Zasobność gleby

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Zasobność gleby

Gleby
Żyzność gleby - rodzaje żyzności i sposoby polepszenia produktywności gleby

Zdolność przekazywania roślinom składników pokarmowych, wody, ciepła oraz powietrza nazywamy żyznością gleby. Żyzność jest uzależniona od właściwości chemicznych, biologicznych i fizycznych gleby oraz jej naturalnej zasobności w składniki pokarmowe. Gleba żyzna dostarcza roślinom składników pokarmowych w niezbędnych ilościach do ich prawidłowego wzrostu i rozwoju. Gleba żyzna nie zawsze jest glebą zasobną. Przykładowo gleby wytworzone z iłów są zasobne w składniki pokarmowe, ale nie stwarzają roślinom dobrych warunków powietrzno-wodnych. Na zasobność gleb wpływają procesy wietrzenia i tworzenia oraz gromadzenia się próchnicy. Zasobność może być kształtowana w sposób naturalny oraz agrotechniczny, czyli przez człowieka.

Nawożenie
Kiedy i czym najlepiej nawozić pszenicę ozimą? O tym musisz pamiętać!

zależności od przewidywanego plonu i zasobności gleby, dawki nawozów fosforowych i potasowych są zróżnicowane. Przy bardzo wysokiej zasobności i przewidywanym plonie 5–7 t/ha optymalne dawki będą wynosić 30–50 kg P2O5/ha i 50–60 kg K2O/ha. Przy bardzo niskiej zasobności gleby można zastosować 90–120 kg P2O5/ha i 100–120 kg K2O/ha.

Gleby
Analiza i badanie gleby – zachęcamy do badania gruntów rolnych!

4 ha). Jeśli chcemy zbadać zasobność gleby na użytkach zielonych, musimy najpierw zerwać wierzchnią warstwę darni. Próbki indywidualne z użytków zielonych i gleb organicznych zbieramy na głębokość 5–25 cm w liczbie 15–30 próbek z 0,5–3,0 ha (max. 4 ha). Laskę Egnera wbijamy w ziemię pionowo, przekręcamy, a następnie

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia ozimego w pigułce - wymagania, siew, pielęgnacja i zbiór

od wielkości uzyskiwanych plonów oraz zasobności gleby w przyswajalne formy tych pierwiastków. Wielkość dawek nawozów jest zależna od kompleksu glebowego i zasobności gleb w te pierwiastki. Nawozy fosforowo-potasowe najlepiej stosować pod orkę siewną w dawkach: 70–80 kg P2O5/ha i 80–110 kg K2O/ha. Na glebach odznaczających się małą zasobnością w przyswajalne

Uprawa
Uprawa chmielu w Polsce - wszystko, co trzeba o niej wiedzieć!

fosforem i potasem odpowiednio do zasobności gleby i nawożenie magnezowe, jeśli w 100 g gleby znajduje się mniej, niż 7 mg MgO. Przed sadzeniem wyznaczmy rzędy i podzielmy pole na kwatery – rzędy powinny być ustawione w orientacji północno-południowej i nie powinny przekraczać 200 m długości, zaś powierzchnia

Śliwy
Śliwa węgierka. Jak ją prawidłowo uprawiać? Odpowiadamy!

roku po posadzeniu, obficie na zasobnych glebach z dużą zawartością wody. Na słabych glebach obserwuje się drobnienie owoców. Owoce są dość małe (20–30 g), lecz o niepowtarzalnym, cenionym od lat, smaku. Posiadają brunatnofioletową skórkę z białym nalotem i rdzawymi cętkami lub paskami. Miąższ jest żółty lub zielonkawożółty, chrząstkowy, średnio soczysty,

Gleby
Gleby brunatne - geneza głównych typów gleb uprawnych

są one uznawane za dobre gleby. Gleby brunatne zaliczane są do gleb brunatnoziemnych i dzielą się na gleby brunatne właściwe oraz gleby brunatne kwaśne. Powstają w procesie brunatnienia lessów, pyłów i skał masywnych. Tworzą się w klimacie umiarkowanym, w którym odnotowuje się duże ilości opadów. Takie warunki sprzyjają mineralizacji resztek

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

od poziomu uzyskiwanych plonów oraz zasobności gleb w fosfor, potas i azot, należy stosować orientacyjne dawki nawozów takie, jak: 40-120 kg P2O5/ha, 80-300 kg K2O/ha i 80-220 kg N/ha. Nawozy fosforowe należy stosować po zbiorze zbóż. Na glebach zwięzłych należy stosować całą dawkę na kilka dni przed siewem

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

pamiętać, że wszystkie gorczyce wymagają gleb zasobnych w wapń. Na glebach o odczynie kwaśnym gorzej rosną i plonują. Gleby podmokłe, nieprzepuszczalne i piaszczyste w ogóle nie nadają się pod uprawę tych roślin. Wymagania termiczne i wodne Gorczyce należą do roślin jarych, które dobrze znoszą wiosenne przymrozki

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

niższą dawkę. Nawet przy wysokiej zasobności gleby w fosfor i potas groch reaguje bardzo korzystnie na wysokie dawki tych pierwiastków. Przedsiewnie należy zastosować nawożenie azotowe w dawce od 20–30 kg N/ha. Pod odmiany jadalne intensywnie plonujące, krótko- oraz średniołodygowe, można zastosować zwiększoną dawkę do 60 kg N/ha. W

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

rozwoju potrzebuje dużo ciepła, dużej zasobności gleby w wodę oraz wysokiej wilgotności powietrza. Wilgotność gleby powinna wynosić 65–85% polowej pojemności wodnej, powietrza natomiast 85–100 % wilgotności względnej. Należy pamiętać o utrzymywaniu odpowiedniej wilgotności wierzchniej warstwy gleby dla wykiełkowania siewek i rozwoju liścieni oraz liści właściwych. W innym przypadku kiełki mogą

Nawożenie
Nawożenie kukurydzy - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

W zależności od zasobności gleb, nawozy potasowe i fosforowe należy stosować jak najwcześniej. Najlepiej pierwszy zabieg dokonać od razu po zbiorze przedplonu, a przed siewem kukurydzy (np. przed III dekadą kwietnia), w celu wymieszania nawozów z glebą. Następnie w dawce startowej można zastosować 15-25% ilości obu składników.

Owies
Uprawa owsa - popularnego w Europie zboża paszowego

w glebie. W zależności od zasobności gleby można stosować: 10–100 kg P2O5/ha i 30–130 kg K2O/ha. Te składniki pokarmowe najlepiej dostarczać do gleby poprzez nawozy wieloskładnikowe przed uprawą przedsiewną, ale można również stosować pojedyncze nawozy fosforowe przed orką przedzimową. Nawozy potasowe na jesieni – na glebach średnich i zwięzłych. Na

Marchew
Przedstawiamy wymagania marchwi zwyczajnej oraz właściwe metody uprawy

należy przeprowadzić w zależności od zasobności gleby w dane składniki pokarmowe. Zaleca się wysiewanie nawozów fosforowych i potasowych pod orkę przedzimową, ponieważ młode siewki są wrażliwe na zasolenie. Można stosować zarówno chlorkową formę nawozu potasowego, jak i siarczanową. Standardowe dawki na jednym hektarze to 80–120 kg P2O5, 150–250 kg K20,

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

potasowego zależą przede wszystkim od zasobności gleb w powyższe składniki. Przy pełnym użytkowaniu lucerny w danym roku zaleca się aplikację całej dawki nawozów fosforowych na jesień lub wiosnę. Dawki nawozów potasowych trzeba dzielić. Pierwszą stosuje się wczesną wiosną, tuż przed ruszeniem wegetacji. Kolejne dawki, w zależności od liczby pokosów lucerny

Jabłonie
Jak wybrać najlepsze sadzonki jabłoni? Odpowiadamy!

drzewa sadzi się z żyznej glebie zasobnej w wodę lub stosuje nawadnianie, a oprócz tego przywiązuje je do podpór i odpowiednio pielęgnuje. Renomowane szkółki wyselekcjonowały kilka klonów oryginalnej podkładki, o nieco silniejszym wzroście: M.9 EMLA, M.0 T 337, M.9 Pajam 1 oraz M.9 RN 29. Na słabszą glebę bardziej odpowiednie

Gleby
Gleby gliniaste - dowiedz się, jak przystosować je do uprawy!

ilość dwutlenku węgla w powietrzu glebowym. Gleby gliniaste uznaje się za bardzo wydajne. Ich skałę macierzystą stanowi charakteryzująca się dużą zwięzłością glina. W związku z tym wymagają one wielu zabiegów spulchniających. Takie gleby w wierzchnich warstwach są lżejsze niż w głębszych. Ich porowatość ogólna zwiększa się w miarę rozdrobnienia (dyspersji).

Rośliny lecznicze
Uprawa leszczyny (orzecha laskowego) – porady praktyczne. Zobacz, bo warto!

nawozami organicznymi i mineralnymi mało zasobnej gleby. W tym celu powinniśmy najpierw wykonać analizę chemiczną gleby, która pozwoli nam na ustalenie dawek nawozowych. Wprowadzając do gleby nawozy organiczne, nie tylko zwiększymy jej zasobność w składniki pokarmowe, lecz także poprawimy strukturę i pojemność wodną. Jeśli nasza gleba jest kwaśna, a taki

Rzepak
Rzepak ozimy - wymagania, uprawa, odmiany i agrotechnika

spodziewanej wielkości plonu, stanowiska i zasobności gleby. Mogą wynosić: 80-220 kg N/ha,  40-120 kg P2O5/ha, 80-300 kg K2O/ha i 15-35 kg MgO/ha. Siew rzepaku w zależności od rejonu kraju rozpoczyna się 5-25 sierpnia. Dopuszczalne jest opóźnienie wysiewu o 5-7 dni, a zbyt wczesny termin może prowadzić do zbyt

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

wysiewu są: termin siewu i zasobność gleby w składniki pokarmowe. Zwarty łan jęczmienia w średnich warunkach siedliskowych powinien posiadać 250‒350 roślin/m2. Norma wysiewu oscyluje pomiędzy 105 a 180 kg/ha. Dla formy browarnej wyniesie nieco więcej, bo 150‒150 kg/ha, z końcową obsadą 250‒350 roślin/m2. Zwiększenie normy wysiewu  przyczynia się do wyższego

Rośliny lecznicze
Uprawa, pielęgnacja, zbiór i wykorzystanie gryki zwyczajnej

jest nawożenie azotowe, przy lepszej zasobności gleby w azot gryka lepiej się rozwija. Ze względu na dobrze rozwinięty system korzeniowy uprawiana gryka dobrze pobiera zawarte w glebie składniki pokarmowe. Przy uprawie ekologicznej możemy nawozić ją obornikiem, lecz nie przekraczając 40 t/ha. Zbiór Gryka dojrzewa nierównomiernie, przez

Nawożenie
Nawożenie buraka cukrowego zgodne z zasadami

niedoboru lub w przypadku niskiej zasobności gleby w ten składnik. Okres pomiędzy wykształceniem dwóch par liści właściwych a zakryciem międzyrzędzi to optymalne terminy aplikacji nawozów mikroelementowych. Tylko uregulowane stosunki wodno- powietrzne w glebie dają gwarancję najlepszego wykorzystania makroelementów. Rośliny w pełni pobierają składniki pokarmowe, gdy aplikacja nawozów jest

Gleby
Czarne ziemie – cenione i bardzo żyzne gleby uprawowe

które mają bardzo duże wymagania glebowe. Gleby zdegradowane i murszaste należy dodatkowo nawozić, żeby wyrównać braki w składnikach mineralnych. Adaptując czarną ziemię pod uprawę należy również pamiętać o dostosowaniu roślin do ich lekko kwaśnego odczynu pH lub przeprowadzić zabiegi zobojętniające.   Autor:

Kapusta
Jak uprawiać brokuły? Odkrywamy sekrety uprawy brokułów

i 30–40 kg MgO/ha na zasobnej glebie. Optymalna zawartość składników pokarmowych w glebie powinna wynosić 105–120 mg N/dm3, 60–70 mg P/dm3, 190–220 mg K/dm3, 45–55 mg Mg/dm3 i 1000–1500 mg Ca/dm3. Nawozy azotowe stosuje się w trzech dawkach. Brokuł wrażliwy jest szczególnie na niedobór boru i molibdenu w

Nawożenie drzew i krzewów
Jak nawozić wiśnie? Wyjaśniamy zasady nawożenia wiśni

przez 2–3 lata. Przy niskiej zasobności gleby podaje się nawóz potasowy w dawce 80–120 kg K20/ha, średniej 50–80 kg K20/ha. Zalecane jest używanie siarczanu potasu, jest lepszym nawozem dla drzew. Młodego sadu zazwyczaj nie nawozi się nawozami fosforowymi, jeśli odpowiednio zostały zastosowane przed założeniem sadu. W pierwszym roku

Gorczyca
Uprawa gorczycy białej - wymagania, uprawa, terminy siewu i zbioru

być uprawiana po zbożach. Wymaga gleb zasobnych w wapń o odpowiednim odczynie, najlepiej obojętnym. Jej uprawę można prowadzić na glebach torfowych, należących do kompleksów zbożowo-pastewnych oraz na dobrych glebach żytnich. Zabiegi i uprawa Jeżeli gorczyca biała ma być przeznaczona na zbiór nasion, to powinna być uprawiana

Ziemniaki
Sadzenie ziemniaków zgodne z zasadami - jak i kiedy? Zobacz!

zabiegu są: wilgotność i rodzaj gleby. Gleby suche wymagają głębszego sadzenia. Płytko umieszczone bulwy są bardziej podatne na porażenie zarazą ziemniaka oraz szybko się zielenieją. Zwiększenie głębokości sadzenia nawet o 1 cm może przynieść wiele niepożądanych skutków takich jak: opóźnienie wschodów, rozdrobnienie bulw, zagrożenie ryzoktoniozy ziemniaka. Kiedy sadzić

Nawożenie drzew i krzewów
Nawożenie aronii - poznaj najważniejsze zasady

dobrej jakości, warto zadbać o zasobność gleby. Przed nawożeniem należy wykonać jej analizę chemiczną. Organiczne nawozy podaje się wyłącznie przed sadzeniem roślin. Pod aronię wysiewa się dość niskie dawki nawozów mineralnych. Nawożenie fosforem i potasem przez pierwsze 2–3 lata pomija się, stosuje się głównie azot – w pierwszym roku 30–40

Rośliny pastewne
Facelia błękitna – charakterystyka, odmiany i zbiór tej doskonałej rośliny paszowej

międzyplonie ścierniskowym po zbożach, na zasobnych glebach wysiewana w ilości 8–10 kg nasion/ha, a na słabszych 10–15 kg/ha. Facelię możemy siać w rozstawie rzędów 11 cm lub 20–25 cm, pamiętając, że uprawa w węższych międzyrzędziach ograniczy wyrastanie chwastów, z kolei w szerszych pozwoli na wygodniejsze pielęgnowanie roślin i rozrastanie się

Gryka
Jak uprawiać grykę? Poznaj najważniejsze zasady

nawożenia fosforowo-potasowego jest uzależniona od zasobności gleby. Może wynosić: 0–60 kg P2O5/ha i 0–80 kg K2O/ha. Na glebach o bardzo wysokiej zasobności nie stosuje się nawożenia. Nawożenie azotowe zależy od kompleksu glebowego. Na żytnim bardzo dobrym i zbożowym górskim należy stosować dawkę 40–50 kg N/ha, na żytnim dobrym 60–70 kg

Trawy łąkowe
Trzęślica modra - opis i charakterystyka

ma bardzo małe wymagania względem zasobności gleb w składniki pokarmowe. Przy zwiększonej żyzności gleby, np. poprzez dodatkowe nawożenie, dochodzi do jej ustępowania z runi. Jest gatunkiem cieniolubnym, który jest tolerancyjny na różny odczyn gleby oraz uwilgotnienie. Występowanie Trzęślica modra występuje na terenie całego kraju, ponieważ jest

Gorczyca
Gorczyca sarepska - charakterystyka, odmiany i uprawa

i żytnim bardzo dobrym. Wymaga gleb zasobnych w wapń, ponieważ na zakwaszonych gorzej się rozwija. Najlepiej, żeby ich odczyn wynosił 5,8–6,8. Pod jej uprawę nie nadają się gleby podmokłe oraz piaszczyste. Bardzo dobrze znosi wiosenne przymrozki i najlepiej udaje się w rejonach, gdzie roczna suma opadów osiąga ok.

Rzepak
Wiosenne nawożenie rzepaku - poznaj najważniejsze zasady

zależności od wielkości plonów i zasobności gleb w potas i fosfor można stosować 80–300 kg K2O/ha oraz 40–120 kg P2O5/ha. Dawki nawozów w ilości 1/3–1/4 stosowane na wiosnę przed ruszeniem wegetacji powodują wzrost plonu nasion i tłuszczu w nich zawartego. Fosfor zastosowany w okresie wiosennym ma charakter dawki startowej i

Cebula
Jak uprawiać cebulę, aby uzyskać wysoki plon? Zobacz!

rozwinięty, płytki system korzeniowy, preferuje gleby zasobne, bogate w próchnicę, średnio zwięzłe, o dobrej pojemności wodnej i odczynie gleby 6,5–7,0. Największe zapotrzebowanie na wodę wykazuje od czerwca do połowy lipca, a podczas występowania suszy zalecane jest dostateczne nawadnianie. Nie znosi jednak intensywnego podlewania, a w szczególności zastoju wody, ponieważ szybko

Kapusta
Kapusta włoska - uprawa, odmiany, wymagania i pielęgnacja

udaje się na próchnicznych i zasobnych glebach, lżejszych madach i glebach bielicowych, jak również lessach, czarnych ziemiach i czarnoziemach o pH=6,5–7,5. Dla optymalnego wzrostu kapusty w 1 dm3 gleby powinno znajdować się 105–135 kg N (NO3 + NH4), 50–70 kg P, 160–210 kg K, 55–75 kg Mg, 700–1200

Papryka
Jak sadzić paprykę? Oto nasze wskazówki!

Roślina najlepiej udaje się na glebach zasobnych nie tylko w obficie występujące składniki organiczne, ale także lekkich i wilgotnych, gdyż – obok nasłonecznienia – odpowiednie nawodnienie to drugi czynnik determinujący jej prawidłowy wzrost. W przypadku ziem mniej wilgotnych lub w sytuacji występowania pory suchej, konieczne będzie dodatkowe, sztuczne nawadnianie. Susza

Facelia
Jak i kiedy siać facelię? Przedstawiamy najważniejsze zasady

uprawa na nasiona: na zasobniejszych glebach 8-10 kg/ha uprawa na nasiona: na słabszych glebach 10-15 kg/ha Facelia jest bardzo wydajną rośliną, gdyż może być wysiewana 2-3 razy w ciągu jednego sezonu, dając każdorazowo 15-20 ton zielonki z 1 hektara. Przykłady dobrych mieszanek wykorzystywanych

Rośliny lecznicze
Uprawa kopru ogrodowego – częstego gościa przydomowych ogródków

wiatru stanowisku. Do siewu wybierajmy gleby zasobne w składniki mineralne, przepuszczalne i dobrze nagrzewające się. Nie powinniśmy prowadzić uprawy przy koprze włoskim (fenkule), gdyż oba gatunki mogą się krzyżowo zapylić i wydać mniej wartościowe rośliny. Jeśli uprawiamy koper ogrodowy w mieszkaniu, wybierajmy dla niego ciche, słoneczne miejsce, ale nie w

Pomidory
Jak uprawiać pomidory pod osłonami? Dzielimy się wskazówkami

Potrzeby nawozowe są zależne od zasobności gleby, wysokości plonu oraz długości okresu wegetacyjnego. W produkcji pomidorów pod osłonami stosuje się przeważnie nawożenie mineralne. W uprawie w gruncie pod folią lub szklarni można zastosować nawożenie organiczne – przed siewem, przed sadzeniem rozsady oraz pogłównie. Dawkę nawozową ustala się na

Jabłonie
Jesienne sadzenie jabłoni krok po kroku

zasypujemy system korzeniowy. Na mniej zasobnej glebie korzenie obsypujemy przesianą ziemią kompostową lub substratem torfowym z obornikiem. Drzewka w dołku umieszczamy w ten sposób, aby miejsce okulizacji znajdowało się ponad powierzchnią ziemi (15 cm wyżej), by odmiana szlachetna nie ukorzeniła się. Glebę wokół pnia delikatnie ugniatamy, formując tzw. misę ułatwiającą

Rośliny pastewne
Wiechlina łąkowa - pospolita trawa o wysokiej wartości pastewnej

szybki rozwój i dobre plonowanie. Gleby zasobne w azot i fosfor również bardzo dobrze wpływają na jej rozwój. Często pojawia się na łąkach, pastwiskach, przydrożach, nasypach, wyrębach leśnych, skarpach, obrzeżach lasów i stanowiskach ruderalnych. Użytkowanie Wiechlinę łąkową stosuje się na łąkach i pastwiskach. Jest chętnie zjadana

Rośliny lecznicze
Pokrzywy zwyczajnej dwa oblicza: zioło i uciążliwy chwast w jednym

się ją jako roślinę wskaźnikową gleb zasobnych w azot. Często pojawia się po nawożeniu. Najczęściej można spotkać pokrzywę zwyczajną w lasach, na łąkach, poboczach, przy płotach i murach. Pojawia się również na rumowiskach i skałach. Zarasta nieużytki i ugory, równie często pojawia się na łąkach i pastwiskach, na których nie

Cebula
Cebula Petra - jedna z wcześniejszych odmian, idealna na świeży rynek

warunki glebowe. A najlepsze będą gleby zasobne w składniki pokarmowe i próchnicę, średnio-zwięzłe (np. gleby piaszczysto-gliniaste) o dobrej pojemności wodnej i pH 6,5-7,0. Cebulę Petra wcześnie zbierzemy z pola widząc regularnie załamany szczypior. Spodziewać się możemy bardzo wysokiego plonu o zwartej, dobrej strukturze. Podsuszone cebule ładnie zasychają przy

Rośliny lecznicze
Natrętny powój polny. Prezentujemy sposoby walki z tym chwastem!

dla nas wskazówką gliniastej warstwy gleby zasobnej w węglan wapnia. Charakterystyka Powój polny (Convolvulus arvensis L.) jest byliną należącą do rodziny powojowatych. Osiąga wysokość od 20 do 150 cm, a jego pnąca lub pełzająca, naga łodyga jest lewoskrętna. Palowy korzeń wilca sięga daleko w głąb, ma

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki