Rolnictwo samozaopatrzeniowe – małe gospodarstwa z szansą na rozwój!

Rolnictwo samozaopatrzeniowe to typ mało wydajnej produkcji rolnej, która nastawiona jest na zaspokojenie potrzeb żywnościowych właściciela gospodarstwa i jego rodziny. Charakteryzuje się niewielką produktywnością, ze względu na słabe wykorzystanie maszyn i używanie tradycyjnych metod uprawy, choć nadwyżki produktów mogą podlegać wymianie z innymi rolnikami lub być sprzedawane na rynku. Z tego powodu pojawiły się pewne niejasności co do różycy między rolnictwem samozaopatrzeniowym a rynkowym, zwłaszcza, że w przypadku tego drugiego typu, pewna część produktów może być przeznaczona na potrzeby gospodarstwa. Z konieczności, w badaniach statystycznych, przyjęto, że gospodarstwo samozaopatrzeniowe to takie, które zużywa na własne potrzeby ponad połowę wyprodukowanej żywności. Należy jednak zaznaczyć, że udział tego typu gospodarstw w rynku jest stosunkowo niski.

Na ogół gospodarstwa samozaopatrzeniowe to przedsięwzięcia rodzinne i małoobszarowe, które traktuje się jako relikt lub przeszkodę na drodze do dynamicznego rozwoju rolnictwa. Tymczasem, mimo koncentracji w rolnictwie i postępującej mechanizacji, te drobne gospodarstwa nie przestały znikać. Nie dziwi ich utrzymywanie się w krajach słabiej rozwiniętych na wschodzie i południu Europy, ale co z tymi, które dobrze prosperują na obszarach zamożniejszych? W tym przypadku mamy do czynienia z gospodarstwami samozaopatrzeniowymi typu hobbystycznego, które prowadzone są z chęci posiadania pewności co do jakości produktów spożywczych, zaś dochód z nich jest tylko częścią zarobków lub w ogóle nie ma znaczenia w budżecie rodzinnym. Według badań z 2006 roku w Polsce aż 92% właścicieli gospodarstw samozaopatrzeniowych posiadało inne, pozarolnicze dochody pieniężne.

Możliwości rozwoju

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 ‒ 2020, rolnicy, którzy chcą powiększyć swoje dotychczas niewielkie gospodarstwa, będą mogli przystąpić do programu restrukturyzacji małych gospodarstw, który ma na celu zwiększenie ich dochodowości i konkurencyjności na rynku. Aby przystąpić do programu należy:

  • Posiadać gospodarstwo rolne, które ma wielkość ekonomiczną nie mniejszą niż 2 tys. euro i  nie większą niż 15 tys. euro;
  • Prowadzić działalność rolniczą w celach zarobkowych w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej;
  • Prowadzić rachunkowość w gospodarstwie;
  • Przedstawić i realizować biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa. 

W zamian za spełnienie warunków rolnik może uzyskać dofinansowanie w wysokości do 60 000 zł wypłacane w dwóch ratach. Więcej informacji o tym programie można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

Autor: Helena Kędra

Bibliografia:

Halamska M., „Drobne gospodarstwa i ich właściciele na polskiej wsi. Refleksje socjologiczne” [w:] „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin”, nr 36/2011 r., s. 121-122.

Kozera M., Ryś-Jurek R., Tabert M., „Podstawy wiedzy o rolnictwie i agrobiznesie”, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2012 r., s. 142

Zegar J. S., „Struktura polskiego rolnictwa rodzinnego pod koniec pierwszej dekady XXI wieku", wyd. Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2009 r., ss. 94, 99-102,152.

Zegar J. S., „Rola drobnych gospodarstw rolnych w procesie społecznie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich” [w:] „Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych”, nr 1/2012 r., s. 129-148.

 

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki