj w zboża jare zbierane na ziarno.

Choroby zbóż
Choroby zbóż - dowiedz się, jak je rozpoznać i zwalczyć

poprzez stosowanie 3-letniego zmianowania, a jako przedplon na polach można stosować wczesnego (...) Choroba ta występuje na roślinach żyta, pszenżyta i jęczmienia. Wywoływana jest (...) prawidłowe zmianowanie z 3-, 4-letnią przerwą w uprawie zbóż. Rośliny można nawozić wysokimi (...) siewy formy ozimej jęczmienia albo wcześniejsze formy jarej. Ziarno przed wysiewem należy

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

na świecie uprawiana jest przede wszystkim forma jara. Powierzchnia uprawy rzepaku w kraju ciągle wzrasta i aktualnie (...) przekraczają 60 mln ton. Odmiany rzepaku ozimego i jarego W Krajowym Rejestrze według (...) rzepak jary. Na glebach ciężkich rzepak można wysiewać po przedplonach, które wcześnie zeszły z pola, dzięki

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

glinu, manganu. Zdaniem wielu badaczy, rozkład opadów w naszym kraju nie sprzyja uprawie pszenicy ozimej. Optymalna suma dla tego gatunku wynosi od 200 do 240 (...) 200 do 240 mm, co w naszych warunkach jest rzadko możliwe. Przedplon Najlepszym przedplonem dla pszenicy ozimej są rośliny motylkowe. Po

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

16-20°C. Koniczynę czerwoną należy uprawiać na glebach należących do kompleksu: (...) pH jest większe od 7,3. Przedplon Najczęściej koniczynę czerwoną (...) ma być uprawiana jako wsiewka w zboża jare po okopowych, to należy po (...) pędrusia czarnoudka i pędrusia zieleniaka. Bardzo groźnymi pasożytami, zagrażającymi koniczynie czerwonej są:

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

mroźne zimy. Jęczmień to zboże o dużym arealne uprawy w naszym kraju. Większą popularnością wśród rolników (...) zwłaszcza w bezśnieżne i mroźne zimy. Udział jęczmienia jarego w strukturze zasiewów zbóż w naszym (...) plon w roku 2013 wyniósł 34 dt/ha. Przedplon Najlepszym przedplonem dla jęczmienia

Czosnek
Prezentujemy sposoby uprawy czosnku jarego i ozimego

Odmiany Wybierając odmiany, należy się kierować terminem uprawy oraz sposobem użytkowania. Najchętniej przez konsumentów wybierany (...) farmaceutycznego. Mogą być przechowywane przez 10–12 miesięcy. Odmiany jare: Jankiel i Jarus.   (...) założeniem uprawy pole powinno być oczyszczone z chwastów. Dobrym przedplonem dla czosnku ozimego są koniczyna, lucerna,

Rzepak
Rzepak jary - uprawa, termin siewu i zbiór

naszym kraju. Powierzchnia zasiewów rzepaku jarego w roku 2013 wyniosła zaledwie 2% ogólnego areału uprawy. Z reguły zasiewa się go na większą skalę po ostrych zimach. Plonuje zwykle o 25-40 (...) przypadku może zniszczyć ponad 15 % owoców. Przedplon i uprawa roli Za

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

warunkach glebowych oraz mają dostęp do wody. Jeżeli ich uprawa prowadzona jest na glebach ubogich to mogą (...) wykazują w okresie od pąkowania do początku kwitnienia. Przedplon Esparcetę najlepiej uprawiać na (...) wykonywany w roślinę ochronną, do których zalicza się zboża jare. Bardzo dobrze tą funkcję spełnia pszenica

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

6-7. Nie nadaje się do uprawy na glebach ciężkich, bardzo lekkich, podmokłych, zlewnych i kwaśnych. Płodozmian – dobór przedplonu W Polskich warunkach soję najlepiej uprawiać po (...) się zbytnio od zabiegów wykonywanych pod kukurydze czy zboża jare. W roku poprzedzającym uprawę tej rośliny,

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

Wyka siewna (Vicia sativa) jest formą jarą, którą można uprawiać na terenie całej Polski. Ma ona mniejsze (...) matowa. Masa 1000 nasion przeważnie wynosi 50–60 g. Nasiona wyki jarej w niewielkim stopniu wykorzystuje się na (...) które przerastają pęd główny. Jednak przy zapewnieniu jej odpowiedniego przedplonu, siewu, pielęgnacji i zbioru jej plony

Rośliny pastewne
Saradela pastewna - wymagania, uprawa, siew i zbiór

nie nadają się pod jej uprawę.   Przedplon Seradela nie ma dużych wymagań względem przedplonu. Jej uprawa na glebach lekkich udaje się po wielu (...) z pola i umożliwiają wykonanie zabiegów odchwaszczających rolę. Rośliny jare i niektóre oleiste są gorszymi przedplonami,

Jęczmień
Jęczmień jary i ozimy – zalecane terminy wysiewu. Wyjaśniamy, kiedy siać, by mieć duże plony

uprawa zbóż ozimych, jedynie w uprawie jęczmienia dominują odmiany jare, z uwagi na jego małą mrozoodporność. Obecnie systematycznie rośnie areał uprawowy jęczmienia, który uprawiany jest zarówno dla przemysłu spożywczego, jak (...) trzeciej dekadzie września, gdyż późny termin umożliwia wybór lepszego przedplonu, dokładną uprawę przedsiewną i mniejsze wybujanie

Inne warzywa
Uprawa brukwi w pigułce - odmiany, wymagania, terminy siewu i zbioru

żyznych, a gleby mniej żyzne należy odpowiednio nawozić. Do uprawy nadają się również torfy. Najkorzystniejsze jest pH (...) gromadzenia się masy plonu maleje.   Przedplon Brukiew można uprawiać po (...) do odchwaszczania uprawy brukwi stosuje się herbicydy dla rzepaku jarego. Choroby i szkodniki

Rośliny pastewne
Dobór roślin i użytkowanie międzyplonów ścierniskowych

Rośliny zalecane do uprawy w poplonach ścierniskowych Okres wegetacji międzyplonu ścierniskowego powinien trwać ok. 3 miesięcy. Rośliny do przedplonów dobiera się na podstawie rodzaju gleby i (...) ozimą. Na glebach ciężkich zaleca się wysiewanie bobiku, wyki jarej lub kapusty pastewnej. Na stanowiskach suchych

Rośliny pastewne
Jak uprawiać facelię błękitną? Odpowiadamy!

facelii jest uzyskanie paszy lub przeoranie jako zielony nawóz. Uprawa na nasiona to trudne i ryzykowne przedsięwzięcie. (...) co dochodzi do nadmiernego osypywania się nasion. Stanowisko, przedplon Facelia jest mało wymagająca (...) się w I. dekadzie listopada. Zielona masa może być użyta bezpośrednio do skarmiania, zakiszenia lub wykorzystana

Rzepak
Rzepak ozimy - wymagania, uprawa, odmiany i agrotechnika

zapotrzebowanie na wodę jest uzależnione od gleby, na której uprawiany jest rzepak i może wynosić od 500 (...) wyginięcie. Agrotechnika Pod względem plonotwórczym najlepszym przedplonem dla rzepaku ozimego jest groch, bobik (...) po jęczmieniu ozimym. Po zbiorze pszenicy ozimej i jęczmienia jarego trzeba stosować uproszczenia w uprawkach pożniwnych

Chwasty
Rzodkiew świrzepa – dzika forma rzodkwi zwyczajnej, zachwaszczająca uprawy

gliniaste lub mało żyzne, słabo uprawiane. Rzodkiew jest chwastem segetalnym. Zachwaszcza głownie zboża jare, rzepak, rzepik, grykę, uprawy roślin strączkowych, kukurydzę, buraki, ziemniaki i rośliny kapustne. Potocznie nazywana (...) możemy użyć w roku poprzedzającym założenie uprawy, po zbiorze przedplonu, stosując na przykład: Avans 330 SL,

Gorczyca
Uprawa gorczycy białej - wymagania, uprawa, terminy siewu i zbioru

jest rośliną jednoroczną. Może być uprawiana na cele przyprawowe, kulinarne, do wytwarzania musztardy oraz jako międzyplon lub plon główny na zielonkę. Dodatkowo można przeznaczać ją na cele paszowe, zielony nawóz (...) należy przeprowadzić jej wapnowanie, najlepiej od razu po zbiorze przedplonu. Wapno węglanowe (CaCO3) lub węglanowo-magnezowe (CaCO3

Trawy łąkowe
Kupkówka pospolita - opis, siew, uprawa, użytkowanie i zbiór

gleba musi być przedsiewnie wapnowana, a w przypadku kilkuletniej uprawy kupkówki glebę należy również wapnować po zbiorze (...) zbioru we właściwym stadium rozwoju.   Przedplon Najlepszym przedplonem dla kupkówki (...) ziarniaki nie rozpoczynają wschodów. Można wsiewać ją w zboża jare i ozime lub razem z ich

Rośliny pastewne
Jak uprawiać koniczynę perską? Poznaj najważniejsze zasady

Koniczyna perska nadaje się do uprawy w plonie zarówno głównym, jak i wtórnym. Najczęściej wsiewa się ją w zboża jare, które pełnią funkcję rośliny ochronnej. Może być też uprawiana po (...) jej uprawę musi być dokładnie odchwaszczone. Glebę po zbiorze przedplonu można włókować, bronować lub kultywatorować, a

Facelia
Jak i kiedy siać facelię? Przedstawiamy najważniejsze zasady

do tego ma wiele właściwości leczniczych. Warto więc rozważyć uprawę facelii – nie jest taka trudna, jak (...) Przygotowując stanowisko skupmy się głównie na usunięciu wszystkich chwastów w przedplonie, szczególnie przy uprawie facelii na nasiona (...) facelii + 10 kg słonecznika + 50 kg wyki jarej 5 kg facelii +

Chwasty
Jak zwalczać czerwca rocznego, niepożądanego gościa pastwisk? Podpowiadamy!

po rygiel dolny. Zachwaszcza pola uprawne, głównie zboża ozime, jare oraz koniczynę, kukurydzę, rośliny strączkowe, trawy i uprawy okopowe, w tym Czerwiec roczny (Scleranthus annuus L.) wbrew swojej nazwie gatunkowej, (...) AS 600 EC. W uprawie pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, żyta i pszenżyta ozimego można zastosować herbicyd

Rośliny lecznicze
Niezapominajka polna. Urocze, drobne kwiatki to zmora niejednego rolnika!

Kwitnie i owocuje na ścierniskach i przy drogach. W uprawach sąsiaduje ze zbożami, rzepakiem, burakami i kukurydzą. (...) uporczywym kaszlu, zapaleniu oskrzeli, gruźlicy, zapaleniu krtani i gardła. Przy nieżytach układu oddechowego i krwawieniu z nosa (...) uprawach rolnych Niezapominajka polna zachwaszcza zboża ozime, jare, koniczynę, uprawy okopowe i pastewne. Jest

Rzepak
Kiedy siać rzepak jary, a kiedy ozimy? Różnice w siewie i agrotechnice

wapń, o dobrej wilgotności, ale nie podmokłe. Możemy uprawiać dwie formy rzepaku, jarą i ozimą, które (...) zwłaszcza jeśli panują w początkowym okresie wzrostu. Doskonałym przedplonem dla rzepaku ozimego będą rośliny motylkowe (...) ze względu na mątwika burakowego). Siew rzepaku jarego Rzepak jary wysiewa się

Owies
Kiedy siać owies? Przedstawiamy najważniejsze zasady i terminy wysiewu

korzeniowemu przy równomiernych opadach plonuje nawet na glebach piaszczystych, a także górskich. Uprawa roli pod owies jest taka sama jak pod inne zboża jare. Owies (...) także górskich. Uprawa roli pod owies jest taka sama jak pod inne zboża jare. Owies jest rośliną fitosanitarną – odporną na choroby i nieuczestnicząca w ich

Pszenica
Nawożenie pszenicy jarej. Azotowe czy magnezowe? Odpowiadamy!

stąd też jednym z najważniejszych zabiegów agrotechnicznych w jej uprawie pozostaje niewątpliwie nawożenie mineralne. Aby (...) terminem wysiewu nawozów wapniowych jest czas po przeoraniu resztek pożniwnych przedplonu. Nawożenie fosforowo-potasowe (...) dawek nawożenia azotowego zależy od kierunku użytkowania ziarna pszenicy jarej oraz warunków siedliskowych. Dokładne określenie zapotrzebowania

Żyto
Żyto zwyczajne - zboże o najmniejszych wymaganiach uprawowych

wywodzą się wszystkie odmiany rolnicze żyta. Żyto zwyczajne (Secale cereale) bywa też nazywane żytem siewnym. Wyróżniamy formy dziko rosnące i uprawne. Podgatunki żyta zwyczajnego (...) Może być uprawiany na kompleksach żytnich. Najlepszymi przedplonami dla rolniczych odmian żyta są rośliny

Nawożenie
Nawożenie rzepaku – mocno wpływa na wielkość plonu

rolnicy muszą pamiętać przed rozpoczęciem uprawy rzepaku. Wykonuje się go w roku poprzedzającym siew, najlepiej pod przedplon. Wcześniejsza aplikacja nawozów wapniowych sprzyja całkowitej hydrolizie związków w glebie. Jednak przy wysokim (...) terminu aplikacji. Źródło: Metodyka integrowanej produkcji rzepaku ozimego i jarego. Bor Objawy

Rośliny lecznicze
Rdest plamisty. Zobacz, jak go zwalczać i wykorzystać w ziołolecznictwie

Charakterystyka Siewki tej jednorocznej rośliny jarej pojawiają się dopiero kiedy temperatura powietrza jest (...) mineralne. Jest bardzo pospolitym chwastem na całym terenie Polski, poza uprawami często porasta miedze, trawniki i ogrody. (...) i wiosenne bronowanie, chociaż tutaj należy zwrócić uwagę, że żyta nie bronuje się nigdy, nawet jeżeli

Rośliny lecznicze
Nawłoć kanadyjska – jesienią, kwietnym kobiercem spowija pola i ugory

Porasta siedliska ruderalne, ogrody, mokre łąki, rowy melioracyjne, pola uprawne w pobliżu rzek, nadrzecza, nieużytki. Tworzy rozległe (...) Napar działa moczopędnie, rozkurczowo i oczyszcza organizm. Pomaga również w nieżytach przewodu pokarmowego. Zewnętrznie działa przeciwzapalnie i (...) trudem dają się wyeliminować. Oprócz tego należy zachować odpowiedni przedplon złożony z roślin okopowych lub motylkowych.

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki