Zasady konstruowania płodozmianów

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Zasady konstruowania płodozmianów

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

Zmianowanie to gospodarczo uzasadnione następstwo roślin uwzględniające ich wymagania i warunki przyrodnicze stanowiska. Może ono dotyczyć tylko jednego lub kilku pól w danym gospodarstwie. W sytuacji gdy zmianowanie lub następstwo roślin będzie rozplanowanie w czasie i przestrzeni, a więc określone na daną liczbę lat i dla konkretnych pól gospodarstwa, na których będą uprawiane kolejno zaplanowane rośliny, z których uzyskiwane będą coroczne plony wszystkich roślin, będzie to płodozmian.

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

mogą wynosić nawet 15 %, w porównaniu do uprawy po innych przedplonach. Płodozmian zbożowy sprzyja kompensacji chwastów charakterystycznych dla upraw w monokulturze. Problematyczne staje się (...) kilkudziesięciu lat dominuje walka chemiczna. Należy pamiętać, że od 1. Stycznia 2014 obowiązują zasady Integrowanej Ochrony Roślin. To praktyka, która polega na stosowaniu różnorodnych metod

Chwasty
Miotła zbożowa – uciążliwy chwast upraw zbóż ozimych

krokiem w ochronie naszej uprawy jest bardzo dokładne sprawdzenie i wyczyszczenie materiału siewnego bezpośrednio przed wysianiem. Odpowiednio prowadzona gospodarka – przestrzeganie wszystkich ważnych zasad, stosowanie dobrze rozłożonego obornika i płodozmianu – powinna znacząco ograniczyć ryzyko zachwaszczenia plantacji zboża miotłą. Jest to chwast, który pojawia się głównie na stanowiskach o obniżonej zawartości

Rośliny lecznicze
Żywokost lekarski - opis, zdjęcia, właściwości i zwalczanie w uprawach

również w lasach olszynowych i innych wilgotnych lasach mieszanych i liściastych. W zasadzie jest mało wymagający, więc zajmuje prawie cały obszar kraju, nawet niższe partie (...) chemicznych należy wykorzystać wszystkie dostępne możliwości naturalnej ochrony plantacji. Jedną z nich jest płodozmian. Aby zmniejszyć szkody, należy sadzić bulwy w odpowiednio dużej odległości. W

Zabiegi agrotechniczne
Uprawa bezorkowa (bezpłużna) – przedstawiamy wszystkie za i przeciw

niższymi plonami i większym zachwaszczeniem pola. Wyjaśniamy, kiedy może być stosowana, i przybliżamy zasady uprawy bez pługa. Na czym polega uprawa bezorkowa (...) Uprawa bezpłużna to zastąpienie orki gruberami i siew bezpośredni – polecana jest szczególnie w płodozmianach uproszczonych z przewagę zbóż, na terenach pagórkowatych, a także przy niskich

Kury
Wyposażenie ferm drobiu - wybiegi, poidła, karmidła, gniazda i grzędy

na grzędach, dlatego warto im zapewnić do nich dostęp. Grzędy najczęściej są konstruowane przy długiej ścianie budynku. Zbudowane są z drewnianych belek ustawionych pod kątem, (...) Stosowane są również zgarniaki przesuwające się w korytarzach pod klatkami, działają na podobnej zasadzie jak taśmociągi.   W chowie ściółkowym usuwanie

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

one wapnowania. Można ją uprawiać na glebach lekko kwaśnych, obojętnych i słabo zasadowych (pH od 5 do 7,5). Uprawa kukurydzy ulega ścisłej rejonizacji (...) trawach w uprawie polowej i po zbożach. Jednak należy pamiętać, że jeżeli w płodozmianie na glebach słabszych występują zboża to kukurydza powinna być uprawiana na

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

W uprawie polowej można użytkować ją przez 2-4 lata oraz wykorzystywać w płodozmianie jako roślinę przeciwerozyjną na polach za bardzo nachylonych i zakamienionych. W związku (...) w niewielkim stopniu zacienia wsiewkę. Najmniej odpowiedni jest jęczmień jary, który na glebach zasadowych bardzo silnie się krzewi i ogranicza rozwój wsiewek, co prowadzi do

Rośliny lecznicze
Kąkol polny - opis, zdjęcia i skuteczne zwalczanie

mróz zimowy. Siewki pojawiają się szczególnie wczesną jesienią i wiosną, ale w zasadzie wschodzi przez cały okres wegetacyjny. W zależności od warunków, może osiągać od (...) dokładne sprawdzanie i czyszczenie materiału siewnego, wybieranie z niego nasion kąkoli. Dodatkowo odpowiedni płodozmian powinien zatrzymać rozrastanie się chwastu w życie. Stosowanie orki pożniwnej może

Chwasty
Ostrożeń polny - charakterystyka, szkodliwość i zwalczanie

wyplenianie zabiera bardzo dużo czasu, energii i wymaga nakładów finansowych, ciągnąć się czasami przez kilka sezonów. Z tego względu tak ważna jest profilaktyka – w (...) roślina nie rozwinie się do poziomu, w którym wytwarzane są nasiona. Zachowanie rozważnego płodozmianu powinno zmniejszyć znacznie występowanie ostrożenia polnego w uprawie. Wykorzystanie

Choroby roślin
Fuzarioza kłosów – efekt złego zmianowania. Przedstawiamy sposoby profilaktyki i zwalczania choroby

ale konieczna ze względu na ewentualną zawartość szkodliwych substancji w kłosie po porażeniu chorobą. Profilaktyka musi obejmować wieloaspektowe działania zgodne z zasadą integrowanej uprawy roślin. Najważniejszą czynnością jest stosowaniu właściwego płodozmianu, polegające na ograniczaniu nadmiernego udziału zbóż w zasiewach oraz zachowaniu przerwy w uprawie pszenicy i jęczmienia. Ponadto należy

Chwasty
Gorczyca polna - trujący chwast, który trzeba zwalczać

pojawia się bardzo rzadko. Najlepiej rośnie na stanowiskach o odczynie obojętnym lub zasadowym. Bardzo często występuje w ogrodach, na miedzach, ugorach i odłogach. To roślina (...) czystość materiału siewnego. Na zachwaszczonych polach należy też wykonywać podorywkę i bronowanie. Do płodozmianu można wprowadzać zboża ozime, a w ostateczności należy zastosować chemiczną ochronę.

Gorczyca
Uprawa gorczycy białej - wymagania, uprawa, terminy siewu i zbioru

białej, a ich olej może być wykorzystywany w przemyśle spożywczym. Płodozmian i stanowisko Gorczyca biała ze względu na niewielkie wymagania glebowe (...) Przy stosowaniu metody chemicznej w ochronie gorczycy przed szkodnikami należy przestrzegać ściśle określonych zasad dla danego środka. Ilość mątwika burakowego w glebie można zmniejszyć poprzez

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki