Zbiór buraków pastewnych

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Zbiór buraków pastewnych

Rośliny pastewne
Burak pastewny - siew, wymagania, uprawa i zbiór

Według danych GUS udział buraka pastewnego w strukturze zasiewów naszego kraju w roku 2013 wyniósł mniej niż 1%. Pomimo wysokiej plenności, jego korzenie bardzo trudno się przechowują. Wynika to z dużej zawartości wody (około 85%). Ponadto, za czynnik ograniczający uprawę buraka pastewnego wymienia się także utrudnioną mechanizację zbioru, której wprowadzenie dla niektórych odmian jest niemożliwe.

Buraki ćwikłowe
Wszystko o uprawie buraka ćwikłowego. To warto wiedzieć!

się je pod koniec września. Zbiór buraków przeznaczonych do długotrwałego przechowywania prowadzi się na przełomie września i października, przed nastaniem jesiennych chłodów. Standardowo z 1 ha można uzyskać 30–40 ton korzeni buraka ćwikłowego. Korzenie do przechowywania powinny mieć średnicę 7–10 cm, nie mogą być zmarznięte ani uszkodzone, koniecznie

Gleby
Klasy bonitacyjne gleby – oceniamy wartość ziemi uprawnej

również jęczmień, pszenicę, owies i buraki pastewne. Można na nich także zakładać sady, odpowiednio dobierając gatunki. Do klasy IVa zalicza się: gleby brunatne, płowe i bielicowe całkowite i niecałkowite, niektóre gatunki podmokłych czarnoziemów, średniej jakości czarne ziemie wytworzone z glin, iłów, utworów pyłowych i piasków gliniastych, średniej jakości

Pasze dla zwierząt
Pasze objętościowe soczyste: zielonki, kiszonki i rośliny okopowe... Poznaj je wszystkie!

roślin okopowych korzeniowych zalicza się buraka pastewnego i cukrowego. Buraki wykorzystywane są w żywieniu wielu zwierząt domowych, a ich uprawa w Polsce ma duże znaczenie gospodarcze. Buraki są skarmiane jako pasza dla wszystkich zwierząt gospodarskich, ale najlepsze działanie poza pokarmowym mają na bydło mleczne, ponieważ wpływają mlekopędnie. Buraki są skarmiane

Rośliny lecznicze
Lnica pospolita – chrońmy bydło przed lwimi paszczami!

na bóle głowy i obniżenie ciśnienia. Zbiór Surowcem zielarskim (Herba Linariae) są (...) chwastu. Lnica zachwaszcza przede wszystkim uprawy buraka cukrowego i buraka pastewnego. Na tych uprawach stosowanie herbicydów powinno się odbywać w dawkach dzielonych. Pomocnymi preparatami są: Betenal 160 EC, Kemifam Super

Konie
Żywienie koni - racjonalne i zbilansowane

chętnie pobierają okopowe takie jak buraki pastewne, cukrowe i marchew. Jednak zastosowanie tych pasz, z roku na rok się zmniejsza, ze względu na problemy z magazynowaniem tych pasz, pracochłonnością podczas dokładnego czyszczenia oraz krótkim terminem przydatności. Pasze treściwe to głównie zboża i produkty uboczne przemysłu spożywczego. Przeważnie stosuje

Kozy
Żywienie kóz niby nic trudnego, ale czym karmić zwierzęta, by były mleczne?

laktacji. Zwierzęta chętnie jedzą marchew, buraki pastewne i cukrowe oraz obgotowane obierki ziemniaczane. Ich przysmak stanowią pędy drzew i krzewów –  w okresie wiosennej oraz letniej przycinki warto zaoferować kozom odpady z sadu. Pasze treściwe i mineralne Ziarna zbóż, warzywa strączkowe, wysłodki i otręby pszenne są

Rośliny pastewne
Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka - opis i uprawa

dobrym przedplonem dla roślin uprawianych jako plon wtóry, np. kukurydzy na kiszonkę, buraka pastewnego, ziemniaka lub tytoniu. Siew inkarnatki Inkarnatka użytkowana (...) dobrym przedplonem dla roślin uprawianych jako plon wtóry, np. kukurydzy na kiszonkę, buraka pastewnego, ziemniaka lub tytoniu. Siew inkarnatki Inkarnatka użytkowana

Kury
Na czym polega ekologiczna hodowla kur i produkcja jaj?

gotowane lub suszone ziemniaki i buraki pastewne w niewielkich ilościach. Kury mniej chętnie pobierają rośliny motylkowate jak bobik czy groch, ale również się je stosuje w żywieniu. Dobrą paszą uzupełniającą niedobory energetyczne i dobrze wpływającą na jakość piór są rośliny oleiste-rzepak, słonecznik oraz ich wytłoki. Ogromną rolę w żywieniu drobiu

Gęsi
Hodowla gęsi domowych – wszystko o przydomowym i przemysłowym chowie

zielonki, siano, ziemniaki, marchew i buraki pastewne. W warunkach przydomowych gęsi mają nieograniczony dostęp do użytków zielonych. Latem i jesienią udział ziaren zbóż oraz dodatków pasz przemysłowych może być ograniczony. Jednym z pierwszych wydatków na początku cyklu produkcyjnego, jakie hodowca musi ponieść, to zakup piskląt do odchowu. Pod

Chwasty
Owies głuchy - chwast czy pożyteczny mieszaniec? Poznaj i sam zdecyduj!

występuje w uprawach grochu, ziemniaka, buraka pastewnego i cukrowego oraz w zbożach jarych. W zbożach ozimych może pojawiać się wtedy, gdy są późno siane lub przerzedzone. Najczęściej pojawia się w środkowej i południowo-zachodniej części kraju. Najlepiej rośnie na glebach wapiennych, gliniastych i podmokłych. Zwalczanie Do zwalczania

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

strączkowe, motylkowe wieloletnie i ich mieszanki z trawami, jednoroczne pastewne, przemysłowe, poplony, plony wtóre. W wymienionych elementach (...) Zalicza się do niego wszystkie uprawiane rośliny korzeniowe, takie jak buraki, marchew, cykoria, brukiew i inne, oraz (...) odpowiedniego zakorzenienia i wzrostu wymagają 30-50 dni wzrostu w jesieni. Zbiór przedplonu pod te rośliny powinien być

Choroby warzyw
Chwościk buraka - mówimy „nie” tej częstej chorobie liści

Sprawcą choroby jest grzyb Cercospora beticola, który poraża buraki pastewne, cukrowe i ćwikłowe. Infekcji sprzyjają wysoka wilgotność powietrza i umiarkowana temperatura (minimalnie 17°C, optymalnie 20–25°C utrzymująca się przez 3 tygodnie). Źródłem patogenu są kłębki, resztki roślinne pozostałe w polu i obornik (jeśli zwierzęta karmione były porażonymi burakami), zarodniki rozprzestrzeniane są zaś przez wiatr, deszcz lub przez owady.

Rośliny pastewne
Uprawa grochu pastewnego (peluszki) – na nasiona, paszę i zieloną masę

a rozstawa rzędów ok. 15 cm. Norma materiału siewnego grochu pastewnego w siewie czystym zależy od zakładanej liczby roślin na m2, która różni (...) wałem gładkim zagregatowanym z broną. Wał wyrównuje pole i kruszy bryły, ułatwiając późniejszy zbiór nisko rosnącego grochu, natomiast brona działająca nie głębiej niż ½ głębokości

Nawożenie
Nawożenie buraka cukrowego zgodne z zasadami

wymagają płytszej aplikacji obornika a lżejsze głębszej. Bor Burak cukrowy potrzebuje uzupełniającego nawożenia mikroelementami, zwłaszcza borem. Niedobór tego składnika przyczynia się (...) makroelementów. Rośliny w pełni pobierają składniki pokarmowe, gdy aplikacja nawozów jest wczesna, a zbiór plonu przeprowadza się późno, w pełni dojrzałości korzeni burka cukrowego.

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

plonu zielonej masy, pod warunkiem że wystąpią wyższe temperatury powietrza, a gleba będzie dostatecznie wilgotna. Zbiór należy wykonywać w fazie płaskiego strąka bądź wypełnionego strąka, wtedy uzyskuje się najwyższy plon suchej masy i białka. Groch pastewny na zieloną masę uprawiany w mieszankach można stosować jako międzyplon. Najlepszym dodatkiem do

Buraki ćwikłowe
Burak Opolski - jedna ze starszych odmian buraka ćwikłowego

Burak Opolski to jedna ze starszych odmian buraka ćwikłowego. Mimo pojawienia się na rynku nowszych, bardziej wytrzymałych odmian, burak Opolski nadal cieszy się dużą popularnością. Jest to bardzo wartościowa odmiana, która wyróżnia się uniwersalnością zastosowań. Burak Opolski charakteryzuje się dużą plennością, zbiór jest zaskakująco wysoki nawet w niesprzyjających warunkach.

Marchew
Nasiona marchwi – charakterystyka dobrego materiału siewnego

nasiona znajdujące się na rozgałęzieniach dalszych rzędów. Na mniejszych plantacjach zbiór dokonywany jest kilkakrotnie, poprzez ścinanie baldachów w miarę dojrzewania. Na dużych dokonywany (...) Średni plon wynosi ok. 70 t/ha. Zdolność kiełkowania świeżych nasion marchwi pastewnej jest niska, w drugim roku nie może być jednak mniejsza niż

Rośliny pastewne
Saradela pastewna - wymagania, uprawa, siew i zbiór

wynosi od 3 do 6 g. Wymagania Seradela pastewna jest rośliną odporną na suszę, ponieważ wykorzystuje wodę pochodzącą z mgły i (...) z materiałem siewnym. Jeżeli seradela uprawiana jest na paszę, to wcześniejsze koszenie i zbiór roślin zapobiegają rozprzestrzenianiu się agrofagów. Do najgroźniejszych chorób seradeli zalicza się:

Buraki ćwikłowe
Burak Egipski - smaczna odmiana przeznaczona na wczesny zbiór

Burak ćwikłowy Egipski najlepiej sprawdza się w uprawie przeznaczonej na najwcześniejszy zbiór i sprzedaż w pęczkach. Nadaje się do bezpośredniego zaopatrywania rynku, nie jest natomiast szczególnie polecany do przetworów. Ta bardzo wczesna odmiana buraka ćwikłowego najlepiej sprawdza się do najwcześniejszej uprawy. Cieszy się dużym zainteresowaniem wśród producentów nowalijek i pęczków warzyw.

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

stanowiskach, gdzie przemarzły rośliny rzepaku ozimego. Taką plantacje przesiewa się formą jarą  Zbiór nasion z takiego wysiewu jest bardzo utrudniony, ponieważ odmiany jare rzepaku mają (...) zbożach, jeżeli były one siane na glebach pszennych. Nie należy uprawiać go po burakach, ponieważ jest on rośliną żywicielska dla mątwika burakowego. Uprawa

Chwasty
Psianka czarna, czyli czarcie jagody. Czym sobie zasłużyła na taką nazwę?

stopniu. Szkodliwość Największy problem psianka czarna sprawia w plantacjach buraków, gdzie nawet 0,5 rośliny na powierzchni metra kwadratowego może obniżyć ich plon aż o 5%. Wystarczy 0,1 rośliny na tej samej powierzchni, żeby znacznie utrudnić zbiór roślin okopowych. Dla pozostałych roślin nie obliczono oficjalnego progu szkodliwości, ale

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

które mogą wyrządzać szkody w zasiewach wyki, to: oprzędzik pręgowany, oprzędzik wielożerny, mszyca wykowo-bobikowa, mszyca wykowa, pachówka strąkóweczka i strąkowiec wykowy. Zbiór Wykę siewną należy zbierać w III dekadzie lipca lub w sierpniu, wtedy gdy strąki w niższych częściach roślin osiągną dojrzałość pełną. Czyste zasiewy wyki

Buraki ćwikłowe
Burak Cylindra - wartościowa odmiana o cylindrycznych korzeniach

Burak ćwikłowy Cylindra jest przeznaczony do przetworów. Ma słodki i bardzo soczysty miąższ, najczęściej bywa więc przeznaczany do produkcji soków. Jego korzenie nadają się do marynowania i konserwowania, dobrze smakują również przeznaczone na ćwikłę. Z powodzeniem można je także zamrozić – nie stracą koloru ani jędrności. Na zbiór

Warzywnictwo
Terminy siewu nasion warzyw, czyli kiedy najlepiej siać warzywa? Sprawdź!

rzodkiewki i pełen wigoru koper ogrodowy można natomiast uprawiać z siewu bezpośredniego przez całą wiosnę i wczesne lato. Ostatni siew buraka ćwikłowego do zimowego przechowywania przeprowadza się w czerwcu, rzodkiewki na zbiór jesienny zaś – dopiero w sierpniu. Inaczej przedstawia się rzecz z warzywami wrażliwymi na niskie temperatury oraz

Rośliny pastewne
Komonica zwyczajna - ciekawa roślina. Opis i uprawa

łąkowych i wysiewana na glebach murszowych, torfowych i podmokłych. Jest cenną rośliną pastewną, która jest wytrzymała na przygryzanie i użytkowanie, a uzyskana z niej pasza (...) hektar, jest ustalana po uwzględnieniu kwasowości hydrolitycznej gleby oraz jej rodzaju. Zbiór Komonica rożkowa dojrzewa nierównomiernie, a jej dojrzałe strąki mogą

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

są gleby zaliczane do kompleksu pszennego, żytniego bardzo dobrego i dobrego oraz zbożowo-pastewnego mocnego. Ograniczenia we wzroście i rozwoju systemu korzeniowego kukurydzy mogą (...) zgorzelu podstawy łodygi czy fuzariozy kolb. Powodują one znaczne obniżenie plonu ziarna, utrudniają zbiór, a przez wytwarzanie mikotoksyn mogą uniemożliwić wykorzystanie ziarna. Często występującą chorobą

Nawożenie
Nawożenie obornikiem - poznaj najważniejsze zasady i terminy

Obornik można stosować jesienią pod rośliny jare, a następnie przyorać za pomocą płytkiej orki. Stosuje się go przeważnie co 4 lata, pod buraki, ziemniaki, kukurydzę, kapustę i marchew pastewną. Rzadziej wykorzystywany jest w nawożeniu rzepaku. Czasem obornik przyorywa się na wiosnę i wtedy na polu można sadzić późne odmiany ziemniaków,

Rośliny pastewne
Życica trwała - popularna trawa o dużej wartości pastewnej

należeć do kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego, żytniego bardzo dobrego oraz zbożowo-pastewnego mocnego. Jeżeli gleby są słabo zasobne, to życica może po 2–3 latach (...) konkurencyjna dla koniczyn i zbóż. Uprawa życicy trwałej na paszę i zbiór Materiał siewny życicy można zaprawić przed wysiewem, a wsiewki

Gorczyca
Uprawa gorczycy białej - wymagania, uprawa, terminy siewu i zbioru

glebach torfowych, należących do kompleksów zbożowo-pastewnych oraz na dobrych glebach żytnich. Zabiegi i uprawa Jeżeli gorczyca biała ma być przeznaczona na zbiór nasion, to powinna być (...) przestrzegać ściśle określonych zasad dla danego środka. Ilość mątwika burakowego w glebie można zmniejszyć poprzez uprawę

Rośliny lecznicze
Cebula zwyczajna - właściwości, odmiany, metody uprawy i wymagania

Niestety notuje się spadek wielkości powierzchni w stosunku do poprzednich lat. Ponadto zbiór w 2012 r. wyniósł 642 tys. ton. Corocznie ok. 20% zbiorów przeznaczanych (...) z rodziny bobowatych, ogórek, seler, jęczmień i pszenica. Nie należy uprawy prowadzić po burakach ani po warzywach kapustnych, gdyż pozostawiają w glebie związki obniżające wzrost

Rośliny pastewne
Facelia błękitna – charakterystyka, odmiany i zbiór tej doskonałej rośliny paszowej

dla większości roślin uprawnych. Ponadto, jak już wyżej wspomniano, ogranicza rozwój mątwika burakowego w glebie. Uprawiana najczęściej w międzyplonie ścierniskowym po zbożach, na (...) nie ma zarejestrowanych herbicydów do zwalczania niepożądanych roślin w uprawie facelii. Zbiór Zbiór przeprowadzamy po ok. 100 dniach wegetacji, pamiętając, że

Rzepak
Rzepak jary - uprawa, termin siewu i zbiór

po buraku, ponieważ rośliny należące do kapustowatych są żywicielami groźnego szkodnika: mątwika burakowego. Uprawa rzepaku jarego po wymarzniętej formie ozimej nie jest wskazana. Co prawda (...) zagrożenie stanowi rozwój czerni krzyżowych, szarej pleśni, mączniaków (rzekomego i prawdziwego). Zbiór Rzepak jary zbiera się po żniwach zbóż podstawowych. Odbywa

Rośliny pastewne
Po co uprawiać rzodkiew oleistą? Przekonaj się, jak wiele zastosowań ma to warzywo!

Nova. Ta ostatnia jest odmianą pastewną rzodkwi oleistej, reszta uprawiana w międzyplonie ścierniskowym przeznaczana jest na nawóz zielony lub zielonkę. Trwają badania nad zdolnością ograniczania występowania mątwika burakowego w uprawie (...) gdyż dwa opielenia powinny w zupełności wystarczyć. Zbiór kombajnem rzodkwi rozpoczynamy w pełni dojrzałości,

Rośliny pastewne
Wyka ozima - różnice w uprawie na nasiona i na zieloną masę

bądź I dekadę sierpnia. Jeżeli rośliny za bardzo wylegają, to należy wykonać zbiór dwuetapowy. Zespoły młócące w kombajnie trzeba odpowiednio wyregulować, aby zapobiec uszkodzeniom ziarna. (...) żyta. Zaleca się wysiew: 40–60 kg/ha wyki z 70–80 kg/ha późnej odmiany żyta pastewnego. Optymalna obsada w zastosowanej mieszance powinna wynosić 150 roślin wyki ozimej

Rośliny lecznicze
Niezapominajka polna. Urocze, drobne kwiatki to zmora niejednego rolnika!

lasów, pola, wyręby oraz obszary zagospodarowane przez człowieka. Kwitnie i owocuje na ścierniskach i przy drogach. W uprawach sąsiaduje ze zbożami, rzepakiem, burakami i kukurydzą. Zachwaszcza rośliny okopowe i pastewne. Niezapominajka polna (Myosotis arvensis) jest rośliną jednoroczną lub byliną. Ma cienkie, pełzające pod ziemią kłącze, z którego wyrasta po

Rośliny pastewne
Tymotka łąkowa - opis, użytkowanie, uprawa i zbiór trawy pastewnej

postaci zielonki, jak i siana. Tymotka łąkowa (Phleum pratense) to trawa pastewna wymagająca umiarkowanego użytkowania, należącą do wysokich traw, luźnokępowych. Odznacza się dużą wartością (...) okopowe na oborniku, po których może być wsiewana w zboża jare przeznaczone na zbiór ziarna. W zasiewach czystych może być wysiewana po zbożach lub mieszankach

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

Najlepszym przedplonem dla jęczmienia browarnego są ziemniaki oraz burak. Pozostawiają glebę w dobrej kulturze, a silnie (...) punktu widzenia użytkowania piwowarskiego jęczmienia jest pozytywne. W przypadku typu pastewnego, za najlepsze przedplony uznaje się: łubiny, (...) jary to m.in. : mszyce, skrzypionki, pryszczarki. Zbiór Jęczmień paszowy zbierany jest

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

pszennego bardzo dobrego i dobrego, żytniego bardzo dobrego oraz zbożowo-pastewnego mocnego. Odczyn gleby powinien mieścić się w (...) na zielonkę bądź po okopowych na oborniku – ziemniakach czy burakach cukrowych. Koniczynę łąkową można (...) czerwona może być również przerabiana na susz, a jej zbiór należy wykonać wcześnie, na początku i

Cebula
Cebula cukrowa - siew, uprawa, odmiany i właściwości

pole, wydzielają do gleby związki obniżające rozwój cebul. Złym przedplonem są również burak, ziemniak, marchew i pietruszka.   Cebulę uprawia się (...) Metodę tę stosuje się zwykle, jeśli chce się uzyskać cebulę na zbiór pęczkowy. Cebula cukrowa źle się przechowuje, a tym bardziej uprawiana z

Sałata
Uprawa sałaty – siejemy i zbieramy dorodne warzywa

kalafiorem, pomidorem, selerem i porem, w międzyplonie oraz poplonie po ogórku, pomidorze, buraku ćwikłowym, cebuli i porze. Nie można jej jednak uprawiać na tym samym (...) na pokrywach rynien. Korzenie znajdujące się wewnątrz rynny są nasączane pożywką. Zbiór i przechowywanie Zbiór sałaty przeprowadza się ręcznie w miarę

1 2

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki