Wyka ozima - obsada roślin

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Wyka ozima - obsada roślin

Rośliny pastewne
Wyka ozima - różnice w uprawie na nasiona i na zieloną masę

Wykę ozimą nazywa się również kosmatą bądź piaskową. Jest jedyną strączkową rośliną zimującą w polskim klimacie. Jednak w kraju ciągle odczuwa się niedobory materiału siewnego tej wyki. Wynika to z tego, że produkcja nasion jest trudna, występują duże wahania plonów na skutek błędów popełnianych w trakcie uprawy. Jeden z nich polega na wysiewie wyki na nasiona w taki sam sposób jak na zieloną masę, chociaż powinno stosować się inne proporcje podczas wysiewu. Należy też pamiętać o zapewnieniu wyce rośliny podporowej, ponieważ łatwo ulega wyleganiu, a przez to plon jest obniżony.

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

i świetlne Groch jest rośliną strączkową niewymagającą dużych ilości wody. (...) niż nasiona gładkie zawierające więcej skrobi. Nasiona wykazują największe zapotrzebowanie na wodę (120–140 (...) staje się on dobrym przedplonem dla roślin ozimych wymagających wczesnego wysiewu. Należą do (...) powodować duże spadki plonu nasion. Obsada roślin i ilość wysiewu

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

pozwala to na wczesny siew roślin i staranne wykonanie uprawek, co przyczynia się do większej retencji wody w glebie. Uprawianie kukurydzy w plonie wtórym nie jest zalecane jeżeli (...) wczesności odmiany i kierunku użytkowania. W uprawie na ziarno obsada roślin dla odmian późnych powinna wynosić

Rzepak
Siew rzepaku - jeden z najważniejszych elementów agrotechniki

stanowi jeden z najważniejszych elementów agrotechniki rzepaku. Rzepak ozimy wymaga bardzo precyzyjnych siewów. Jego nasiona są (...) w drugiej połowie jesiennej wegetacji. Po 70-80 dniach od siewu roślina jest w stadium sprzyjającym hartowaniu i (...) stresy abiotyczne i biotyczne, intensywność krzewienia i składowe plonu. Obsada roślin na wiosnę znacznie odbiega od

Rzepak
Rzepak Adriana – jeden z liderów wśród odmian populacyjnych

to średnio wczesna odmiana populacyjna rzepaku ozimego. Została zarejestrowana w krajowym rejestrze (...) odmiany to okres 10-25 sierpnia. Zalecana obsada wysiewu wynosi 50-55 roślin/m2. Rośliny osiągają wysokość 150 cm, a ich termin kwitnienia i dojrzałości technicznej jest średnio (...) technicznej jest średnio wczesny. Rośliny wykazują bardzo dobry rozwój systemu

Żyto
Żyto jare - wymagania i sposoby uprawy popularnego zboża

ona zarejestrowana 2005 r., a jej hodowcą jest Hodowla Roślin Smolice, grupa IHAR. Odmiana Bojko (...) Żyto jare ma wiele cech podobnych do żyta ozimego. Różni się tym, że wytwarza bardzo (...) żyta.   Termin siewu i obsada roślin Żyto jare wymaga

Ślimaki
Hodowla ślimaków winniczków - cenne informacje

popularna na całym świecie. Ślimaki mają krótki cykl rozwojowy, wykazują dużą plenność oraz szybki wzrost. (...) Żywienie Dieta ślimaków składa się z pokarmów roślinnych np. sałaty, kapusty, cykorii, liści rzepaku, (...) system zakłada utrzymanie ślimaków w sezonie letnim na pastwisku obsadzonym roślinami wieloletnimi i zbiór do chłodni

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

najniższych strąków. Największe wymagania termiczne rośliny soi wykazują od siewu do pełni wschodów i wtedy też mogą być bardzo łatwo uszkadzane przez przymrozki. Jeżeli w (...) warunkach soję najlepiej uprawiać po zbożach ozimych, jarych, kukurydzy lub w trzecim (...) bądź kosiarki. Siew i obsada roślin Przed siewem

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

się 26-32% białka ogólnego. Bobik  jest rośliną pochodzącą z Azji Środkowej, cechującą (...) Wymagania Bobik nie wykazuje dużych wymagań względem temperatury. Nasiona (...) wartości i najczęściej jest uprawiany po zbożach ozimych lub jarych. Jest dobrym przedplonem (...) chłodnej i mokrej wiosny. Optymalna obsada tradycyjnych odmian bobiku powinna

Rzepak
Rzepak ozimy - wymagania, uprawa, odmiany i agrotechnika

Rzepak ozimy jest rośliną typu oleistego, należącej do formy biennis czyli ozimej. Odznacza się wysoką zwartością tłuszczu w nasionach, które wykorzystywane są do produkcji oleju przeznaczanego na cele konsumpcyjne i (...) plonie. Wymagania termiczne Rzepak ozimy wykazuje małą zimotrwałość i większość jego odmian

Rzepak
Rzepak jary - uprawa, termin siewu i zbiór

o 25-40 % gorzej niż ozimy. Rzepak jary jest rośliną trudną do uprawy, ze względu na wysokie wymagania co do przemysłowych środków produkcji (...) glebie efektywność pierwiastka jest lepsza. Rośliny wykazują wyższa tolerancję na okresowe susze (...) w zależności od posiadanej wolnej przestrzeni. Obsada, jaką należy planować w korzystnych

Rośliny pastewne
Dobór roślin i użytkowanie międzyplonów ścierniskowych

będzie siew poplonu, tym większą dynamiką wzrostu i rozwoju rośliny powinny się charakteryzować. Do III dekady czerwca (...) Najczęściej poplony ścierniskowe wysiewa się po wczesnych ziemniakach, jęczmieniu ozimym, jęczmieniu jarym, rzepaku ozimym, życie oraz (...) seradela (30 kg/ha) – na gleby lekkie; wyka ozima (40 kg/ha) + łubin żółty

Pszenżyto
Wszystko, co trzeba wiedzieć o siewie pszenżyta - jak, kiedy i na jakich stanowiskach

terminu skutkuje wolniejszym tempem wzrostu roślin pszenżyta ozimego, ponieważ stopniowemu obniżeniu ulega temperatura powietrza. Powoduje to zmniejszenie liczby kłosów, redukcję powierzchni asymilacyjnej oraz zmniejszenie gromadzenia się masy roślinnej. Pędy główne (...) dekady kwietnia. Gęstość siewu Odpowiednia obsada kłosów na jednostce powierzchni zapewnia uzyskanie

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

wyłącznie w warunkach wysokiej konkurencji między roślinami, natomiast zabiegi fungicydowe to rzadkość. (...) grzybowe w porównaniu do innych gatunków zbóż ozimych: jęczmienia, pszenicy. Przedplon (...) zbóż uprawianych w naszym kraju, to żyto wykazuje najmniejszą wrażliwość na niedobór mikroelementów, (...) zwiększoną (110%) ilość wysiewu. Właściwa obsada roślin to jeden z

Trawy łąkowe
Kupkówka pospolita - opis, siew, uprawa, użytkowanie i zbiór

smakowe i chętnie zjada jej rośliny. Kupkówka pospolita wykazuje właściwości mykotroficzne, czyli potrafi żyć w symbiozie z grzybami. Bardzo szybko ulega lignifikacji i drewnieniu. Kłoszenie rozpoczyna pod koniec (...) maja, a kwitnie od maja do sierpnia. Jest rośliną ozimą, dlatego też nie wykształca pędów generatywnych

Gryka
Jak uprawiać grykę? Poznaj najważniejsze zasady

Przedplon Rośliny zbożowe mogą być dobrym przedplonem dla gryki. Można też ją uprawiać po międzyplonach ozimych, które są zbierane do 15 maja. Uprawa gryki (...) dekadzie maja. Opóźnienie terminu siewu powoduje obniżenie plonu ziarna. Obsada roślin powinna wynosić 2,5–3,5 mln na

Kukurydza
Jak uprawiać kukurydzę na kiszonkę? Warto przeczytać!

te można zauważyć przede wszystkim w doborze odmian, gęstości siewu, dojrzałości zbieranych roślin, metodach zbioru, konserwacji oraz stanowisku w zmianowaniu. Wykorzystanie kiszonki z (...) uprawa kukurydzy na kiszonkę w plonie wtórym, jeżeli z pola wcześnie zejdą poplony ozime. Siew Siewu kukurydzy na kiszonkę należy dokonywać

Gorczyca
Uprawa gorczycy białej - wymagania, uprawa, terminy siewu i zbioru

na początku wiosny. W taki mulcz można również wsiać roślinę główną, a wtedy nie zachodzi potrzeba wykonywania (...) 30–50 kg P2O/ha, 60–100 K2O/ha i 40–60 kg N/ha. Gorczyca wykazuje też duże zapotrzebowanie na siarkę i (...) w sposób nietrwały, a także może zimować w roślinach ozimych, np. w rzepaku. Najważniejsze przy ograniczaniu

Ziemniaki
Kiedy sadzić ziemniaki? Zdradzamy idealne terminy sadzenia bulw. Zobacz!

Najlepsze do sadzenia są te o jednolitej wielkości ok. 3-6 cm, bo rośliny z takich bulw (60-80 g) wydają wcześniejszy plon. By jeszcze bardziej przyspieszyć (...) temperatura gleby i powietrza powinna być wyższa niż 8o C, a największy wzrost wykazują w temperaturze ok. 15o C. Przeniesione w skrzynkach na pole bulwy z widocznymi

Pietruszka
Pietruszka – najważniejsze informacje o uprawie tego zdrowego warzywa

wody w glebie umożliwiają wtedy szybkie i wyrównane wschody roślin.  Możliwe jest stosowanie siewu przedzimowego, najczęściej w (...) nasiona o takich właściwościach gwarantują uzyskanie równomiernych wschodów i wyrównanej obsady roślin. Pietruszka jest rośliną, (...) 10-15 warstwą słomy, naci lub liści. Pietruszka odmiany berlińskiej wykazuje znaczną odporność na niskie temperatury, można

Pszenica
Nawożenie pszenicy jarej. Azotowe czy magnezowe? Odpowiadamy!

systemu korzeniowego sięgającego płycej oraz krótszego okresu wegetacji w odniesieniu do pszenicy ozimej. Forma jara charakteryzuje się dużą wrażliwością na wczesnowiosenne susze, stąd też jednym (...) N, 50 kg P2O5, 100 kg K2O, 25 kg CaO, 15 kg MgO. Roślina wykazuje średnią wrażliwość na niedobory fosforu i potasu w glebie. Pszenica

Pszenżyto
Pszenżyto jare – przedstawiamy najpopularniejsze odmiany i sposoby uprawy

1982 roku naukowcy z Poznańskiego Instytutu Roślin pozyskali pierwszą odmianę pszenżyta, którą (...) mln ha, a 90% zasiewów stanowi forma ozima. Według danych z COBORU średni (...) jarego, tak samo jak strączkowe (łubin żółty, wyka ozima i seradela). (...) bądź I dekadę kwietnia. Optymalna obsada ziarniaków przy wczesnym siewie

Pszenżyto
Pszenżyto Pigmej – charakterystyka odmiany

zaliczana do krótkosłomych form pszenżyta ozimego. Jej zbiory przeznaczane są na pasze. Zalecana jest do uprawy w województwie: warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim i wielkopolskim. Została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze w 2008 roku, (...) i plew, rynchosporiozę oraz choroby podstawy źdźbła. Jej rośliny wykazują większą odporność na mączniaka prawdziwego i

Łubin
Łubin Boruta – białokwiatowa odmiana łubinu wąskolistnego

cm i wytwarzają jedynie krótkie rozgałęzienia I rzędu. Rośliny o białych kwiatach dojrzewają średnio wcześnie, jednocześnie wydając (...) na paszę. Wadą tej odmiany jest wymóg większej obsady roślin niż formy tradycyjne, wynoszącej od (...) w pobliżu lasów. Odporność Odmiana wykazuje dużą odporność na choroby, w szczególności

Łubin
Łubin Baryt – najwyższy ze wszystkich odmian łubinu żółtego

To najwyższa ze wszystkich odmian łubinu żółtego. Rośliny z kwiatami barwy pomarańczowożółtej rosną dość wysokie, (...) na wyleganie, ma małą skłonność do pękania i osypywania nasion. Optymalna obsada roślin wynosi ok. 90 roślin/m2. (...) roślina gleb lekkich. Odporność Odmiana wykazuje małą podatność na choroby, szczególnie na

Kukurydza
Kukurydza San - ceniona odmiana kukurydzy. Dowiedz się, dlaczego!

odznaczają się dobrym wczesnym wigorem. Rośliny osiągają wysokość 270 cm, a ich łodygi i liście bardzo długo utrzymują zielony kolor i są dobrze ulistnione. W uprawie na ziarno i CCM (...) tys./ha. Odporność Rośliny odmiany San wykazują dużą odporność na fuzaryjną zgniliznę łodyg

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

elementami zmianowania – grupami obejmującymi rośliny o podobnych wymaganiach dotyczących specyfiki uprawy, sposobu nawożenia, wymagań wodnych, wpływu na zachwaszczenie, a także o podobnej wartości przedplonowej. Rozróżnia się następujące elementy zmianowania: (...) są niezwykle zróżnicowane: gleby żyzne i zwięzłe – bobik, wyka siewna i fasola, gleby średnie –

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

Rzepak jest rośliną oleista uprawianą w Polsce głównie w formie ozimej, która odznacza się lepszym plonowaniem niż forma jara. Jednak na świecie uprawiana jest przede (...) bardziej zimotrwałą od jęczmienia ozimego. Jednak wykazuje wrażliwość na niskie temperatury pod (...) zagęszczenie spada do 45-50 roślin/m2. Początkowa obsada odmian mieszańcowym może być mniejsza

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

Najlepszym przedplonem dla pszenicy ozimejrośliny motylkowe. Po pierwsze, mają właściwości fitosanitarne, oczyszczają pole z niepożądanych substancji, np. po jęczmieniu. Wpływając dodatnio na strukturę gleby, znacznie podnoszą jej (...) W tabeli 2. Przedstawiono zalecaną rozstawę rzędów przy różnej obsadzie pszenicy ozimej Tabela 2.

Pszenica
Pszenica jako królowa pól - zobacz odmiany pszenicy ozimej

z COBORU w latach 2011–2013 najczęściej zalecanymi odmianami pszenicy ozimej w większości województw były: Ostroga, Bamberka, Natula (...) w stopniu przeciętnym, a na mączniaka – w niewielkim. Wytwarza rośliny średniej wysokości (99 cm), które mają (...) dość dobre, a gęstość w stanie zsypnym – mała. Wykazuje średnią odporność na porastanie w kłosie

Rośliny pastewne
Saradela pastewna - wymagania, uprawa, siew i zbiór

lekkich udaje się po wielu roślinach. Dobry przedplon powinien zostawiać pole czyste, niezachwaszczone, dlatego też seradela może być uprawiana po ziemniakach w drugim roku po oborniku, pszenżycie ozimym i życie. (...) zahamowania wzrostu seradeli, a przy chłodnej wiośnie rośliny mogą wykazywać niedobory magnezu. Optymalne dawki nawozów potasowych

Rośliny pastewne
Jęczmień ozimy - przegląd popularnych odmian pastewnych i browarnych

dla przemysłu browarnego. Odmiany jęczmienia ozimego potrafią wysoce plonować, jednak wykazują najmniejszą mrozoodporność spośród innych zbóż ozimych. Poniższa tabela przedstawia 21 odmian pastewnych jęczmienia ozimego i 2 odmiany browarne. W (...) siatkową, rynchosporiozę i rdzę jęczmienia – dość duża. Wytwarza rośliny o średniej wysokości (99 cm), które

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

koniczynę czerwoną wysiewa się w roślinę ochroną. Może być ona siana w zboża jare – jęczmień ozimy lub owies na zielonkę bądź po okopowych na oborniku – ziemniakach czy burakach (...) mają bardzo kwaśny odczyn pH, nieodpowiedni skład mechaniczny oraz wykazują dużą przepuszczalność. Agrotechnika

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

mogą przenosić się w różny sposób oraz różne części roślin mogą ulegać infekcji. Do chorób, które najczęściej (...) i deszcz. Poraża pochwy liściowe, liście i kłosy. Atakuje pszenicę ozimą i może redukować jej plon od (...) azotem, potasem i fosforem. Dużą odporność na rdzę brunatną wykazują odmiany Tybalt, KWS Torridon, Elipsa, KWS

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

przez firmę DANKO. Cechy charakterystyczne Wyka jara wytwarza palowy system korzeniowy, który zagłębia (...) pęd główny. Prowadzi to do przedłużenia kwitnienia i opóźnia dojrzewanie roślin. Liście są złożone i parzystopierzaste oraz (...) ulega zmniejszeniu, a warunki termiczne dla jarowizacji pogarszają się. Obsada wyki w siewie czystym powinna wynosić

Choroby warzyw
Nie straszny nam mączniak prawdziwy – częsta choroba warzyw!

względu na to, że grzyb żywi się cukrami, porażone rośliny charakteryzują się mniejszą zawartością naturalnych węglowodanów. (...) w dużo mniejszym stopniu atakuje żyto i owies. Najczęściej wybiera oziminy albo samosiewne trawy, chociaż może pojawić (...) powierzchnią ziemi. Ponieważ choroba często atakuje samosiewne trawy, warto wykaszać pobliskie nieużytki, miedze i skraje pól,

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

liści – nieparzystopierzasto złożonych. Jest rośliną wieloletnią występującą w formie ozimej. Esparceta siewna (Onobrychis viciifolia) zaliczana jest do roślin motylkowatych drobnonasiennych. Nazywana jest również sparcetą siewną lub wykolistną, ze (...) Jeżeli uprawiana jest na glebach mocniejszych np. czarnoziemach to wykazuje mniejszą trwałość. Espraceta intensywnie

Rzepak
Kiedy siać rzepak jary, a kiedy ozimy? Różnice w siewie i agrotechnice

Możemy uprawiać dwie formy rzepaku, jarą i ozimą, które różnią się agrotechniką. Jednym z ważniejszych zabiegów agrotechnicznych jest siew – ważne, by znać jego główne kwestie: właściwy termin oraz obsadę roślin. Rzepak posiada bardzo duże wymagania glebowe – najlepsze będą gleby kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobre gleby II-IIIb klasy bonitacyjnej. Powinny być żyzne, próchniczne, zasobne w wapń, o dobrej wilgotności, ale nie podmokłe.

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

rzepakiem i rzepikiem. Wśród krajowych roślin oleistych gorczyce znajdują się na trzecim miejscu, po rzepaku ozimym i jarym. Ich nasiona są podstawowym surowcem służącym do (...) wysiewu zbóż jarych. Optymalna obsada gorczycy białej wynosi 100–150 roślin (...) CaO/ha (gleby zwięzłe). Gorczyce wykazują duże zapotrzebowanie na bor. Jeżeli

Wyka
Odmiany wyki siewnej – poznaj najważniejsze odmiany wyki uprawiane w Polsce

która jest formą jarą, oraz wyka kosmata, będąca formą ozimą. W naszym kraju największą popularnością cieszy się wyka siewna, która jest cenną rośliną pastewną z (...) się wyka siewna, która jest cenną rośliną pastewną z grupy roślin strączkowych. (...) nasion o dużej zawartości białka. Optymalna obsada w siewie czystym wynosi 200-250

Rzepak
Wiosenne nawożenie rzepaku - poznaj najważniejsze zasady

największe zapotrzebowanie na składniki pokarmowe wykazuje w trakcie wiosennej wegetacji. Szybkość przyrostu masy roślin zależy od składników mineralnych znajdujących się w glebie. Największy wpływ na rozwój roślin ma zawartość makroelementów, (...) roślin oraz początkowy wzrost roślin. Na wiosnę pod rzepak ozimy nie należy stosować więcej niż 50%

Truskawki
Wyjaśniamy zasady sadzenia truskawek. Zobacz sprawdzone rady!

odpowiednio się nawadnia plantację, to rośliny dobrze się ukorzenią i rozrosną przed zimą. W naszym kraju równie często sadzi się truskawki wiosną, zwykle po zbiorze ozimego jęczmienia. W glebie znajduje (...) Wykorzystując precyzyjne, kilkurzędowe sadzarki, w ciągu 8 h można obsadzić ok. 2,5 ha pola na odpowiedniej

Rzepak
Poznaj zarejestrowane odmiany rzepaku jarego i ozimego

wyleganie. We Wspólnotowym Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA) znajduje się ponad 140 odmian rzepaku jarego. Odmiany rzepaku ozimego [wg COBORU] * Mieszaniec męskosterylny przeznaczony do tworzenia (...) średnio podatna na czerń krzyżowych oraz na zgniliznę twardzikowych. Wykazuje średnią tolerancje na słabsze warunki glebowe

1 2 3

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki