Żywienie cieląt - okres pojenia siarą

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Żywienie cieląt - okres pojenia siarą

Bydło mleczne
Żywienie cieląt - radzimy, na co zwracać uwagę, wybierając paszę

Prawidłowy odchów cieląt ma bezpośredni wpływ na późniejsze przyrosty masy ciała, wydajność mleczną, zdrowotność oraz zdolności do rozrodu. Zapewnienie właściwych warunków odchowu to przede wszystkim utrzymanie cieląt w pomieszczeniu o odpowiednich warunkach zoohigienicznych, zadawanie paszy dostosowanej do wieku i masy ciała cielęcia oraz dbanie o ciężarne samice i obecność obsługi przy porodzie. Bardzo ważne funkcje pełnią rutynowe badania cieląt i ich stała obserwacja.

Bydło mleczne
Na co zwracać uwagę, wybierając metodę pojenia cieląt?

Pojenie cieląt jest niezwykle ważną czynnością, która może zaważyć na późniejszych wynikach produkcyjnych zwierząt. Nieprawidłowe karmienie, zły preparat mleko zastępczy, nieświeże mleko i siara oraz (...) preparat mleko zastępczy, nieświeże mleko i siara oraz brudny sprzęt mogą przyczynić (...) młode zostają przy matkach przez cały okres żywienia. Odpajanie cieląt

Bydło mleczne
Odchów cieląt - sposoby utrzymania, żywienie cieląt i zabiegi pielęgnacyjne

obory, a cielęta przenoszone są do cielętnika w pierwszych dniach po urodzeniu. (...) są wyposażone w specjalne urządzenia do zadawania siary oraz w późniejszym etapie mleka (...) utrzymuje się kilkadziesiąt krów, najczęściej wydziela się określoną część pomieszczenia i konstruuje kojce (...) lub chirurgiczną.   Żywienie cieląt Najważniejszym

Bydło mleczne
Od czego zależy wydajność mleczna krów? Odpowiadamy!

w okresie zasuszenia. Żywienie cieląt Aby cielęta osiągnęły w przyszłości jak najwyższą wydajność mleczną, konieczna jest dbałość o optymalny przyrost ich masy już od narodzin, do (...) ciała. Pierwszym krokiem ku wysokiej mleczności jest dopajanie cieląt siarą w pierwszych godzinach po przyjściu na

Bydło mleczne
Odchów cieląt i hodowla jałówek cielnych

etapów. Do 5 dnia życia cielę otrzymuje tylko i wyłącznie siarę. Od 6 do 60 dnia życia jest żywione preparatem mlekozastępczym lub mlekiem i paszą (...) paszy na kilogram przyrostu. Żywienie siarą Siara odgrywa (...) dwóch miesięcy życia. Podawać w dwóch pojeniach po 5-6 litrów, w zależności

Bydło
Biegunka u cieląt – groźna choroba młodego bydła. Zasady profilaktyki i szczepień!

Biegunki u cieląt stanowią główną przyczynę zejść śmiertelnych tej grupy zwierząt. W stadzie problem ten może wystąpić u pojedynczych sztuk lub częściej dotyczyć większej (...) ogólnej zdrowotności. Osobniki, które w pierwszym okresie życia dużo chorowały zawsze będą (...) na przeciągi), ilość i jakość wypitej siary  (czy cielak wypił ją odpowiednio

Bydło
Jałówki hodowlane – żywienie, pielęgnacja i chów

sposób jest najtańszy. Niestety odchowywanie swoich cieląt jest procesem długotrwałym. Dobrym rozwiązaniem (...) zootechnicznymi (kondycyjnymi) wskazującymi na optymalne wartości dla określonych grup wiekowych. W ten (...) sucha.   Żywienie cielaka Tuż po porodzie cielak musi wypić odpowiednią ilość dobrej jakości siary. W czasie ciąży matka

Bydło mięsne
Jak hodować cielaki mięsne? Poznaj klucz do sukcesu!

Wycielenia Wycielenia przypadają przed okresem pastwiskowym lub na zimę. Obie wersje mają swoje wady i zalety. Wadą rodzenia się cieląt od (...) ochronę zapewnia mu dopiero dobrej jakości siara. Po porodzie musi pobrać jej (...) specjalnych siaromierzy dostępnych u komercyjnych producentów. Pojenie musi się odbyć w pierwszej

Bydło mleczne
Choroby cieląt - radzimy, jak je rozpoznać i skutecznie leczyć

którym wielu schorzeniom można zapobiec. Cielęta po porodzie są bardzo wrażliwe na czynniki chorobotwórcze, ponieważ układ odpornościowy nie pracuje prawidłowo. Pierwszą czynnością, która zabezpieczy młode przed zachorowaniem jest jak najszybsze (...) infekcje macicy. Zapobieganie polega na częstym badaniu krowy w okresie ciąży, dbaniu o jej dietę oraz

Bydło mięsne
Pomagamy dobrać odpowiednią oborę dla opasów

Dla niektórych grup zwierząt (krowy z cielakami) można wykorzystać nieużywane w gospodarstwie (...) W oborze dla opasów stada dzielimy na określone grupy, z których każda ma (...) Zapewnia się w ten sposób optymalne pobieranie siary przez cielaka. Minusem kojca porodowego (...) 2010 roku w przypadku utrzymywania cieląt w pojedynczych kojcach jego wymiary powinny

Bydło mleczne
Jakie są sposoby określania wieku, masy ciała i kondycji u bydła?

pomiarowe oraz tabele. Określanie wieku bydła Każde cielę po porodzie powinno otrzymać paszport, w którym zawarte są podstawowe informacje, ale przede (...) niezbyt głęboką klatkę piersiową i mniejszą pojemność brzucha. Krowy stare mają bardziej (...) również wpłynąć na jakość i ilość siary oraz mleka dla cielęcia, a

Nawożenie
Nawożenie rzepaku – mocno wpływa na wielkość plonu

Duże ilości fosforu obecne są w młodych liściach. Pierwszym okresem największego zapotrzebowania rzepaku na ten pierwiastek jest (...) azotowych gwarantuje dobre wykorzystanie pierwiastka w procesach metabolicznych. Siarka Rzepak to roślina o (...) opadów podczas sezonu wegetacyjnego. Nawozem godnym polecenia jest superfosfat pojedynczy borowany. Stosując go w dawce 400-500

Nawożenie
Kiedy i czym najlepiej nawozić pszenicę ozimą? O tym musisz pamiętać!

na wcześniejsze rozpoczęcie wegetacji roślin, ich szybki wzrost w okresie wiosennym oraz lepsze zaziarnienie się kłosów. (...) i 100–120 kg K2O/ha. Nawozy te można stosować pojedynczo lub w postaci wieloskładnikowej. Dopuszcza się (...) w celach konsumpcyjnych jest wrażliwa na niedobory magnezu (Mg), siarki (S) i manganu (Mg). Dostarczenia tych

Bydło mleczne
Przedstawiamy popularne rodzaje wygrodzeń i stanowisk dla bydła

utrzymywania danych grup wiekowych bydła- cielętniki, jałowniki, porodówka, wydzielone części obory dla krów w określonej fazie laktacji (zazwyczaj podział na 3 lub 4 grupy). Konstrukcja wygrodzonych stanowisk musi zapewniać komfort (...) cieląt to zamknięty obszar, w którym przebywają cielęta pojone siarą i preparatami mlekozastępczymi do wieku 2-3

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

wyłącznie na pędach bocznych pojawiają się kwiaty żeńskie, zazwyczaj pojedyncze, rzadko po 2–3 sztuki. Żeńskie kwiaty łatwo (...) od początku czerwca do końca zbiorów. Należy pamiętać, aby pokryć okres wegetacji rośliny z oblotem pszczół. (...) kg K (K20). Ważne jest, aby nawozy potasowe zawierały siarkę, a nie chlor, ponieważ ogórek jest

Trzoda chlewna
Hodowla trzody chlewnej - co wiedzieć trzeba?

się w środowisku. Brak pobrania siary lub jej niska jakość uniemożliwiają prawidłowy rozwój zwierzęcia. Na zdrowotność prosiąt ma  wpływ odpowiednie żywienie loch w okresie okołoporodowym. Zapewni to większą masę urodzeniową (...) Powinny być przetrzymywane w kojcach ze ściółką lub bez, pojedynczo lub grupowo. W przypadku chowu grupowego

Drób ozdobny
Kaczka norowa (ohar) – doskonała do hodowli obok przydomowego stawu

cm, a u największych osobników – aż 120 cm. Pojedyncze złożone skrzydło mierzy 28-36 cm, ogon zaś (...) u nasady dzioba narośl w formie guza, widoczną najlepiej podczas okresu godowego. Czarne są barkówki podgorzelca, jak (...) Ohary wyprowadzają jeden lęg w ciągu roku. Kaczki wyścielają swoje nory puchem, wyrwanym z piersi,

Warzywnictwo
Nawozy do warzyw - podział, rodzaje, zastosowanie

pokarmowych podana przed sadzeniem. Dla warzyw, które mają dłuższy okres wegetacji wprowadzamy odzywki do systematycznego nawożenia aż (...) Azotowe – saletry amonowe i wapniowe, saletrzak magnezowy, siarczan amonu i mocznik to najczęściej wybierane (...) szkodniki. Są to nawozy do stosowania jako pojedyncze preparaty lub jako uzupełnienie nawożenia wieloskładnikowego.

Bydło mleczne
Zapalenie płuc u krów i cieląt - objawy i zapobieganie

z powodu dużej obsady w cielętnikach, wysokiej wilgotności i stężenia gazów toksycznych. Zespół chorobowy pojawia się głównie w okresie jesiennym w połączeniu wysokiej wilgotności i niskiej temperatury. Cielęta (...) na tego typu zapalenie płuc w momencie zanikania odporności siarowej- 3,4 miesiąc życia. Specyficznymi objawami choroby

Rzodkiewka
Rzodkiewka - uprawa, odmiany i wartość odżywcza

czy działkowych. Z powodzeniem mogą być uprawiane również w pojemnikach na balkonach i tarasach. Charakterystyka (...) osiągną właściwą wielkość, rośliny szybko wytwarzają pędy kwiatostanowe, szczególnie w okresie letnim, gdy dzień jest najdłuższy. (...) Poza tym wiele związków mineralnych, takich jak sód wapń, siarka, magnez, fosfor i chlor. Jest dobrym

Kozy
Hodowla kóz - wszystko co wiedzieć trzeba!

wyżej wymienionych systemów nie umożliwiają zarejestrowania pochodzenia młodych po określonych trykach. Ulepszony system to krycie haremowe, polega (...) w celu zapłodnienia komórki jajowej.   Żywienie Kozy należą do grupy (...) powinny być czyste, ciepłe i suche. Ściółka powinna być dościelana jak najczęściej, aby zapewnić zwierzętom odpowiedni

Marchew
Przedstawiamy wymagania marchwi zwyczajnej oraz właściwe metody uprawy

Imperator, Kuroda, Mini, Nantejski i Parmex. W zależności od długości okresu wegetacyjnego rozróżnia się odmiany: wczesne (90–110 dni), średnio wczesne (110–130 dni), średnio (...) poniżej 10°C powodują jarowizację. Wilgotność gleby powinna być utrzymywana na poziomie 60–65% polowej pojemności wodnej. Największe zapotrzebowanie na wodę przypada na czas kiełkowania i wschodów

Nawożenie
Nawożenie kukurydzy - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

który objawia się poprzez zahamowanie rozwoju roślin i ich żółknięcie. W późniejszych okresach niedobory objawiają się poprzez bladozielony kolor liści, węższe blaszki liściowe, zasychanie liści (...) działające - mocznik, saletrę amonową, roztwór saletrzano-amonowy (RSM). Na glebach zasadowych można stosować siarczan amonu. Takie nawozy na glebach o dużej pojemności kompleksu sorpcyjnego można

Kury nieśne
Kura messa – doskonała, nieśno-mięsna krajowa rasa kur

grzebienie z siedmioma ząbkami. Dzioby i skoki przybierają barwę cielistą. Kury messa zaczynają się nieść (...) tym będą dla nich mało atrakcyjne jako pożywienie. Żywienie kur w systemie ekstensywnym (...) do woli. Aby osiągnąć najwyższą możliwą nieśność, w późniejszym okresie ich życia warto wprowadzić fazowy program

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

rzepaku na wapń. Rzepak wymaga również nawożenia siarką, ponieważ odpowiednie zaopatrzenie roślin w ten pierwiastek (...) do liści.    Przezimowanie rzepaku Po okresie zimowym, ważna jest ocena przezimowania plantacji (...) należy uprawiać go po burakach, ponieważ jest on rośliną żywicielska dla mątwika burakowego. Uprawa

Truskawki
Nawożenie truskawek korzystnie wpływa na owocowanie

pozwala na lepszy spoczynek i przygotowanie się do następnego okresu wegetacyjnego (zapas składników w pędach i korzeniach), (...) pH), saletrzak (erfosfat zwykły lub granulowany, potrójny; potasowe: siarczan potasu – polecane są wszelkie nawozy (...) inaczej fertygację. Pożywkę podaje się przez 2–3 min w pojedynczej dawce 100 ml, kilka lub kilkanaście

Bydło mięsne
Bydło hereford – ceniona, angielska rasa bydła mięsnego

nisko osadzona, klatka piersiowa cechuje się dużą głębokością i pojemnością. Żebra są beczkowato wysklepione i płaskie. Grzbiet (...) nie są obserwowane trudności przy porodzie. Hodowcy nie muszą udzielać cielącym się krowom szczególnej pomocy. (...) aspektem rozrodu jest łatwość ocieleń krów oraz znakomita płodność. Okres między wycieleniami trwa zazwyczaj około 360

Rzodkiewka
Kiedy siać rzodkiewkę? Podpowiadamy, co robić, by zapewnić sobie duże plony

w przydomowych ogrodach i na działkach, jak i w pojemniku na tarasach czy balkonach. Rzodkiewka kojarzy się (...) się ją zanim wyrosną pozostałe warzywa. Rzodkiewka ma bardzo krótki okres wegetacji – od siewu do zbioru (...) Charakterystyczny ostry smak nadają jej olejki gorczyczne, które zawierają siarkę. Ponadto jest to niezwykle małokaloryczne warzywo,

Bydło mleczne
Dojenie krów mlecznych - etapy, techniki i automatyzacja doju

ważną rolę odgrywa tu właśnie proces dojenia. W warunkach naturalnych cielę niedługo po porodzie używając zmysłu zapachu znajduje wymię i zaczyna ssać. Drażniąc (...) na skórze zarazki, ale także tworzy się rodzaj czopu zapobiegającego ich wnikaniu w okresie między dojeniami.   Techniki dojenia krów

Bydło mleczne
Bydło rasy jersey - opis, charakterystyka i zdjęcia

Iwno i Michałów oraz mniejsze, pojedyncze były rozrzucone po całej Polsce. Obecnie populacja krów tej rasy w naszym kraju jest szacowana na około 1000 sztuk. Charakterystyka (...) charakteryzują się wysoką płodnością, nie zdarzają się problemy przy wycieleniu. Pomoc hodowcy lub weterynarza jest potrzebna

Konie
Rozmnażanie koni - krycie, ciąża i poród

rujowych, następujących po sobie, podczas określonej pory roku. W przypadku koni ten okres przypada na miesiące wiosenne (szczyt w maju) i letnie. Największy wpływ na (...) kilkakrotnie kładą się i wstają. Poród powinien przebiegać w samodzielnym boksie, wyścielonym świeżą słomą i z dostępem do wody. Porody zazwyczaj

Cebula
Jak uprawiać cebulę, aby uzyskać wysoki plon? Zobacz!

wpływającego na pracę mózgu. Z kolei zawarta w tkankach siarka działa odżywczo na skórę i włosy, zwalcza (...) Wolska czy cukrowa Alibaba. Odmiany różnią się między sobą długością okresu wegetacyjnego, kształtem, wielkością i barwą cebul, (...) gleby zasobne, bogate w próchnicę, średnio zwięzłe, o dobrej pojemności wodnej i odczynie gleby 6,5–7,0. Największe

Pomidory
Z sukcesem uprawiamy pomidory gruntowe

(najczęściej 3–8). W zależności od odmiany kwiatostany mogą być pojedyncze, podwójne i złożone. Owocem pomidora (...) samopylne. Rozróżnia się odmiany w zależności od: długości okresu wegetacji: bardzo wczesne (95–105 dni); wczesne (...) sadzeniem rozsady. Nawóz potasowy powinien być podawany w postaci siarczanu potasu. Zalecane jest nawożenie nawozami zielonymi

Papryka
Uprawa papryki pod osłonami krok po kroku

wyrośnięciu roślin doniczki rozstawia się w zagęszczeniu 18–25 sztuk na 1 m2. Okres produkcji rozsady w uprawie wczesnej trwa 11–14, a w jesiennej 8–9 tygodni. (...) wysadza się w pierścienie o średnicy 20–22 cm i wysokości 20–25 cm i pojemności przeważnie 5–7 l. Wypełnione są substratem torfowym. Pierścienie rozstawia się na

Rośliny lecznicze
Zachęcamy do uprawy czosnku niedźwiedziego - aromatycznej i zdrowej przyprawy

mylące, gdyż mianem tym w niektórych częściach Polski także określa się czosnek winnicowy, czosnek zielonawy czy nawet (...) i poprawia pracę układu pokarmowego. Zawiera również wiele złożonych związków siarkowych, enzymów, które powodują usuwanie z organizmu (...) przesadzaniu może przyspieszyć ich odrastanie wiosną. Czosnek uprawiany w pojemniku powinniśmy częściej nawozić.  

Ryby
Choroby ryb stawowych – przegląd największych zagrożeń ryb hodowlanych

patogenu wprowadzona do zbiornika, wrażliwość określonych gatunków oraz wiek ryb. Choroby ryb dzieli się ze względu na czynnik wywołujący chorobę, czyli bakteryjne, wirusowe, pasożytnicze i grzybicze. Często zdarza (...) Leczenie objawów choroby przebiega z wykorzystaniem kąpieli w siarczanie miedzi lub miejscowego pędzlowania środkami dezynfekcyjnymi.

Drób ozdobny
Bażant złocisty – piękny, azjatycki ptak, a do tego łatwy w hodowli!

wchodzić, takie jak duże kamienie i pnie. Żywienie Bażanty złociste żyjące dziko żywią (...) w diecie naszych podopiecznych jest również białko pochodzenia zwierzęcego. W okresie letnim ptaki same wyszukują taki pokarm, (...) pięknych ptaków, wiosną umieszczamy w ustronnym kącie woliery budkę, wyścieloną słomą. W takim odosobnionym zakątku kura

Żurawina
Sadzonki żurawiny - co trzeba o nich wiedzieć? Podpowiadamy!

a wierzchołki jej pędów są narażone na przemarzanie. Natomiast po wejściu w okres zimowego spoczynku dobrze znosi wysoki poziom wody gruntowej, która nawet może chronić (...) wymagania pokarmowe, dlatego wystarczy zastosować nieduże dawki nawozów mineralnych, w wysokości 15 dag siarczanu potasu i 15 dag superfosfatu na 10 m2.  

Rośliny pastewne
Ziemniaki pastewne i paszowe ‒ najlepsze odmiany i najważniejsze zabiegi agrotechniczne!

zawartość skrobi w ziemniakach. Gromadzeniu dwucukru sprzyja słoneczna, ciepła pogoda przypadająca na okres lipiec‒wrzesień oraz optymalny rozkład opadów atmosferycznych w ciągu sezonu wegetacyjnego. Cechami, którymi (...) jest ten głównie polecany dla gleb lekkich i bardzo lekkich, zakwaszonych, o małej pojemności wodnej i ubogim kompleksie sorpcyjnym. Kukurydza jest słabym przedplonem dla ziemniaka.

Ryby
Czyszczenie stawu – bardzo ważny zabieg pielęgnacyjny

wtedy zasysane i zbierane do pojemnika, a jedynym obowiązkiem właściciela stawu jest czyszczenie sita. Pamiętajmy, że filtry funkcjonują tylko w okresie wiosennym, letnim i wczesną wiosną – nie wolno zostawiać (...) za to wydziela trujący gaz bagienny, zawierający metan i siarkowodór. W stawach hodowlanych ilość

Borówka amerykańska
Kiedy sadzić borówkę amerykańską? Poznaj terminy i ciesz się pysznymi jagodami

podczas wzrostu krzaki potrzebują nawożenia mineralnego zakwaszającego podłoże, np. siarczanem amonu czy saletrą amonową. Należy pamiętać przy (...) na początku listopada, z pędów, które rozwinęły się w poprzednim okresie wegetacji, należy odciąć sadzonki o długości (...) zależą od rodzaju gleby i odmiany borówki. Z reguły pojedyncze krzewy umieszczamy w obszernych dołkach o szerokości

Ziemniaki
Prawidłowa uprawa ziemniaków jadalnych w Polsce

Przed rozpoczęciem bezpośredniej uprawy ziemniaka wysypujemy nawozy azotowe, najczęściej siarczan amonu, w dawce uzależnionej od rodzaju zastosowanego (...) Zaraz po zbiorze należy je umieścić w skrzynkach lub innych pojemnikach, które przetrzymujemy w temperaturze około 12 (...) rośliną, wytwarzającą ogromną ilość różnorodnych odmian. Dzielimy je według okresów, w których przeprowadzamy zbiory. Do uprawy

Trzoda chlewna
Różyca świń - choroba trzody chlewnej. Objawy i zwalczanie

U młodych przeciwciała matczyne chronią przed skutkami zakażenia do trzech miesięcy. Dokładny okres zabezpieczenia osesków zależy od statusu immunologicznego maciory (czy była szczepiona i czy (...) maciory (czy była szczepiona i czy przeszła kiedyś zakażenie) i od ilości pobranej siary w pierwszych dniach życia. Z kolei osobniki starsze niż 3 lata

Bydło mleczne
Nowoczesna i funkcjonalna obora, ale jaka?

powolna i apatyczna. Skutecznym rozwiązaniem w nowoczesnych oborach w okresach letnich upałów są wentylatory umieszczane nad krowami.  (...) się z moczu i kału. Drażni błony śluzowe. -Siarkowodór 0,5 ppm. Wytwarzany jest w procesie (...) młodsze jałówki nie będą miały gdzie odpocząć. Poglądy dotyczące ścielenia stanowisk także się zmieniają. Wynika to

Rośliny lecznicze
Cebula zwyczajna - właściwości, odmiany, metody uprawy i wymagania

przeciwutleniająco i przeciwnowotworowo. Odmiany Ze względu na długość okresu wegetacyjnego rozróżnia się odmiany wczesne (80–100 dni), średnio wczesne (100–120 dni), średnio (...) w uprawie Najlepsze pod uprawę są gleby próchniczne, zwięzłe, o dużej pojemności wodnej. Należy pamiętać, że cebula ma krótkie i płytkie korzenie, co

Owies
Nawożenie owsa. Wyjaśniamy kluczowe zagadnienia

wysokiego plonu zawierającego 100 kg ziarna wraz ze słomą muszą zostać spełnione określone wymagania pokarmowe owsa. Pobieranie składników pokarmowych przez owies kształtuje się następująco: magnez (...) 30-50 kg K2O/ha. Do nawożenia owsa mogą być stosowane wszystkie formy pojedynczych nawozów fosforowych i potasowych, ale bardzo dobre wyniki uzyskuje się po

Chrzan
Uprawa chrzanu - wszystko co powinieneś wiedzieć!

trzeba także pamiętać szczególnie po posadzeniu, gdyż zbyt mała wilgotność w tym okresie może spowodować nieprzyjęcie się sadzonek. Wymagania glebowe chrzanu są już (...) dla potasu – od 150 do 200kg dla azotu (pierwsza dawka: siarczan amonu, druga: saletra amonowa) – od 100 do 150kg

1 2

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki