Zwalczanie chwastów w rzepaku

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Zwalczanie chwastów w rzepaku

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

Rzepak jest rośliną oleista uprawianą w Polsce głównie w formie ozimej, która odznacza się lepszym plonowaniem niż forma jara. Jednak na świecie uprawiana jest przede wszystkim forma jara. Powierzchnia uprawy rzepaku w kraju ciągle wzrasta i aktualnie wynosi około 0,8 mln hektarów.

Rzepak
Oprysk rzepaku przeciw chwastom i chorobom

Pielęgnacja łanu rzepaku ogranicza się do chemicznego zwalczania chwastów, chorób oraz regulacji wzrostu roślin. Środki ochrony roślin należy stosować zgodnie z zaleceniami IOR (Instytut Ochrony Roślin) oraz należy pamiętać o ich bezpiecznych sposobie aplikacji, który nie zagraża bezpieczeństwu ludzi i środowiska.

Chwasty
Rzodkiew świrzepa – dzika forma rzodkwi zwyczajnej, zachwaszczająca uprawy

kwaśne, gliniaste lub mało żyzne, słabo uprawiane. Rzodkiew świrzepa jest jednoroczną rośliną jarą, prawdopodobnie dziką formą (...) gliniaste lub mało żyzne, słabo uprawiane. Rzodkiew jest chwastem segetalnym. Zachwaszcza głownie zboża jare, rzepak, (...) rozwoju tych szkodników, należy regularnie odchwaszczać uprawy. Zwalczanie Rzodkiew świrzepa to chwast,

Chwasty
Jak rozpoznać i zwalczyć rumian polny? Odpowiadamy!

uprawie, jako chwast dwuliścienny, najczęściej zachwaszcza zboża, rzepak, rośliny strączkowe, uprawy okopowe, kukurydzę, ziemniaki oraz sady. Bardzo dobrze znosi niską temperaturę. Większe występowanie rumianu powoduje straty w plonie zbóż i (...) aromacie, z kolei rumian polny jest bezwonny. Zwalczanie Do działań eliminujących występowanie

Gorczyca
Uprawa gorczycy białej - wymagania, uprawa, terminy siewu i zbioru

dużą masę wegetatywną, która zacienia glebę i ogranicza wzrost chwastów. Uprawiana także na zielony nawóz, wtedy jej (...) na której ma być uprawiana gorczyca, jest kwaśna, to należy przeprowadzić jej wapnowanie, najlepiej od razu po (...) lekkiej lub brony chwastownika. Można również stosować chemiczne metody zwalczania chwastów zgodnie z zaleceniami.

Rośliny lecznicze
Natrętny powój polny. Prezentujemy sposoby walki z tym chwastem!

Ochrona upraw i zwalczanie chwastu Powój polny jest uciążliwym i szkodliwym chwastem, wysoce konkurencyjnym w uprawach. Ponadto utrudnia zbiór, zacienia i dusi inne rośliny, powodując ich trwałe pochylenie, i jest rośliną żywicielską dla wirusów występujących na pomidorach, ziemniakach i tytoniu. Trudno zwalczyć powój, stosując zabiegi mechaniczne,

Pszenżyto
Uprawa pszenżyta jarego - praktyczne porady dotyczące siewu, pielęgnacji i zbioru

bądź talerzówkę. Zabieg ten należy przeprowadzić na głębokości 6–9 cm, a jeżeli na polu pojawiły się chwasty, to podorywka może być wykonana na większą głębokość (10–12 cm). Podczas takich zabiegów (...) rozstawę rzędów, w którą siane jest pszenżyto jare, mechaniczne zwalczanie chwastów jest praktycznie niemożliwe. Zastosowanie bronowania

Rośliny pastewne
Wyka kosmata (ozima) - poznaj roślinę o dużym znaczeniu gospodarczym w Polsce

w mieszankach zbożowych, to chemiczne zwalczanie chwastów nie jest konieczne. Brakuje odpowiednich herbicydów do zwalczania chwastów dwuliściennych w zasiewach wyki, zaś chwasty jednoliścienne można zwalczać za pomocą graminicydów. Wykę ozimą głównie zachwaszczają: maruna bezwonna, chaber bławatek, fiołek polny i przytulia czepna. Uciążliwe mogą być: komosa biała, rzodkiew świrzepa

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

lata. Uprawa w monokulturze wymaga zwalczania chwastów, chorób i szkodników, a w rejonach gdzie pojawiła się zachodnia stonka kukurydziana, zaleca się zaprzestanie uprawy kukurydzy po sobie. Kukurydza jest bardzo dobrym przedplonem dla zbóż jarych, a jeżeli jest zbierana na kiszonkę to również dla zbóż ozimych. Duża masa resztek

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

łąkowej uprawianej na paszę należy zwalczać chwasty, zbierać wcześnie roślinę ochronną, jeśli może wystąpić prawdopodobieństwo jej wylegnięcia, oraz należy chronić rośliny przed szkodnikami. W pierwszym roku uprawy koniczyny czerwonej zbioru należy dokonać jak najwcześniej, ponieważ może dojść do jej wylegnięcia, a wtedy zebrane plony przeznaczane są na zielonkę. W latach

Kapusta
Jak uprawiać brokuły? Odkrywamy sekrety uprawy brokułów

wieloskładnikowych wzbogaconych o mikroelementy. Objawy po stwierdzeniu niedoboru można zwalczać boraksem.   Uprawa (...) ciągły zbiór. Zbiór i przechowywanie Zbiór przeprowadza się zwykle 50–70 dni po sadzeniu, (...) regularnie ją nawadniać. Gleba powinna być spulchniona i odchwaszczona. Chwasty najlepiej usuwać metodami agrotechnicznymi. Można również

Rzepak
Rzepak ozimy - wymagania, uprawa, odmiany i agrotechnika

kapustnika czy ślimaki. Po zbiorze przedplonu należy przeprowadzić uprawę pożniwną za pomocą podorywki na głębokość (...) Po podorywce należy wykonać bronowanie, które można powtórzyć podczas wschodów chwastów. Pomiędzy orką pożniwną, a siewną należy (...) rzędów (30-40 cm), ale tylko w przypadku planowanego mechanicznego zwalczania chwastów. Jednak przy takiej rozstawie rzędów

Rzepak
Siew rzepaku - jeden z najważniejszych elementów agrotechniki

tam, gdzie planuje się mechaniczne odchwaszczanie rzepaku.   Ze względu na niewielką średnicę nasion oraz kiełkowanie epigeiczne, rzepak wymaga płytkich siewów (2-3 cm na glebach lekkich, 1,5 cm na glebach cięższych). Konieczne jest dokładne przykrycie nasion glebą.   Obsada na wiosnę Czynnikami,

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

wcześniej. Wiąże się to z tym, że nasiona np. rzepaku mogą przeleżeć w glebie nawet kilka lat, (...) wykonać uprawki pożniwne. Ich intensywność zależy od stopnia i typu zachwaszczenia pola. Po przedplonach późnych w okresie (...) polu, dzięki czemu gorczyce lepiej konkurują z chwastami. Do zwalczania chwastów można stosować herbicyd Lontrel 300

Chwasty
Jasnota purpurowa – uciążliwy w zwalczaniu chwast

o składniki odżywcze. Na silnie zachwaszczonych polach może prowadzić do stopniowego usychania innych roślin. Powoduje również zagłuszenie uprawy i zahamowanie wzrostu.   Zwalczanie Ochrona (...) WG). Wymienione substancje przeznaczone są do oprysku zbóż i rzepaku. Jeżeli chcemy wykonać opryski

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

Rolę dobrych przedplonów mogą pełnić rzepak i owies, jeśli były odpowiednio chronione przed chorobami i chwastami.  Jako przedplonu dla pszenicy nie poleca się kukurydzy, ze względu na odchwaszczanie jej środkami (...) gatunkowy chwastów kompensuje się i specjalizuje. Z tego względu zwalczanie ich jest trudne i kosztowne. Jesiennego

Rzepak
Kiedy siać rzepak jary, a kiedy ozimy? Różnice w siewie i agrotechnice

ozimego Siew ozimego rzepaku przeprowadza się w sierpniu, najwcześniej w północno-wschodniej części kraju (5-15 sierpnia), później w południowo-zachodniej (15-25 sierpnia). Podobnie jak u jarej formy, opóźnienie terminu siewu nie sprzyja plonowaniu – średnio opóźnienie o jeden dzień powoduje spadek plonu o ok. 48 kg. Najczęściej wybieraną

Chwasty
Maruna bezwonna – z pozoru rumianek, a naprawdę uporczywy chwast

Jest bardzo szkodliwym chwastem. Zachwaszcza zarówno rośliny jednoroczne jak i wieloletnie. Pojawia się w zbożach, rzepaku i roślinach motylkowych – szczególnie w koniczynie. Najwięcej szkody sprawia na plantacjach nasiennych (...) podorywki ściernisk i bronowanie równie dobrze powinny pomóc w zwalczaniu maruny bezwonnej sposobami naturalnymi. Nie są

Szkodniki upraw
Pchełki ziemne – objawy żerowania i metody zwalczania tych szkodników

tantnisia krzyżowiaczka lub ślimaki. Ochrona Najlepszą ochroną plantacji rzepaku przed pchełkami będzie unikanie zakładania uprawy w miejscu, gdzie wcześniej były uprawiane (...) uprawy w miejscu, gdzie wcześniej były uprawiane rośliny z rodziny kapustnych, a także zwalczanie chwastów, wczesny siew nasion i ich zaprawianie np. przy pomocy preparatów:

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

oraz zaszczepić nitraginą zawierająca bakterie Bradyrhizobium japonicum. Szczepienie należy przeprowadzić 3 dni przed siewem nasion lub można (...) siewie może być zmniejszona do 15 cm, jeżeli pole jest niezachwaszczone. W warunkach, kiedy konieczna jest międzyrzędowa (...) chorób, szkodników i dzikich zwierząt Chwasty najlepiej zwalczać za pomocą środków mechanicznych. Można wykonywać

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia ozimego w pigułce - wymagania, siew, pielęgnacja i zbiór

siać jęczmień. W tych miesiącach dokonuje się zbioru: grochu, rzepaku ozimego, ziemniaka wczesnego i mieszanki strączkowych na (...) rozłogi za pomocą kultywatora o sprężystych łapach. W celu zwalczenia chwastów rozłogowych uprawę trzeba rozpocząć bardzo wcześnie (...) Jeżeli ich obecność zostanie wykryta na polu, to należy zwalczać je jesienią, ponieważ wiosną można jedynie

Rośliny lecznicze
Ogórecznik lekarski - opis, zastosowanie i zwalczanie w rolnictwie

sięgnięcie po środki chemiczne do zwalczania chwastów. Jeżeli tylko uprawa będzie poprawnie prowadzona i zadbana, ogórecznik nie powinien stanowić problemu. Po zauważeniu pojedynczych siewek, natychmiast należy je usunąć. Mechaniczne odchwaszczanie ręczne, robione systematycznie, zniweluje szkodliwość ogórecznika lekarskiego do minimum. Ważne jest, żeby zareagować w miarę szybko po jego pojawieniu się

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

przedplonem dla tytoniu papierosowego jasnego są zboża lub kukurydza. Rzepak, rośliny okopowe czy motylkowate są najlepszymi przedplonami (...) Uprawa Po zebraniu przedplonu trzeba przystąpić do zwalczania chwastów. W związku z tym należy (...) posadzeniu tytoniu na polu należy przeprowadzić spulchnianie międzyrzędzi, niszczenie chwastów oraz obsypywanie roślin. Prowadzi to do

Chwasty
Jasnota różowa – niepozorna, ale trująca dla bydła roślina!

piaszczysto-gliniaste i gliniaste. Zachwaszcza zboża ozime, rośliny strączkowe, kukurydzę, rzepak, buraki oraz koniczynę. Charakterystyka Jasnota różowa (Lamium amplexicaule) należy do rodziny jasnotowatych (dawniej wargowe). (...) roślinami uprawnymi o składniki pokarmowi i azot. Najskuteczniejszym działaniem zwalczającym chwast jest jesienne stosowanie herbicydów. Wyjątkowo

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

sprzyja zachwaszczeniu pola. Niestety mechaniczne zwalczanie chwastów jest mało skuteczne. W przypadku braku stosowania herbicydów, zaleca się 1-2 krotne bronowanie pola w poprzek rzędów bądź na ukos. Ma to na celu zniszczenie dopiero wschodzących chwastów oraz rozbicie skorupy glebowej. W trakcie wschodów bobiku nie wolno wykonywać bronowania, ponieważ może to

Choroby warzyw
Sucha zgnilizna kapustnych – atakuje i pustoszy uprawy

Najwięcej jednak szkód powoduje w rzepaku, rzepiku, różnych odmianach gorczycy i innych roślinach krzyżowych. Objawy W przypadku kapustnych, sucha zgnilizna objawia się inaczej na każdym etapie wzrostu rośliny. Z zakażonych nasion wyrastają porażone siewki, u których choroba przebiega podobnie jak zgorzel siewek – na szyjce korzeniowej

Rośliny lecznicze
Lnica pospolita – chrońmy bydło przed lwimi paszczami!

je nalistnie. Przeznaczone są do zwalczania chwastów dwuliściennych po wschodach. Herbicydy stosujemy metodą dawek dzielonych, niezależnie od fazy rozwojowej buraka. Pierwszy zabieg przeprowadzamy, gdy chwasty znajdują się w fazie liścieni. Drugi zabieg 5–10 dni po pierwszym, a po wykiełkowaniu następnych chwastów trzeci zabieg, 5–10 dni po drugim zabiegu.

Rośliny pastewne
Szarłat szorstki - pospolity chwast warzyw okopowych i zbóż jarych

stale wzrasta, dlatego konieczne jest zwalczanie chwastów, zanim ich owoce dojrzeją. Jedna roślina tworzy 1000–5000 nasion, które zachowują plenność nawet przez 40 lat. Najlepsze efekty w walce z tym chwastem przynosi stosowanie środków chemicznych takich jak np.: bentazon (960–1440 g/ha); desmedifam (240 g/ha); etofumesat

Chwasty
Przetacznik polny – mały, lecz bardzo uciążliwy i trudny w zwalczaniu chwast

polnego. Mimo swojego niewielkiego pokroju, jest to bardzo niebezpieczny chwast. Jest silną konkurencją dla roślin uprawnych. Jego (...) plon spadł o około 5%.   Zwalczanie Usunięcie przetacznika polnego z (...) i uprawach roślin szerokorzędowych. Jednak w przypadku zbóż jarych, rzepaku i gdy liczba przetacznika zaczyna zbliżać

Rośliny lecznicze
Cykoria podróżnik - opis, występowanie, zastosowanie i zwalczanie

mięs. Chociaż cykoria podróżnik najczęściej traktowana jest jako chwast, który uparcie pojawia się na pastwiskach i (...) się dziko w warzywnych lub kawowych uprawach cykorii. Zwalczanie Nie zarejestrowano herbicydów, które (...) opryski zarówno w zbożach różnego rodzaju, jak i w rzepaku, kukurydzy i burakach. Drugi preparat tego

Rośliny lecznicze
Niezapominajka polna. Urocze, drobne kwiatki to zmora niejednego rolnika!

Święto Polskiej Niezapominajki, którego in Niezapominajka należy do najpopularniejszych chwastów polnych. Jest rośliną jednoroczną, jarą, z rodziny (...) na ścierniskach i przy drogach. W uprawach sąsiaduje ze zbożami, rzepakiem, burakami i kukurydzą. Zachwaszcza rośliny okopowe (...) jej obecność jest wskaźnikiem słabej kwasowości gleby. Zwalczanie w uprawach rolnych Niezapominajka

Owies
Uprawa owsa - popularnego w Europie zboża paszowego

Innymi dobrymi przedplonami są pszenica, rzepak, bobik i koniczyna. Ze względu na dużą ilość patogenicznych grzybów oraz pojawiania się identycznych chwastów najgorszym przedplonem jest jęczmień. Przy uprawie owsa w monokulturze (...) plonu. Jeśli owies występuje po zbożach, to konieczne jest zwalczanie chwastów za pomocą brony w fazie

Szkodniki upraw
Pomrowik plamisty upodobał sobie twoją uprawę rzepaku? Oto metody zwalczania i dalszej ochrony

glebie śluz. Ochrona uprawy Ochrona rzepaku polega na działaniach profilaktycznych oraz starannym wykonywaniu (...) osuszaniu zbyt wilgotnych pól, usuwaniu resztek pożniwnych, wykaszaniu traw, usuwaniu chwastów, przeprowadzeniu zabiegów pożniwnych, w tym orki (...) opadach deszczu i plantację trzeba wygradzać ponownie. Zwalczanie chemiczne W czasie dużej

Żyto
Żyto ozime - wszystko, co musisz wiedzieć o cennym dla naszej gospodarki zbożu

oraz mieszankach zbożowo-strączkowych. Dobrymi przedplonami są ziemniaki na oborniku, rzepak oraz owies, zaś najgorszymi przedplonami są zboża (...) Ma to na celu przyspieszenie rozkładu resztek pożniwnych i skiełkowanie chwastów. Można również stosować uproszczenia (...) miotły zbożowej herbicydy należy stosować w terminie jesiennym, a zwalczanie chwastów dwuliściennych należy wykonywać wiosną. Ziarna

Rośliny lecznicze
Uwaga na blekot pospolity – trujący chwast upraw szerokorzędowych!

warzywnych. Najskuteczniejsze w zwalczaniu chwastu będą selektywne herbicydy zawierające substancje takie jak: chlopyralid, triflusulfuron metylowy, mezotrion, MCPA. W ziemniakach i pszenicy możemy zastosować: Cliophar 300 SL, Lontrtel 72 SG, Navigator  360 SL lub Chwastox 300 SL. Na plantacji kukurydzy herbicydy typu: Chwastox Turbo 340 SL, Mocarz

Chwasty
Ostrożeń polny - charakterystyka, szkodliwość i zwalczanie

herbicydów przeznaczonych między innymi do zwalczania chwastu, ale nie wszystkie dają stuprocentową pewność pozbycia się rośliny. Jedną z lepiej działających substancji czynnych jest chlopyralid, który można łączyć z pikloramem. Zalecane preparaty to Borowik i Galera, oba podaje się w dawce 0,35 litra na hektar. Opryski należy robić tuż po rozpoczęciu

Agrest
Agrest pienny – owocowa propozycja i ciekawa aranżacja ogrodu zarazem

prowadzimy ręczne, mechaniczne lub chemiczne zwalczanie chwastów. Metodę odchwaszczania dobieramy do sposobu i wielkości uprawy, często jednak najlepsze jest zastosowanie herbicydu. Jeśli dobrze usuniemy chwasty przed założeniem plantacji, zmniejszymy nakład pracy w kolejnych latach. Agrest to krzew wrażliwy na suszę, ale także na nadmiar wody w glebie. Dlatego

Soczewica
Uprawa soczewicy w Polsce - odkrywamy sekrety agrotechniki

fazach rozwojowych. Oprócz chemicznych metod zwalczania chwastów, skuteczne okazuje się bronowanie, które należy wykonać, gdy rośliny osiągną 6- 7 cm. Poważne zagrożenie w uprawie soczewicy stanowią grzyby z rodzaju Fusarium:  sprawcy zgorzeli siewek. W sprzyjających warunkach rozwoju patogenu dochodzi do całkowitego zniszczenia plantacji rośliny. Mszyca grochowa oraz oprzędzik to najgroźniejsze

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

herbicydy bądź graminicydy przeznaczone do zwalczania chwastów dwuliściennych po siewie lub w czasie listnienia. Mieszanki wyki ze zbożami nie wymagają stosowania chemicznych środków, ponieważ dobrze konkurują z chwastami. Choroby i szkodniki Wyka siewna jest gatunkiem stosunkowo odpornym na choroby. Jednak najczęściej atakuje ją zgorzej siewek, a

Czosnek
Prezentujemy sposoby uprawy czosnku jarego i ozimego

najważniejszych zabiegów należą spulchnianie gleby, zwalczanie chwastów, chorób i szkodników, nawadnianie oraz usuwanie pędów kwiatostanowych, a w przypadku niedoboru składników – dokarmianie roślin. Przy spulchnianiu gleby należy mieć na uwadze korzenie czosnku, mogą one łatwo ulec zniszczeniu. Czosnek nie lubi konkurencji w postaci chwastów, dlatego ważne jest wielokrotne odchwaszczanie –

Choroby roślin
Najczęstsze choroby kukurydzy - objawy i zwalczanie

używanie kwalifikowanego materiału siewnego oraz zwalczanie chwastów i szkodników, a także dokładne rozdrabnianie resztek pożniwnych. Choroba szalonych wiech Powodowana jest przez organizm grzybopodobny -  Sclerophthora macrospora, który przenoszony jest przez resztki pożniwne, dzikie trawy i materiał siewny. Powoduje silne zniekształcenie wiech, które przybierają owalny kształt. W

Pszenżyto
Pszenżyto jare – przedstawiamy najpopularniejsze odmiany i sposoby uprawy

były okopowe to wystarczającą metodą zwalczania chwastów jest dwukrotnie bronowanie stanowiska w fazie szpilkowania i podczas fazy czterech liści. Na stanowiskach gorszych, gdzie występuje silne zachwaszczenie należy dobrać odpowiednie herbicydy, aby pozbyć się z pola chwastów. Pszenżyto jare jest zbożem mniej porażanym przez choroby liści i kłosa, dlatego

Choroby warzyw
Zgorzel siewek – wiosenna choroba wielu upraw

cukinia, bakłażan, patison, jak i rzepak, rzepik i różne odmiany gorczycy. Na wszystkich warzywach choroba objawia się w taki sam sposób: atakuje rośliny tylko na poziomie rozwoju siewek i stopniowo uszkadza łodygę, w wyniku czego roślina się przewraca, zaczyna więdnąć i stopniowo obumierać.   Szkodliwość

Rośliny pastewne
Po co uprawiać rzodkiew oleistą? Przekonaj się, jak wiele zastosowań ma to warzywo!

przestrzeni na polu ogranicza rozwój chwastów. Odchwaszczać stanowisko możemy wyłącznie ręcznie, przez pielenie międzyrzędzi, gdyż obecnie nie ma zarejestrowanych herbicydów odchwaszczających rzodkiew. Nie jest to zabieg pracochłonny podczas całej uprawy, gdyż dwa opielenia powinny w zupełności wystarczyć. Zbiór kombajnem rzodkwi rozpoczynamy w pełni dojrzałości, kiedy liście opadną, łuszczyny

Choroby warzyw
Zgnilizna twardzikowa atakuje! Jak chronić uprawy? Sprawdź!

sezonie, ani do zjedzenia. W rzepaku, rzepiku, gorczycach i innych roślinach krzyżowych grzybnia wypełnia łodygi zainfekowanych egzemplarzy, a w skrajnych przypadkach zaczyna się roznosić na liście i pędy. Zgnilizna twardzikowa coraz częściej zaczyna atakować warzywa psiankowate, czyli na przykład pomidory i paprykę. Biały nalot grzybni pojawia się najczęściej na owocach,

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki