Żywienie cieląt - pojenie mlekiem

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Żywienie cieląt - pojenie mlekiem

Bydło mleczne
Żywienie cieląt - radzimy, na co zwracać uwagę, wybierając paszę

Prawidłowy odchów cieląt ma bezpośredni wpływ na późniejsze przyrosty masy ciała, wydajność mleczną, zdrowotność oraz zdolności do rozrodu. Zapewnienie właściwych warunków odchowu to przede wszystkim utrzymanie cieląt w pomieszczeniu o odpowiednich warunkach zoohigienicznych, zadawanie paszy dostosowanej do wieku i masy ciała cielęcia oraz dbanie o ciężarne samice i obecność obsługi przy porodzie. Bardzo ważne funkcje pełnią rutynowe badania cieląt i ich stała obserwacja.

Bydło mleczne
Odchów cieląt - sposoby utrzymania, żywienie cieląt i zabiegi pielęgnacyjne

późniejszym etapie mleka i preparatów mlekozastępczych na dużą skalę. Jednocześnie można zadawać płyny aż 12-24 sztukom. Cielęta podzielone są na grupy wiekowe, aby zadawane pasze były dostosowane do wymagań pokarmowych (...) ogromną rolę dla prawidłowego rozwoju przewodu pokarmowego spełnia system pojenia cieląt. Najlepszym rozwiązaniem są wiadra ze

Bydło mleczne
Odchów cieląt i hodowla jałówek cielnych

uzyskiwanych produktów, czyli mięsa i mleka. Aby uzyskać jałówki zdrowe, odporne, wytrzymałe i długowieczne należy dobrze odchować cielęta. Prawidłowy odchów i hodowla jałówek cielnych jest ważnym aspektem ekonomicznym wpływającym (...) ukończenia przez cielę dwóch miesięcy życia. Podawać w dwóch pojeniach po 5-6 litrów, w zależności od

Bydło mleczne
Bydło rasy holsztyńsko-fryzyjskiej - najpopularniejsze w Polsce

mleczność wraz z zawieszeniem i głębokością wymienia, prędkością oddawania mleka, zdrowotność i budowę kończyn, masę ciała i (...) i rozwój produkcji mlecznej. Do Polski pierwsze jałówki cielne oraz porcje nasienia buhajów holsztyńsko-fryzyjskich sprowadzono (...) Wymię jest wysoko zawieszone, głębokie i bardzo pojemne. Ćwiartki wymienia powinny być równo podzielone

Bydło
Jałówki hodowlane – żywienie, pielęgnacja i chów

którymi krowa będzie żywiona po wycieleniu. Dobrze, jeśli porodówka znajduje się w oddzielnym pomieszczeniu lub specjalnie do tego przygotowanym kojcu. Musi być czysta (po dezynfekcji) i sucha.   (...) skutkują zwiększoną chorowitością także w późniejszych miesiącach życia. Pierwsze pojenie powinno się odbyć w ciągu godziny,

Bydło mleczne
Na co zwracać uwagę, wybierając metodę pojenia cieląt?

Pojenie cieląt jest niezwykle ważną czynnością, która może zaważyć na późniejszych wynikach produkcyjnych zwierząt. Nieprawidłowe karmienie, zły preparat mleko zastępczy, nieświeże mleko i siara oraz brudny sprzęt mogą przyczynić się do zaburzeń trawienia co może skutkować późniejszymi schorzeniami układu pokarmowego.

Bydło mięsne
Jak hodować cielaki mięsne? Poznaj klucz do sukcesu!

Polsce gospodarstw zajmujących się hodowlą cielaków mięsnych jest zdecydowanie mniej niż tych nastawionych na produkcję mleka. Wielu hodowców jednak potrafi dostrzec zalety takiej działalności i w pełni wykorzystać jej potencjał. (...) można skorzystać z specjalnych siaromierzy dostępnych u komercyjnych producentów. Pojenie musi się odbyć w pierwszej godzinie

Bydło mięsne
Pomagamy dobrać odpowiednią oborę dla opasów

w przypadku chowu bydła mlecznego. Dlatego nieraz gospodarstwa produkujące mleko przestawiają się na hodowlę opasów wykorzystując do (...) dla bydła mlecznego. Na powietrzu mogą być trzymane już kilkudniowe cielęta. Można wyróżnić dwa systemu (...) 28 czerwca 2010 roku w przypadku utrzymywania cieląt w pojedynczych kojcach jego wymiary powinny wynosić:

Kozy
Hodowla kóz - wszystko co wiedzieć trzeba!

w małych gospodarstwach. Zdarzają się pojedyncze duże hodowle, w których stado podstawowe liczy 1000 sztuk. Produkcja jest silnie związana z lokalizacją na danym terenie przetwórni mleka koziego. Najbardziej znaną i (...) powinny być czyste, ciepłe i suche. Ściółka powinna być dościelana jak najczęściej, aby zapewnić zwierzętom odpowiedni

Bydło mleczne
Jakie są sposoby określania wieku, masy ciała i kondycji u bydła?

szczególnie doskonalonymi przez hodowców, ponieważ wpływają znacząco na produkcję mleka u wysokowydajnych krów, umięśnienie u bydła mięsnego (...) oraz tabele. Określanie wieku bydła Każde cielę po porodzie powinno otrzymać paszport, w (...) wysoko zawieszone wymię, niezbyt głęboką klatkę piersiową i mniejszą pojemność brzucha. Krowy stare mają bardziej obwisły

Kozy
Hodowla kóz mlecznych - kilka ważnych aspektów

przeróżnych warunkach klimatycznych. Z kóz można pozyskiwać mleko, mięso, skórę, a z niektórych ras także (...) Koźlęcina z młodych sztuk ma cechy podobne do jagnięciny i cielęciny. Jest zatem łatwostrawna i zawiera niewiele (...) o warunki utrzymania. W przydomowych hodowlach, gdzie trzymane są pojedyncze sztuki, zazwyczaj zagospodarowuje się niewykorzystane pomieszczenia

Bydło mleczne
Bydło rasy jersey - opis, charakterystyka i zdjęcia

wygląd, są niewielkiego wzrostu, mają łagodny temperament, a ich mleko posiada specyficzny skład. Krowy jersey, przez swoje (...) były hodowane w Stadninie koni Iwno i Michałów oraz mniejsze, pojedyncze były rozrzucone po całej Polsce. Obecnie (...) charakteryzują się wysoką płodnością, nie zdarzają się problemy przy wycieleniu. Pomoc hodowcy lub weterynarza jest potrzebna

Bydło mięsne
Bydło hereford – ceniona, angielska rasa bydła mięsnego

nisko osadzona, klatka piersiowa cechuje się dużą głębokością i pojemnością. Żebra są beczkowato wysklepione i płaskie. Grzbiet (...) nie są obserwowane trudności przy porodzie. Hodowcy nie muszą udzielać cielącym się krowom szczególnej pomocy. (...) wykazują dobry instynkt macierzyński, są troskliwe i opiekuńcze. Wydajność mleka za 305-dniową laktację wynosi około 2150

Kozy
Koza burska - rasa mięsna. Hodowla i charakterystyka

księgi hodowlane dla tej rasy. Kozy burskie są przedstawicielami ras należących do typu użytkowego mięsnego. Kozy (...) zupełnie prosty i bardzo szeroki. Klatka piersiowa cechuje się dużą pojemnością i głębokością. Nogi w porównaniu do (...) tzw. „białe mięso” młode przybierają na wadze głównie dzięki mleku matki (tucz mleczny), ubija się je

Bydło mięsne
Szkockie bydło górskie, czyli highland - opis i hodowla

masę ciała 25-29 kg. Krowy cielą się na pastwisku, bez pomocy hodowcy. Matki są bardzo opiekuńcze, cechuje je wspaniały instynkt macierzyński. Mleko ma wysoki poziom tłuszczu, dzięki czemu młode są (...) stadach. W gospodarstwach agroturystycznych i parkach krajobrazowych hodowane są pojedyncze sztuki jako atrakcja dla turystów. Zwierzęta

Kury nieśne
Kura messa – doskonała, nieśno-mięsna krajowa rasa kur

grzebienie z siedmioma ząbkami. Dzioby i skoki przybierają barwę cielistą. Kury messa zaczynają się nieść (...) tym będą dla nich mało atrakcyjne jako pożywienie. Żywienie kur w systemie ekstensywnym (...) mączki z ostryg, która zwiera węglan wapnia. Żywienie kur mieszankami dla niosek

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki