Wyka ozima - wymagania

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Wyka ozima - wymagania

Rośliny pastewne
Wyka ozima - różnice w uprawie na nasiona i na zieloną masę

Wykę ozimą nazywa się również kosmatą bądź piaskową. Jest jedyną strączkową rośliną zimującą w polskim klimacie. Jednak w kraju ciągle odczuwa się niedobory materiału siewnego tej wyki. Wynika to z tego, że produkcja nasion jest trudna, występują duże wahania plonów na skutek błędów popełnianych w trakcie uprawy. Jeden z nich polega na wysiewie wyki na nasiona w taki sam sposób jak na zieloną masę, chociaż powinno stosować się inne proporcje podczas wysiewu. Należy też pamiętać o zapewnieniu wyce rośliny podporowej, ponieważ łatwo ulega wyleganiu, a przez to plon jest obniżony.

Rzepak
Siew rzepaku - jeden z najważniejszych elementów agrotechniki

Rzepak ozimy wymaga bardzo precyzyjnych siewów. Jego nasiona są drobne, kuliste, o średniej MTN wynoszącej 4-8 g. Optymalna temperatura kiełkowania rzepaku wynosi nawet 25 OC, dynamiczny rozwój notuje się (...) przygotowana do spoczynku zimowego: ma 7-8 liści właściwych, rozetę wykazująca symptomy „przysiadania” (pąk wierzchołkowy na wysokości

Rzepak
Rzepak ozimy - wymagania, uprawa, odmiany i agrotechnika

maksymalnie 4 cm nad powierzchnią gleby. Pierwszy liść formy ozimej jest nieowłosiony lub tylko w niewielkim stopniu, (...) być wykorzystywana na cele energetyczne.   Wymagania glebowe Najwyższe plony rzepaku (...) plonie. Wymagania termiczne Rzepak ozimy wykazuje małą zimotrwałość i większość jego odmian

Pszenżyto
Pszenżyto ozime – wiadomości o cechach i agrotechnice odmian ozimych

Aktualnie w Krajowym Rejestrze jest wpisanych 40 odmian pszenżyta ozimego. Spośród nich można wyróżnić odmiany tradycyjne, które (...) zawierać dużo skrobi i cukrów. Cechy charakterystyczne i wymagania Liczba korzonków zarodkowych wynosi (...) ziaren wynosi 39‒47 g. Ziarno pszenżyta ozimego wykazuje wiele pośrednich cech pszenicy i żyta.

Rośliny pastewne
Dobór roślin i użytkowanie międzyplonów ścierniskowych

pastewnej. Na stanowiskach suchych można uprawiać słonecznik i wykę ozimą, a na wilgotnych bobik, groch pastewny i (...) się z 2–4 gatunków roślin. Odpowiednie gatunki powinny mieć podobne wymagania co do stanowiska i zbliżoną długość (...) średnie; odmiana pastewna grochu (100 kg/ha) + wyka jara (50 kg/ha) + słonecznik (15

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

wodne i świetlne Groch jest rośliną strączkową niewymagającą dużych ilości wody. Intensywność pobierania wody jest (...) potrzebują więcej wody niż nasiona gładkie zawierające więcej skrobi. Nasiona wykazują największe zapotrzebowanie na wodę (120–140 mm) (...) powoduje, że staje się on dobrym przedplonem dla roślin ozimych wymagających wczesnego wysiewu. Należą do nich

Rośliny pastewne
Słonecznik zwyczajny – poznaj zasady uprawy ozdobnej rośliny pastewnej

o temperaturze 10o C. Należy pamiętać, że w sytuacji, gdy siew jest wiosną, gleba wymaga orki przedzimowej jesienią. Jego optymalny termin to połowa sierpnia, jednak coraz częściej (...) pastewny 130 kg/ha + słonecznik 12 kg/ha; groch siewny pastewny 100 kg/ha + wyka ozima 60 kg/ha + słonecznik 5 kg/ha lub groch siewny pastewny

Pszenżyto
Pszenżyto jare – przedstawiamy najpopularniejsze odmiany i sposoby uprawy

około 1 mln ha, a 90% zasiewów stanowi forma ozima. Według danych z COBORU średni plon ziarna (...) znaleźć zastosowanie w piwowarstwie, przemyśle spirytusowym i piekarskim. Wymagania Pszenżyto jare do wschodów, (...) plony pszenżyta jarego mogą ulegać zmniejszeniu. Najlepszą wartość przedplonową wykazuje kukurydza, owies oraz jęczmień. Niekorzystnymi przedplonami

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

dotyczących specyfiki uprawy, sposobu nawożenia, wymagań wodnych, wpływu na zachwaszczenie, a także o podobnej wartości przedplonowej. Rozróżnia się następujące elementy zmianowania: okopowe, zbożowe ozime, zbożowe jare, strączkowe, motylkowe wieloletnie i (...) są niezwykle zróżnicowane: gleby żyzne i zwięzłe – bobik, wyka siewna i fasola, gleby średnie –

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

gatunkiem bezapelacyjnie pozostaje pszenica ozima, którą w roku 2013 zasiano na 2, 1 mln ha polskich pól (31, 4% wszystkich zbóż). Pszenica ozima ma największe wymagania glebowe i płodozmianowe spośród gatunków zbóż uprawianych w naszym kraju. Przoduje na kompleksach 1 (pszenny bardzo dobry) i 2 (pszenny dobry), dając obfity

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

przekraczają 60 mln ton. Odmiany rzepaku ozimego i jarego W Krajowym Rejestrze (...) glikozynolanów w swoim składzie. Wymagania termiczne i wodne dla rzepaku Rzepak ozimy jest rośliną bardziej zimotrwałą od jęczmienia ozimego. Jednak wykazuje wrażliwość na niskie temperatury pod

Rzepak
Rzepak jary - uprawa, termin siewu i zbiór

o 25-40 % gorzej niż ozimy. Rzepak jary jest rośliną trudną do uprawy, ze względu na wysokie wymagania co do przemysłowych środków produkcji (nawozy, pestycydy) oraz kompleksowej, dobrze (...) wody pozimowej w glebie efektywność pierwiastka jest lepsza. Rośliny wykazują wyższa tolerancję na okresowe susze i

Rośliny pastewne
Jęczmień ozimy - przegląd popularnych odmian pastewnych i browarnych

dla przemysłu browarnego. Odmiany jęczmienia ozimego potrafią wysoce plonować, jednak wykazują najmniejszą mrozoodporność spośród innych zbóż ozimych. Poniższa tabela przedstawia 21 odmian pastewnych jęczmienia ozimego i 2 odmiany browarne. W (...) godzin. Neutralne odmiany wobec długości dnia (ND) mają pośrednie wymagania pomiędzy typem KD i DD. Mogą

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

wykorzystuje się na paszę dla zwierząt, ponieważ w ich składzie znajduje się gorzki glikozyd – wicjanina, która obniża wartość żywieniową nasion. Wymagania wyki siewnej Wyka siewna wykazuje niewielkie wymagania odnośnie do temperatury. Dobrze znosi wiosenne przymrozki do -5°C, jednak spadki temperatury poniżej -8°C mają na nią negatywny

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

2-3 lata. Uprawa w monokulturze wymaga zwalczania chwastów, chorób i szkodników, a w rejonach gdzie pojawiła się zachodnia stonka kukurydziana, zaleca się zaprzestanie uprawy kukurydzy po sobie. Kukurydza jest bardzo dobrym przedplonem dla zbóż jarych, a jeżeli jest zbierana na kiszonkę to również dla zbóż ozimych. Duża masa resztek

Żyto
Żyto ozime - wszystko, co musisz wiedzieć o cennym dla naszej gospodarki zbożu

wykorzystywany jest przy produkcji alkoholi. Żyto należy do zbóż ozimych, którego krzewienie produktywne zachodzi jesienią. Krzewienie wiosenne (...) z odmianami populacyjnymi, ponieważ lepiej się krzewią. Jednak mają większe wymagania glebowe i są mniej tolerancyjne na (...)   Nawożenie Żyto wykazuje najmniejszą wrażliwość na braki fosforu, potasu

Jęczmień
Jęczmień jary i ozimy – zalecane terminy wysiewu. Wyjaśniamy, kiedy siać, by mieć duże plony

również na terenach górskich. W Polce przeważa uprawa zbóż ozimych, jedynie w uprawie jęczmienia dominują odmiany jare, z uwagi na jego małą mrozoodporność. Obecnie systematycznie rośnie areał uprawowy jęczmienia, który uprawiany jest zarówno dla przemysłu spożywczego, jak i na paszę. Wymagania uprawowe i stanowisko Uprawa jęczmienia możliwa

Rzepak
Rzepik ozimy - roślina często mylona z rzepakiem. Poznaj sposoby jego uprawy

Polsce jest małe, ponieważ odznacza się on słabym plonowaniem, mniejszym niż rzepaku ozimego. Odmiany Na świecie występują różne odmiany rzepiku. Są (...) oleistymi formami di- i tetraploidalnymi oraz mieszańce form oleistych z warzywnymi. Wymagania Rzepik wykazuje się dużą zimotrwałością, większą od rzepaku ozimego.

Pszenżyto
Kiedy siać pszenżyto jare, a kiedy ozime? Podpowiadamy właściwe terminy wysiewu

Pszenżyto jest gatunkiem młodym, sztucznie wyhodowanym mieszańcem, który powstał ze skrzyżowania pszenicy i żyta. Małe wymagania środowiskowe, dość duża odporność na choroby, duży potencjał plonowania i wysoka wartość pokarmowa sprawiają, że stało się ono konkurencyjne dla innych gatunków zbóż. Obecne odmiany pszenżyta plonują na poziomie zbliżonym do dobrych odmian pszenicy ozimej. Warto znać zasady siewu tego ważnego w naszej gospodarce zboża.

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

pochwy liściowe, źdźbła, liście i kłosy pszenicy ozimej oraz jarej. Prowadzi do redukcji plonu nawet o 50%. Można ją zwalczać poprzez niszczenie samosiewów oraz staranną agrotechnikę. Ważne jest również odwadnianie podmokłych terenów i odpowiednie nawożenie azotem, potasem i fosforem. Dużą odporność na rdzę brunatną wykazują odmiany Tybalt, KWS Torridon, Elipsa, KWS

Pszenica
Pszenica jako królowa pól - zobacz odmiany pszenicy ozimej

Według danych z COBORU w latach 2011–2013 najczęściej zalecanymi odmianami pszenicy ozimej w większości województw były: Ostroga, Bamberka, Natula i Mulan. Ostroga (...) g), wyrównanie ziaren jest dość dobre, a gęstość w stanie zsypnym – mała. Wykazuje średnią odporność na porastanie w kłosie i dużą liczbą opadania. Ziarna

Wyka
Odmiany wyki siewnej – poznaj najważniejsze odmiany wyki uprawiane w Polsce

Rodzaj wyka to aż ok. 150 gatunków uprawnych i dziko rosnących. W Polsce spotyka się siedemnaście gatunków wyki, lecz znaczenie gospodarcze mają tyko dwa z nich: wyka siewna, która jest formą jarą, oraz wyka kosmata, będąca formą ozimą. W naszym kraju największą popularnością cieszy się wyka siewna, która jest cenną rośliną pastewną z grupy roślin strączkowych.

Pszenica
Poznaj wymagania uprawowe pszenicy jarej i dowiedz się, jak uzyskać wysokie plony

Wymagania glebowe Spośród wszystkich zbóż pszenica jara ma największe wymagania glebowe. Najlepiej plonuje na kompleksie pszennym bardzo dobrym i dobrym oraz żytnim (...) ich mieszanki z trawami. Do najgorszych przedplonów zalicza się rośliny zbożowe, szczególnie pszenicę ozimą i jęczmień jary. Stosowanie ich jako przedplonów może doprowadzić do spadku

Wyka
Kiedy i jak siać wykę? Najważniejsze zasady i terminy wysiewu

nasiona nie są wykorzystywane na paszę ze względu na ich mały plon oraz obecność wicjaniny, która jest gorzka i obniża wartość żywieniową nasion. Wymagania uprawowe Wyka może być uprawiana na terenie całego kraju. Należy do roślin strączkowych o dużych wymaganiach glebowych. O wielkości jej plonowania decyduje jakość gleb

Pszenica
Siew pszenicy ozimej i jarej - norma wysiewu, termin i technika

Kwalifikowany materiał siewny i przygotowanie ziarna Wiele odmian pszenicy ozimej i jarej jest wpisanych do Polskiego Rejestru Odmian (COBORU). Wybór odpowiedniej odmiany pszenicy do uprawy umożliwia uzyskanie dobrych plonów ziarna. Odmiany można wybierać na podstawie wymagań siedliskowych, zimotrwałości, terminu i gęstości siewu oraz odporności lub podatności na

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

pastewnego, za najlepsze przedplony uznaje się: łubiny, bobik, groch, rzepak jary i ozimy. Spośród zbóż, tylko owies spełnia wymogi dobrego przedplonu. Pozostałe gatunki stwarzają dobre (...) przeorać, następnie wykonać orkę przedzimową średniej głębokości. Pola, na których zdiagnozowano obfite zachwaszczenie, wymagają zastosowania pogłębionej podorywki i kultywatora o łapach sprężystych. Wszystko po to,

Rośliny pastewne
Saradela pastewna - wymagania, uprawa, siew i zbiór

Przedplon Seradela nie ma dużych wymagań względem przedplonu. Jej uprawa na glebach lekkich (...) być uprawiana po ziemniakach w drugim roku po oborniku, pszenżycie ozimym i życie. Te rośliny schodzą wcześnie (...) zahamowania wzrostu seradeli, a przy chłodnej wiośnie rośliny mogą wykazywać niedobory magnezu. Optymalne dawki nawozów potasowych

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

oleistych gorczyce znajdują się na trzecim miejscu, po rzepaku ozimym i jarym. Ich nasiona są podstawowym surowcem (...) na niewielkim obszarze, ponieważ w kraju plonuje najsłabiej. Wymagania glebowe Najodpowiedniejsze pod uprawę (...) lub 1–1,5 t CaO/ha (gleby zwięzłe). Gorczyce wykazują duże zapotrzebowanie na bor. Jeżeli brakuje

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

rośliną miododajną. Agrotechnika na paszę Wymagania wodne, termiczne i glebowe Do (...) ochroną. Może być ona siana w zboża jare – jęczmień ozimy lub owies na zielonkę bądź po (...) mają bardzo kwaśny odczyn pH, nieodpowiedni skład mechaniczny oraz wykazują dużą przepuszczalność. Agrotechnika

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

– nieparzystopierzasto złożonych. Jest rośliną wieloletnią występującą w formie ozimej. Powierzchnia uprawy spracety w Polsce (...) ona mniejszy plon od innych roślin motylkowatych oraz ma duże wymagania glebowe. Jej zielonka nie powoduje wzdęć (...) Jeżeli uprawiana jest na glebach mocniejszych np. czarnoziemach to wykazuje mniejszą trwałość. Espraceta intensywnie

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

wysokość osadzenia najniższych strąków. Największe wymagania termiczne rośliny soi wykazują od siewu do pełni wschodów i wtedy też mogą być bardzo łatwo uszkadzane przez przymrozki. Jeżeli w tym czasie występuje (...) W Polskich warunkach soję najlepiej uprawiać po zbożach ozimych, jarych, kukurydzy lub w trzecim roku

Chwasty
Miotła zbożowa – uciążliwy chwast upraw zbóż ozimych

zbożowa to bardzo uciążliwy chwast, który w największym natężeniu występuje w zbożu ozimym. Nawet kilka wschodów tej rośliny może wprawić rolników w prawdziwy popłoch. Jej (...) zimuje nie tracąc zdolności do wschodów przez kilka lat. Nie ma za dużych wymagań – do wykiełkowania potrzebuje światła dziennego i temperatury nieco wyższej niż

Ryby
Hodowla ryb stawowych. Przedstawiamy sposoby zakładania i zarybiania stawów

przy powierzchni, zimą jest odwrotnie. Wiosną i jesienią zaś temperatura we wszystkich warstwach jest wyrównana. Każdy gatunek ryby ma inne wymagania co do ciepła wody, np. najwyższą aktywność karpie i liny wykazują w temperaturze powyżej 16°C, a amur powyżej 18°C. Z kolei pstrągi, jak już wcześniej wspomniano, lepiej czują się w

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

pojemności wodnej. Oprócz tego gatunek ten ma znacznie niższe wymagania siedliskowe w stosunku do innych zbóż. Charakteryzuje (...) suszę i choroby grzybowe w porównaniu do innych gatunków zbóż ozimych: jęczmienia, pszenicy. Przedplon i (...) wszystkich gatunków zbóż uprawianych w naszym kraju, to żyto wykazuje najmniejszą wrażliwość na niedobór mikroelementów, potasu

Nawożenie
Kiedy i czym najlepiej nawozić pszenicę ozimą? O tym musisz pamiętać!

międzywęźla, co prowadzi do wylegania roślin i ich nadmiernego krzewienia. Jeżeli pszenica ozima została wysiana w optymalnym terminie to nawozy azotowe można zastosować z opóźnieniem, (...) magnez, który umożliwia dobre działanie fosforu znajdującego się w składzie nawozu. Jeżeli gleba wykazuje niskie zawartości tego pierwiastka to pod koniec wegetacji jesiennej bądź na

Owies
Uprawa owsa - popularnego w Europie zboża paszowego

tylko formę jarą, ponieważ odmiany ozime w krajowych warunkach nie wykazują odpowiedniej mrozoodporności i zimotrwałości. W 2012 roku uprawa owsa zajmowała 6,7% ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. Wyprodukowane ziarno (...) się one terminem dojrzewania oraz kolorem łuski. Wymagania termiczne Owies najlepiej rośnie

Pszenżyto
Uprawa pszenżyta jarego - praktyczne porady dotyczące siewu, pielęgnacji i zbioru

rozwoju pszenżyto jare również nie wymaga wysokich temperatur. Pszenżyto jare ma niewielkie wymagania wodne. W fazie krzewienia i strzelania w źdźbło przypada największe zapotrzebowanie na (...) a temperatura wzrasta, co w konsekwencji prowadzi do spadku plonu. Formę jarą pszenżyta ozimego można wysiewać najpóźniej do II dekady kwietnia, wcześniejszy wysiew powoduje, że

Rośliny pastewne
Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka - opis i uprawa

w dwóch formach: jednorocznej i dwuletniej. W Polsce uprawiana jest jednoroczna forma ozima. Inkarnatka występuje w dwóch odmianach botanicznych: dzikiej (var. molineri) i (...) jest miękka w dotyku. Kwiaty mają barwę krwistoczerwoną (purpurową) i są owadopylne, ale wykazują tendencję do samozapylenia. Owocem jest jednonasienny, łatwo pękający strąk, który jest

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

ilości wapnia pomiędzy poziomem próchnicznym a skałą macierzystą. Roślina ma dość wysokie wymagania siedliskowe, świetnie czuje się na wszystkich kompleksach pszennych i żytnim bardzo dobrym. (...) przypadku siewu późniejszego (letniego) lucernę uprawia się z reguły w mieszankach z międzyplonami ozimymi lub mieszankach zbożowo- strączkowych zbieranych na paszę dla zwierząt. Jeśli wysiewana

Uprawa
Uprawa chmielu w Polsce - wszystko, co trzeba o niej wiedzieć!

wykazują działanie ściągające, antyseptyczne, uspokajające i moczopędne. Dzięki ksantohumolowi chmiel wykazuje właściwości przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwwirusowe. Jest silnym przeciwutleniaczem, dzięki czemu pomaga w (...) z całkowitej powierzchni niemal 1,4 tys. ha (dane na 2014 rok). Wymagania glebowe i klimatyczne Choć jest rośliną umiarkowanego klimatu posiada

Pszenica
Nawożenie pszenicy jarej. Azotowe czy magnezowe? Odpowiadamy!

niżej w porównaniu do formy ozimej. Jednak ich wymagania pokarmowe są zbliżone. Wszystko za sprawą słabiej rozwiniętego systemu korzeniowego sięgającego płycej oraz krótszego okresu wegetacji w odniesieniu do pszenicy ozimej. (...) kg K2O, 25 kg CaO, 15 kg MgO. Roślina wykazuje średnią wrażliwość na niedobory fosforu i

Jęczmień
Jęczmień hybrydowy – wzmocniona i jeszcze lepsza odmiana o wyselekcjonowanych cechach!

w zachodniej części Polski. Ponadto wczesny termin wysiewu jęczmienia ozimego, przypadający na pierwszą dekadę września, może utrudniać (...) się bowiem długimi, wzmocnionymi kłosami, szybkim wzrostem oraz dużym wigorem. Wymagają nieco innych zabiegów agrotechnicznych. Rolnik może (...) przedplonie. Zdecydowanie lepiej „czują się” po uprawie kukurydzy, ponieważ wykazują wyższą odporność na grzyby z rodzaju

Łubin
Uprawa łubinu – rośliny, która ozłoci słabe stanowiska uprawne!

być większy niż 25%. Łubin żółty jest bardzo dobrym przedplonem dla zbóż, zwłaszcza ozimych. W uprawie na zielonkę świetnie sprawdza się jako roślina podporowa dla wszystkich gatunków wiotkołodygowych.   Uprawa łubinu Łubin żółty wymaga starannego odchwaszczenia gleb. Zabiegi pożniwne (podorywka oraz bronowanie) należy wykonać bezpośrednio

Rzepak
Kiedy siać rzepak jary, a kiedy ozimy? Różnice w siewie i agrotechnice

Możemy uprawiać dwie formy rzepaku, jarą i ozimą, które różnią się agrotechniką. Jednym z ważniejszych zabiegów agrotechnicznych jest siew – ważne, by znać jego główne kwestie: właściwy termin oraz obsadę roślin. Rzepak posiada bardzo duże wymagania glebowe – najlepsze będą gleby kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobre gleby II-IIIb klasy bonitacyjnej. Powinny być żyzne, próchniczne, zasobne w wapń, o dobrej wilgotności, ale nie podmokłe.

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki