Pszenżyto ozime – wiadomości o cechach i agrotechnice odmian ozimych

Uprawa pszenżyta ozimego Zbiór pszenżyta ozimego na kiszonkę

Agrotechnika

Przy uprawie pszenżyta ozimego należy zwracać uwagę na jego przedplony. Ważne jest, aby pozostawiały glebę wolną od chwastów, zasobną w składniki pokarmowe oraz o strukturze gruzełkowatej. W związku z tym, forma ozima pszenżyta może być uprawiana po grochu, rzepaku, ziemniakach wczesnych i średnio wczesnych oraz po owsie.

Na stanowiskach, gdzie wcześniej uprawiane były zboża, rzepak bądź rośliny strączkowe, należy przeprowadzić pełen zestaw uprawek, w których skład wchodzi orka podorywka i bronowanie. Po roślinach okopowych można uprościć uprawę i zebrać z pola łęciny lub liście, a następnie wyrównać koleiny. Glebę można spulchnić za pomocą agregatu uprawowego. Przed siewem zaś należy wykonać orkę siewną i doprawić rolę.

Optymalne dawki nawożenia pszenżyta powinny wynosić od 80‒140 kg N/ha, 60‒100 kg P2O5/ha i 85-120 kg K2O/ha.

Normy wysiewu

Siew pszenżyta ozimego, w zależności od części kraju, można rozpoczynać pomiędzy 10 września, a 5 października. Zbiór wykonuje się w I‒III dekadzie sierpnia. Ilość wysiewu jest uzależniona od terminu siewu i odmiany pszenżyta. Liczba ziaren powinna wynosić 350‒650 na 1 m2, czyli ilość wysiewu może wynosić 120‒180 kg nasion/ha. Głębokość siewu nasion powinna wynosić 2‒4 cm, a rozstawa rzędów 9‒12 cm.

Zagrożenia

Pszenżyto ozime, jeżeli uprawiane jest na dobrym stanowisku, to jest konkurencyjne w stosunku do chwastów. Jedynie po przedplonach zbożowych należy zwalczać chemicznie chwasty. Przeciwko chorobom ziarna można zaprawiać, a po ruszeniu wegetacji rośliny należy chronić za pomocą chemicznych środków.

Do szkodników zagrażających uprawom pszenżyta ozimego można zaliczyć lednicę zbożową, miniarki, mszyce i żółwinka zbożowego. Ważne przy ochronie upraw przed szkodnikami jest prowadzenie prawidłowego płodozmianu, używanie rekomendowanych odmian, poprawna agrotechnika oraz wykorzystywanie organizmów pożytecznych takich, jak ptaki czy płazy. Insektycydy należy stosować zgodnie z Zaleceniami Ochrony Roślin wtedy, gdy zostanie przekroczony próg ekonomicznej szkodliwość.

 

 

Autor: mgr inż. Kinga Borek

Bibliografia:

Artyszak A., Kucińska K., Niemczyk H., „Produkcja roślinna”, cz. II, wyd. Rea, Warszawa 2010 r., s. 51-55.

Budzyński W., Szempliński W., „Szczegółowa uprawa roślin”, t. I, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 2003 r., s. 164-166.

Ciesielska A., Niemczyk H., Radecki A. i in., „Podstawy rolnictwa”, wyd. Rea, Warszawa 2008 r., s. 129.

Grzebisz W., „Produkcja roślinna – technologie produkcji roślinnej”, cz. II, wyd. Hortpress, Warszawa 2012 r., s. 99-102.

Korbas M., Mrówczyński M., „Metodyka integrowanej ochrony pszenżyta ozimego i jarego”, IOR-PIB, Poznań 2011 r., ss. 19-20, 162-163.

Szempliński W., „Rośliny rolnicze”, WUWM, Olsztyn 2010 r., s. 86-88.

Waligóra R., „Zalecane jęczmień i pszenżyta ozime” [w:] „Tygodnik rolniczy”, nr 35/2010 r., s. 26-28.

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki