Koniczyna biała stale popularna. Uprawa i zastosowanie

Koniczyna biała Koniczyna biała

Mając na uwadze znaczenie gospodarcze roślin motylkowych w naszym kraju, koniczyna biała zajmuje trzecie miejsce, zaraz po lucernie mieszańcowej i koniczynie czerwonej. Jest uprawiana na pastwiskach oraz w warunkach polowych (w mieszankach jako komponent traw).

Do najważniejszych cech, które wyróżniają koniczynę białą, z pewnością zaliczyć można:

- dobre wykorzystanie światła stymulującego rozwój koniczyny,

- odporność na przegryzanie i udeptywanie przez zwierzęta, częste koszenie

- szybka regeneracja po wypasie,

- wysoka strawność masy organicznej,

- wysoka zawartość białka  18- 28%.

Ze względu na duże zróżnicowanie wewnątrzgatunkowe, można wyróżnić kilka różnych form koniczyny białej zakwalifikowanych do jednej odmiany botanicznej. Największe znaczenie rolnicze mają trzy z nich (Tabela 1.):

Forma koniczyny białej

Pokrój

Charakterystyka

drobnolistna

Niska, drobne liście,

Dobrze rozwija się na glebach gorszych, zalecana na trwałe pastwiska górskie, pastwiska zajmujące gleby suche

średniolistna

Nieco wyższa, większe liście, gęsta i produktywna ruń

Największe znaczenie gospodarcze w naszym kraju, powszechna w intensywnej gospodarce pastwiskowej

olbrzymia

Wysoka, szybki wzrost, duże liście i kwiatostany

Ma niższą zimnotrwałość i mrozoodporność, wymaga nieco wyższych temperatur

Tabela 1., Charakterystyka form koniczyny białej. Źródło: na podstawie Koniczyna biała, Szczegółowa uprawa roślin

Koniczyna biała ma zdolność do wytwarzania licznych, drobnych korzeni przybyszowych, które lepiej ukorzeniają roślinę i usprawniają pobieranie wody. Jej łodyga jest płożąca, a długość pędów bocznych może wynosić nawet 1m. Koniczynę białą wysiewaną z innymi roślinami, np. trawami, cechuje 2-3 letnia cykliczność. Po takim okresie wzrostu roślina całkowicie obumiera, a jej resztki wzbogacają glebę w makro- i mikroelementy. Optymalnymi warunkami rozwoju koniczyny białej jest ciepła i wilgotna wiosna. Roślina dobrze znosi kilkunastodniowe zalanie wodą i suszę. Jest wrażliwa na niedobór światła. Ma stosunkowo niskie wymagania glebowe, rośnie zarówno na glebach lekko piaszczystych jak i torfach.

Najlepszy przedplon to okopowe na oborniku, ze względu na wzbogacanie gleby w składniki pokarmowe. Należy pamiętać, że koniczyna może wracać na to samo pole po 3-4 latach przerwy. Częstszy wysiew przyczynia się do zmęczenia gleby i tzw. wykoniczynienia. Uprawa koniczyny na cele paszowe w siewie czystym jest nieopłacalna. Roślinę najlepiej wsiewać w jarą roślinę ochronną (żyto, jęczmień jary, owies) , aplikując nasiona płytko (1-2 cm) w rozstawie rzędów 12- 15 cm. Koniczyna biała ma stosunkowo wysokie zapotrzebowanie na potas i magnez. W Tabeli 2. Przedstawiono orientacyjne wielkości dawek nawozów mineralnych w zależności od prognozowanego plonu koniczyny białej (siew czysty, wsiewka z trawami).

Roślina

Plon t/ha

Fosfor (P2O5) kg/ha

Potas (K2O) kg/ha

Azot (N) kg/ha

Magnez (MgO) kg/ha

Koniczyna biała (siew czysty)

30

35

90

-

25

40

45

120

-

35

50

60

150

-

40

Koniczyna biała (wsiewka z trawami)

30

35

90

-

30

40

45

120

-

40

50

60

150

-

50

Tabela 2. Wielkości dawek nawozów mineralnych w zależności od prognozowanego plonu koniczyny białej (siew czysty/ wsiewka z trawami). Na podstawie: Zalecenia nawozowe dla roślin uprawy polowej i trwałych użytków zielonych. IUNG 2010.

czytaj dalej...

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki