Wyka ozima - nawożenie

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Wyka ozima - nawożenie

Rośliny pastewne
Wyka ozima - różnice w uprawie na nasiona i na zieloną masę

Wykę ozimą nazywa się również kosmatą bądź piaskową. Jest jedyną strączkową rośliną zimującą w polskim klimacie. Jednak w kraju ciągle odczuwa się niedobory materiału siewnego tej wyki. Wynika to z tego, że produkcja nasion jest trudna, występują duże wahania plonów na skutek błędów popełnianych w trakcie uprawy. Jeden z nich polega na wysiewie wyki na nasiona w taki sam sposób jak na zieloną masę, chociaż powinno stosować się inne proporcje podczas wysiewu. Należy też pamiętać o zapewnieniu wyce rośliny podporowej, ponieważ łatwo ulega wyleganiu, a przez to plon jest obniżony.

Rzepak
Rzepak jary - uprawa, termin siewu i zbiór

szkodnika: mątwika burakowego. Uprawa rzepaku jarego po wymarzniętej formie ozimej nie jest wskazana. Co prawda to jakieś (...) tak, aby zapewnić stały podsiąk płytko zaaplikowanym nasionom. Nawożenie Rzepak jary, ze względu (...) wody pozimowej w glebie efektywność pierwiastka jest lepsza. Rośliny wykazują wyższa tolerancję na okresowe susze i

Rzepak
Rzepak ozimy - wymagania, uprawa, odmiany i agrotechnika

Wymagania termiczne Rzepak ozimy wykazuje małą zimotrwałość i większość jego odmian ulega uszkodzeniu podczas bezśnieżnych zim przy temperaturze poniżej -15°C. Pod okrywą śnieżną rośliny rzepaku są w stanie wytrzymać mrozy dochodzące do -28°C. Rzepak dobrze przezimuje, jeżeli temperatura w okresie jesiennym obniża się powoli, wtedy w

Rośliny pastewne
Dobór roślin i użytkowanie międzyplonów ścierniskowych

pastewnej. Na stanowiskach suchych można uprawiać słonecznik i wykę ozimą, a na wilgotnych bobik, groch pastewny i (...) + seradela (30 kg/ha) – na gleby lekkie; wyka ozima (40 kg/ha) + łubin żółty (...) i wykorzystywane są jedynie w dużych gospodarstwach. Nawożenie Przed wysiewem międzyplonów należy

Pszenżyto
Pszenżyto jare – przedstawiamy najpopularniejsze odmiany i sposoby uprawy

około 1 mln ha, a 90% zasiewów stanowi forma ozima. Według danych z COBORU średni plon ziarna (...) jest mocno modyfikowana w zależności od warunków siedliskowych i poziomu nawożenia azotem. W związku z tym zawartość (...) dla pszenżyta jarego, tak samo jak strączkowe (łubin żółty, wyka ozima i seradela).  

Gryka
Jak uprawiać grykę? Poznaj najważniejsze zasady

wysokiej zasobności nie stosuje się nawożenia. Nawożenie azotowe zależy od kompleksu glebowego. Na żytnim bardzo dobrym i zbożowym górskim należy stosować dawkę 40–50 kg N/ha, na żytnim dobrym 60–70 kg N/ha, a na żytnim słabym 80–90 kg N/ha. Siew Grykę należy wysiewać w I–II dekadzie maja.

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

innych przedplonach. Płodozmian zbożowy sprzyja kompensacji chwastów charakterystycznych dla upraw w monokulturze. Problematyczne staje się także nawożenie mineralne oraz wzrastająca konkurencja pomiędzy gatunkami należącymi do tej samej rodziny wiechlinowatych (Poaceae). Generalnie, im gorsze stanowisko dla pszenicy ozimej, tym potęguje się działanie przedplonu. Zabiegi uprawowe Czynnikami wyznaczającymi kolejność

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

wymaganiach dotyczących specyfiki uprawy, sposobu nawożenia, wymagań wodnych, wpływu na zachwaszczenie, a także o podobnej wartości przedplonowej. Rozróżnia się następujące elementy zmianowania: okopowe, zbożowe ozime, zbożowe jare, strączkowe, motylkowe wieloletnie (...) są niezwykle zróżnicowane: gleby żyzne i zwięzłe – bobik, wyka siewna i fasola, gleby średnie –

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

rośliną bardziej zimotrwałą od jęczmienia ozimego. Jednak wykazuje wrażliwość na niskie temperatury pod koniec zimy oraz podczas zimowych odwilży. Po dobrym wiosennym zahartowaniu może znosić większe spadki temperatury na początku (...) dzięki wieloletniej starannej uprawie i przy zastosowaniu odpowiednio dobranego nawożenia mineralnego. Rzepaku ozimego nie można uprawiać

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia ozimego w pigułce - wymagania, siew, pielęgnacja i zbiór

dawkę należy podzielić dwa terminy. Pierwsze nawożenie w czasie ruszania wegetacji powinno zawierać 2/3 dawki azotu, a następne 1/3 ilości dawki w fazie strzelenia w źdźbło. Można również zastosować 1/2 dawki bardzo wczesną wiosną, a resztę w fazie strzelania w źdźbło. Przy uprawie odmian browarnych jęczmienia ozimego dawki azotu powinny być

Nawożenie
Kiedy i czym najlepiej nawozić pszenicę ozimą? O tym musisz pamiętać!

Pszenica ozima silnie reaguje na nawożenie mineralne i jest bardzo wrażliwa na niedobory fosforu i potasu. Najważniejsze jest jednak nawożenie azotem, ponieważ ten pierwiastek przyczynia się do zwiększania zawartości azotu (...) działanie fosforu znajdującego się w składzie nawozu. Jeżeli gleba wykazuje niskie zawartości tego pierwiastka to pod

Rośliny pastewne
Jęczmień ozimy - przegląd popularnych odmian pastewnych i browarnych

W Polsce jęczmień ozimy jest uprawiany przede wszystkim na cele pastewne, a w niewielkich ilościach dla przemysłu browarnego. Odmiany jęczmienia ozimego potrafią wysoce plonować, jednak wykazują najmniejszą mrozoodporność spośród innych zbóż ozimych. Poniższa tabela przedstawia 21 odmian pastewnych jęczmienia ozimego i 2 odmiany browarne.

Nawożenie
Nawożenie rzepaku – mocno wpływa na wielkość plonu

szkodliwych glukozynolanów w nasionach. Zalecane dawki nawożenia siarką wynoszą od 40 do 80 kg S/ ha. W tabeli 2. Przedstawiono polecane formy nawozu w zależności od terminu aplikacji. Tabela 2. Polecane formy nawozów siarkowych w zależności od terminu aplikacji. Źródło: Metodyka integrowanej produkcji rzepaku ozimego i jarego.

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

narażone są pochwy liściowe, źdźbła, liście oraz kłosy pszenicy ozimej i jarej. Może powodować redukcję plonu od (...) wykonywanie podorywki i głębokiej orki jesiennej. Ważne jest również właściwe nawożenie NPK. Fuzariozę kłosów zbóż można zwalczać (...) azotem, potasem i fosforem. Dużą odporność na rdzę brunatną wykazują odmiany Tybalt, KWS Torridon, Elipsa, KWS

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

korzeniowych innych upraw. Za najgorszy przedplon uznaje się zboża ozime, ponieważ dość późno schodzą z pola, a (...) ten pozwoli roślinom na wyrównane i szybkie wschody. Nawożenie Regulacja odczynu gleb (...) wszystkich gatunków zbóż uprawianych w naszym kraju, to żyto wykazuje najmniejszą wrażliwość na niedobór mikroelementów, potasu

Pomidory
Jaki nawóz do pomidorów? Nawożenie organiczne, mineralne i dolistne

więc zaopatrzyć się w wapno magnezowe lub dolomitowe i zastosować je jesienią. Nawożenie organiczne Pomidor korzystnie reaguje na organiczne nawożenie, szczególnie jego samokończące odmiany wykazujące małą siłę wzrostu. Najefektywniejsze będzie zastosowanie obornika, równie dobra będzie także gnojówka lub kompost. Oczywiście, najwyższe plony notuje się z

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

przy zapewnieniu jej odpowiedniego przedplonu, siewu, pielęgnacji i zbioru jej plony mogą być bardzo wysokie. Przedplon Wyka siewna powinna być uprawiana po zbożach w 3.–5. roku po nawożeniu pola obornikiem. Jeżeli wysiejemy ją bezpośrednio po uprawie roślin okopowych, to może dojść do nadmiernego rozwoju masy wegetatywnej roślin

Nawożenie drzew i krzewów
Odkrywamy metody właściwego nawożenia czarnej porzeczki

się w przedziale 80-120 kg/ha i również powinna być wysiewana w dwóch porcjach.       Nawożenie potasem przeprowadza się późną jesienią. Nie ma takiej konieczności, gdy gleba jest zasobna w ten pierwiastek, co może wykazać analiza jej składu chemicznego. W sumie roczna dawna tego składnika nie powinna przekroczyć 150kg/ha, a

Nawożenie
Nawożenie ziemniaków - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

bulw. Wyróżnić można trzy warianty jesiennego stosowania obornika. Pierwszy z nich zaleca nawożenie organiczne bezpośrednio po zbiorze przedplonu pod pogłębioną podorywkę, która musi być pielęgnowana. (...) glebie oraz dostarczają azotu. Coraz częściej odchodzi się od uprawy ziemniaków po poplonach ozimych. Zaburza to terminowość wykonywania zabiegów agrotechnicznych i prac w gospodarstwie. Roślina

Pszenica
Pszenica jako królowa pól - zobacz odmiany pszenicy ozimej

o możliwościach użytkowania pozyskanego ziarna. Odmiany pszenicy ozimej wpisane do krajowego rejestru z podziałem na (...) Na jakość technologiczną ziarna decydujący wpływ mają warunki środowiska, agrotechnika, nawożenie azotowe i ochrona przed szkodnikami. W (...) dość dobre, a gęstość w stanie zsypnym – mała. Wykazuje średnią odporność na porastanie w kłosie

Pszenica
Nawożenie pszenicy jarej. Azotowe czy magnezowe? Odpowiadamy!

wegetacji w odniesieniu do pszenicy ozimej. Forma jara charakteryzuje się dużą wrażliwością na wczesnowiosenne susze, stąd też jednym z najważniejszych zabiegów agrotechnicznych w jej uprawie pozostaje niewątpliwie nawożenie mineralne. Pszenica (...) kg K2O, 25 kg CaO, 15 kg MgO. Roślina wykazuje średnią wrażliwość na niedobory fosforu i

Żyto
Żyto ozime - wszystko, co musisz wiedzieć o cennym dla naszej gospodarki zbożu

wykorzystywany jest przy produkcji alkoholi. Żyto należy do zbóż ozimych, którego krzewienie produktywne zachodzi jesienią. Krzewienie wiosenne (...) syntetyczne są odmianami populacyjnymi, pięcioliniowymi i pochodzą z hodowli zagranicznej. Wykazują większą plenność niż tradycyjne odmiany populacyjne. (...) z jego uprawą na ziarno. Dodatkowo należy stosować intensywne nawożenie azotem w celu uzyskania dużego plonu

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

jest zmniejszona. Jednak jeśli musi zostać wsiana w zboża ozime to siew należy przeprowadzić wczesna wiosną lub (...) można zaprawić nitraginą, która zawiera bakterie brodawkowe współżyjące. Nawożenie Nawożenie fosforowe powinno być (...) mają bardzo kwaśny odczyn pH, nieodpowiedni skład mechaniczny oraz wykazują dużą przepuszczalność. Agrotechnika

Wyka
Odmiany wyki siewnej – poznaj najważniejsze odmiany wyki uprawiane w Polsce

Rodzaj wyka to aż ok. 150 gatunków uprawnych i dziko rosnących. W Polsce spotyka się siedemnaście gatunków wyki, lecz znaczenie gospodarcze mają tyko dwa z nich: wyka siewna, która jest formą jarą, oraz wyka kosmata, będąca formą ozimą. W naszym kraju największą popularnością cieszy się wyka siewna, która jest cenną rośliną pastewną z grupy roślin strączkowych.

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

oleistych gorczyce znajdują się na trzecim miejscu, po rzepaku ozimym i jarym. Ich nasiona są podstawowym surowcem (...) z redlicami w celu uzyskania lepszej jakości siewu. Nawożenie Jeżeli przedplonem dla gorczyc (...) lub 1–1,5 t CaO/ha (gleby zwięzłe). Gorczyce wykazują duże zapotrzebowanie na bor. Jeżeli brakuje

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

Podczas fazy kiełkowania, kwitnienia i wypełniania strąków soja wykazuje największe zapotrzebowanie na wodę mimo, że jest (...) W Polskich warunkach soję najlepiej uprawiać po zbożach ozimych, jarych, kukurydzy lub w trzecim roku (...) niewielka to po wysiewie należy zwałować pole. Nawożenie Soja wykazuje duże wymagania

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

białka ogólnego. Wymagania Bobik nie wykazuje dużych wymagań względem temperatury. Nasiona rozpoczynają kiełkowanie (...) stanowisko o wysokiej wartości i najczęściej jest uprawiany po zbożach ozimych lub jarych. Jest dobrym przedplonem dla (...) roślin na drugi. Bobik najlepiej siać 4 lata po nawożeniu obornikiem, a przerwy w uprawie powinny

Rośliny pastewne
Uprawa wyki – doskonałej rośliny paszowej i zielonki! Oto nasze wskazówki!

Wyka siewna (forma jara) to roślina strączkowa uprawiana w Polce od dawna, bo już od czasów prehistorycznych. Wyka kosmata (forma ozima) zaś to stosunkowo młoda roślina na naszych polach, uprawiana jest od przeszło 100 lat. Rośliny te nie są tak popularne jak groch, łubin czy bobik, lecz ostatnimi czasy zyskują coraz większe zainteresowanie. Warto dodać, że od 2010 r. przyznawane są dopłaty dla rolników uprawiających rośliny strączkowe, w tym wykę siewną. Wszelkie informac

Nawożenie
Nawożenie pszenżyta - potrzeby pokarmowe i dawki nawozów

z glebą. Pogłówne stosowanie tych nawozów nie wpływa korzystnie na ich efektywne wykorzystanie przez rośliny. Przy uprawie pszenżyta jarego nawożenie fosforowo-potasowe należy wykonywać przed orką zimową. Azot Pszenżyto wykazuje bardzo duże zapotrzebowanie na azot. Do wytworzenia 5 ton ziarna wykorzystuje 135 kg azotu. Dawki nawożenia azotowego są

Rośliny pastewne
Saradela pastewna - wymagania, uprawa, siew i zbiór

uprawiana po ziemniakach w drugim roku po oborniku, pszenżycie ozimym i życie. Te rośliny schodzą wcześnie z (...) znosi uprawę w monokulturze. Takiej kilkuletniej uprawie należy zapewnić odpowiednie nawożenie fosforowe i potasowe. Można ją również (...) zahamowania wzrostu seradeli, a przy chłodnej wiośnie rośliny mogą wykazywać niedobory magnezu. Optymalne dawki nawozów potasowych

Nawożenie
Nawożenie gnojowicą - kiedy je stosować? Przedstawiamy wady i zalety

Uzupełnianie fosforu Jak wspomniano powyżej, zasadniczą wadą nawożenia gnojowicą jest możliwość pojawienia się niedoborów fosforu, które przy nawożeniu obornikiem w zasadzie nie występują. Największe zapotrzebowanie na ten składnik wykazują rośliny w początkowym stadium wzrostu, a jego dawkowanie należy uzależnić od wyników analizy chemicznej gleby i współczynnika sorpcji danego

Nawożenie drzew i krzewów
Jak nawozić wiśnie? Wyjaśniamy zasady nawożenia wiśni

dawce 50–80 kg N/ha na całą powierzchnię lub 30–50 kg N/ha w pasy szerokości 2 m. Przeważnie nie stosuje się w dalszym ciągu nawożenia fosforem, o ile nie wykazała tego analiza liści. Wtedy dawką orientacyjną jest 60–100 kg P205/ha. Bardzo ważne jest utrzymywanie odpowiedniego pH gleby. Kwasowy odczyn utrudnia

Rośliny pastewne
Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka - opis i uprawa

jednorocznej i dwuletniej. W Polsce uprawiana jest jednoroczna forma ozima. Inkarnatka występuje w dwóch odmianach (...) dotyku. Kwiaty mają barwę krwistoczerwoną (purpurową) i są owadopylne, ale wykazują tendencję do samozapylenia. Owocem jest jednonasienny, (...) uprawę inkarnatki na paszę   Nawożenie Inkarnatka pobiera z gleby

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

– nieparzystopierzasto złożonych. Jest rośliną wieloletnią występującą w formie ozimej. Powierzchnia uprawy spracety w Polsce (...) podmokłych. Jeżeli uprawiana jest na glebach mocniejszych np. czarnoziemach to wykazuje mniejszą trwałość. Espraceta intensywnie (...) w stosunku do siewu esparcety na paszę. Nawożenie Przy uprawie esparcety siewnej

Choroby roślin
Przegląd najczęstszych chorób rzepaku, a także metody ochrony i ich zwalczania!

jakości polonów. Profilaktycznie należy unikać umiejscawiania obok siebie upraw odmian ozimych i jarych rzepaku, pilnować odpowiedniego płodozmianu i zrównoważonego nawożenia. Gdy mączniak prawdziwy (...) obok siebie upraw odmian ozimych i jarych rzepaku, pilnować odpowiedniego płodozmianu i zrównoważonego nawożenia. Gdy mączniak prawdziwy pojawi się na plantacji i przekroczy próg szkodliwości,

Rzepak
Wiosenne nawożenie rzepaku - poznaj najważniejsze zasady

w łuszczynach. Rzepak największe zapotrzebowanie na składniki pokarmowe wykazuje w trakcie wiosennej wegetacji. Szybkość przyrostu masy (...) Fosfor i potas Na glebach zwięzłych i średnich nawożenie fosforowo-potasowe wykonuje się przedsiewnie. Na glebach (...) w fazie 6–8 liści. Podczas wiosennego wznowienia wegetacji rzepaku ozimego można zastosować nawożenie azotowe w dawce

Rzepak
Siew rzepaku - jeden z najważniejszych elementów agrotechniki

stanowi jeden z najważniejszych elementów agrotechniki rzepaku. Rzepak ozimy wymaga bardzo precyzyjnych siewów. Jego nasiona są (...) odpowiednio przygotowana do spoczynku zimowego: ma 7-8 liści właściwych, rozetę wykazująca symptomy „przysiadania” (pąk wierzchołkowy na wysokości (...) warunkach wysokich sum temperatur efektywnych. Połączenie z nadmierną dawką nawożenia azotowego sprawia, że rośliny są rozhartowane

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

pastewnego, za najlepsze przedplony uznaje się: łubiny, bobik, groch, rzepak jary i ozimy. Spośród zbóż, tylko owies spełnia wymogi dobrego przedplonu. Pozostałe gatunki stwarzają dobre (...) wierzchniej warstwy roli świetnie sprawdza się wał strunowy.   Nawożenie Wykorzystanie wszystkich niezbędnych składników pokarmowych przez jęczmień jary możliwe

Rzepak
Co decyduje o dobrym przezimowaniu?

szansę na maksymalne wykorzystanie zastosowanych nawozów. Jeśli chodzi o nawożenie azotem, to należy do niego podejść z umiarem, gdyż zbyt duża jego ilość, może skutkować nadmierną stymulacją wzrostu wegetatywnego i zwiększoną podatnością na choroby. Pamiętajmy, że uprawy ozime budują plon już od jesieni, a nasze błędy i

Nawożenie drzew i krzewów
Nawożenie porzeczki czarnej - przybliżamy najważniejsze aspekty

podaje się w połowie dawki wiosną. Najlepszy pod krzewy owocowe jest siarczan potasu. Nie ma potrzeby stosowania nawozów fosforowych, jeśli stosowało się odpowiednie nawożenie przed założeniem plantacji. Porzeczka wykazuje małe zapotrzebowanie na fosfor. Nawóz magnezowy podaje się wyłącznie w przypadku niedoboru na podstawie analizy gleby i liści. Przy mechanicznej

Czosnek
Prezentujemy sposoby uprawy czosnku jarego i ozimego

być oczyszczone z chwastów. Dobrym przedplonem dla czosnku ozimego są koniczyna, lucerna, sałata czy inne rośliny wcześnie schodzące z pola. Uprawy często prowadzone są po roślinach nawożonych obornikiem, np. kapustne, ogórki. Bardzo dobrze rośnie w sąsiedztwie buraka ćwikłowego, truskawki, sałaty i pomidora. Nawożenie Czosnek ładnie rośnie po

Truskawki
Wszystko, co najważniejsze o pielęgnacji truskawek

sól potasowa zawiera szkodliwy dla truskawek chlor. Należy pamiętać, że zbyt silne nawożenie powoduje intensywny wzrost i przyrost masy liściowej, a co za tym idzie (...) Nawadnianie zwiększa wielkość i jakość plonu. Największe zapotrzebowanie na wodę truskawki wykazują tuż po sadzeniu, od fazy kwitnienia do zbiorów, szczególnie w okresie

Jęczmień
Jęczmień hybrydowy – wzmocniona i jeszcze lepsza odmiana o wyselekcjonowanych cechach!

w zachodniej części Polski. Ponadto wczesny termin wysiewu jęczmienia ozimego, przypadający na pierwszą dekadę września, może utrudniać (...) nieco inne wymagania nawozowe. W uprawie stosuje się 2‒3 dawki nawożenia azotowego, której wielkość zależy od warunków (...) przedplonie. Zdecydowanie lepiej „czują się” po uprawie kukurydzy, ponieważ wykazują wyższą odporność na grzyby z rodzaju

Rzepak
Jak zwiększyć szanse na dobre przezimowanie rzepaku i zbóż?

jak i przy niedoborach opadów Zwiększa efektywność nawożenia doglebowego - poprawia pobierania składników mineralnych również (...) maksymalne wykorzystanie.  Zastosowanie biostymulatora Rooter: Rzepak ozimy: 1-2 zabiegi jesienią w fazie 4-5 (...) lokalizacjach). Średnia z pomiarów z 40 dośw. wykazała: Wzrost masy systemu korzeniowego

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki