Zbiór wyki ozimej

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Zbiór wyki ozimej

Rośliny pastewne
Wyka ozima - różnice w uprawie na nasiona i na zieloną masę

Wykę ozimą nazywa się również kosmatą bądź piaskową. Jest jedyną strączkową rośliną zimującą w polskim klimacie. Jednak w kraju ciągle odczuwa się niedobory materiału siewnego tej wyki. Wynika to z tego, że produkcja nasion jest trudna, występują duże wahania plonów na skutek błędów popełnianych w trakcie uprawy. Jeden z nich polega na wysiewie wyki na nasiona w taki sam sposób jak na zieloną masę, chociaż powinno stosować się inne proporcje podczas wysiewu. Należy też pamiętać o zapewnieniu wyce rośliny podporowej, ponieważ łatwo ulega wyleganiu, a przez to plon jest obniżony.

Żyto
Żyto ozime - wszystko, co musisz wiedzieć o cennym dla naszej gospodarki zbożu

i do produkcji etanolu, a odmiany zielonkowe jako międzyplony ozime przeznaczane na paszę w formie zielonki. (...) Najlepiej plonuje po łubinie wąskolistnym i żółtym, grochu pastewnym, mieszance wyki ozimej z udziałem żyta oraz mieszankach (...) tak samo jak w uprawach pszenicy ozimej. Zbiór Zbioru żyta dokonuje się

Rośliny pastewne
Życica wielokwiatowa ‒ trawa na międzyplon, pasze i pastwisko!

z życicy wielokwiatowej, inkarnatki i wyki ozimej. Mieszanka sprawdzi się na wszystkich rodzajach gleby, a dzięki jej zastosowaniu znacznie łatwiej będzie utrzymać żyzność podłoża, ponieważ sprzyja ona rozwojowi organizmów glebowych, trwale poprawia jego zasobność w próchnicę i substancje mineralne. Ponadto mieszanka gorzowska dostarcza dobrych plonów zielonki i masy suchej o

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

prawdziwy oraz rzekomy, askochytoza wyki oraz rdza bobu i wyki. Szkodniki, które mogą wyrządzać szkody w zasiewach wyki, to: oprzędzik pręgowany, oprzędzik wielożerny, mszyca wykowo-bobikowa, mszyca wykowa, pachówka strąkóweczka i strąkowiec wykowy. Zbiór Wykę siewną należy zbierać w III dekadzie lipca lub w sierpniu, wtedy gdy strąki

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

wydłużania pędu. Do regulacji wzrostu można stosować fungicydy (np. paklobutrazol czy metkonazol) lub typowy regulator wzrostu - CCC (chlorek chlormekwatu). Zbiór Zbiór rzepaku ozimego można przeprowadzić w I dekadzie lipca. Najlepiej zbiera się go jednoetapowo za pomocą kombajnu bez stosowania dodatkowych zabiegów chemicznych bądź po użyciu preparatów

Rzepak
Rzepak ozimy - wymagania, uprawa, odmiany i agrotechnika

są zboża, jednak można uprawiać go po jęczmieniu ozimym. Po zbiorze pszenicy ozimej i jęczmienia jarego trzeba stosować uproszczenia w uprawkach pożniwnych i przedsiewnych, ponieważ (...) i jest uzależniona od stanowiska i terminu siewu.   Zbiór Rzepak można zbierać jedno- lub dwuetapowo w pierwszej połowie

Rzepak
Rzepak jary - uprawa, termin siewu i zbiór

pryszczarka kapustnika, mszycy kapuścianej. W warunkach uprawy rzepaku jarego krótko po formie ozimej lub w jego bliskim sąsiedztwie, choroby mogą powodować 15 % zniżkę plonowania. Największe zagrożenie stanowi rozwój czerni krzyżowych, szarej pleśni, mączniaków (rzekomego i prawdziwego). Zbiór Rzepak jary zbiera się po żniwach zbóż podstawowych. Odbywa

Pszenżyto
Pszenżyto ozime – wiadomości o cechach i agrotechnice odmian ozimych

od 80‒140 kg N/ha, 60‒100 kg P2O5/ha i 85-120 kg K2O/ha. Normy wysiewu Siew pszenżyta ozimego, w zależności od części kraju, można rozpoczynać pomiędzy 10 września, a 5 października. Zbiór wykonuje się w I‒III dekadzie sierpnia. Ilość wysiewu jest uzależniona od terminu siewu i odmiany pszenżyta. Liczba

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

siewny, resztki pożniwne, wiatr oraz deszcz. Na porażenie narażone są pochwy liściowe, źdźbła, liście oraz kłosy pszenicy ozimej i jarej. Może powodować redukcję plonu od 1 do 10%. Niechemiczną metodą ograniczającą występowanie tej choroby jest zbiór roślin od razu po ich dojrzeniu oraz zapobieganie ich przedwczesnemu zamieraniu. Czerń zbóż można zwalczać

Rzepak
Rzepik ozimy - roślina często mylona z rzepakiem. Poznaj sposoby jego uprawy

herbicydami. Wykorzystuje się do tego środki przeznaczone dla rzepaku, należy jednak pamiętać o tym, aby ich dawki były pomniejszone o ok. 30%. Zbiór Rzepik ozimy dojrzewa w III dekadzie czerwca. Należy zbierać go jednoetapowo za pomocą kombajnu, przy pełnej dojrzałości roślin. Nie wymaga on stosowania zabiegów chemicznych,

Marchew
Nasiona marchwi – charakterystyka dobrego materiału siewnego

i jesienny. Pod koniec kwietnia i w maju wysiewa się odmiany późne, do przechowywania na zimę. Natomiast, by uzyskać jeszcze szybszy, wiosenny zbiór warzyw (nawet o 14 dni), można zastosować siew ozimy pod koniec listopada lub na początku grudnia, przed zamarznięciem gleby. Jak siać nasiona? Marchew uprawia się

Chwasty
Miotła zbożowa – uciążliwy chwast upraw zbóż ozimych

zbożowa to bardzo uciążliwy chwast, który w największym natężeniu występuje w zbożu ozimym. Nawet kilka wschodów tej rośliny może wprawić rolników w prawdziwy popłoch. Jej (...) zdolności do wschodów przez kilka lat. Nie ma za dużych wymagań – do wykiełkowania potrzebuje światła dziennego i temperatury nieco wyższej niż 0 stopni Celsjusza.

Rośliny pastewne
Saradela pastewna - wymagania, uprawa, siew i zbiór

Jeżeli jest ona wysiewana w zboża ozime, to nie zachodzi potrzeba wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, ponieważ zboża zapobiegają zachwaszczeniu. Choroby zwalcza się głównie poprzez zaprawienie nasion, ponieważ najczęściej przenoszone są one wraz z materiałem siewnym. Jeżeli seradela uprawiana jest na paszę, to wcześniejsze koszenie i zbiór roślin zapobiegają rozprzestrzenianiu się

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

ich ilość wysiewu jest zmniejszona. Jednak jeśli musi zostać wsiana w zboża ozime to siew należy przeprowadzić wczesna wiosną lub tuż po zejściu śniegu za (...) korzeniach. Zwiększa to zimotrwałość roślin oraz liczbę pędów wypuszczanych na wiosnę. Zbiór W zależności od zapotrzebowania na paszę oraz jej jakości

Rośliny pastewne
Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka - opis i uprawa

zebrać wczesną jesienią. Można też ją wysiewać w międzyplonach ozimych z wyką ozimą i życicą trwałą bądź wielokwiatową. Najczęstszym terminem siewu koniczyny krwistoczerwonej jest III (...) ponieważ wtedy większość jaj i larw pędrusia znajduje się w kwiatostanach. Zbiór i wykorzystanie Zbioru koniczyny krwistoczerwonej na paszę należy dokonywać

Buraki ćwikłowe
Wszystko o uprawie buraka ćwikłowego. To warto wiedzieć!

naszego kraju. Ma jednak nieznacznie większe wymagania od marchwi i pietruszki. Do wykiełkowania nasiona potrzebują 8°C. Siewki są wrażliwe na przymrozki, a długo utrzymujące się (...) ustala się w zależności od przeznaczenia plonu. Najwcześniej wysiewa się kłębki buraka na zbiór pęczkowy – w kwietniu. Przy uprawie do bezpośredniego spożycia latem i

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

pastewnego, za najlepsze przedplony uznaje się: łubiny, bobik, groch, rzepak jary i ozimy. Spośród zbóż, tylko owies spełnia wymogi dobrego przedplonu. Pozostałe gatunki stwarzają dobre (...) owadów, które atakują jęczmień jary to m.in. : mszyce, skrzypionki, pryszczarki. Zbiór Jęczmień paszowy zbierany jest w dojrzałości woskowej lub pełnej,

Rośliny pastewne
Dobór roślin i użytkowanie międzyplonów ścierniskowych

schodzącym przedplonie można uprawiać seradelę i łubin żółty, a na glebach średniozwięzłych groch pastewny, łubin wąskolistny, słonecznik, rzepak, rzepę ścierniskową i wykę ozimą. Na glebach ciężkich zaleca się wysiewanie bobiku, wyki jarej lub kapusty pastewnej. Na stanowiskach suchych można uprawiać słonecznik i wykę ozimą, a na wilgotnych bobik, groch pastewny i

Łubin
Uprawa łubinu w poplonie - dowiedz się, jak wykorzystać jego potencjał

to zasiać międzyplony w odpowiednim terminie oraz korzystnie wpływa na strukturę i jakość gleby. Najczęściej łubiny jako międzyplony ścierniskowe wysiewa się po jęczmieniu ozimym, rzepaku ozimym bądź życie. Jeżeli łubin ma być wysiewany w siewie czystym, to norma wysiewu powinna być zwiększona o 15–20% i wynosić ok. 140–160

Wyka
Odmiany wyki siewnej – poznaj najważniejsze odmiany wyki uprawiane w Polsce

Rodzaj wyka to aż ok. 150 gatunków uprawnych i dziko rosnących. W Polsce spotyka się siedemnaście gatunków wyki, lecz znaczenie gospodarcze mają tyko dwa z nich: wyka siewna, która jest formą jarą, oraz wyka kosmata, będąca formą ozimą. W naszym kraju największą popularnością cieszy się wyka siewna, która jest cenną rośliną pastewną z grupy roślin strączkowych.

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

Soja może być stosowana jako plon główny lub wtóry po mieszankach zbożowych ozimych, które są zbierane w maju. Soja jest bardzo dobrym przedplonem (...) 5-6 cm. Rola pod uprawę soi powinna być jak najbardziej wyrównana, aby ułatwić zbiór roślin za pomocą kombajnu bądź kosiarki. Siew i obsada

Cebula
Sadzenie, uprawa i wymagania cebuli z dymki

z dymki, pozwala na uzyskanie wczesnego plonu cebuli pęczkowej lub cebuli na zbiór letni. Charakterystyka W pierwszym roku wegetacji tworzy tzw. (...) Cebula jest rośliną klimatu umiarkowanego i doskonale czuje się w naszych warunkach. Do wykiełkowania nasiona potrzebują minimalnej temperatury gleby 2°C, lecz najszybciej proces ten zachodzi,

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

zbóż jarych, a jeżeli jest zbierana na kiszonkę to również dla zbóż ozimych. Duża masa resztek pożniwnych, może stwarzać trudności w ich przyoraniu na polu (...) zgorzelu podstawy łodygi czy fuzariozy kolb. Powodują one znaczne obniżenie plonu ziarna, utrudniają zbiór, a przez wytwarzanie mikotoksyn mogą uniemożliwić wykorzystanie ziarna. Często występującą chorobą

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

wilgotności względnej. Należy pamiętać o utrzymywaniu odpowiedniej wilgotności wierzchniej warstwy gleby dla wykiełkowania siewek i rozwoju liścieni oraz liści właściwych. W innym przypadku kiełki mogą (...) nadejściem mrozów zimowych wykonuje się orkę głęboką, zostawiając pole w ostrej skibie. Jeżeli zbiór przedplonu prowadzony jest późno, stosuje się wyłącznie orkę przedzimową. Do uprawek

Czosnek
Prezentujemy sposoby uprawy czosnku jarego i ozimego

pogłównie po wchodach. Uprawa gleby Przy sadzeniu czosnku ozimego wskazane jest przeprowadzenie orki na 25–30 cm głębokości, a potem bronowanie. Czosnek (...) przegrzewaniem i utratą wody. Ponadto plon zwiększa się o ok. 30%. Zbiór i przechowywanie Właściwie wybrany termin zbioru wpływa na jakość

Sałata
Uprawa sałaty – siejemy i zbieramy dorodne warzywa

połowy lipca. Najlepsza dla wschodów jest temperatura 15–20°C. Po wykiełkowaniu rośliny w fazie liścieni pikuje się do (...) lub niewykształconymi główkami.   Uprawa sałaty ozimej W uprawie zimowej wykorzystywana (...) nasączane pożywką. Zbiór i przechowywanie Zbiór sałaty przeprowadza się ręcznie w miarę

Chwasty
Wyka drobnokwiatowa – pustoszy zboża, zagraża bydłu. Czas się jej pozbyć!

i jesienią. Z tego względu jest chwastem roślin i ozimych i jarych. Zwykle cała roślina jest rzęsiście (...) Kwiaty są niezwykle małe, pojawiają się dopiero w czerwcu. Kwitnienie wyki trwa do końca sierpnia. Kwiatostan najczęściej (...) jej wijące się łodygi mogą znacznie opóźnić i utrudnić zbiór. W roślinach szerokorzędowych pojawia się sporadycznie

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

EC. Przy zakładaniu plantacji gorczycy należy unikać bliskiego sąsiedztwa rzepaku ozimego, ponieważ może to prowadzić do zwiększonych ataków szkodników. Należy wtedy wielokrotnie ponawiać (...) zakończą swój oblot. Gorczyca biała i czarna są bowiem roślinami owadopylnymi. Zbiór   Gorczyce można zbierać jedno- lub dwuetapowo. Termin zbioru przypada

Rośliny pastewne
Wyka ptasia - lubiany przez zwierzęta chwast o średniej wartości pastewnej

profilu glebowego. Znajdują się na nim brodawki, które zawierają bakterie symbiotyczne. Łodygi wyki są miękko owłosione, pnące, cienkie i wiotkie oraz obficie ulistnione. Na parzystopierzastych (...) polach i przydrożach. Może też zasiedlać stanowiska ruderalne i lasy oraz zachwaszczać zboża ozime, jare lub okopowe. Wyka ptasia ma średnią wartość pastewną i daje

Rośliny lecznicze
Nasiona czosnku niedźwiedziego - opis, zasady siewu i zbioru

naturalnego. Warto więc kupić nasiona i pozyskać go do swojego ogrodu. Przedstawiamy zbiór najważniejszych informacji, które trzeba wiedzieć o nasionach czosnku niedźwiedziego. Wygląd nasion (...) zawartością do lodówki i przechowujemy w temperaturze 0-4o C. Na tym etapie rozpoczyna się proces wykiełkowania nasion. Po tym okresie napęczniałe nasiona trzeba odsiać z piasku i

Czosnek
Nasiona czosnku - wskazówki pomocne przed zakupem

Jednak mimo jego wielostronnego znaczenia uprawa czosnku nie jest szeroko rozpowszechniona. Przedstawiamy zbiór najważniejszych informacji, które trzeba wiedzieć o nasionach czosnku. Wygląd nasion (...) uprawa zarówno z sadzenia jesiennego, jak i wiosennego, w zależności od odmiany. Odmiany ozime sadzi się od połowy września do drugiej dekady października, nie później

Cebula
Nasiona cebuli – wskazówki pomocne przed zakupem

wykształca główkę, zwaną cebulą, a w drugim wybija pęd kwiatowy i wytwarza nasiona. Przedstawiamy zbiór najważniejszych informacji, które trzeba wiedzieć o nasionach cebuli. Wygląd nasion (...) różnymi metodami: z dymki, z rozsady, z siewu wiosennego i z siewu jesiennego (ozima) w sierpniu. Należy pamiętać, że odmiany cebuli do uprawy z siewu

Trawy łąkowe
Kupkówka pospolita - opis, siew, uprawa, użytkowanie i zbiór

to ziarniaki nie rozpoczynają wschodów. Można wsiewać ją w zboża jare i ozime lub razem z ich nasionami, a głębokość przykrycia nasion powinna wynosić maksymalnie (...) podczas rozpoczęcia wiosennej wegetacji w ilości podobnej jak w roku siewu. Zbiór Zbiór roślin najlepiej wykonywać w II dekadzie maja, w

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

można ją wysiewać również w lipcu bez rośliny ochronnej, po zbiorze jęczmienia ozimego. Wysiew może być wykonywany w roślinę ochronną, do których zalicza (...) wysokość 15-20 cm, tak aby nie uszkadzać liści.   Zbiór Roślinę ochronną, która przeznaczona jest na ziarno należy zbierać

Pietruszka
Siew pietruszki – zdradzamy, jak siać, by wschody były prawidłowe

ograniczenia wschodów. Normy siewu Pietruszka uprawiana na wczesny zbiór, pęczkowy, wysiewana jest wczesną wiosną. Przyjmuje się wtedy normę 3–4 kg na (...) siewie należy się liczyć z ponownym jego wykonaniem, ponieważ nie wszystkie nasiona mogą wykiełkować. Można także stosować siew przedzimowy w listopadzie i grudniu, ale wyłącznie

Fasola
Uprawa fasoli szparagowej – niekłopotliwego i zdrowego warzywa

Pielęgnacja Gleba podczas siewu powinna być wilgotna, inaczej nasiona nie wykiełkują. Ponadto odpowiednie nawodnienie jest ważne podczas suszy w okresie wegetacji. Przy podlewaniu (...) Do wspierania można wykorzystać tyczki drewniane, druty lub siatkę z drutu. Zbiór Po 2,5 miesiąca od siewu rozpoczynamy zbiór fasoli. W

Marchew
Czy już czas na siew marchwi? Sprawdź, który termin jest najlepszy!

nadejściem zimy – w listopadzie i grudniu. Taki wysiew najlepiej sprawdza się w cieplejszych rejonach Polski i pozwala na szybszy zbiór. Musimy dobrze wybrać odpowiedni termin siewu, by nasiona nie zdążyły wykiełkować przed zimą, gdyż młode rośliny łatwo przemarzają. Odmiany wczesne na zbiór w pęczkach możemy również wysiewać na przedwiośniu, w

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

z toksycznych wydzielin korzeniowych innych upraw. Za najgorszy przedplon uznaje się zboża ozime, ponieważ dość późno schodzą z pola, a czas na rozkład resztek pożniwnych (...) poważny problem w łanie żyta stanowią: rdza brunatna i rizoktonioza zbóż. Zbiór Zbiór ziarna odbywa się w jego dojrzałości pełnej, przypadającej

Rośliny pastewne
Lucerna mieszańcowa - uprawa na paszę czy na nasiona? Dowiedz się, jak ją wykorzystać!

ją przesuszać, a w związku z tym uniemożliwić po niej uprawę pszenicy ozimej. Uprawa gleby pod lucernę mieszańcową Gleba pod uprawę (...) fazy kwitnienia. Plony wykorzystuje się jako surowiec do produkcji suszu i koncentratów białkowych. Zbiór można wykonywać za pomocą kosiarek listwowych, sieczkarni polowej, kosiarkoładowaczem bądź kosiarkosieczkarnią.

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

powoduje, że staje się on dobrym przedplonem dla roślin ozimych wymagających wczesnego wysiewu. Należą do nich rzepak, (...) np. Decis 2,5 EC czy Fastac 100 EC. Zbiór Groch siewny można zbierać (...) i kukurydza bądź słonecznik, gorczyca czy facelia. Stosowanie bobiku, wyki siewnej, łubinu żółtego i wąskolistnego umożliwia

Kapusta
Jak i kiedy sadzić kapustę? Odpowiadamy!

Pozostaje więc je posadzić w ogrodzie – tylko kiedy i jak? Stanowisko i wymagania Wybierając uprawę kapust na wczesny zbiór najważniejsze jest zapewnienie odpowiedniej temperatury – większość jest wrażliwa na przymrozki ok. -5°C, bądź dłużej utrzymujące się chłody 3-5°C, do prawidłowego wzrostu potrzebują min. 5°C (optymalnie

1 2

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki