Zmiana statusu Ośrodków Doradztwa Rolniczego

Wszystkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego od 20 sierpnia 2016 r. podlegają Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi – taką informację przekazał dziennikarzom podczas konferencji prasowej 31 sierpnia 2016 r. podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki. Jednocześnie ODR zmienią status prawny z samorządowych wojewódzkich osób prawnych na państwowe jednostki organizacyjne o osobowości prawnej.

Zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. do kompetencji ministra rolnictwa będzie należało zatwierdzanie programów funkcjonowania i planów finansowych ODR oraz odbiór sprawozdań z ich realizacji. Szef resortu będzie także powoływał dyrektorów ODR i ich zastępców, sprawował pieczę nad działalnością Rad Społecznych Doradztwa Rolniczego, których skład zostanie rozszerzony o przedstawicieli ministra, i zatwierdzał cenniki usług odpłatnych, oferowanych przez ośrodki. Ryszard Zarudzki zapewnił, że wprowadzona 20 sierpnia zmiana poprawi organizację i standard pracy ODR, a ponadto umożliwi sprawniejszą komunikację między poszczególnymi ośrodkami. Nowym osiągnięciem ma być także efektywniejsza współpraca ODR z instytutami badawczymi, która będzie sprzyjać wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w polskiej produkcji rolnej. Zmiany mają ponadto pomóc ODR w skuteczniejszym realizowaniu założeń Wspólnej Polityki Rolnej.

Do tej pory decydujący głos w planowaniu działalności Ośrodków Doradztwa Rolniczego miały zarządy województw, które zatwierdzały ich programy i plany finansowe.

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki