Wapnowanie gleby

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Wapnowanie gleby

Sałata
Uprawa sałaty – siejemy i zbieramy dorodne warzywa

polu więcej niż dwa razy w ciągu 3–4 lat. W uprawie polowej ważne jest nawożenie gleby. Sałata ma dość duże wymagania nawozowe. Warto jesienią zastosować obornik w dawce 20–30 t/ha. Jeśli istnieje konieczność wapnowania należy wykonać ten zabieg przed uprawą. Sałata jest wrażliwa na świeże wapnowanie. Przed nawożeniem powinno

Gleby
Żyzne gleby torfowe. Wszystko o ich klasyfikacji i właściwościach

powtórne zalanie uprawy było niemożliwe. Najsłabsze ziemie po zagospodarowaniu mają IV klasę bonitacyjną, najlepsze nawet I i II. Większość gleb torfowych ma odczyn kwaśny albo bardzo kwaśny, dlatego przed uprawą należy przeprowadzać wapnowanie albo inne zabiegi zobojętniające. Ponieważ torfy przejściowe w dużej części powstały setki lat temu, stanowią podłoże

Chwasty
Jak zwalczać czerwca rocznego, niepożądanego gościa pastwisk? Podpowiadamy!

w miejscach jego występowania, pozostają niedojady. Suchotrawa porasta gleby kwaśnie, nie znosi zaś węglanu wapnia w glebie, dlatego by ją zwalczyć, można odkwasić glebę poprzez wapnowanie. Zabieg ten jest o tyle ważny, że nie tylko wyeliminuje chwast, lecz także przyczyni się do lepszych plonów większości roślin, które gorzej rosną

Rośliny pastewne
Łubin wąskolistny - charakterystyka i metody uprawy

stosować w całości przed siewem. Potas można stosować na glebach średnich na jesieni, a na glebach lekkich wczesną wiosną. Jeżeli pH gleby po zbiorze przedplonu jest zbyt niskie, to należy przeprowadzić wapnowanie, a kiedy w glebie jest również niska zawartość magnezu, to można zastosować nawożenie magnezowe w dawce 40–60 kg MgO/ha.

Wiśnie
Jak prawidłowo uprawiać wiśnie? Uprawa wiśni bez tajemnic

na ciężkich glebach, zwłaszcza w rejonach o obfitych deszczach, może powodować pękanie owoców. Odczyn gleby powinien wynosić pH=6,8–7,1. W przypadku kwaśnej gleby przed planowanym sadzeniem drzew lub pod przedplon stosuje się wapnowanie, najlepiej wapnem magnezowym ok. 1–3 t/ha. Najlepsze są gleby o poziomie wody gruntowej wynoszącym 150 cm. Należy wybierać stanowisko

Nawożenie drzew i krzewów
Zasady prawidłowego nawożenia jabłoni krok po kroku

własny można kupić w sklepie ogrodniczym. Najlepsze warunki dla uprawy jabłoni to pH na poziomie +/- 6,4, czyli gleba lekko kwaśna. W przypadku, gdy pH jest znacznie niższe od pożądanego, konieczne będzie przeprowadzenie zabiegu wapnowania i tym samym zmniejszenia jej kwasowości. Zastosowanie w tym celu węglanu wapniowo-magnezowego jednocześnie uzupełni ewentualny niedobór

Pomidory
Nawożenie pomidorów bez tajemnic!

o 1/3. Obniżenie dawki do łącznej wartości 200 kg azotu, fosforu i potasu na hektar stosujemy, gdy w roku poprzedzającym uprawę nawoziliśmy glebę obornikiem. Wapnowanie Optymalne pH gleby pod uprawę pomidora powinno zawierać się w przedziale od 6 do 6,5. Jeśli środowisko jest zbyt kwaśne,

Jabłonie
Podpowiadamy, jak uprawiać jabłoń, by uzyskać wspaniałe plony

Pierwszym krokiem, po uprzednim odchwaszczeniu podłoża, jest zmierzenie stopnia kwasowości gleby. Optymalne warunki dla wzrostu drzewek to pH na poziomie ok. 6,4. Na glebach kwaśnych konieczne jest przeprowadzenie wapnowania. Jak widać, każde warunki są dobre dla uprawy jabłoni, jednak w niektórych przypadkach nakład pracy będzie większy, niż na glebach o naturalnie

Nawożenie drzew i krzewów
Jak nawozić wiśnie? Wyjaśniamy zasady nawożenia wiśni

orientacyjną jest 60–100 kg P205/ha. Bardzo ważne jest utrzymywanie odpowiedniego pH gleby. Kwasowy odczyn utrudnia lub hamuje pobieranie przez drzewa makroskładników, poprawia natomiast pobieranie mikroskładników i szkodliwych metali ciężkich. Ważniejsze dla drzew owocowych są makroskładniki. Do wapnowania używa się wapna magnezowego, które stosuje się przed założeniem sadu, a później

Czosnek
Uprawa czosnku zimowego, czyli wszystko od jesiennego siewu po lipcowy zbiór

próchnicę. Nie bez znaczenia jest tutaj także odczyn pH gleby, który w przypadku czosnku powinien być obojętny i wynosić ok. 6,8, więc na glebach kwaśnych konieczne będzie przeprowadzenie wapnowania. Z konkretnych typów gleb, preferowane są dobrze utrzymujące wodę ziemie piaszczysto-gliniaste. Utrzymacie odpowiedniej wilgotności w glebie jest szczególnie ważne, gdyż

Gorczyca
Uprawa gorczycy białej - wymagania, uprawa, terminy siewu i zbioru

mikroelementy, które mogą być dostarczane roślinom dolistnie za pomocą roztworu wodnego, po tym jak ujawnią się ich niedobory. Jeżeli gleba, na której ma być uprawiana gorczyca, jest kwaśna, to należy przeprowadzić jej wapnowanie, najlepiej od razu po zbiorze przedplonu. Wapno węglanowe (CaCO3) lub węglanowo-magnezowe (CaCO3 + MgCO3) stosuje się na glebach

Pszenżyto
Pszenżyto jare – przedstawiamy najpopularniejsze odmiany i sposoby uprawy

się dużą zawartością azotu oraz niewielką ilością wapnia i magnezu. Pszenżyto jest tolerancyjne na zakwaszenie gleby, jednak na kompleksie żytnim dobrym i żytnim słabym, jego plony wzrastają przy użyciu nawet 50% dawki CaO (tlenku wapnia). Najlepiej stosować wapnowanie pod przedplon. Bardzo korzystne jest zastosowanie wapna magnezowo-węglanowego lub dolomitu, aby dodatkowo dostarczyć

Nawożenie drzew i krzewów
Nawożenie malin - jak, kiedy i czym? Zobacz!

kg N/ha. Wybrać można również nawozy zielone, przede wszystkim z roślin bobowatych. Maliny dobrze rosną na glebach o odczynie zbliżonym do obojętnego, tj. pH=6,2–6,7. Aby doprowadzić do odpowiedniego poziomu, stosuje się wapnowanie. Warto wybrać wapno magnezowe, które oprócz dostarczenia do gleby wapna i podwyższenia odczynu wzbogaci ją w magnez.

Choroby warzyw
Choroby kapusty - przegląd, objawy i zwalczanie

roślin kapustnych. Ponadto należy niszczyć w otoczeniu pola wszelkie rośliny żywicielskie z tej rodziny. Kiła kapusty częściej i silniej występuje na glebach o kwaśnym odczynie. Przed założeniem uprawy należy więc zastosować wapnowanie. Nasiona zaprawia się jednym z fungicydów. Po wystąpieniu porażenia rośliny powinny być usunięte z pola wraz z korzeniami i

Agrest
Uprawa agrestu - wyjaśniamy najważniejsze zagadnienia!

winniśmy mu zapewnić jako warunek prawidłowego wzrostu i rozwoju. Po wyborze stanowiska, przychodzi czas przygotowania ziemi pod uprawę. Jeśli gleba jest zbyt kwaśna lub zasadowa, konieczne będzie przeprowadzenie wapnowania i doprowadzenie poziomu pH do pożądanej wartości. Pole należy także oczyścić z chwastów, czemu sprzyja posadzenie przedplonu w postaci np.

Nawożenie drzew i krzewów
Odkrywamy metody właściwego nawożenia czarnej porzeczki

Zalecana dawka obornika nie powinna przekraczać 60 t/ha. Bezwzględnie musimy zrezygnować z tego rodzaju nawożenia i zastąpić je nawożeniem mineralnym w sytuacji, gdy na naszej glebie przeprowadziliśmy wapnowanie. Warto w tym miejscu dodać, że optymalne pH dla uprawy porzeczki czarnej wynosi 6 – 6,5. W celu użyźnienia i spulchnienia

Truskawki
Wyjaśniamy zasady sadzenia truskawek. Zobacz sprawdzone rady!

Przed sadzeniem truskawek należy podać obornik w dawce nie większej niż 40 t/ha. Jeśli zakładamy plantację na kwaśnej glebie, należy ją doprowadzić do odczynu lekko kwaśnego o pH=5,0–6,0 przez wapnowanie, najlepiej wapnem magnezowym (dolomitowym). Termin sadzenia Sadzenie przeprowadzać można od wczesnej wiosny do późnej jesieni.

Trawy łąkowe
Kupkówka pospolita - opis, siew, uprawa, użytkowanie i zbiór

stosunki wodne. Na glebach ubogich w składniki pokarmowe, które są również piaszczyste i okresowo suche wytwarza niskie plony. Nie toleruje kwaśnego odczynu, dlatego też gleba musi być przedsiewnie wapnowana, a w przypadku kilkuletniej uprawy kupkówki glebę należy również wapnować po zbiorze drugiego pokosu. Wymagania Dactylis glomerata jest

Kapusta
Kapusta brukselska, brukselka - uprawa, odmiany i wymagania

wilgotnych i przewiewnych. Zaleca się uprawę na glebach o wyższym pH niż 6,0 (6,0–7,0). Kwaśny odczyn sprzyja porażeniom przez kiłę kapusty. Przy niskim odczynie gleby zalecane jest wapnowanie, lecz nie bezpośrednio przed uprawą, najlepiej pod jesienną orkę.   Wymagania pokarmowe, nawozowe i zmianowanie Brukselkę uprawia

Kapusta
Uprawa kalafiora - odmiany, rozsada, wymagania i pielęgnacja

kulturze, zasobnych w próchnicę i składniki mineralne, przepuszczalnych, o odczynie obojętnym (pH=6,0–6,5). Najlepiej czarne ziemie, czarnoziemy, mady lub lessy. Na glebach kwaśnych źle rośnie i może być porażany przez choroby. Zalecane jest wapnowanie przed założeniem uprawy. Zmianowanie Kalafior nie może być uprawiany po sobie i innych kapustnych.

Buraki ćwikłowe
Wszystko o uprawie buraka ćwikłowego. To warto wiedzieć!

kwaśnym odczynie, najlepsze są te o pH=6–7,5. Przy niższym siewki mogą zamierać, a całkowity plon handlowy jest bardzo niski. Przy uprawie buraka na glebach kwaśnych bardzo ważne jest uprzednie wapnowanie. Burak nie jest wrażliwy na krótko trwające susze. Wilgotność gleby powinna być utrzymywana na poziomie 60–70% pełnej pojemności wodnej.

Chwasty
Niepozorny jaskier ostry zagraża łąkom i pastwiskom

pomoże zmniejszyć wilgotność w glebie. Należy również zwrócić uwagę na to, że pojawienie się chwastu informuje nas o niskim odczynie pH gleby. Powinniśmy przywrócić jej zasadowy lub neutralny odczyn, poprzez zabiegi wapnowania albo inne sposoby odkwaszania.  Dzięki temu nie tylko zniszczymy jaskry, które nie tolerują zmian poziomu kwaśności, ale również podniesiemy

Seler
Seler naciowy - uprawa, siew, sadzenie i wymagania

czyli od lipca do października oraz około 60% w pozostałych fazach wzrostu. Przygotowanie stanowiska W przypadku konieczności dostosowania pH gleby do wymaganego poziomu trzeba przeprowadzić wapnowanie. Co ważne, nie robimy tego bezpośrednio przed uprawą selera, gdyż źle znosi świeże wapnowanie. Najlepiej przeprowadzić je przy uprawie przedplonu.

Kapusta
Kapusta pekińska - wszystko o uprawie, siewie i wymaganiach

przedplonu należy ją skultywatorować i zabronować. Ewentualnie zamiast kultywatorowania przed bronowaniem, można glebę płytko zaorać na głębokości ok. 20cm. W uprawie towarowej niezwykle (...) bronowaniu) Magnez – 120kg na hektar (tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia wapnowania)   Metody uprawy Zasadniczo kapustę

Truskawki
Doradzamy, jak uprawiać truskawki, by cieszyć się obfitym zbiorem

żyźniejsza, tym dla owoców lepiej. Najlepsze owocowanie osiągniemy na średniozwięzłych glebach gliniasto-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych, których pH powinno zawierać się w przedziale od 5,5 do 6,5, gdyż truskawka lubi środowisko lekko kwaśne. Jeśli poziom pH plasuje się znacznie poniżej 5,5, konieczne będzie przeprowadzenie wapnowania, gdyż w przeciwnym razie, nie będziemy mogli liczyć

Pszenica
Nawożenie pszenicy jarej. Azotowe czy magnezowe? Odpowiadamy!

15 kg MgO. Roślina wykazuje średnią wrażliwość na niedobory fosforu i potasu w glebie. Pszenica jara wymaga siedlisk o uregulowanym odczynie gleby (optymalne pH 6,5 i powyżej). Pierwsze, pozytywne efekty wapnowania widoczne są już w drugim roku od wykonania zabiegu. Na glebach lekkich, piaszczystych należy zastosować wapno węglanowe, na ciężkich, zwięzłych

Ogórki
Nawożenie ogórków - z nami dowiesz się, jak, czym i kiedy!

w 1 lub 2 dawkach pogłównie. Jesienią, pod pług, uzupełniamy również glebę w fosfor (80-100 kg P2O5/ha) i potas (250 kg K2O/ha). Ogórek źle znosi nawozy zawierające chlorki, wybierajmy więc nawozy potasowe siarczanowe. Niekorzystnie reaguje również na świeże wapnowanie, a wapna musimy użyć, gdy gleba jest zbyt kwaśna –

Marchew
Czarna marchew, czyli barwna odmiana w naszej kuchni! Dowiedz się, jak ją uprawiać

osłaniana. Najlepiej rośnie na glebach lżejszych, gliniasto-piaszczystych, próchnicznych, o odczynie zbliżonym do obojętnego. Nie powinniśmy uprawiać jej na glebie świeżo nawożonej obornikiem, gdyż powoduje to rozwidlanie się korzeni. Marchew wrażliwa jest również na świeże wapnowanie. Uważajmy z nawożeniem azotem, gdyż skłonna jest do kumulowania szkodliwych azotanów i azotynów. Uważa się, że

Dynie
Dynie ozdobne – wyjątkowa dekoracja ogrodów i wnętrz

przedsiewnie. Możemy również wykonywać dokarmianie dolistne co 10–14 dni, np. nawozem wieloskładnikowym – dynia bardzo dobrze reaguje na ten sposób nawożenia. Jeśli nasza gleba jest zbyt kwaśna, musimy wykonać wapnowanie, lecz nie bezpośrednio pod naszą uprawę. Chwasty nie stanowią dużego zagrożenia w uprawie dyni, gdyż dobrze zacienia ona stanowisko

Seler
Jak prawidłowo uprawiać seler? Odpowiadamy!

Najlepsze będą gleby torfowe, natomiast źle sprawdzą się zarówno podłoża lekkie i piaszczyste, jak i gleby ciężkie. Odczyn pH powinien zawierać się w przedziale od 6,5 do 7,5, więc w niektórych przypadkach konieczne może się okazać przeprowadzenie wapnowania. Ostatnia kwestia, to sprawa nasłonecznienia. Nic nie stoi na przeszkodzie, by

Brzoskwinie
Uprawa brzoskwiń: od sadzenia poprzez pielęgnację aż po obfity zbiór

o rodzaju nawożenia, dołek zasypujemy luźno, bez ugniatania, co pozwoli na lepsze spulchnienie gleby. W niektórych przypadkach, gdy odczyn pH gleby jest zbyt niski, prawdopodobnie konieczne będzie przeprowadzenie wapnowania, gdyż brzoskwinie lepiej rosną w środowisku zasadowym. Umożliwia ono prawidłowy pobór składników odżywczych przez roślinę z podłoża. Sadzenie

Śliwy
Uprawa śliw – przedstawiamy wskazówki dotyczące prawidłowej pielęgnacji

się najbardziej pod uprawę. Zdecydowanie gorsze będą ziemie lekkie i piaszczyste. Ponieważ śliwy preferują środowisko zasadowe, pH gleby powinno zawierać się w przedziale od 5,5 do 6,5. Przy zbyt dużej kwasowości, konieczne może być przeprowadzenie wapnowania. Dla prawidłowego wzrostu, drzewa oczywiście potrzebują wody, chociaż nie są szczególnie wrażliwe na

Sałata
Wszystko, co trzeba wiedzieć o odmianach sałaty i sposobach jej uprawy

Najlepiej uprawia się ją na glebach gliniasto-piaszczystych, na madach, czarnych ziemiach i glebach torfowych. Odczyn powinien być zbliżony do obojętnego, czyli do pH 6,5. Sałata (...) to zabieg należy wykonać możliwie wcześnie, ponieważ sałata nie reaguje dobrze na świeże wapnowanie. Wskazane jest również stosowanie nawozów mineralnych, które stosuje się

Rośliny lecznicze
Skrzyp polny - charakterystyka i zwalczanie

miejsca pod uprawę przed pojawieniem się skrzypu jest możliwa tylko w jeden sposób – jeszcze przed posadzeniem roślin, jesienią należy przeprowadzić wapnowanie, które ma na celu zmianę kwaśnego odczynu pH gleby. Jednak nie zawsze przynosi to efekty, ponieważ kłącza i korzenie skrzypu są różne i najczęściej bardzo głęboko rozmieszczone, a bardzo

Pomidory
Jak uprawiać pomidory pod osłonami? Dzielimy się wskazówkami

rośliny, jaką jest piąty liść od wierzchołka. W uprawie hydroponicznej musi być ustalony ścisły skład chemiczny pożywki. Pomidor jest wrażliwy na świeże wapnowanie, w celu odkwaszenia gleby polecane są nawozy wapniowo-magnezowe. Odmiany Dobór odmiany prowadzi się, uwzględniając rodzaj uprawy. W produkcji towarowej wyróżnia się odmiany

Szkodniki warzyw
Choroby i szkodniki papryki – rozpoznajemy i zwalczamy!

być również spowodowana niedoborem wapnia. Aby zapobiec występowaniu suchej zgnilizny należy wyeliminować jej przyczyny jeszcze przed wysiewaniem papryki, poprzez odpowiednie nawożenie lub wapnowanie poparte analizą chemiczną gleby. Jeżeli jednak choroba zaatakuje paprykę, można sobie z nią poradzić poprzez kilkukrotne opryskiwanie owoców i zawiązków owocowych. Opryski należy robić latem, w

Rośliny lecznicze
Dymnica pospolita – trujący chwast upraw i pastwisk

nawet na niższych partiach górskich, ale jej największe występowanie odnotowuje się na nizinach. Preferuje dobrze wietrzone gleby, które są wilgotne i bogate w próchnicę. Często pojawia się na stanowiskach po niedawnym nawożeniu azotem i po wapnowaniu, gdyż jej zapotrzebowanie na te składniki jest duże. Raczej nie rozwija się na glebach o

Rabarbar
Uprawa rabarbaru. Kwaskowate i orzeźwiające warzywo idealne na wiosnę!

uprawie rabarbaru będzie dbanie o nawodnienie. Od czasu do czasu można spulchnić glebę w międzyrzędziach. W czerwcu powinno się usunąć pędy kwiatowe, gdyż osłabiają roślinę, (...) gnojowicy, dodatkowo przykrywamy plantację warstwą ziemi. Co 3–4 lata przed wysadzeniem karp przeprowadzamy wapnowanie przy użyciu np. wapna palonego.  Ważne jednak, byśmy nie robili tego

Chwasty
Psianka czarna, czyli czarcie jagody. Czym sobie zasłużyła na taką nazwę?

jak wiemy nie jest to odpowiednie stanowisko dla większości roślin uprawnych, w związku z czym warto zastanowić się nad zabiegami przywrócenia glebie optymalnego odczynu kwasowości. Można to zrobić poprzez zabieg wapnowania jesiennego. Zwalczanie metodami chemicznymi Jeżeli psianka czarna nie znika z naszego pola i walka z nią

Chwasty
Rdest kolankowy, szczawiolistny - opis, występowanie i zwalczanie

melioracja i wyrównanie stosunków wodnych i powietrznych gleby. Ze względu na to, że rdest rośnie tylko na glebach kwaśnych, jego pojawienie się powinno zwrócić naszą uwagę. Wyrównanie poziomu pH do neutralnego bądź lekko zasadowego poprzez wapnowanie zwalczy chwast i nie zaszkodzi roślinom.   Opryski chemiczne przeciwko rdestom

Rośliny lecznicze
Rdest ostrogorzki – trujący dla bydła chwast o pieprzowym smaku

usuwaniu wyrośniętych roślin; niszczeniu wschodów podczas starannej uprawy pożniwnej; unormowaniu wilgotności gleby; niedopuszczaniu do zbytniego zawilgocenia gleby. Właściwym zabiegiem jest także wapnowanie, które powinno się przeprowadzić w okresie pożniwnym, na ściernisko. Zwalczanie chemiczne chwastu z zbożach może być przeprowadzone w fazie 2, 3

Kury
Na czym polega ekologiczna hodowla kur i produkcja jaj?

są smaczniejsze, a ich żółtka są ładnie zabarwione (spełniają wymagania konsumentów). Wybiegi po zakończeniu sezonu są dezynfekowane poprzez wapnowanie oraz bronowane i dosiewane trawą lub roślinami chętnie zjadanymi przez kury. W celu użyźnienia gleby można stosować gorczycę, której pozostawione w ziemi korzenie mają działanie odkażające. Zabiegi higieniczne pomieszczeń wykonuje

Chwasty
Niegroźny sporek polny – opis, występowanie i zwalczanie

powinny przynieść również wczesne podorywki ściernisk. Pojawienie się chwastu na naszym polu powinno zwrócić uwagę na to, że gleba prawdopodobnie jest silnie zakwaszona. Przywrócenie jej neutralnego pH jest możliwe za pomocą jesiennego zabiegu wapnowania nie tylko zwalczy chwasty lubiące kwaśne podłoże, ale również wprowadzi optymalny odczyn do uprawy bardzo wielu roślin.

Chwasty
Miotła zbożowa – uciążliwy chwast upraw zbóż ozimych

także na terenach podgórskich, głównie w niższych partiach Karpat i Sudetów. Preferuje gleby lekkie i lekko zawilgocone. Najszybciej rozwija się w dżdżyste i deszczowe lata. (...) który pojawia się głównie na stanowiskach o obniżonej zawartości wapnia – jesienne zabiegi wapnowania z dużym prawdopodobieństwem wykluczą możliwość wschodów miotły na polu.

Ogórki
Ogórek Kronos Skierniewicki F1 – odmiana idealna do uprawy ekologicznej

(ok. 80–85%) oraz powietrza (ok. 85–90%). Wymagania glebowegleba, na którą będziemy przenosić rozsadę, powinna mieć odczyn wahający się w granicach od 6,8 do 7 pH. Oprócz tego musi zawierać dużo próchnicy, nie powinna natomiast być świeżo wapnowana. Pamiętajmy też, że podłoże nie może się zaskorupiać.

Choroby warzyw
Sucha zgnilizna kapustnych – atakuje i pustoszy uprawy

to dość wilgotne podłoże i wysoka temperatura. Sucha zgnilizna kapustnych najchętniej wybiera gleby o niedoborze wapnia. Szkodliwość Wystarczy zaledwie kilka zakażonych (...) odkażania. Jeżeli jednak ziemia jest zbyt kwaśna, można zastanowić się nad przeprowadzeniem jesiennego wapnowania, co może ograniczyć rozwój choroby. Zwalczanie Zabiegi

Rośliny lecznicze
Jak zwalczyć żółtlicę drobnokwiatową? Podpowiadamy!

rozwija się również na mniej urodzajnym podłożu. Jej wzrost i bujność w dużej mierze są zależne od poziomu przepuszczalności i przewiewności gleby. Szczególnie często pojawia się na stanowiskach nawożonych azotem i wapnowanych, ponieważ do rozwoju potrzebuje węglanu wapnia. Najczęściej zachwaszcza ziemniaki, inne rośliny okopowe i kukurydzę. Stanowi również poważny

1 2 3

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki