Wyka ozima - różnice w uprawie na nasiona i na zieloną masę

Uprawa wyki Uprawa wyki

Wykę ozimą nazywa się również kosmatą bądź piaskową. Jest jedyną strączkową rośliną zimującą w polskim klimacie. Jednak w kraju ciągle odczuwa się niedobory materiału siewnego tej wyki. Wynika to z tego, że produkcja nasion jest trudna, występują duże wahania plonów na skutek błędów popełnianych w trakcie uprawy. Jeden z nich polega na wysiewie wyki na nasiona w taki sam sposób jak na zieloną masę, chociaż powinno stosować się inne proporcje podczas wysiewu. Należy też pamiętać o zapewnieniu wyce rośliny podporowej, ponieważ łatwo ulega wyleganiu, a przez to plon jest obniżony.

Wymagania klimatyczne i glebowe

Wyka kosmata podczas zimy wytrzymuje spadki temperatury przekraczające -10°C. Jej omszone podgatunki są bardziej mrozoodporne od gładkich. Najniebezpieczniejsze dla roślin są wahania temperatury podczas przedwiośnia, kiedy są one rozhartowane. Jeżeli wyka zostanie wysiana na wiosnę, to rośliny pochodzące z takiego siewu bardzo dobrze znoszą krótkie przymrozki. Forma ozima wyki wymaga małych ilości wody, a podgatunki omszone potrzebują mniej wody w porównaniu z gładkimi. To roślina dnia długiego, która jest dobrze przygotowana do wzrostu w polskim klimacie.

Ten gatunek wyki ma małe wymagania glebowe, jednak kiedy chce się uzyskać duży plon zielonej masy, to należy uprawiać go na glebach mocniejszych. Jeżeli uprawiamy wykę na zbyt żyznych glebach, to przedłuża ona fazę kwitnienia i dojrzewania. Można również wybrać gleby lekkie, piaszczyste, które należą do kompleksu żytniego dobrego i słabego. Bardzo dobrze plonuje na glebach o odczynie lekko kwaśnym.

Agrotechnika wyki ozimej uprawianej na nasiona

Wyka ozima uprawiana na nasiona zawsze łączona jest w mieszankach z żytem ozimym i wysiewana na stanowiskach przeznaczonych dla żyta. Taka mieszanka wcześnie zwalnia stanowisko dla następnych roślin.

Przedplon i systemy uprawy

Przedplonem dla mieszanki wyki ozimej z żytem mogą być jęczmień, owies oraz ziemniaki wczesne. Często uprawa wyki musi być upraszczana z powodu jej zbyt wczesnego siewu, ale przeważnie zaleca się stosowanie tradycyjnego – płużnego systemu uprawy. Polega on na wykonywaniu uprawek pożniwnych po zebraniu przedplonu. Następnie przed zimą należy wykonać orkę, a na wiosnę przeprowadzić uprawki przedsiewne.

Siew

Wyka kosmata wymaga wczesnego siewu, ponieważ jej początkowy wzrost jest bardzo wolny. Najlepiej wysiewać ją 1–2 tygodnie przed optymalnym terminem siewu żyta. Najczęściej termin ten przypada na I dekadę września. Wykę najczęściej sieje się z żytem w siewie łącznym, a ilość wysiewu musi być dostosowana do rodzaju gleb. Na glebach należących do kompleksu żytniego dobrego należy wysiewać 6–8 kg/ha wyki ozimej, a na glebach kompleksu żytniego bardzo słabego od 12 do 15 kg/ha. Optymalna ilość wysiewu to 8–12 kg/ha i przy takim wysiewie obsada wynosi 20–30 roślin na m2. Zbyt duża ilość wysiewu powoduje wyleganie roślin, a co za tym idzie – prowadzi do przedłużenia ich wegetacji oraz bardzo utrudnia zbiór. Rozstawa rzędów dla mieszanki wyki kosmatej z żytem powinna wynosić 15 cm, a głębokość przykrycia 4 cm.           

Nawożenie

Optymalne dawki nawozów potasowych i fosforowych powinny wynosić 60–80 kg/ha P2O5 i ok. 100 kg/ha K2O. W zależności od stanowiska nawożenie potasowe można wykonywać na jesieni lub wiosną. Nawożenie azotowe powinno być dostosowane do warunków glebowych i przedplonu. Dawka azotu powinna wynosić 40–60 kg N/ha, a 1/3 powinna być zastosowana przedsiewnie. Zbyt niskie dawki azotu wpływają ujemnie na właściwości podporowe żyta, a za duże mogą powodować dominację żyta nad wyką.

czytaj dalej...

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki