Burak pastewny - siew, wymagania, uprawa i zbiór

Buraki pastewne na polu Zbiór buraków pastewnych

Siew

Opóźnienie terminu siewu buraka pastewnego skutkuje nie tylko obniżeniem plonowania roślin, ale przede wszystkim znacznym pogorszeniem wartości paszowej. Z reguły burak pastewny wysiewa się nieco później niż burak cukrowy, tj. w II dekadzie kwietnia- I dekadzie maja, gdy gleba osiągnie temperaturę 6OC. Przy późnych siewach rośliny nie wykorzystują w pełni składników pokarmowych. W konsekwencji dochodzi do znacznej redukcji plonowania.

W zależności od rodzaju materiału siewnego, na jeden hektar plantacji trzeba wysiać około 22 kg kłębków wielonasiennych i 4,8 jednostki siewnej kłębków jednonasiennych (wysiew przy rozstawie rzędów: 50cm, odległość nasion w rzędzie: 6 cm). Zalecana głębokość siewu kłębków wielonasiennych na glebach lekkich i suchych to 4 cm, na glebach głębszych, nadmiernie wilgotnych 2-3 cm. Materiał genetycznie jednonasienny wymaga płytszej aplikacji nasion w glebie, tj. około 2-3 cm.

Zabiegi pielęgnacyjne

Podstawowym zabiegiem mechanicznym, wykonywanym na plantacjach buraka pastewnego jest przerywka. Optymalna obsada tuż przed zbiorem powinna wynosić około 80 tys. roślin/ ha. Faza 2 liści właściwych to zalecany okres rozpoczęcia przerywki dla siewów rzędowych. Zabieg powinno się zakończyć równolegle z pojawieniem się 4 liści buraka pastewnego. Stosując siew punktowy, przerywkę można opóźnić (faza 4- 6 liści właściwych).

Zbiór

Optymalny termin zbioru korzeni buraka pastewnego przypada na pierwszą połowę października. Wynika to z dużej wrażliwości korzeni na przymrozki jesienne. Zbiór jest procesem pracochłonnym, który ciężko zmechanizować. Wykonuje się go najczęściej ręcznie, tj. liście obcina ręcznym ogławiaczem lub nożem, a korzenie wyoruje pługiem lub ręcznie widłami. Korzenie buraka pastewnego są bardzo wrażliwe na niekorzystne warunki przechowywania. Szybko gniją, a straty plonów sięgają nawet 40%. Optymalna temperatura przechowywania oscyluje pomiędzy 2 a 4 OC. Jej zachowanie gwarantuje dobrą kondycję korzeni i zredukowanie strat plonów do 15%.

W roku 2008 w Krajowym Rejestrze figurowało zaledwie 16 odmian buraka pastewnego, cztery wielokiełkowe i dwanaście jednokiełkowe. Wszystkie były tworami polskiej hodowli.

Autor: inż. Magdalena Kuźmicka

Bibliografia:

Draycott A. P., Hollies J. D. The Potash Development Association, leaflet 16.

Jadczyszyn T., Kowalczyk J., Lipiński W., 2010. Zalecenia nawozowe dla roślin uprawy polowej i trwałych użytków zielonych. Materiały szkoleniowe nr 95.

Jasińska Z., Kotecki A., 2003. Burak pastewny [w:] Szczegółowa uprawa roślin, t. 1, PWRiL 2003.

Piszczek J., Mrówczyński M., 2012. Metodyka integrowanej ochrony buraka cukrowego i pastewnego dla producentów. Materiał Instytutu Ochrony Roślin- Państwowego Instytutu Badawczego. Poznań, 2012.

JAK DUŻO WIESZ O BURAKACH ĆWIKŁOWYCH? SPRAWDŹ SIĘ! [QUIZ]

[1/10] Jaką nazwę nosi mieszanka startego buraka z chrzanem?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki