Zwalczanie chwastów w rzepaku

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Zwalczanie chwastów w rzepaku

Chwasty
Włośnica sina – uporczywa trawa, zachwaszczająca uprawy szerokorzędowe

W związku z tym, głównie rozpoznawana jest jako niechciany chwast upraw szerokorzędowych, okopowych, w tym przede wszystkim (...) zaś uprawiana jest jako trawa pastewna. Szkodliwość i zwalczanie Włośnica jest pospolitym, ciepłolubnym (...) 25 WG, Harfur, Miecz 25 WG, Rima, a w rzepaku: Fuego Extra 500 SC, Meteor 500

Rośliny lecznicze
Rdest ptasi niejedno ma oblicze: chwast, pożywienie dla zwierząt i zioło

ptasi masowo wschodzi na ścierniskach po zbożach, ale może zachwaszczać je w dużym stopniu jeszcze w czasie (...) w burakach i ogrodach warzywnych. W dużej mierze zagraża plantacjom rzepaku, lucerny i koniczyny. Próg szkodliwości dla (...) ogrodach warzywnych mamy duży wybór herbicydów selektywnych, przeznaczonych do zwalczania między innymi rdestu ptasiego. W cebuli

Rośliny lecznicze
Lulek czarny – uporczywy chwast i dobroczynne zioło zarazem

ziołolecznictwie. W Polsce lulek czarny jest popularnym, dość uciążliwym chwastem, ale na obu kontynentach Amerykańskich, w Japonii, (...) Najlepiej rozwija się na stanowiskach intensywnie nawożonych mineralnie i po przeprowadzeniu zabiegu wapnowania. Do osiągniecia dużych rozmiarów (...) stanowi dla niej zagrożenie.    Zwalczanie Nad zwalczaniem lulka czarnego

Chwasty
Rdest kolankowy, szczawiolistny - opis, występowanie i zwalczanie

spore rozmiary może poważnie zagłuszać rośliny uprawne, szczególnie przerasta łan zbóż, lnu i gryki. Zwalczanie Zwalczanie rdestu kolankowego nie jest łatwe. Z tego względu należy dołożyć wszystkich starań, żeby chwast nie miał możliwości pojawienia się i rozprzestrzenienia w uprawie. Zwrócenie uwagi na czystość materiału siewnego oraz staranna

Rośliny lecznicze
Nostrzyk żółty – chwast zaniedbanych pastwisk

w nieużytkach i na zaniedbanych łąkach i pastwiskach. Zdarza się, że zachwaszcza koniczynę i lucernę. Mało wymagający nostrzyk żółty pojawia się zarówno na glebach lekkich jak i ciężkich, ale preferuje ziemie lekko zasolone, o strukturze ziarnowej lub innej mocno przepuszczalnej, charakteryzującej się niedoborem azotu. Szczególnie szybko rozwija się w

Rośliny lecznicze
Fiołek polny – niech nie zwiodą nas barwne kwiaty tego chwastu!

nie zostanie zwalczony chemicznie, może rozprzestrzenić się nawet do tysiąca roślin na metrze kwadratowym. Na nadmiernie zachwaszczonym stanowisku można zaobserwować zmiany warunków powietrzno-wodnych, przez co cześć roślin uprawnych usycha lub obumiera.   Zwalczanie Fiołek polny jest jedną z najbardziej uciążliwych roślin zachwaszczających niemal każde uprawy

Rośliny lecznicze
Żywokost lekarski - opis, zdjęcia, właściwości i zwalczanie w uprawach

inne rośliny pastwiskowe, które są bardziej wartościowe jako pasza. Zwalczanie Podstawą wprowadzonej w 2014 roku zintegrowanej metody ochrony jest założenie, według którego herbicydy powinny być ostatnią deską ratunku, po którą sięga się dopiero w przypadku, kiedy liczba chwastów przekracza pięcioprocentowy próg szkodliwości. Przed przystąpieniem do oprysków chemicznych

Chwasty
Trudna walka z łobodą rozłożystą – jednorocznym chwastem upraw warzywnych

przynosi oczekiwane rezultaty. Charakterystyka Jest to jednoroczny, jary chwast, który lubi ciepło i bez problemu znosi długotrwałe susze. Osiąga od 30 (...) mineralne, najsilniej o wapń i azot. Nie opracowano oficjalnych progów szkodliwości. Zwalczanie Zwalczenie łobody rozłożystej stanowi problem z tego względu, że

Rośliny lecznicze
Portulaka pospolita – charakterystyka, zwalczanie i zastosowanie

dlatego najczęściej rozwija się na lekko podmokłych stanowiskach. Najszybszy i najwyższy rozwój osiąga na glebach o dużym poziomie próchniczym. Szkodliwość i zwalczanie Jest to uciążliwy chwast ogrodów i roślin okopowych. Równie często można spotkać portulakę pospolitą w kukurydzy. Nie opracowano oficjalnych progów szkodliwości dla tej rośliny. Nie

Chwasty
Jaskier rozłogowy – niepozorny chwast, potrafiący zdominować uprawę

Zwalczanie Zwalczanie jaskra rozłogowego polega na usuwaniu podciętych roślin z pola, dbaniu o czystość materiału siewnego i nawozów organicznych, a także zachowaniu odpowiedniego nawodnienia użytków, by nie dopuszczać do nadmiernego zwilgotnienia gleby. W uprawach rolnych, warzywnych, sadach i użytkach zielonych można zastosować herbicydy np. Chwastox Extra lub Glifocyd

Rośliny lecznicze
Podbiał pospolity – lecznicza roślina, zwiastun wiosny i zasnuwający uprawy chwast

które będą pomocne w zwalczaniu podbiału, to m.in.: triklopyr, mekoprop-P, glufosynat amonowy, 2,4-DB. Do fazy wykształcenia rozety zaleca się preparat chlopyralid. Na wiosnę lub późną jesienią  można zastosować chlorosulfuron. Na plantacjach truskawek najważniejsze będą zabiegi profilaktyczne z zastosowaniem herbicydów doglebowych. W uprawach, by zmniejszyć występowanie chwastów, można zastosować ściółkowanie

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

dla roślin ozimych wymagających wczesnego wysiewu. Należą do nich rzepak, jęczmień i pszenica. Również najlepszym przedplonem dla (...) skośne bronowanie. Ma to na celu spulchnienie gleby i zniszczenie chwastów. Jeśli groch został wysiany w szerokie (...) W uprawie grochu chwasty dwuliścienne za pomocą herbicydów należy zwalczać po siewie nasion (np. Afalonem Dyspersyjnym

Chwasty
Wyka drobnokwiatowa – pustoszy zboża, zagraża bydłu. Czas się jej pozbyć!

Występowanie i szkodliwość Ten pospolity chwast pojawia się bardzo często na całym terenie Polski. W największym stopniu występuje na niżu, ale można go spotkać również w niższych partiach górskich. Preferuje gleby lekkie i piaszczyste. Rośnie wyłącznie na stanowiskach o niskim poziomie pH, na przepuszczalnym, nieco wilgotnym podłożu. Wyka drobnokwiatowa

Rośliny lecznicze
Bylica pospolita – zuchwały i długotrwały wróg naszych pól

Bylica pospolita stanowi poważny problem w uprawach polowych. Nie opracowano szczegółowych progów szkodliwości dla tego chwastu, ale już pojawienie się kilku egzemplarzy w zbożu i roślinach okopowych może znaczyć, że będziemy musieli zwalczać bylicę w latach kolejnych. Dotychczas chwast najczęściej porastał brzegi pól, ale obecnie zaczyna do nich wchodzić

Rośliny lecznicze
Pokrzywa żegawka – opis, występowanie, zwalczanie i zastosowanie

dużym zagrożeniem, ale w sprzyjających warunkach może tworzyć rozległe skupiska, w obrębie których zagłusza inne rośliny. Często zachwaszcza trawniki i przydroża, gdzie może być niebezpieczna, głównie ze względu na swoje właściwości parzące. Zwalczanie Ze względu na to, że kontakt skóry z pokrzywą żegawką może wywołać silną rekcję

Chwasty
Rogownica polna - opis, występowanie i zwalczanie

na duże odległości, z wiatrem, deszczem lub przenoszone przez mrówki. Zwalczanie Najlepszym sposobem na ochronę uprawy przed pojawieniem się w niej rogownicy polnej będzie dokładne sprawdzanie i czyszczenie materiału siewnego, w który mógłby zalegać nasiona chwastu. Podorywki oraz wykaszanie nieużytków, rowów i skajów pól pomagają zapobiec rozprzestrzenieniu

Chwasty
Przetacznik perski – przybyły z Azji chwast o uroczych niebieskich kwiatkach

i doliny dużych rzek. Preferuje gleby gliniaste, wilgotne, zasobne w azot, próchnicze. Zachwaszcza zboża, rzepak, warzywa strączkowe oraz uprawy szerokorzędowe. Nazwa rodzajowa Veronica pochodzi od (...) doliny dużych rzek. Preferuje gleby gliniaste, wilgotne, zasobne w azot, próchnicze. Zachwaszcza zboża, rzepak, warzywa strączkowe oraz uprawy szerokorzędowe. Nazwa rodzajowa Veronica pochodzi od świętej

Pszenżyto
Pszenżyto ozime – wiadomości o cechach i agrotechnice odmian ozimych

aby pozostawiały glebę wolną od chwastów, zasobną w składniki pokarmowe oraz o strukturze gruzełkowatej. W związku z tym, forma ozima pszenżyta może być uprawiana po grochu, rzepaku, ziemniakach wczesnych i (...) w stosunku do chwastów. Jedynie po przedplonach zbożowych należy zwalczać chemicznie chwasty. Przeciwko chorobom ziarna można

Chwasty
Rdestówka powojowata – uwaga na ten wijący chwast w uprawach!

mąkę mogą być używane jako domieszka do pasz i stanowić odżywczy pokarm dla ptactwa i bydła. Zwalczanie Rdestówka rzadko występuje masowo w uprawach, ale gdy się pojawi, jest dość uciążliwym chwastem, ponieważ dobrze znosi susze i niedostatki składników pokarmowych. Jako chwast jednoroczny, zachwaszcza głównie uprawy zbóż, kukurydzy

Chwasty
Uwaga na szczawika żółtego w kukurydzy! Oto porady, jak go zwalczyć

polach po zabiegach wapnowania. Szkodliwość Chociaż szczawik żółty zachwaszcza niemal wszystkie typy upraw, w żadnej z nich nie sprawia większego problemu. (...) z nich nie sprawia większego problemu. Pojawia się zarówno w zbożach jak i rzepaku, ale w największym natężeniu można go zauważyć w roślinach okopowych, ogrodach

Chwasty
Wiechlina roczna – ekspansywna trawa zachwaszczająca uprawy

zdając sobie sprawy, że wiechlina roczna to bardzo ekspansywny chwast, szczególnie chętnie pojawiający się na plantacjach warzyw (...) stanowi dodatkowe zagrożenie dla upraw.   Zwalczanie W przydomowym ogórku i (...) dla gleb ciężkich Środki stosowane do oprysku rzepaku i kukurydzy: Chinomerak –

Chwasty
Uwaga na nawrot polny! Chwast zagraża uprawom żyta i przenżyta

jest równoczesny z dojrzewaniem zbóż, dlatego jest naprawdę uciążliwym chwastem i znacznie utrudnia plon. W (...) Do rozwoju potrzebuje podłoża zasobnego w węglan wapnia. Preferuje podłoża przepuszczalne i wietrzne, najszybciej rozwija się na (...) i lasów, nasłonecznione stoki, zbocza i usypiska. Zwalczanie Ze względu na to,

Chwasty
Jaskier polny i jego żółte kwiatki wśród zbóż to zły znak dla rolnika!

zarejestrowanych herbicydów zwalczających jaskra polnego. Jego występowanie można ograniczyć poprzez działania profilaktyczne, czyli niskie koszenie łąk oraz dbanie o czystość materiału siewnego, gdyż nasiona nie rozprzestrzeniają się tylko na zwierzętach, lecz także miejscowo. Ponadto jaskier jest uznawany za roślinę wskaźnikową na gruntach wymagających melioracji, zatem nie powinniśmy zapomnieć o przeprowadzeniu osuszenia

Rośliny lecznicze
Dymnica pospolita – trujący chwast upraw i pastwisk

dla zwierząt gospodarskich – zjadana w nadmiarze może prowadzić do silnych zatruć.   Zwalczanie W przypadku dużego zagęszczenia dymnicy pospolitej, które mogłoby mieć wpływ na poziom plonu, do zwalczenia chwastów należy wykonać oprysk herbicydami. Do wyboru mamy kilka substancji różnego rodzaju, które należy, w razie

Chwasty
Mlecz zwyczajny – powszechny, wiosenny chwast. Sprawdź, jak go wytępić

w azot i składniki pokarmowe, próchnicze, piaszczyste i gliniaste. Zachwaszcza sady, ogrody, uprawy zbóż, buraki, kukurydzę, rośliny (...) podawać jako jarzynę.   Profilaktyka i zwalczanie Mlecz warzywny jest chwastem, (...) uprawach buraków), glufosynat amonowy, metazachlor, napropamid i triclopyr. W rzepaku i burakach możemy użyć preparatów typu:

Chwasty
Cieciorka pstra – przebiegły chwast łąk i pastwisk

lub suche. Preferuje gleby gliniaste i rędziny bogate w węglan wapnia, którego pobiera bardzo dużo do rozwoju. Nie toleruje dużego natężenia azotu i nieprzepuszczalnego podłoża. Najczęściej zachwaszcza koniczyny i lucerny, do nasiona dostają się do upraw wraz z wiatrem i deszczem z przydroży, odłogów, ugorów i miedz, gdzie, niekoszona

Chwasty
Rdest ziemnowodny adaptuje się do każdych warunków. Dobrze mu w wodzie i na lądzie!

i pogórzu. Porasta podmokłe łąki, pola, okresowo zalewane wodą brzegi i doliny rzeczne. Preferuje gleby nieprzepuszczalne, podmokłe, próchnicze, o płytkim poziomie wód gruntowych, lekkie i ciężkie mady oraz wilgotne gleby nizinne. Lądowa forma rdestu występuje jako chwast we wszystkich zasiewach na glebach podmokłych, głównie zachwaszczając kukurydzę i uprawy sadownicze.

Choroby warzyw
Werticilioza poraża liście! Oto wskazówki jak rozpoznać i zwalczyć tę chorobę

Systematyczne, biegnące wzdłuż liścia, jednostronne pożółknięcia są natomiast objawem werticiliozy na rzepaku, różnych odmianach gorczycy i chmielu. Więdnięcie i obumieranie liści, pędów, a czasem (...) można wysiać żyto w międzyrzędzia, co zapobiega rozwijaniu się chorób grzybiczych. Zwalczanie Jeżeli plantacja zostanie porażona werticiliozą, należy zacząć szybko przeciwdziałać.

Rośliny lecznicze
Bylica polna – pospolity, strzelisty półkrzew, zachwaszczający uprawy

leczeniu dolegliwości wątroby i przewodu pokarmowego. Przy stosowaniu bylicy należy zachować ostrożność, ponieważ w większych ilościach jest trująca. Zwalczanie Trzeszczyk, prócz swoich niewątpliwych zalet leczniczych, jest także wieloletnim chwastem, odpornym na mrozy, który coraz częściej zachwaszcza pola uprawne. Na użytkach zielonych konkuruje z cennymi gatunkami pastewnymi. Sam

Rośliny lecznicze
Niech nie zwiedzie nas stulisz lekarski – niebezpieczny chwast!

jako jedna z nich, często jest nosicielem typowych chorób i szkodników.   Zwalczanie Nie zarejestrowano herbicydów odpowiednich do zwalczania stulisza lekarskiego. Chwast pojawia się jednak tak rzadko i najczęściej nie stanowi zagrożenia dla roślin uprawnych, że zazwyczaj nie ma potrzeby używania środków chemicznych. Jeżeli tylko

Rośliny lecznicze
Glistnik jaskółcze ziele – niepożądany i trujący chwast pastwisk

używać go punktowo, gdyż może negatywnie wpływać na wszystkie inne rośliny. Opryski preparatami z glifosatem jako substancją czynną możemy przeprowadzić w kalafiorze, kapustach, kukurydzy cukrowej, marchwi, ogórku, papryce, pietruszce, pomidorach i rabarbarze. Najczęściej odchwaszczanie jest konieczne w uprawach z późnym terminem sadzenia, lub w poplonach – w tym czasie glistnik jaskółcze

Chwasty
Szczaw kędzierzawy – niepożądany gość w uprawach

bardzo szybko się rozprzestrzenia, głównie ze względu na rozległe kłącza podziemne. Zwalczanie Dbanie o czystość materiału przeznaczonego na siew i bronowanie podorywek po zbiorach – to jedyne naturalne sposoby, dzięki którym możemy uchronić uprawę przed zachwaszczeniem szczawiem kędzierzawym. W roślinach okopowych wystarczy dokładne i systematyczne odchwaszczanie chemiczne,

Chwasty
Bniec biały - charakterystyka, występowanie i zwalczanie

podawania zwierzętom, ale nie istnieją oficjalne progi szkodliwości. Zwalczanie Oficjalnie nie zarejestrowano żadnych herbicydów ani innych środków do zwalczania bnieca białego. Trudno jest go usunąć podczas odchwaszczania mechanicznego, z powodu głęboko osadzonego korzenia. Jedynym rozwiązaniem są dodatkowe, wczesne podorywki ściernisk i bronowanie, co  powinno dać pożądany efekt

Rośliny lecznicze
Nawłoć kanadyjska – jesienią, kwietnym kobiercem spowija pola i ugory

przede wszystkim zwójki. Można je usuwać chemicznie, ręcznie lub ekologicznie poprzez nakładanie roztworu z bzu czarnego. Profilaktyka i zwalczanie Nawłoć kanadyjska jest uciążliwym, ekspansywnym i trudnym do wytępienia chwastem. Porasta siedliska ruderalne, uprawy wikliny, zaniedbane łąki i sady. Opanowuje użytki w bardzo krótkim czasie, wystarczy, że przez

Truskawki
Doradzamy, jak uprawiać truskawki, by cieszyć się obfitym zbiorem

lekko kwaśne. Jeśli poziom pH plasuje się znacznie poniżej 5,5, konieczne będzie przeprowadzenie wapnowania, gdyż w przeciwnym razie, nie będziemy mogli liczyć na obfite plony. Bardzo ważnym krokiem, o ile nie najważniejszym, w przygotowaniu gleby jest jej gruntowne odchwaszczenie i całkowite zniszczenie chwastów trwałych, jak uporczywy oset, perz, mniszek

Chwasty
Podejmujemy trudną walkę z wyczyńcem polnym!

pastwisk sfery alpejskiej, wyczyniec polny jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych w Polsce chwastów. Niezwykle wytrzymały, nie atakują go szkodniki, nie zostaje zjadany przez ptaki – (...) wyczyńcem łąkowym są bardzo silnym alergenem dla ludzi.   Zwalczanie Wytępienie wyczyńca polnego z uprawy jest jednym z najtrudniejszych

Chwasty
Gorczyca polna - trujący chwast, który trzeba zwalczać

W uprawach zbóż jarych gorczycę polną uznaje się za chwast. Można ją też spotkać tam, gdzie uprawia się buraki, ziemniaki czy rośliny strączkowe. W uprawach zbóż ozimych jest mało konkurencyjna. Może być rośliną żywicielską dla różnych chorób i szkodników. Gorczycę polną zwalcza się przede wszystkim poprzez dbanie o czystość

Choroby zbóż
Choroby zbóż - dowiedz się, jak je rozpoznać i zwalczyć

gleby, a sam grzyb powoduje duże straty w plonie w zależności od tego, w którym stadium zaatakuje rośliny. Zwalcza się go poprzez stosowanie 3-letniego zmianowania, a jako przedplon na polach można stosować wczesnego ziemniaka, rzepak lub fasolę. Do nawożenia należy wykorzystywać obornik, a na glebach zasadowych kwaśne nawozy. Materiał siewny należy

Chwasty
Owies głuchy - chwast czy pożyteczny mieszaniec? Poznaj i sam zdecyduj!

w środkowej i południowo-zachodniej części kraju. Najlepiej rośnie na glebach wapiennych, gliniastych i podmokłych. Zwalczanie Do zwalczania owsa głuchego można stosować odpowiedni płodozmian, który ma na celu odchwaszczenie gleby. Należy też dokładnie czyścić materiał siewny i stosować ochronę chemiczną. Autor: mgr inż.

Choroby warzyw
Uwaga na zarazę ziemniaka – szybko rozwijającą się chorobę wegetacyjną i przechowalniczą!

i azotowych z uwzględnieniem odczynu gleby. Pamiętajmy również o systematycznym niszczeniu chwastów, a w sprzyjających zgniliźnie warunkach – o użyciu środków kontaktowych. Dodatkowo warto śledzić Komunikaty Instytutu Ochrony Roślin, który prowadzi monitoring zarazy na terenie kraju.   Zwalczanie chemiczne Niestety, w przypadku zwalczania zgnilizny ziemniaków

Trawy łąkowe
Śmiałek darniowy - trawa zaniedbanych łąk

zielonkę dla zwierzyny leśnej. Jednak w uprawach leśnych jest on uznawany za chwast. Ze względu na to, że wytwarza silnie rozwinięty system korzeniowy, (...) zboczy, którym grozi osunięcie. Może być też użytkowany jako trawa ozdobna. Zwalczanie Skuteczne zwalczanie możliwe jesr za pomocą herbicydów oraz poprzez

Maliny
Pielęgnacja malin kluczem do uzyskania obfitych plonów

ściółkowania nawozu naturalnego w postaci obornika zabezpiecza glebę wokół krzewów przed wzrostem chwastów, ale to nie jedyna właściwość. Ściółka dodatkowo chroni ziemię przed wysychaniem i (...) funkcję izolacji przed nadmiernym wysychaniem ziemi.   Po czwarte: zwalczać szkodniki Niestety, czasami pomimo naszych starań przy zabiegach pielęgnacyjnych,

Zabiegi agrotechniczne
Wszystko, co musisz wiedzieć o podorywce - jak, kiedy i dlaczego?

to na zwiększenie żyzności gleby. Podczas podorywki można również zniszczyć chwasty pojawiające się na polu, a zatrzymana woda w glebie umożliwia kiełkowanie ich (...) podorywki może wynosić 12–15 cm. Wykonuje się ją po zbiorze zbóż, rzepaku, roślin strączkowych oraz innych roślin. Należy to robić bezpośrednio po zbiorach,

Rośliny lecznicze
Uprawa owsa – wyjaśniamy najważniejsze aspekty

pamiętać, że owies źle znosi odchwaszczanie chemiczne. Często występującym i bardzo niepożądanym chwastem jest owies głuchy, który łatwo krzyżuje się z uprawianym owsem. (...) CS, po pojawieniu się pierwszych osobników wiosną. Jednocześnie środek ten ogranicza występowanie i/lub zwalcza skrzypionki (próg szkodliwości skrzypionki – 1–1,5 larwy na źdźbło). Niestety do

Szkodniki warzyw
Choroby i szkodniki papryki – rozpoznajemy i zwalczamy!

choroby grzybowe należy zwalczać w taki sam sposób i tymi samymi środkami co szarą pleśń.   Profilaktyka, czyli zapobieganie występowaniu chorób i szkodników Żeby nasza papryka zdrowo rosła należy zawczasu zapobiegać występowaniu chorób i szkodników. Ważne jest przygotowanie gleby pod uprawę – należy przeprowadzić analizę

1 2 3 4 5

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki