Wyposażenie ferm drobiu

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Wyposażenie ferm drobiu

Kury
Wyposażenie ferm drobiu - wybiegi, poidła, karmidła, gniazda i grzędy

Fermy drobiu z dnia na dzień stają się coraz bardziej uniezależnione od pracy ludzkich rąk. Dzięki znacznemu rozwojowi technologii i mechanizacji rolnictwa, w kurnikach można obniżyć nakłady robocizny do minimum. Na pierwszym miejscu w rankingu najmniejszych nakładów pracy stoi klatkowy - bateryjny system chowu drobiu. Drób można utrzymywać w klatkach lub w systemie podłogowo-ściołowym z dostępem lub bez dostępu do wybiegów.

Kury
Radzimy, jak wybrać najlepsze poidła dla kur i innego drobiu

pojenia stosuje się w większych fermach drobiu o intensywnym chowie i przy dużej obsadzie zwierząt. Linie pojenia najlepiej się sprawdzają w fermach drobiu dorosłego i w wychowalniach. Można je podzielić na rynienkowe, dzwonowe i kropelkowe. Poidła rynienkowe są zbudowane z długiej rynny, przez którą przepływa woda. Stosuje się

Kury
Choroby kur niosek - rodzaje, objawy i leczenie

krwiotwórczy. Najbardziej znane mikotoksykozy  na fermie drobiu powodowane są przez aflatoksyny i ochratoksyny.   Choroby wirusowe Rzekomy pomór drobiu Wirusowa choroba drobiu, powodująca dużą zachorowalność i śmiertelność na fermach (do 100%). Rzekomy pomór drobiu jest chorobą zwalczaną z urzędu. Drogi

Pasze dla zwierząt
Najlepsze pasze dla kur i drobiu - przegląd i charakterystyka

dużo włókna. Stosowane są bardzo drobno rozdrobnione susze z młodych zielonek i lucerny. Są dobrym źródłem białka i karotenoidów (wybarwiających żółtko jaja). Pasze pochodzenia zwierzęcego Pasze tego typu są bogatym źródłem białka. Mączki mięsne, mięsno-kostne, z krwi nie mogą być stosowane w Unii Europejskiej.

Inne zwierzęta
Hodowla danieli – ciekawa alternatywa dla hodowli trzody i bydła

prosperowania własnego gospodarstwa i ocenia wyposażenie fermy jako bardzo dobre. W większości ferm hodowcy samodzielnie znajdują rynek zbytu swoich produktów. Najczęściej zwierzęta lub mięso trafiają do osób prywatnych, restauracji, kół łowieckich, nadleśnictw, parków oraz nowych hodowli. Eksport materiału hodowlanego do innych państw stanowi niewielki procent. Na polskich fermach

Króliki
Klatki dla królików hodowlanych - wymiary, rodzaje i budowa

Hodowla drobnotowarowa Fermy drobnotowarowe stosują chów klatkowy na otwartej przestrzeni lub w budynkach inwentarskich. Klatki na otwartej przestrzeni Klatki ustawione na otwartej przestrzeni powinny być wykonane z materiału łatwego do czyszczenia i odkażania, chroniącego zwierzęta przed deszczem, zimnem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.

Gęsi
Gęś Biała Kołudzka – najpopularniejsza w Polsce odmiana gęsi domowej

Kołudzie Wielkiej dominują na polskich fermach drobiu. Rody Gęsi Białej Kołudzkiej Mieszaniec obecnie użytkowany na fermach pochodzi po dwóch rodach rodzicielskich. Pierwszy ród – ojcowski W33 był przez wiele lat selekcjonowany w kierunku poprawy umięśnienia oraz reprodukcji i łatwości przekazania tych cech młodym. Ród

Pasze dla zwierząt
Najlepsze pasze dla bydła mlecznego i mięsnego. Sprawdź, którą wybrać!

można zamrozić lub przetrzymać do fermentacji. Sfermentowaną można rozrzedzić i skarmiać cielę od czwartego dnia życia. Przedżołądki nie rozwijają się w pełni aż do trzeciego miesiąca życia. Rozwój żwacza (mikroflory drobnoustrojów oraz błony śluzowej) jest stymulowany od momentu wprowadzenia pasz suchych. Ze względu na niedorozwój flory żwaczowej młode

Kury
Kurniki dla kur – rodzaje, budowa, wyposażenie i wymagania

dostosowanego do warunków panujących na fermie. Efektywność produkcji drobiarskiej zależy od ogromu czynników środowiskowych, na które hodowcy mogą mieć wpływ. Wyniki produkcyjne kur zależą od czynników środowiskowych i genetycznych. (...) od gruntu (wylewki z betonu) oraz posiadać powierzchnię i wyposażenie dostosowane do rodzaju i intensywności produkcji.

Drób
Choroba Mareka u drobiu – zaraźliwy i groźny nowotwór

tuszek. MDV ma powinowactwo do tkanki limfatycznej organizmu ptaka. Choroba Mareka u drobiu podlega obowiązkowi rejestracji (Dz. U. z 2005 r. nr 23, poz. 188). Choroba Mareka jest niezwykle zaraźliwa. Bez względu na status szczepienia stada w wielkostadnych fermach dochodzi do zarażenia w krótkim czasie niemal wszystkich ptaków. Wirus

Kaczki
Choroby kaczek - objawy, zapobieganie i leczenie

Opłacalność intensywnej produkcji drobiu rzeźnego zależy od wielu czynników takich jak technika żywienia, rodzaj chowu, warunki środowiska i wiele innych. Jednak decydujący wpływ na efekty ma higiena, profilaktyka oraz szybka diagnoza chorób najczęściej występujących na fermach. Najlepszą metodą uniknięcia chorób w hodowli jest zapobieganie.

Trzoda chlewna
Wyposażenie chlewni - radzimy, co robić, by zwiększyć opłacalność produkcji

Wyposażenie chlewni wpływa w dużym stopniu na opłacalność produkcji trzody chlewnej. Nowoczesne rozwiązania technologiczne wspomagają obsługę i zarządzanie fermą. Obecnie dąży się do zmechanizowania i automatyki gospodarstw, tak aby prace z nimi związane były jak najmniej pracochłonne. W chlewniach najwięcej czasu poświęca się na zadawanie pasz, usuwanie odchodów oraz prace pielęgnacyjne. Dzięki nowym technologiom wprowadzonym do chlewni usprawnia się wiele codziennych czynności.

Kury
Na czym polega ekologiczna hodowla kur i produkcja jaj?

Coraz więcej hodowców drobiu decyduje się na ekologizację własnego gospodarstwa. Intensyfikacja rolnictwa spowodowała, że konkurencja dla niewielkich ferm kur nieśnych stała się zbyt duża. Obecnie dąży się do powrotu tradycyjnych metod chowu, bliskich środowisku naturalnemu, bez wykorzystania nawozów sztucznych oraz środków ochrony roślin. Produkty pochodzące od zwierząt utrzymywanych w warunkach ekologicznych są smaczniejsze, charakteryzują się większą wartością odżywczą.

Kury
Hodowla kur niosek - wszystko co wiedzieć trzeba

kierunku mięsnym. W Polsce kury są najliczniejszym gatunkiem drobiu. Według ustaleń Głównego Urzędu Statystycznego z 2012 (...) nieśne zostały wytworzone z różnych, wysokowydajnych ras. Obecnie hodowane na fermach nieśnych kury są mieszańcami towarowymi. (...) otwory w ścianach kurnika.   Wyposażenie budynku i warunki środowiskowe

Indyki
Hodowla indyków brojlerów - założenia hodowli, warunki utrzymania i odchów indyków

hodowlanego i mają wysokie wymagania żywieniowe. Są cenione wśród hodowców drobiu ze względu na bardzo dobre przyswajanie białka z paszy, które jest szybko (...) indyk biały szerokopierśny. W Polsce i również na całym świecie produkcję mieszańców indyków fermowych przejęły trzy ogromne koncerny, które prowadzą pracę hodowlaną w zakresie doskonalenia

Kury
Jakie gniazda dla kur niosek? Odpowiadamy!

spokojnym miejscu. Gniazda należą do obowiązkowego wyposażenia kurnika dla stad reprodukcyjnych utrzymywanych w systemie podłogowym lub dla niosek chowanych w systemie ekstensywnym. Ich zadaniem jest zachęcenie kur do znoszenia jaj w zacisznym, spokojnym miejscu. Prawidłowa budowa i rodzaj gniazda ma usprawniać pracę na fermie (zbiór jaja oraz czyszczenie) oraz zapewniać

Kury
Inkubacja jaj kurzych i wykluwanie piskląt

unowocześnienie aparatów wylęgowych napędza przemysł drobiarski. Zakłady wylęgowe oferują hodowcom pisklęta seksowane, czyli podzielone według płci, co zmniejsza koszty utrzymania np. w fermach niosek. Wybór jaj (...) układane są na wytłaczankach, lub na tacach służących jako wyposażenie inkubatorów. Poddawane są dezyfekcji do 4

Przepiórki
Hodowla przepiórek - wszystko co warto wiedzieć!

Bardzo charakterystyczną cechą samców przepiórek, odróżniającą ich od innych gatunków drobiu, to zewnętrzny narząd płciowy. Znajduje się nad kloaką i jest silnie ukrwiony, (...) chowie przepiórek w budynkach muszą znajdować się określone pomieszczenia, które usprawniają pracę na fermie. Ptaszarnia jest pomieszczeniem, w którym utrzymuje się pisklęta, młodzież

Choroby drzew i krzewów
Efektywnie walczymy z chorobami jabłoni

karczowanie porażonych drzew Pozostałe choroby: spłaszczenie konarów jabłoni, zdrobnienie owoców jabłoni Choroby przechowalnicze i nieinfekcyjne Brudna plamistość (...) Z czasem zlewają się na całą powierzchnię. Owoc marszczy się i wydziela charakterystyczny, fermentacyjny zapach. Zapobieganie i zwalczanie: polecane preparaty stosować od końca

Nawożenie
Nawożenie obornikiem - poznaj najważniejsze zasady i terminy

w kg/t świeżej masy [3,4]   Obornik bydlęcy i koński zawiera duże ilości potasu, zaś trzody chlewnej – fosforu. Obornik drobiowy świeży i przefermentowany wykazuje dużą koncentrację makroelementów, dlatego też nie należy go stosować w okresie letnio-jesiennym w dawkach wyższych niż 7 t/ha. Zawartość azotu

Bydło mleczne
Jak leczyć zapalenie wymienia o charakterze zakaźnym i środowiskowym?

Stanowi aż 30% chorób zakaźnych pojawiających się na fermach utrzymujących bydło. Naraża hodowców na ogromne koszty związane z leczeniem i profilaktyką oraz zachowaniem okresu karencji mleka i brakiem dochodów płynących ze sprzedaży mleka. Mastitis wywołują różne czynniki patogenne wnikające do wnętrza wymienia. Drobnoustroje namnażając się niszczą nabłonek wyściełający wymię

Kury
Woliera dla kur i innego drobiu. Konstrukcja i wyposażenie

betonem, ale zaleca się raczej naturalne podłoże czyli ziemię, porośniętą trawą i drobnymi zakrzaczeniami. Zaletą podłogi betonowej jest łatwe sprzątanie i dezynfekcja. Podłoże (...) części ułatwią codzienne czynności typu; zadawanie paszy i ewentualny zbiór jaj. Wyposażenie W części ażurowej powinny znajdować się karmidła i poidła,

Kaczki
Kaczka Pekin - opis, hodowla i charakterystyka rasy

się w intensywnej hodowli fermowej oraz w przydomowym chowie czy amatorskim chowie ptaków ozdobnych np. w wolierach z dostępem do niewielkiego zbiornika wodnego. Młode charakteryzuje wysoka przeżywalność i wytrzymałość, są łatwe w pielęgnacji i chowie. Hodowcy twierdzą, że kaczki tej rasy mają małe wymagania związane z wyposażeniem budynków i

Drób
Karmidła dla drobiu - wszystko, co musisz wiedzieć o ich rodzajach!

postaci korytek lub tacek, które są napełniane codziennie przez pracowników ferm lub małych gospodarstw. Wadą takiego systemu zadawania paszy jest pracochłonność czyszczenia, mycia i noszenia paszy oraz duże straty paszy przez rozsypywanie lub zabrudzenia wodą, ściółką lub odchodami. Rodzaj karmideł dla drobiu jest zazwyczaj dostosowany do systemu chowu zwierząt, do

Kury
Od czego zależy nieśność kur niosek? Odpowiadamy!

Bardzo istotną cechą produkowanych jaj jest odporność skorupy na uszkodzenia mechaniczne, przenikanie drobnoustrojów chorobotwórczych oraz prawidłowe odkładanie węglanu wapnia i barwnika na skorupce. Jaja, które (...) ciała w danej rasie. Podczas tego okresu rozpoczyna się wydłużanie dnia świetlnego na fermie i zmienia się wartość pokarmową mieszanki. Wzrasta zawartość białka, wapnia i

Bydło mleczne
Choroby bydła mlecznego - objawy, zapobieganie i leczenie

dokładna obserwacja i zbadanie zwierzęcia. Kwasica żwacza Jest wynikiem skarmiania intensywnie fermentującymi paszami treściwymi. Często pojawia się tuż po wycieleniu, gdy hodowca podaje taką paszę by sprostać wymaganiom energetycznym krowy rozpoczynającej laktację. Drobnoustroje żwacza potrzebują jednak czasu, aby dostosować się do nowego systemu żywienia. Kluczem do uniknięcia

Trzoda chlewna
Rozród trzody chlewnej - najważniejsze informacje

o lochę i prosięta po porodzie jest niezwykle ważne w dobrze funkcjonującej fermie trzody chlewnej. Budowa układu rozrodczego lochy i knura (...) do dróg rodnych samicy. Nasienie jest przebadane mikroskopowo pod względem budowy plemników, zawartości drobnoustrojów oraz czystości, następnie rozrzedzone i wprowadzone pipetą do przedsionka pochwy lochy.

Pasze dla zwierząt
Pasze objętościowe soczyste: zielonki, kiszonki i rośliny okopowe... Poznaj je wszystkie!

roślin motylkowatych, wysłodków buraczanych oraz całych roślin zbożowych. Na jakość sporządzonej kiszonki ma wpływ czas przygotowywania (im dłuższy tym gorzej), stopień rozdrobnienia-długość sieczki (w zależności od gatunku zwierząt), zastosowanie dodatków stymulujących fermentację mlekową, wysokość skoszenia, ubicie zakiszanego surowca. Ogromną rolę w utrzymaniu dobrej jakości kiszonki pełni rodzaj zbiornika do przechowywania paszy.

Bydło mleczne
Kwasica żwacza - przyczyny, objawy, przebieg choroby, leczenie i zapobieganie

nieodpowiednie skomponowanie dawki żywieniowej, szczególnie przedobrzenie z łatwo fermentującymi węglowodanami, czyli ziarnem zbóż, śrutą, otrębami, wysłodkami buraczanymi, kiszonką z kukurydzy, jabłkami i melasą. Kolejnym powodem pojawienia się objawów kwasicy może być zbyt raptowna zmiana dawki paszowej. Kwasicy sprzyja również stosowanie zbyt drobno pociętych kiszonek. Krowy w ten sposób nie

Drób ozdobny
Paw złoty okazały i wymagający w chowie gatunek zagrożony!

z drewna lub cegieł). W każdej z nich musi się znaleźć podstawowe wyposażenie: grzędy, poidła i karmidła – osobne na paszę sypką, miękką oraz dodatki (...) prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Ponadto ptaki muszą mieć stały dostęp do drobnego żwirku krzemowego, który umożliwia im trawienie ziaren, a pod wpływem kwasu

Kaczki
Rozród kaczek - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

ono do zakładu wylęgowego, gdzie wykluwają się kaczęta, skąd transportowane są na fermy towarowe. Budowa narządów rozrodczych Narządy rozrodcze kaczorów leżą (...) ostatni odcinek układu rozrodczego kaczki ułatwia wypchnięcie jaja na zewnątrz. Reprodukcja drobiu Kaczki można rozmnażać poprzez krycie naturalne lub sztuczne unasienianie.

Drób ozdobny
Bażant bananowy - popularna i niewymagająca ozdoba naszych podwórek

Samiczki składają około 12 jaj do zagłębienia w ziemi, wyścielonego sianem i drobnymi gałązkami. Najczęściej na jednego samca przypada 6-8 samic. Jeżeli występują problemy z (...) Bażant bananowy jak wiele gatunków bażantów nie wymaga wygórowanych warunków i wyposażenia woliery. Na terenie powinno znajdować się schronienie, zabezpieczające ptaki przed drapieżnikami.

Zboża
Silosy zbożowe - radzimy, jak wybrać i zbudować odpowiedni magazyn zbożowy

konserwacji, które mają na celu zahamowanie procesów fizjologicznych oraz zabezpieczenie przed rozwojem drobnoustrojów. Aby zapewnić prawidłowe warunki przechowywania należy utrzymać odpowiednią wagową wilgotność ziarna, niską (...) Silosy o pojemności od 100 do 400 ton znajdują się na obszarach wielkotowarowych ferm zwierząt, w przedsiębiorstwach składujących zboża lub przygotowujących mieszanki paszowe dla określonych

Drób
Kokcydioza drobiu - groźna choroba pasożytnicza. Dowiedz się, jak ją zwalczyć!

Zmiany sekcyjne Na jelitach można dojrzeć gołym okiem drobne ziarnistości na powierzchni błony śluzowej oraz krwawe wybroczyny. Niektóre odcinki jelita mogą (...) inwentarskich. Istotną rolę pełnią zabezpieczenia w postaci siatek przed wlatywaniem dzikich ptaków na fermy oraz daszki nad karmnikami na wybiegach. Ogólna dezynfekcja, pomieszczeń,

Bydło mleczne
Jakie są najlepsze metody schładzania mleka i schładzalniki na mleko?

można magazynować mleko w temperaturze 4 ̊C. Jest to temperatura, w której drobnoustroje rozwijają się najwolniej. Schładzalniki na mleko dostosowuje się do ilości produkowanego mleka (...) należy co jakiś czas mieszać mleko. Ten system może być wykorzystywany w małych fermach posiadających kilka sztuk bydła. Mleko może być chłodzone przy

Gołębie
Wszystko, co trzeba wiedzieć o żywieniu i paszach dla gołębi

wrażliwe na błędy żywieniowe hodowców niż drób utrzymywany w warunkach przydomowych lub fermowych. Żywienie gołębi jest skomplikowane, ponieważ w zależności od pory roku, (...) paszą jest ziarno kukurydzy. Podaje się ją w formie gniecionej, ześrutowanej lub odmiany drobnoziarniste. W żywieniu gołębi zastosowanie może mieć również owies, ale

Drób
Witaminy niezbędne dla drobiu - naturalne występowanie i skutki niedoboru

zawarte w naturalnych składnikach diety- zielonka, owady, zioła. Ptaki hodowane w warunkach fermowych, nie korzystające z kąpieli słonecznych i naturalnych pokarmów mogą mieć duże większe (...) które bardzo trudno jest wyleczyć (uszkodzenie układu ruchu lub krążenia). W paszach dla drobiu powinny znajdować się witaminy rozpuszczalne w tłuszczach oraz rozpuszczalne w wodzie.

Bydło mleczne
Wyjaśniamy, jak działają zbiorniki do przechowywania i chłodzenia mleka

idealną do szybkiego rozwoju drobnoustrojów. Najlepszą metodą zahamowania tego procesu jest schłodzenie mleka. Obecnie na rynku istnieje wiele firm zajmujących się dystrybucją zbiorników na mleko. Wybierając wielkość zbiornika chłodzącego należy wziąć pod uwagę dzienną ilość produkowanego mleka oraz częstotliwość odbioru przez mleczarnię. W dużych fermach produkujących kilkaset

Trzoda chlewna
Paszociągi dla trzody chlewnej - rodzaje, budowa i zalety ich stosowania

lub bezpośrednio do koryt rynnowych. Paszociągi stosuje się w wielkotowarowych fermach trzody chlewnej przy żywieniu wszystkich grup zwierząt. Przy pomocy linii technologicznej można (...) jest opcja mycia całej linii- od zbiorników do dozowników. W zasadzie jedynym elementem wyposażenia linii, który może ulec awarii, jest pompa tłocząca. Zalety

Bydło mleczne
Wentylacja w oborze - zadania, rodzaje i wady różnych metod wentylacji

wewnętrznego budynku. W każdym typie obór wentylacja jest obowiązkowym elementem wyposażenia. Najgorsze warunki higieniczne powietrza występują w oborach o głębokiej ściółce (rzadko wybieranej), (...) Wentylacja ma za zadanie usuwanie gazów toksycznych, nadmiaru pary wodnej, pyłu, drobnoustrojów chorobotwórczych oraz regulację temperatury i wilgotności. Prawidłowe funkcjonowanie wentylacji ma również

Kury
Kury leghorn – ceniona i popularna rasa kur niosek

minimum. Żywienie niosek Aby osiągnąć najlepsze rezultaty naszej fermy – czyli osiągnąć jak najwięcej jajek o świetnej jakości, należy zadbać o (...) sporo potrzebnego tłuszczu, można ją podawać w większych ilościach zimą. Ważnym elementem diety drobiu są warzywa, owoce i zielonki. Kura, która ma dostęp do wybiegu,

Kury
Efektywna hodowla kurczaków - brojlerów

mięso wołowe czy wieprzowe. Producenci za to doceniają postępy technologiczne w produkcji drobiarskiej – zadawanie paszy i pojenie odbywa się w większości przypadków w sposób (...) do chorób i zachowań kanibalistycznych. Ze względu na krótki okres odchowu kurcząt na fermie w ciągu roku występuje duża rotacja. Zapewnienie odpowiednich warunków w odchowie

Rasy kur
Kury zielononóżki kuropatwiane – polska, ceniona rasa kur

m2 przypada 6 sztuk dorosłego drobiu. W wyposażeniu budynku dla kur powinny znajdować się szafy gniazdowe lub pojedyncze gniazda na ściółce, grzędy ułatwiające dostęp do piętrowych szaf, dostateczna (...) wystąpić w stadzie. Kupowany materiał na zasiedlenie fermy musi pochodzić ze znanych źródeł. Zazwyczaj

Bydło mleczne
Choroby cieląt - radzimy, jak je rozpoznać i skutecznie leczyć

nazywana „gorączką transportową”, jest w nazwie dużo prawdy, ponieważ objawy często pojawiają się po transporcie lub po kontakcie ze zwierzętami transportowanymi z innych ferm. Chorobę wywołuje zespół drobnoustrojów- bakterii i grzybów. Objawy dotyczą układu oddechowego –katar, kaszel oraz wysoka temperatura i znaczny spadek masy ciała. W leczeniu stosowane są

Drób ozdobny
Kaczki francuskie - wszystko, co musisz wiedzieć o ich hodowli i użytkowaniu

dymorfizm płciowy w masie ciała oraz wyglądzie. Samiczki ważą 2,5 kg są drobnej, smukłej budowy, natomiast samce są masywne, ważą około 5 kg i posiadają (...) zmienne warunki środowiska tj; obniżona temperatura czy przeciągi dlatego nie są zalecane dla ferm o intensywnym systemie chowu. W zimie wymagają ogrzewanych pomieszczeń (temperatur w

Pasze dla zwierząt
Jak wybrać dodatki paszowe, by uzupełnić niedobory odżywcze mieszanek?

różnym skutkiem stosowano różne substancje, najczęściej otrzymywane syntetycznie. Najlepsze efekty odkryto po rozpoczęciu stosowania wyciągu z juki bezpośrednio do paszy. Podczas intensywnego chowu fermowego u drobiu pojawiają się stale te same choroby wywoływane przez pierwotniaki. Zaczęto regularnie stosować jako dodatki paszowe substancje profilaktyczne takie jak kokcydiostatyki i histomonastatyki. Linia

Pszczoły
Pyłek pszczeli - właściwości i zastosowanie pyłku kwiatowego

starszych, alergików i rekonwalescentów po złamaniach. Odbiór pierzgi Przefermentowany pyłek, czyli pierzgę, odbiera się z plastrów: wystarczy za pomocą noża zdrapać (...) zagrożenie dla zdrowia i życia pszczół. Z tego względu zaleca się zamontowanie bardzo drobnej siatki obok płytki, tak by umożliwić wymianę powietrza. Wadą

1 2

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki