Żyto jare - wymagania i sposoby uprawy popularnego zboża

Żyto jare Żyto jare

Żyto jare (Secale cereale) nie wymaga dużych nakładów finansowych podczas uprawy. Może być wysiewane w siewie czystym, w zasiewach mieszanych z roślinami motylkowatymi jako roślina podporowa bądź w mieszankach zbożowych składających się z dwóch gatunków.

Odmiany

Aktualnie w krajowym rejestrze jest wpisana jedna odmiana żyta jarego – Bojko. Została ona zarejestrowana 2005 r., a jej hodowcą jest Hodowla Roślin Smolice, grupa IHAR.

Odmiana Bojko ma dobre cechy jakościowe, może być przeznaczana na cele paszowe i wypiekowe. Ze względu na wysoką odporność na wyleganie i choroby można wykorzystywać ją w ekologicznych uprawach. Odznacza się również wysoką konkurencyjnością wobec chwastów. Bardzo dobrze plonuje na słabych glebach, a jej intensywna uprawa prowadzi do uzyskania bardzo wysokich plonów.

Cechy charakterystyczne i przeznaczenie

Żyto jare ma wiele cech podobnych do żyta ozimego. Różni się tym, że wytwarza bardzo niskie rośliny mające wysokość od ok. 120 do 140 cm, które są niepodatne na wyleganie. Jest bardzo odporne na mączniaka, rdzę brunatną, rynchosporiozę i septoriozę. Odznacza się również bardzo wysoką liczbą opadania. Termin kłoszenia jest wczesny, a dojrzewania średni. Roślina jest odporna na porastanie w kłosie i niekorzystne warunki glebowe. Dodatkowo w porównaniu z odmianami ozimymi odznacza się wysoką zawartością białka w ziarnach, która wynosi średnio 14,1%. Ma bardzo wysoką masę 1000 ziaren (MTZ). Podczas zbioru możliwe jest uzyskanie nawet 7 ton ziarna z hektara. Żyto jare można też wykorzystać w celu rekultywacji gleb zdegradowanych albo przeznaczać je na nawóz zielony lub zielonkę.

Wymagania klimatyczne, glebowe oraz przedplon

W porównaniu z innymi zbożami jarymi żyto jare ma niewielkie wymagania glebowe i termiczne. Można wysiewać je na słabych kompleksach glebowych (żytnim słabym i dobrym), gdzie gleby są lekkie i mają niskie pH, ponieważ jest ono odporne na toksyczne działanie jonów glinu. Bardzo dobrze plonuje na glebach należących do lepszych kompleksów (np. kompleks żytni bardzo dobry). Jest mało wrażliwe na niedobory wody, jednak długotrwała susza może znacząco wpływać na obniżenie plonu ziarna. Najlepszymi przedplonami dla żyta jarego są rośliny strączkowe, ziemniaki, owies oraz jęczmień.

Agrotechnika

Po zbiorze przedplonu, a przed siewem żyta jarego należy przeprowadzić pełen zespół uprawek pożniwnych. Przy bardzo późnym wysiewie żyta jarego w październiku należy wykonać orkę zimową. Doprawianie roli powinno być przeprowadzone starannie, aby zapewnić prawidłowy wzrost i rozwój roślin. W celu zniszczenia zachwaszczenia można dodatkowo wykonać podorywkę i bronowanie.

Przed planowanym wysiewem nasion należy wykonać orkę przedsiewną na głębokość 16–18 cm, najlepiej trzy tygodnie przed planowanym wysiewem nasion, aby gleba zdążyła osiąść. Wykonywania orki nie zaleca się w przypadku, gdy przedplonem dla żyta jarego były ziemniaki. W takich przypadkach wystarczy zastosować gruber, aby wyrównać i rozkruszyć glebę przed siewem żyta.

czytaj dalej...

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki