Usuwanie obornika z kurnika

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Usuwanie obornika z kurnika

Kury
Wyposażenie ferm drobiu - wybiegi, poidła, karmidła, gniazda i grzędy

Fermy drobiu z dnia na dzień stają się coraz bardziej uniezależnione od pracy ludzkich rąk. Dzięki znacznemu rozwojowi technologii i mechanizacji rolnictwa, w kurnikach można obniżyć nakłady robocizny do minimum. Na pierwszym miejscu w rankingu najmniejszych nakładów pracy stoi klatkowy - bateryjny system chowu drobiu. Drób można utrzymywać w klatkach lub w systemie podłogowo-ściołowym z dostępem lub bez dostępu do wybiegów.

Trzoda chlewna
Tuczarnia na głębokiej ściółce - wady i zalety systemu ściółkowego

areał ziemi uprawnej. Usuwanie obornika jest pracochłonnym zajęciem, ponieważ zastosowanie systemów automatycznie usuwających odchody jest prawie niemożliwe. Ferma stosująca system głębokiej ściółki powinna być wyposażona w spychacz czołowy. Podczas usuwania obornika w tuczarni nie mogą znajdować się zwierzęta, dlatego ten zabieg wykonuje się rzadko. Najczęściej po sprzedaży poszczególnych

Trzoda chlewna
Wyposażenie chlewni - radzimy, co robić, by zwiększyć opłacalność produkcji

ściołowy wymaga częstej wymiany ściółki, usuwania obornika i dościelania. W systemie bezściołowym zwierzęta hodowane są na podłoże ażurowej, dzięki której odchody przedostają się samoistnie do kanałów gnojowych i produkowana jest gnojowica. Wadą tego systemu jest problematyczne przechowywanie dużych ilości gnojowicy. Gnojowica również jest usuwana z kanału gnojowego różnymi metodami. Najbardziej

Trzoda chlewna
Chlewnia i tuczarnia na głębokiej ściółce - wady i zalety systemu ściółkowego

koryt lub karmników. Usuwanie obornika W chlewniach o głębokiej ściółce usuwanie obornika jest problematyczne, ponieważ z opróżnianego budynku należy wypędzić zwierzęta. Najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie wybiegów z bezpośrednim wyjściem z kojców na zewnątrz budynku. Nie zawsze jest to możliwe, a przepędzanie zwierząt jest silnym czynnikiem stresującym.

Trzoda chlewna
Chlewnia na rusztach - charakterystyka, zalety i wady

pozyskiwaniem ściółki, zmniejszenie pracochłonności przy usuwaniu obornika i sprzątaniu chlewni. Rodzaje rusztów Podłoga szczelinowa lub ruszt musi być wykonany z materiału niekorodującego, o mocnej strukturze i niezbyt śliskiej powierzchni. Konstrukcja powinna być na tyle wytrzymała, aby zwierzęta, pracownicy oraz maszyny mogły się swobodnie poruszać.

Bydło mięsne
Hodowla bydła mięsnego – żywienie, rozpłód i efektywne utrzymanie

paszową, legowiskową i spacerowo-gnojową. Zużyty obornik usuwa się kilka razy w roku, służy głównie do nawożenia ziemi w gospodarstwach. Obornik spełnia funkcję grzewczą dzięki fermentacji bakteryjnej.   Żywienie Poziom żywienia bydła zależy od masy ciała, oczekiwanych przyrostów, intensywności chowu (system intensywny, ekstensywny i półintensywny),

Owce
Merynos polski – najpopularniejsza krajowa rasa owiec

płytkiej – w tym systemie obornik usuwa się co kilka tygodni. Niezwykle istotne jest zaprojektowanie dobrej wentylacji grawitacyjnej, ponieważ zbyt wysokie stężenie amoniaku i pary wodnej wpływa niekorzystnie na stan i kolor runa. Wełna merynosa polskiego ma tendencję do przybierania intensywnego, kremowego koloru, co obniża jej wartość rynkową.

Bydło mleczne
Odchów cieląt - sposoby utrzymania, żywienie cieląt i zabiegi pielęgnacyjne

pielęgnację racic, która polega na usuwaniu obornika ze szpary międzyracicowej. Dzięki systematyczności tego zabiegu można uniknąć zanokcicy. U starszych cieląt przeprowadza się również korekcję racic oraz kąpiele w środkach odkażających. Cielęta są poddawane w wieku 2-4 tygodni zabiegowi dekornizacji, czyli usunięciu zawiązków rogów. Można przeprowadzić go metodą chemiczną, termiczną lub

Nawożenie
Nawożenie obornikiem - poznaj najważniejsze zasady i terminy

Metody wytwarzania i przechowywania obornika Obornik może powstawać w oborach i chlewniach, gdzie na odchody układa się warstwy ściółki. Są to tzw. obory i chlewnie głębokie.  Zwierzęta poruszające się po takich budynkach ubijają tę mieszaninę słomy z odchodami, która usuwana jest co kilka miesięcy. Taka metoda przechowywania

Bydło
Zgarniacz obornika - przegląd metod mechanicznych, półmechanicznych i ręcznych

W Polsce występują dwa systemy utrzymania zwierząt- ściołowy i beściołowy. W systemie bezściołowym powstaje gnojowica (odchody i mocz), która najczęściej samoczynnie spływa do kanału gnojowego, a później do zbiorników gdzie jest magazynowana. Zaletą systemu bezściołowego jest oszczędność czasu na zabiegi dościelania i sprzątania obornika. System ściołowy wymaga usuwania zabrudzonej ściółki i przeniesienia jej na płyty obornikowe. Wyróżnia się kilka sposobów usuwania obornika- metoda ręczna, półmechaniczna (kolejki zawieszane, ładowarki czołowe, szufle półmechaniczne) i mechaniczna.

Kury
Kurniki przydomowe. Niezbędne informacje o konstrukcji i wyposażeniu

na wzrost agresji, co prowadzi do pterofagii (skubania piór). Wyposażenie kurnika Ściółka Rodzaj ściółki ma niebagatelny wpływ na zdrowie (...) piasek. Wadą tego ostatniego materiału jest fakt, że nie zapewnia on izolacji, a obornik zbierany z piaskiem jest mniej wartościowym nawozem. Jeśli jednak zamierzamy trzymać

Kury
Kurniki dla kur – rodzaje, budowa, wyposażenie i wymagania

służą ptakom do odpoczynku i snu zapewniając poczucie bezpieczeństwa. Systemy regulujące warunki środowiska W kurniku istotną instalacją są zamgławiacze, służące obniżeniu temperatury i zapylenia latem oraz wentylatory, mające na celu usuwanie toksycznych gazów, nadmiaru wilgoci i doprowadzaniu świeżego powietrza. Klimatyzacja kurnika powinna zapewniać stałą temperaturę 15-20°C i

Kury
Na czym polega ekologiczna hodowla kur i produkcja jaj?

niż 10-12 ton suchej masy obornika na hektar upraw polowych  ciągu roku.   Oprócz ściółki w gospodarstwach ekologicznych zwraca się szczególną uwagę na obsadę zwierząt. Na (...) parametry wilgotności, temperatury i dopływu świeżego powietrza oraz aktywnie usuwać toksyczne gazy i drobnoustroje.

Kury
Jak odpowiednio skonstruować grzędę dla kur? Wyjaśniamy!

z gniazdami.   Podgrzędna Dodatkowym elementem wyposażenia kurnika, w którym zachowane są prawidłowe zasady zoohigieny może być podgrzędna. Podgrzędna jest to deska, płyta plastikowa lub kuweta umieszczona bezpośrednio pod grzędą. Ułatwia codzienne usuwanie odchodów i zachowanie czystości w kurniku. Podgrzędna musi mieć szerokość dostosowaną do

Maliny
Jakie sadzonki malin warto wybrać? Zobacz!

będzie znajdować się sadzonka, i wsypać do niego wieloskładnikowy nawóz. Na dnie rozprowadza się 20 l obornika lub kompostu na 1 m2 powierzchni. Przed zasypaniem rowu zaleca się również dodanie 35 g  superfosfatu. Przed samym sadzeniem usuwamy korzenie suche i zranione, a następnie przycinamy lekko końce pozostałych korzeni. Zaleca się zanurzenie korzeni

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

przeprowadzić przed przedplonami ogórka – jest on wrażliwy na świeże wapnowanie. Nawożenia obornikiem nie powinno się łączyć ze stosowaniem wapnia. Uprawa (...) powinna być utrzymywana na poziomie 14–16°C. Po wschodach stosuje się selekcję ogórka, tj. usuwa się słabsze rośliny. Następnie napełnia się doniczki podłożem do pełnej pojemności.

Cebula
Cebula cukrowa - siew, uprawa, odmiany i właściwości

podstawie analizy chemicznej gleby. Jeśli uprawę prowadzi się w pierwszym roku po oborniku, to podaje się średnio na 1 ha 100 kg N, 100–150 kg (...) Zabiegi pielęgnacyjne Należy starannie odchwaszczać pole, szczególnie jeśli prowadzi się mechaniczne usuwanie chwastów, tak aby nie uszkodzić cebul – zapach przywabia śmietkę cebulankę,

Pomidory
Z sukcesem uprawiamy pomidory gruntowe

w 2. lub 3. roku po oborniku. W pierwszym roku po nawożeniu obornikiem dobrze rozwijają się wyłącznie odmiany karłowe. Należy przestrzegać zmianowania i nie uprawiać (...) utrzymywanie ciepłej temperatury w okolicach korzeni oraz  utrzymanie odpowiedniej wilgotności gleby. Usuwanie liści: powinno usuwać się liście dotykające powierzchni gleby, liście suche oraz

Bydło
Obora uwięziowa – praktyczne porady dotyczące rodzaju stanowisk i uwięzi

(np. kulawizna) na podłodze rusztowej. Stanowiska półrusztowe bezściółkowe Legowisko jest zakończone niewielkiej szerokości rusztem, pod którym porusza się zgarniak typu delta usuwający nadmiar obornika. Kanał jest płytszy niż w stanowisku typowo rusztowym. Długość legowiska wynosi 180 cm.   Stanowiska dla buhajów

Kury
Hodowla kur niosek - wszystko co wiedzieć trzeba

podzielić na chów ściołowy, rusztowy oraz ściołowo-rusztowy. Chów ściołowy odbywa się na głębokiej ściółce, która jest uzupełniana przez cały okres chowu i usuwana przy zmianie obsady kurnika. Najczęściej jako ściółkę wykorzystuje się słomę żytnią lub wióry, ma za zadanie odizolowanie ptaków od zimnego podłoża. Jaja pochodzące z chowu ściołowego

Jeżyna
Uprawa jeżyny bezkolcowej – prosta pielęgnacja i jeszcze łatwiejszy zbiór

też deszcz. Nawożenie Przed założeniem plantacji należy podać obornik w dawce 40 t/ha i zaorać. Nawożenie mineralne ustala się na podstawie (...) jego dnie usypuje się kopczyk z żyznej ziemi z dodatkiem torfu. Przed posadzeniem usuwa się uszkodzone korzenie. Roślinę umieszcza się w dołku, zasypuje ziemią i

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

mają również wiatry. Jeżeli są słabe, to ich wpływ jest pozytywny, ponieważ usuwają wilgotne lub zimne masy powietrza, zaś silne wiatry, które niosą pył czy (...) piece grzewcze, zaś w inspektach stosuje się ogrzewanie biologiczne, np. wykorzystując jako podkład obornik. Najlepszym podłożem stosowanym pod rozsady tytoniu jest kompost z dodatkiem piasku

Kury
Woliera dla kur i innego drobiu. Konstrukcja i wyposażenie

do chowu drobiu, usuwa się tylną ścianę, tak aby ptaki mogły wchodzić i wychodzić z klatek. Przed wejściem umieszcza się różnego rodzaju drabinki i grzędy ułatwiające podlatywanie do klatek. Zazwyczaj całe pomieszczenie jest przystosowane do poruszania się po nim drobiu. Wadą tego systemu jest duża pracochłonność związana ze sprzątaniem kurnika i

Kury
Efektywna hodowla kurczaków - brojlerów

dobrych właściwościach chłonnych. Najczęściej używa się do tego celu słomy. Kurnik powinien być ponadto zaopatrzony w urządzenia do karmienia i pojenia odpowiednio umieszczone. (...) przegrzania kurczaków, a zimą do chorób spowodowanych nadmierną wilgocią. Odpowiednia wentylacja zapewnia też usuwanie nadmiaru szkodliwych gazów. W rozporządzeniu MRiRW  z dnia 15 lutego 2010 

Maliny
Jak prawidłowo uprawiać maliny? Wyjaśniamy!

by zapewnić dobre owocowanie krzewów. Niezależnie od metody uprawy, cięcie polega na usuwaniu pędów owocujących w danym roku, a pozostawianiu młodych. Istnieją jednak odmiany powtarzające (...) systemu korzeniowego. Na glebach mniej żyznych zasadne będzie zastosowanie nawożenia organicznego w postaci obornika. Obok systematycznego odchwaszczania, warto także zastosować ściółkowanie słomą lub

Morele
Sadzenie moreli – podpowiadamy, jak to zrobić prawidłowo

Morela dobrze rośnie na glebie o pH=6,5–7,1. Przed założeniem sadu stosuje się obornik w dawce maksymalnej 40 t/ha pod jesienną orkę. Zastąpić go można nawozami (...) młodych drzewek, poza tym mogą być domem dla wielu innych agrofagów. Można je usuwać ręcznie, mechanicznie bądź za pomocą podanych w aktualnym „Programie ochrony roślin

Uprawa
Uprawa chmielu w Polsce - wszystko, co trzeba o niej wiedzieć!

Pole powinno być dobrze odchwaszczone, poddane uprawkom pożniwnym i przyorane z rozłożonym obornikiem do 40 t/ha (można podzielić na dwie dawki). Jesienią wykonujemy (...) drugiej dekadzie kwietnia, po ogrzaniu ziemi, odkrywamy karpy, czyścimy i podcinamy je – usuwamy zeszłoroczne pędy, podniszczone części oraz rozłogi. Później zawieszamy 2 przewodniki –

Marchew
Czarna marchew, czyli barwna odmiana w naszej kuchni! Dowiedz się, jak ją uprawiać

odczynie zbliżonym do obojętnego. Nie powinniśmy uprawiać jej na glebie świeżo nawożonej obornikiem, gdyż powoduje to rozwidlanie się korzeni. Marchew wrażliwa jest również na świeże (...) Siew Przed siewem stanowisko powinno być starannie przygotowane – usuwamy resztki roślinne i chwasty, spulchniamy glebę i wyrównujemy jej powierzchnię. Marchew

Rabarbar
Uprawa rabarbaru. Kwaskowate i orzeźwiające warzywo idealne na wiosnę!

powinno się jesienią wykonać głęboką orkę z zastosowaniem pogłębiacza, następnie nawieźć ziemię obornikiem, a przed samym wysadzeniem odchwaścić podłoże i wzbogacić glebę wieloskładnikowym nawozem mineralnym (...) smak ogonków liściowych i obniżają plony nawet o 30 proc. Oprócz tego warto usuwać chwasty z zastosowaniem środków chemicznych, np. Azotopu 50 WP lub ręcznie.

Truskawki
Truskawka ananasowa – odmiana z białymi owocami

ilości składników pokarmowych. Dawki nawozów dobieramy na podstawie chemicznej analizy gleby. Sam obornik podany przed założeniem plantacji (do 40 t/ha) pozwoli na duże uzupełnienie gleby (...) Wiosną, po rozmarznięciu gleby, spulchniamy ją, a grządki truskawek odchwaszczamy. Z roślin usuwamy również chore i suche liście. W tym okresie truskawki również uzupełniamy

Chwasty
Wiechlina zwyczajna – doskonała trawa paszowa na tereny mokre!

odrywa się od podłoża. Do jej usuwania można zastosować odchwaszczanie środkami chemicznymi, także tymi, które stosuje się do usuwania wiechliny rocznej, a więc np.: tepraloksydymem, metolachorem-S, chlorotoluronem, asulamem. Należy pamiętać, by unikać nawożenia ściekami, obornikiem, kompostem, gdyż roślina czerpie z nich potrzebne dla wzrostu składniki.     

Nawożenie
Nawożenie gnojowicą - kiedy je stosować? Przedstawiamy wady i zalety

przeciekami z instalacji wodnej. Jest produktem ubocznym chowu zwierząt w systemie bezściołowym. Usuwa się ją metodami hydraulicznymi bądź mechanicznymi i wykorzystuje jako nawóz po rozcieńczeniu (...) azotu i fosforu niż bydlęca. Oba rodzaje gnojowicy można potraktować jako alternatywę dla obornika, zwłaszcza że azot z rozcieńczonej gnojówki jest łatwiej przyswajalny niż ten

Kury
Klatki dla kur – przedstawiamy wymagania, zalety i wady chowu klatkowego

korzystają z mieszanek paszowych z zakupu, w związku z czym nie wykorzystują obornika do uprawy zbóż. Mniejsze klatki ułatwiały obserwację wszystkich ptaków oraz ułatwiały lepszy (...) jest niewielka, a stężenie toksycznych gazów jest dość szybko eliminowane przez zmechanizowany sposób usuwania odchodów spod klatek. Dużą zaletą jest mniejsza obsada ptaków

Porzeczka
Sadzonki porzeczki - na co zwracać uwagę? Jak i kiedy sadzić?

jeden pąk. Ziemię wokół sadzonek należy udeptać i podsypać warstwą dobrze rozłożonego obornika lub kompostu. Sadzonki porzeczek sadzi się w rzędy odległe od siebie (...) na 1-2 oczka nad ziemią, pozostawiając nieco dłuższy pęd główny. Pozostałe pędy się usuwa. Pędy krzewów posadzonych jesienią przycina się na wiosnę krótko, na wysokości

Inne warzywa
Uprawa szczawiu - poznaj wymagania i odmiany niezwykle wartościowego warzywa

i długim dniu zaczyna wybijać w pędy kwiatostanowe i konieczne jest ich usuwanie razem z liśćmi. Preferuje słoneczne lub lekko zacienione stanowisko, najlepiej rośnie na (...) Przed siewem postarajmy się o dobre nawiezienie gleby – stosujemy w tym celu obornik, nie więcej niż 40 t/ha oraz uzupełniamy nawożeniem mineralnym, dawki ustalając

Kury
Od czego zależy nieśność kur niosek? Odpowiadamy!

zmniejsza regularność znoszenia i poziom białka. Gdy w kurniku panuje za wysoka temperatura (powyżej 20°C) kury piją więcej wody, co powoduje zwiększenie wydalania witamin i składników mineralnych z organizmu. Na nieśność również oddziałuje wentylacja, która ma na celu usuwanie toksycznych gazów, nadmiaru wilgoci i wprowadzanie do kurnika

Kozy
Hodowla kóz - wszystko co wiedzieć trzeba!

naturalne tworzywo do wyrobów artystycznych. Kolejnym produktem ubocznym w chowie kóz jest obornik, wykorzystywany na szeroką skalę w ogrodnictwie i warzywnictwie. W Polsce (...) stada. Do podstawowych i najczęstszych zabiegów należy zaliczyć korekcję racic, dekornizację (usuwanie rogów), znakowanie, usuwanie nadliczbowych strzyków i pielęgnacja skóry oraz sierści. Bardzo

Rośliny lecznicze
Cebula zwyczajna - właściwości, odmiany, metody uprawy i wymagania

względu na porażenia przez choroby i szkodniki. Nawożenie Obornik podaje się pod orkę przedzimową w dawce 30–50 t/ha. Można również stosować (...) ochrony roślin warzywnych”. W uprawie amatorskiej czasem wykonuje się przerywanie cebul, usuwanie tych najsłabszych bądź chorych, pozostawiając 8–10 cm odległości między roślinami.

Maliny
Pielęgnacja malin kluczem do uzyskania obfitych plonów

uprawie malin na niewielką skalę warto zrezygnować nie tylko ze sztucznych nawozów, ale także ze stosowania herbicydów. Lepiej usuwać chwasty w sposób mechaniczny. Jak już wspomnieliśmy, stosowanie do ściółkowania nawozu naturalnego w postaci obornika zabezpiecza glebę wokół krzewów przed wzrostem chwastów, ale to nie jedyna właściwość. Ściółka dodatkowo chroni ziemię przed

Kapusta
Jak uprawiać brokuły? Odkrywamy sekrety uprawy brokułów

na glebach słabych, w 2., 3. roku na zasobnych w próchnicę. Dawka obornika nie powinna przekraczać 40 t/ha, najczęściej podaje się 30–40 t/ha. To wartościowe (...) folią i regularnie ją nawadniać. Gleba powinna być spulchniona i odchwaszczona. Chwasty najlepiej usuwać metodami agrotechnicznymi. Można również przed sadzeniem zastosować herbicydy, np. Cleaner 360

Agrest
Uprawa agrestu - wyjaśniamy najważniejsze zagadnienia!

Spowolnić proces odrastania chwastów pomoże ściółkowanie. Pokrycie ziemi pod krzewami obornikiem lub słomą, pomoże nie tylko zniwelować konieczność odchwaszczania, ale także zabezpieczy ziemię (...) Z popularną mszycą czy brzęczakiem porzeczkowym poradzi sobie oprysk Decisem. Dodatkowo pomoże także usuwanie i palenie zaatakowanych liści. Mszyca jest łatwa do rozpoznania, natomiast jeśli

Chrzan
Uprawa chrzanu - wszystko co powinieneś wiedzieć!

źródła podają, że nawozy mineralne powinno się wysiewać wiosną, tak samo jak obornik, gdyż wówczas są one lepiej absorbowane. Nie zmienia to faktu, że wysiew (...) a sadzeniem, najpewniej na korzeniu pojawią się boczne odrosty, dlatego też, przed sadzeniem, usuwamy je przy pomocy szorstkiej tkaniny. Pąki i zaczątki korzeni zostawiamy jedynie

Wiśnie
Jak prawidłowo uprawiać wiśnie? Uprawa wiśni bez tajemnic

zachowana w szkółce. W dołku formujemy kopczyk z mieszanki ziemi torfowej i obornika. Korzenie podcina się i umieszcza drzewko w dołku na kopczyku, zasypując je (...) 15 lat, gałęzie natomiast nie. Wycina się 3-letnie pędy, pozostawiając 30 cm czopy. Usuwa się gałęzie długie, grube lub utrudniające przejazd sprzętu. Cienkie i wiotkie

Brzoskwinie
Uprawa brzoskwiń: od sadzenia poprzez pielęgnację aż po obfity zbiór

nawozy mineralne, przeznaczone pod uprawę drzew owocowych lub nawóz organiczny w postaci obornika. Zaleca się wybór tego drugiego, gdyż jest najlepszym źródłem mikro- i makroelementów. (...) W tym celu skracamy je do wysokości 40 cm od poziomu gruntu i usuwamy wszystkie pędy boczne. W przypadku lepiej rozwijającej się brzoskwini, przewodnik wystarczy

Winorośl
Właściwa uprawa winorośli gwarantowany sukces przynosi!

Po użyźnianiu, glebę należy głęboko przekopać. Jak już wspomnieliśmy, sprowadzenie obornika jest nieekonomiczne. W takiej sytuacji powinniśmy sięgnąć po wieloskładnikowy nawóz przeznaczony pod (...) słabiej czy silniej rosnącej – nad jednym z czterech pierwszych oczek. Usuwamy tzw. pasierby, czyli pędy, które wyrosły przedwcześnie. Czas cięcia:

Grusze
Prawidłowe sadzenie gruszy. Zapoznaj się z naszymi wskazówkami

Jeśli sadzi się na glebie gorszej jakości wykorzystuje się do podsypania mieszankę z ziemi z torfem i obornikiem. Korzenie muszą być ułożone w dołku równomiernie, nie mogą się zawijać ani zaginać. Chore bądź połamane się usuwa. Następnie drzewko umieszcza się tak, by miejsce okulizacji znajdowało się ok. 15 cm nad powierzchnią

Czosnek
Prezentujemy sposoby uprawy czosnku jarego i ozimego

i pomidora. Nawożenie Czosnek ładnie rośnie po nawożeniu obornikiem, który powinien być dobrze rozłożony i podany w dawce 30–40 t/ha. Przy (...) Do najważniejszych zabiegów należą spulchnianie gleby, zwalczanie chwastów, chorób i szkodników, nawadnianie oraz usuwanie pędów kwiatostanowych, a w przypadku niedoboru składników – dokarmianie roślin. Przy

Drób ozdobny
Paw albinos zdumiewa śnieżnobiałym ogonem! Sprawdź, jak go hodować.

wolierze montujemy żerdzie, na których pawie będą spały. Można zbudować im również kurnik, który potraktują jako zimowe schronienie przed wiatrem i śniegiem. Minimalne wymiary domku (...) o tarte warzywa, śrutę zbożową i zielonkę, zwłaszcza w okresie zimowym. Niezjedzony pokarm usuwamy z karmideł w ciągu godziny, by nie zapleśniał. Ponadto zapewniamy ptakom

Chwasty
Jak rozpoznać i zwalczyć rumian polny? Odpowiadamy!

siewnego; poprawa właściwości fizycznych gleby poprzez nawożenie jej wapnem i obornikiem. Dodatkowo możemy wspomóc zwalczanie chwastu, używając środków chemicznych. W zależności (...) jesienne bronowanie, ponieważ uszkadza korzenie, a wiosenne z kolei, uszkadza część naziemną rzepaku. Usuwanie mechaniczne rumianu i innych chwastów daje skuteczność do 60 proc. Aby

Inne warzywa
Kapusta ozdobna - poznaj odmiany o niezwykle kolorowych i ozdobnych liściach

warto zwapnować podłoże. Zabiegu tego nie należy przeprowadzać razem z jesiennym nawożeniem obornikiem, ponieważ mogłoby to prowadzić do dużych strat azotu. Dla zdrowotności naszej uprawy (...) Młoda kapusta jest wrażliwa na zachwaszczenie, dlatego niepożądane rośliny należy systematycznie usuwać. Wyrośnięte okazy o rozłożystych liściach cieniują podłoże wokół siebie, dlatego wzrost

1 2

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki