Wentylacja w kurniku

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Wentylacja w kurniku

Kury
Wyposażenie ferm drobiu - wybiegi, poidła, karmidła, gniazda i grzędy

Fermy drobiu z dnia na dzień stają się coraz bardziej uniezależnione od pracy ludzkich rąk. Dzięki znacznemu rozwojowi technologii i mechanizacji rolnictwa, w kurnikach można obniżyć nakłady robocizny do minimum. Na pierwszym miejscu w rankingu najmniejszych nakładów pracy stoi klatkowy - bateryjny system chowu drobiu. Drób można utrzymywać w klatkach lub w systemie podłogowo-ściołowym z dostępem lub bez dostępu do wybiegów.

Kury
Kurniki przydomowe. Niezbędne informacje o konstrukcji i wyposażeniu

Wietrzenie Do produkcji jaj i osiągania zadowalających przyrostów masy kury potrzebują tlenu, dlatego do utrzymaniu odpowiedniego klimatu w kurniku niezbędne jest wietrzenie. Niewłaściwy rodzaj ściółki przy braku wentylacji to prosta droga do chorób: amoniak podrażnia śluzówki, co skutkuje problemami z układem oddechowym i oczami. Zbyt duże stężenie azotu

Kury
Kurniki dla kur – rodzaje, budowa, wyposażenie i wymagania

określone wymogi i charakteryzować się ciepłochronnością, przepuszczalnością powietrza (dobra wentylacja), izolacją od gruntu (wylewki z betonu) oraz posiadać powierzchnię i wyposażenie dostosowane do rodzaju i intensywności produkcji. Budynki produkcyjne można podzielić na wychowalnie (ptaków reprodukcyjnych i niosek), odchowalnie (drób rzeźny) i kurniki. W kurnikach utrzymywane są stada reprodukcyjne lub

Kury nieśne
Kura karmazyn (rhode island red) - popularna rasa kury domowej o ciemnobrązowym upierzeniu

oraz dwutlenku węgla. Kurniki przydomowe są zazwyczaj wentylowane w sposób naturalny, dzięki wywietrznikom, znajdującym się w ścianach tylnej i frontowej. Wywietrzniki powinny być zbudowane w taki sposób, aby nie dopuścić do inwazji szkodników ani do przeciągów – w tym celu warto zamontować przy otworach wlotowych osłony. Na efektywność wentylacji wpływa właściwe

Kury
Na czym polega ekologiczna hodowla kur i produkcja jaj?

dla niosek powinna wynosić 21-22̊C, a wilgotność względna 60-70%. Ze względu na duże zapylenie powstające w wyniku stosowania ściółki i sypkiej paszy w kurniku należy zastosować sprawny system wentylacji. Cyrkulacja powietrza jest istotna, aby utrzymać prawidłowe parametry wilgotności, temperatury i dopływu świeżego powietrza oraz aktywnie usuwać toksyczne gazy i drobnoustroje.

Kury nieśne
Pielęgnacja kur niosek – przedstawiamy różne rodzaje chowu i dbania o drób

przenośniki, misy lub przesuwane pojemniki). Odpowiednia konstrukcja budynków inwentarskich ma kluczowy wpływ dla osiągnięcia dobrych efektów produkcyjnych. Od niej zależy m.in. stężenie gazów w kurniku, jego prawidłowa wentylacja i utrzymanie stałej temperatury i wilgotności. Należy pamiętać, że za niskie temperatury panujące w kurniku zwiększają zapotrzebowanie na energię, a za tym idzie

Drób ozdobny
Kura kohin – ozdobna rasa kur o łagodnym usposobieniu i ciekawym upierzeniu

z siatką albo płytę. Zarówno grzędy, jak i płyta muszą być łatwe w demontażu, by można było bez problemu wyjąć je z kurnika i wyczyścić. Aby zapewnić kurom odpowiednią wentylację, w górnej części przedniej ściany kurnika należy zamontować klapę nawiewną, a w górnej części ściany tylnej – klapę wywiewną, która powinna

Kury
Efektywna hodowla kurczaków - brojlerów

dwutlenku węgla 3 000 tysięcy ppm. Jeśli spełnione są te wymogi oraz dodatkowo hodowca prowadzi dokumentację zawierającą szczegółowy opis systemu produkcji (w tym plan kurnika, działania wentylacji, opis systemu karmienia i pojenia oraz typu ściółki) dopuszczalna obsada kurcząt brojlerów może wówczas wynosić 39kg/m2. Rozporządzenie to opisuje także inne wymogi dotyczące

Kury
Kury leghorn – ceniona i popularna rasa kur niosek

się ściółkowo, czy będą miały dostęp do wybiegu, budowa kurnika jest niezbędna. Powinien on znajdować się na skraju wybiegu, tak aby kury mogły się do niego skryć przed deszczem, lub żeby znieść jaja. Musi być również odpowiednio oświetlony światłem słonecznym i mieć wentylację. W środku powinny znajdować się poidła z czystą

Drób ozdobny
Kura brahma – azjatycka, ozdobna rasa kur olbrzymich

naszemu stadku stały dostęp do świeżej, czystej wody. Kurnik Brahmy jako przedstawicielki rasy olbrzymiej potrzebują odpowiednio dużej przestrzeni. Ptaki użytkowane w kierunku mięsnym osiągają prawidłowe przyrosty tylko w dobrze wietrzonych pomieszczeniach. Jeśli nasze stadko jest niewielkie, wystarczy wentylacja naturalna – lufciki nawiewne bądź klapy wentylacyjne, które należy

Kury
Hodowla kur niosek - wszystko co wiedzieć trzeba

dostęp do wybiegów poprzez otwory w ścianach kurnika.   Wyposażenie budynku i warunki środowiskowe Budynek, w którym utrzymywane są nioski powinien być ogrzewany. Optymalna temperatura, która korzystnie wpływa na nieśność to 13-18°. Ważną rolę w pomieszczeniach inwentarskich spełnia wentylacja- grawitacyjna lub mechaniczna. Główną funkcją, którą

Kury
Od czego zależy nieśność kur niosek? Odpowiadamy!

oraz obniża się nieśność i masa ciała. Temperatura i wentylacja Zbyt niska i zbyt wysoka temperatura wpływa niekorzystnie na ilość produkowanych jaj.  Obniża się masa jaj, zmniejsza regularność znoszenia i poziom białka. Gdy w kurniku panuje za wysoka temperatura (powyżej 20°C) kury piją więcej wody,

Kury
Choroby kur niosek - rodzaje, objawy i leczenie

stada na fermie. Sprzyjające warunki rozwoju choroby to brak higieny i dezynfekcji kurnika, stres i utrzymywanie kur w systemie klatkowym. Drogi przenoszenia (...) wykorzystywane są różnego rodzaju chemioterapeutyki. Jeśli jednak warunki środowiska, nie ulegną poprawie (szczególnie wentylacja i ściółka) to choroba będzie powracać. Zapobieganie kolibakteriozie polega na utrzymaniu

Kury
Klatki dla kur – przedstawiamy wymagania, zalety i wady chowu klatkowego

spowodowane rozpoczęciem stosowania ściółki, w związku z czym należało również usprawnić system wentylacyjny. W klatkach starego typu nakłady robocizny były dużo mniejsze, obecnie potrzebna jest (...) niż w innych rodzajach chowu. Pomimo zmian modernizacyjnych starych klatek i wstawieniu do kurników klatek wzbogaconych powierzchnia dla ptaków jest zbyt mała, aby mogły się

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki