Poznaj zalety rolnictwa wysokotowarowego!

Rolnictwo wysokotowarowe to typ gospodarowania, który skoncentrowany jest na skali produkcji towarowej, przy jednoczesnym prorynkowym nastawieniem działalności rolniczej. W Polsce tego typu gospodarstw systematycznie przybywa, choć nie tak licznie jak przed 2000 rokiem. Na potrzebę badań statystycznych zdefiniowano, że gospodarstwo wysokotowarowe to takie, którego wielkość produkcji rolniczej umożliwia uzyskanie dochodów tylko z tego rodzaju działalności i które są porównywalne z dochodami uzyskiwanymi poza rolnictwem.

Zalety rolnictwa wysokotowarowego

Gospodarstwa wysokotowarowe pozytywnie oddziałują na restrukturyzację i modernizację polskiego rolnictwa. Poza tym pełnią ważną rolę w zapatrywaniu kraju w produkty spożywcze i wpływają na konkurencyjność naszego rolnictwa na arenie międzynarodowej. Badania prowadzone na terenie Polski wskazują, że aby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe, a w przyszłości także to energetyczne, gospodarstwa wysokotowarowe powinny wytwarzać około 80% produktów żywnościowych.

Dodatkową możliwością zaistnienia na rynku gospodarstw wysokotowarowych jest funkcjonowanie w ramach zespołów producenckich. Działanie to zarazem wpływa na obniżenie kosztów prowadzenia poszczególnych gospodarstw, jak też daje możliwości szybszego uzyskania funduszy na inwestycje.

Wymagania

Z każdym rokiem, wraz z rozwojem przemysłu rolno-spożywczego i instytucji rynkowych, wzrastają wymagania odbiorców co do jakości, jednorodności i wielkości produktów. Z tego powodu przed właścicielami gospodarstw wysokotowarowych stoi konieczność ciągłego unowocześniania i poszerzania skali produkcji oraz wprowadzania wielokierunkowych przeobrażeń tak, by sprostać wymogom rynku, uzyskać satysfakcjonujące dochody i utrzymać silną pozycję w warunkach ciągłej konkurencji.

„Ranking 300”

Większość gospodarstw wielkotowarowych powstała po przekształceniu dawnych Państwowych Gospodarstw Rolnych. Corocznie od 1995 roku, za sprawa wspólnej inicjatywy Agencji Nieruchomości Rolnych, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej i Nowego Życia Gospodarczego sporządzana jest lista najlepszych przedsiębiorstw rolnych powstałych z majątku Skarbu Państwa oraz rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Potocznie znana jest jako „Ranking 300” i stanowi podsumowanie wyników ekonomiczno-finansowych najlepszych wielkotowarowych gospodarstw rolnych w kraju.

 

 

Autor: Helena Kędra

Bibliografia:

Jóźwiak W., Kagan A., „Gospodarstwa towarowe a gospodarstwa wielkotowarowe” [w:] „Roczniki Nauk Rolniczych”, seria G, t. 95, z. 1/2008 r.

Karwat-Woźniak B., Chmieliński P., „Gospodarstwa wysokotowarowe w strukturze społeczno-ekonomicznej rolnictwa chłopskiego rok po akcesji do Unii Europejskiej”, wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2005 r., s. 9-47.

Karwat-Woźniak B., „Możliwości rozwojowe chłopskiego rolnictwa na przykładzie gospodarstw wysokotowarowych”, Raport nr 10, wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2005 r., s. 9-12.

Karwat-Woźniak B., „Społeczno-ekonomiczne cechy rodzinnych gospodarstw wysokotowarowych”, wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2005 r.

Michna W., „Zróżnicowanie funkcji gospodarstw rolnych w ujęciu przestrzennym”, Wydawnictwo Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2005 r., s. 45-47.

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki